Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Скачать бесплатные шаблоны Joomla

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Січень-березень 2015 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.                 Апанасенко Г. Реформа здравоохранения: как выжить? Г.Апанасенко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2015. - №1. – С.20-21.

  2.                 Барміна Г. Приватна медицина в Україні: організаційні, законодавчі, маркетингові аспекти / Г. Барміна // Український медичний часопис. – 2014. - № 5. – С. 34-38.

  3.                 Воробьев К.П. Европейская политика оценки технологий здравоохранения / К.П. Воробьев // Український медичний часопис. – 2014. - № 2. – С. 142-151.

  4.                 Горбась І. М. Артеріальна гіпертензія в сільській популяції України: поширеність, динаміка, контроль / І. М. Горбась // Здоровя України. – 2014. - № 6.– C22-23.

  5.                 Колесник М. Паллиативная и хосписная помощь в Украине: составляющие и пути развития / М. Колесник // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 31-34.

  6.                 Устінов О. Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми / О. Устінов // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 134-136.

  7.                 Федоренко М. Особливості проведення перевірок закладів охорони здоровя представниками Держсанєпідслужби, Держгірпромнагляду та інших контролюючих органів / М. Федоренко // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - № 7. – С. 16-30.

Медичне право

  8.                 Камінський В. В. Медико-соціальні та законодавчі аспекти медикаментозного аборту в Україні / В. В. Камінський // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - №3. – С.30-36.

  9.                 Миронова Г. Чи може лікар відмовити пацієнту? / Г. Миронова                   // Ваше здоров’я. – 2015. - № 3/4. – С. 23.

10.               Миронова Г. Згода на медичне втручання в організмі дитини: вітчизняне правове регулювання / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - № 7. – С. 62-70.

11.               Назарчук Л. В. Принципи допуску та відсторонення донорів від донації              / Л. В. Назарчук, І. С. Буркова // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 127-130.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

12.               Долженко М.Н. Комбинированная антигипертензивная терапия. Политаблетка – будущее фармакологии / М.Н. Долженко, О.П. Шершнева                  // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 81-83.

13.               Калинин В.В. Сонапакс: новый взгляд на свойства препарата                            / В.В. Калинин // Нейро NEWS. - 2014. - № 1 – C. 44-47.

14.               Карлова Е.А. Эндотоксикоз и токсин – индуцированные цитолитические реакции у пациентов, экспонированных свинцом                               / Е.А. Карлова, Б.С. Шейман, А.П. Яворовский // Довкілля та здоровя. – 2014. - № 3. – С. 10-15.

15.               Купраш Л. П. Фармакоекономічний аналіз медикаментозної терапії в умовах стаціонару / Л. П. Купраш, Ю. О. Гріненко // Рациональная фармакотерапия. - 2014. - № 3. – С. 17-21.

Медична техніка та обладнання

16.               Салманов А. Епідеміологічно безпечні алгоритми застосування внутрішньосудинних катетерів / А. Салманов // Журнал головної мед. сестри. – 2014. - №3. – С.12-19.

17.               NULIFEDOTS: миттєвий спалювач голок та деструктора шприців ( Розмір: 165 – 115 – 120 мм, вага: 1,7 кг) // Журнал головної мед. сестри. – 2014. - №4. – С.1.

Туберкульоз

18.               Кібізова Н. І. Ефективність клофазиміну в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю / Н. І. Кібізова,                          С. О. Черенько, О. П. Чоботар // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 3. – С. 56-60.

19.               Кужко М. М. Хіміорезистентний туберкульоз: перспективи попередження та лікування / М. М. Кружко, Н. М. Гульчук, М. І. Линник                    // Український пульмонологічний журн. – 2014. - № 3. – С. 12-17.

20.               Система лімфоцитарного захисту у дітей, зумовлений різною чутливістю збудника до антимікобактеріальних препаратів / І. Л. Платонова, М. І. Сахелашвілі, Т. М. Балита // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 3. – С. 17-22.

21.               Фармнагляд у галузі фтизіатрії: проблеми та шляхи їх вирішення                                  / О. В. Матвеева, Ю. І. Фещенко, С. О. Черенько [та ін.] // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 14-15.

22.               Шальмін О. С. Можливості корекції імунологічних порушень препаратом глутаміл-цистеїніл-гліцин динатрію та світовий досвід його застосування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень                               / О. С. Шальмін // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 3. – С. 80-85.

Онкологія

23.               Бичков М. А. Математичне моделювання індивідуального прогнозування ефективності лікування раку грудної залози / М. А. Бичков,                М. М. Мриглоцький, Ю. А. Бичков // Львівський мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 24-34.

24.               Головко Т. С. Мастодинии в практике онкомаммолога / Т.С. Головко                   // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - №6. – С.39-46.

25.               Клименко С.В. Диагностика и лечение неходжкинских лимфом хронического миелолейкоза: что нового? / С.В. Клименко, И.А. Крячок,              В.Л. Матлан // Здоров’я України. – 2014. - № 5. – С. 15-16.

26.               Клименко С.В. Новое в диагностике и лечении лимфопролиферативных заболеваний / С.В. Клименко, З.В. Масляк, И.С. Дягиль // Здоров’я України. – 2014. - № 5. – С. 3-14.

27.               Котенко К. Микроволновое облучение от средств мобильной связи как фактор риска развития онкологической патологии / К. Котенко // Природная медицина. – 2014. - №2. – С.51-53.

28.               Місяк С. А. Організація реабілітаційної і медико-соціальної допомоги хворим онкологічного профілю в Україні / С. А. Місяк // Онкология. – 2014. - № 2. – С. 154-160.

29.               Новые таргетные препараты в современных схемах лечения рака грудной железы / А.В. Григорук, Н.Ф. Аникусько, А.А. Ковалев [и др.]                  // Здоров’я України. – 2015. - № 1. – С. 12-13.

30.               Стаховський Е. О. Раціоналізація терапії нирковоклітинної карциноми                 / Е. О. Стаховський // Здоров’я України. – 2015. - № 1. – С. 32-33.

31.               Терапия боли у онкологических больных: взгляд анестезиолога                      / В. И. Черний, Ю. Ю. Кобеляцкий, И. И. Лесной [и др.] // Здоровя України. – 2014. - №5. – С.28-29.

