Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Жовтень-грудень 2016 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.   Власюк Н. В. Радіаційно-гігієнічна оцінка радіотривожності населення України у пізній фазі Чорнобильської аварії // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 2. – С. 19-23.

  2.   Гордиенко С.М. Существующая ситуация в сфере вакцинации создает реальную угрозу национальной безопасности Украины // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 73.

  3.    Игнатьева В.И. Что знает наука о здоровье и религии // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 84-89.

  4.    «Кризовий» стан здоров’я населення потребує реабілітаційного прориву // Ваше здоров’я. – 2016. - № 31-32. – С. 4.

  5.  Семашко П. В. Удосконалення критеріїв гігієнічної оцінки шуму у приміщеннях житлових та громадських будівель / П. В. Семашко,   О. В. Кононова // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 2. – С. 14-18.

  6.                 Сердюк А. М. Державні цільові програми як інструмент державної політики з охорони здоров’я в Україні / А. М. Сердюк, А. В. Коблянська,                        К. А. Скляренко // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 2. – С. 4-8.

  7.                 Слабкий Г. Реформування перинатальної допомоги має відбуватися на всіх рівнях // Ваше здоров’я. – 2016. - № 31-32. – С. 10-11.

  8.                 Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю : наказ Мінсоцполітики України № 855 від 9 серпня 2016 р. // Офіційний вісник України. – 2016. - № 73. – С. 152-156.

  9.                 Урядовий вісник: про проблеми та шляхи їх вирішення: за підсумками засідань Комітету ВР, (м. Київ, 6 та 13 липня 2016р.) / В. В. Шафранський,               І. М. Шурма, І. В. Сисоєнко [та ін.] // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. –  С. 76-77.                                      

Медичне право

10.     Дудник С. Право на здоров’я в Україні – гарантія чи ілюзія?: стан системи охорони здоров’я // Ваше здоров’я. – 2016. - № 35-36. – С. 8-9.

11.    Пам’ятка учасникам АТО. Права, обов’язки та гарантії соціального захисту: (зразки всіх необхідних документів) // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 193. – 13 жовт. – С. 5-84.        

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

12.               Арустамян О.М. Сучасні отруйні речовини як терористична загроза суспільству / О.М. Арустамян, В.С. Ткачишин, О.Ю. Алексійчук // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 7. – С. 14-16.        

13.     Дзерве В. Я. МИЛДРОНАТ: лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии. Факты доказательной медицины // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 40-43.   

14.     Кайдашев И. П. Как диагностировать непереносимость антибиотиков?      // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 56-59.

15.     Кайдашев И. П. Общие вопросы гиперчувствительности к местным анестетикам // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 2. – С. 5-9.

16.      Купко Н. Пробіотичні препарати: обґрунтування застосування в педіатричній практиці // Дитячий лікар. – 2016. - № 2. – С. 35-42.

17.    Мельник А. А. Уникальный механизм действия новых гиполипидемических лекарственных средств // Здоров’я України. – 2016. -             № 17. – С. 75-76.    

18.     Меркулова А. Синергизм жаропонижающего и иммуномодулирующего эффекта: в центре внимания мефенаминовая кислота // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 63.

19.               Молчанов Д. Ацетилсалициловая кислота в первичной профилактике: мировые тенденции и новые практические подходы // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 38-39.

20.    Пилягина Г. Я. Нейрохимически ориентированная классификация психотропных средств / Г. Я. Пилягина, О. В. Зубатюк, Е. С. Носова                         // НейроNEWS. – 2016. - № 3. – С. 8-10.

21.      Радченко О.М. Медикаментозна алергія. Ч. 1. Поширеність, механізми, класифікація, діагностика // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 1. – С. 5-12. 

22.Радченко О. М. Медикаментозна алергія. Ч. 2. Стратегія і тактика лікування та профілактики / О. М. Радченко, О. О. Сорокопуд // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 1. – С. 20-25.       

23.               Радченко О. М. Медикаментозна алергія. Ч. 3. Анафілактичний шок  О. М. Радченко, О. О. Сорокопуд // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 1. – С. 26-31.       

24.   Сидорова Л.Л. Плейотропные эффекты ацетилсалициловой кислоты: лекция // TherapiaУкраїнський медичний вісник. – 2016. - № 6. – С. 15-18.

25.  Фармакологічна взаємодія: короткий довідник. Препарати, які використовуються в педіатрії // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. – С. 57-65.     

Медична техніка та обладнання

26.    Конопкина Л. И. Эволюция доставочных устройств: для ингаляции   // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 48-49.

27.     Марушко Е. Микророботы в онкологии: краткий обзор высокотехнологических разработок / Е. Марушко, К. Котенко // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 9.

28.  Про підписання Угоди (у формі обміну листами) між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про надання Міністерству охорони здоров’я України обладнання для оснащення бригад швидкої допомоги : розпорядження Кабінету Міністрів України № 673-р від 14 вересня 2016 р.      // Урядовий кур’єр. – 2016. - № 189. – С. 4.

Туберкульоз

29.    Давидюк А. В. Застосування метаболічних препаратів у фармакотерапії туберкульозу / А. В. Давидюк, Н. О. Горчакова, І. С. Чекман // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 2. – С. 41-44.

30.  Зайков С. В. Можливості прогнозування ризику розвитку туберкульозу у медичних працівників / С. В. Зайков, О. П. Литвинюк // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 39-42.

31.  Застосування комп’ютерної томографії скроневих кісток для діагностики туберкульозного середнього отиту та оцінки ефективності лікування хворих / В. І. Ігнатьєва, С. В. Зайков, О. Д. Ніколаєва,   В. А. Святненко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 2. – С. 85-91.

