Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Жовтень-грудень 2015 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.                 Алієв Т. Нові вимоги до бухобліку бюджетних медичних закладів                   // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. – С. 38-44.

  2.                 Беденко-Зваридчук О. Статус «інвалід війни» для постраждалих під час подій революції гідності // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 52-55.

  3.                 Брико Н.И. Обеспечение безопасности иммунизации – один из основных критериев качества вакцинопрофилактики // Лечащий врач. – 2015. - № 7. – С. 74-79.

  4.                 Гончарова В. Які довідки про зарплату може видавати медичний заклад // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 80-89.

  5.                 З вірою у майбутнє сімейної медицини : семінар-нарада, (м. Київ, 9-10 липня 2015 р.) // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 44-45.

  6.                 Захарчук А. Сертифікація ISO 9001:2008 та акредитація JCL: система менеджменту якості // Практика управління медичним закладом. – 2015. -             № 9. – С. 90-93.        

  7.                 Катюхин О. VS медицинского маркетинга для руководителя // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. – С. 66-69.

  8.                 Клименко О. Питання професійної класифікації у закладах охорони здоров’я // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. –                      С. 80-88.

  9.                 Клименко О. Посадова інструкція лікаря-психіатра дільничного                     // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. – С. 48-55.

10.               Лабораторна діагностика: лікарі не повинні працювати «всліпу» // Ваше здоров’я. – 2015. – 18 верес. - № 37-38. – С. 18-19.

11.               Лінія фронту сьогоднішньої медицини пролягає не тільки на передовій: проблема вакцинації // Ваше здоров’я. – 2015. – 18 верес. - № 37-38. – С. 6.

12.               Малець А. Порядок виходу на пенсію за вислугу років для медичних працівників // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. –                           С. 94-95.   

13.               Меленко А. Оренда житлового приміщення для здійснення приватної медичної практики // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 7-15.

14.               Микола Поліщук: Найкраща профілактика – це спосіб життя!: [епідемія неінфекційних хвороб] // Ваше здоров’я. – 2015. – 18 верес. - № 37-38. – С. 17.

15.               Неиспользованные возможности у больных артериальной гипертензией: по итогам IV Съезда семейных врачей, (г. Полтава,11-12 июня) // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 17.

16.               Нормативно-правові акти з питань атестації // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. – С. 85-86.

17.               Паньків Я. Посадові інструкції: складення, затвердження, внесення змін, застосування // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. –             С. 56-65.

18.               Прокопчук О. Л. Шляхи подолання демографічної та медичної кризи в Україні через систему сучасного реформування / О. Л. Прокопчук,                       О. І. Павленко // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 9. – С. 26-30.

19.               Салманов А. Використання мийно-дезінфекційних машин у медичних закладах // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. –                        С. 36-40 ; 42.

20.               Самойлова В. А. Медична реформа: там, де живе правда: проблеми і перспективи сільської медицини // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. –              С. 49-50 ; № 17. – С. 56.

21.               VII Міжнародний медичний форум «Інновації в медицині – здоров’я нації» // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 9. – С. 22.

22.               Управління персоналом у медичному закладі // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 10. – С. 76-79.

23.               Хайтович М. В. Персоналізована медицина: фармакогенетика, фармакогеноміка, тераностика // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 20-21.

24.               Центр реабилитации после инсультов и травм // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 9. – С. 9-10.       

Медичне право

25.               Бірюкова О. Матеріальне забезпечення під час підвищення кваліфікації // Журнал головної медичної сестри. – 2015. -№ 4. – С. 28-31.

26.               Відносини «лікар-пацієнт» у правовому полі // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 50.

27.               Відносини «лікар-пацієнт» у правовому полі : запитання-відповідь                  // Здоров’я України. – 2015. - № 18. – С. 43.

28.               Загородна Т. Обіг наркотичних лікарських засобів: новації законодавства // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 10. – С. 8-13.

29.               Кінтер О. Право медичного працівника на щорічну додаткову відпустку // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 4. – С. 48-55.

30.               Кравченко Л. Право на підвищення посадового окладу  прибиральниці туберкульозного диспансеру // Довідник головної медичної сестри. – 2014. -     № 12. – С. 53-54. 

31.               Морєва О. Відпустки медичних працівників у запитаннях і відповідях              // Журнал головної медичної сестри. – 2015. - № 4. – С. 50-52.

32.               Турчин О. Зміни у законодавстві: транспортування вагітних, роділь, породіль: виїзна бригада, обладнання, санітарний контроль, медичне забезпечення // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 4. – С. 38-46.

33.               Турчин О. Скорочення медичних працівників: право на грошову компенсацію // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 3. – С. 54-56.

34.               Хто має право проводити лабораторні дослідження у центрах первинної медико-санітарної допомоги // Довідник головної медичної сестри. – 2015. -            № 3. – С. 62-63.

35.               Шудра Т. Оформлюємо пакет документів для акредитації закладу: права, обов’язки та безпека пацієнтів // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 3. – С. 38-41.  

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

36.               β-Адреноблокатори: клініко-фармакологічна та фармакотерапевтична ефективність / М. І. Загородний, А. С. Свінціцький, Л. І. Казак [та ін.]                        // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 52-54.

37.               Вплив пробіотиків на реактивність і резистентність організму осіб похилого віку з метаболічним синдромом / Ю. В. Гавалко, М. С. Романенко,          Л. Л. Синєок [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 3. – С. 22-28.

38.               Ефективність і безпека діуретика Ксипогама у хворих на артеріальну гіпертензію // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 25-26.

39.               Зайков С. В. Імунотропні властивості пробіотиків, вітамінів та мікроелементів // Дитячий лікар. – 2015. - № 3-4. – С. 33-42.

40.               Зайков С. В. Імунотропні властивості пробіотиків, вітамінів та мікроелементів // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2015. -              № 3-4. – С. 21-28.             

41.               Ингибиторзащищенные антибиотики – значимая веха в лечении инфекционных заболеваний // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 3. – С. 56; 58.