Педіатрія

32.               Бельська О. А. Сучасні підходи до діагностики та лікування виразкового коліту у дітей / О. А. Бельська // Дитячий лікар. – 2014. - № 5. – С. 10-15.

33.               Квашнина Л.В. Краткосрочная лихорадка: подходы к лечению                           / Л.В. Квашнина // Дитячий лікар. – 2014. - №6. – С.21-26.

34.               Кривопустов С.П. Аускультоаффрикция как метод клинического обследования в педиатрии / С.П. Кривопустов, А.В. Купкина // Дитячий лікар. – 2014. - №6. – С.5-8.

35.               Матейко Г. Б. Диференціальна діагностика синдрому лімфаденопатії у практиці лікаря-педіатра / Г. Б. Матейко, Н. Б. Горбаль // Дитячий лікар. – 2014. - № 6. – С. 8-14.

36.               Марушко Т. В. Серцева недостатність у дітей. Ч. 2 / Т. В. Марушко,                   О. П. Шевченко // Дитячий лікар. – 2014. - № 6. – С. 14-21.

37.               Марушко Ю. В. Стан проблеми гельмінтозів у дітей: діагностика та терапія / Ю. В. Марушко, М. Г. Грачова // Дитячий лікар. – 2014. - № 6. – С. 26-33.

38.               Недельская С.Н. Медикаментозная аллергия: актуальные аспекты сложной проблемы / С.Н. Недельская, Е.В. Раскина // Алергія у дитини. – 2014. - №15/16. – С.7-10.

39.               Ошлянская Е.А. К вопросу о дифференциальной диагностике склеродермии, склеродермоподобных заболеваний и перекрестных синдромов в педиатрической практике / Е.А. Ошлянская // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. - № 6/7. – С. 14-24.

40.               Речкина Б. А. Рациональная антибиотикотерапия инфекций нижних дихательніх путей у детей: взгляд на проблему сквозь призму клинических случаев / Б. А. Речкина // Здоровя України. – 2014. - № 4. – С. 6-7.

41.               Солнцева А.В. Эффективность разных видов коррекции избыточной массы тела у детей с ожирением / А.В. Солнцева // Український журн. дитячої ендокринології. – 2014. - №3. – С.6-14.

42.               Ткаченко С. К. Грудне вигодовування: релігія, традиції, право, обовязок /С. К. Ткаченко // Алергія у дитини. – 2014. - № 15/16. – С. 46-49.

43.               Уманец Т.Р. Бронхиальная астма и аллергический ринит: пути оптимизации комплайенса и эффективности лечения у детей и подростков                  / Т.Р. Уманец // Здоров’я України. – 2015. - № 1. – С. 21-22.

Медична радіологія та рентгенологія

44.               Гарматина О.Ю. Лучевая диагностика гемангиомы позвонка                          / О.Ю. Гарматина // Український радіологічний журн. – 2014. - № 3. – С. 60-63.

45.               Гармиш Е. А. Клинико-рентгенологический парадокс анкилозирующего спондилита: взаимосвязь воспаления, лечения и анкилозирования                             / Е. А. Гармиш // Здоровя України. – 2014. - № 6. – С. 52-53.

46.               Можливості сцинтиграфії у діагностиці пухлинної патології паращитоподібних залоз / В. І. Церковняк, С. С. Макеев, А. Е. Коваленко                     // Український радіологічний журн. – 2014. - № 3. – С. 120-124.

47.               Мынкина Н.Ю. Безопасность рентгено-контрастных средств: фокус на нефротоксичность / Н.Ю. Мынкина // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 95-97.

Медицина невідкладних станів

48.               Зозуля І. С. Невідкладна медична допомога при гіпертонічному кризі               / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №4. – С.10-11.

49.               Зубеев П.С. Обезболивание в послеоперационный период                             / П.С. Зубеев. М.Н. Кудыкин // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №4. – С.27-29.

50.               Кушнир И.Э. Острый живот в практике семейного врача / И.Э. Кушнир // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №2/3. – С.5-11.

51.               Малообъемная спинальная анестезия Лонгокаином при артроскопии нижних клнечностей как надежный и эффективный метод регионарной анестезии / А.П. Сидоренко, Е.А. Турчановский, Н.Н. Жаренков [и др.]                       // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №2/3. – С.20-24.

52.               Сулимов В.А. Алгоритм ведения пациентов с резистентной артериальной гипертензией / В.А. Сулимов, А.В. Родионов // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №4. – С.24-27.

53.               Чібісова М. Загадка невідкладного стану: шлунково-кишкові кровотечі у дітей / М. Чібісова // Ваше здоровя. – 2015. - №3/4. – С. 21.

Внутрішні хвороби

54.               Беловол А.Н. К вопросу о диагностике неспецифического аортоартериита / А.Н. Беловол // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. - № 6/7. – С. 24-34.

55.               Беловол А.Н. Нефропротекция при артериальной гипертензии                       / А.Н. Беловол, И.И. Князькова // Рациональная фармакотерапия. – 2014. - №3. – С.10-17.

56.               Борткевич О. П. Безпечність використання глюкокортикоїдів у ревматології / О. П. Борткевич, В. В. Корендович // Здоров’я України. – 2014. – № 6. – С. 29-30.

57.               Афанасюк О. І. Клінічна ефективність  небівололу у хворих на стабільну стенокардію з коморбідним цукровим діабетом 2 типу                              / О. І. Афанасюк // Український терапевтичний журн. – 2014. - № 3/4. – С. 73-78.

58.               Гришило А.П. Проблема кашля в общетерапевтической практике                     / А.П. Гришило // Астма та алергія. – 2014. - № 3. – С. 52-62.

59.               Діагностичне і прогностичне значення біомаркера цистатину С при захворюваннях нирок і серцево-судинної системи / П. Г. Кравчун,                         Ю. А. Михайлова, О. В. Петюніна [та ін.] // Український терапевтичний журн. – 2014. - №3/4. – С. 89-96.

60.               Жарінов О. Й. Лікування стійкої АГ в клінічній практиці: місце урапідилу / О. Й. Жарінов // Здоров’я України. – 2014. - № 5. – С. 45-46.

