Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Шаблоны Joomla 3 тут

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Липень-вересень 2015 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.                 Алієв Т. Переоцінка основних засобів бюджетного медичного закладу               / Т. Алієв // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 22-30.

  2.                 Без допомоги держави проблему не вирішити: орфанні захворювання                  // Ваше здоров’я. – 2015. - № 29-30. – С. 15.

  3.                 Бірюкова О. Оплата праці господарсько-обслуговуючого персоналу медичного закладу / О. Бірюкова // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 80-85.

  4.                 Гавриленко Л. Норма робочого часу лікаря загальної практики – сімейної медицини ЦПМСД / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 86-88.

  5.                 Голеусова Г. Поновлення на роботі після оформлення пенсії за вислугу років / Г. Голеусова // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 92, 94.

  6.                 Гонтар Г. Нормативне врегулювання роботи стерилізаційних відділень     / Г. Гонтар // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 44-47.

  7.                 Калашников Н.А. Аспекты взаимодействия пациента и врача, возможность их оптимизации в медицинской практике. Ч. 1                                      / Н. А. Калашников, С. Н. Куница // Therapia. – 2015. - № 6. – С. 36-39.

  8.                 Маценко Т. Норми робочого часу лікарів дитячих поліклінік                           / Т. Маценко // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 95-96.

  9.                 Мочалов Ю. Співпраця закладів охорони здоров’я зі страховими організаціями: сучасний стан в Україні / Ю. Мочалов // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 54-64.

10.               Не забирайте право жити: орфанні захворювання // Ваше здоров’я. – 2015. - № 29-30. – С. 15.

11.               Орфанні хворі втомилися чекати // Ваше здоров’я. – 2015. - № 29-30. – С. 14-15.

12.               Паньків Я. Виправляємо записи у трудових книжках / Я. Паньків                   // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 31-40.

13.               Перепічай О. Медичний сайт – важливий інструмент побудови успішного медичного центру / О. Перепічай // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 42-45.

14.               Реформирование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом: шаг за шагом // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 9.

15.               Салманов А. Інфекційна безпека в патологоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях / А. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 6-17.

16.               Створення Національного центру громадського здоров’я – наступний крок реформування // Ваше здоров’я. – 2015. - № 29-30. – С. 3.

17.               Турчин О. Штат центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги / О. Турчин // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 58-59.

18.               Хитрова Е. Автономизация лечебных учреждений. Чего ждать?                        / Е. Хитрова // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 74-79.

19.               Шудра Т. Пакети документів для акредитації закладу: хірургія, анестезіологія, інтенсивна терапія та лабораторна діагностика / Т. Шудра                    // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 9-15.          

Медичне право

20.               Відносини «лікар-пацієнт» у правовому полі // Здор. України. – 2015. - № 4. – С. 39.

21.               Людина має сама вирішувати, до якої медичної установи звертатися: реформування медичної галузі // Голос України. – 2015. – 22 лип. - № 130. – С. 5.

22.               Малець А. Правовий режим надання відпусток медичним працівникам              / А. Малець // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 90-91. 

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

23.               Безруков В. В. Вікові аспекти взаємодії фармакокінетики та фармакодинаміки ліків / В. В. Безруков, Л. П. Купраш, Л. М. Єна                             // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 38-41.

  1. b-Адреноблокатори: клініко-фармакологічна та фармакотерапевтична ефективність / М. І. Загородний, А. С. Свінціцький, Л. І. Казак [та ін.]                        // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 52-54.

25.               Бугаенко В.В. Статины: совместимость и безопасность при лечении больных ишемической болезнью сердца / В.В. Бугаенко // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 42-47.

26.               Бурчинский С. Г. Клинико-фармакологические критерии оценки безопасности ноотропных средств / С. Г. Бурчинский // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 77-82.

27.               Hershcovici Т. Декслансопразол – ингибитор протонной помпы в форме модифицированного высвобождения (MR) / THershcoviciLKJhaRFass             // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 1. – С. 39-46.

28.               Качерай Ю. В. Проблематика стандартизації інформації на лікарські засоби для дітей / Ю. В. Качерай, О. М. Заліська // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 20-22.

29.               Кашуба О. В. Побічні реакції, спричинені застосуванням нестероїдних протизапальних препаратів – аналгетиків-антипіретиків / О. В. Кашуба                     // Український медичний часопис. – 2015. - № 3. – С. 74-76.

30.               Клінічне застосування цетиризину в лікуванні алергічного риніту                   // Дитячий лікар. – 2015. - № 2. – С. 28-36.  

31.               Марценковский И. А. Применение антипсихотических препаратов у детей: принципы выбора и клинические рекомендации / И.А. Марценковский, К.В. Дубовик // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 18-19. 

32.               Мемантин в лечении болезни Альцгеймера: новый метаанализ эффективности и безопасности // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 23.

33.               Отправляясь в путешествие, в дорогу, в командировку…: [краткий перечень необходимых в дороге лекарств, входящих в аптечку путешественника] // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 35.

34.               Правила утилізації та знищення лікарських засобів оновлені // Ваше здоров’я. – 2015. - № 27-28. – С. 5.

35.               Применение муколитического препарата ацетилцистеина во врачебной практике: часто возникающие вопросы // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 1. – С. 52-54; 56.

36.               Радченко О. М. Урсодезоксихолева кислота: досягнення, перспективи та проблеми застосування / О. М. Радченко // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. –              С. 28-31.

37.               Редькин Р. Г. Гепатопротекторы: современные аспекты фармакологии                / Р. Г. Редькин, Е. Я. Николенко // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. –                    С. 8 ; 10-11.        

38.               Хайтович М. В. Персоналізована медицина: фармакогенетика, фармакогеноміка, тераностика / М. В. Хайтович // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 20-21.     