42.               CattaneoM. Ранолазин: обзор по препарату и его возможная роль в лечении первичной микрососудистой стенокардии / MCattaneoAPPorrettaAGallino // Therapia. – 2015. - № 4. – С. 41-46.

43.               Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизированного прогестерона, применяющихся во время беременности / Н. В. Хомяк, В. И. Мамчур, Е. В. Хомяк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 2. – С. 28-32 ; 34-35.

44.               Периндоприл и его фиксированные комбинации с индапамидом и амлодипином: эффективная стартовая терапия артериальной гипертензии: результаты зарубежного клинического исследования // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 25.

45.               Роль и место современных макролидов в лечении бактериальных инфекций / Р. С. Козлов, Т. И. Гаращенко, Н. А. Геппе [и др.] // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 54-55.               

Медична техніка

та обладнання

46.               Житкова І. Використання фізіотерапевтичного обладнання центру первинної медико-санітарної допомоги // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. – С. 62-63.

47.               Прохорова С. Ефективне використання рентгенплівки та витратного матеріалу для рентгенобладнання // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 8. – С. 19-24. 

Туберкульоз

48.               Разнатовская Е. Н. Туберкулез миндалин и глотки: клинические проявления, диагностика, дифференциальная диагностика / Е. Н. Разнатовская, Н. А. Грицова, А. А. Михайлова // Актуальная инфектология. – 2015. - № 1. –            С. 97-99.    

49.               Фещенко Ю. І. Нові перспективи подолання туберкульозу: Україна приєдналась до клінічних випробувань нової схеми лікування хворих на чутливий та хіміорезистентний туберкульоз / Ю. І. Фещенко, С. О. Черенько              // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 3. – С. 36-37.   

Онкологія

50.               Quaemedicamentanonsanatferrumsanat…: Современные тенденции развития абдоминальной онкохирургии // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 3. – С. 16-19.

51.               Кобись В. Л. Антибактеріальна терапія при видаленні пухлин, що розпадаються // Хірургія дитячого віку. – 2015. - № 1-2. – С. 76-80.

52.               Мельник А. А. Биомаркеры для диагноза и прогноза рака предстательной железы // Здоров’я України. – 2015. - № 10. – С. 44-45.

53.               Павлик С. В. Огляд сучасних рекомендацій щодо ведення пацієнтів з інфекційними ускладненнями при фебрильній нейтропенії: [сучасні міжнародні рекомендації] / С. В. Павлик, Г. І. Климнюк, О. В. Шайда                        // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 39-42.

54.               Прогнозування безпосередніх та відділених результатів гастректомій при раку шлунка / Ю. В. Думанський, О. М. Заїка, Ю.Є. Лях [та ін.]                          // Львівський медичний часопис. – 2014. - № 3-4. – С. 26-33.

55.               Рак яичников: современное состояние проблемы / О. И. Полунченко,                И. Н. Рудык, А. С. Шатковская [и др.] // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 3. – С. 59-62.

56.               Школа по диагностике и лечению рака предстательной железы                         / В. С. Сакало, В. Н. Григоренко, Э. А. Стаховский [и др.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2015. - № 2. – С. 14-26.

Педіатрія

57.               Абатуров А. Е. Лечение и профилактика недостаточности и дефицита витамина D у детей и подростков / А. Е. Абатуров, Т. П. Борисова,                              Е. Л. Кривуша // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 3. – С. 73-78.

58.               Вплив фосфатидилсерину на синдром дефіциту уваги та гіперактивності у дітей // НейроNEWS. – 2015. - № 3. – С. 50-54.

59.               Жовчнокам’яна хвороба: Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям // Дитячий лікар. – 2015. - № 3-4. – С. 52-56.

60.               Застосування пребіотиків, пробіотиків та лактоферину для профілактики та лікування некротичного ентероколіту новонароджених (огляд літератури) / О. Е. Шеремета, С. К. Ткаченко, Н. М. Ференц [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2015. - № 1-2. – С. 105-111.

61.               Квашніна Л. В. Нормалізація рівня вітаміну D та мікробіоценозу кишечнику – обов’язкові складові неспецифічної імунопрофілактики і реабілітації дітей, що часто хворіють // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 22-24.

62.               Кирей Р. Казкотерапія проти туберкульозу // Уряд. кур’єр. – 2015. –           12 верес. - № 168. – С. 6.

63.               Клименко О. Посадова інструкція лікаря-психіатра дитячого // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 46-53.

64.               Клименко О. Посадова інструкція лікаря-психіатра підліткового                    // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 70-78.

65.               Клинические маски аллергии в практике педиатра / А. В. Катилов,                  Л. М. Булат, Л. И. Лайко [и др.] // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 8-10.

66.               Корсунов В.А. Сучасна невідкладна допомога та інтенсивна терапія при крупах у дітей // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 176-180.

67.               Кривопустов С. П. Бактериальный трахеит у детей / С. П. Кривопустов, Т. В. Барановская, Т. Ю. Бедная // Дитячий лікар. – 2015. - № 1. – С. 5-7.

68.               Недельская С. Н. Медикаментозная аллергия. Ангионевротический отек и острые системные реакции / С. Н. Недельская, Е. В. Раскина // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 5-7.                                                                                                           

69.               Омельянець М. І. Гігієнічна оцінка організованого безплатного харчування потерпілих від Чорнобильської катастрофи дітей на радіоактивно забруднених територіях України для профілактики внутрішнього опромінення / М. І. Омельянець, Н. В. Півень, Н. В. Гунько // Довкілля та здоров’я. – 2015. - № 2. – С. 44-49.

70.               Охотнікова О.М. Ацетонемічний синдром у дитячій практиці: діагностична підступність і непередбачуваність! / О. М. Охотнікова,                      Т. П. Іванова, О. А. Ошлянська // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. –                       С. 25-31. 

71.               Пархоменко Л. К. Здоровье подростков как общенациональная ценность / Л. К. Пархоменко, Л. А. Страшок // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. –              С. 23.

72.               Практичні рекомендації щодо первинної профілактики алергічних захворювань у дітей (резолюція засідання експертів) // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 17-18.