61.               Коваленко О. Є. Оптимізіція клінічного дослідження хворого у практиці сімейного лікаря / О. Є. Коваленко, Л. Ф. Матюха // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 27-29.

62.               Лихорадка неясного генеза. Принципы диагностического поиска                    / Г.В. Дзяк, А.М. Василенко, В.А. Потабашний [и др.] // Здоров’я України. – 2015. - №2. – С.22-23.

63.               Лихорадка неясного генеза / Л. М. Цогоева, Ю. П. Снопков,                           А. Е. Лаврова, Е. П. Павлова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 20. – С. 22-23.

64.               Лутай М. И. Нужны ли практическому врачу целевые уровни холестерина? М. И.Лутай // Здоров’я Укрвїни.- 2014. - № 5. – С. 7-9.

65.               Митченко Е.И. Новые европейские рекомендации по лечению семейных дислипидемий / Е.И. Митченко // Здоров’я України. – 2014. -  № 6. – С. 19-20.

66.               Никберг И. И. Профилактика и лечение гелиометеотропных реакций          / И.И. Никберг // Природная медицина. – 2014. - №3. – С.41-43.

67.               Органопротекторные возможности комбинированной  антигипертензивной терапии у пациентов с метаболическим синдромом                     / В.А. Моисеенко, Т.Г. Осташевская, С.Г. Шевчик [и др.] //Український мед. часопис. – 2014. - №2. – С. 117-119.

68.               Самарин Д. В. Современные возможности антиноцицептивной терапии ( обезболивающая терапия) в амбулаторных условиях / Д. В. Самарин,                     О. А. Юхименко // Український мед. вісник. Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 52-54.

69.               Сидорова Н. Н. Избыточная масса тела и ожирение / Н. Н. Сидорова                  // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 66-68.

70.               Сміян С.І. Хондопротектори: сучасний стан проблеми / С.І. Сміян                  // Здоров’я України. – 2015. - №1. – С. 16-17.

71.               Соломенчук Т. М. Сучасна кардіоваскулярна профілактика в загальній лікарській практиці: головні етапи і складові / Т. М. Соломенчук // Здоров’я України. – 2014. - № 6. – С. 36-37.

Серцево-судинні хвороби

72.               Ватутин Н. Т. Внезапная сердечная смерть: эпидемиология, патофизиология, факторы риска, медикаментозная профилактика                             / Н. Т. Ватутин // Практична ангіологія. – 2014. - №2. – С.5-10.

73.               Ведение пациентов с артериальной гипертензией: европейский опыт              / А. Янушевич, А. Прейбыш, О.И. Жаринов [и др.] // Здоровя України. - 2014. - №6. – С.25-27.

74.               Волков В. И. Особенности лечения ИБС у женщин / В. И. Волков                      // Здоров’я України. – 2014. - №6. – С.5-8.

75.               Антиишемические средства при лечении больных стабильной стенокардией напряжения / Н.Т. Ватутин, Е.В. Ещенко, Ю.П. Гриценко [и др.] // Практична ангіологія. – 2014. - №3. – С.5-9.

76.               Дудник С. Серцево-судинні захворювання в Україні: прогнози – невтішні / С. Дудник // Ваше здоровя. – 2015. - №1/2. – С. 18-19.

77.               Ена Л.М. Эффективность пролонгированной лекарственной формы мельдония у пациентов с ИБС / Л. М. Ена, А. М. Христофорова // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 71-77.

78.               Какорин С. В. Консервативная терапия острого коронарного синдрома у больных сахарным диабетом 2-го типа / С. В. Какорин //Практична ангіологія. – 2014. - № 3. – С. 31-38.

79.               Коноплева Л.Ф. Кардиомегалия – всегда серьезный симптом. Ч. 1                    / Л.Ф. Коноплева // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 10-16.

80.               Криворчук И.Г. Группы риска развития и методы профилактики острой артериальной мезентериальной ишемии / И.Г. Криворчук, В.Г. Мишалов                // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 121-123.

81.               Купко Н. Профилактика инсульта у женщин. Рекомендации Американской ассоциации сердца, Американской ассоциации по изучению инсульта ( май 2014 г.) / Н. Купко // Рациональная фармакотерапия. – 2014. - №3. – С.46-49.

82.               Мельник А. А. Диагностическая ценность  галектина-3 как биомаркера сердечной недостаточности / А. А. Мельник // Здоровя України. – 2015. - № 2. – С. 32-33.

83.               Павлюк В. І. Аортальний стеноз / В. І. Павлюк, О. Й. Жарінов,                       Н. В. Понич // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2014. - № 2. – С. 9-19.

84.               Пархоменко А.Н. Проблема сердечной недостаточности как вызов современному обществу / А.Н. Пархоменко // Здоров’я України. – 2015. - №1. – С. 12-13.

85.               Романенко В. Руководство по ведению пациентов с мерцательной аритмией /В. Романенко // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №20. – С.22-23.

86.               Руководство по ведению пациентов с мерцательной аритмией: доклад рабочей группы Американской ассоциации сердца // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 19 – С. 3-4, 20-24.

87.               Салютін Р. В. Впровадження методу клітинної непрямої реваскуляризації в лікуванні хворих з неоперабельним ураженням судин нижніх кінцівок / О. В. Салютін // Сучасні мед. технології. – 2014. - № 1. – С. 8-12.

88.               Сидорова Л. Л. Частота сердечных сокращений: цель любой ценой?                  / Л. Л. Сидорова // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 25-32.

89.               AparnaSwaminathan. Ампутация нижних конечностей при заболевании периферических артерий: улучшение исходов AparnaSwaminathan                        // Практична ангіологія. – 2014. - № 3. – С. 44-50.

90.               AbuzaidAhmed. Тампонада сердца, протекавшая под маской гастрита: описание клинического случая / AbuzaidAhmed //Практична ангіологія. – 2014. - № 3. – С. 17-20.

Хвороби органів дихання

91.               Бронхиальная астма и хроническое обструктивное заболевание легких в свете новых рекомендаций / Ю.И. Фещенко, Т.А. Перцева, Л.А. Яшина [и др.] // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.3-5.

92.               Демчук Г. В. Особливості перебігу та лікування негоспітальної пневмонії у осіб з цукровим діабетом / Г. В. Демчук // Український пульмонологічний журн. – 2014. - № 3. – С. 52-56.

