Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Квітень-червень 2016 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.                 Базыка Д.А. 30 лет после аварии на ЧАЭС: новые времена – новые проблемы // Therapia. – 2016. - № 4. – С. 3-7.

  2.                 Бобров О. Робота над помилками / О. Бобров, В. Шмагой, С. Бакшеєв                   // Ваше здоровя. – 2016. - № 5-6. – С. 10-11.

  3.                 Бузунов В. Відлуння Чорнобиля – що пожинають українці? // Ваше здоров’я. – 2016. - № 17-18. – С. 6-7.

  4.                 Вінклер Т. Персоніфіковані центри – «родзинка» австрійської медицини / Т. Вінклер, Г. Вінклер // Ваше здоров’я. – 2016. - № 15-16. – С. 20-21.

  5.                 Гордиенко С.М. Реформа здравоохранения Украины: путь к действиям, имитациям или простым разговорам // Здоровя України. – 2016. - № 1. –               С. 6-8.

  6.                 Литвак А.И. Управленческие регламенты медицинского учреждения                 // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 2. – С. 26-27.

  7.                 Маркова М. В. Інформаційно-психологічна війна як нова загроза здоровюнаселення України // Здоровя України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 51-53.

  8.                 Мороз Г. З. Профілактичне консультування в практичній роботі лікаря               / Г. З. Мороз, І. М. Підзинська, Т. С. Ласиця // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 44-48.

  9.                 Перевязкина М.В. Дефекты оказания медицинской помощи: ошибки       // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 22-23.

10.               Приходько Т. Медицина Великої Британії: від кожного – по можливості, кожному – по потребі // Ваше здоровя. – 2016. - № 19/20. – С. 6-7.

11.               Приходько Т. Хорватія: ставка на ІТ: інформатизація, досвід // Ваше здоровя. – 2016. - № 1-2. – С. 20-21.

12.               Про особливості стандартизації медичної допомоги в Україні                              / В. І. Попович, О. М. Ліщишина, В. В. Кравченко [та ін.] // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 2. –                  С. 11-13.  

13.               Промоція здоров’я: чи має лікар бути вчителем?: профілактична медицина / В. Левицька, Я. Першегуба, В. Ляшко, О. Корж // Ваше здоров’я. – 2016. - № 21-22. – С. 10-11.

14.               Протас С. Реформа санепідслужби: фініш чи новий старт? // Ваше здоровя. – 2016. - № 3-4. – С. 8-9.

15.               Романюк Д. Реальна війна поза правилами і стандартами: репортаж із гарячої точки // Ваше здоровя. – 2016. - № 5/6. – С. 16-17.

16.               Чертков Ю.И. Лучшие сценарии общения «врач – пациент»                                   / Ю.И. Чертков, В.П. Кидонь // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. – С. 70-71.

17.               Чертков Ю.И. Умение вести телефонный разговор с пациентом – навык, необходимый современному врачу / Ю.И. Чертков, В.П. Кидонь                     // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 7. – С. 88-89.

18.               Шевченко М. Медицина Японії: держава – усьому голова?: світовий досвід // Ваше здоровя. – 2016. - № 21/22. – С. 22-23.  

Медичне право

19.               Сторожук Ю.Н. Юрист – врачу: разговор «без галстуков»                                // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 74-75.

20.               Хімка М. Відповідальність старшої та постових медичних сестер за виявлену недостачу лікарських засобів // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. – С. 52-59.

21.               Чернетенко О. Доплати працівникам протитуберкульозного диспансеру // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 12. – С. 48-50.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

22.               BorghiC. Уратснижающие препараты для лечения подагры: систематический обзор и метаанализ / CBorghiFPerez-Ruiz                                   // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 22-23.

23.               Дяченко В. В. Нестероїдні протизапальні препарати: основні клінічні ефекти і вибір в реальній практиці (лекція) // Therapia. – 2016. - № 4. – С. 8-11.

24.               Закревська О. В. Загальний підхід до медикаментозного лікування пацієнтів похилого та старечого віку // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 8. –                С. 72-74.

25.               Корвалол – Дарница: новые грани известного препарата // Здоровя України. – 2016. - № 5. – С. 9.

26.               Меркулова А. Ацетилсалициловая кислота: новые возможности средства, проверенного временем // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 41.

27.               Можина Т.Л. Выбор оптимального хондропротектора: современные данные доказательной медицины // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. – С. 36-38.

28.               Рудюк Т. Комплаєнс при проведенні антибіотикотерапії // Здоровя України. – 2016. - № 3. – С. 49.

29.               Щербинина М.Б. Гепатопротекторы: рациональный выбор препарата                               // Здоровя України. – 2016. - № 2. – С. 29-31. 

Туберкульоз

30.               Дужий І. Д. Можливості хірургічного лікування поширеного хіміорезистентного туберкульозу легень / І. Д. Дужий, О. В. Кравець,                      І. Я. Гресько // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 13-17.

31.               Особливості сучасної ситуації з туберкульозу в Україні / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, С. В. Зайков [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 5-9.

32.               Процюк Р. Г. Концепція харчування хворих на туберкульоз                                   / Р. Г. Процюк, І. О. Галан // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 4. – С. 80-86.

33.               Савула М. М. Синдром легеневої дисемінації в практиці фтизіатра: труднощі діагностики // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 1. – С. 30-31.

34.               Тодірко Л. Д. Перспективи подолання туберкульозу в Україні                              / Л. Д. Тодірко, В. І. Петренко, О. С. Шевченко // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2016. - № 1. – С. 72-78.

Онкологія

35.               Абызов Р.А. Онколарингология: особенности диагностики, лечения и реабилитации // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. –                     С. 32-33.

