Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Бесплатные шаблоны Joomla

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Липень-вересень 2014 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

  1.                 Васкес Абанто Х. Э. Здравоохранение и вопросы его финансирования    / Х. Э. Васкес Абанто, А. Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 3. – С. 22-24.

  2.                 Гандзюк В.А. Удосконалення ресурсного забезпечення виконання державних програм на регіональному рівні / В.А. Гандзюк // Український мед. часопис. – 2014. - №2. – С.183-188.

  3.                    Голованова І. Приватна стоматологія в Україні: як розпочати власну справу / І. Голованова // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - №3. – С.26-36.

  4.                 Ковальчук А.Ю. Характеристика соціально-демографічної ситуації та соціально значущих захворювань в Україні / А.Ю. Ковальчук // Український мед. часопис. – 2014. - №1. – С.29-35.

  5.                 Кривенко Є. М. Інформатизація охорони здоров’я як складова управління галуззю / Є.М. Кривенко // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я.– 2013. - №4. – С.71-77.

  6.                 Мельник В. М. Історія становлення фтизіохірургії та торакальної хірургії в Україні: роль професора Горовенка Г.Г. в їх започаткуванні                     / В. М. Мельник // Український пульмонологічний журн. – 2014. - № 1. – С. 28-32.

  7.                 Нові можливості збереження та обміну медичною інформацією: електронна історія хвороби, медична картка та персональний портал пацієнта   / Д. Д. Дячук, О. Л. Зюков, І. М. Гадзинська, Г. З. Мороз // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 1. – С. 52-57.

  8.                 Прокофєв В. Покриття шкоди, заподіяної медичному закладу працівниками / В. Прокофєв // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. - № 2. – С. 16-24.

  9.                 Устінов О. Стандартизація надання медичної допомоги в Україні: сучасний стан проблеми / О. Устінов // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 134-136.

Медичне право

10.               Васкес Абанто Х.Э. Медицинская деятельность и законодательство страны / Х. Э. Васкес Абанто// Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №17. – С.20-22.

11.               Доленко О.В. Правовой и медицинский аспект оформления инвалидности / О.В. Доленко // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - №8. – С.9-16.

12.               Миронова Г. Згода на медичне втручання в організм дитини: міжнародні правові стандарти / Г. Миронова // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - № 3. – С. 44-52.

13.               Мочалов Ю. Запобігання виникненню помилок і конфліктів у договірних відносинах медичних закладів і страхових організацій                         / Ю. Молчанов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. - № 2. – С. 48-56.

14.               Нахмедова А. Правові аспекти надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства / А. Нахмедова // Управління закладом охорони здоровя. – 2014. - № 3. – С. 36-44.

15.               Пашков В. М. Анатомічні матеріали померлої людини: презумпція згоди / В. М. Пашков // Український мед. часопис. – 2013. - № 6. – С. 126-128.

16.               Шишацька Н. Ф. Права пацієнтів у документах міжнародних організацій / Н. Ф. Шишацька // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 84-87.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

17.               Джус М. Б. ДИКЛОФЕНАК – нові погляди на препарат / М. Б. Джус                 // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 1. – С. 57-60.

18.               Кочуева М.Н. Современные возможности использования корректоров клеточного метаболизма в условиях гипоксии: в фокусе МИЛДРОНАТ                / М.Н. Кочуева // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №5. – С.10-13.

19.               Литвиненко А.В. Общие принципы системной глюкокортикостероидной терапии / А.В. Литвиненко // Український пульмонологічний журнал. – 2014. - №1. – С.60-63.

20.               Неробеев В. Д. Медицинские аспекты применения психотронных и геофизических технологий двойного назначения / В. Д. Неробеев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 19. – С. 22-23.

21.               Омельяновский В. Основные отличия медицинских изделий от лекарственных препаратов и особенности их исследования / В. Омельяновский // Главный врач. – 2013. - № 11. – С. 65-71.

22.               Саблин А. В. ЗОФЕНОПРИЛ (ЗОКАРДИС) – новый ингибитор АПФ             / А. В. Саблин // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 14. – С. 10.

23.               Сингх Г. Современные принципы безопасного применения НПВП                  / Г. Сингх // Здоровя України. – 2014. - № 5. – С. 28-29.

24.               Супотницкий М. В. Нанообъекты как новая биологическая угроза           / М. В. Супотницкий // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 6. – С. 20-25.

25.               Федорова О. А. Препараты калия и магния в современной клинической практике / О. А. Федорова // Український мед. часопис. – 2014. - № 1. – С. 69-77.

26.               Чистик Т. Возможности и перспективы применения альфа-липоевой кислоты в клинической практике/ Т. Чистик // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №5. – С.14-17.

Медична техніка та обладнання

27.               Антонів В. Р. Результати використання зварювального електрокоагулятора в хірургії щитоподібної залози / В. Р. Антонів,                           С. Л. Шляхтич, А. В. Вовканич // Хірургія України. – 2014. - № 1. – С. 67-73.

28.               Гарюк О. Г. Риноманометрия. Сообщение 2: современное состояние и перспективы / О. Г. Гарок // Ринологія. – 2013. - № 3. – С. 32-46.

29.               Полягушко Л. Г. Апаратно-програмний комплекс для проведення гіпоксичних тренувань «ГІПОТРОН» та ефективність його використання в комплексному лікуванні хворих літнього віку з ІХС / Л. Г. Полягушко                     // Проблемы старения и долголетия. – 2013. - №4. – С.390-401.

30.               Тодуров Б.М. Рассасывающиеся стенты: новая эра в интервенционной кардиологии / Б. М. Тодуров // Здоров’я України. – 2014. - № 2. – С. 65.

Туберкульоз

31.               Крижановський І. Д. Мікробіологічні та мікроскопічні дослідження сечі при туберкульозі нирки / І. Д. Крижановський // Український журнал хірургії. – 2014. - № 1. – С. 103-106.

32.               Мельник В. М. Хіміорезистентний туберкульоз: стан проблеми в Україні / В. М. Мельник, І. О. Новожилова, В. Т. Матусевич // Український мед. часопис. – 2013. - № 5. – С. 43-46.

