Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Статьи и обзоры nachodki.ru

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Січень-березень 2017 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я

 1. Власюк Н. В. Самооцінка здоров’я населення України внаслідок Чорнобильської катастрофи у пізній фазі аварії / Н. В. Власюк, О. Є. Тарасюк, М. Ю. Антомонов // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 4. – С. 41-45.
 2. Госпітальні округи: напруга не вщухає // Ваше здоров’я. – 2017. - № 7-8. – С. 4.
 3. Гущук І. В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я України // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 4. – С. 75-79.
 4. Дудник С. «Сирітські» хвороби як лакмус державної турботи: система охорони здоров’я. Госпітальні округи // Ваше здоров’я. – 2017. - № 7-8. –         С. 14-15.
 5. Запорожан В. Життя – це шлях самовдосконалення і самовіддачі // Ваше здоров’я. – 2017. - № 9-10. – С. 14-15.
 6. Моша С. Громадськість – «ЗА» медичну реформу по-сумськи: відкритий лист-звернення // Сумщина. – 2017. - № 9. – С. 3.
 7. Нікберг І. І. Деякі аспекти реорганізації та кадрового забезпечення санітарно-епідеміологічної служби України // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 62-63.
 8. Никберг И. И. О кадровых аспектах реорганизации санитарной службы Украины // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 62-63.
 9. Реформа охорони здоров’я у запитаннях і відповідях // Новости медицины и фармации в Украине. – 2017. - № 1. – С. 9, 22.
 10. Сисоєнко І. Формування госпітальних округів: чого чекати лікарям та пацієнтам? // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 20-21.
 11. Як МОЗ уявляє реформи на первинній ланці медичної допомоги // Ваше здоров’я. – 2017. - № 7-8. – С. 3.
 12. Предупрежден – значит, вооружен, или Как выжить врачу в мире «профессиональных» больных // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 37.
 13. Украинский врач 2017: право на защиту // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 36.
 14. Маковецкая М. Выбор ингибитора протонной помпы для пациентов с коморбидной патологией // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 28-29.
 15. Можина Т. Л. Доказательная база эффективности и безопасности эссенциальных фосфолипидов : обзор // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 22-23.
 16. Панчишин Ю. М. Нестероїдні протизапальні препарати: відомі та нові проблеми / Ю. М. Панчишин, І. М. Осіїк // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 43-47.
 17. Попович В. І. Використання принципів фармакоекономіки в лікарській практиці: школа практикуючого лікаря / В. І. Попович, А. О. Кіяшко                             // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2017. - № 1. – С. 16-17.
 18. Приходько Т. Глюкокортикоїди: увага до побічних ефектів // Ваше здоров’я. – 2017. - № 11-12. – С. 22-23.
 19. Соколова Л. К. Метформін: що нового ми знаємо про відомий препарат? // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 6.
 20. Терапия никотиновой зависимости. Рекомендации Национальной онкологической сети США (2015) // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 37-39.
 21. Черний В. И. Сбалансированные растворы в инфузионной терапии. Резервная щелочность. Идеальный инфузионный раствор: лекция // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 36-37.
 22. Шостакович-Корецька Л. Р. Внутрішньовенний імуноглобулін у лікуванні грипу й пневмонії : огляд міжнародних досліджень та власні дані                   / Л. Р. Шостакович-Корецька, А. В. Чергінець // Новости медицины и фармации в Украине. – 2017. - № 1. – С. 6-8.
 23. Ткачова Т. М. Основи інгаляційної терапії. Пристрої, що доставляють лікарські засоби в дихальні шляхи: огляд / Т. М. Ткачова, О. М. Охотнікова                  // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 2. – С. 18-31. 