93.               Лещенко И. В. Макролиды и внебольничная пневмония. Право выбора за врачом / И. В. Лещенко // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.50-51.

94.               Мумджі З. Ф. Стан обміну сполучної тканини при хронічних обструктивних захворюваннях легень професійного генезу / З.Ф. Мумджі                  // Український терапевтичний журн. – 2014. - №3/4. – С. 50-56.

95.               Няньковський С. Л. Роль гуморального імунітету у дітей віком 7-14 років із позашпитальною пневмонією / С. Л. Няньковський, І. В. Бабік                      // Дитячий лікар. – 2014. - № 6. – С. 43-46.

96.               Островський М. М. Стратегія використання молекул азитроміцину та кларитроміцину в пульмонологічній практиці / М. М. Островський,                           О. І. Варунків // Здоров’я України. – 2015. - № 2. – С. 25-26.

97.               Сучасний погляд на діагностику та лікування пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень із супутньою хронічною серцевою недостатністю / С. С. Боев, І. О. Шехунова, О. В. Яценко, С. С. Баринов                        // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 16-19.

98.               Тлустова Т. Внебольничная пневмония у пожилых больных                                / Т.Тлустова //Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №21/22. – С.14-17.

99.               Фещенко Ю. І. Оновлені 2014 проку міжнародні документи щодо ведення хворих на бронхіальну астму / Ю. І. Фещенко // Здоровя України. – 2015. - № 1. – С. 18-19.

100.             Ходош Э. М. Кровохарканье: диагностические аспекты / Э. М. Ходош, П. И Потейко // Новости медицины и фармации в митре. – 2014. - № 19. – С. 8-10.

101.             Цефтизоксим – новий шлях подолання антибіотикорезистентності при інфекційних захворюваннях органів дихання / В. М. Багрій, О. І. Федів,                      О. Ю. Олійник [та ін.] // Український терапевтичний журн. – 2014. - №3/4. – С. 124-129.

102.             Чистик Т. Хемомицин в лечении внебольничных инфекций нижних дыхательных путей / Т. Чистик // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №21/22. – С.12-15.

103.             Юдина Л.В. Устранение обострений бронхиальной астмы – просто и доступно Л.В. Юдина // Астма та алергія. – 2014. - № 3. – С. 45-52.

Оториноларингологія

104.             Дихтярук А. В. Особенности лечения пациентов с патологией ЛОР-органов в амбулаторной практике / А.В. Дихтярук // Здоров’я України.- 2014. - № 4. – С. 21-22.

105.             Зайков С. В. Аллергический ринит и бронхиальная астма: единый подход к диагностике и лечению / С. В. Зайков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2014. - № 6/7. – С. 52-58.

106.             Кошель І. В. Особливості етіопатогенезу, клінічного перебігу та лікування гострого вірусного назофарингіту в сучасних умовах / І. В. Кошель, В. І. Попович // Природная медицина. – 2014. - № 3. – С. 15-22.

107.             Молочек Ю.А. Современные подходы к диагностике и лечению  тонзилофарингита: обзор международных рекомендаций / Ю.А. Молочек                // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 30-31.

108.             Петрова Л.Г. Современные принципы лечения острых риносинуситов у детей / Л.Г. Петрова // Природная медицина. – 2014. - №3. – С.12-14.

109.             Рыльская О.Г. Особенности современного подхода к лечению острых воспалительных заболеваний ротоглотки / О.Г. Рыльская // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 134-136.

110.             Тимен Г. Э. Современные возможности диагностики и местного лечения фарингита в детском возрасте / Г.Э. Тимен // Новости медицины и фармации в Украине. – 2015. - №1. – С. 14-15.

111.             Шкорботун В. О. Гострі запальні захворювання приносових синусів                    / В. О. Шкорботун // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 67-71.

Захворювання органів травлення

112.             Бабак О. Я. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. От теории к практике / О.Я. Бабак // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 4. – С. 38-47.

113.             Волошин О. І. Захворювання Вільсона-Коновалова: сучасний погляд на проблему та власний досвід / О. І. Волошин, В. П. Присяжнюк,                                  М. І. Кондревич // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 3. – С. 32-37.

114.             Дорофеев А.Э. Биологическая терапия болезни Крона в Украине                   / А.Э. Дорофеев, О.А. Рассохина, А.Ю. Бутова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №19. – С.16-18.

115.             Дорофеев А.Э. Новые возможности оценки эффективности терапии у больных неспецифическим язвенным колитом / А.Э. Дорофеев, Е.А. Кирьян      // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 4. – С. 55-63.

116.             Журавлева Л. В. Преимущества и недостатки современных методов диагностики неалкогольной жировой болезни печени / Л.В. Журавлева,             Е.В. Огнева // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 19-22.

117.             Застосування препаратів альгінової кислоти в терапії хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / Н. В. Харченко, Д. Т. Джанелідзе,               І. С. Марухно, О. М. Герасименко // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 21/22. – С. 8-9.

118.             Нечипорук О. В. Применение современного прокинетика брюлиум лингватабс в комплексном лечении неэрозивной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / О. В. Нечипорук, Л. П. Макарова, Н. В. Кузьминова               // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 21/22. – С. 6-7.

119.             Приходько Т. НПЗП – асоційована патологія верхніх відділів ШКТ: погляд клінічного фармаколога / Т. Приходько // Ваше здоров’я. – 2014. - № 42/43. – С. 20-21.

120.             Риск длительного применения слабительных препаратов / И. Маев,              Д. Андреев, Д. Дичева [и др.] // Здоров’я України.- 2015. - №2. – С.12-13.

121.             Степанов Ю.М. Методи ендоскопічного  гемостазу при кровотечах із верхніх відділів шлунково-кишкового тракту / Ю.М. Степанов, О.О. Крилова, С.І. Фещенко // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 17. – С. 12-17.

122.             Ткач С. М. Современные подходы к лечению дивертикулярной болезни / С. М. Ткач // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 17. – С. 3-4.

123.             Фадеенко Г. Д. «Синдром перекреста» функциональных заболеваний органов пищеварения: некоторые вопросы патогенеза и коррекции                               / Г. Д. Фадеенко, О. В. Чирва // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - №3. – С.9-16.