Медична техніка та обладнання

39.               Єніна Г. Аналіз та прогнози щодо ринку медичного обладнання в Україні / Г. Єніна // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 69-73.

40.               Серговский А. Технологии медицины будущего А.Серговский                       // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 65-68.

41.               Федоренко М. Експлуатація прального обладнання, електричних плит, рентгенівського апарата / М. Федоренко // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 32-33.

Туберкульоз

42.               Дужий І. Д. Нові можливості хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний поширений туберкульоз легень / І. Д. Дужий, О. В. Кравець, Л. А. Бондаренко // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3. – С. 65-69.

43.               Зозуляк В. І. Особливості порушення біохімічних показників функції печінки у хворих на деструктивний туберкульоз легень та їхня корекція                      / В. І. Зозуляк, Н. В. Зозуляк, І. І. Пилипенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 2. – С. 85-89.

44.               Мультирезистентний туберкульоз: проблемні питання та шляхи подолання // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 42-43.

45.               Петренко В. І. Проблема туберкульозу в Україні / В. І. Петренко,                Р. Г. Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 2. –  С. 16-29.           

46.               Протитуберкульозна служба – не ліквідувати, а реформувати! // Ваше здоровя. –2015. - № 27-28. – С. 10-11.

47.               Факторы риска развития тяжелых форм инфильтративного туберкулеза легких в современной эпидемиологической ситуации / Л.Д. Тодорико,             Э.В. Лесник, С. Гинда, О. Караяни // Туберкульоз, легеневі хвороби,                 ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 2. – С. 96-100.

48.               Черенько С. О. Ефективність лікування хворих із новими випадками мультирезистентного туберкульозу, діагностованого за молекулярно-генетичним або фенотиповим методом / С. О. Черенько, Г. О. Варицька                       // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 2. – С. 73-77.

49.               Щербинина М. Б. Пациент с туберкулезом кишечника. Диагноз, о котором нельзя забывать / М. Б. Щербинина // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 44-45.   

Онкологія

50.               Аденокарцинома апендикса: огляд літератури та клінічне спостереження / В. І. Лучків, В. П. Перепелиця, В. С. Хоменко [та ін.] // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 29.

51.               Диффузная В-крупноклеточная лимфома: руководство Национальной всеобщей онкологической сети США (NCCN), 2015 г. // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 21-24.

52.               Кобись В. Л. Досвід застосування центрального венозного катетера Бровіак у дитячій онкологічній практиці / В. Л. Кобись, О. М. Клюсов,                   С. П. Завертиленко // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. –           С. 89-90. 

53.               Метастатическая меланома: возможности лечения в Украине: науч.-практ. конф. «Киевские дерматологические дни» // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 18.

54.               Моноклональные антитела и иммуноцитохимические методы в диагностике В-клеточных неходжкинских лимфом / Д.Ф. Глузман,                        Л.М. Скляренко, Т.С. Ивановская [и др.] // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 38-41.

55.               Мороз С. В. Комплекс инструментально-клинических диагностических мероприятий по выявлению послеоперационных осложнений у больных раком прямой кишки С. В. Мороз // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 131-136.

56.               Мультимодальная аналгезия с включением парекоксиба у пациенток онкогинекологического профиля // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 3.

57.               Нейроэндокринная опухоль червеобразного отростка / Д. Л. Табидзе,             В. В. Панов, В. Я. Саидов [и др.] // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 38-39.

58.               Новый подход к удалению опухолевых тромбов нижней полой вены при почечно-клеточном раке // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 30.

59.               Новый препарат алектиниб способствует уменьшению размеров опухоли почти у половины пациентов с определенным типом рака легкого               // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 27.

60.               Обинутузумаб в комбинации с хлорамбуцилом значительно улучшает выживаемость пациентов с хроническим лимфолейкозом: обновленные результаты исследования CLL11 // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 26-27. 

61.               Онкологічна патологія і остеопороз : за матер. конф. «Захворювання кістково-м’язової системи та вік» (м. Львів, 5-7 травня 2015 р.) // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 28-29.      

62.               Применение малоинвазивных методов при паллиативном лечении рака легкого, осложненного легочным кровотечением / В.Е. Севергин,                         В.В. Грубник, П.П. Шипулин [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. -          № 3. – С. 43-46.      

63.               Современное лечение рака груди: сберечь красоту, сохраняя жизнь : маммологическая конф. (г. Киев,24-25 апреля 2015 р.) // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 12-13.

64.               Современные тенденции периоперационного обезболивания в онкохирургии // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 8-9.

65.               Quaemedicamentanonsanatferrumsanat…: Современные тенденции развития абдоминальной онкохирургии : научно-практ. конф. (г. Киев, 11-12 июнь 2015 р.) // Здор. України. – Сер. «Онкологія». – 2015. - № 3. – С. 14-17.   

Педіатрія

66.               Боровик С. Синдром Дауна: вперше на державному рівні розглянуто питання сучасної діагностики, медичного супроводу та реабілітації «сонячних» дітей в Україні / С. Боровик // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 26-27. 

67.               Будрейко О. А. Формування ускладненого перебігу ожиріння в дитячому віці / О. А. Будрейко // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 28-31.

68.               Марушко Ю. В. Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей за сучасних умов / Ю. В. Марушко // Здоровье ребенка. – 2015. - № 2. – С. 9-14.

69.               Марушко Ю. В. Непритомність і колапс у дітей / Ю. В. Марушко,               Г. Г. Шеф // Дитячий лікар. – 2015. - № 2. – С. 13-15.

70.               Недельська С. М. Сучасні підходи до вибору базисної терапії легкої персистуючої бронхіальної астми у дітей / С. М. Недельська, О. Д. Кузнєцова, К. В. Раскіна // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 62-65.