73.               Суб’єктивні симптоми у молодих користувачів мобільними телефонами в Україні / І. Л. Якименко, О.О. Мор, О.С. Цибулін [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2015. - № 2. – С. 40-43.

74.               Хвороба Фабрі з ураженням серця: клінічний випадок та огляд проблеми / М. І. Лутай, С. В. Федьків, О. О. Немчина [та ін.] // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 14-16.

75.               Чайченко Т. В. Ефективність немедикаментозних інтервенцій у дітей з ожирінням // Український журнал дитячої ендокринології. – 2015. - № 1. –               С. 31-34.  

76.               Юлиш Е. И. Оптимизация подхода к терапии железодефицитной анемии у детей // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 3. – С. 57-62.

Медична радіологія та рентгенологія

77.               Артамонова Н. О. Современные радиологические методы диагностики метастазирования опухолей (реферативный обзор) / Н. О. Артамонова,                 Ю. В. Павличенко, О. С. Кривуля // Український радіологічний журнал. – 2015. - № 1. – С. 95-102.

78.               Гематологічні, імунологічні та ендокринні порушення у хворих на рак тіла матки з інсулінорезистентністю різної вираженості при комбінованому протипухлинному лікуванні / І. А. Громакова, П. П. Сорочан, Н. Е. Прохач [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2015. - № 1. – С. 57-64.

79.               Место ультразвуковой диагностики при псориатическом артрите у детей / С. Н. Чебышева, Н. А. Геппе, А. В. Мелешкина [и др.] // Лечащий врач. – 2015. - № 8. – С. 54-56.

80.               Скоробогатова Н. Г. Мезенхімальні стромальні клітини кісткового мозку: біологічні і радіобіологічні аспекти досліджень : огляд літератури                 / Н. Г. Скоробогатова, Н. Є. Узленкова // Український радіологічний журнал. – 2015. - № 1. – С. 73-79.

      

Медицина невідкладних станів

81.               Беденко-Зваридчук О. Аптечка для надання допомоги у разі невідкладних станів // Журнал головної медичної сестри. – 2015. - № 4. –            С. 66-75.    

82.               Інтоксикаційний синдром: сучасні можливості інтенсивної терапії                 / С. М. Недашківський, С. І. Бабак, Б. І. Кедьо [та ін.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 13-16.

83.               Клименко О. Добір назв посад для станції екстреної медичної допомоги // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 48-51.

84.               Колесникова Е. В. Известное о неизвестной IgG4-связанной холангиопатии / Е. В. Колесникова, К. А. Сытник // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 51-56.

85.               Николов В. В. Некротизирующий фасциит – ургентное состояние в медицине // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 27-31.

86.               Паліативна допомога – тест на гуманність держави // Ваше здоров’я. – 2015. - № 23-24. – С. 8-9.

87.               Примірне положення про централізоване стерилізаційне відділення станції екстреної (швидкої) медичної допомоги // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 48-51.                                                                                                                                                                

     

Внутрішні хвороби

88.               Діагностика причин лихоманок невідомого ґенезу / І. П. Шлапак,             М. В. Бондар, Л. А. Харченко [та ін.] // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. –             С. 10-12.  

89.               Мальцев В. Д. Малі імунодефіцитні хвороби: визначення, класифікація, клінічні прояви, діагностика і лікування // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 52-53.

90.               MelissaWalton-ShirleyСредиземноморская диета: что упускает настоящая реформа // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 1. – С. 47-48.

91.               Найдена новая альтернатива для лечения дисфункции сфинктера Одди: тримебутина малеат может заменить эндоскопическую сфинктеротомию у большинства больных // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 18; 20.

92.               Потеря массы тела и кахексия / П. Г. Кравчун, Л. А. Лапшина,                     В. И. Золотайкина, Е. Ю. Борзова // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 6. –                  С. 22-27.  

93.               Разом – швидше й ефективніше: біль у поперековій ділянці // Ваше здоров’я. – 2015. - № 25-26. – С. 20-21.

94.               Ранняя диагностика и лечение хронической болезни почек 1-3 стадии: практические рекомендации Американской коллегии терапевтов / AQaseemRHHopkinsDESweetandothers //Український терапевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 95-102.

95.               Сімонова-Пушкар Л. І. Історія становлення та перспективи застосування на сучасному етапі фотодинамічної терапії у різних галузях медицини                        / Л. І. Сімонова-Пушкар, В. З. Гертман, Л. В. Білогурова // Український радіологічний журнал. – 2015. - № 1. – С. 84-91.

96.               Симпозіум № 183 «Хвороба Фабрі» // Новости мед. и фарм. – 2015. -                № 7. – С. 30-31.

97.               Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги хворим на саркоїдоз // Therapia. – 2015. - № 5. – С. 43-45.

98.               Черний В. И. Актуальные аспекты инфузионной терапии // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 24-27.      

Серцево-судинні хвороби

99.               Антибиотик ко-тримоксазол в сочетании с ингибиторами АПФ или БРА может повышать риск внезапной смерти // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 6. – С. 73-74.

100.             Артериальная гипертензия и коморбидные состояния: как снизить сердечно-сосудистый риск? : по материалам науч.-практ. конф., (г. Львов, 27-29 мая 2015 р.) // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 19.

101.             Багрий А.Э. Лечение артериальной гипертензии в 2014г.: какие возможности предоставляет валсартан? / А.Э. Багрий, Е.В. Щукина                          // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 5. – С. 67-73.

102.             Всемирный день сердца – 2015: «Выбор сердца – не трудный выбор»                 // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 22-23.

103.             Засновані на доказах рекомендації 2014 року з лікування високого артеріального тиску в дорослих осіб : рек. JNC-8 // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 1. – С. 49-68.

104.             Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца: Научное положение АНА (Американской кардиологической ассоциации) / АСС (Американской коллегии кардиологов) / АSН (Американского общества гипертензии) – 2015 // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 22-26.

105.             Лікування артеріальної гіпертензії у осіб старшого віку: Рекомендації Польської колегії сімейних лікарів, Польського товариства артеріальної гіпертензії, Польського товариства геронтологів (2013р.) // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 19-24.