32.    Іващенко І. Є. Диференційована тактика при відеоторакоскопічній етіологічній діагностиці у хворих із синдромом плеврального випоту   / В. Є. Іващенко, І. А. Калабуха // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 21-25.

33.   Комп’ютерна денситометрія в оцінці інтенсивної фази хіміотерапії при різних способах введення протитуберкульозних препаратів у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / М. І. Линник, М. М. Кужко,  О. В. Аврамчук, Л. М. Процик // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 44-48.

34.       Корпусенко І. В. Мініінвазивні одномоментні двосторонні резекції в хірургії туберкульозу легень // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. –  С. 117-120.

35.     Лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та туберкульоз із розширеною резистентністю мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів: основні причини низьких результатів                      / Ю. І. Фещенко, Н. А. Литвиненко, М. В. Погребна [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 2. – С. 22-29.

36.               Линник Н. И. Возможности компьютерной денситометрии в оценке эффективности антибактериальной терапии больных туберкулезом легких                 / Н. И. Линник, О. В. Аврамчук // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 2. – С. 113-119.

37.     Малий В. П. Псевдотуберкульоз // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 4. – С. 36-46.

38.     Миколишин Л. І. Особливості туберкульозу периферичних лімфатичних вузлів, поєднаного з туберкульозом органів дихання у дітей / Л. І. Миколишин, З. І. Піскур // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 2. –              С. 63-68.   

39.Пликанчук О. В. Зміни імунологічних показників при активному туберкульозі легень та можливість їх корекції // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 5. – С. 34-36.

40.      Тодоріко Л. Д. Ситуація щодо туберкульозу в Україні та перспективи подолання недуги // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 2. – С. 10-13.

41.     Яковенко О.К. Інтерстиційні захворювання легень. Діагностична дилема в умовах епідемії туберкульозу / О. К. Яковенко, Т.А. Яковенко                     // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 2. – С. 14-16.                            

Онкологія

42.    BeguinY. Анемия у онкологических пациентов: современные подходы к диагностике и лечению / YBeguin, Я. В. Шпарик, Т. В. Кадникова // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 43-45.

43.      Бизунков А. Б. Химиопрофилактика рака: что может аспирин?   // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 5. – С. 37-43.

44.       Ганжий В. В. Выбор объема лимфодиссекции при раке желудка: D1 или D2? / В. В. Ганжий, И. П. Колесник // Харківська хірургічна школа. – 2016. -               № 2. – С. 130-135.

45.     Гриневич Ю. А. Иммунотерапия – путь к персонализации лечения онкологических пациентов // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 50.

46.      Думанский Ю.В. Половой диморфизм течения рака легкого  Ю.В. Думанский, О.В. Синяченко, О.Ю. Столярова, В.А. Степко  // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 2. – С. 30-35. 

47.               Жильчук А. В. Значення прогностичних чинників для вибору тактики лікування хворих на рак молочної залози, зокрема з метастатичним ураженням кісток / А.В. Жильчук, В.В. Проценко // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 83-89.    

48.               Климнюк Г. И. Детская онкология в Украине: проблемы и пути решения // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 40-41.

49.               Ковалев А. А. Ближайшее будущее украинской онкологии – цели, задачи, пути решения и перспективы // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 26-27.

50.               Котенко К. Бевацизумаб при раке шейки матки: первый за последние 10 лет метод лечения, позволяющий увеличить продолжительность жизни женщин // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 31-32.

51.               Лаврентьева О. Ю. Интервенционная радиология в лечении больных с механической желтухой опухолевого генеза // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 99-102.

52.               Лазирский В. А. Хирургическое лечение местнораспространенного рака желудка, осложненного острым желудочным кровотечением // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 95-98.

53.               Леонард Р. Персонифицированная терапия онкологических заболеваний: взгляд сквозь призму новейших достижений // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 24-25.

54.               Лесной И. И. Стратегии в периоперационной медицине, которые могут влиять на результаты хирургического лечения пациентов с онкологическими заболеваниями // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 97-104.

55.               Новые методы хирургического лечения редких опухолей сердца   / Р. М. Витовский, В. В. Исаенко, А. О. Руснак [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 2. – С. 19-24.

56.               Обновленные рекомендации NCCNпо диагностике наследственных форм рака молочной железы и яичников // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 5. – С. 5-8.

57.               Оказание паллиативной помощи онкологическим больным: старые проблемы – новые решения / Ю. И. Губский, А. В. Царенко, В. В. Залесская [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 56-57.

58.               Онищенко Ю. І. Переваги хордектомії з використанням електротермоадгезії перед традиційними методиками у хворих на рак гортані  І-ІІ стадії // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 26-30.

59.               Первый отечественный клинический опыт использования Брентуксимаба ведотина у детей с рефракторной лимфомой Ходжкина                         / Н. В. Кавардакова, О. А. Рыжак, Ю. Б. Базалук [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 34-37.

60.               Перспективи використання молекулярно-біологічних маркерів при місцеворозповсюдженому раку грудної залози: огляд літератури / О. М. Білий, В. А. Вінніков, М. В. Красносельський, Н. А. Мітряєва // Український радіологічний журн. – 2016. - № 1. – С. 34-43.

61.               Про можливі механізми впливу атмосферних забруднень формальдегідом на формування захворюваності населення на рак щитоподібної залози / І. О. Черниченко, Н. В. Баленко, С. М. Цимбалюк,  О. М. Осташ // Довкілля та здоров’я. – 2016. - № 2. – С. 9-13.

62.               Сучасні підходи в організації діагностики та лікування раку молочної залози. Реалізація міжнародних стандартів на досвіді лікарні LISOD                           / А.В. Жигулін, В.Я. Палиця, О.А. Дмитренко [та ін.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 5. – С. 25-37.