Медичне право

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

Медична техніка та обладнання

Туберкульоз

 1. Веселовський Л. В. Смертність від туберкульозу легень в Україні, її динаміка, структура та регіональні особливості до і під час епідемії                         // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 1. – С. 97-103.
 2. Вплив туберкульозної інфекції на перебіг вагітності, післяпологового періоду та стан здоров’я немовлят / Н. А. Мацегора, О. Я. Лекан,                          М. Ю. Голубенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2017. - № 1. – С. 53-56.
 3. Деякі питання туберкульозу кісток в умовах епідемії / І. Д. Дужий,                        Г. П. Олещенко, В. О. Олещенко [та ін.] // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 1. – С. 48-53.
 4. Зайков С. В. Туберкульоз у медичних працівників – актуальна професійно зумовлена патологія / С.В. Зайков, О.П. Литвинюк // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1 Б. – С. 18-23.
 5. К вопросу о химиорезистентном туберкулезе легких: механизмы развития и особенности клинического течения / М. Н. Кочуева, В. С. Крутько, П. И. Потейко [и др.] // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 40-42.
 6. Кузовкова С. Д. Участие и возможная роль эозинофилов в воспалительном процессе при хронических формах туберкулеза легких                        / С. Д. Кузовкова, И. В. Лискина, Е. М. Рекалова // Астма та алергія. – 2016. - № 3. – С. 14-21.
 7. Повторные операции при послеоперационных осложнениях и рецидивах туберкулеза легких / Ю. Ф. Савенков, Ю. Ф. Кошак, П. Е. Бакулин [и др.] // Хірургія України. – 2017. - № 1. – С. 54-60.
 8. Шевченко О. С. Хіміорезистентний туберкульоз: динаміка епідемічних показників у групах з новими та повторними випадками / О. С. Шевченко, О.О. Говардовська // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 4. – С. 98-102.
 9. Бизунков А. Б. Химиопрофилактика рака: что может аспирин?                         // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 53-67.
 10. Галустова С. Курение как фактор риска возникновения злокачественных образований // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 40-41.
 11. Діагностика й лікування лімфоми Ходжкіна: сучасні стандарти та перспективи розвитку / І. А. Крячок, В. Л. Новак, Н. А. Заго [та ін.] // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 20-21.
 12. Дронов А.И. Тотальная панкреатэктомия при злокачественных образованиях поджелудочной железы / А.И. Дронов, С.В. Земсков,                     Е. А. Крючина // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 9-11.
 13. Классификация ВОЗ В-клеточных опухолей лимфоидной ткани                   / Д. Ф. Глузман, Л. М. Скляренко, Т. С. Иванивская [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 70-72.
 14. Ковалев А. А. В фокусе внимания – немелкоклеточный рак легкого: школа онколога // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 23-25. 
 15. Котенко К. Хирургическое лечение на современном этапе развития онкологии. Комплексный взгляд на проблему // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 7-9.

Онкологія

 1. Лисица В. Обновленные рекомендации NCCN по диагностике наследственных форм рака молочной железы и яичников // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 40-45.
 2. Лісний І. І. Оцінка ефективності епідуральної анестезії з дексмедетомідином при хірургічних втручаннях в онкопроктології                              / І. І. Лісний, Х. А. Закальська, К. Ю. Бєлка // PainMedicine. Медицина болю. – 2016. - № 1. – С. 61-67.
 3. Марушко Е. Современные подходы к таргетной терапии при немелкоклеточном раке легкого: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 31-32.
 4. Марушко Е. 4 февраля – Всемирный день борьбы с раком. Обзор инноваций в онкологии / Е. Марушко, К. Котенко // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 18-19.
 5. Мельник А. А. Современные подходы к диагностике рака предстательной железы // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 69-70.
 6. Наукометричний аналіз сучасного стану проблеми лікування не дрібноклітинного раку легені / Н.О. Артамонова, В.П. Старецький,                     Ю.В. Павліченко та ін. // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 52-58.
 7. Новый шаг в иммуноонкологии: регистрация пембролизумаба и новые возможности терапии / А. Ковалев, С.Коровин, М. Огнивенко [и др.]                        // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 3-4.
 8. Обґрунтування використання декскетопрофену для знеболення в ранньому післяопераційному періоді в онкохірургії / Д. В. Дмитрієв,                    К. Ю. Дмитрієва, А. І. Семененко [та ін.] // PainMedicine. Медицина болю. – 2016. - № 2. – С. 65-71.
 9. Россель Р. У лікуванні раку все звичне і логічне виявляється марним // Ваше здоров’я. – 2017. - № 11-12. – С. 20-21.
 10. Смоланка І.І. Сучасний погляд на особливості діагностики та лікувальної тактики набрякових форм раку грудної залози: огляд // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 50-51.
 11. Стаховский Э. А. Тестостерон и рак предстательной железы: современный взгляд на проблему: конференция // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 66-67.
  1. Эндоскопическая диагностика и эндоскопическая хирургия толстой кишки: нюансы и акценты / Е. О. Врублевская, В. А. Яковенко, С. В. Музыка [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2017. - № 1. – С. 64-65.
  2. Абатуров А. Е. Рациональная антибактериальная терапия острых респираторных инфекций у детей: конференция // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 6-7.
  3. Андрух В. С. Раптова екзантема (exanthemasubitum) : огляд // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 29-33.
  4. Бережний В. В. Мікробіота кишечника новонародженої дитини: вплив на стан здоров’я та фізіологічні підходи до корекції порушень : огляд                          / В. В. Бережний, М.Є. Маменко // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 22-28.
  5. Зінченко С. М. Девіантна поведінка у дітей та підлітків: конспект лікаря / С.М. Зінченко, Л.В. Чурсіна // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 52-55.
  6. Зюзіна Л.С. Можливості використання сучасних флавоноїдовмісних препаратів для профілактики та лікування ГРВІ й грипу у дітей з рекурентними захворюваннями // Новости медицины и фармации в мире. – 2017. - № 1. –С. 8-9. 
  7. Квашнина Л. В. Интегрированное ведение болезней детского возраста: стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ в помощь медицинским работникам и родителям       / Л. В. Квашнина, И. Н. Матвиенко // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 12-13.
  8. Леженко Г. О. Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку / Г.О. Леженко, К.В. Гладун // Дитячий лікар. – 2017. - № 1. – С. 5-14.
  9. Марушко Ю.В. Лихоманка у дітей: лекція / Ю. В. Марушко, Г.Г. Шеф // Дитячий лікар. – 2016. - № 6. – С. 5-9.
  10. Марушко Ю.В. Опіки у дітей: невідкладна допомога / Ю.В. Марушко, Г.Г. Шеф // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 46-49.
  11. Профілактика болю при проведенні процедур у новонароджених і лікувальна тактика, спрямована на його зменшення. Рекомендації Комітету з проблем плодів і новонароджених та Секції з анестезіології і медицини болю Американської академії педіатрів // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 50-58. 
  12. Рекуррентные инфекции у детей младшего возраста и их связь с герпесвирусами / А. В. Звездина, Т. Г. Подгорная, Н. Б. Кирпичева [и др.]                       // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 34-38.
  13. Смирнов В. В. Синдром гиперлипидемии у детей и подростков: патогенез, клиника, лечение : обзор / В. В. Смирнов, А. А. Накула // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 56-57.

