Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Здесь нашел интересный обзор

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Квітень-червень 2014 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Виленский Ю. Братья Коломийченко: неповторимые вертикали /Ю. Виленский, Е. Руденька//Здоров’я України. – 2013. - № 19. – С. 49.
 2. Гідзинська І. М. Інформаційно-комунікаційні технології в медицині. Ч. 1 // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2013. - № 11. – С. 19-23.
 3. Грицко Р. Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини // Главный врач. – 2013. - №8. – С.53-57.

          4.          Зміни до методики розрахунків вартості надання платних медичних послуг у державних та комунальних закладах охорони здоровя                  / Д. Дячук, Л. Погребна, С. Зварич [та ін.] // Главный врач. – 2013. - №9. – С. 36-51.

          5.          Зюков О. Питання аудиту дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладі охорони здоров’я             / О. Зюков, В. Безпрозванна, О. Рубан // Главный врвч. – 2013. - № 12. – С. 56-72.

          6.          К 100-летию Н.А. Амосова: очерки об Украине //Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №19. – С.22-24.

          7.          Кадыров Ф. На пути к полному тарифу оплаты медицинской помощи           // Главный врвч. – 2013. - № 10. – С. 85-92.

          8.          Коркушко О. В. Дмитрий Федорович Чеботарев: война и мир в судьбе одного ученого / О. В. Коркушко, В. Б. Шатило // Здоровя України. – 2013. - № 19. – С. 58-59.

          9.          Корнійчук О. П. Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 129-133.

        10.        Котенко К. Присуждена Нобелевская премия в области физиологии и медицины //Здоров’я України. – 2013. - № 19. – С. 42.

        11.        Лівак П. Щодо проблем фінансового забезпечення діяльності закладів охорони здоров’я органами місцевого самоврядування та шляхи її оптимізації // Главный врач. – 2013. - № 10. – С. 49-53.

        12.        Литвак А. Лидерство  - важнейшее средство руководителя //Главный врач. – 2013. - №12. – С.72-78.

        13.        Литвак А. Самомотивация руководителя // Главный врач. – 2013. - № 9. – С. 36-51.

        14.        Лиховид Н. П. Дневные стационары: немного истории… // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 17. – С. 14-15.

        15.        Малова Ю. Психологическая составляющая менеджмента здравоохранения / Ю. Малова, К. Багратиона, И. М. Иванов // Главный врач. – 2013. - № 8. – С. 73-76.

        16.        Надута-Скринник О. Спосіб оцінки якості первинної медичної допомоги  пацієнтам диспансерних груп // Главный врач. – 2013. - №10. – С.65-69.

        17.        Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико-санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду / Л. С. Бабінець,                      І. О. Боровик, С. С. Рябоконь [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. - № 6. – С. 10-14.

        18.        Оценка медицинских технологий и формирование политики здравоохранения в странах Европы. Современое состояние, проблемы и перспективы //Главный врач. – 2013. - №9. – С.19-36.

        19.        Раптова серцева смерть – важлива соціально-економічна проблема в Україні / В. Д. Юрченко, В .О. Крилюк, В .Г. Еурчинський [та ін.]                  //Екстрена медицина. – 2013. - №5/6. – С. 5-13.

        20.        Рубан О. Розробка та впровадження автоматизованої системи управління у багатопрофільному амбулаторно-поліклінічному закладі охорони здоровя // Головна мед. сестра. – 2013. - № 10. – С .8-15.

        21.        Смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний людей пожилого возраста, переживших в детстве Голодомор в Украине /В.П. Войтенко, А.В. Писарук, А.М. Вайсерман, Л.В. Мехова                    //Проблемы старения и долголетия. – 2013. - №4. – С.401-407.

        22.        Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в Европе, 2012-2020гг. //Главный врач. – 2013. - №12. – С.78-97.

        23.        Супотницкий М.В. Боги–«биотеррористы» и древние отравители (история биологического оружия) //Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №19. – С.28-29.

        24.        Толстанов О. К. Пріоритетні завдання педіатричної освіти та науки в контексті реформування галузі охорони здоровя // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №16. – С.20-22.

        25.        Трахтенберг И.М. Фролькис – это была эпоха //Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №17. – С.22-23.