71.               Притула В. П. Гостра ішемія яєчка у новонароджених дітей                                  / В. П. Притула, І. Г. Рибальченко // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 84-88.

72.               Серцеві шуми в дітей / О. П. Волосовець, С. П. Кривопустов,                      О. Л. Ковальчук [та ін.] // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 168-176.

73.               Чернышева О.Е. Патогенетическое обоснование выбора муколитических средств полинаправленного действия при лечении заболеваний органов дыхания у детей / О. Е. Чернышева // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 99-104. 

74.               Юлиш Е. И. Бронхиты у детей и выбор противокашлевой терапии                    / Е. И. Юлиш // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 133-140.

75.               Юлиш Е. И. Новый подход к иммунотерапии острых респираторных инфекций у детей и к профилактике бактериальных осложнений / Е. И. Юлиш // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 159-163.     

Медична радіологія та рентгенологія

76.               Авдосьев Ю. В. Методы интервенционной радиологии в диагностике и лечении больных с метастазами колоректального рака в печень                             / Ю. В. Авдосьев // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 6. – С. 56-64.

77.               Влияние метода УЗИ на результаты лечения больных острой кишечной непроходимостью / Т. И. Тамм, В. В. Непомнящий, И. А. Дворник [и др.]                      // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 53-56.

78.               Лупальцов В.И. Ультразвуковая диагностика ранних интраабдоминальных осложнений у больных с распространенным перитонитом / В.И. Лупальцов, А.И. Ягнюк, С.С. Китченко // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 3. – С. 13-16.

Медицина невідкладних станів

79.               Антонюк А. Медицина невідкладних станів: концептуальні вектори подальшого руху галузі / А. Антонюк // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. –                   С. 28-30.

80.               Діагностика причин лихоманок невідомого генезу / І. П. Шлапак,                  М. В. Бондар, Л. А. Харченко [та ін.] // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 20-25.

81.               Капшитарь А. В. Диагностическая минилапароскопия в неотложной хирургии органов брюшной полости / А. В. Капшитарь // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 147-150.

82.               Курдиль Н.В. Особенности острых отравлений пестицидами в условиях города / Н.В. Курдиль, И.С. Зозуля, О.В. Иващенко // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 37-42.

83.               Логістичний підхід до управління матеріальними резервами служби медицини катастроф при наданні екстреної медичної допомоги / І. В. Кочін,   О. О. Гайволя, Е. В. Хандога [та ін.] // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 150-155.

84.               Черний В. И. Актуальные аспекты инфузионной терапии / В. И. Черний // Медицина неотложных состояний. – 2015. - № 3. – С. 43-53.                                                                                                                                                                 

     

Внутрішні хвороби

85.               Абдоминальная боль и спазмолитики: не только симптоматическая терапия // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 41.

86.               Губергриц Н. Б. Абдоминальная боль: как спасти от страданий?                            / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, П. Г. Фоменко // Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 3. – С. 73-82.

87.               Дуда О. К. Діагностика токсичних уражень печінки / О. К. Дуда,           Л. П. Коцюбайло // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 58.

88.               Попович С.В. Траумель С – биорегуляционный подход в терапии воспаления в практике семейного врача / С. В. Попович // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 4. – С. 8-9.

89.               Роль нарушений кишечного микробиоценоза в патогенезе заболеваний внутренних органов: по матер. терапевтической школы в рамках IV Междунаред. форума (г. Киев,15-17 апреля,)] // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 17.

90.               Современные подходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний внутренних органов // Здор. України. – 2015. - № 10. – С. 32-33.

Серцево-судинні хвороби

91.               Антикоагулянтная терапия при фибрилляции предсердий: как оптимизировать соотношение польза/риск у трудных пациентов // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 31-32.   

92.               Барабаш О. С. Структурно-функціональні зміни правих камер серця при гіпертонічній хворобі / О. С. Барабаш, Ю. А. Іванів // Серце і судини. – 2015. - № 2. – С. 74-80.

93.               Бильченко А.В. Неиспользованные возможности в лечении артериальной гипертензии / А. В. Бильченко // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 14-15.

94.               Бугаенко В.В. Гендерные особенности диагностики, течения и лечения ишемической болезни сердца / В.В. Бугаенко, И.П. Голикова, М.Ю. Шеремет // Практична ангіологія. – 2015. - № 2. – С. 55-69.

95.               Ведение пациента с фибрилляцией предсердий: рек. Американской ассоциации сердца, Американской кардиологической коллегии, Об-ва спец. по сердечному ритму // Рациональная фармакотерапия. – 2015. - № 1. – С. 59-64.

96.               Легочная гипертензия, ассоциированная с поражением левых отделов сердца / Е.Н. Амосова, Л.Ф. Коноплёва, Н.В. Береза, Н.В. Шишкина // Серце і судини. – 2015. - № 2. – С. 96-103.

97.               Лечение артериальной гипертензии у пациентов с ишемической болезнью сердца: научное положение АНА (Американской кардиологической ассоциации) / АСС (Американская коллегиякардиологов) / АSН (Американского общества гипертензии) – 2015 // Артериальная гипертензия. – 2015. - № 2. – С. 87-124.

98.               Мітченко О. І. Оптимізація лікування та корекція серцево-судинного ризику у пацієнтів із артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом              / О. І. Мітченко, В. Ю. Романов // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 67-70.

99.               Особенности консервативной терапии трофических язв смешанной этиологии // Практична ангіологія. – 2015. - № 2. – С. 33-38.

100.             Профилактика инсульта при фибрилляции предсердий: мультидисциплинарный подход к решению проблемы : V научно-практ. конф. Ассоциации аритмологов Украины (г. Киев,19-20 мая 2015 г.) // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 22-23.