33.               Тодоріко Л. Д. Резистентність мікобактерій туберкульозу: міфи та реальність / Л. Д. Тодірко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - № 1. – С. 60-68.

34.               Ефективність лікування та профілактика алергічних ускладнень у хворих на туберкульоз легень / М. М. Кужко, Ю. В. Просветов, Н. М. Гульчук [та ін.] // Астма та алергія. – 2014. - №1. – С.30-35.

Онкологія

35.               Акопов А. Л. Комбинированное хирургическое лечение рака легкого с использованием фотодинамической терапии / А.Л. Акопов // Здоровя України. – 2014. - №1. – С.20.

36.               Дмитриев Д. В. Опыт проведения энтерального питания смесью «Фрезубин» у детей с онкологической патологией в раннем послеоперационном периоде / Д.В. Дмитриев // Український журн. екстремальної медицини. – 2013. - № 3. – С. 90-94.

37.               Ковалев А. А. Метаболическое перепрограммирование рака                            / А. А. Ковалев // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 24-25.

38.               Котенко К. Пути достижения оптимального контроля над уровнем тестостерона у больных раком предстательной железы / К. Котенко // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 33-34.

39.               Поберская В.А. Возможность использования минеральных вод Украины разного химического состава при реабилитации детей в периоде ремиссии онкологических заболеваний / В. А. Поберская // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2013. - №4. – С. 38-43.

40.               Радучич О. Профилактика лекарственных поражений печени у онкологических больных / О. Радучич //Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 26-28.

41.               Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака                           / В.Н. Никишаев, А.Р. Патий, И.Н. Тумак [и др.] // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.38-39.

Педіатрія

42.               Алергія на морепродукти у дітей: їсти чи не їсти / С.М. Недільська,               О.П. Пахольчук, Т.Г. Бессікало [та ін.] // Алергія у дитини. – 2013. - №1/2. – С.37.

43.               Вітряна віспа у дітей / С. О. Крамарьов, В. В. Дєєв, О. В. Виговська [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. - №1/2. – С. 6-16.

44.               Катилов А.В. Бронхиты у детей: современные представления                         / А. В. Катилов // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 45-47.

45.               Кривопустов С. П. Острый бронхит у детей: в фокусе внимания фитотерапия / С. П. Кривопустов // MedicalNature: Природная медицина. – 2014. - №1. – С.16-18

46.               Леженко Г.А. Головная боль у детей: современные возможности патогенетической терапии / Г. А. Леженко // Здоров’я України. – 2014. - № 2. – С. 35–36.

47.               Марушко Т. В. Артрози у дітей / Т. В. Марушко // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 20-21.

48.               Марушко Ю. В. Гіпертермії у дітей / Ю. В. Марушко, Г. Г. Шеф                     // Дитячий лікар. – 2014. - № 1. – С. 5-10.

49.               Марушко Т. В. Ревматизм (гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця) у дітей. Ч. 1 / Т. В. Марушко // Дитячий лікар. – 2013. - № 7/8. – С. 27-32.

50.               Марушко Т. В. Ревматизм (гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця) у дітей. Ч. 2 / Т. В. Марушко, Т. Ю. Дубініна                    // Дитячий лікар. – 2014. - № 1. – С. 21-31.

51.               Омельченко Л.И. К вопросу о болезньмодифицирующей терапии ревматических заболеваний у детей / Л.И. Омельченко, Е.А. Ошлянская                   // Здоров’я України. – 2014. - № 6. – С. 43-44.

52.               pGALS – простая и удобная система обследования опорно-двигательного аппарата у детей // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 50-51.

53.               Савченко В. СистемаpGALS– простая и удобная в обследовании опорно-двигательного аппарата у детей / В. Савченко // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 22-23.

54.               Сенаторова А.С. Нарушение энергетического обмена в практике педиатра / А.С. Сенаторова, Е.В. Омельченко // Дитячий лікар. – 2013. - № 7/8. – С. 9-17.

55.               Тяжкий сепсис і септичний шок: педіатричні аспекти : міжнародні рек. // Дитячий лікар. – 2014. - № 1. – С. 44-48.

56.               Хайтович М. В. Діагностика артеріальної гіпертензії у дітей та підлітків / М. В. Хайтович // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 38-39.

57.               Юлиш Е.И. Железодефицитная анемия у детей: причины развития, клиника, диагностика, лечение / Е.И. Юлиш, Е.И. Кривушев // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 40-41.

Медична радіологія та рентгенологія

58.               Качур О. Ю. Основні показники діяльності рентгенологічної служби системи охорони здоров’я України / О. Ю. Качур // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 9-13.

59.               Мынкина Н.Ю. Безопасность рентгеноконтрастных средств: фокус на нефротоксичность Н.Ю. Мынкина // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 95-97.

60.               Нейрогенна артропатія нижньої кінцівки: рентгенологічна діагностика та динаміка перебігу / А. П. Лябах, О. Е. Міхневич, О. А. Турчин,                             В. М. Пятковський // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. – 2013. - № 4. – С. 14-19.

Медицина невідкладних станів

61.               Діагностика та інтенсивна терапія тромбоемболії легеневої артерії                   / І. П. Шлапак, М. В. Бондар, М. М. Пилипенко [та ін.] //Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №1. – С.37-41.

62.               Кобеляцкий Ю.Ю. Современные аспекты использования бета-блокаторов при тяжелом сепсисе и септическом шоке / Ю.Ю. Кобеляцкий                  // Здоровя України. – 2014. - №1. – С.42-43.

63.               Курдиль Н. В. Экстренная медицинская помощь при острых отравлениях у взрослых: практические рекомендации для догоспитального этапа / Н. В. Курдиль, И. С. Зозуля, О. В. Иващенко // Український мед. часопис. – 2014. - №1. – С.128-132.

64.               Кучма А.Б. Актуальні аспекти інтенсивної терапії гострих отруєнь метадоном / А.Б. Кучма // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. – № 1. – С. 25-28.