        26.        Ходош Э.М. Реформа здравоохранения в Украине: люди старой и новой эпохи //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №19. – С.20-21.

        27.        Ходош Э.М. Реформа здравоохранения в Украине: силуэты прошлого, настоящего и будущего //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №13. – С.22-24.

        28.        Шатонов А. Медицинское страхование в РФ: виды и особенности                 //Главный врач. – 2013. - №11. – С.81-85.

        29.        Шпилев Д. Система гражданского страхования в Германии: возвращение к справедливому обществу? //Главный врач. – 2013. - №10. – С.79-85.

        30.        Шейман И. Зарубежный опыт интеграционных процессов в здравоохранении /И. Шейман //Главный врач. – 2013. - №12. – С.34-46.

        31.        Шишкин С. Частный сектор здравоохранения в России: состояние и перспективы развития /С. Шишкин, Е. Потапчик, Е. Селезнева                    //Главный врач. – 2013. - №12. – С.46-56.

        32.        MarcialVelascoGarrido/ Оценка медицинских технологий и формирование политики здравоохранения в странах Европы. Современное состояние, проблемы и перспективы //Главный врач. – 2013. - №10. – С.18-49.

Медичне право

 1. Нагорна О. О. Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування / О. О. Нагорна,               О. В. Матвеева // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №19. – С.12-17.
 2. Шаповалов В. В. Організаційно-правові заходи з підвищення рівня доступності наркопацієнтів до медико-фармацевтичної допомоги                   // Український журн. клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 2. – С. 28-31.
 3. Васкес Абанто Х.Э. В поисках той самой правовой защиты медика // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №13. – С.25-26.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Квашніна Л. В. Синглетно-киснева терапія – можливості використання       / Л. В. Квашніна, А. В. Костенко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 6. – С. 23-28.
 2. Ким Ен Дин. Частота побочных эффектов при использовании метронидазола и орнидазола в клинической практике // Український хіміотерапевтичний журн. – 2013. - № 1. – С. 19-22.
 3. Мясников Г.В. Нимесулид: риски и новые возможности /Г.В. Мясников, Т.Е. Маковская // Український мед вісн. - Сер. «Therapia» – 2013. - № 12. – С. 44-48.
 4. Ртуть и здоровье (памятка больному) // Український мед. вісн. - Сер. «Therapia». – 2013. - № 11. – С. 76-78.

  

Медична техніка та обладнання

 1. Зорін М. О. Досвід використання стереотаксичної техніки при хірургічному лікуванні кістозних вогнищевих утворень головного мозку / М. О. Зорін, А. Г. Сірко, І. Ю. Кирпа // Міжнародний неврологічний журн. – 2013. - № 6. – С. 86-92.
 2. Системы, используемые для забора крови. Таблица 2 // Головна мед. сестра. – 2013. - №12. – С.50-51.

Туберкульоз

        42.        Досвід застосування пульмонектомії та плевропульмонектомії з приводу мультирезистентного деструктивного тубеокульозу легень              / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, М. І. Калениченко [та ін.]                    //Клінічна хірургія. – 2013. - №9. – С.50-55.

        43.        Ільницький Г.І. Досвід та перспективи впровадження математичного моделювання при діагностиці туберкульозу первинного і вторинного генезу // Український пульмонологічний журн. – 2013. - №4. – С.36-41.

        44.        Казмирчук А.П. Сложности при диагностике туберкулеза                        / А.П. Казмирчук, Г.В. Мясников, Л.И. Гречаник // Український мед. вісн. - Сер. «Therapia». – 2013. - № 7-8. – С. 42-46.

        45.        Колодій С. А. Детекція збудника туберкульозу прискореним методом              // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 4. – С. 68-72.

        46.        Михайлова А. О. Вплив кабінетів консультування на ефективність лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз легень                    // Лікарська справа. – 2013. - № 5. – С. 60-65.

        47.        Перечень методов обследования, которые используют в неспециализированных учреждениях здравоохранения для выявления туберкулеза легких (диагностика и лечение в таблицах) // Український мед. вісн.- Сер. «Therapia». – 2013. - №7-8. – С.50-52.