101.             Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія та застосування статинів у світлі нових досліджень та рекомендацій / Ю. М. Сіренко, О. Л. Рековець                           // Артериальная гипертензия. – 2015. - № 2. – С. 23-31.

102.             Сучасне лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією в умовах економічного сьогодення: фокус на дієві комбінації вітчизняного виробництва / Г. Д. Радченко, О. О. Торбас, Ю. М. Сіренко [та ін.] // Артериальная гипертензия. – 2015. - № 2. – С. 59-69.   

103.             Хурса Р. В. Суточное мониторирование артериального давления с использованием интеллектуального анализа данных: новые диагностические возможности / Р. В. Хурса, М. В. Войтикова // Артериальная гипертензия. – 2015. - № 2. – С. 34-42. 

Хвороби органів дихання

104.             Возможности небулайзерной терапии в лечении респираторной патологии // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 37.

105.             Гармаш Н. С. Використання препарату Флутіксон у лікуванні бронхіальної астми / Н. С. Гармаш // Астма та алергія. – 2015. - № 2. – С. 69-72.

106.             Колоскова О. К. Гендерні особливості перебігу бронхіальної астми у шкільному віці / О. К. Колоскова, Т. М. Білоус, Г. А. Білик // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 43-47.

107.             Легочные эозинофилии: эозинофильная пневмония / В. К. Гаврисюк,               Е. А. Речкина, О. В. Страфун [и др.] // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 14-16.

108.             Лечение пострезекционной эмпиемы плевры, осложненной бронхоплевральным свищем / В. В. Бойко, К. Н. Смоляник, Ю. И. Козин [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 49-54.

109.             Оптимизация лечения пневмонии в условиях отделения интенсивной терапии // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 40-41.

110.             Победенная Г. П. Бронхиальная астма: вопросы экспертизы трудоспособности / Г. П. Победенная // Астма та алергія. – 2015. - № 1. – С. 51-55.

111.             Современный подход к диагностике и лечению бронхообструктивных заболеваний // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 24-25.

112.             Фещенко Ю.И. Синдром обструктивного апноэ/гипопноэ сна: история, эпидемиология, фармакоэкономические показатели / Ю.И. Фещенко,                 Л.А. Яшина, С.Г. Опимах //Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 12-13.  

113.             Хронические заболевания дыхательной системы при беременности: подходы к диагностике и лечению / Т.А. Перцева, Т.В. Киреева,                         Н.К. Кравченко, Ю.Ф. Кравченко // Астма та алергія. – 2015. - № 2. – С. 21-26.

114.             Шамсиев Ф.М. Дифференцированный подход к терапии детей с заболеваниями органов дыхания / Ф.М. Шамсиев, Н.Х. Мирсалихова                       // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 59-61.

115.             Яковлева О.А. Нерешенные проблемы хронической обструктивной болезни легких / О.А. Яковлева, Н.В. Щербенюк, А.О. Жамба [и др.] // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 24-27.

116.             Ярощук Л. Б. Можливості прогнозування та фактори ризику тяжкого перебігу бронхіальної астми у дітей / Л. Б. ярощук // Астма та алергія. – 2015. - № 2. – С. 47-52.        

Оториноларингологія

117.             Аллергический ринит: междисциплинарный взгляд на проблему // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. -      № 2. – С. 44.

118.             Антибактеріальна терапія риносинуситів: індивідуальний вибір у рамках клінічного протоколу МОЗ: За матеріалами ХІІ з’їзду оториноларингологів України (м. Львів, 18-20 травня) // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 28.

119.             Балычевцева И.В. Применение топических средств комбинированного действия в лечении воспалительных заболеваний полости рта и глотки // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 112-115.

120.             Бандрівська А. З. Профілактика і лікування алергічних ринітів: нові перспективи якості життя / А. З. Бандрівська // Астма та алергія. – 2015. - № 2. – С. 61-68.

121.             Попович В. І. Гострий післявірусний риносинуїт: сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування / В. І. Попович // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 18-19.

122.             Пухлик С. М. Хірургічне лікування стійкої обструкції порожнини носа у пацієнтів з алергічним ринітом / С. М. Пухлик, І. В. Дєдикова // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. –              С. 38-39.   

123.             Современные взгляды на терапию заболеваний ЛОР-органов у лиц с отягощенным аллергологическим анамнезом // Здор. України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2015. - № 2. – С. 5-6.
124.
             Цетиризин в лечении аллергического ринита у взрослых: вопросы и ответы // Здор. України. – 2015. - № 10. – С. 18-19.

Захворювання органів травлення

125.             Антихеликобактерная терапия: как сегодня повысить её эффективность?// Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 35.

126.             Зак М. Ю. Проблема гастроінтестинальної безпеки при використанні низьких доз аспірину у пацієнтів із захворюваннями серця і судин / М. Ю. Зак, М. Ю. Книш, Г. Е. Кузнєцов // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 19-20.

127.              Манжалій Е. Г. Мікробіота, метаболізм та неалкогольна жирова хвороба печінки : матер. монотематичної конф. Європейської асоціації з вивчення захворювань печінки / Е. Г. Манжалій, О. М. Бака // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. –                 С. 36-37.

128.             Нарушения микробиоценоза кишечника: поиск оптимального пробиотика: матер. ХVII Национальной школы гастроэнтерологов, гепатологов Украины (г. Киев, 16-17 апреля) // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 6-7.

129.             Новый взгляд на возможности энтеросорбции при острых кишечных инфекциях // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 9.

130.             Образовательный курс EAGEN «Новые задачи – новые решения проблем при заболеваниях желудочно-кишечного тракта»// Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 13-15.