106.             Лутай М.И. Статины у пациентов высокого риска: рекомендации и клиническая практика: по материалам науч.-практ. конф. «Коморбидность атеросклероза: методы диагностики и лечения», (г. Киев,25.11.2014г.)                        // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 1. – С. 5.

107.             Метаанализ: влияние ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента на пройденную дистанцию и лодыжечно-плечевой индекс у пациентов с перемежающейся хромотой // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 2. – С. 68.

108.             Обновленноеопределениеинсультасоглашение American Heart Association / American Stroke Association (2013) // Medicine review. – 2013. -        № 4. – С. 70-74.

109.             Острый инфаркт миокарда. Краткое руководство в помощь клиницисту // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 20-21.

110.             Практичні клінічні рекомендації щодо лікування артеріальної гіпертензії в суспільстві. Настанови Американського товариства гіпертензії та Міжнародного товариства гіпертензії // Артериальная гипертензия. – 2014. -  № 2. – С. 75-78; 81-92.       

111.             Радченко А.Д. Что такое рациональная комбинированная антигипертензивная терапия и остается ли таковой комбинация ингибитора АПФ и диуретика? // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 1. – С. 71-85.

112.             Рековець О. Л. Алгоритм обстеження та ведення пацієнта з резистентною артеріальною гіпертензією // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 5. – С. 62-65.

113.             Рекомендации AmericanHeartAssociationпо улучшению выживаемости больных после внутрибольничной внезапной остановки сердца (2013): краткий обзор // Medicinereview. – 2013. - № 2. – С. 13-24.

114.             Руководство АНА/АSА по оказанию помощи больным с ишемическим инсультом в острую фазу развития заболевания (2013): обзор рекомендаций// Medicinereview. – 2013. - № 2. – С. 5-12.

115.             Руководство по модификации образа жизни для снижения сердечно-сосудистого риска. November12, 2013: [Окончание. Начало в № 6, 2015]                    // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – С. 22-25.

116.             Скибчик В. А. Профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь: оновлений алгоритм дій / В. А. Скибчик,                      Т. М. Соломенчук // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 17.

117.             Соломенчук Т. М. Проблема судинної деменції в загальній лікарській практиці: раціональна антигіпертензивна терапія як пріоритетний напрямок профілактики // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 5. – С. 9-14.

118.             Тімченко Н. Ф. Про роль усвідомлених поведінкових дій людини при виникненні кардіологічного болю як базису своєчасної та якісної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда / Н. Ф. Тімченко, В. В. Рудень                   // Український терапевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 57-61.

119.             Тромбозы, эмболии и неотложные сердечно-сосудистые состояния: по итогам науч.-практ. конф.(г. Киев, 4-6 июня 2015 г.) // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 30-31.

120.             Фелодипин в фармакотерапии сердечно-сосудистых заболеваний                   / Л.И. Казак, М.И. Загородный, А.И. Гребельник, Н.Д. Реплянчук                             // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 28-31.             

Хвороби органів дихання

121.             Гострі респіраторні інфекції: Уніфікований клінічний протокол первинної медичної допомоги дорослим та дітям // Дитячий лікар. – 2015. -                № 3-4. – С. 44-50.

122.             Зайков С. В. Бронхіальна астма та спорт: виклик чи вирок?                           / С. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило // Здоров’я України. – 2015. - № 10. – С. 24-25; 27.

123.             Маєтний Є. М. Застосування sits-технології в хірургічному лікуванні хворих з приводу випітного плевриту за частково облітерованої плевральної порожнини // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 49-51.

124.             Максимов М.Л. Подходы к фармакотерапии внебольничной пневмонии. Обзор современных рекомендаций / М.Л. Максимов, Е.В. Каннер // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 12; 14.

125.             Максимов М.Л. Подходы к фармакотерапии внебольничной пневмонии: Обзор современных рекомендаций / М.Л. Максимов, Е.В. Каннер // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 57-59.

126.             Риженко О. В. Діагностика та лікування у випадку сторонніх тіл у дихальних шляхах дітей / О. В. Риженко, М. В. Янкова // Хірургія дитячого віку. – 2015. - № 1-2. – С. 47-51.

127.             ТЭЛА: клинический хамелеон: профилактика, диагностика и лечение             // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 26-28.

128.             Ультразвуковая бронхоскопия в пульмонологии. Первый опыт применения эндобронхиальной ультразвуковой трансбронхиальной аспирационной биопсии внутригрудных лимфоузлов: [EBUS-TBNA                         / О.И. Шпак, В.Б. Бычковский, О.А. Венгерова [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 30-31.          

Оториноларингологія

129.             Боль в глотке – причины и возможности терапии / Г. Н. Никифорова,                 В. М. Свистушкин, М. Г. Дедова, Д. М. Пшонкина // Лечащий врач. – 2015. -              № 8. – С. 64-66. 

130.             Больбот Ю. К. Новые подходы к антибактериальной терапии острых тонзиллофарингитов у детей // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 3. – С. 81-85

131.             Клінічно-імунологічна характеристика гострих тонзилофарингітів у дітей / О.К. Колоскова, Л.А. Іванова, О.В. Бєлашова, У.І. Марусик                          // Актуальная инфектология. – 2015. - № 1. – С. 53-57.

132.             KowalK. Биластин в лечении аллергического ринита / KKowal,                   LDuBuske // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 3. – С. 3; 7.

133.             Попович В. І. Антибактеріальна терапія при інфекціях ЛОР-органів: дотримуватись принципу розумної достатності // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 3. – С. 39.

134.             Попович В.І. Гострий бактеріальний риносинусит. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 3. – С. 12-13.

135.             Пухлик С. М. Фармакотерапия ЛОР-заболеваний у беременных                       / С. М. Пухлик, О. В. Титаренко, В. В. Колесниченко // Здоров’я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 3. – С. 44-46. 

Захворювання органів травлення

136.             Годлевський А. І. Клініко-лабораторні особливості перебігу гострого панкреатиту біліарної етіології у хворих на цукровий діабет                                      / А. І. Годлевський, С. І. Саволюк, Я. В. Томашевський // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 9-12.