63.               Ткаченко Ю. Г. Современные подходы к ранней диагностике рецидивов дифференцированного рака щитовидной железы // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 73-79.

64.               Толстанов О. К. Поширеність новоутворень та сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги хворим онкологічного профілю                                     / О. К. Толстанов, І. В. Дідик // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 88-92.

65.               Ходун С. В. Практические рекомендации по лечебному питанию при онкологических заболеваниях // Здоровье. – 2015. - № 32. – С. 28-31.

66.               Чехун В. Ф. Экспериментальная онкология в решении проблем трансляционной медицины // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 28.                                          

Педіатрія

67.Белоусова Ю. В. Особенности функционального запора у детей раннего возраста // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 3. – С. 64-67.

68.      Димитриадес В. Р. Современные подходы к лечению атопического дерматита у детей / В. Р. Димитриадес, Э. Уиснер // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 22-23.

69.       Донська С. Б. Профілактика та лікування грибкових інфекцій у дітей з онкогематологічними та гематологічними захворюваннями: клінічне керівництво / С. Б. Донська, О. А. Рижак, Ю. Б. Базалук // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 33-36.

70.      Кривопустов С.П. Синдром гіперактивності у практиці педіатра    // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 35.

71.    Лазаренко А. Правильный выбор антибиотика – залог успеха в лечении инфекций мочевыводящих путей у детей // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 3. – С. 41.

72.               Леженко Г. О. Особливості перебігу ожиріння у дітей підліткового віку / Г.О. Леженко, К.В. Гладун // Дитячий лікар. – 2016. - № 2. – С. 20-26.

73.               Мокия-Сербина С. А. Современные аспекты антибиотикотерапии внебольничной пневмонии у детей раннего и дошкольного возраста: (обзор литературы) /С.А.Мокия-Сербина,Т.В.Литвинова,А.А.Гордеева   // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 7. – С. 16-18.

74.  Особливості терапії синдрому дегідратації у дітей грудного та старшого віку, новонароджених: основи парентеральної регідратації / В.І. Сніцарь,   О.Ю. Сорокіна, А.В. Болонська, С.В. Єгоров // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 7. – С. 14-15.

75.  Оцінювання стану новонароджених за шкалою Апгар : рек. Комітету з проблем плодів і новонароджених Американської академії педіатрів та Комітету з акушерської практики Американської колегії акушерів і гінекологів // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. – С. 53-56.

76.               Сем’янчук В. Б. Ефективність небулайзерного методу доставки ліків у процесі терапії бронхіальної астми у дітей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 5. – С. 50-52.

77.               Черниш Ю. Р. Респіраторні прояви харчової алергії у дітей перших 6 років життя / Ю. Р. Черниш, О. М. Охотнікова // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 69-70.                   

Медична радіологія. Рентгенологія

78.               Васильев Л. Л. Современные аспекты предлучевой подготовки для проведения комформной радиотерапии больных раком легкого                                  / Л. Л. Васильев, В. П. Старенький // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 80-86.

79.               Восточноевропейская школа радиологии: фокус на компьютерную томографию: по итогам EERS, (г. Киев,10-11.06.2016) / Т.А. Ялинская,                     Н.О. Савичук, А.А. Гаврилюк [и др.] // Здоров’я України. – 2016. - № 18. –  С. 39-40.

80.               Втілення сучасних технологій у практику променевої терапії хворих на злоякісні пухлини верхніх дихальних шляхів / В. С. Іванкова, Т. В. Скоморо-хова, О. Ю. Столярова [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2016. -             № 2. – С. 53-58.

81.               Олигометастазы и локальное облучение / Н. Ю. Спиженко,    Т. И. Чеботарева, А. А. Шкиряк, О. Г. Ярмак // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 49-52.

82.               Роль радіонуклідної терапії в онкології : лекція / Д. С. Мечев,  О. В. Щербіна, А. Д. Мечев, Н. І. Полякова // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 42-47.

83.               Трофимов А. В. Особенности топометрической подготовки к дистанционной лучевой терапии больных раком предстательной железы                   / А. В. Трофимов, Л. Л. Васильев // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 58-65.                             

Медицина невідкладних станів

84.               Екстрена медична допомога при гострому коронарному синдромі без елевації сегмента ST: клінічний протокол для лікарів швидкої та невідкладної медичної допомоги // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 74-76.

85.               Зайков С.В. Анафілактичний шок: профілактика та лікування / С.В. Зайков, А.Є. Богомолов // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 47-52.

86.  Матеріали наук.-практ. конференції «Сучасні діагностичні можливості та алгоритми лікування різних алергічних станів», (м. Київ, 18-19.11.2015 р.)  // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 35-72.

87.               Неотложные сердечно-сосудистые состояния: мультидисциплинарный подход / А. Н. Пархоменко, Г. В. Дзяк, Я. М. Лутай [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 45-49.

88.               Стасенко Т. Екстрена медицина: час нових викликів і невідкладних рішень // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 18-19.

89.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» : наказ МОЗ України         № 916 від 30.12.2015 р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 2. – С. 38-47.

90.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» : наказ МОЗ України         № 916 від 30.12.2015 р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 46-59.   

Внутрішні хвороби

91.               Берсенев В.А. Новая разновидность ящика Пандоры: семинар о глютене, безглютеновой диете // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 8. – С. 28-29.

92.               Мороз Г. З. Музикотерапія – від давнини до сьогодення / Г. З. Мороз,  О. З. Безклинська, О. В. Друзь, І. О. Черненко // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 6. –С. 60-64.

93.               Синдром Дресслера в практике кардиолога и пульмонолога: диагностика на стыке специальностей / М.Н. Кочуева, В.С. Крутько,    А.В. Рогожин [и др.] // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 36-37.