131.             Особенности течения и терапии кислотозависимых заболеваний в возрастном аспекте// Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 24.

132.             Острая диарея: основные клинические аспекты и рациональные подходы к терапии // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 6-7.

133.             Палій І. Г. Роль рабепразолу в успішній антихелікобактерній та кислотосупресивній терапії у пацієнтів із кислотозалежними захворюваннями     / І. Г. Палій, С. В. Заїка // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 47-50.

134.             Передерий В.Г. Запахи разных болезней: диагностика с помощью дыхательных тестов и анализа летучих органических соединений                                   / В.Г. Передерий, А.В. Казнодий // Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 3. – С. 7-14.

135.             Пробиотики и антибиотик-ассоциированная диарея: вместе навсегда?             // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 51-53.

136.             Фадеенко Г.Д. Современные представления о гастропротекции: роль и место антацидных препаратов / Г. Д. Фадеенко // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 10-11.

137.             Харченко Н.В. 50-й Международный конгресс Европейской ассоциации по изучению печени / Н.В. Харченко, И.Н. Скрыпник // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 4-5.          

Стоматологія

138.             Беденко-Зваридчук О. Оренда стоматологічного кабінету / О. Беденко-Зваридчук // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 18-21.

139.             Гавриленко Л. Чергування лікаря-стоматолога ЦРЛ / Л. Гавриленко             // Практика управління медичним закладом. – 2015. - № 7. – С. 88-89.

140.             Чи доживе стоматологічна служба до намальованих реформою перспектив? // Ваше здоров’я. – 2015. - № 23-24. – С. 14-15.   

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

141.             Головач І. Ю. Інсулінотерапія при цукровому діабеті 2-го типу: необхідність раннього старту та можливості вибору / І. Ю. Головач,                     О. В. Дячек // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 107-111.

142.             Грушко А. Нові підходи в діагностиці та лікуванні мієломної хвороби               / А. Грушко // Медицина і здоров’я. – 2015. – 13 серп. - № 33-34. – С. 3.

143.             Демчук А. В. Алергія на антибіотики: міфи та реалії / А. В. Демчук            // Астма та алергія. – 2015. - № 1. – С. 31-38.

144.             Диабетическая нейропатия: ранняя диагностика – залог эффективного лечения // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 12-13.

145.             Дужий І. Д. Особливості лікувальної тактики при гострих шлунково-кишкових кровотечах у хворих на гемофілію / І. Д. Дужий, В. П. Шевченко,               С. В. Харченко // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 141-143.

146.             Кровне питання: проблема доступності якісної й безпечної донорської крові // Ваше здоров’я. – 2015. - № 25-26. – С. 14-15.

147.             Лечение сахарного диабета и его осложнений: что на горизонте?: фармакотерапия // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 22-24.

148.             Новітні технології та нові підходи до діагностики й лікування патології щитоподібної залози // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 25.

149.             Опыт использования рекомбинантного фактора свертывания крови VIII у детей и подростков с гемофилией А / Н.В. Кавардакова, Л.Я. Дубей,                М.В. Сапужак [и др.] // Здор. України. – 2015. - № 5. – С. 31.

150.             Особливості антитиреоїдної терапії хворих на дифузний токсичний зоб. Досвід використання карбімазолу / Н. В. Пасєчко, Л. В. Наумова,                          В.М. Кульчінська, М.А. Джула // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3.- С. 112-114.

151.             Про сучасні підходи до лікування цукрового діабету та його ускладнень: провідні фахівці – практикуючим лікарям : Всеукраїнська наук.-практ. конф. «Актуальні питання захворювань щитоподібної залози та іншої ендокринної патології» // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 10-11.

152.             Рекомендации Американской тиреоидной ассоциации по лечению гипотиреоза // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 6-7.

153.             Русин В. І. Вакуум-терапія в комплексному лікуванні нейроішемічної форми синдрому діабетичної стопи / В. І. Русин, В. В. Корсак, О. А. Носенко            // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 34-35.

154.             Синдром увеличения лимфатических узлов у детей / А. А. Калинчук,              А. В. Катилов, Д. В. Дмитриев, А. А. Лободюк // Дитячий лікар. – 2015. - № 2. – С. 5-12.

155.             Хронический панкреатит: работа над ошибками / Н.Б. Губергриц,                Н.В. Беляева, А.Е. Клочков, П.Г. Фоменко // Сучасна гастроентерологія. – 2015. - № 3. – С. 97-104.

156.             Чекман І. С. Фармакотерапія цукрового діабету 2 типу: клініко-фармакологічні аспекти / І. С. Чекман, В. В. Бондур // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 10-11.         

Дерматологія

157.             Марушко Ю. В. Профілактичні та лікувальні заходи при пелюшковому дерматиті в дітей / Ю. В. Марушко // Здоровье ребёнка. – 2015. - № 2. – С. 107-111.

158.             Современные топические кортикостероиды в дерматологической практике: безопасность без ущерба эффективности // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. – С. 26-27.   

Урологія

159.             Герпесвірусна інфекція і гломерулонефрит у дітей / В. Т. Кругліков,            І. В. Багдасарова, І. В. Круглікова [та ін.] // Укр. журнал нефрології та діалізу. – 2015. - № 2. – С. 61-67.

160.             Инфекции мочевыделительной системы: комплексный подход к лечению // Здор. України. – Сер. «Клінічна фармація». – 2015. - № 2. –               С. 18-19.   

161.             Луценко Л. А. Артериальные гипертензии надпочечникового генеза: аспекты лабораторного обследования / Л. А. Луценко // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2015. - № 3. – С. 117-121.