124.             Чернявский В. В. Рациональное ведение пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью и перспективы излечения                     / В. В. Чернявский //Сучасна гастроентерологія. – 2014. - №5. – С.101-107.

125.             Чистик Т. Коррекция дисбактериоза кишечника на фоне атопических заболеваний: в фокусе лактовит форте / Т. Чистик // Новости медицины и фармации в Украине. – 2015. - № 1. – С. 10-13.

126.             Ефективність додавання ребаміпіду до стандартної терапії з омепразолом в лікуванні НПЗП – гастропатій / М. М. Баркі, Є. Я. Скляров,                   І. М. Тумак, О. Є. Склярова //Львівський мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 47-51.

127.             Яковенко В. А. Трудности при проведении колоноскопии                                  / В. А. Яковенко // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - №10. – С.32-33.

Стоматологія

128.             Голованова І. Організація надання безкоштовної стоматологічної допомоги населенню в умовах реформування галузі / І. Голованова                             // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - №7. – С.30-35.

129.             Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах / А. В. Копчак                // Львівський мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 9-18.

130.             Сороківський І. С. Профілактика післяекстракційної атрофії альвеолярних відростків щелеп. Сучасні методи та їх результати                             / І.С. Сороківський, І.М. Готь // Львівський мед. часопис. – 2014. - №2. – С.62-69.

Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

131.             Галицкая В. В. Другие специфические типы сахарного диабета. Возможности лабораторной диагностики акромегалии / В. В. Галицкая                        // Здоров’я України. – 2015. - №1. – С.34-35.

132.             Галицкая В.В. Первичный гиперпаратиреоз: миф или реальность                      // Природная медицина. – 2014. - №2. – С.55-56.

133.             Зелінська Н. Б. Діагностика та лікування синдрому полікістозних яєчників. Клінічні настанови Ендокринологічного товариства / Н. Б. Зелінська // Український журн. дитячої ендокринології. – 2014. - № 3. – С. 39-51.

134.             Кирилюк М. Л. Центральный несахарный диабет / М. Л. Кирилюк                      // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 18. – С. 12-14.

135.             Мавродий В.М. Синдром диабетической стопы / В.М. Мавродий,                       Н.К. Дзюбан // Український терапевтичний журн. – 2014. - №3/4. – С. 104-115.

136.             Ребров Б.А. Роль тиреоидных гормонов в развитии фибрилляции предсердий при патологии щитовидной железы / Б.А. Ребров, Е.Е. Сорокина // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №19. – С.14-15.

137.             Томашевська Н. Я. Хвороба Гоше – клініка, діагностика, лікування                     / Н. Я. Томашевська // Львівський мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 57-62.

138.             Чернявская И.В. Фитотерапия в комплексном лечении сахарного диабета 2-го типа в сочетании с неалкогольной жировой болезнью печени                    /И.В. Чернявская // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №20. – С.18-19.

139.             Шідловський В. Операції на щитоподібній залозі: зону ризику ліквідовано / В. Шідловський // Ваше здоров’я. – 2015. - № 5-6. – С. 20-21.

Дерматологія

140.             Андрашко Ю.В. Топические противогрибковые средства в лечении микозов стоп и онихомикозов: кому, когда и как / Ю.В. Андрашко // Здоров’я України. – 2015. - № 2. – С. 18-19.

141.             Зайков С.В. Эффективность фенкарола в лечении атопического дерматита / С.В. Зайков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. – № 6-7. – С. 37-44.

142.             Резніченко Н. Ю. Корекція судинних порушень у шкірі чоловіків зрілого віку / Н. Ю. Резніченко // Сучасні медичні технології. – 2014. - № 1. – С. 85-90.

Урологія

143.             Білобривка Р. І. Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми / Р. І. Білобривка, І. В. Попов, О. П. Калітчук // Львівський мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 51-57.

144.             Горпинченко І. І. Патогенетичні аспекти застосування екстракту                    SREPENS і  тамсулозину в урології / І. І. Горпинченко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2015. - № 1. – С. 16-18.

145.             Дзеранов Н. К. Метафилактика мочекаменной болезни в амбулаторных условиях / Н. К. Дзеранов, Е. В. Черепанова // Природная медицина. – 2014. - № 2. – С. 10-14.

146.             Малей М. Систематический обзор причин и подходов к лечению вторичной эякуляторной дисфункции / М. Малей // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. - № 1. – С. 21-29.

147.             Описание клинического случая HELLP – синдрома с манифестирующим острым повреждением почек / Ю.Ю. Кобеляцкий, Д.П. Яковенко,                            В.Н. Дубина [и др.] // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - № 4. – С. 56-58.

148.             Савоськина В. А. Клинические аспекты диагностики и терапия  эритроплазии Кейра / В. А. Савоськина // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. - № 1. – С. 52-57.

149.             Стаховский Э. А. Лечение доброкачественной  гиперплазии предстательной железы: новые возможности (по материалам Европейской ассоциации урологов 2014) / Э. А. Стаховский // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 19. – С. 6-7.

150.             Чистик Т. Сучасні можливості лікування й профілактики доброякісної гіперплазії передміхурової залози ( за матеріалами Європейської асоціації урологів) / Т. Чистик // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 20. – С. 8-9.

151.             Шмерхльов О. Неускладнені інфекції нижніх сечовивідних шляхів: різні терапевтичні підходи / О. Шмерхльов // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2014. - № 1. – С. 34-36.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

152.             Алгоритм применения методов  ангиовизуализации сонных артерий                   / З.А. Суслина, А.О. Чечеткин, Г.И. Кунцевич [и др.] // Практична ангіологія. – 2014. - № 2. – С. 58-60.

153.             Афанасьев В. В. Милдронат – лечение кардионеврологической патологии в условиях ишемии и гипоксии / В.В. Афанасьев, Н.К. Свиридова // Нейро NEWS. – 2014. - № 8. – С. 47-51.

154.             Бурчинский С. Г. Возможности дальнейшей оптимизации фармакотерапии и фармакопрофилактики когнитивных расстройств                       / С. Г. Бурчинский // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 20. – С. 3-6.

155.             Волошин П. В. Стратегія охорони психічного здоров’я населення України: сучасні можливості та перешкоди / П. В. Волошин, Н. О. Марута                 // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 36-38.