65.               Сучасні аспекти проведення серцево-легеневої реанімації / П. Ф. Дудка, Д. В. Добрянський, О. І. Бодарецька, Л.Б. Петелицька // Астма та алергія. – 2014. - №1. – С.56-61.

66.               Фелештинський Я.П. Гострий апендицит / Я.П. Фелештинський                 // Острые и неотложные состояния в практике врача. – 2014. - №1. – С.5-12.

67.               Эффективность КЕТОРОЛАКА для купирования острых болевых синдромов / М.А. Тамкаева, Э.Ю. Коцелапова, А.А. Сугаипов,                          М.М. Шамуилова // Острые и неотложные состояния. – 2013. - №6. – С.12-17.

68.               GuptaS. Лечение острого приступа мигрени в отделении неотложной помощи / S.Gupta//Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 2/3. – С. 33-36.

Внутрішні хвороби

69.               Багрий А.Э. Лечение пациентов с артериальной гипертензией в 2014г.: возможности ТЕЛМИСАРТАНА А.Э. Багрий // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №5. – С.12-14.

70.               Балацька Н. І. Методичні рекомендації з лікування та профілактики дефіциту вітаміну Д у населення країн Центральної Європи / Н. І. Балацька                       // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 6. – С. 14-16.

71.               Ватутин Н. Т. Рекомендации 2014 года по ведению пациентов с высоким артериальным давлением / Н. Т. Ватутин, Б. В. Ещенко,                        Ю. П. Гриценко // Практична ангіологія. – 2014. - № 1. – С. 5-20.

72.               Давыдова И. Г. Особенности лечения и тактика ведения больных АГ в возрасте 60 лет и старше согласно современным рекомендациям                         / И. Г. Давыдова // Здоровя України. – 2014. - № 6. – С. 22-23.

73.               Зайков С. В. Диференциальная диагностика и лечение кожного зуда                 / С. В. Зайков // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 46-47.

74.               Іванов В. П. Можливості використання ВАЛСАРТАНУ при артеріальній гіпертензії в амбулаторній практиці / В. П. Іванов // Здоров’я України. – 2014. - № 2. – С. 52-55.

75.               Коваленко О. Є. Неврологічний огляд у загальномедичній практиці: з чого почати? Оцінка ходи / О. Є. Коваленко // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 18-19.

76.               Кочуев Г.И. МЕТАПРИЛ – новая фиксированная комбинация в лечении артериальной гипертензии / Г.И. Кочуев, М.М. Кочуева // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №3. – С.3-4.

77.               Нетяженко В. З. Про підходи до лікування артеріальної гіпертензії та здійснення нагляду за безпекою та ефективністю антигіпертензивних лікарських засобів / В. З. Нетяженко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 6. – С. 3-11.

78.               Никберг И. И. Влияние геомагнитных бурь на здоровье человека               / И. И. Никберг // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 4. – С. 16-17.

79.               Остроумова О. Д. Выбор антигипертензивного препарата для лечения артериальной гипертензии / О. Д. Остроумова, И. И. Копченов // Практична ангіологія. – 2014. - № 1. – С. 20-28.

80.               Прине М. Х. Пероральный РИВАРОКСАБАН в сравнении со стандартной терапией для лечения симптоматической венозной тромбоэмболии / М. Х. Прине, В. А. Ленсинг, Р. Бауэрсахс // Здоровя України. – 2014. - № 4. – С. 32-33.

81.               Радченко О. М. Застосування діуретиків за умов порушеного вуглеводного метаболізму / О. М. Радченко, О. Я. Королюк // Рациональная фармакотерапия. – 2014. - № 1. – С. 14-18.

82.               Руководство по модификации образа жизни для снижения сердечно-сосудистого риска (американская коллегия кардиологов) // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №5. – С.20-26.

83.               Сиренко Ю.Н. Выбор метаболической терапии у больных со стабильной стенокардией / Ю.Н. Сиренко, А.Д. Радченко, К.В. Михеева                //Здоров’я України. – 2014. - № 6. – С. 6-8.

84.               KekesE Успіхи лікування хворих на артеріальну гіпертензію та дисліпідемію фіксованою комбінацією АТОРВАСТАТИН/АМЛОДИПІН                 / EKekes // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 123-129.

85.               JamesP.A. Тактические подходы при артериальной гипертензии у взрослых: руководство, основанное на доказательствах /PAJames// Здоров’я України. – 2014. - № 5. – С. 14-15.

Серцево-судинні хвороби

86.               Багрий А. Э. Новые рекомендации Американской коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца 2013 г. по контролю уровня холестерина: применение в украинских реалиях / А.Э. Багрий // Здоровя України. – 2014. - № 2. – С. 7-11.

87.               Багрий А. Э. Место статинов в кардиологии в свете современных рекомендаций / А. Э. Багрий // Здоровя України. – 2014. - № 5. – С. 5-7.

88.               Бугаенко В. В. Коморбидные состояния: ИБС и хроническое обструктивное заболевание легких / В. В. Бугаенко // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 26-28.

89.               Вершигора А.В. Особенности догоспитальной тромболитической терапии в условиях мегаполиса / А.В. Вершигора // Здоров’я України. – 2014. - № 9. – С. 22-23.

90.               Гіпертрофічна кардіоміопатія як одна з проблем патології міокарда і раптової смерті / Г. В. Книшов, В. В. Лазоришинець, В. К. Руденко [та ін.]                 // Журнал нац. академії мед. наук України. – 2013. - № 4. – С. 445-458.

91.               Жаринова В.Ю. Профилактика тромботических осложнений у больных с ХСН и синусовым ритмом / В.Ю. Жаринова // Здоров’я України. – 2013. - № 18. – С. 14-15.

92.               Інформаційний лист для пацієнта з ІХС щодо попередження прогресування захворювання і розвитку ускладнень // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 2. – С. 76-78.

93.               Коваленко В.Н. Изменение представлений об ИБС: долгая дорога протяженностью в 7 лет / В.Н. Коваленко, А.Н. Пархоменко, Е.Г. Несукай                // Здоров’я України. – 2014. - № 6. – С. 14-16.