36.               Аникусько Н.Ф. Анализ современных тенденций развития реконструктивной хирургии при раке молочной железы // Здоровя України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 32-34.

37.               Базальноклеточная карцинома: руководство Национальной всеобщей онкологической сети США (NCCN) // Здоровя України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 26-27.

38.               Болгова Л.С. Цитологическое исследование мочи – надежный морфологический метод диагностики рака мочевого пузыря                                           // Здоровя України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 5.

39.               Галустова С. Современные подходы в лечении рака грудной железы и рака почки // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 11.

40.               Ковалев А.А. TomoTherapy – технология, изменившая стандарты лучевой терапии рака // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 38-40.

41.               Лесной И.И. Стратегии в периоперационной медицине, которые могут влиять на результаты лечения онкохирургических больных // Здоровя України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 21-22.

42.               Новое в лечении рака почки: (по итогам научно-практической конференции (г. Киев,3-5.12.2015г.) / Э.А. Стаховский, О.А. Войленко,                 К. Порта [и др.] // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 8-9.

43.               Органосохраняющие операции в хирургическом лечении нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы / А. Ю. Усенко,                   М. Е. Нечитайло, А. В. Скумс, В. П. Шкарбан // Хірургія України. – 2016. - № 1. – С. 25-29.

44.               Психоонкология в Украине – начало новой эры? / Е. А. Колесник,               С. А. Маляров, Э. А. Стаховский [и др.] // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 12-14.

45.               Пути достижения оптимальных онкологических и эстетических результатов при лечении рака молочной железы: мнение ведущих экспертов                 / SZurridaAKolacinskaMResai [и др.] // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 8-9.

46.               Рыкова О. В. Вирус папилломы человека и рак шейки матки. Цели включения ВПЧ-тестирования в цервикальный скрининг // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 1. – С. 50.

47.               Сафронова О. В. Алгоритм підготовки та проведення високотехнологічної дистанційної променевої терапії при лікуванні пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 46-47.

48.               Суркис М. А. Реабилитация онкологических больных и лиц с инвалидностью // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. –          С. 44-45.

49.               Фадєєнко Г. Д. Чинники ризику розвитку раку підшлункової залози                     / Г. Д. Фадєєнко, О. Г. Курінна // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 2. –       С. 78-88.

50.               Черенько С.М. Зміни у підходах до лікування вузлів та раку щитоподібної залози // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Онкологія». – 2016. - № 2. – С. 36-38.

51.               Щербинина М. Б. Гепатоцеллюлярная карцинома: что можно сделать сегодня для её ранней диагностики? / М. Б. Щербинина, М. В. Патратий                    // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 1. – С. 22-24.

Педіатрія

52.               Абатуров А. Е. Фитониринговый менеджмент острых респираторных инфекций у детей / А. Е. Абатуров, С. П. Кривопустов, Т. А. Крючко                        // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 1. – С. 18-19.

53.               Аряев Н. Л. Биоэтические аспекты стандартизации оказания медицинской помощи новорожденным // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 48-49; № 2. – С. 24-25.

54.               Варяниця О. Невід’ємнаскладова лікування немовлят – присутність батьків: досвід роботи Полтавщини // Ваше здоров’я. – 2016. - № 21/22. –              С. 14.

55.               Зверева Н.Н. Лечение гриппа и ОРВИ у детей // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 55-56.

56.               Інноваційний підхід до індивідуалізації лікування дітей з гострими респіраторними інфекціями / Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела, У. М. Мудрик,               С. В. Євтушенко // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 53-58.

57.               Кузнєцов С. В. Інтерферонотерапія гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей / С. В. Кузнєцов, Т. С. Копейченко // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 48-52.

58.               Марушко Ю. В. Гострі отруєння у дітей // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 71-73.

59.               Марушко Ю.В. Острые респираторные заболевания. Влияние ибупрофена на основные симптомы острых респираторных заболеваний у детей / Ю.В. Марушко, Е.Д. Московенко // Український медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 79-82.

60.               Марушко Ю. В. Судоми у дітей / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф                               // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 58-59.

61.               Усачева Е.В. Инновационные подходы к лечению синдрома избыточного бактериального роста у детей // Здоровя України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 22.

62.               Фитотерапия и гомеопатия: возможности использования в педиатрической практике / А.И. Курченко, В.Г. Майданник, В.В. Кищук [и др.] // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 33-37.

63.               Ященко Ю. Б. Педиатрическая служба сегодня // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 3-7.

Медицина невідкладних станів

64.               Кільчицький Є. Організація забезпечення системи екстреної медичної допомоги телекомунікаційним ресурсом / Є. Кільчицький, І. Стретович                         // Управління закладом охорони здоров’я. – 2015. - № 10. – С. 74-82.

65.               Мартинчук Ю.М. Фактори ризику й профілактика інфаркту мозку                  // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 8. – С. 101-104.

66.               Опыт работы службы лечения острой и хронической боли в многопрофильном стационаре / С. А. Рыженко, Ю. Ю. Кобеляцкий,                       А. Н. Толубаев [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 5. – С. 5-6.

67.               Шлапак І. П. Грип: клініка, дагностика та інтенсивна терапія                         / І. П. Шлапак, О. А. Голубовська, О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 5. – С. 53-62.

Внутрішні хвороби

68.               Бабак О.Я. Выбор оптимальных гепатопротекторов: практические аспекты // Здоровя України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 1. – С. 36-37.

69.               Ведення хворих на залізодефіцитну анемію у закладах, які надають первинну медичну допомогу : За матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на залізодефіцитну анемію». Адаптована версія // Therapia. – 2016. -  № 4. – С. 53-56.