156.             Волошина Н.П. Мировой опыт применения натализумаба при педиатрическом рассеянном склерозе / Н.П. Волошина, О.В. Егоркина                        // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 92-98.

157.             Волошина Н. П. Етіотропна противірусна хіміотерапія у лікуванні оперізувального герпесу / Н. П. Волошина, В. В. Василовський,                              М. Е. Черненко // Український неврологічний журн. – 2014. - № 3/4. – С. 70-78.

158.             Вторичная профилактика инсульта: обзор новых рекомендаций Американской ассоциации сердца и Американской ассоциации инсульта                    // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 34-35.

159.             Гриб В. А. Сучасні підходи до терапії полінейропатій різного генезу в практиці невролога й ендокринолога / В. А. Гриб // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №18. – С. 14-16.

160.             Зозуля І. С. Порівняння якості ведення хворих з інсультом в умовах спеціалізованого стаціонару та організованого стаціонару вдома / І. С. Зозуля, І. О. Латоха // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 160-163.

161.             Костюченко С. Рекомендации по ведению пациентов с психотическими расстройсвами и шизофренией / С. Костюченко // НейроHEWS. – 2014. - № 8. – С. 58-61.

162.             Костюченко С. Рекомендации по фармакологическому лечению болезни Паркинсона / С. Костюченко // Нейро NEWS. – 2014. - № 1. – С. 51-57.

163.             Кузнецова С.М. Актовегин и заболеваемость деменцией                                / С.М. Кузнецова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 21/22. – С. 20-21.

164.             Особенности влияния информационной нагрузки на людей, находящихся в различных психических состояниях / В.В. Кальниш,                          М.Н. Дорошенко, Г.Ю. Пышнов [и др.] // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С.144-149.

165.             Оцінка ефективності та безпечності етодолаку у лікуванні болю у нижній частині спини / В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, Є. О. Креслов,                       Т. А. Карасевська // Український неврологічний журн. – 2014. - № 3/4. – С. 57-63.

166.             Паркер Г. Подростковая депрессия: руководство в помощь родителям и специалистам / Г. Паркер // Нейро NEWS.– 2014. - № 8.– C. 10-16.

167.             Пінчук І. Я. Деменції: терапія, побудована на принципах доказовості                / І. Я. Пінчук // Нейро NEWS. – 2014. - № 8. – С. 6-10.

168.             Психическое здоровье в чрезвычайных ситуациях // Нейро NEWS. – 2014. - № 7. – С. 70.

169.             Сидоренко И.  Бетагистин – признанный стандарт в лечении вестибулярных головокружений // Нейро NEWS. – 2014. - № 6. – С. 57-62.

170.             Солонович С.И. Подходы к лечению скелетно-мышечных болей с использованием Ваксикум крема / С.И. Солонович, А.С. Солонович                         // Рациональная фармакотерапия. – 2014. - №3. – С. 32-36.

171.             Сохор Н. Р. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів з розсіяним склерозом / Н. Р. Сохор // Український мед. часопис.  – 2014. - № 5. – С. 68-71.

172.             Хворобо-модифікуюча терапія розсіяного склерозу з позицій доказової медицини / В. М. Школьник, О. М. Бараненко, О. В. Погорелов, О. І. Кальбус    // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 98-106.

173.             Чайка А. В. Вдосконалення системи охорони психічного здоровя в Україні / А. В. Чайка // НейроHEWS. – 2014. - № 7. – С. 9-14.

174.             Черний В.О. Черепно-мозговая травма в аспекте доказательной медицины: обзор актуальных международных рекомендаций / В.О. Черний,                             Т.В. Черний, В.Ю. Стецик // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 19. – С. 8-9.

Інфекційні та паразитарні хвороби

175.             Богадельников И. В. Висцеральный лейшманиоз / И. В. Богадельников         // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 19. – С. 18-19.

176.             Бондаренко А. В. Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин / А. В. Бондаренко // Природная медицина. – 2014. - № 2. – С. 66-74.

177.             Голубовская О. А. Вирусный гепатит С: как сделать его историей для пациентов? / О. А. Голубовская // Здоровя України. – 2014. - № 4. – С. 6-7.

178.             Задорожная В.И. Болезнь, вызванная вирусом Эбола: проблемы и перспективы / В.И. Задорожная, А.И. Гриневич, Л.М. Соломаха                             // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 45-49.

179.             Матвеева О. В. Актуальні питання профілактики поліомієліту в світі                    / О. В. Матвеева // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №11/12. – С.8-10.

180.             Матейко Г. Б. Герпесвірусні інфекції: раціональні підходи до лікування і діагностики / Г. Б. Матейко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 8. – С. 23-30.

181.             МОЗ б’є на сполох: українцям загрожує невидима небезпека (вірус Ебола) // Медицина і здоров’я. – 2014. - № 46/47. – С. 1.

Венерологія

182.             Рыкова О.В. Тактика ведения пациентов с хламидийной инфекцией: лабораторные аспекты диагностики / О.В. Рыкова  // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - № 7. – С. 58-61.

СНІД

183.             Живиця Д. І. Динаміка імунно-ендокринних показників у хворих на ВІЛ-інфекцію залежно від клінічної стадії і тяжкості імуносупресії                                / Д. І. Живиця, О. В. Самойленко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 3. – С. 44-50.

184.             Красюк В. Е. Ко-інфекція: ВІЛ/СНІД з туберкульозом та гепатотропними вірусами. Свіжий погляд на складне питання / В. Е. Красюк              // Туберкульоз, легенві хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 3. – С. 74-80.

185.             Супотницкий М.В. ВИЧ/СПИД – пандемия – проблема, требующая переосмысления / М.В. Супотницкий // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №18. – С.24-28.

Хірургія

186.             Андрющенко Д. В. Медикаментозна терапія локальних панкреатогенних набряків у комплексному хірургічному лікуванні гострого панкреатиту                   / Д. В. Андрющенко // Хірургія України. – 2014. - № 3. – С. 57-62.

187.             Барыш А.Е. Анализ ошибок диагностики и лечения травматических деформаций шейного отдела позвоночника / А.Е. Барыш, Я.А. Долуда                           // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 99-105.