94.               Коноплева Л.Ф. РАМИПРИЛ – препарат, который выбирает кардиолог / Л.Ф. Коноплева // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 2/3. – С. 19-24.

95.               Несукай Е.Г. Оптимизация терапии хронической сердечной недостаточности в условиях стационара / Е.Г. Несукай // Здоров’я України. – 2014. - № 9. – С. 18-19.

96.               Осовська Н. Ю. Складні питання тривалого лікування серцево-судинних захворювань у вагітних / Н. Ю. Осовська // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 56-57.

97.               Явелов И.С. ИАПФ при остром коронарном синдроме: что надо знать практикующему врачу / И.С. Явелов // Здоров’я України. – 2013. - № 6. – С. 39-40.

98.               LambertM.A. Лечение критической ишемии нижних конечностей: где мы находимся сегодня? / MALambert// Практична ангіологія. – 2014. - № 1. – С. 45-55.

Хвороби органів дихання

99.               Бережний В. В. Імунокорекція повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей / В. В. Бережний // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 49-50.

100.             Беш Л. В. Нове в діагностиці і терапії бронхіальної астми у дітей: практичний підхід до трактування найсучасніших вітчизняних та міжнародних узгоджувальних документів / Л. В. Беш // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 16-17.

101.             Дзюблик О. Я. Противірусна терапія при лікуванні хворих з вірус-індукованим загостренням бронхіальної астми / О. Я. Дзюблик, В. А. Ячник,            Г. Б. Капітан // Астма та алергія. – 2013. - № 4. – С. 20-29.

102.             Вэйс С. Т. Фармакогенетика бронхиальной астмы / С. Т. Вэйс                       // Здоров’я України. – 2014. - № 5. – С. 48-49.

103.             Гаврисюк В.К. Хроническое легочное сердце: мифы и реальность             / В.К. Гаврисюк, Е.А. Маренкова // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 3-4.

104.             Диагностика и лечение синдрома плеврального выпота / С.В. Зайков,          А.Е. Богомолов, В.О. Маргитич [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. - №1/2. – С. 24-30.

105.             Дяченко В.В. АМБРОКСОЛ в лечении болезней органов дыхания              / В.В. Дяченко // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2013. - № 9. – С. 51-56.

106.             Коноплева Л.Ф. Бронхообструктивный синдром – не только пульмонологическая проблемаЧ.1 / Л.Ф. Коноплева //Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 1. – С. 14-17.

107.             Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія у дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія / Ю. І. Фещенко, О. Я. Дзюблик, Т. О. Перцева [та ін.] // Здоров’я України. – 2013. - № 19. – С. 54-55.

108.             Островський М.М. Вибір оптимальної схеми подолання обструктивного синдрому при вірус-індукованих гострих бронхітах                          / ММ. Островський, О.І. Варунків // Астма та алергія. – 2014. - №1. – С.52-56.

109.             Саркоидоз органов дыхания: эпидемиология, клинические формы и стадии, результаты лечения / В. К. Гаврисюк, Е. А. Маренкова, Г. Л. Гуменюк, О. В. Шадрина // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.32-33.

110.             СергиенкоД.В.Саркоидоз органов дыхания в клинической практике              / Д.В. Сергиенко // Рациональная фармакотерапия. – 2014. - №1. – С.37-44.

111.             Юдина Л.В. Применение антибиотиков у больных острым бронхитом. Клинический разбор / Л.В. Юдина // Здоров’я України. – 2013. - №17. – С.43-44.

112.             Ячник В. А. Алгоритм діагностики інфекційного загострення бронхіальної астми вірусної етіології / В. А. Ячник// Український пульмонологічний журнfk. – 2014. - № 1. – С. 31-39.

Оториноларингологія

113.             Бизунков А. Б. Генная терапия глухоты: надежды и возможности                 / А. Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - №6/7. – С. 32-39.

114.             Гавриленко Ю. В. Сучасний підхід до консервативного лікування гострого риносинуситу у дітей з обтяженим алергологічним анамнезом                    / Ю. В. Гавриленко // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 48-49.

115.             Гуров А. В. Возможности фитопрепаратов в лечении бактериального воспаления околоносовых пазух / А.В. Гуров // MedicalNature: Природная медицина. – 2014. - №1. – С.6-9.

116.             Журавлев А. С. Об особенностях этиопатогенетического лечения больных с экссудативным средним отитом / А.С. Журавлев, Н.О. Шушляпина // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №3. – С.6-7.

117.             Европейский согласительный документ по риносинуситу и назальным полипам 2012 (EPOS) // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 36-41.

118.             Особенности ринита при ОРВИ / С.В. Зайков, Л.В. Кузнецова,                  Л.С. Осипова. А.П. Назаренко // Український мед. часопис. – 2013. - № 5. – С. 52-57.

119.             Попович В. І. Хронічний тонзиліт та поєднані з ним соматичні захворювання / В. І. Попович // MedicalNature: Природная медицина. – 2014. - № 1. – С. 74-82.

120.             Фарингіт, спричинений стрептококом групи А: діагностика і лікування. рек. / Американські тов-ва інфекційних захворювань (2012) // Дитячий лікар. – 2013. - № 7/8. – С. 61-66.

Захворювання органів травлення

121.             Алгоритм ведения пациентов с подозрением на лекарственные поражения печени // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 53.

122.             Губергриц Н.Б. Новости европейской панкреатологии материали 45-й встречи Европейского клуба панкреатологов / Н. Б. Губергриц // Здоров’я України. – 2013. - №15-16. – С. 24-25.

123.             Звягинцева Т.Д. Лекарственные поражения печени. НПВП-ассоциированные гепатологии: актуальность проблемы и современные терапевтические подходы / Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай // Український мед. часопис. – 2014. - № 1. – С. 80-86.

124.             Ильченко А.А. Эффективность МЕБЕВЕРИНА в профилактике холецистолитиаза / А. А. Ильченко // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 22-25.