Педіатрія

Медична радіологія. Рентгенологія

 1. Васильєв Л. Медичній радіології загрожує колапс // Ваше здоров’я. – 2017. - № 7-8. – С. 6-7.
  1. Синайко В. В. Послеоперационная химиолучевая терапия с использованием различных суммарных доз лучевого лечения и темозоломида у пациентов с глиобластомой / В. В. Синайко, П. Д. Демешко, Н. А. Артемова                // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 4. – С. 9-13.

Медицина невідкладних станів

 1. Зовнішня кровотеча з тулуба та шиї. Уніфікований клінічний протокол екстреної медичної допомоги: затв. Наказом МОЗ № 612 від 21.06.2016р. // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 6. – С. 27-40.
 2. Козак Т. Допоможе виїзна бригада паліативної допомоги «хоспіс вдома» // Ваше здоров’я. – 2017. - № 15/16. – С. 18.
 3. Недашківський С.М. Травматичний шок: невідкладна допомога та інтенсивна терапія / С.М. Недашківський, О.А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 6. – С. 19-24.
 4. Неотложные состояния в акушерстве: опыт израильских специалистов. Обзор конференции / A. Loskovich, A. Samueloff // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2017. - № 1. – С. 24-31.
 5. Охотнікова О. М. Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям з бронхіальною астмою: лекція // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 2. – С. 6-17.
 6. Романюк Л. И. Оказание неотложной помощи при анафилаксии. Автоинъектор с адреналином EpiPen// Астма та алергія. – 2016. - № 4. –          С. 83-85.
 7. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» : затв. Наказом МОЗ № 916 від 30.12.2015 // Астма та алергія. – 2016. - № 3. – С. 46-48.     

Внутрішні хвороби

 1. Меркулова А. Антибиотикотерапия, дисбактериоз и возможные риски: обзор // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 44-45.
 2. Самохина Л.М. Функциональное значение микроРНК в развитии заболеваний внутренних органов // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 4. – С. 103-115.
 3. Чурсина Т.Я. Ведение пациента с мышечно-спастическим синдромом в реальной клинической практике врача первичного звена. Роль миорелаксантов центрального действия: в фокусе толперизон // Therapia. – 2017. - № 1. –С. 19-23.