188.             Бойко В.В. Диагностика и лечение спонтанного пневмоторакса неспецифической этиологии / В.В. Бойко // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 92-99.

189.             Випадок успішного лікування хворого з мальротацією кишечника                 / О. А. Бурка, Л. Ю. Маркулан, Ю. О. Вишневський // Хірургія України. – 2014. - № 3. – С. 111-118.

190.             Голянищев М.А. Методика проводниковой анестезии при операциях на нижних конечностях у больных с сахарным диабетом / М.А. Голянищев                // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 142-146.

191.             До характеристики сучасних інфекційних ускладнень у хворих з опіками / В. І. Нагайчук, О. А. Назарчук, І. Г. Палій [та ін.] // Український мед. часопис. – 2014. - №5. – С.123-127.

192.             Десятирик В. І. Хірургічна тактика лікування жовчнокам’яної хвороби, ускладненої механічною жовтяницею / В. І. Десятерик, Д. В. Мамчур                           // Хірургія України. – 2014. - № 3. – С. 105-111.

193.             Іванько О.В. Проблеми та напрями сучасного лікування гострого апендициту / О.В. Іванько, Р.А. Калина // Хірургія України. – 2014. - №3. – С.100-105.

194.             Кистозная трансформация билиарного дерева: тактика хирургического лечения / А. М. Тищенко, Р. М. Смачило, М. Э. Писецкая [и др.] // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С. 18-19.

195.             Клигуненко Е. Н. Эффективность инфузионной терапии препаратом гекотон в клинике ургентной абдоминальной хирургии / Е. Н. Клигуненко,                   О. В. Кравец // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - № 4. – С. 48-52.

196.             Кобеляцкий Ю. Ю. Хроническая послеоперационная боль: современные представления и пути решения проблемы / Ю. Ю. Кобеляцкий // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.13-15.

197.             Кушнир И. Э. Тактика ведения больных после хирургического лечения воспалительных заболеваний кишечника / И. Э. Кушнир // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.56-57.

198.             Невідкладні мініінвазивні втручання у хворих на обтураційну жовтяницю / І. Я. Дзюбановський, О. І. Дзюбановський, І. І. Смачило [та ін]                // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 28-31.

199.             Причины и профилактика конверсии при  лапароскопической холецистектомии / Т. И. Тамм, А. П. Захарчук, К. А. Крамаренко [и др.]                   //Харкувська хірургічна школа. – 2014. - №3. – С.31-34.

200.             Тактика лікування кровотеч з медикаментозних виразково-ерозивних уражень гастродуоденальної зони / В. О. Шапринський, О. А. Камінський,               В. Д. Романчук [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 110-115.

201.             Феськов А. Э. Перитонеальные спайки: патогенез и профилактика                   / А. Э. Феськов, А. Е. Гавриков // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 20. – С. 14-16.

202.             Хірургічна тактика при «складній» перфоративній дуоденальній виразці / І. В. Колосович, Б.Г. Безродний,П.В. Чемоданов, О.М. Сисак // Лікарська спарва. – 2013. - №6. – С 60-68.

203.             Хірургічне лікування хворих з урахуванням прогнозу перебігу абдомінального сепсису / В. В. Бойко, І. А. Криворучко, М. С. Повеличенко, Ю. В. Іванова // Харківська хірургічна школа. – 2014. - № 3. – С. 54-59.

204.             Яковенко В.А. Первый в Украине опыт эндоскопической туннельной подслизистой диссекции гигантской липомы кардиального отдела пищевода             / В. А. Яковенко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - №5. – С.56-61

Травматологія. Ортопедія

205.             Белова А. Н. Методы электростимуляции в восстановлении двигательных функций после позвоночно-спинномозговой травмы: обзор литературы / А. Н. Белова, С. Н. Балзова // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - № 4. – С. 52-56.

206.             Вітчизняний досвід лікування травм та захворювань верхньої кінцівки             / С. С. Страфун, І. М. Курінний, П. І. Білінський [та ін.] // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 38-40.

207.             Григорьева Н. В. Новые возможности в лечении остеоартроза коленных и тазобедренных суставов / Н. В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2014. - №3. – С.62-66.

208.             Климовицький В.Г. Травматичний шок: патогенез, підходи до лікування / В.Г. Климовицький, О.В. Кравченко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 19. – С. 25-27.

209.             Козопас В.С. Способи та методи лікування переломів кісток таза на госпітальному етапі / В.С. Козопас // Львівський мед. часопис. – 2014. - №2. – С.76-82.

210.             Куприненко Н. Актуальные проблемы гериатрической ревмоортопедии / Н. Куприненко // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №21/22. – С.18-20.

211.             Мясников Г.В. Место мелоксикама в лечении больных с заболеваниями суставов / Г.В. Мясников // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 10. – С. 46-49.

212.             Федорова О. Вертебральный болевой синдром в фокусе обсуждения актуальных проблем гериатрической ревмоортопедии / О. Федорова //Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 9-13.

Офтальмологія

213.             Величко Л.Н. Эффективность препарата амиксин в комплексном лечении больных увеальной меланомой при снижении содержания лимфоцитов / Л.Н. Величко // Офтальмологический журн. – 2014. - №2. – С.60-64.

214.             Жабоедов Д.Г. Проблемы и перспективы развития интраокулярной коррекции афакии при факоэмульсификации катаракты / Д.Г. Жабоедов                 // Офтальмологический журн. – 2014. - №2. – С.112-118.

215.             Коновалова Н.В. Частота туберкулезных поражений глаза при разных формах туберкулеза / Н.В. Коновалова // Офтальмологический журн. – 2014. - №2. – С.27-37.

216.             О выборе эффективной стратегии и тактики в ранней диагностике, профилактике и лечении открытоугольной глаукомы / О.В. Светлова,                      А.А. Рябцева, И.Н. Кошиц [и др.] // Офтальмологический журн. – 2014. - № 2. – С. 118-134.

217.             Петруня А. М. Изменение клинических показателей у пациентов с сухой формой возрастной макулодистрофии / А. М. Петруня, О. А. Евсюкова                     // Офтальмологический журн. – 2014. - № 2. – С. 49-55.