125.             Власенко В. В. Визначення чутливості Helicobacterpylori до КЛАРИТРОМІЦИНУ методом полімеразної ланцюгової реакції                            / В. В. Власенко, І. Г. Власенко, А. О. Новицький // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2. – С. 29-35.

126.             Квашнин А.В. Фитотерапия болевого синдрома при хроническом панкреатите/ А. В. Квашнин // MedicalNature: Природная медицина. – 2013. - №3/4. – С. 51-54.

127.             Колесникова Е.В. Современный пациент с заболеванием печени и патологией сердечно-сосудистой системы: какой выбор сделать?                             / Е. В. Колесникова // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2. – С. 85-97.

128.             Коруля І. А. Проблеми діагностики та лікування пацієнтів з хронічним гастритом / І. А. Коруля, І. С. Марухно, О. М. Герасименко // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 28-29.

129.             Кузенко Ю.Г. Современные методы энтероскопии: от контрастной энтерографии до видеокапсульной и спиральной энтероскопии / Ю. Г. Кузенко // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - №2. – С. 150-157.

130.             Кушнир И.Э. Диагностика и подходы к терапии заболеваний тонкой кишки / И. Э. Кушнир // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 50-51.

131.             Мойсеенко В.А. Возможности применения препарата «ФОСФОГЛИВ» в лечении стеатогепатита с сопутствующим хроническим колитом                          / В.А. Мойсеенко, Э.Г. Манжалий // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - № 2. – С. 107-116.

132.             Молчанов Д. Обзор экспертных рекомендаций некоторых европейских стран по ведению больных хроническим панкреатитом / Д. Молчанов                       // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 32-33.

133.             Палій І. Г. Кислотозалежні захворювання у хворих на метаболічний синдром: невирішені проблеми і сучасні можливості лікування / І. Г. Палій,    С. В. Заіка, О. С. Примак // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 17-19.

134.             Профилактические мероприятия при неалкогольной жировой болезни печени: существует ли способ снизить риск развития заболевания                             / О.Я. Бабак, Е.В. Колесников, К.А. Сытник, Е.Г. Куринная // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 5. – С. 112-119.

135.             Современные подходы к диетотерапии больных с синдромом раздраженного кишечника / Н.Б. Губергриц, Ю.В. Линевский,                                К.Ю. Линевская [и др.] // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.42-43.

136.             Ткач С.М. Современные подходы к диагностике и коррекции экзокринной панкреатической недостаточности у больных сахарным диабетом / С. М. Ткач // Сучасна гастроентерологія. – 2014. - №2. – С.68-77.

137.             Ткач С.М. Существующие и перспективные пути повышения эффективности антисекреторной терапии при  гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / С. М. Ткач // Здоров’я України. – 2013. - №20. – С.54-55.

138.             Швец О. В. Функциональное заболевание желчного пузыря / О. В. Швец // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С. 36-37.

139.             Щербинина М. Б. Слепое дуоденальное зондирование: место в современной клинической практике / М. Б. Щербинина // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 45-46.

140.             PeterJ. Тактика ведения пациентов с неполным ответом на терапию ингибиторами протонной помпы / JPeter,MD.Kahpilas// Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №6. – С.6-10.

Стоматологія

141.             Бут Г. Основные принципы местной противовоспалительной терапии в комплексном лечении заболеваний тканей пародонта / Г. Бут // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - № 5. – С. 5.

Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

142.             Бабина Г. В. Сахарный диабет и беременность: счастливое материнство / Г. В. Бабина // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - № 1. – С. 84-89.

143.             Диагностическая стратегия при макроцитозе эритроцитов крови                    / С. А. Гусева, Я. П. Гончаров, С. В. Выдыборец [и др.] // Український журн. гематології та трасфузіології. – 2013. - №6. – С. 23-31.

144.             Жердьова Н. М. Індивідуальний підхід до лікування хворих на цукровий діабет 2-го типу / Н. М. Жердьова // Український мед. часопис. – 2014. - № 1. – С. 37-41.

145.             Кирилюк М. Л. Сахароснижающая терапия СД 2-го типа: новые данные, новые подходы, новые препараты / М. Л. Кирилюк, И. И. Смирнов // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.5-6.

146.             Мищенко Н. Рекомендации Американской диабетической ассоциации: что нового в 2014 году? / Н. Мищенко // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.39-42.

147.             Орленко В. Л. Современные подходы к терапии ожирения                            / В.Л. Орленко // Здоров’я України. – 2014. - №4. – С. 28-29.

148.             Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «цукровий діабет 2 типу// Новости медицины и фармации. – 2013. - №14. – С.33.

149.             Чурсина Т.Я. Сахарный диабет 2-го типа: комбинированная антигипергликемическая терапия / Т.Я. Чурсина, К.А. Михалев                              // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2014. - № 2/3. – С. 36-40.

150.             Швець О. В. Дієта для пацієнтів із цукровим діабетом 1-го типу                    / О. В. Швець // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 24-26.

Дерматологія

151.             Беловол А. Н. Энтомодермоскопия как современный метод диагностики чесотки / А. Н. Беловол, С. Г. Ткаченко // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 4. – С. 12-18.

152.             Дащук А.М. Динамика регресса клинических проявлений у больных псориазом при комплексной терапии нарушений обмена ингибиторов клеточного цикла / А.М. Дащук, Н.А. Пустовая // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 4. – С. 69-73.

153.             Коган Б. Г. Метилпреднизолона ацепонат в лечении атопического дерматита / Б. Г. Коган // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 68-69.

154.             Кутасевич Я.Ф. Роль топических антибиотиков в лечении инфекций кожи у детей / Я. Ф. Кутасевич // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 67.

Урологія

155.             Бессимптомная доброкачественная гиперплазия предстательной железы: три стороны одной проблемы / И.А. Тюзиков, С.Ю. Калинченко,                Л.О. Ворслов, Ю.А. Тишова // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2014. - №1. – С. 37-44.

156.             Вплив імунокорекції на стан цитокінової ланки ISLPIX хворих на пієлонефрит / М. О. Колесник, В. Є. Дріянська, Г. М. Драннік [та ін.]                 // Український журн. нефрології та діалізу. – 2014. - №1. – С.19-29.