70.               Достижения и перспективы персонифицированной и геномной медицины в терапевтической практике: по итогам н.-п. конф.(г. Киев, 21-22.04.2016) / В.Г. Передерий, С.В. Клименко, О.В. Швец [и др.]                                  // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 24-25.

71.               Железодефицитная анемия у лиц пожилого возраста: особенности диагностики и терапии: лекция / С. А. Гусева, Я. П. Гончаров, В. Н. Орлов,          А. О. Петруша // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 8-13.

72.               Князькова И. И. Анемия хронических заболеваний // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 6. – С. 81-83.

73.               Костенко И. Г. Лабораторная диагностика ревматических болезней. Ч. 1 // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 36-38.

74.               Костенко И. Г. Лабораторная диагностика ревматических болезней. Ч.2 // Therapia. – 2016. - № 3. – С. 21-24.

75.               Матвеева Л. Современные взгляды на диагностику и лечение сосудистых заболеваний печени: по материалам рекомендаций EASLи AASLD // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 27-28.

76.               Приходько Т. Озон від 100 хвороб (неврологія, гастроентерологія, ендокринологія, алергологія, акушерство і гінекологія, кардіологія) // Ваше здоров’я. – 2016. - № 1-2. – С. 21.

77.               Серік С. А. Місце метаболічної терапії у хворих, які перенесли інфаркт міокарда / С. А. Серік, В. І. Строна, Ю. Г. Горб // Український терапевтичний журнал. – 2016. - № 1. – С. 99-104.

78.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на залізодефіцитну анемію                     // Therapia. – 2016. - № 1. – С. 31-33.

79.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації хворих із розладами аутистичного спектра (розлади загального розвитку). Ч. 1 // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 57-59.

80.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації хворих із розладами аутистичного спектра (розлади загального розвитку). Ч. 2 // Therapia. – 2016. - № 3. – С. 50-52.

81.               Фитотерапия: иммуномодуляция и другие эффекты / О. Ф. Мельников, Д. Д. Заболотная, О. Г. Рыльская [и др.] // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 4. –              С. 70-71.

82.               Хронічна хвороба нирок. Раннє виявлення та лікування хронічного захворювання нирок у дорослих у галузі первинної та вторинної допомоги: практичні рекомендації // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 16-18.

83.               Яременко О. Б. Нові можливості підвищення безпеки лікування нестерїдними протизапальними препаратами: у фокусі захист шлунково-кишкового тракту, нирок та суглобів / О. Б. Яременко, Г.М. Микитенко                       // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 56-58.

Серцево-судинні хвороби

84.               GielenS. Реабилитация в кардиологии (практические рекомендации. Продолжение. Начало в № 16, 2015) // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 2. – С. 3-4, 16-21.

85.               Гуревич М. А. Особенности патогенеза и лечения артериальной гипертензии у женщин / М. А. Гуревич, Л. В. Архипова // Практична ангіологія. – 2016. - № 1. – С. 38-40.

86.               Денесюк О. В. Сучасний алгоритм діагностики та ведення хворих зі стабільним перебігом ішемічної хвороби серця: рекомендації                                     // Здоров’я України. – 2016. - № 3. – С. 14-15.

87.               Инновационные подходы в терапии ревматических заболеваний: направления и методы // Здоров’я України. – Сер. «Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 56-58.

88.               Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності. Ч. 1 : симпозіум № 199 / НМАПО ім. П. Л. Шупика; Донецький нац. мед. ун-т ім. М. Горького // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 28-29.

89.               Коваль Е. А. Гиполипидемическая терапия розувастатином в реальной практике: новые дозы, новые возможности // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 3. – С. 13.

90.               Кочуева М. Н. Артериальная гипертензия и сахарный диабет: пути повышения эффективности лечения // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. –             С. 25-26.

91.               Кочуева М. Н. Отечный синдром при сердечной недостаточности: как одновременно улучшить качество и безопасность диуретической терапии                  // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 1. – С. 50-51.

92.               Кричинська І.В. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо діагностики та лікування захворювань перикарда. Ч. 1                   / І.В. Кричинська, Ю.В. Руденко // Серце і судини. – 2016. - № 1. – С. 7-16.

93.               Лечение аритмогенной кардиомиопатии (дисплазии) правого желудочка: практические рекомендации / Н. Т. Ватутин, А. С. Смирнова,                   Е. В. Ещенко [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 1. – С. 42-49.

94.               Лутай М. І. На допомогу терапевту й сімейному лікарю: класифікація та клінічний протокол ведення хворих на стабільну ІХС / М. І. Лутай,                        А.Ф. Лисенко // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 26-27.

95.               Лутай М.І. Стенокардія: не забуваймо класику / М.І. Лутай,                       А.Ф. Лисенко // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 34-36.

96.               Матюха Л. Ф. Артеріальна гіпертензія та її ускладнення – гіпертонічний криз: стратегії лікування окремих препаратів // Therapia. – 2016. - № 4. –                       С. 53-58.

97.               Мищенко Л. А. Как эффективно использовать все возможности патогенетической терапии артериальной гипертензии // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 14-15.

98.               Молчанов Д. Ацетилсалициловая кислота в первичной сердечно-сосудистой профилактике: современные позиции и перспективы: обзор                      // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 1. – С. 20-21.

99.               Нішкумай О. І. Кальцифікація судин, атеросклероз і остеопороз: чи є взаємозв’язок? // Серце і судини. – 2016. - № 1. – С. 107-117.

100.             Облітераційний тромбангіїт (хвороба Бюргера): особливості діагностики та лікування / Д. Д. Зербіно, О. О. Зімба, М. М. Багрій [та ін.]                // Серце і судини. – 2016. - № 1. – С. 99-106.

101.             Орищин Н. Д. Ехокардіографічна діагностика механічних ускладнень інфаркту міокарда // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2016. - № 1. – С. 26-35.