218.             Рыков С. А. Клинические и эпидемиологические результаты лечения офлоксацином бактериального конъюктивита у детей первого года жизни                 / С. А. Рыков, М. В. Шевколенко, Е. Ю. Грижимальская // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.52-53.

Акушерство. Гінекологія

219.             Антибактериальная профилактика при малоинвазивных операциях в амбулаторной гинекологии / М. В. Майоров, С. И. Жученко, Е. А. Жуперкова, О. Л. Черняк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - № 6. – С. 62-67.

220.             Грищенко О. В. Повышение комплаентности безопасного аборта                   / О. В. Грищенко, И. В. Лахно // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 48-51.

221.             Жабченко І.А. Оцінка визначення готовності шийки матки до пологів при пролонгованій та переношеній вагітності / І.А. Жабченко,                             Т.М. Коваленко, І.С. Ліщенко // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - № 5. – С. 60-65.

222.             Коломейчук В. Шляхи профілактики материнської смертності в Україні / В.Коломейчук // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - №7. – С.50-62.

223.             Коррекция нарушений биоценоза влагалища: марш на месте или движение вперед? / В. Е. Радзинский, М. Б. Хамошина, Л. А. Кайгородова [и др.] // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 92-101.

224.             Лоскутова Т.О. Диференційний підхід до профілактики прееклампсії у вагітних / Т.О. Лоскутова // Сучасні мед. технології. – 2014. - №1. – С.78-85.

225.             Майоров М. В. Тазовый варикоз: особенности патогенеза, диагностики и лечения / М. В. Майоров, С. И. Жученко, Е. А. Жуперкова // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - № 7. – С. 27-33.

226.             Нові технології у хірургічному лікуванні глибокого інфільтративного і поверхневого перитонеального ендометріозу / В. М. Запорожан, І. З. Гладчук, Н. М. Рожковська [та ін.] // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 2. – С. 7-10.

227.             Педаченко Н.Ю. Менструальна дисфункція у жінок з метаболічним синдромом / Н.Ю. Педаченко // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 106-115.

228.             Потапов В. А. Контролируемые риски и стратегия профилактики преждевременной потери беременности / В. А. Потапов, Ю. В. Давыдова                    // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 56-66.

229.             Потапов В. А. Современные подходы к диагностике и лечению бактериального вагиноза и вульвовагинального кандидоза / В. А. Потапов                   // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.12-14.

230.             Пирогова В.І. Репродуктивне здоров’я підлітків: соціально-медичні аспекти / В.І. Пирогова, О.Р. Цьопко // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С.8-9.

231.             Рыкова О. В. Преэклампсия: современные лабораторные возможности прогнозирования в первом триместре беременности риска развития данного осложнения / О. В. Рыкова // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 62-66.

232.             Смоланка І.І. Фіброзно-кістозна мастопатія / І.І. Смоланка,                             А.О. Ляшенко // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 17-24.

233.             Татарчук Т. Ф. К вопросу формирования культуры планирования семьи у молодежи и подростков / Т. Ф. Татарчук // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 4. – С. 36-42.

234.             Удосконалення лікувальної тактики ведення жінок з ендометріозом                / Т.Ф. Татарчук, Н.Ф. Захаренко, І.П. Маноляк [та ін.] // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - №4. – С.24-30.

235.             Ефективність використання тивортину у вагітних із серцевою недостатністю / А. Ю. Ліманська, Ю.В. Давидова, В.А. Слободський,                       Л.П. Бутенко // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - №4. – С.66-72.

236.             Яковлева Э.Б. Предменструальный синдром / Э.Б. Яковлева                          // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - №4. – С.30-36.

237.             PeccatoriFA. Онкологические заболевания и беременность                             / F.APeccatori // Здоровя України. – 2014. - №4. – С.45-47.

Спортивна  медицина

238.             Класен Йозеф. Влияние занятий спортом на серое вещество / Класен Йозеф // Природная медицина. – 2014. - № 2. – С. 48-50.

Військова медицина

239.             Затинайко О.І. Військово-медична доктрина України ( проект)                      / О.І. Затинайко, Г.В. Мясников // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 19. – С. 3-5.

240.             Ловга В. І. Досвід лікування хворих із множинними вогнепальними пораненнями / В. І. Ловга, О. І. Корзун // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 31-36.

241.             Первинна хірургічна допомога постраждалим з вогнепальними пораненнями кінцівок / А. О. Бур’янов, А. М. Лакша, А. А. Лакша [та ін.]                  // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2014. - №10. – С.42-46.

242.             Стеблюк В. Бойовий реактивний стан вітчизняної військової медицини  (світовий досвід) / В. Стеблюк // Ваше здоров’я. – 2014. - № 48/49. – С. 13.

243.             Супрун У. Без тактичної медицини не існує медицини військової                   / У. Супрун // Ваше здоровя. – 2015. - № 5/6. – С. 16-17.

244.             Устінов О. Військово-медична доктрина: виважена відповідь на виклики часу / О. Устінов // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 42-45.

245.             Федорова О. Вызовы украинской реальности: особенности оказания экстренной медицинской помощи в условиях современного вооруженного конфликта / О. Федорова // Український мед. часопис. – 2014. - № 5. – С. 20-24.

246.             Хімічук І. Повоєнна реабілітація: зцілювати необхідно не лише тіло               / І. Хімчук // Ваше здоров’я. – 2015. - № 1/2. – С. 8.

247.             Шекера О. Військова медицина НАТО / О. Шекера // Ваше здоровя. – 2014. - № 52/53. – С. 17-18.

Медсестринська справа

248.             Малюга В. Газова гангрена – клостридіальна анаеробна інфекція. Заходи профілактики / В. Малюга // Журнал головної мед. сестри. – 2014. - № 3. – С. 5-11.

249.             Слабкий Г. Магістри медсестринства – крок у майбутнє / Г. Слабкий                // Журнал головної мед. сестри. – 2014. - № 4. – С. 27-37.

250.             Салманов А. Рекомендації щодо гігієнічного очищення в медичних закладах / А. Салманов // Журнал головної мед. сестри. – 2014. - № 4. – С. 18-27.

Укладач:   бібліограф ОНМБ Ващенко Г. М.

Компютерний набір: Лисенко Р. А.

Відповідальний за випуск: директор ОНМБ Пономаренко О.