157.             Клінічні практичні настанови KDIGO 2012 щодо визначення та контролю хронічної хвороби нирок // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 14. – С. 3-4.

158.             Могильник А. І. Перитонеальний діаліз: причини неадекватності методики / А. І. Могильник // Український журн. нефрології та діалізу. – 2014. - № 1. – С. 52-55.

159.             Морозов Ю. А. Оценка функции почек в педиатрической практике             / Ю. А. Морозов, Т. В. Марченко, И. И. Дементьева // Український журн. нефрології та діалізу. – 2013. - №4. – С.45-49.

160.             Настанови Європейської асоціації урологів із лікування інфекцій сечових шляхів (EAU, 2012 / 2013) // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №15. – С.3-4.

161.             Осипович С.А. Иммунологические нарушения, течение и прогноз рецидивирующих инфекций мочевой системы у детей / С.А. Осипович                   // Здоровя України. – 2014. - №1. – С. 10-11.

162.             Пацієнти з порушенням обміну натрію в практиці нефролога : тести                  // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №3. – С. 26-28.

163.             Петербургський В. Ф. Історія розвитку дитячої урології в Україні                 / В. Ф. Петербургський // Хірургія дитячого віку. – 2013. - № 4. – С. 75-81.

164.             Самарин Д. В. Острый пиелонефрит / Д. В. Самарин, О. А. Юхименко            // Український мед. вісник. – Сер. «Therapia». – 2013. - № 9. – С. 9-12.

165.             Стусь В.П. Медикаментозное лечение доброкачественной гиперплазии предстательной железы / В.П. Стусь, С.П. Пасечников // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2014. - №1. – С.14-21.

166.             Татаренко О. Мочекаменная болезнь в практике семейного врача                   / О. Татаренко // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 40-41.

167.             Таран О. І. Пацієнти з порушенням обміну натрію в практиці нефролога / О. І. Таран // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №5. – С. 26-28.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

168.             Актуальные проблемы реабилитации больных с эндогенно-процессуальными психозами / И. И. Кутько, О. А. Панченко, Г. С. Рачкаускас, А. Н. Линев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 4. – С. 14-19.

169.             Андрейко М. Ф. Межі застосування принципу конфіденційності при наданні психіатричної допомоги / М. Ф. Андрейко // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 87-90.

170.             Берсенев В.А. Периодическая система для медицины / В. А. Берсенев            // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №3. – С. 10-17.

171.             Бурчинский С.Г. Стратегия и тактика ноотропной и вазотропной фармакотерапии в воспалительном периоде инсульта / С. Г. Бурчинский                   // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 6. – С. 7-8.

172.             Жигунова А. Борьба с инсультом: состояние медицинской помощи в Украине и опыт зарубежных коллег / А. Жигунова // Український мед. часопис. – 2013. - № 6. – С. 13-17.

173.             Казакова С. Е. Симпозиум №40 «Расстройства зрелой личности и поведения» / С. Е. Казакова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №14. – С.28-32

174.             Курушина О. В. Полинейропатии при соматических заболеваниях: роль невролога в диагностике и лечении //О.В. Курушина, А.Е. Барулин // Здоров’я України. – 2014. - № 9. – С. 50-51.

175.             Марута Н. А. Современные принципы терапии биполярных расстройств / Н. А. Марута // Нейро NEWS. – 2014. - № 1. – С. 29-34.

176.             Марценковский И.А. Клинический случай. Тяжелый депрессивный эпизод в педиатрической практике / И.А. Марценковский, А.В. Каптильцева // Здоров’я України. – 2014. - № 2. – С. 46-48.

177.             Мищенко Т.С. Антитромбоцитарная терапия при атеросклеротическом поражении внутричерепных артерий: возможен ли персонализированный подход? / Т. С. Мищенко // THELANCETNeurology. – 2014. - № 2/3. – С. 7-19.

178.             Мищенко Т.С. Проблема боли в современной неврологии: от понимания механизмов  к рациональному выбору терапии / Т. С. Мищенко                // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 7-8.

179.             Старчина Ю.А. Постинсультная депрессия: научно-обоснованные подходы к выбору терапии / Ю. А. Старчина // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - №9. – С.17-20.

180.             Терещенко А. Ведение хронической боли в современной неврологии: от понимания механизмов к рациональному выбору терапии / А. Терещенко                 // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 5-6.

181.             Тринус К.Ф. Руководство по головокружениям и нарушениям пространственной ориентации / К.Ф. Тринус, К.С. Клауссен                                      // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - №9. – С. 50-60.

182.             Тринус К.Ф. Руководство по головокружениям и нарушениям пространственной ориентации / К.Ф. Тринус, К.С. Клауссен                                   // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - №10. – С.47-60.

183.             Устінов О. Як вберегти психічне здоров’я в умовах інформаційної війни? / О. Устінов // Український мед. часопис. – 2014. - № 2. – С. 45-49.

184.             KlausFassbender. Рациональная тактика ведения инсульта на догоспитальном этапе: «золотой час» KlausFassbender//THELANCETNeurology. – 2014. - № 2/3. – С. 19-34.

185.             PeresJ. Использование сочетания пиримидиновых нуклеотидов и витамина В12 в терапии нейропатий различной этиологии / JPeres// Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 60-62.

186.             RajaMehanna. Двигательные расстройства при цереброваскулярных заболеваниях / RajaMehanna// THELANCETHeurology. – 2014. - № 1. – С. 11-26.

Інфекційні та паразитарні хвороби

187.             Васкес Абанто Х. Э. Борьба с трансмиссивными болезнями – вызов XXI столетия / Х.Э. Васкес Абанто // Новости медицины и фармации в мире. – 2014. - №5. – С.18-19.

188.             Дзюблик А.Я. Антибиотикорезистентность при лечении бактериальных респираторных инфекций и пути ее преодоления / А.Я. Дзюблик,                          Я.А. Дзюблик // Український мед. часопис. – 2014. - № 1. – С. 47-55.