        48.        Фещенко Ю. І. Туберкульоз у практиці сімейного лікаря                             / Ю. І. Фещенко, С. О. Черенько // Здоровя України. – 2013. - № 20 – С. 35-36.

        49.        Эффективность и переносимость ИзоПаск в индивидуализированных схемах химиотерапии при лечении больных мультирезистентным туберкулезом / С.А. Черенько, Н.А. Литвиненко, М.В. Погребна [и др.] // Український хіміотерапевтичний журн. – 2013. - №1. – С.3-8.

Онкологія

        50.        Джалилов А.Ф. Неходжкинские лимфомы: основы классификации и иммуноцитохимической диагностики // Онкология. – 2013. - №4. – С.264-273.

        51.        Досвід хемопроменевого лікування раку гортані I-II стадій                         / М. В. Соколовська, Т. М. Говоруха, Н. А.Єфремова [та ін.]                          // Український радіологічний журн. – 2013. - № 4. – С. 405-409.

        52.        Крижанівська А.Е. Безпосередні результати комбінованого лікування хворих на рак шийки матки IIB стадії // Львівський мед. часопис. – 2013. - №4. – С.32-38.

        53.        Місцеві рецидиви раку молочної залози після органозберігаючого лікування / Ю. Я.Савран, В. Р.Савран, Т. Г.Фесич // Львівский мед. часопис. – 2013. - № 3. – С. 80-89.

        54.        Современная терапевтическая тактика при мелкоклеточном раке легкого (международный опыт) // Онкология. – 2013. - № 4. – С. 307-313.

        55.        Стаховский Э. А. Достижения и перспективы в онкоурологии, пластической и реконструктивной хирургии мочевыводящих путей                / Э. А.Стаховский, П. С.Вукалович, О. Шапиро // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 4. – С. 17-26.

Педіатрія

        56.        Аряев Н.Л. Диарейный синдром в практике врача-педиатра //Здоровя України. – 2013. - №19. – С.34-35.

        57.        Гляделова Н.П. Комбинированные растительные препараты в лечении респираторных заболеваний верхних дыхательных путей у детей                 // MedicalNature: Природная медицина. – 2013. - № 3-4. – С. 8-14.

        58.        Гойда Н. Г. Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям / Н. Г. Гойда, Л.Ф.Матюха // Сімейна медицина. – 2013. - №6. – С.4-6.

        59.        Делягин В. М. Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения // Здоровье ребенка. – 2013. - № 6. – С. 167-171.

        60.        Зайков С. В. Особенности вакцинации детей, страдающих аллергическими заболеваниями / С. В. Зайков, А. В. Катилов,                      Л. Н. Кириченко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 15. – С. 18-20.

        61.        Знаменська Т. К. Основні підходи до навчання і тренінгу при впровадженні методу мати-кенгуру в педіатричну практику                           / Т. К. Знаменська, Т. В. Куріліна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - № 1. – С. 140-149.

        62.        Лошак О. О. Нефармакологічні підходи до лікування кишкових кольок у дітей перших місяців життя / О. О. Лошак, Т. В.Петрицюк,                          Є. В. Зброжик // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - № 1. – С. 33-37.

        63.        Маменко М.Е. Младенческие кишечные колики: современные подходы к терапии // Здоровье ребенка. – 2012. - №8. – С.99-100.

        64.        Матвієнко І. М. Захворюваність новонароджених та резерви її зниження // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 6. – С. 7-10.

        65.        Неділько В. П. Стан здоров’я школярів і його вплив на рівень академічної успішності / В. П. Неділько, С. А.Руденко // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 6. – С. 37-42.

        66.        Николаева Н.Г. Использование физических факторов в восстановительном лечении детей с дисплазией тазобедренных суставов / Н.Г. Николаева, Л.Б. Элий // Здоровье ребенка. – 2012. - №7. – С.142-147.

        67.        Овчаренко Л.С. Эффективная антибиотикотерапия рекуррентных бактериальных бронхитов у детей с гипертрофией лимфоглоточного кольца //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №15. – С.16-17.

        68.        Спичак Т.В. Современные возможности эффективного лечения внебольничной пневмонии у детей в амбулаторных условиях                          // Одеський мед. журн. – 2013. - №6. – С.69-75.