137.             Еремина Е. Ю. Лекарственные поражения печени // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 46-48.

138.             Колесникова Е. В. Известное о неизвестной IgG4-связанной холангиопатии / Е. В. Колесникова, К. А. Сытник // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 51-56.

139.             Новейшие технологии в теоретической и клинической гастроэнтерологии : по материалам науч.сессии ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН Украины», (г. Днепропетровск,18-19 июня 2015 г.). Продолжение. Начало в № 11-12] // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. –             С. 13-15.

140.             Пробиотики в современной гастроэнтерологии и педиатрии: мировые тенденции глазами украинских ученых: по материалам III научн. сессии Института гастроэнтерологии НАМН Украины «Новейшие технологии в клинической и теоретической гастроэнтерологии»,(г. Днепропетровск, 18-19 июня2015 г.). // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 10-12. 

141.             Радченко О. М. Підходи до лікування хронічних запальних хвороб товстої кишки // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 5-10.

142.             Тактика ведения больных гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью с внепищеводными синдромами / В.В. Цуканов, А.В. Васютин, Ю.Л. Тонких [и др.] // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 49.

143.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: Алкогольний гепатит // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 61-69.

144.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги хворим на аутоімунний гепатитЧ. 1                  // Therapia. – 2015. - № 6. – С. 49-51.

145.             Хологенная диарея: подходы к лечению // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 2. – С. 32-37.            

Стоматологія

146.             Годована О.І. Фармакологічна корекція експериментального пародонтиту на тлі системного остеопорозу / О.І. Годована,                                      О.Ю. Ключівська, Р.С. Стойка // Львівський медичний часопис. – 2015. - № 1. – С. 75-82.

147.             Грицаенко Т. Как перестать бояться стоматолога // Медицина і здоров’я. – 2015. – 3 верес. - № 37-38. – С. 7.

148.             Грушко О. Бальзам для губ: краса чи необхідний догляд // Медицина і здоров’я. – 2015. – 3 верес. - № 37-38. – С. 7.

149.             Дитяча стоматологія – «розкіш» лікування чи доступність профілактики? // Ваше здоров’я. – 2015. – 16 жовт. - № 41-42. – С. 13.

150.             Маврутенков В. В. Вирусные стоматиты // Здоровье ребёнка. – 2015. -           № 3. – С. 63-68.  

151.             Мочалов Ю. О. Позитивні сторони відновлення стоматологічного кабінету на базі поліклінічного відділення міської дитячої лікарні                                    / Ю. О. Мочалов, О. В. Клітинська // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 3. –                    С. 118-121.

152.             Слаба О. М. Клінічна ефективність застосування лікувально-профілактичного гелю у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту у жінок із залізодефіцитною анемією // Львівський медичний часопис. – 2015. - № 1. – С. 19-23.         

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

153.             Взаимосвязь сахарного диабета и тиреоидной патологии (обзор литературы) / С. И. Исмаилов, Х. Р. Гулямова, Ш. У. Ахмедова,                                  Н. Н. Максутова // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 148-152.

154.             Горобейко М. Б. Системний огляд ефективності місцевого лікування виразок за синдрому діабетичної стопи з позицій доказової медицини                           / М. Б. Горобейко, З. Г. Крушинська // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 140-147.

155.             Зайков С. В. Качество жизни пациентов с аллергическими заболеваниями / С. В. Зайков, А. Е. Богомолов, О. К. Яковенко // Здоров’я України. – 2015. - № 10. – С. 10-11.

156.             Інгібітори ангіотензинперетворюючого ферменту для запобігання розвитку вперше виявленого діабету 2-го типу: метааналіз за участю 72128 пацієнтів // Артериальная гипертензия. – 2012. - № 4. – С. 155.

157.             Практичні алгоритми в дитячій ендокринології: [синдром Шерешевського-Тернера, синдром Кушинга, вроджений гіпотиреоз, ювенільний гіпотиреоз] // Український журнал дитячої ендокринології. – 2015. - № 1. – С. 62-70.

158.             Рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям (EASD/ESC), 2013) // Український терапевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 103-114.

159.             Роль современных сахароснижающих и антиоксидантных препаратов в фармакотерапии сахарного диабета 2-го типа и его осложнений // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 10-14.

160.             Чернышов В. А. Сахарный диабет и риск онкопатологии // Український терапевтичний журнал. – 2015. - № 2. – С. 71-75.

161.             Чугрієв А. Вітчизняна служба крові у системі світових координат                         // Ваше здоров’я. – 2015. - № 33-34. – С. 12-13.              

Дерматологія

162.             Беш Л.В. Зовнішня терапія атопічного дерматиту у дітей: запитання і відповіді // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 2-4.

163.             Выбор препарата для местного лечения угревой болезни // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 43.

164.             Кутасевич Я.Ф. К проблеме выбора топического стероида                                   / Я.Ф. Кутасевич, И.А. Маштакова // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. –                С. 35.        

165.             Практические рекомендации по диагностике и ведению инфекционных заболеваний кожи и мягких тканей: обновление Американского общества инфекционных болезней от 2014г.: [Окончание. Начало в № 4, 2014]                             // Актуальная инфектология. – 2015. - № 1. – С. 116-128.

166.             Руководство по ведению онихомикозов: рек. Британской ассоциации дерматологов, 2014 г. // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 31-32. 

167.             Сизон О.О. Характеристика змін деяких показників клінічно-лабораторного обстеження хворих при артропатичному псоріазі // Львівський медичний часопис. – 2014. - № 3-4. – С. 56-60.

168.             Современные подходы к терапии атопического дерматита // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 20-21.

169.             Сравнение эффективности сертаконазола и клотримазола в лечении грибковой инфекции кожи // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 22.

170.             Украинская дерматология: опыт и перспективы // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 18-19.    

Урологія

171.             Антигипертензивные препараты могут снизить риск диализа у пациентов с хроническим поражением почек // Артериальная гипертензия. – 2014. - № 1. – С. 44.