94.               Ходун С. В. Аюрведа // Здоровье. – 2015. - № 33. – С. 10-13 ; № 36. –  С. 8-11.       

Серцево-судинні хвороби

95.               Амосова К. М. Застосування уніфікованого алгоритму антигіпертензивної терапії для зниження ризику інсульту у хворих віком понад 55 років з імовірно резистентною артеріальною гіпертензією / К. М. Амосова, Ю. В. Руденко // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 27-35.

96.               Амосова К. М. Кардіоміопатії: сучасний погляд на питання класифікації, етіології, діагностики та диференційної діагностики. Ч. 1 // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 7-20.

97.               Амосова К. М. Причина неефективності антигіпертензивної терапії в пацієнтів з неускладненою артеріальною гіпертензією в реальній амбулаторній практиці / К. М. Амосова, Ю. В. Руденко // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 5-13.

98.               Воронков Л. Г. Коррекция железодефицитных состояний как актуальное направление в лечении хронической сердечной недостаточности // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. –  С. 25-26.     

99.     Гев’якО.М. Гіпертензивні крововиливи в головний мозок // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 56-61.

100.              Европейские рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 36-37.

101.  Жаринова В. Ю. Профилактика и лечение кровотечений на фоне антитромботической терапии // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 20-22.

102.              Коваль С. Н. Трехкомпонентная фиксированная комбинация антигипертензивных препаратов – новый этап в совершенствовании лечения артериальной гипертензии // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 39-40.

103.              Коноплева Л. Ф. Врожденные пороки сердца у взрослых. Синдром Эйменменгера // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 27-29.

104.              Маковецкая М. Методы коррекции эндотелиальной дисфункции в современной кардиологии: конспект врача // Здоров’я України. – 2016. -            № 15-16. – С. 67. 

105.    Марушко Ю. В. Роль вітамінів групи В у лікувальних заходах при первинній артеріальній гіпотензії / Ю. В. Марушко, О.В. Хомич, Т.В. Гищак           // Дитячий лікар. – 2016. - № 2. – С. 43-48.

106.      Матюха Л. Ф. Железодефицитная анемия: современное состояние проблемы // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 54-55.

107.   Молчанов Д. Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии: (по материалам науч.-практ. конференции 3.12.2015, г. Киев) // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 2. – С. 63-70.

108.              Мора С. Ацетилсалициловая кислота в первичной профилактике атеросклеротической кардиоваскулярной болезни: достижения в диагностике и лечении / С. Мора, Дж. Е. Мэнсон // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 34-35.

109.              Пархоменко О. М. Лікування і профілактика тромбозів: як не поповнити статистику кровотеч? / О.М. Пархоменко, В.Й. Цілуйко // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 16-17.

110.              Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда. Ч. ІІ // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 21-29.

111.   Рокита О. І. Ішемічна хвороба серця і вагітність: як зробити це безпечним // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 104-111.

112.   Сєрік С. А. Тромбоцитарний гемостаз та подвійна антитромбоцитарна терапія у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу / С. А. Сєрік, Т. Г. Оврах // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 22-31.

113.  Систематическое исследование влияния снижения содержания холестерина липопротеинов низкой плотности на регресс атеросклеротических бляшек коронарных артерий методом внутрисосудистой ультразвуковой диагностики // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 5-6.

114.   Старые проблемы и новые технологии в лечении с ишемической кардиомиопатией / Б. М. Тодуров, А. В. Хохлов, О. В. Зеленчук [и др.]                        // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 34-35.    

115.    Створення постійного кава-фільтра для профілактики тромбоемболії легеневої артерії / Я. О. Повар, І. О. Скиба, Б. М. Тодуров [та ін.]                                // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 2. – С. 25-29.

116.Хронічне обструктивне захворювання легень і супутні патологічні стани. Особливості порушень ритму серця: (огляд) / О.О. Крахмалова, В.В. Шторх, О.А. Гетман та ін. // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 119-123.

117.Целуйко В. И. Повышение эффективности контроля АД в клинической практике: все ли возможности мы используем? // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 31-32.                                   

Хвороби органів дихання

118.    Бенца Т. М. Роль антилейкотриеновых препаратов в лечении бронхиальной астмы //Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. –          С. 99-105.   

119.   Гришило П. В. Види алерген-специфічної імунотерапії, показання до призначення, ефективність при бронхіальній астмі та інших алергічних захворюваннях // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 62-65.

120.              Колесник М. Лекарства – человеку: проблемы и перспективы современной фармакотерапии патологии легких // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 26-28.

121.              Марушко Ю. В. Пневмонія / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф // Дитячий лікар. – 2016. - № 2. – С. 5-19.

122.              Меркулова А. Обзор рекомендаций по лечению пневмонии у детей  // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 56-57.

123.              Меркулова А. Рациональный выбор антибиотика для лечения инфекций верхних дыхательных путей и ЛОР-органов // Здоров’я України. – 2016. -              № 18. – С. 52-53.

124.              Мостовой Ю.М. Кашель у дорослих. Уніфікований протокол. Клінічна настанова. Актуальність. Дискусійні питання // Здоров’я України. – 2016. -        № 17. – С. 5-6.     

125.              Мостовой Ю. М. Пневмонія: найчастіші питання, які хвилюють лікарів // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 42-44.

126.              Попович В. И. ОРВИ и острый риносинусит: взаимосвязанные звенья одного процесса / В. И. Попович, И. В. Кошель // Здоров’я України. – 2016. -         № 17. – С. 60-61.

127.              Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги «Кашель у дорослих» : наказ МОЗ України № 327 від 8.06.2015р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 38-45.

128.              Юдина Л. В. Кашель: неочевидные ответы на очевидные вопросы  // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 46-48.                         