        69.        Чернышева О.Е. Рациональная антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей в амбулаторной практике                       /О.Е. Чернышева, И.А. Клевцова // Здоровя України. – 2013. - № 21. – С. 7-8.

        70.        Чистик Т. Вопросы рационального выбора и безопасности антимикробной терапии в педиатрии // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №17. – С.6-8.

Медична радіологія та рентгенологія

        71.        Порівняльний аналіз використання різних методів променевої діагностики холедохолітіазу / В. І. Коломійцев, Ю. О. Паламарчук,              Ю. П. Довгань, В. Г. Жемела // Український радіологічний журн. – 2013. - № 4. – С. 390-400.

        72.        Ревенюк К. М. Лазерна доплерівська флоуметрія в діагностиці ерозивних уражень шлунка у хворих на артеріальну гіпертензію                  / К. М. Ревенюк, І. О. Глазунова, Т. М. Калініченко // Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 48-52.

Медицина невідкладних станів

        73.        Зайков С. В. Современные подходы к диагностике и оказанию неотложной помощи при анафилаксии // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 17. – С. 14-16.

        74.        Кривонос Ю. М. Базові та професійні реанімаційні заходи у дітей               / Ю. М. Кривонос, І. М. Кузьмінський, О. Є. Крилюк // Екстрена медицина. – 2013. - № 5-6. – С. 109-125.

Внутрішні хвороби

        75.        Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні (за результатами конференції 24-25 жовтня 2013р.) / Н. Г. Гойда, Г. І. Лисенко,                        Л. Ф. Матюха [та ін.] // Сімейна медицина. – 2013. - №5. – С.6-8.

        76.        Бабак С. Л. Бронхообструктивный синдром в практике терапевта               / С. Л. Бабак, Л. А. Голубев, М. В. Горбунова // Здоров’я України. – 2013. - №18. – С.32-33.

        77.        Зайков С.В. Синдром хронической усталости: клиника, диагностика, лечение /С.В. Зайков, А.Е. Богомолов, О.Б.Бондарчук // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №16. – С.12-15.

        78.        Кайдашев І. П. Концентрації препаратів, які вводяться системно, для проведення шкірних проб // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 6-7. – С. 50-58.

        79.        Коноплева Л. Ф. Синдром Эйзенменгера / Л. Ф. Коноплева,                           И. В. Кричинская // Український мед. вісн. - Сер. «Therapia». – 2013. - № 6. – С. 30-36.

        80.        Косарев В. В. Экзогенный аллергический альвеолит: проблемы диагностики // Здоровя України. – 2013. - № 17. – С. 35-38.

        81.        Лисенко І. І. Сімейна медицина – турбота про покоління: огляд подій 20-ї Всесвітньої конференції сімейних лікарів // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 4. – С. 50-53.

        82.        Мороз Г. З. Руководство Европейского общества гипертензии и Европейского кардиологического общества 2013г. по ведению больных с артериальной гипертензией: новый взгляд на проблему с позиции доказательной медицины / Г. З. Мороз, Н. Н. Гидзинская // Український мед. вісн. - Сер.»Therapia». – 2013. - № 7-8. – С. 22-28.

        83.        Радченко О. М. Бета-блокатори у фокусі багатоцільової монофармакотерапії коморбідних станів у сучасній клінічній практиці   // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 4. – С. 5-19.

        84.        Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского кардиологического общества по ведению больных с артериальной гипертензией // Український мед. вісн. - Сер. «Therapia». – 2013. - № 10. – С. 66-69.

        85.        Сидорова Л.Г. Лечение больных с артериальной гипертензией: мелодия на два голоса /Л.Г. Сидорова, Г.В. Мясников  //Український мед. вісн. – Сер.»Therapia». – 2013. - № 9. – С. 16-20.

        86.        Сидорова Л.Л. Метаболическая терапия: вчера, сегодня … а завтра? //Український мед. журн. – Сер. «Therapia». – 2013. - №9. – С.29-35.