102.             Пархоменко А.Н. Тромбозы в практике кардиолога: диагностика, лечение, профилактика // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 42-43.

103.             Пархоменко А. Н. Тромбозы и эмболии в медицинской практике: от венозного тромбоэмболизма Вирхова к тромбоэмболическим осложнениям при неклапанной фибрилляции предсердий // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. – С. 30-31.

104.             Пархоменко А. Н. Урапидил в лечении гипертензивных кризов: доказательные данные и клинический опыт / А. П. Пархоменко, О. И. Иркин, Л. И. Ткач // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 1. – С. 23-24.

105.             Приходько В. Ю. Ведение пациента со стабильной ишемической болезнью сердца: простые сложности // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 44-45.

106.             Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии / Б. М. Тодуров, Е. П. Свищенко, Л. Г. Воронков [и др.] // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 1. – С. 31-33.

107.             Реабилитация в кардиологии: практические рекомендации // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 1. – С. 3, 20.

108.             Саволюк С. І. Досвід застосування ендовенозної радіочастотної облітерації в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок / С. І. Саволюк,               М. І. Музь, В. А. Ходос // Хірургія України. – 2016. - № 1. – С. 81-84.

109.             Сидорова Н. Н. Резистентность к ацетилсалициловой кислоте в кардиологии: а была ли зебра? Ч.2. О биодоступности // Серце і судини. – 2016. - № 1. – С. 7-16.

110.             Соломенчук Т. М. Кардіоваскулярне здоров’ясучасної жінки: головне про фактори ризику і превентивні заходи / Т. М. Соломенчук, О. В. Восух                  // Здоров’я України. – 2016. - № 4. – С. 38-39.

111.             Сучасні можливості функціональної діагностики в кардіологічній практиці / Ю. А. Іванів, Н. М. Носенко, М. С. Сороківський [та ін.]                            // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 27, 30-31.

112.             Таран О. І. Кардіоваскулярні ускладнення (захворювання) при хронічній нирковій недостатності та їх лікування. Ч. ІІ: Симпозіум № 206 // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 2. – С. 28-29.

113.             FMcCartyПентоксифилин для здоровья сосудов: краткий обзор литературы // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 26-27.

114.             Федорова О. А. Комбинированная терапия артериальной гипертензии и коррекция эндотелиальной дисфункции: (обзор) // Therapia. – 2016. - № 4. –          С. 12-17.

115.             Яременко О. Б. Системний червоний вовчак: клінічно значущі аспекти               / О.Б. Яременко, Л.Б. Петелицька // Здоров’яУкраїни. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 1. – С. 59-61; № 2. – С. 62-65.

Хвороби органів дихання

116.             Бєлих Н.А. Сучасні підходи до діагностики та терапії бронхообструктивного синдрому інфекційного генезу у дітей / Н.А. Бєлих,                Л.А. Заливна // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 1. –             С. 12-13.

117.             Богуцька Н.К. Особливість перебігу гострих інфекційних захворювань верхніх дихальних шляхів у дитячому віці (огляд літератури) // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 113-117.

118.             Дифференциальная диагностика двусторонней пневмонии с туберкулезом легких / Е. Н. Разнатовская, М. С. Стешина, Л. Ю. Панова [и др.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 2. – С. 20.

119.             KardosPeterДоказательная база эффективности фитотерапии при остром бронхите // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. -  № 1. – С. 53-56.

120.             Кривопустов С. П. Антибіотикотерапія інфекцій дихальних шляхів у дітей: усвідомлений вибір // Здоров’я України. – 2016. - № 5. – С. 59.

121.             Локшина Э. Э. Выбор стартовой муколитической терапии для детей с острыми респираторными инфекциями // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 43-44.

122.             Охотникова Е. Н. Респираторная аллергия у детей: как достичь эффективного и безопасного контроля? // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 20-21.

123.             Ткачишин В. С. Місце препаратів відхаркувальної дії в лікуванні пилового бронхіту // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 1. – С. 12-14.

124.             Трудности диагностики центральной эндофитной опухоли легкого, возникшей на фоне туберкулеза / Е. Н. Разнатовская, А. В. Федорец,                      В. Н. Хлыстун [и др.] // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 44-47.

125.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей» // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1. – С. 36-46.

126.             Фещенко Ю. І. Ще один перехресний синдром у пульмонології: ХОЗЛ-бронхоектази / Ю.І. Фещенко, М.М. Островський, О.І. Варунків                              // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 1. – С. 10-11.

127.             Хіміон Л. В. Симптоматичне лікування кашлю у дорослих                                 / Л. В. Хіміон, О.Б. Ященко, С.В. Данилюк // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 1. – С. 3-5.

Оториноларингологія

128.             Абызов Р. А. Онколарингология: особенности диагностики, лечения и реабилитации // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 2. – С. 47-48.

129.             Зайков С. В. Различные клинические формы одной болезни: аллергический ринит, конъюнктивит, отит: конспект врача / С. В. Зайков,                  П. В. Гришило, А. П. Гришило // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 1. – С. 34-36.

130.             Косаковский А. Л. ТАНУМ ВЕРДЕ в терапии тонзиллофорингитов: доказанная эффективность и безопасность // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 6-7.

131.             Маковецкая М. Острый риносинусит. Диагностика и лечение: практические рекомендации и руководства // Здоров’я України. – 2016. - № 3. – С. 36, 38.

132.             Обновленное клиническое руководство по ведению детей с экссудативным средним отитом // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 1. – С. 40-42.

133.             Плоскирева А. А. Рациональная фармакотерапия острого тонзиллофарингита при ОРВИ у детей / А. А. Плоскирева, Е. В. Каннер,                    Е. А. Горелова // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 29.