Оториноларингологія

129.   Богомолов А. Є. Можливості використання антигістамінних препаратів у сучасних керівництвах ведення пацієнтів з алергічним ринітом // Астма та алергія. – 2016. - № 1. – С. 53-55.

130.              Лабораторная диагностика заболеваний поджелудочной железы                    / Н. Б. Губергриц, А. Е. Клочков, П. Г. Фоменко [и др.] // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 73-74.

131.   Отит: стислий довідковий посібник // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. –            С. 39-51.

132.   Попович В.І. Гострий риносинусит: етіопатогенез, діагностика, лікування та профілактика // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 45-51.

133.    Попович В. И. Острый поствирусный риносинусит у детей: в фокусе внимания – фитотерапия с доказанной эффективностью / В. И. Попович,                  С. П. Кривопустов, Г. В. Бекетова // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 58-59.

134.              Практические рекомендации по лечению синусита у взрослых :                       / Американская академия отоларингологии. Общество хирургии головы и шеи, обновление // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 6, 7. – С. 24-28; № 8. – С. 26-27.

135.              Ткач С.М. Преимущества и недостатки различных стратегий профилактики НПВП-гастропатий / С.М. Ткач, Л.А. Онищук // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 70-72.

136.         Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Гострий риносинусит» : наказ МОЗ України № 85 від 11.02.2016 р.        // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 2. – С. 25-37.

Захворювання органів травлення

138.              Алгоритм диференційної діагностики захворювань кишечника у дітей   / Т. О. Крючко, І. М. Несіна, О. А. Пода, І. О. Коленко // Дитячий лікар. – 2016. -  № 3. – С. 21-25.

139.              Березницький Я. С. Сучасні алгоритми діагностики та лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч / Я. С. Березницький, К. О. Ярошенко                 // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 152-155.

140.              Губская Е. Ю. Новый диагноз – микроскопический энтерит: определение, современные подходы к диагностике, дифференциальной диагностике и лечению // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 3. –                  С. 120-126.        

141.              Зак М. Ю. Нові підходи до класифікації та оптимізація лікування синдрому диспепсії // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 3. – С. 73-80.

142.              Крамарев С. А. Острый гастроэнтерит: что рекомендуют в Европе?   / С.А. Крамарев, Л.В. Закордонец // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 7. – С. 6-8.

143.              Марушко Ю. В. Водневий дихальний тест з навантаженням харчовою лактозою в діагностиці транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку / Ю. В. Марушко, Т. В. Іовіца // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. – С. 9-13.

144.              Пивторак Н. А. Опыт коррекции хронических функциональных запоров с помощью средств биологической медицины / Н.А. Пивторак, И.В. Феджага, Г.С. Блажиевская // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 1. – С. 44-50.

145.              Ткач С. М. Современные методы бариатрической эндоскопии                           / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 69-71.

146.              Ткач С. М. Функциональная диспепсия в свете Римских критериев IV               // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 72-74.

147.              Фелештинський Я. П. Тонкокишкові кровотечі: причини, діагностика, лікувальна тактика / Я. П. Фелештинський, У. І. Гречана, В. Ю. Пироговський // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 109-115.

148.              Харченко В. В. Применениетримебутина в лечении пациентов с функциональной патологией желудочно-кишечного тракта / В.В. Харченко,    И.А. Коруля // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 3. – С. 35-39.

149.              Хіміон Л. В. Серцево-судинні захворювання у хворих на псоріатричний артрит: сучасні напрями профілактики та лікування / Л. В. Хіміон, О. А. Пюра // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 4. – С. 60-62.

150.              Хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы, осложненных кровотечением в их полость, с применением миниинвазивных технологий / И.А. Криворучко, Н.Н. Гончарова, С.Н. Тесленко [и др.]                    // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 33-37.

151.              Шадрін О. Г. Особливості етіології та перебігу захворювань печінки у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, Н. Ф. Чернега, О. М. Платонова // Дитячий лікар. – 2016. - № 3. – С. 5-8.

152.              Шляхи поліпшення результатів хірургічного лікування хворих з некомпенсованою непрохідністю дистальних відділів лівої половини товстої кишки / О. Ю. Іоффе, Г. В. Буренко, М. М. Стець [та ін.] // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 90-93.

153.              Щербинина М.Б. Распространенные ошибки в практике гастроэнтеролога, которых можно избежать // Здоров’я України. – 2016. -            № 15-16. – С. 28-29.                                

Стоматологія

154.              Бачинская Т. Л. Заболевания твердых тканей зубов // Здоровье. – 2015. - № 36. – С. 12-15.

155.              Покальчук А. С. Экзогенная профилактика кариеса // Здоровье. – 2015. - № 31. – С. 14-15.   

         

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

156.   Германс С. Заместительная терапия при гемофилии: безопасность и эффективность : науч.-практ. конф.,(г. Киев, 14-15.04.2016) // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 12-13.

157.    Жебеленко Я.Г. Возрастные особенности биохимии тромбоцитарного звена свертывающей системы крови / Я.Г. Жебеленко, Н.Ю. Литвинова                   // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 72-75.

158.Зупанець І. А. Сучасні стратегії лікування ішемічної хвороби серця при супровідному цукровому діабеті 2 типу: від теоретичних рекомендацій до практичного втілення / І. А. Зупанець, О. В. Герасименко, Д. С. Стрельнікова  // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 50-55.

159.    Чернова В. М. Патологія печінки при захворюваннях крові // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 3. – С. 105-113.         

Дерматологія

160.              BeckL.A. Обзор международных рекомендаций относительно диагностики и лечения хронической крапивницы / L.ABeckJ.ABernsteinM.Maurer // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 59-60.