        87.        Сова С. Г. Звивистість коронарних артерій у робітників вібро-шумових професій та її роль в  ішемічному пошкодженні міокарда / С. Г. Сова,             Е. О. Лебедева // Лікарська справа. – 2013. - № 5. – С. 121-124.

        88.        Юдина Л. В. Если кашель продолжается… // Український хіміотерапевтичний журн. – 2013. - № 1. – С. 38-42.

Серцево-судинні хвороби

        89.        Бойко В. В. Значення попередників карнітину в лікуванні хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок // Кровообіг та гемостаз. – 2013. - № 2. – С. 63-68.

        90.        Ватутін М. Т. Навчання самоконтролю та самодопомоги хворих, які страждають на виражену хронічну серцеву недостатність // Кровообіг та гемостаз. – 2013. - № 2. – С. 86-91.

        91.        Европейские рекомендации по лечению хронических форм ИБС (2013): ключевые положения // Здоров’я України. – 2013. - № 24. – С. 19-20.

        92.        Іванів Ю. А. Допплерівські методи в ехокардіографічній діагностиці перикардитів // Здоров’я України. – 2013. - № 6. – С. 26-27.

        93.        Кардиомиопатия ТАКОЦУБО у 2-летней девочки: 3D-визуализация обратимой дисфункции левого желудочка сердца / SSchoofH.BertramDHonmann[и др.] (Германия) // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2013. - №6. – С.48.

        94.        Нефропротекторні та урикозуричні ефекти лозартану в пацієнтів з гіпертонічною хворобою / Є. П. Свіщенко, Л. А. Міщенко,                            В. Б. Безродний [та ін.] // Український кардіологічний журн. – 2013. - № 6. – С. 40-49.

        95.        Сидорова Н. Н. Лечение больных с хронической сердечной недостаточностью: роль кардиоселективных В-адреноблокаторов                       // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2013. - №10. – С.39-44.

        96.        Терещенко А. Эффективный контроль АД в Украине: сегодня это реально // Здоров’я України. – 2013. - №19. – С.15-17.

        97.        Ханюков О.О. Вибір оптимального медикаментозного лікування пацієнтів з мультифокальним атеросклерозом (хронічною ІХС та атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок) // Кровообіг та гемостаз. – 2013. - № 2. – С. 80-86.

        98.        Чурсина Т. Я. Клинический, гемодинамический и нейрогуморальный потенциал небиволола в лечении коморбидного пациента с сосудистой патологией // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2013. - №7-8. – С.16-22.

Хвороби органів дихання

        99.        Дяченко В. В. Амброксол в лечении болезней органов дыхания                     // Український мед. вісн. – Сер. «Therapia». – 2013. - №9. – С.51-56.

      100.      Юлиш Е.И. Рациональная муколитическая терапия в комплексе лечения бронхолегочніх заболеваний в детском возрасте /Е.И. Юлиш, А.А. Левченко // Здоровье ребенка. – 2012. - №8. – С.113-118.

Оториноларингологія

      101.      Безега М. И. Этиологический и патогенетический подход к лечению больных острым мастоидитом / М. И. Безега, В. В. Рымар // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 6. – С. 69-75.

      102.      Брандис Т. Патогенетическая терапия при тонзиллофарингитах у детей //Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №16. – С.10-11.

      103.      Журавлев А.С. Об особенностях этиопатогенетического лечения больных с экссудативным средним отитом / А.С. Журавлев,                    Н.О. Шушляпина // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №19. – С.6-7.

      104.      Зупанец И.А. Опыт применения препарата АЛЬТАБОР в профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций // Здоров’я України. – 2013. - № 20. – С. 43-44.

      105.      Калашник М. В. Гнойно-воспалительные заболевания шеи и верхнего средостения: клиника, диагностика и лечение / М. В. Калашник,                  Н. В. Красносельский // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 6. – С. 69-75.

      106.      Назаренко Л. Г. Вазомоторный ринит при беременности: особенности течения и лечения / Л. Г. Назаренко, О. И. Козловец // Здоровье женщины. – 2013. - № 7. – С. 100-106.

      107.      Наш досвід використання пробіотичних препаратів у хворих на хронічний ексудативний верхньощелепний синуїт / В. Д. Гайдук,               Л. Д. Кривохатська, М. Д. Тимченко [та ін.] // Ринологія. – 2013. - № 3. – С. 18-25.