162.             Марценковский И.А. Функциональное недержание мочи в детско-подростковом возрасте: этиопатогенетические особенности, клиническая типология, особенности диагностики и терапии / И.А. Марценковский,               К.В. Дубовик // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 27; 29-31.

163.             Некоторые аспекты формирования артериовенозных фистул для гемодиализа у пациентов с терминальной ХПН обусловленной сахарным диабетом / В.И. Десятерик, В.Г. Желизняк, А.В. Давыденко, А.Б. Богатырев //Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 99-102.

164.             Паламар Б. І. Гепатити у хворих, які лікуються гемодіалізом                         / Б. І. Паламар // Укр. журнал нефрології та діалізу. – 2015. - № 2. – С. 55-60. 

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

165.             Галушко О. А. Інтенсивна терапія гострого ішемічного інсульту: сучасні рекомендації / О. А. Галушко // Практична ангіологія. – 2012. - № 2/1. – С. 17-24.

166.             Дефицит витаминов группы В в неврологической практике: недооцененная угроза // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 33.

167.             Дубенко А.Е. ЭЭГ-видеомониторинг и его роль в эпилептологии                    / А.Е. Дубенко, Т.Л. Шейнина, В.И. Харитонов // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 34-37.

168.             Коваленко О. Є. Медична допомога хворому з гострим порушенням мозкового кровообігу в межах компетенції лікаря загальної практики                      / О. Є. Коваленко // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. – С. 14-15.

169.             Колесник М. Редкие заболевания нервной системы: проблемные вопросы диагностики и лечения / М. Колесник // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 19-22.

170.             Кравченко А. М. Шляхи оптимізації лікування гострого коронарного синдрому на догоспітальному етапі / А. М. Кравченко // Рациональная фармакотерапия. – 2012. - № 2. – С. 15-19.   

171.             Морозова О.Г. Влияние Олатропила на когнитивные, вегетативные и психоэмоциональные показатели у лиц с хронической церебральной ишемией на фоне артериальной гипертензии / О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский,               Я.В. Липинская // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 3. –                   С. 61-67.

  1. Мяловицька О.А. Ефективність препарату ЦитофлавінÒу лікуванні пацієнтів із розсіяним склерозом і втомою // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 45-47.

173.             Никберг И.И. Психическое здоровье человека в третьем возрасте                    / И. И. Никберг // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – С. 28-29.

174.             Новые цели и средства терапии депрессии в ХХI веке: от нейробиологической модели к первым клиническим результатам // Здор. України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2015. - № 2. –               С. 3; 16-17.

175.             Пашковська Н. В. Сучасні підходи до лікування та профілактики ішемічного інсульту у хворих на цукровий діабет / Н. В. Пашковська,               В. М. Пашковський // Практична ангіологія. – 2012. - № 2/1. – С. 41-48.

176.             Роль антигипертензивной терапии в первичной профилактике инсульта // Практична ангіологія. – 2012. - № 2/1. – С. 37-40.

177.             Труфанов Є. Хвороба Паркінсона. Як не помилитися в діагностиці?                 / Є. Труфанов // Ваше здоров’я. – 2015. - № 27-28. – С. 22.

178.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Депресія // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 6. – Вкладыш. – С. 1-7.     

179.             Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Депресія // Новости мед. и фарм. – 2015. - № 7. – Вкладыш. – С. 1-7.     

180.             Шостак Н.А. Боль в спине у пожилых – подходы к диагностике и лечению / Н.А. Шостак, Н.Г. Правдюк, В.А. Егорова // Therapia. – 2015. - № 5. – С. 52-55.

181.             Яценко К. В. Дитячий церебральний параліч: етіопатогенез, клініко-нейрофізіологічні аспекти та можливості неврологічної реабілітації                     / К. В. Яценко // Український неврологічний журнал. – 2015. - № 2. – С. 19-24.

Інфекційні та паразитарні хвороби

182.             Вирусный гепатит В: современное состояние проблемы в Украине и ближайшие перспективы // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 30-31.

183.             Доан С. І. Гострі кишкові інфекції вірусної етіології: епідеміологічні аспекти / С. І. Доан, Н. Г. Малиш // Український медичний часопис. – 2015. -         № 3. – С. 32-36.

184.             Зайцев И.А. Вирусный гепатит С: нужен ли нам интерферон?                      / И. А. Зайцев // Здор. України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2015. - № 2. – С. 32-34.

185.             Інфекції на лінії вогню: як контролювати ситуацію? // Ваше здоров’я. – 2015. - № 27-28. – С. 17.

186.             Карбапенемы в лечении тяжелых инфекций: выбор среди равных?                    //Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. –       С. 26 ; 28.

187.             Ничитайло М. Ю. Гостра біліарна інфекція: оновлений погляд згідно з Токійськими клінічними рекомендаціями 2013 (TG 13) / М. Ю. Ничитайло,                А. І. Гуцуляк, М. С. Загрійчук // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 12-13.

СНІД

188.             Дьяченко А. Г. Две стратегии профилактики ВИЧ-инфекции                            / А. Г. Дьяченко, П. А. Дьяченко, С. Л. Грабовый // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2015. - № 3-4. – С. 6-14.

189.             Фемінізація СНІДу: в зоні ризику діти // Ваше здоров’я. – 2015. -              № 23-24. – С. 18-19.      

190.             Черенько С. О. Чинники ризику гепатотоксичних реакцій у хворих з новими випадками ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ із супутніми вірусними гепатитами В і/або С / С. О. Черенько, Л. Я. Манів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2015. - № 2. – С. 62-67. 

Хірургія

191.             Антибактеріальна активність полікомпанентних мазей з офлоксацином, левофлоксацином та діоксидином щодо полірезистентних штамів-збудників ранових хірургічних інфекцій / Є. А. Штанюк, В. В. Мінухін, М. О. Ляпунов [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 63-66.