161.              Ведення хворих на псоріаз та псоріатичні артропатії : матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Псоріаз, включаючи псоріатичні артропатії», адаптована версія // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 6. – С. 54-58. 

162.              Калюжная Л.Д. Актуальная проблема дерматовенерологии – атопический дерматит // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 67-68.

163.              Матвеева Л. Выбирая топический кортикостероид: фокус на гидрокортизона бутират // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 65-66.

164.              Матвеева Л. Краткий обзор положений руководства Американской академии дерматологии по лечению пациентов с вульгарным акне // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 19-20.

165.              Матвеева Л. Новый меморандум ETFAD / EADVпо диагностике и лечению атопического дерматита у детей и взрослых // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 24-26.

166.              Матвеева Л. Обновленные рекомендации EULARпо лечению псориатического артрита // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 39-40.

167.              Матвеева Л. Роль топических кортикостероидов в лечении атопического дерматита : обзор трех международных руководств EADVAADи JDA                  // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 18-20.

168.              Меркулова А. Обзор эффективности поддерживающей антипсориатической терапии // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 32-33.

169.              Ошивалова О. О. Диференційна діагностика актинічного кератозу   // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 16-19.

170.              PiotrowskaA. Витамин Dв физиологии и патологии кожи // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 27-29.

171.              Позднякова Н. Современные возможности терапии бактериальных инфекций кожи // Здоров’я України. – 2016. - № 17. – С. 31.

172.              Современный взгляд на диагностику и лечение дерматомикозов / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник, А.П. Белозеров [и др.] // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 62-63.

173.              Труднощі в діагностиці раку шкіри в загальній медичній практиці     / В. О. Кушнір, С. О. Магдебура, О. В. Катілов [та ін.] // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 62-64.                              

Урологія

174.              Кваченюк А. М. Алгоритм діагностики та тактики ведення пацієнтів з інциденталомами надниркових залоз / А.М. Кваченюк, Л.А. Луценко                         // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 3. – С. 46-49.

175.              Маковецкая М. Острый и хронический пиелонефрит. Диагностика и оптимизация терапии // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 56-57.

176.              Скринінг деяких захворювань нирок: симпозіум № 213. Післядипломна освіта // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 7. – С. 29-32.

177.              Снісар Л. М. Гіперкаліємія: сучасна концепція та нові терапевтичні можливості // Український журн. нефрології та діалізу. – 2016. - № 2. –               С. 61-74.

178.              Стаховский Э. А. Эффективные и доступные методы профилактики рака предстательной железы и принципы проведения скрининга // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 3. – С. 52-53.

179.              Про затвердження уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги пацієнтам з хронічною хворобою нирок Vстадії, які лікуються методом перитонеального діалізу : наказ МОЗ України № 89 від 11 лютого 2016 р. // Український журнал нефрології та діалізу. – 2016. - № 2. – С. 3-28.

180.              Федорова О. А. Пиелонефрит. Ч. 1 : лекция // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 5. – С. 6-11.  

181.              Федорова О. А. Пиелонефрит. Ч. 1 : лекция // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 6. – С. 6-9.                    

182.              Федорова О. А. Пиелонефрит. Ч. 1 : лекция // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 7-8. – С. 22-26.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

183.              Антонюк Т. Особенности лечения болевой формы диабетической полинейропатии // НейроNEWS. – 2016. - № 4. – С. 22-24.

184.              Антонюк Т. Современные возможности и достижения в профилактике и терапии инсульта: матер.науч.-практ. конф., (г. Киев,19 мая 2016г.)                         // НейроNEWS. – 2016. - № 4. – С. 13-16.

185.              Дзяк Л. А. Актуальные проблемы в лечении пациентов с рецидивирующе-ремиттирующим рассеянным склерозом: лекция                           / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 17-26.

186.              Етіопатогенез, діагностика, клініка, ускладнення (мігренозний статус, інсульт), лікування та профілактика мігрені / В. В. Луц, М. М. Орос,                    Х. В. Мицак, Р. В. Михайлов // НейроNEWS. – 2016. - № 3. – С. 27-32.

187.              Ільницька Т. Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я // НейроNEWS. – 2016. - № 4. – С. 5-10.

188.              Калашник Л. Диагностика и тактика лечения генерализованного тревожного и панического расстройств у взрослых // НейроNEWS. – 2016. -            № 4. – С. 40-44.

189.              Ковальчук М. Фармакологическое лечение генерализованного тревожного расстройства // НейроNEWS. – 2016. - № 3. – С. 13-20.

190.              Колесник М. Фармакотерапия заболеваний нервной системы: современные аспекты // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. –              С. 11-14.

191.              Кутько И. И. Современный терапевтический патоморфоз эндогенно-процессуальных психозов. Актуальные вопросы нозологии, синдромологии, терапии / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 7. – С. 18-21.

192.              Мілевська-Вовчук Л. С. Вибір оптимального методу оцінки больового синдрому в пацієнтів із хронічним поперековим больовим синдромом                         // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 96-100.

193.              Пінчук І. Психіатрична служба: як перебудувати систему під госпітальні округи? // Ваше здоров’я. – 2016. - № 35-36. – С. 10-12.

194.              Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги : наказ МОЗ України № 121 від 23.03.2016 // НейроNEWS. – 2016. - № 3. –            С. 49-64 ; № 4. – С. 52-58

195.              Свиридова Н. К. Диференційна діагностика та тактика лікування пацієнтів з болем у нижній частині спини // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 41.

196.              Современные возможности и достижения в профилактике и терапии инсульта: матер. науч.-практ. конф. «Возможности и достижения современной фармакотерапии в практике невролога и психиатра. Междисциплинарный подход» (г. Киев,19 мая 2016г. // НейроNEWS. – 2016. - № 4. – С. 13-17.