134.             Пухлик С. М. Аденоиды и коморбидные состояния // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 2. –         С. 45-46.

135.             Стелер К. Острый тонзиллит у детей: диагностика и лечение // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 3. – С. 45.

136.             Термографическая диагностика заболеваний околоносных пазух                    / Д. И. Заболотный, Л. Г. Розенфельд, Д. Д. Заболотная [и др.] // Український медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 104-107.

137.             Школа доказової медицини. У фокусі – сучасні стандарти лікування та профілактики риносинуситів / В. І. Попович, С. Б. Безшапочний, С. М. Пухлик [та ін.] // Здоров’я України. – 2016. - № 7. – С. 14-16. 

Захворювання органів травлення

138.             Бабінець Л. С. Сучасні підходи до лікування закрепів у практиці сімейного лікаря / Л. С. Бабінець, О. І. Криськів // Здоров’я України. – 2016. -  № 4. – С. 21-22.

139.             Вовчек А. Коррекция транзиторных дисфункций пищеварительной системы // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 68-69.

140.             Зайков С. В. Пищевая аллергия и непереносимость: теоретические и практические аспекты / С. В. Зайков, Л. В. Кузнецова, Е. Н. Охотникова                    // Здоров’я України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 65-67.

141.             Зак М. Ю. Синдром диспепсії: нові підходи до класифікації та оптимізація лікування // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 1. – С. 41-42.

142.             Ишемическое поражение толстого кишечника: практическое руководство Американской коллегии гастроэнтерологов // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 3. – С. 52-53.

143.             Копча В.С. Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів                       // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 6. – С. 84.

144.             Матвеева Л. Коррекция дисбиотических нарушений у детей: новые возможности пробиотической терапии // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. –          С. 5-6.

145.             Матвеева Л. Синдром раздраженного кишечника: новые подходы к спазмолитической терапии // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія».  – 2016. - № 1. – С. 20-21.

146.             Приходько Т. HELICOBACTERPILORI– нові питання // Ваше здоров’я. – 2016. - № 5-6. – С. 22-23.

147.             Раціональний вибір інгібітора протонної помпи для лікування хронічного панкреатиту у поєднанні з медикаментозним ураженням печінки. Частина 2. Вплив лікування на стан підшлункової залози та печінки, метаболічний гомеостаз, якість життя хворих з поєднаною патологією                    / Н. Б. Губергріц, П. Г. Фоменко, О. О. Голубова, Н. В. Бєляєва // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 2. – С. 37-49.

148.             Роль кишечной микробиоты и питания при синдроме раздраженной кишки / С. М. Ткач, А. Э. Дорофеев, А. К. Сизенко, Л. М. Купчик // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 2. – С. 96-105.

149.             Соломенцева Т. А. Синдром раздраженного кишечника. Трудности в диагностике и лечении // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 2. –                        С. 114-120.

150.             Ткач С. М. Дифференцированное применение ингибиторов протонной помпы при кислотозависимой патологии // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 1. – С. 16-17.

151.             Харченко Н. В. Чтобы не нарушить хрупкое равновесие: биоценоз кишечника // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 20-21.

152.             Щербинина М. Б. Заболевания печени холестатическим синдромом. Болезни желчного пузыря и урсодезоксихолевая кислота: новые акценты                   // Сучасна гастроентерологія. – 2016. - № 2. – С. 78-88.

153.             Щербинина М. Б. Современные взгляды на диагностику и лечение холестатических заболеваний печени: по материалам рекомендаций EASLACG// ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. – С.50-52.

Стоматологія

154.             Бумбар З. О. Основні аспекти перебігу та лікування захворювань пародонта у хворих сечокам’яноюхворобою // Львівський медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 92-97.

155.             Каптур І. На фронті стоматолог-професіонал – як знахідка // Ваше здоровя. – 2016. - № 17-18. – С. 12-13.

156.             Маланчук В.О. Лечение оскольчатых переломов нижней челюсти: современные представления / В.О. Маланчук, А.Н. Гусейнов, Н.В. Маланчук // Вісник стоматології. – 2015. - № 3. – С. 95-99.

157.             Мельник В. С. Гра як елемент гігієнічної мотивації дошкільнят                    / В. С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Український стоматологічний альманах. – 2015. - № 5. – С. 84-86.

158.             Пустовойт К. А. Вивчення особливостей стоматологічного статусу дітей 6-7 років із пігментованим зубним нальотом зеленого кольору                                   / К. А. Пустовойт, В.І. Острянко, І.І. Якубова // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2015. - № 2. – С. 9-13.

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

159.             Актуальные вопросы детской аллергологии: по итогам н.-п. конф. (г. Киев,3-4.03.2016 г.) / Т.Р. Уманец, Е.Н. Охотникова, Л.В. Беш [и др.]                      // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 30-31.

160.             Будрейко О. А. Удосконалення навчання самоконтролю цукрового діабету 1 типу в дітей та підлітків // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 1. – С. 67-82.

161.             Зелінська Н.Б. Акромегалія: клінічні настанови Ендокринологічного товаристваЧ. 2// Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 1. – С. 50-59.

162.             Зелінська Н. Б. Вплив йоду й селену на розвиток захворювань щитоподібної залози / Н. Б. Зелінська, Є. В. Глоба // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 1. – С. 43-49.

163.             Зелінська Н. Б. Практичні алгоритми в дитячій ендокринології: (гіпотироксинемія, гіперглікемія, переддіабет і група ризику з діабету)                       // Український журнал дитячої ендокринології. – 2016. - № 1. – С. 60-66.

164.             Маньковский Б. Н. Диабетология: что нового в клинических рекомендациях? // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 1. – С. 13-14.