      

Серцево-судинні хвороби

 1. Бабінець Л. С. Методи корекції залізодефіцитної анемії на тлі хронічного панкреатиту в загальнотерапевтичній практиці та сімейній медицині: на замітку лікареві / Л. С. Бабінець, М. В. Палихата // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 78-79.
 2. Васильківський В. В. Сірководень – нова мішень антигіпертензивної та антиангінальної терапії : огляд // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 12-13.
 3. Кочуева М. Н. Стабильная ишемическая болезнь сердца в практике семейного врача / М. Н. Кочуева, Г. И. Кочуев // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 14-15.
 4. Лутай М. И. Европейские рекомендации по лечению дислипидемий (2016): прежние цели – новые пути // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2017. - № 1. – С. 3-4.
 5. Мельник А. А. Диагностика дислипопротеинемий: важность исследования липидограммы для врачей общей практики // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 27-28.
 6. Оро-Меландер М. Генетика ишемической болезни сердца: путь к этиологическим механизмам, новым мишеням терапии и более персонализированной профилактике // Новости медицины и фармации в мире. – 2017. - № 1. – С. 16-20.
 7. Рекомендации ESCпо лечению фибрилляции предсердий (2016) : Продолжение. Начало в № 1 // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 16-17.
 8. Свищенко Е. П. Стартовая терапия артериальной гипертензии: с какого препарата ее начать? : обзор / Е. П. Свищенко, Л. В. Безродная // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 28-29.
 9. Сычев О. С. Выбор антиаритмической терапии при фибрилляции предсердий: европейские рекомендации и отечественный опыт: на заметку врачу / О. С. Сычев, Е. Н. Романова // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2017. - № 1. – С. 30-31.
 10. Торбас О. О. Україна пропонує власний вихід на ринку технологій діагностики артеріальної гіпертензії // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2017. - № 1. – С. 38-40.
 11. Аускультация легких – современная номенклатура дыхательных шумов / А. В. Катилов, С. В. Зайков, С. Ю. Макаров [и др.] // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 5-13.
 12. Гаврисюк В. К. Принципы лечения больных идеопатическим легочным фиброзом : стандарт лечения // Український пульмонологічний журнал. – 2017. - № 1. – С. 5-10.
 13. Карапетян Л. С. Междисциплинарные аспекты диагностики, лечения храпа и синдрома обструктивного апноэ сна // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 48-52.
 14. Меренкова Е. А. Прогрессирующий саркоидоз легких // Український пульмонологічний журнал. – 2017. - № 1. – С. 25-30.
 15. Ненашева Н. М. Терапия бронхиальной астмы согласно современным национальным и международным руководствам // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 58-60.
 16. Островський М.М. Хронічне обструктивне захворювання легень: нові відтінки проблеми // Астма та алергія. – 2016. - № 4. – С. 52-54.
 17. Охотнікова О. М. Сучасні можливості лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей з алергічною патологією: огляд / О. М. Охотнікова, О. В. Шарікадзе, С. М. Руденко // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 40-42.
 18. Фещенко Ю.І. Нові підходи до діагностики та лікування бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень // Астма та алергія. – 2016. - № 4. – С. 39-44.
 19. Четыре руководства CHEST по лечению кашля (2016) // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 47-48.
 20. Дєєва Ю. В. Лікування гострих риносинуситів у дітей у практиці сімейного лікаря: конспект лікаря / Ю.В. Дєєва, О.О. Островська // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 23-24.
 21. Охотникова Е.Н. Новые возможности противовоспалительной терапии аллергического ринита // Астма та алергія. – 2016. - № 4. – С. 75-78.
 22. Редкое осложнение тонзилэктомии / В.М. Свистушкин, В. Е. Добротин, П. А. Кочетков [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2017. - № 1. – С. 50.
 23. Сарбакер Д. Лечение аллергического ринита: по страницам современных мировых рекомендаций: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2017. - № 1. – С. 28-29.
 24. Середній отит у дітей: доказова база терапевтичних заходів // Дитячий лікар. – 2017. - № 1. – С. 49-51.
 25. Славский А.Н. Острые воспалительные заболевания глотки: современные возможности топической терапии: конспект врача                            / А. Н. Славский, И. Ю. Мейтель // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 51.
 26. Терещенко Е. Аллергический ринит у детей: краткий справочник педиатра // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 15-16.
 27. Чернышева О.Е. Рациональный подход к лечению острых тонзиллофарингитов у детей // Актуальная инфектология. – 2016. - № 4. – С. 35-42.