192.             Бойко В.В. Выбор хирургической тактики лечения декомпенсированных форм хронической венозной недостаточности нижних конечностей / В. В. Бойко, И. Б. Бабынкина // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 16-19.     

193.             Возможности комбинированного лечения и профилактика осложнений при субфасциальных ожогах у лиц пожилого и старческого возраста                           / В. В. Бойко, А. В. Кравцов, Ю. И. Козин [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 89-95. 

194.             Инфекционные осложнения в отделениях интенсивной терапии: актуальность проблемы и современные возможности терапии : матер. научно-практ. конф. «Актуальные вопросы анестезиологии и интенсивной терапии»  (г. Запорожье,7-8 мая 2015 г.) // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 14-15.

195.             Лурін І. А. Порівняльна оцінка зв’язку між способом обробки кукси червоподібного відростка та виявами спайкового процесу очеревини                            / І. А. Лурін, О. В. Осовський, Є. В. Цема // Хірургія України. – 2015. - № 2. –               С. 79-83.    

196.             Место селективных ингибиторов ЦОГ-2 в схемах периоперационного обезболивания: primusinterpares// Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 33.

197.             Міщенко В. В. Внутрішнє защемлення як причина гострої кишкової непрохідності – тактичні підходи до лікування / В. В. Міщенко, В. В. Грубник // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 70-73.

198.             Насташенко І. Л. Особливості ендоскопічного лікування холедохолітіазу у жінок в післяпологовому періоді / І. Л. Насташенко,                      В. Л. Дронова, М. І. Насташенко // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 3-5.

199.             Нові технології в профілактиці спайкової хвороби у гінекологічних хворих / А. Г. Корнацька, Г. В. Чубей, М. В. Бражук, В. К. Кондратюк                      // Хірургія України. – 2015. - № 2. – С. 74-78.

200.             Послеоперационная боль – проблема, требующая комплексного решения // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 25.

201.             Резолюция Совета экспертов «Острая боль: рекомендации и принципы контроля послеоперационной боли» // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 34.

202.             Соломиенко А.О. Ошибки и опасности при стентировании подвздошных артерий / А.О. Соломиенко, Ю.А. Трегубенко //Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 83-87.

203.             Спаечная болезнь: причины, последствия и эффективные методы профилактики // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 43-44.

204.             Хірургічне лікування пухлин загальної жовчної протоки / В. М. Копчак, О. В. Дувалко, І. В. Хомяк [та ін.] // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 30-31.

205.             Эффективность, безопасность и удобство антитромботической терапии: больше не нужно компромиссов : VII Всеукраинская научно-практ. конф. с международным участием «Сухаревские чтения»] // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 35-36.

Травматологія. Ортопедія

206.             Антонюк А. Орфанні та фармакорезистентні захворювання в практиці лікаря-ревматолога / А. Антонюк // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 11-13.

207.             Вибір методу лікування при переломах стегнової кістки у дітей                           / В. Д. Шищук, В. А. Бабич, А. М. Терехов, Л. В. Томин // Український медичний часопис. – 2015. - № 3. – С. 82-83. 

208.             Джус М. Б. Забезпечення послідовності ведення пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом: від дитячого до дорослого ревматолога / М. Б. Джус     // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 50-51.

209.             Досвід застосування збагаченої тромбоцитами плазми в лікуванні остеоартрозу колінних суглобів / Л. В. Хіміон, О. А. Бур’янов, С. В. Данилюк [та ін.] // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 45-47. 

210.             Панасенко С. І. «Нові» технології в лікуванні травматичної нестабільності грудино-ребрового каркасу / С. І. Панасенко, В. Д. Шейко,                  О. А. Крижановський // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 2. – С. 96-98.

211.             Свінціцький А. С. Ураження опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет / А. С. Свінціцький // Здор. України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2015. - № 2. – С. 36-37; 39.

212.             Седьмой британско-украинский симпозиум: новые тенденции в современной анестезиологии и интенсивной терапии// Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. – С. 17-19.

213.             Современные подходы к нехирургическому лечению остеоартроза             // Здор. України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2015. - № 3. – С. 46-47.

214.             XVI Конгресс EFORT: в центре внимания ортопедические инфекции               // Здор. України. – Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія». – 2015. - № 2. –     С. 48-49.

Офтальмологія

215.             Михайличенко В.Ю. Эффективность анти-VEGF терапии при тромбозе вен сетчатки глаза у человека / В.Ю. Михайличенко, А.С. Иващенко                      //Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 96-100.

216.             Нейропротекция при хронической сосудистой и воспалительной патологии сетчатки: научно-практ.конф. (г. Одесса, 21-22 мая 2015 г.)                    // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 26-27.

217.             Окорухові розлади за наявності офтальмічного оперізувального герпесу / С. В. Рогоза, К. В. Антоненко, Т. І. Ілляш [та ін.] // Український неврологічний журнал. – 2015. - № 2. – С. 64-68.

218.             Препараты гиалуроновой кислоты в офтальмологической практике: синдром сухого глаза // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 21.

219.             Системний кліщовий бореліоз: оптимізація діагностики і терапії нейроофтальмологічних порушень / А. О. Руденко, Л. В. Муравська,                   П. А. Дьяченко [та ін.] // Український неврологічний журнал. – 2014. - № 2. –            С. 81-86.

220.             «Фотография, как в сказке, мне спасти поможет глазки»: ранняя диагностика ретинобластомы // Здоров’я України. – 2015. - № 13-14. – С. 25.                   

Акушерство. Гінекологія

221.             Булавенко О. В. Лечение гиперпластических процессов эндометрия у женщин позднего репродуктивного возраста с избыточной массой тела                      / О. В. Булавенко, Н. П. Дзись, О. В. Фурман // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 22-23.