165.             Мельник А. А. Лабораторные методы оценки функциональной активности тромбоцитов и их клиническое значение // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 7. – С. 90-91.

166.             Мельник А. А. Тест генерации тромбина – уникальный метод интегральной оценки системы гемостаза // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 2. – С. 34-35.

167.             Многофакторный подход к терапии сахарного диабета 2 типа и новые горизонты в контроле заболевания : по итогам н.-п. конф. (г. Харьков,26.11.2015г.) / Б.Н. Маньковский, В.В. Полторак, Н.А. Кравчун [и др.]                         // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 3. – С. 28-29.

168.             Обновленное практическое руководство ААСЕ/АСЕ «Всеобъемлющий алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа» // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 42-43.

169.             Приходько Т. Новий метод виявлення тромбів: Молекулярний метод візуалізації. Новітні технології // Ваше здоров’я. – 2016. - № 13-14. – С. 19.

170.             Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої), та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментозна алергія, включаючи анафілаксію» // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1. – С. 28-35.

Дерматологія

171.             Беш Л. В. Профілактика та лікування атопічного дерматиту у дітей: сучасний погляд на проблему // Здоровя України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 9.

172.             Димитриадес В.Р. Современные подходы к лечению атопического дерматита у детей / В.Р. Димитриадес, Э. Уиснер // Здоровя України. – Сер. «Педіатрія». – 2016. - № 1. – С. 10-12.

173.             Коваленко Д. Современная фармакотерапия онихомикозов: фокус на тербинафин // Здоровя України. – 2016. - № 6. – С. 73-74.

174.             Кутасевич Я.Ф. Адъювантная терапия больных хроническими дерматозами с применением крема Бедан / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Олейник                       // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 15-18.

175.             Кутасевич Я.Ф. Акне: непростая задача в практике клинициста                          / Я.Ф. Кутасевич, И.М. Бронова // Здоровя України. – 2016. - № 6. – С. 76-77.

176.             Литвиненко Б.В. Рационализаторские предложения и новые возможности в практике врача-дерматолога: по материалам н.-практ. конф.                / Б.В. Литвиненко, П.В. Логунов, Г.М. Бондаренко // Здоровя України. – 2016. - № 4. – С. 58-60.

177.             Матвеева Л. Современные тенденции в лечении акне: данные доказательной медицины // Здоровя України. – 2016. - № 4. – С. 61-62.

178.             Меркулова А. Дерматит рук: дифференциальный диагноз, возможности диагностики и терапии (обзор) // Здоровя України. – 2016. - № 4. – С. 51-52.

179.             Эйхефилд Л.Ф. Использование рекомендаций по ведению атопического дерматита в практике педиатра и семейного врача / Л.Ф. Эйхефилд,                      М. Богуневич, Э.Л. Симпсон // Здоровя України. – 2016. - № 6.– С. 70-71.  

Урологія

180.             Кваченюк А. М. Алгоритм діагностики та тактики ведення пацієнтів із інциденталомами надниркових залоз / А. М. Кваченюк, Л. А. Луценко                       // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 1. – С. 38-41.

181.             Лучицький Є. В. Статеві розлади у чоловіків, хворих на цукровий діабет / Є. В. Лучицький, В. Є. Лучицький // Здоров’я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2016. - № 1. – С. 29-30.

182.             Маковецкая М. Нарушения мочеиспускания: нюансы диагностики и лечения // Здоровя України. – 2016. - № 7. – С. 80, 82.

183.             Рыкова О.В. Акромегалия: редкое или своевременно не выявленное заболевание? Репродуктивные аспекты патологии // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2016. - № 1. – С. 66-70.

184.             Хронічний абактеріальний простатит: нові можливості в діагностиці та лікуванні / Є. А. Литвинець, О. П. Сандурський, В. І. Тріш, А. Кабіру                         // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2016. - № 1. – С. 19-36.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

185.             Боль в спине. Краткий справочник врача// ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 33-34.

186.             Григорова И.А. Сосудистая деменция: от медицинских проблем к социальной// Здоровя України. – 2016. - № 3. – С. 20-21.

187.             Депрессия в общетерапевтической практике: факты и предложения                    // Здоровя України. – 2016. - № 1. – С. 36-37.

188.             Дорогой А. П. Суїцид в Україні: динаміка смертності та превенція                   // Therapia. – 2016. - № 4. – С. 51-52.

189.             Клинические практические рекомендации Американского общества инфекционных болезней 2015 года по диагностике и лечению остеомиелита позвоночника у взрослых / ElieFBerbariSouhaSKanjToddJKowalski[и др.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 2. – С. 21-23.

190.             Марута Н. А. Тревожные расстройства в структуре психосоматической патологии (клинические проявления, диагностика, терапия) // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 46-47.

191.             Орос М.М. Хронічний біль обличчя // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 35-37.

192.             Спирина И. Д. Социально опасное поведение психически больных                 / И. Д. Спирина, А. В. Шорников // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 8. – С. 66-67.

193.             Терещенко А. Когнитивная дисфункция при депрессии: нерешенная проблема и современные возможности решения // ЗдоровяУкраїни. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 22-23.

194.             McCartyF. Дитячий церебральний параліч: сучасні підходи до діагностики, лікування і принципи реабілітації // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2016. - № 1. – С. 28-29.

195.             Хіміон Л.В. На прийомі у сімейного лікаря: ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 36-38.

196.             Эффективность и переносимость фиксированной комбинации циннаризина и дименгидрината по сравнению с бетагистином в лечении отогенного головокружения / ZCirekMSchwarzWBaumann[и др.]                          // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 4. – С. 10-11.