Хвороби органів дихання

Оториноларингологія

Захворювання органів травлення

 1. Біліарний сладж: короткий довідник лікаря // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 5-6.
 2. Ведемеєр Р.-С. Профілі фармакокінетичних лікарських взаємодій інгібіторів протонної помпи: оновлені докази: огляд / Р.-С. Ведемеєр, Г. Блюм // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 34-36.
 3. Долинский Г. Острая печеночная недостаточность: современный подход к лечению: дайджест // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 46.
 4. Мальфертайнер П. Маастрихт V: що нового у веденні інфекції Helicobacterpylori?: рекомендації // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 15-17.
 5. Можина Т. Л. Диета и Helicobacterpylori: обзор // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 12-13.
 6. Можина Т. Лечение инфекции Helicobacterpylori: согласительный документ Маастрихт V / Флоренция: рекомендации // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 30-31.
 7. Можина Т. 3-й Европейский консенсус по диагностике и лечению болезни Крона : обзор // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 65-67.
 8. Хайтович М. В. Синдром циклічного блювання: сучасні напрями патогенетичної терапії: лекція // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 36-37.
 9. Щербинина М. Б. Известные и потенциальные возможности урсотерапии: обзор // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 62-64.
 10. Щербиніна М. Б. 11-й перегляд Міжнародної класифікації хвороб: у центрі уваги – хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. –              С. 48-51.
 11. Щербинина М. Б. Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. – С. 42-43.  

Стоматологія

 1. Макєєв В. Ф. Особливості динаміки формування зубних рядів у дітей і підлітків та можливості дентальної імплантації / В. Ф. Макєєв,                               А.-С. А. Крупник // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 13-17.
 2. Мельник Н.Ю. Особенности общей анестезии в стоматологической практике у детей / Н.Ю. Мельник, Н.Е. Рутич, Н.В. Дяченко // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 20-21.

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Україна. Кабінет Міністрів. Розпорядження. Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб охорони здоров’я населення донорською кров’ю, її компонентами і препаратами на 2017 рік : розпорядження № 90-р від 8 лютого 2017 р. // Урядовий кур’єр. – 2017. - № 39. – С. 7.
 2. Вербовой А.Ф. Синдром гипотиреоза // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 40-41.
 3. Диабетическая нейропатия: на чем необходимо сосредоточить основные усилия? // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2017. - № 1. – С. 3, 8.
 4. Комплексный алгоритм ведения пациентов с сахарным диабетом 2-го типа. Консенсусное положение Американской ассоциации клинических эндокринологов и Американского колледжа эндокринологии 2016 // Практична ангіологія. Збірник клінічних рекомендацій. – К., 2016. – С. 4-17.
 5. Ларин А. С. Медикаментозное лечение ожирения: прошлое, настоящее и будущее: обзор / А. С. Ларин, С. М. Ткач, А. В. Пидаев // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2017. - № 1. –                 С. 54-57.
 6. Малей М. Практика ведения взрослых больных сахарным диабетом 2-го типа. Рекомендации Национального института здоровья и качества медицинской помощи Великобритании 2016 // Практична ангіологія. – 2016. - № 3. – С. 5-10.
 7. Мельник А. А. Использование микрофлюидной технологии в исследовании системы гемостаза: лабораторная диагностика // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 70-71.
 8. Методики оцінки якості життя при амбулаторному веденні хворих на цукровий діабет та їх клінічне значення : огляд / Л. С. Бабінець, О. В. Пронюк [та ін.] // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 62-63.
 9. Солнцева А. В. Сахарный диабет 1 типа и целиакия в детском возрасте: особенности клинического течения и диагностики у пациентов с «двойным диагнозом» // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. - № 1. –           С. 4-10.
 10. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : Цукровий діабет 1 типу у дітей. Ч. 3 // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. - № 1. – С. 47-88.
 11. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Муковісцидоз» : затв. Наказом МОЗ № 723 від 15.07.2016 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1 Б. – С. 28-54.
 12. Целіакія у хворих з патологією органів ендокринної системи // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2017. - № 1. – С. 64-65.
 13. Атопічний дерматит. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : затв. Наказом МОЗ України № 670 від 04.07.2016 // Дитячий лікар. – 2016. - № 5. – С. 39-49.
 14. Беш Л. В. Атопічний дерматит у дітей: що сьогодні потрібно знати педіатрам? // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 26-27.
 15. Горячкина М. В. Сертаконазол в местном лечении поверхностных микозов кожи: конспект врача / М. В. Горячкина, Т. А. Белоусова,                         Н. Н. Потекаев // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 54-57.
 16. Калюжная Л. Д. Акне: современный взгляд на диагностику и лечение: обзор / Л. Д. Калюжная, Л. В. Гречанская, А. В. Петренко // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 46-47.
 17. Лукушкина Е. Ф. Кожа – барометр здоровья. Профилактическая и лечебная роль эмолентов : обзор / Е. Ф. Лукушкина, Е. Ю. Баскакова                         // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 43-45.
 18. Матвеева Л. Краткий обзор рекомендаций Европейского дерматологического форума по лечению акне (2016) // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 51-53. 
 19. Малей М. Безопасное и эффективное обезболивание у пациентов с почечной коликой: обзор // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 21-25.
 20. Пасєчніков С.П. Вплив фази менструального циклу на частоту виникнення гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку / С.П. Пасєчніков, М.В. Мітченко, П.О. Самчук // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. –С. 88-93.
 21. Пасєчніков С.П. Сечокам’яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих / С.П. Пасєчніков, Р.З. Шеремет // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 12-20.
 22. Рыкова О. В. Современные возможности лабораторного обследования мужчин с эректильной дисфункцией // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2016. - № 4. – С. 74-78.
 23. Антонюк Т. Синдром беспокойных ног: современные подходы к терапии: обзор // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2017. - № 2. – С. 14-16.
 24. Ведення пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом у закладах охорони здоров’я, які надають першу психологічну й первинну медичну допомогу : за матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад», адаптована версія) // Therapia. – 2017. - № 1. – С. 28-31.
 25. Гладкий О. Ацетилсаліцилова кислота в профілактиці цереброваскулярних захворювань: ризики взаємодії з іншими не стероїдними протизапальними препаратами: огляд // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. - № 10. – С. 20-23.
 26. Деменція. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та паліативної медичної допомоги : затв. Наказом МОЗ № 736 від 19.07.2016р. // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. - № 8, 9. – С. 37-59.
 27. Драб Я.М. Тикові розлади у дітей // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2017. - № 1. – С. 45-47.
 28. Калашник Л. Клинические рекомендации по оказанию помощи пациентам с болезнью Альцгеймера и другими видами деменции // НейроNEWS. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 142-144.
 29. Калашник Л. Рекомендации по лечению болезни Паркинсона: зарубежный опыт // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2016. - № 10. – С. 57-64.
 30. Камчатнов П.Р. Причины недостаточной эффективности лечения пациента с поясничной болью // Здоров’я України. – 2017. - № 7. – С. 72-73.
 31. Ковальчук М. Руководство по лечению депрессии у взрослых и пациентов пожилого возраста // НейроNEWS. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 17-24.
 32. Лечение мигрени: современные возможности // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 4. – С. 22-24.
 33. Пациент с болью в спине: что сокрыто под диагнозом «остеохондроз»                   / Л. Р. Кадырова, И. Б. Башкова, И. Н. Киселева [и др.] // Здоров’я України. – 2017. - № 6. – С. 38-39.
 34. Франкова И.А. Психосоциальная реабилитация пациентов с тяжелыми психическими расстройствами. Способы борьбы со стигматизацией : обзор                  / И. А. Франкова, П. В. Краснова // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2017. - № 1. – С. 15-21.
 35. Ячник Ю. Практичні рекомендації з лікування невропатичного болю: зарубіжний досвід // НейроNEWS. Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2017. - № 2. – С. 42-45.