172.             Борис Ю. Б. Медикаментозне лікування симптомів доброякісної гіперплазії передміхурової залози : за матеріалами конгресу Європейської Асоціації Урологів, (м. Мадрид, 2015 р.) // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 6. – С. 8-9.   

173.             Иванов Д.Д. Применение препаратов гиалуроновой кислоты в терапии хронического цистита / Д.Д. Иванов, Я.А. Домбровский // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 8; 10.

174.             Луценко Л.А. Артериальная гипертензия надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования // Здоров’я України. – 2015. - № 10. –             С. 49-50.

175.             Мельник А. А. Первый молекулярно-генетический тест РСАЗ для ранней диагностики рака предстательной железы // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 38-39.

176.             Пасєчников С. П. Доброякісна гіперплазія передміхурової залози: нові можливості терапії і профілактики : за матеріалами конгресу Європейської Асоціації Урологів, (м. Мадрид, 2015 р.) // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – С. 6-7.     

177.             Симпозіум № 195 «Питання діагностики хронічної хвороби нирок (за матеріалами NICE, 2014)» // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 28-31.

178.             Шраменко Е. К. Анализ факторов, наиболее значимо влияющих на исход острого повреждения почек / Е.К. Шраменко, В.Г. Гурьянов                           // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 104-108.  

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

179.             Бурчинский С.Г. Антиконвульсанты нового поколения: критерии выбора // НейроNEWS. – 2015. - № 5. – С. 12-14.  

180.             Бурчинский С.Г. Новые возможности фармакотерапии генерализованного тревожного расстройства // НейроNEWS. – 2015. - № 3. –  С. 25-27.

181.             Від надання психіатричної допомоги до охорони психічного здоров’я нації // НейроNEWS. – 2015. - № 4. – С. 6-10.

182.             Загуровский В.М. Стресс и его последствия (догоспитальный и ранний госпитальный этапы) // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 6. – С. 12-16.

183.             Каратеев А.Е. Целекоксиб, эторикоксиб, мелоксикам и нимесулид: достоинства и недостатки // НейроNEWS. – 2015. - № 4. – С. 18-24.

184.             Крупински Дж. Достижения и существующие проблемы в лечении ишемического инсульта: от догоспитального этапа до ранней нейрореабилитации: по материалам IV Науч.-практ. конф., (3-4 октября 2014г.)// Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 41-42.

185.             Куташов В.А. Клиническая эффективность и безопасность кеторолака в терапии болевого синдрома в неврологической практике / В.А. Куташов,                                         И.Е. Сахаров // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. -           № 2. – С. 36-38; 40-41.

186.             Кутько И.И. Депрессии: (актуальные проблемы синдромологической и нозологической диагностики, лечения, реабилитации и профилактики на современном этапе) / И.И. Кутько, О.А. Панченко, А.Н. Линев // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 8. – С. 20-23.

187.             Нейроциркуляторная дистония. Актуальные вопросы и ответы                                 / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний, С.А. Шейко // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 47-49.

188.             Немоторные симптомы при болезни Паркинсона // НейроNEWS. – 2015. - № 4. – С. 39-42.

189.             Практическое руководство по лечению пациентов с болезнью Альцгеймера и другими деменциями // НейроNEWS. – 2015. - № 3. – С. 29-40.

190.             Применение Виноксина МВ в лечении хронической ишемии головного мозга // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 45.

191.             Спектр применения витаминов группы В в практике невролога                         // НейроNEWS. – 2015. - № 4. – С. 11.

192.             Тардов М.В. Миофасциальный синдром: происхождение, проявления, принципы лечения (обзор литературы) // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 42-46.

193.             Фармакологическое ведение пациентов с нейропатической болью                      // НейроNEWS. – 2015. - № 5. – С. 34-40.              

Інфекційні та паразитарні хвороби

194.             Беденко-Зваридчук О. Працевлаштування лікаря-терапевта до інфекційної лікарні // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 9. – С. 44-47.

195.             Данилишин Н. І. Особливості клініки, діагностики і лікування найбільш поширених гельмінтозів у дітей / Н. І. Данилишин, М. Г. Панова // Алергія у дитини. – 2015. - № 17-18. – С. 36-37.

196.             Дуда О.К. Коронаровірусні інфекції: загроза з Близького Сходу, спричинена MERS-CoV?: нова хвороба / О. К. Дуда, Л. П. Коцюбайло                      // Здоров’я України. – 2015. - № 17. – С. 57-58.

197.             Завадская И. Лабораторная диагностика и профилактика лямблиоза                 // Медицина і здоров’я. – 2015. – 3 верес. - № 37-38. – С. 3.

198.             Карпенко В.Г. Тактика лечения острых инфекционно-воспалительных послеоперационных осложнений, вызванных Trichomonas vaginalis                                            / В.Г. Карпенко, Н.М. Пасиешвили // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 116-118.

199.             Малый В.П. Knowlesi-малярия: новый вид заболевания у человека                          // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2015. - № 3-4. – С. 15-20.    

200.             Пам’ятка «Визначення випадку хвороби, спричиненої вірусом Ебола»                         // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 41.

201.             Проблемы инфектологии и эпидемиологии в Украине // Therapia. – 2015. - № 6. – С. 3-7.

202.             Радучич О. Диарея и острые кишечные инфекции: горячий сезон                        // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 3.

203.             Сезон консервації: вибухівка в банці: [ботулізм] // Медицина і здоров’я. – 2015. – 3 верес. - № 37-38. – С. 2.

204.             Трихліб В. І. Науково-практична конференція «Фармакотерапія інфекційних захворювань» // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – С. 12-18.

205.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги дорослим та дітям «Вірусний гепатит С»: наказ МОЗ України від 2 квітня 2014 р. № 233 // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2015. - № 3-4. – С. 48-61.

ВЕНЕРОЛОГІЯ

  206.          Збудники інфекцій, що передаються статевим шляхом, як чинники хронічного простатиту у хворих на ДГПЗ / С. П. Пасєчніков, В. С. Грицай,                А. С. Глєбов, С. В. Нашеда // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2015. - № 2. – С. 5-13.