Інфекційні та паразитарні хвороби

197.             Вирусные гепатиты В и С у детей с онкогепатологической патологией                   / С. А. Крамарев, В. А. Дорошенко, А. А. Воронов [и др.] // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 53-58.

198.             Держсанепідслужба України звертає увагу громадян на можливу небезпеку перебування вагітних у регіонах, епідеміологічно неблагополучних щодо вірусу Зіка // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 14.

199.             Дзюблик О. Я. Вірусна пневмонія в контексті нинішньої епідемії грипу: основні особливості та підходи до лікування // Здоров’я України. – 2016. - № 5. – С. 57.

200.             Доказана связь вируса Зика с синдромом Гийена-Барре // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 2. – С. 24.

201.             Дуда О.К. Краснуха: особливості перебігу у дорослих / О.К. Дуда,                  В.О. Бойко, А.О. Беклєміщева // Здоров’яУкраїни. – 2016. - № 1. – С. 42.

202.             Зайцев И. А. Гепатиты, вызванные вирусом Эпштейна-Барр                               / И. А. Зайцев, В. Т. Кириенко // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 9. – С. 52.

203.             Ковальчук М. Вирус Зика : Основные положения // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2016. - № 1. – С. 47-52.

204.             Колоскова О.К. Поліомієліт у дітей. Ч. 2: Діагностика та лікування                  / О. К. Колоскова, Л. А. Іванова, У. І. Марусік // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 9-14.

205.             Копча В. С. Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів                       / В. С. Копча, О. Я. Кадубець // Здоров’я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2016. - № 1. – С. 70.

206.             Мочалова А.А. Топ самых опасных пищевых паразитов                            / А.А. Мочалова, И.Б. Ершова, И.А. Лохматова // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 100-107.

207.             Особливості грипу сезону 2016 року в дітей / С. О. Крамарьов,                    В. В. Євтушенко, О. В. Виговська [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2016. -  № 1. – С. 108-112.

208.             Татаренко О. ЦЕФОДОКС в лечении инфекционных заболеваний у детей и взрослых // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 3. – С. 51.

209.             Тлустова Т. ВОЗ признала вспышку лихорадки Зика чрезвычайной ситуацией международного масштаба // Новости медицины и фармации в мире. – 2016. - № 1. – С. 14.

210.             Трихліб В.І. Науково-практична конференція «Актуальні інфекційні захворювання. Клініка. Діагностика. Лікування. Профілактика» // Актуальная инфектология. – 2016. - № 1. – С. 127-134.

Венерологія

211.             Генитальный герпес. Тактика ведения пациентов: рекомендации CDC 2015 // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2016. - № 1. – С. 8-12.

212.             Иммуноферментная тест-система для дифференцированного определения антител к антигенам возбудителя сифилиса / Т. Ю. Трохимчук,                     Т. В. Грицан, О. А. Зверева [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2015. - № 4. – С. 56-65.

213.             Исаева Е. Ю. Эффективность терапии трихомонадного кольпита препаратами местного действия / Е. Ю. Исаева, А. В. Беседин // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 1. – С. 101-105.

214.             Современные представления о серологической резистентности при сифилисе (обзор литературы) / Г. М. Бондаренко, А. А. Безрученко,                                И. Н. Никитенко [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2015. - № 4. – С. 5-16.

ВІЛ/СНІД

215.             ВИЧ-ассоциированная нефропатия: клинико-морфологические особенности (собственные наблюдения) / С. Д. Билык, Е. А. Дядык,                          Д. Д. Иванов [и др.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2015. - № 16. – С. 3-5.

216.             Дьяченко А. Г. Две стратегии профилактики ВИЧ-инфекции                           / А. Г. Дьяченко, П. А. Дьяченко, С. Л. Грабовый // Медицинские аспекты здоровья мужчин. – 2016. - № 1. – С. 24-33.

217.             Зеленська М. В. Підходи щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини із застосуванням ЗИДОВУДИНУ у ВІЛ-інфікованих вагітних                           // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 79-83.

218.             Шостакович-Корецька Л. Р. Виживання призначених первинних схем антиретровірусної терапії у хворих на ВІЛ-інфекцію / Л. Р. Шостакович-Корецька, О. В. Шевельова, О. П. Шевченко-Макаренко // Український пульмонологічний журнал. – 2016. - № 1. – С. 43-46.

Хірургія

219.             Бадюл П. А. Реконструкция рубцовых контрактур шеи перфорантными лоскутами / П. А. Бадюл, С. В. Слесаренко // Хірургія України. – 2016. - № 1. – С. 74-80.

220.             BikkeraA. Дефицит аскорбиновой кислоты затрудняет заживление раны у пациентов хирургического профиля: четыре клинических случая // Therapia. – 2016. - № 4. – С. 48-50.

221.             Закрытие дефектор мягких тканей разной локализации с применением «пропеллерных» лоскутов / С. П. Галич, А. Ю. Дабижа, А. В. Резников [и др.] // Хірургія України. – 2016. - № 1. – С. 90-96.

222.             Застосування концепції швидкого відновлення (FASTTRACK) при лікуванні хворих з післяопераційними вентральними грижами / О. Ю. Іофе,             Т. В. Тарасюк, О. П. Стеценко [та ін.] // Хірургія України. – 2016. - № 1. –                         С. 41-45.

223.             Использование производных гиалуроновой кислоты в лечении длительно незаживающих ран : Систематический обзор и метаанализ РКИ                   // Практична ангіологія. – 2016. - № 1. – С. 42-46.

224.             Лісний І. І. Економічні складові різних видів анестезії / І. І. Лісний,                        Х. А. Закальська, О. В. Стрєпетова // Хірургія України. – 2016. - № 1. –                       С. 103-108.