      108.      Почуєва Т.В. Сучасний погляд на проблему діагностики і лікування хворих на гострий середній отит, ускладнений або поєднаний з абсцесами головного мозку // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 6. – С. 8-21.

      109.      Пухлик С. М. Хронические риниты у детей // Ринологія. – 2013. - № 3. – С. 51-55.

      110.      Смагина Т.В. Серратиопептидаза в фармакотерапии послеоперационного периода у пациентов, перенесших ринохирургические вмешательства / Т.В. Семгина, И.С. Зарицкая                // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 6. – С. 88-94.

      111.      Чернышова О. Е. Противовоспалительная терапия при острых фарингитах у детей / О. Е. Чернышова, Б. И. Кривущев // Здоровье ребенка. – 2013. - № 6. – С. 131-137.

Захворювання органів травлення

      112.      Онисько О. Соя: польза или вред? // Мистер Блистер. – 2013. - №10. – С.42.

      113.      Панчишин Ю. М. Складнощі антигелікобактерної терапії                                   // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 4. – С. 47-50.

      114.      Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діагностика, вибір тактики / К. В. Баранніков, Я. Б. Швидкий, І. М. Тумак,                               Н. О. Лукавецький // Львівський мед. часопис. – 2013. - № 4. – С. 67-76.

      115.      Предраковые заболевания пищевода / И.А. Лурин, В.П. Слободяник [и др.] // Український мед. вісник. – 2013. - №11. – С.35-38.

      116.      Степанов Ю. М. Дефицит селена и возможности его коррекции в практике гастроентеролога // Здоров’я України. – 2013. - №21. – С.61.

      117.      Ультразвукові допплерофлоуметричні ознаки портальної гіпертензійної гастропатії у хворих на цироз печінки / О. О. Абрагамович,                           М. О. Абрагамович, М. Р. Ферко [та ін.] – 2013. - № 3. – С. 34-41.

Стоматологія

      118.      Гризодуб В. І. Адаптація до знімних пластикових зубних протезів у осіб, що страждають на цукровий діабет: клінічні та мікробіологічні аспекти / В. І. Гризодуб, Р. М.Бадалов // Одеський мед. журн. – 2013. - № 5. – С. 39-43.

      119.      Кузьміна В.А. Розповсюдженість відкритого прикусу у віковому аспекті (6-18р.) // Вісник стоматології. – 2013. - №4. – С.130.

      120.      Лучко О. В. Динаміка стану гігієни порожнини рота у пацієнтів із зубо-щелепними аномаліями за умов лікування брекет-технікою // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 131-132.

      121.      Лютіков О.І. Можливість застосування композиційних/компомерних матеріалів при відновленні тимчасових молярів // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 133.

      122.      Халил Р. Обоснование механизмов ортодонтического перемещения зубов на основании конечно-элементного моделирования процессов при изгибе дуги первого порядка // Одеський мед. журн. – 2013. - №6. – С.65-69.

      123.      Частота проявления и анатомо-топографическая характеристика аномалий положения опорных зубов и антагонистов у лиц молодого возраста с малыми включенными дефектами зубных рядов                          / О.В. Лабунец, В.А. Лабунец, О.В. Деньга [и др.] // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 131-132.

      124.      Шило М.М. Вікові особливості формування запальних хвороб пародонта у дітей в залежності від клінічних форм туберкульозу            // Український пульмонологічний журн. – 2013. - № 4. – С. 41-44.

 Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

      125.      Антонюк-Щеглова І. А. Досвід застосування мелатоніну в літніх хворих із цукровим діабетом 2 типу // Ендокринологія. – 2013. - № 4. – С. 32-39.

      126.      Вплив гіперпаратиреозу на серцево-судинну систему / Г. О. Спаська,               І.С. Бурдо, О.М. Подобедова, Н.В. Тихонова // Український мед. вісн.- Сер. «Therapia».- 2013. – №4.- C.28-30.

      127.      Гончарова О. В. Метаболическое ожирение при нормальной массе тела. Нерешенные вопросы диагностики / О. В. Гончарова,                                 В. И. Парахададзе, И. М. Ильина // Ендокринологія. – 2013. - №4. – С.50-55.