СНІД

207.             Євтушенко С. К. Прояви ураження нервової системи у ВІЛ-інфікованих і стратегія подальшого спостереження / С. К. Євтушенко, О. М. Єфіменко                                // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 10. – С. 20-22.

208.             Люльчук М. Г. Вивчення причин вірусологічної неефективності АРТ на ранніх строках лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів // Актуальная инфектология. – 2015. - № 1. – С. 40-44.

209.             Салманов А. Профілактика внутрішньолікарняного зараження вірусом імунодефіциту людини // Практика управління медичним закладом. – 2014. - № 12. – С. 27-40.

210.             Фемінізація СНІДу: в зоні ризику діти // Ваше здоров’я. – 2015. -                   № 23-24. – С. 18-19.

Хірургія

211.             Аналіз причин ранніх післяопераційних ускладнень та летальності після радикального лікування пухлин лівого анатомічного сегмента підшлункової залози / В. М. Копчак, К. В. Копчак, І. В. Хомяк [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 5-8.

212.             Аппендицит у детей в возрасте до 5 лет: непростая диагностическая задача для врача / П. Марзуилло, К. Германи, Э. Барби, Б. С. Краусс // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 3. –                       С. 48-49.     

213.             Денисенко А. И. Особенности периоперационного ведения пациентов при эндовидеохирургических вмешательствах. Ч. I. Положение пациента на операционном столе, влияние на систему органов жизнеобеспечения: гемодинамика // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 69-72.

214.             Кит О. И. Современные возможности колопроктологии: трансанальная эндоскопическая хирургия / О. И. Кит, Ю. А. Геворкян, Н. В. Солдаткина                    // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2015. - № 4. – С. 86-91. 

215.             Кондратенко Б. М. Вибір тактики лікування хворих з приводу післяопераційної грижі передньої черевної стінки з супутнім ожирінням                   // Клінічна хірургія. – 2015. - № 8. – С. 13-16.

216.             Послеоперационные когнитивные расстройства как осложнение общей анестезии. Значение ранней фармакологической нейропротекции                                     / Л. В. Усенко, А. А. Криштафор, И. С. Полинчук [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 24-31.

217.             Притула В. П. Хірургічне лікування защемлених пахвинних кил у новонароджених дітей / В. П. Притула, І. Г. Рибальченко // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3. – С. 70-74.

218.             Современные возможности профилактики спайкообразования в практике хирурга // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 3. – С. 15.

219.             Хирургические аспекты комплексного лечения очагового поражения печени / Б. С. Запорожченко, П. Т. Муравьёв, А. А. Горбунов [и др.]                            // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3. – С. 31-33.

220.             Хирургические методы лечения экстрасфинктерных и транссфинктерных свищей прямой кишки : jбзор литературы                                     / И. С. Богормистров, С. А. Фролов, А. М. Кузьминов [и др.] // Рос. журн. гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2015. - № 4. – С. 92-100.

221.             Хірургічне лікування зобу шийно-загрудинної локалізації                                     / О. П. Ковальов, В. І. Ляховський, О. М. Люлька [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 32-34.

222.             Хомяк І. В. Мініінвазивні хірургічні втручання з приводу гострого некротичного панкреатиту // Клінічна хірургія. – 2015. - № 8. – С. 24-28.       

Травматологія. Ортопедія

223.              Аналіз застосування медичних технологій діагностики в постраждалих унаслідок дорожньо-транспортних пригод в умовах міської лікарні                               / С. О. Гур’єв, С. П. Сацик, В. П. Євдошенко, Р.О. Нацевич // Травма. – 2015. -          № 2. – С. 31-35. 

224.             Восстановление кости после травмы: как улучшить консолидацию переломов // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 3. – С. 3.

225.             Данилов О. А. Роль пероральних крапель «Кроха D3» у профілактиці дисплазії кульшових суглобів / О. А. Данилов, В.Ф. Рибальченко,                              М.О. Талько // Хірургія дитячого віку. – 2015. - № 1-2. – С. 83-87.

226.             Елисеева Л. Н. Применение минерально-витаминного комплекса Кальцемин Адванс для профилактики и лечения остеопороза и других патологических состояний организма человека / Л. Н. Елисеева,                            О. И. Ждамарова, З. А. Басте // Здоров’я України. – 2015. - № 18. – С. 20-21.

227.             Король П. О. Роль інструментальних методів дослідження в діагностиці гострих післяопераційних ускладнень при ендопротезуванні кульшових  суглобів / П. О. Король, М.М. Ткаченко // Травма. – 2015. - № 2. – С. 8-11.

228.             Остеоартрит: новітні рекомендації // Ваше здоров’я. – 2015. – 6 лют. -    № 5-6. – С. 22-23.

229.             Пилипенко М.М. Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 68-74.

230.             Поворознюк В.В. Нейропатичний компонент болю при захворюваннях кістково-мязової системи: Огляд літератури та результати власних досліджень. Ч. ІІ / В.В. Поворознюк, Т.Є. Шинкаренко, У.І. Приймич                       // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – С. 14-19.

231.             Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників охорони здоров’я: (Закінчення. Початок у № 11, 2014) // Практика управління медичним закладом. – 2014. - № 12. – С. 70-77.

232.             Филимонова О. Г. Эффективность комбинированной терапии метотрексатом и сульфасалазином у больных псориатическим артритом                      / О. Г. Филимонова, О. В. Симонова // Лечащий врач. – 2015. - № 7. – С. 39-42.        

Офтальмологія

233.             Васюта В.А. Неврологічні аспекти атрофій зорових нервів                             // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 2. – С. 67-69.

234.             Витовская О. П. Профилактика – наиболее дешевый и результативный способ снижения уровня инвалидности, в том числе при глазной патологии                // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 18-19.

235.             Зайков С. В. Сучасні підходи до діагностики та лікування алергічного кон’юнктивіту / С. В. Зайков, П. В. Гришило, А.П. Гришило // Здоров’я України. – 2015. - № 15-16. – С. 14-16.

236.             Литвиненко В. Блефариты // Медицина і здоров’я. – 2015. – 3 верес. -         № 37-38. – С. 6. 