197.              Чернышов В.  А. Курение и дислипидемия: возрастные, гендерные и метаболические аспекты // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 112-118.                      

Інфекційні та паразитарні хвороби

198.              Антонюк А. Інфекційні захворювання у дітей: свіжий погляд на діагностику, лікування та профілактику // Український медичний часопис. – 2016. - № 2. – С. 15-17.

199.              Виноград Н. О. Вірус Зіка – нова біологічна загроза і виклик міжнародній безпеці // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 46-49.

200.              Малий В. П. Сказ // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 26-33.

201.              Орфін А. Я. Ентеровірусний менінгіт – багатогранна проблема сучасної інсектології: лікарю-практику / А. Я. Орфін, А. М. Задорожний, Н. М. Прикуда // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 91-95.

202.              Приходько Т. Інфекція та алергія: взаємозв’язок і взаємовплив: школа успішного лікаря // Ваше здоров’я. – 2016. - № 39-40. – С. 20-21.      

ВІЛ/СНІД

203.              Вирус иммунодефицита человека/синдром приобретенного иммунодефицита: памятка больному // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 9. – С. 60-61.

204.              Загута Ю. Б. Вплив препаратів з анаболічною дією на динаміку показників функціонального стану адренокортикальної системи у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 3. – С. 49-52.     

Хірургія

205.              Возможности активного влияния на зону ожогового паранекроза и рационального использования аутопластического материала / А.В. Кравцов,                В.К. Логачев, Ю.И. Исаев [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 121-125.

206.              Возможности электросварочных технологий в торакальной хирургии               / А. А. Кирилюк, П. П. Шипулин, В. Е. Севергин [и др.] // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 41-44.

207.              К вопросу о растворах для тумесцентной анестезии / Р. Р. Османов,                 О. С. Рябинская, Б. А. Кабаков, О. В. Кузьменко // Хірургія України. – 2016. -             № 2. – С. 116-119.  

208.              Кобеляцкий Ю.Ю. Современные и доказательные принципы послеоперационного обезболивания // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2016. - № 3. – С. 31.

209.              Криворучко І. А. Ранні та пізні ускладнення при лікуванні хворих на абдомінальний сепсис / І. А. Криворучко, М. С. Антонова // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 56-60.

210.              Лечение длительно незаживающих ран различной локализации путем применения интерактивных раневых покрытий / В. Л. Лихман, И. И. Арсений, А. А. Меркулов [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 65-68.

211.              Лисенко Р. Б. Модифікована абдомінопластика при хірургічному лікуванні хворих зі складними дефектами черевної стінки // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 70-75.

212.              Малиновский А.В. Двадцатилетний опыт лапароскопической пластики грыж пищеводного отверстия диафрагмы: анализ отдаленных результатов 2500 операций / А. В. Малиновский, В. В. Грубник // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 7-12.

213.              Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия сепсиса // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 120-130.

214.              Оптимізація діагностики та комплексного лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи, ускладненим гнійно-некротичними захворюваннями / Ю. О. Фусс, В. Г. Палій, О. М. Чепляка, А. О. Волобоєва                 // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 84-89.

215.              Острый аппендицит: современное понимание патогенеза, диагностики и лечения: справочник специалиста // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 9. – С. 10-14.

216.              Покази до хірургічного лікування тромбозів глибоких вен системи нижньої порожнистої вени / В. І. Русин, В. В. Корсак, Я. М. Попович,                  С. О. Бойко // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 103-107.

217.              Спаечная болезнь: современное состояние проблемы                                          / А. Э. Доморацкий, В. О. Крылюк, А. И. Павленко [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2016. - № 3-4. – С. 19-26.

218.              Способи покращення результатів лапароскопічної холецистектомії у хворих з ускладненим перебігом гострого калькульозного холециститу                       / О. Є. Каніковський, О. О. Воровський, Я. В. Карий [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 48-51.

219.              Сравнительный анализ эффективности и безопасности растворов, применяемых для футлярной анестезии при малоинвазивном хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей / Р. Р. Османов,                        О. С. Рябинская, Б. А. Кабаков, О. В. Кузьменко // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 82-88.

220.              Тарабан И.А. Современное состояние вопроса профилактики и лечения спаечной болезни брюшины / И. А. Тарабан, Д. А. Евтушенко, С. В. Сучков                 // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 126-129.                                               

Травматологія. Ортопедія

221.              Заводнова З.І. Лікування розладів сечовипускання у хворих на розсіяний склероз // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. –                     С. 77-80.

222.              Коринчук М. Современные подходы к профилактике остеопоротических переломов // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 36-37.

223.              Матвеева Л. Рекомендации ASRSAASPARTANпо лечению анкилозирующего спондилита и нерентгенологического аксиального спондилоартрита // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 33-35.

224.              Матвеева Л. Рекомендации Британского общества ревматологов и Британского общества лиц, оказывающих профессиональную помощь в области ревматологии, по лечению аксиального спондилоартрита (включая анкилозирующий спондилит) // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 38.

225.              Пехенько В. С. Особливості змін імунологічної реактивності у хворих на ревматоїдний артрит, поєднаний з артеріальною гіпертензією, під впливом різних видів лікування // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 2. – С. 65-71. 

226.              Сучасні підходи до лікування анкілозуючого спондилоартриту з акцентом на біологічну терапію / Н. Г. Вірстюк, О. Р. Лучко, І. І. Вакалюк [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 3. – С. 20-25.

227.              Ткаченко О.В. Особливості ураження нервової системи при ревматоїдному артриті / О.В. Ткаченко, Ю.Л. Найдьонова // Український неврологічний журнал. – 2016. - № 2. – С. 67-70.