      128.      Диагностика гематогенной тромбофилии / П. В. Ющенко,                                        С.В. Бурнаева, В.П. Вознюк, В.И. Семеняка // Український журн. гематології та трансфузіології. – 2013. - №5. – С.19-24.

      129.      Перехрестенко П. М. Препарат «Полібіолін»: виробництво та контроль якості / П. М. Перехрестенко, В. В. Любич, Л. В. Назарчук                               // Український журн. гематології та трансфузіології. – 2013. - № 5. – С. 29-34.

      130.      Симпозиум «Гиперпаратиреоз: диагностика, клинические признаки и симптомы, современные подходы к лечению» // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 6. – С. 26-31.

      131.      Тимченко А. С. Інноваційні підходи до сучасної виробничої гемотрансфузіології для отримання безпечних компонентів та білкових препаратів плазми крові / А. С. Тимченко, В. А. Любчак // Український журн. гематології та трансфузіології. – 2013. - № 5. – С. 34-38.

      132.      Тихонова Т. М. Діагностична значущість автоімунних маркерів у визначенні варіанта перебігу цукрового діабету // Ендокринологія. – 2013. - № 4. – С. 39-46.

Дерматологія

      133.      Айзятулов Р.Ф. Современные подходы к комплексной терапии простого герпеса и опоясывающего лишая // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №19. – С.14-16.

      134.      Александрук О. Д. Сучасний клінічний профіль дорослих, хворих на атопічний дерматит // Лікарська справа. – 2013. - № 5. – С. 84-89.

      135.      Дутчак Г. М. Характеристика показників окисної модифікациї білків та антиоксидантного захисту у дітей з атопічним дерматитом // Лікарська справа. – 2013. - № 5. – С. 89-94.

      136.      Приймак В. А. Результаты применения крема из растительных регуляторных пептидов для восстановления структуры и функций стареющей кожи / В.А. Приймак, З.Д. Гогитидзе // Здоровье женщины. – 2013. - №10. – С.59-62.

      137.      Прокопенко Ю. С. Перспективи застосування деяких представників родин АЙСТРОВІ та МАКОВІ для лікування псоріазу // Український журн. клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 2. – С. 22-28.

      138.      Хаща І. І. Сучасні можливості деструктивного радіохвильового лікування множинних гострокінцевих кондилом у практиці дерматолога та гінеколога / І. І. Хаща, Ю. В. Андрашко, Т. І. Чечерська // Здоровье женщины. – 2013. - № 9. – С. 153-157.

Урологія

      139.      Аблогіна О. Оптимізація перитонеального діалізу в 7 етапах освітньої роботи з пацієнтом / О. Аблогіна, Н. Степанова // Український журн. нефрології та діалізу. – 2013. - № 4. – С. 49-59.

      140.      Іванов Д. Д. Інфекції сечових шляхів у дітей: оновлення 2012 року                  // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - №14. – С.18-20.

      141.      Клиническое практическое руководство  KDIGO: обследование и лечение хронической болезни почек, 2012 // Здоровя України. – 2013. - № 20. – С. 66-68.

      142.      Новые технологии в урологии и андрологии / Н. И. Бойко,                              С. Л. Чеканов, Ю. Н. Погорецкий [и др.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - №4. – С.26-35.

      143.      Пасечников С.П. Травмы органов мочеполовой системы                                 // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - №4. – С.5-17.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

      144.      Боженко Н.Л. Больові синдроми спини: деякі психоемоційнй аспекти і можливості їх корекції // Международный неврологический журн. – 2013. - №8. – С.103-109.

      145.      Бурчинский С.Г. Ноотропная и вазотропная фармакотерапия в неврологии: сочетание препаратов или сочетанный эффект?                             // Международный неврологический журн. – 2013. - №8. – С.86-92.

      146.      Волжева Н.Б. Розлади спектру аутизму як нова проблема психіатричної допомоги дорослим / Н.Б. Волжева, К.А. Чайковська                                      // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - №5. – С.34-36.

      147.      Гмирянська А. Кинути палити: від паліатив до реальних результатів                  // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 4. – С. 58-64.