237.             Меджидова С. Р. Роль комплексного иммуноферментного тестирования в диагностике увеитов на фоне герпетической инфекции                                               // Офтальмологический журнал. – 2015. - № 4. – С. 11-16.                      

Акушерство. Гінекологія

238.             Анализ перинатальных исходов при преждевременных родах                             / С. Б. Керчелаева, О. В. Кузнецова, А. В. Тягунова [и др.] // Лечащий врач. – 2015. - № 7. – С. 56-60.

239.             Вовк І.Б. Порушення статевого розвитку у дівчаток / І.Б. Вовк,                 В.К. Кондратюк, В.Ф. Петербурзька // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 3. – С. 5-11.

240.             Ефективність та вплив епідуральної анестезії на перебіг фізіологічних термінових пологів / О. В. Олійник, А. В. Бойчук, А. Л. Семків, О. М. Якимчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - № 2. –                   С. 140-143. 

241.             Кирильчук М.Е. Применение препарата Лактовит Форте в предродовой подготовке беременных женщин // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 10. –                 С. 12; 14.     

242.             Косовська Т. М. Нейрофіброматоз як рідкісна патологія у практиці педіатра / Т. М. Косовська, І. Б. Чорномидз, В. О. Косовська // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2015. - № 2. – С. 35-37.

243.             Кузьмин В.Н. Варианты возникновения желтухи и холестаза у беременных в современном акушерстве и пути их решения // Лечащий врач. – 2015. - № 8. – С. 42-46.

244.             MarkSloanАргументы в пользу отсроченного пересечения пуповины              // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. - № 2. – С. 36-38.

245.             Эффективность и безопасность транексамовой кислоты при лечении тяжелых менструальных кровотечений // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 9. – С. 14-17.            

Спортивна медицина

246.              Дидур М. Д. Допуск к физкультурным и спортивным мероприятиям: медицинские и правовые аспекты регулирования / М. Д. Дидур, Б. А. Поляев, А. Ю. Лапин // ЛФК и спортивная медицина. – 2015. - № 4. – С. 4-13.

247.              Макарова Г. А. Анализ факторов риска как основа профилактической спортивной медицины / Г. А. Макарова, С. Ю. Юрьев // ЛФК и спортивная медицина. – 2015. - № 4. – С. 14-19.

248.              Тамбовцева О.В. Залежність рівня здоров’я від інтенсивності фізичних навантажень // Довкілля та здоров’я. – 2015. - № 2. – С. 29-32.   

Військова медицина

249.              Антибиотикотерапия при огнестрельной боевой травме: ретроспективное обсервационное исследование / Д. А. Криштафор,                       И. А. Йовенко, А. А. Криштафор, В. Ю. Мынка // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2015. - № 2. – С. 47-50.

250.              Досвід надання медичної допомоги на полі бою й подальшого лікування бійців в умовах із різким обмеженням медичного забезпечення // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 46-51.

251.              Колесников А. Н. Оказание неотложной помощи мирному населению (организация, анестезия, интенсивная терапия) при массовой травме военного времени // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 52-60.

252.              Лечение пострадавших с сочетанными минно-взрывными повреждениями: обзор литературы и клиническое наблюдение / В. В. Бойко, Ю. В. Иванова, П. Н. Замятин [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 10-11.

253.              Линев К. А. Тактика хирургического лечения огнестрельных ранений живота // Клінічна хірургія. – 2015. - № 7. – С. 26-29.

254.              Никонов В. В. Предисловие и комментарии к литературному обзору «Жидкостная ресусцитация при геморрагическом шоке» в «Руководстве по оказанию первой медицинской помощи в боевых условиях неквалифицированным персоналом» / В. В. Никонов, С. В. Курсов,                  И. З. Яковцов // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 54-83.

255.              Практика инфузионно-трансфузионной терапии кровотечений при тяжелой огнестрельной травме: вопросы выбора препаратов и целевых конечных точек / И. А. Йовенко, Ю. Ю. Кобеляцкий, А. В. Царев [и др.]                     // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 2. – С. 164-170.

256.              VII Сухаревские чтения: в фокусе внимания – боевые повреждения магистральных сосудов и тромбоэмболические осложнении, (г. Киев, 23-24 апреля 2015 г.) // Здоров’я України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 36-37.

257.              Система дистанційного моніторингу стану боєздатності військовослужбовців / Ю. І. Кундієв, О. В. Палагін, І. А. Лурін [та ін.]                         // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 120-122.

258.              Слободянюк Усі залишаються на місцях, поки не нададуть допомогу останньому пацієнтові: [про роботу Курахівської міської лікарні в зоні АТО]                    // Голос України. – 2015. – 1 квіт. - № 58. – С. 10.

259.              Уляна Супрун: без тактичної медицини не існує медицини військової                  // Ваше здоров’я. – 2015. – 6 лют. - № 5-6. – С. 16-17.    

Медсестринська справа

261.            Інструкція з охорони праці при роботі з повітряним стерилізатором                  // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. – С. 46-51.

262.            Піддубна Г. Внутрішньовенне введення лікарських засобів: алгоритм                  // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 20-23.

263.            Покроковий алгоритм внутрішньовенного введення ліків // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 24-25.

264.            Покроковий алгоритм встановлення периферичного внутрішньовенного катетера // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 30-31.

265.            Покроковий алгоритм заповнення системи одноразового використання інфузійним розчином // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 26-27. 

266.            Покроковий алгоритм проведення внутрішньовенних інфузій                           // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 28-29. 

267.            Прохорова С. Критерії оцінювання якості виконання стандартів сестринського догляду // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. – С. 8-16.

268.            Семчишина Г. Зміни в організації і проведенні профілактичних щеплень // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 7-11.

269.            Фесенко У. Обираємо периферичні венозні катетери правильно                      // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. – С. 17-21.

270.     Фесенко У. Периферичні венозні катетери: встановлення та догляд за місцем введення // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 9. –               С. 22-27.

271.    Шудра Т. Оформлюємо пакет документів для акредитації закладу: санітарно-епідемічне благополуччя // Довідник головної медичної сестри. – 2014. - № 12. – С. 13-19.