225.             Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення у лікуванні хворих з гострим апендицитом / В. М. Лисенко,                  М. Ю. Крестянов, Р.О. Балацький [та ін.] // Хірургія України. – 2016. - № 1. –              С. 37-40.

226.             Чинилин А. В. Комплексное лечение синдрома диабетической стопы                  / А. В. Чинилин, Ю. В. Иванова, А. И. Питык // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 40-41.

227.             Яковенко В. А. Эндоскопическое удаление ятрогенного инородного тела желудка (пульпоэкстрактора) // Therapia. – 2016. - № 1. – С. 6-8.

Травматологія. Ортопедія

228.             Бильченко А. В. Воздействие нимесулида на воспаление и боль при поражениях опорно-двигательного аппарата // Therapia. – 2016. - № 3. –                    С. 46-49.

229.             Можина Т. Л. Эффективное или безопасное лечение остеоартроза: разрешая дилемму выбора // ЗдоровяУкраїни. – 2016. - № 5. – С. 20-21.

230.             Палій І. Г. Застосування фіксованої комбінації інгібітора протонної помпи та прокінетика – сучасний підхід до лікування пацієнтів з функціональною шлунковою диспепсією / І. Г. Палій, С. В. Заїка                          // Здоров’я України. – 2016. - № 5. – С. 3-4.

231.             Приходько Т. У фокусі – чоловічий остеопороз // Ваше здоровя. – 2016. - № 9/10. – С. 22-23.

232.             Шуба В.Й. Остеоартроз: рання діагностика та лікування // Український медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 59-68.

Офтальмологія

233.             Гузун О.В. Современные методы терапии возрастной дегенерации макулы // Здоровя України. – 2016. - № 9. – С. 35.

234.             Сердюченко В.И. Компьютерный зрительный синдром: клиника, лечение, профилактика // Здоровя України. – 2016. - № 7. – С. 33.

235.             SimkinS.K. Дефицит витамина А как неожиданная причина потери зрения // Therapia. – 2016. - № 2. – С. 31-32.

Акушерство. Гінекологія

236.             Выбор препарата для лечения пациенток с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза / О.В. Грищенко,                   И.В. Лахно, В.И. Останина, Е.В. Милютин // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. - № 1. – С. 88-93.

237.             Коньков Д. Г. Прееклампсія та еклампсія: у фокусі – інфузійна терапія                   / Д. Г. Коньков, Н. В. Титаренко, І. Л. Кукуруза // Здоров’я України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 1. – С. 46-47.

238.             Копча В. С. Діагностика токсоплазмому вагітних і внутрішньоутробної інвазії плода Tgondii / В. С. Копча, А. М. Бондаренко, І. В. Ліпковська                     // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2016. - № 2. – С. 49-50.

239.             Роговская С.И. Возможности местных форм противогрибковых средств в лечении генитального кандидоза / С.И. Роговская, Т.Н. Бебнева,                       Л.В. Ткаченко// Здоровя України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 1. – С. 42-43.

240.             Татарчук Т.Ф. Современные режимы менопаузальной гормональной терапии / Т.Ф. Татарчук, О.А. Ефименко, З.М. Дубоссарская // Здоровя України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 1. – С. 16-18.

241.             Терещенко Е. Лечение вульвовагинального кандидоза: анализ зарубежных рекомендаций // Здоровя України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2016. - № 1. – С. 33-35.

242.             Ушаков Ф. Шукаючи зайву хромосому, ми пропускаємо 92% проблем: (медицина плоду) // Ваше здоровя. – 2016. - № 13-14. – С. 20-21.

Спортивна медицина

243.              Україна. Мінмолоді та спорту. Наказ. Про затвердження Змін до порядку складання календарних планів фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів: [наказ № 129 від 16 січня 2016р.] // Офіційний вісник України. – 2016. - № 13. – С. 176-177.

244.              Дзяк Г. В. Раптова смерть у спорті / Г. В. Дзяк, О. Б. Неханевич                      // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2016. - № 2. – С. 17-19.

Військова медицина

245.              Журавель В. Я був потрібен хлопцям на полі бою: (репортаж із гарячої точки) // Ваше здоров’я. – 2016. - № 13-14. – С. 8-9.

246.              Криштафор А.А. Оценка выраженности стрессовой реакции на боевую травму как элемент мониторинга состояния пациента в отделении интенсивной терапии // Новости медицины и фармации в Украине. – 2016. - № 1. – С. 3-4.

247.              Кутько И.И. Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев                           // Український медичний часопис. – 2016. - № 1. – С. 24-27.

248.              Ордатій А. Військова хірургія – це велика імпровізація: репортаж з гарячої точки // Ваше здоров’я. – 2016. - № 21-22. – С. 12-13.

249.              Поліщук В. Пораненим бійцям допомагають магніти // Ваше здоровя. – 2016. - № 13-14. – С. 14.

Медсестринська справа

251.            Алієв Т. Медичні відходи: правила поводження // Журнал головної медичної сестри. – 2015. - № 5. – С. 39-49.

252.            Гущук І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 3. – С. 14-19.

253.            Кузічкін О. Роль головної медичної сестри у забезпеченні метрологічної діяльності закладу охорони здоровя // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 8. – С. 25-29.

254.            Люханова К. Нові правила утилізації лікарських засобів // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 8. – С. 30-35.

255.            Малюга В. Обробка пролежнів: вибір антисептиків // Журнал головної медичної сестри. – 2015. - № 6. – С. 36-39.

256.            Правила збирання та маркування відходів у медичних підрозділах: Памятка // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 5. – С. 32-33.

257.            Савченко Н. Документація старшої медичної сестри // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 2. – С. 16-25.

258.            Савченко Н. Організація наставництва зусиллями старшої медсестри                // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 2. – С. 42-43.