Дерматологія

Урологія

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Андрух В.С. Лихоманка Зіка і діти: огляд // Дитячий лікар. – 2017. -           № 1. – С. 38-44.
 2. Вірусний гепатит В у дорослих: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги МОЗ України // Рациональная фармакотерапия. – 2016. -    № 4. – С. 35-54.
 3. Грип. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям: затв. Наказом МОЗ          № 499 від 16.07.2014р. // Дитячий лікар. Збірник клінічних рекомендацій. – К., 2016. – С. 18-37.
 4. К вопросу о клинической характеристике крымской геморрагической лихорадки / А. И. Богданова, Г. К. Иргазиева, А. В. Мацуй, Т. Д. Хаймина                 // Актуальная инфектология. – 2016. - № 4. – С. 65-68.
 5. Материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием «Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профилактики паразитарных заболеваний», (г. Витебск, Республика Беларусь, 28 окт. 2016 г.) // Актуальная инфектология. – 2016. - № 4. – С. 101-119.
 6. Попович С. В. Биорегуляционный подход в комплексной терапии осложнений ОРВИ и гриппа // Новости медицины и фармации в Украине. – 2017. - № 1. – С. 18-19.
 7. Тодоріко Л. Д. Сучасні аспекти протимікробної терапії при запальних процесах інфекційної природи // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 8. – С. 6-9.
 8. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Дефіцит мієлопероксидази фагоцитів» : затв. Наказом МОЗ № 609 від 21.06.2016 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 1. –      С. 44-52.    