189.             Зінчук О. М. Особливості ранньої діагностики, етіотропної терапії та хіміопрофілактики грипу / О. М. Зінчук, О. О. Зубач // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 3. – С. 8-9.

190.             Малий В. П. Токсоплазмоз / В. П. Малий // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2014. - № 1. – С. 16-24.

191.             Малиш Н. Г. Сучасні аспекти епідеміології шигельозів у північно-східному регіоні України / Н. Г. Малиш, В. В. Тищенко, О.Л. Кузнєцова                     // Український мед. часопис. – 2013. - № 5. – С. 145-149.

192.             Трихліб В. І. Актуальні інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування та профілактика : наук.-практ. конф. з міжнар. участю / В. І. Трихліб // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - № 3. – С. 14-20.

Венерологія

193.             Современные возможности серологической диагностики сифилиса               / А. И. Литус, В. В. Кутовая, О. Н. Белоконь [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2013. - №4. – С. 34-44.

СНІД

194.             Антиретровирусная терапия ВИЧ-инфекции: что, когда и почему?                / А.Г. Дьяченко, С.Л. Грабовый, П.А. Дьяченко, Е.Н. Горобченко                            // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2014. - №1. – С. 68-77.

195.             Баланюк І. В. Удосконалення лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що супроводжується дисбіозом товстої кишки / І.В. Баланюк // Острые и неотложные состояния. – 2013. - №6. – С. 56-60.

196.             ВІЛ-асоційована первинна лімфома центральної нервової системи                  / О. А. Карнабеда, Л. І. Гетьман, С.М. Антоняк, І. Т. Доан // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2013. - № 6. – С. 8-17.

197.             Геря І. В. Удосконалення законодавчого забезпечення виявлення ВІЛ/СНІДу шляхом обов’язкоаого тестування / І. В. Геря // Здоров’я України. – 2013. - № 15-16. – С. 56-57.

198.             Національна стратегія тристороннього співробітництва з протидії ВІЛ/СНІДу у сфері праці на 2012-2017 роки // Головна мед. сестра. – 2013. - № 10. – С. 29-43.

199.             Неробеев В.Д. ВИЧ/СПИД-пандемия глобального масштаба: чем сложнее диагноз, тем проще исход / В. Д. Неробеев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №17. – С.16-18.

200.             Устінов О. Стратегія подолання ВІЛ-інфекції в Україні: професійний погляд на проблему / О. Устінов // Український мед. часопис. – 2013. - № 6. – С. 30-33.

Хірургія

201.             Анализ фактора риска осложнений индуцированных литотрипсией              /Э.Ф. Баринов, А.Н. Кравченко, Т.А. Твердохлеб, А.О. Балыкина                         // Український журн. хірургії. – 2014. - № 1. – С. 123-128.

202.             Брандис Т. Лечение ран и их последствий: опыт, достижения и перспективы / Т. Брандис // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №4. – С. 8-9.

203.             Віддалені результати мастопексії: роль поверхневої фасції молочної залози / В. Г. Мішалов, І. А. Назаренко, О. М. Грабовий [та ін.] // Хірургія України. – 2014. - № 1. – С. 8-15.

204.             Гораш Є. В. Сучасні технології в торакальній хірургії / Є. В. Гораш,                 А. Ю. Савчук // Український журн. екстремальної медицини. – 2013. - № 3. – С. 25-30.

205.             Грінченко С. В. Сучасні підходи антибактеріального лікування хворих з гострим сепсисом / С. В. Грінченко // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 6. – C. 39-42.

206.             Дронов А. И. Эндоскопические методы лечения холедохолитиаза            / А. И. Дронов, И. Л. Насташенко // Здоровя України. – 2014. - №1. – С. 24-27.

207.             Капшитарь А.В. Мини-доступ для холецистэктомии у больных с острым холециститом в пожилом и старческом возрасте / А.В. Капшитарь                       // Український журн. хірургії. – 2014. - №1. – С.99-103.

208.             Новое в хирургии тяжелых форм острого панкреатита / Т. Г. Дюжева,   П. Г. Кондратенко, М. Ш. Хакимов [и др.] // Здоровя України. – 2014. - №1. – С. 10-12.

209.             Оболенский В.Н. Хроническая рана: обзор современных методов лечения / В.Н. Оболенский // Острые и неотложные состояния. – 2013. - №6. – С. 44-52.

210.             Особенности хирургического лечения глубоких ожогов у пациентов пожилого и старческого возраста / В.К. Логачев, А.О. Степовенко,                         Ю.И. Исаев [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2013. - №6. – С.85-91.

211.             Острый аппендицит у беременных / В.В. Хацко, Ф.А. Греджев,              А.В. Пархоменко, В.В. Потапов // Український журн. хірургії. – 2014. - №1. – С.154-158.

212.             Паламарчук В. А. Декомпрессия возвратного гортанного нерва при операциях на щитовидной железе / В.А. Паламарчук // Хірургія України. – 2014. - №1. – С.62-67.

213.             Пеев С. Б. Прогнозирование осложнений в послеоперационном периоде у пациентов с множественной травмой органов брюшной полости / С.Б. Пеев // Харківська хірургічна школа. – 2013. - №6. – С.102-106.

214.             Стахов В. В. Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей               / В. В. Стахов // Хірургія дитячого віку. – 2013. - № 4. – С. 61-66.

215.             Трутяк І. Р. Контузія легень у постраждалих із політравмою                           / І. Р. Трутяк // Український журн. хірургії. – 2014. - №1. – С.35-39.

Травматологія. Ортопедія

216.             Беловол А. Н. Остеопороз у мужчин. Особенности диагностики и лечения / А.Н. Беловол // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2014. - № 1. – С. 5-14.

217.             Вырва О. Е. Риск и профилактика тромбоэмболических осложнений у пациентов  ортопедо-травматологического профиля / О. Е. Вырва // Здоровя України. – 2014. - №1. – С.8-9.