222.             Вовк И. Б. Влияние барьерных методов контрацепции на инфекции, передающиеся половым путем: мифы и реальность / И. Б. Вовк,                          О. Ю. Борисюк // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 17-19.

223.             Вплив Гепаргіну на реалізацію репродуктивної функції в жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів                       / А. Є. Дубчак, О. В. Мілєвський, О. І. Довгань, Н. М. Обейд // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 42-43.

224.             Давыдова Ю. В. Выбор оптимального метода лечения бактериального вагиноза / Ю. В. Давыдова, Е. В. Шевчук, Т. В. Волошина // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 20-21.

225.             Жабченко І.А. Сучасні погляди на профілактику та лікування інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 5.

226.             Колесник М. Актуальные вопросы акушерства, гинекологии и детской гинекологии / М. Колесник // Український медичний часопис. – 2015. - № 2. – С. 31-33.

227.             Махова А.А. Коррекция витаминного статуса у беременных                            / А.А. Махова, М.Л. Максимов // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 3-4.

228.             Медведь В.И. Нарушения функции печени у беременных: влияние на течение беременности, состояние плода и исход родов / В.И. Медведь,              И.Н. Грицай, А.О. Исламова // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 24-26.

229.             Медикаментозное обеспечение регионарной анестезии в родах // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 29.

230.             Менопауза / SusanRDavisIreneLambrinoudakiMaryannLumsdenandothers // Репродуктивна ендокринологія. – 2015. - № 2. – С. 77-84.

231.             Практические рекомендации по лекарственной коррекции диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез / И.В. Высоцкая, В.П. Летягин, Е.А. Ким, Н.В. Левкина // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 36-38.   

232.             Проблема невынашивания беременности и преждевременных родов: от научных открытий – к рождению доношенного ребенка: научно-практ. конф.(г. Киев,24 апреля 2015 г.) // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 14-16.

233.             Рафаэль Ж. Рак грудной железы и беременность: обзор литературы                  / Ж. Рафаэль, М.Э. Трудо, К. Шан // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 48-49.

234.             Рыкова О.В. Лабораторные аспекты эффективности цитологического скрининга / О. В. Рыкова // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 50.

235.             Смерть на старті: чому втрачаємо новонароджених? // Ваше здоров’я. – 2015. - № 23-24. – С. 16-17.

236.             Современные подходы к антибиотикотерапии в условиях гинекологического стационара // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 45.

237.             Тутченко Т. Н. Невынашивание беременности / Т. Н. Тутченко                       // Репродуктивна ендокринологія. – 2015. - № 2. – С. 62-64.

238.             Щукина Н. А. Причины формирования и методы профилактики несостоятельного рубца на матке после кесарева сечения / Н. А. Щукина,            Е. И. Благина, И. В. Баринова // Здор. України. – Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2015. - № 2. – С. 46-47.          

Спортивна медицина

239.              Фізична реабілітація підлітків 16-17 років із артеріальною гіпертензією з використанням велотренажеру в умовах навчального закладу : метод. рек.               // Дитячий лікар. – 2015. - № 3-4. – С. 9-22.

Військова медицина

240.              Біловицька Н. Вода на манній каші, або Яким має бути харчування поранених: Питання руба. Коли нарешті в країні сформують єдиний медичний простір? / Н. Біловицька // Уряд. кур’єр. – 2015. – 21 серп. - № 153. – С. 1 ; 5.

241.              Воронцов П. Усі премудрості міліцейські лікарі пізнають в екстремальних умовах / П. Воронцов // Голос України. – 2015. – 22 лип. - № 130. – С. 10.

242.              На обличчі війни – завжди кров і страждання: стаціонарна військово-госпітальна база // Ваше здоров’я. – 2015. - № 25-26. – С. 16-17.

243.              Найцінніше на війні – час: репортаж з гарячої точки // Ваше здоров’я. – 2015. - № 29-30. – С. 10-11.

244.              Перехідний простір від війни до миру: посттравматичний стресовий розлад у бійців, які перебували в зоні АТО. Реабілітологія // Ваше здоров’я. – 2015. - № 23-24. – С. 22.

245.              Санітарна машина – улюблена мішень сепаратистів // Ваше здоров’я. – 2015. - № 31-32. – С. 18-19.

246.              Система надання медичної допомоги при веденні бойових дій з урахуванням моніторингу життєдіяльності військовослужбовців                                  / Ю. І. Кундієв, О. В. Палагін, І. А. Лурін [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2015. - № 1. – С. 111-115.

247.              Співак К. «Дорожня карта» учасникам АТО: медицина Сумщини щодо надання кваліфікованої мед. допомоги та соц. адаптації/ К. Співак // Сумщина. – 2015. – 1 квіт. - № 13. – С. 2.

248.              Тільки комплексне лікування вважається повноцінним: реабілітація учасників АТО // Ваше здоров’я. – 2015. - № 31-32. – С. 16-17.

Медсестринська справа

249.                  Морєва О. Умови присвоєння старшій медичній сестрі посадового окладу за сьомим тарифним розрядом / О. Морєва // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 62-63.

250.                  Орієнтована циклограма діяльності головної медичної сестри на третій квартал: план роботи // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 7.

251.                  Посадова інструкція акушерки фельдшерсько-акушерського пункту                    // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 26-28.

252.                  Вимоги до оброблення рук медичними сестрами, що доглядають за новонародженими : тестові завдання // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 52-55.

253.                  Щербакова В. Ключові питання з організації санепідрежиму                                 / В. Щербакова, Т. Сінайко, Г. Коцюба // Довідник головної медичної сестри. – 2015. - № 7. – С. 34-43.