Венерологія

 1. Лисица В. Вульвовагиниты: скрининг и лечение вульвовагинального кандидоза, трихомониаза и бактериального вагиноза. Обзор практических рекомендаций Общества акушеров и гинекологов Канады 2015 // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 26-33.
 2. Хламидийная инфекция у женщин и их партнеров / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропотвелян [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 7. – С. 5-11.
 3. Ведение пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующей патологией                 / А. В. Бильченко, С. Н. Антоняк, Е. С. Гулевич [и др.] // Здоров’я України. – 2017. - № 7. – С. 50-53.
 4. Ко-инфекция вирусов иммунодефицита человека и гепатита С. Смена парадигмы? / А. Г. Дьяченко, Р. С. Ефремин, С. Л. Грабовый, В. Н. Бутенко                // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 1. – С. 84-89.
 5. Велигоцкий А. Н. Хирургическое лечение перфоративной пилородуоденальной язвы с применением видеолапароскопических технологий / А. Н. Велигоцкий, Н. Н. Велигоцкий // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 16-18.
 6. Долинский Р. Оптимальный выбор антибиотикотерапии в качестве эмпирической и этиотропной при внутрибольничных инфекциях в хирургии: конспект врача // Здоров’я України. – 2017. - № 5. – С. 53.
 7. Дубров С. О. Актуальність проблеми сепсису у світі та в Україні: огляд // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 24-25.
 8. Мота Ю. С. Діагностика і лікування гострого апендициту у вагітних : огляд літератури / Ю. С. Мота, В.П. Федоренко // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 79-87.
 9. Пако П. Дитяча пластична хірургія – найнесправедливіша спеціальність: вроджені вади обличчя // Ваше здоров’я. – 2017. - № 7-8. – С. 20-21.
 10. Псевдоаневризмы ветвей чревного ствола: диагностический и лечебный вызов для хирурга / А. М. Тищенко, Е. В. Мушенко, Р. М. Смачило [и др.]                 // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 32-33.