218.             Гошко В. Ю. Хірургічне лікування хвороби Пертеса з ускладненим перебігом / В. Ю. Гошко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. - № 4. – С. 29-35.

219.             Гук Ю. М. Ортезування хворих з ортопедичними виявами спинномозкової грижі / Ю. М. Гук, А. І. Чеверда, Ю. М. Шкурко // Хірургія дитячого віку. – 2013. - № 4. – С .55-61.

220.             Дедух Н. В. Нестероидные противовоспалительные препараты в лечении ревматических заболеваний: как обеспечить эффективную и безопасную терапию / Н. В. Дедух // Здоров’я України. – 2014. - №9. – С.24-25.

221.             Корж Н. А. Боли в спине у детей и подростков / Н. А. Корж,                          А. В. Демченко // Здоров’я України. – 2014. - №1. – С.47-49.

222.             Кучин Ю. Л. Анестезіологічне забезпечення оперативного втручання остеосинтезу ключиці у пацієнтів за поєднаних переломів ребер / Ю. Л. Кучин // Клінічна хірургія. – 2013. - № 12. – С. 58-60.

Офтальмологія

223.             Двусторонняя острая сосудистая оптиконейропатия в молодом возрасте / Н. И. Нарицына, Н. В. Коновалова. Т.М. Серебрина [и др.]                                     // Офтальмологический журнал. – 2013. - №6. – С. 91-94.

224.             Радучич О. Инновационные подходы к профилактике и лечению патологии макулярной области / О. Радучич // Здоров’я України. – 2014. - № 4. – С. 56-57.

225.             Слабкий Г. Сучасні підходи до надання спеціадізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоровя             / Г. Слабкий // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. - № 2. – С. 38-48.

Акушерство. Гінекологія

226.             Аборт – предиктор порушень репродуктивого здоровя жінки                            // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 44-47.

227.             Асьен П. Ендометріоз: хвороба, яка залишається загадкою / П. Асьен               // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 52-55.

228.             Бодня Е. И. Токсоплазмоз и беременность / Е.И. Бодня // Новости медицины и фармации в Украине. – 2014. - №1. – С. 26-28.

229.             Вспомогательные репродуктивные технологии: ориентир на пациента              / А.М. Юзько, Н.Г. Грищенко, П. Деврой [и др.] //Здоровя України. – 2014. - №1.-С. 36-39.

230.             Захарченко Р.М. Медикаментозний аборт очима практикуючого лікаря / Р.М. Захарченко // Всеукраинский журнал здоровье. – 2014. - № 16. – С. 34-35.

231.             Кобаева А. Заместительная гормонотерапия симптомов менопаузы: эволюция взглядов / А. Кобаева // Здоров’я України. – 2014. - № 1. – С. 18-20.

232.             Кравченко О. В. Використання селективних модуляторів естрогенних рецепторів у лікуванні клімактеричного синдрому / О. В. Кравченко                        // Репродуктивная эндокинология. – 2014. - № 1. – С. 61-70.

233.             Люненфельд Б. Мировой опыт в  гормональной терапии невынашивания беременности / Б. Люненфельд, А. В. Зайченко, Т. Н. Демина // Здоровя України. – 2014. - № 1. – С. 30-32.

234.             Островский К. В. Новый метод выполнения кесарева сечения в случае центрального предлежания плаценты / К.В. Островский // Всеукраинский журналздоровье. – 2014. - № 15. – С. 22-23.

235.             Серова О.Ф. Новые подходы к профилактике и ведению преждевременных родов / О.Ф. Серова, Д. Фарин, Н.И. Тапильская                         // Репродуктивная эндокринология. – 2014. - №1. – С. 70-77.

Спортивна  медицина

236.             Коструб О. О. Сучасні погляди на  діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів / О. О. Коструб // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. - № 4. – С. 70-77.

Військова медицина

237.             Лурін І. А. Організація санаторно-курортного лікування, оздоровлення та реабілітації у Службі безпеки України / І. А. Лурін. А. Б. Бережний,                 А. М. Бей // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2013. - № 4. – С. 45-47.

Медсестринська справа

238.             Стимулювання ефективної праці медичного персоналу : дайджест-огляд // Головна мед. сестра. – 2013. - № 11. – С. 54-72.

239.             Компоненты контроля качества в области флеботомии // Головна мед. сестра. – 2013. - № 12. – С.49-50.

240.             Матвейчик Т. Профилактика сестринских ошибок / Т. Матвейчик,                Л. Шваб, А. Романова // Головна мед. сестра. – 2013. - № 8. – С. 18-23.

241.             Методические материалы по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам. Передовая практика в области флеботомии и сбора крови                     // Головна мед. сестра. – 2013. - № 12. – С. 48-56.

242.             Переверзева Е. В. Особенности педагогического общения мед. сестры с пациентами подростками / Е. В. Переверзева // Головна мед. сестра. – 2013. - № 8. – С. 63-65.

243.             Пінчук В. Сестри милосердя вчора, нині і завтра / В. Пінчук // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 15. – С. 28-29.

244.             Рекомендації щодо використання дайджест-оглядів для планування безперервної професійної освіти медичних сестер // Головна мед. сестра. – 2013. - № 12. – С. 63-64.

245.             Рекомендуемый калибр и длина иглы, средства для стандартной инъекции и процедуры флеботомии для различных возрастных групп пациентов// Головна мед. сестра. – 2013. - №12. – С.51-52.

246.             Рубан О. Атестація середнього медичного персоналу у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоровя                / О. Рубан // Головна мед. сестра. – 2013. - № 9. – С. 23-34.

247.             Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами                 // Головна мед. сестра. – 2013. - № 12. – С. 29-48.

248.             Циба Л. Ведення медичної документації медсестринським персоналом отоларингологічного відділення багатопрофільного амбулаторно-поліклінічного закладу охорони здоровя / Л. Циба // Головна мед. сестра. – 2013. - № 8. – С. 8-18.

249.             Шатило В. Й. Менеджмент організації управління сестринськими службами первинної медико-санітарної допомоги та на вторинному рівні медичної допомоги / В. Й. Шатило // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 13-21.