228.              Яременко О. Б. Анкилозирующий спондилит: возможно ли замедлить прогрессирование болезни? // Здоров’я України. – 2016. - № 18. – С. 30-32.                                   

Офтальмологія

229.              Бушуева Н. Н. Аккомодация – единый механизм оптической установки глаза к любому расстоянию // Здоров’я України. – 2016. - № 19. – С. 62-63.

230.              Витовская О. При лечении пациента с глаукомой между семейными врачами и офтальмологами должно быть тесное сотрудничество // Здоров’я України. – 2016. - № 19. – С. 58-59.

231.              Жаринов О. И. Артериальная гипертензия в офтальмологической практике: мультидисциплинарный подход : по итогам заседания Киевского общества офтальмологов, (г. Киев, 6.06.2016) / О. И. Жаринов,                               Н. Я. Ковальчук, И. В. Шаргородская // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. – С. 52-53.

232.              Макаренко О. В. Оцінка якості життя пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою та шляхи раціональної фармакотерапії при цій патології / О. В. Макаренко, О. В. Кривов’яз, С. О. Кривов’яз // Рациональная фармакотерапия. – 2016. - № 2. – С. 32-40.

233.              Позднякова Н. Современные аспекты терапии синдрома сухого глаза                // Здоров’я України. – 2016. - № 19. – С. 60-61.       

Акушерство. Гінекологія

234.              Аномальні маткові кровотечі: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 13.04.2016 № 353 // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 2. – С. 21-33.

235.              Ведення хворих з аномальною матковою кровотечею у закладах, які надають первинну медичну допомогу : матер. «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Аномальні маткові кровотечі», адаптована версія // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 6. – С. 23-26.

236.              Дубоссарская З. М. Пути оптимизации лечения ранних перименопазуальных нарушений // Здоров’я України. – 2016. - № 15-16. –           С. 26-27.

237.              Каминский В. В. Оригинальные и генерические препараты в сфере оральной контрацепции / В. В. Каминский, М. Н. Шалько, Ю. С. Мудра                           // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 2. – С. 46-51.

238.              Лахно И. В. Ступенчатая терапия вагинального дисбиоза: мозаика доказательств / И. В. Лахно, О. В. Грищенко // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 2. – С. 58-59.

239.              Масштаби материнської смертності недооцінюються на 30-70%: глобальні таємниці // Ваше здоров’я. – 2016. - № 35-36. – С. 5.

240.              Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний у беременных // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 6, 7. – С. 20-27.

241.              Сафонова И. Н. Антенатальный эхографический мониторинг и прогнозирование перинатальных результатов при раннем и позднем вариантах задержки роста плода // Український радіологічний журнал. – 2016. - № 1. –           С. 27-33.

242.     Сергиенко М. Ю. Менопаузальная гормональная терапия – курс на индивидуальность / М. Ю. Сергиенко, О. Я. Круть, В. Г. Сюсюка                                // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 2. – С. 75-79.

243.              Стратегический взгляд на факторы риска пролапса гениталий и способы их коррекции / П. Н. Веропротвелян, И. С. Цехмистренко,                                          Н. П. Веропротвелян, С. В. Гацелюк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 3. – С. 66-74.   

244.              Тактика ведення пацієнток із генітальним ендометріозом: Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, затверджений наказом МОЗ України від 06.04.2016 № 319 // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 2. – С. 8-20.

245.              Татарчук Т. Ф. Гормональная терапия в гинекологической практике: клиническая лекция // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. -              № 3. – С. 7-14.

246.              Ткаченко Р. А. Обезболивание родов: история и современность                        // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 3. – С. 19-28.

247.Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Аномальні маткові кровотечі» : наказ МОЗ України № 353 від 13 квіт. 2016 р. // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2016. - № 3. – С. 29-44.                                   

Спортивна медицина

248. Муравський А. В. Клінічно-допплерографічні зіставлення у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами / А.В. Муравський, М.В. Глоба                            // Львівський медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 29-34. 

Військова медицина

249.              Верба А. В. Військові лікарі – про актуальність профілактики й лікування пухлин шкіри / А. В. Верба, М. О. Кукушкіна // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 4. – С. 27.

250.              Ковальчук В. П. Динаміка видового складу мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно-вибухових) ран кінцівок, одержаних під час антитерористичної операції на сході України у 2014 році / В. П. Ковальчук,                   В. М. Кондратюк // Хірургія України. – 2016. - № 2. – С. 13-20.

251.              Кондратюк А. Перехід військової медицини на стандарти НАТО необхідний // Ваше здоров’я. – 2016. - № 29-30. – С. 12-13.

252.              Кучер В.І. Захворюваність на хвороби системи травлення військовослужбовців Збройних сил України // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 3. – С. 16-19.

253.              Лукащук Л. Бійці медичної передової: репортаж з гарячої точки // Ваше здоров’я. – 2016. - № 33-34. – С. 12-13.

254.              Мікрофлора бойових ран кінцівок, які одержані в ході антитерористичної операції, у поранених, що проходили лікування в ВМКЦ ЦР м. Вінниця / В. М. Кондратюк, Г. Л. Богуш, О. О. Фомін [та ін.]                             // Харківська хірургічна школа. – 2016. - № 2. – С. 80-83.

255.              Особливості хірургічної тактики при вогнепальних пораненнях судин на послідовних етапах медичної евакуації / В. Г. Мішалов, Б. М. Коваль,                 Ю. В. Нагалюк [та ін.] // Серце і судини. – 2016. - № 2. – С. 96-103.

256.              Рожкова Т. Армії необхідні професійні психологи // Ваше здоров’я. – 2016. - № 41-42. – С. 10-11.

257.              Сидорова Л.Л. Военная медицина. Откровенный разговор // Therapia. Український медичний вісник. – 2016. - № 7-8. – С. 3-7.