ВІЛ/СНІД

Хірургія

Травматологія. Ортопедія

 1. Зупанец И. А. Симптоматические препараты замедленного действия в лечении больных остеоартритом / И. А. Зупанец, С. К. Шебеко // Therapia. – 2017. - № 1. – С. 32-35.
 2. Комплексное применение электрофореза и нимесулидсодержащих гелей при заболеваниях опорно-двигательного аппарата // Здоров’я України. – 2017. - № 6. – С. 5.
 3. Обновленные рекомендации EULARпо лечению подагры // Здоров’я України. – 2017. - № 6. – С. 54-56.
 4. Объем медикаментозной профилактической терапии нейродистрофического синдрома у больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости на раннем амбулаторном этапе / А. К. Рушай,                В. В. Скиба, В. Г. Климовицкий [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 47-49.
 5. Попович С. В. Биорегуляционный подход в терапии болевых синдромов опорно-двигательного аппарата: практические аспекты / С. В. Попович,                  Е. В. Рыбка // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2017. - № 1. – С. 44-45.
 6. Стрільчук Л. Остеоартроз: сучасні концепції лікування: на замітку лікарю // Здоров’я України. – 2017. - № 4. – С. 24-25.
 7. Хіміон Л.В. Новітні методи остеоартрозу колінних суглобів                            / Л. В. Хіміон, Л. О. Смоліна // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 4. –С. 5-10.
 8. Билатериальный задний увеит, ассоциированный с вирусом Зика                 / S. Kodati, T. N. Palmore, F. A. Spellman // Therapia. – 2017. - № 1. – С. 17-18.
 9. Ведення пацієнтів із катарактою : за матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Катаракта», адаптована версія                 // Therapia. – 2016. - № 12. – С. 41-44.
 10. Тітомір М. Антибактеріальна терапія запальних захворювань ока у дітей: огляд // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2017. - № 1. – С. 32-33.
 11. Актуальность новых методов наружной и местной антисептики                     // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2017. - № 1. – С. 35.
 12. Арефьева М. Тромбопрофилактика после кесарева сечения                           // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 34-39.
 13. Бабінець Л. С. Диспансерне допологове ведення вагітних жінок – спільна справа сімейного лікаря та акушера-гінеколога : огляд / Л. С. Бабінець, О. О. Воронцов // Здоров’я України. – 2017. - № 3. – С. 64-65.
 14. Бойчук А. В. Вплив недостатності вітаміну D на перебіг вагітності                   / А.В. Бойчук, Т.О. Буднік // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 1. –С. 73-76.
 15. Включення заліза до щоденного раціону дівчат-підлітків, невагітних жінок і породіль: рекомендації ВООЗ (2016) // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2017. - № 1. – С. 44-45.
 16. Вовк І.Б. Порушення менструального циклу в пубертатному періоді / І.Б. Вовк, Г.М. Абабкова, В.К. Кондратюк // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 6-25.
 17. Камінський О. В. Рекомендації щодо загального скринінгу та профілактики патології щитоподібної залози у вагітних // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2017. - № 1. – С. 8-10.
 18. Малей М. Антибиотикопрофилактика при кесаревом сечении                         // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 46-49.
 19. Медведь В. И. Инфузионная терапия в период беременности : по итогам науч.-практ. конф., (г. Винница, 15-16 марта 2017 г.) // Здоров’я України. – 2017. - № 7. – С. 54-55.
 20. Менструації у дівчаток та підлітків: характер менструального циклу як один з основних фізіологічних показників. Висновок Комітету з охорони здоров’я підлітків Американської колегії акушерів і гінекологів (2015 р.) // Дитячий лікар. Збірник клінічних рекомендацій. – К., 2016. – С. 94-97.
 21. Національний консенсус щодо ведення пацієнток із клімактеричними розладами // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 112-131.
 22. Практический подход к ведению пациенток с синдромом гиперстимуляции яичников / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко,               Н. П. Веропотвелян, П. С. Горук // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 8. – С. 42-51.
 23. Применение гормональной контрацепции и риск тромботических осложнений / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко, Т. Т. Нарытник [и др.]    // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 8. – С. 12-21.
 24. Сахарный диабет беременных и состояние кровообращения у плода                 / П. Н. Веропотвелян, И. С. Цехмистренко, Н. П. Веропотвелян [и др.]                       // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2017. - № 1. – С. 68-74.
 25. Сергиенко М. Ю. Творчество и индивидуальность в вопросах гормональной контрацепции / М. Ю. Сергиенко, В. Г. Сюсюка, Н. Г. Колокот  // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 5. – С. 54-59.
 26. Ткаченко Р. А. Обезболивание родов: что нового? Обзор международных гайдлайнов 2016 // Медицинские аспекты здоровья женщины. Сборник клинических рекомендаций. – К., 2016. – С. 56-66.
 27. Ткаченко Р. О. Розрахунок оптимальної дози анестетику при кесаревому розтині у вагітних з ожирінням / Р. О. Ткаченко, Є. В. Гріжимальський // PainMedicine. Медицина болю. – 2016. - № 2. – С. 72-76.
  1. Циркулирующие прогностические биомаркеры преэклампсии                       / Ю. С. Мацалханова, В. Ю. Тикиджиева, В. С. Гимбут, С. О. Дубровина                   // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 7. – С. 43-59.
  2. Гузій О.В. Соматичне здоров’я спортсменів при тренуванні витривалості / О.В. Гузій, О.П. Романчук // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 38-44.
  3. Зайков С. В. Алергічні захворювання шкіри у спортсменів                                 / С. В. Зайков, О. В. Катілов, А. В. Міхей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1 А. – С. 17-25.    

Офтальмологія

Акушерство. Гінекологія

Спортивна медицина

Військова медицина

 1. Україна. МОЗ. Наказ Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора : наказ № 6 від 5 січня 2017 р.                  // Офіційний вісник України. – 2017. - № 16. – С. 250-257.
 2. Вогнепальні поранення магістральних судин нижніх кінцівок. Ключові моменти діагностики та лікування / В. Г. Міщанов, Б.М. Коваль, Ю.В. Нагалюк [та ін.] // Серце і судини. – 2017. - № 1. – С. 91-104.
 3. Гур’єв С. О. Принципи медичного сортування постраждалих із мінно-вибуховими пошкодженнями внаслідок сучасних бойових дій // Хірургія України. – 2016. - № 4. – С. 7-12.
 4. Завадський С. Якби не бюрократія, наша армія була б сильнішою: репортаж з гарячої точки // Ваше здоров’я. – 2017. - № 3-4. – С. 14-15.
 5. Король С.О. Статистична характеристика вогнепальних та мінно-вибухових поранень стегна, отриманих під час проведення антитерористичної операції / С.О. Король, Б.В. Матвійчук, В.М. Коваленко // Хірургія України. – 2017. - № 1. – С. 18-22.
 6. Характеристика ускладнень сучасної бойової хірургічної травми                      / І. Р. Трутяк, І. М. Гайда, Г. А. Прохоренко [та ін.] // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 3. – С. 50-54.