      148.      Динаміка нейропсихологічних функцій та показників системної запальної відповіді в пацієнтів у відновному періоді ішемічного інсульту за умов лікування препаратом ГЛІАТИЛІН / А. В. Паєнок,                Б. В. Задорожна, О. Я. Кухленко, Р. В. Кухленко // Международный неврологический журн. – 2013. - № 8. – С. 51-58.

      149.      Зозуля А.И. Усовершенствование системы оказания медицинской помощи населению при цереброваскулярных болезнях – составляющей общей реформы здравоохранения в Украине / А.И. Зозуля,                     Г.А. Слабкий // Міжнародний неврологічний журн. – 2013. - №7. – С.111-117.

      150.      Ільницька Т. Всеукраїнський проект «Мистецтво, що об’єднує всіх!»: (Арт-терапія) // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - № 6. – С. 5-6.

      151.      Камчатнов П. Р. Повышение эффективности противоболевой терапии при дегенеративных поражениях позвоночника // Межнународный неврологический журн. – 2013. - № 8. – С. 92-97.

      152.      Кирпа І. Ю. Використання системи нейронавігації при стереотаксичній біопсії вогнищевих утворень головного мозку: досвід 107 операцій                      // Український журн. хірургії. – 2013. - № 4. – С. 35-40.

      153.      Когнитивные функции и лечение их нарушений при хронической недостаточности кровообращения в вертебрально-базилярной системе у лиц пожилого возраста // А. А. Скоромец, К. Т. Алиев, Т. В. Лалаян [и др.] // Здоровя України. – 2013. - №19. – С.24-26.

      154.      Костюченко С. Руководство по лечению шизофрении (зарубежный опыт) // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - № 6. – С. 47-59.

      155.      Котенко К. Современные технологии для лечения боли в спине                        // Здоров’я України. – 2013. - №17. – С.25.

      156.      Лечение тяжелой депрессии. Современное состояние проблемы                   / А. И. Линев, И. И. Кутько, О. А. Панченко, Г. С. Рачкаускас // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 13. – С. 10-14.

      157.      Міщенко Т. С. Ефективність препарату ТІОЦЕТАМ у хворих із лакунарними інфарктами головного мозку / Т. С. Міщенко,                          В. М. Міщенко, І. В. Здесенко // Международный неврологический журн. – 2013. - № 8. – С. 37-45.

      158.      Пехтерев В.А. Понятие «ограниченная вменяемость» и его критерии                      // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №15. – С.22-24.

      159.      Современное лечение психотической шизофрении / И.И. Кутько,               О.А. Панченко, Г.С. Рачкаускас, А.Н. Линев // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №16. – С.14-18.

      160.      Сомнамбулизм: клинические аспекты и патофизиологические гипотезы /AntonioZadraAlexDesautelsDominiquePetit // TNELANCETNEUROLOGI. – 2013. - №7. – С.12-24.

      161.      Татаренкко О. Авторские методики борьбы с табакозависимостью                // Здоровя України. – 2013. - № 19. – С. 36-37.

      162.      Терещенко А. Терапия острого ишемического инсульта: реалии и перспективы (международный форум) //Здоров’я України. – 2013. - № 13-14. – С. 30-31.

      163.      GuntberDeuschl. Лечение пациентов с эссенциальным тремором // TheLancetNeurologi. – 2013. - № 10. – С. 48-57.

      164.      HansDiener. Лечение острого ишемического инсульта при помощи тромболизиса или тромбэктомии у пациентов, получающих противотромботическую терапию // TheLancetNeurologi. – 2013. - №9. – С.19-34.

Інфекційні та паразитарні хвороби

      165.      Возможности натуральных средств в борьбе с гельминтозами // MedicalNature: Природная медицина. – 2013. - №3-4. – С.68-69.

      166.      Господарский И.Я. Противовирусная терапия больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких                / И.Я. Господарский, В.А. Паничев // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 88-91.

      167.      Досвід бактеріологічного дослідження криптококозу / С. В. Дудник,              Ю. В. Варфоломеева, В. В. Терещенко [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 4. – С. 102-106.

      168.      Захарчук О. І. Клініко-лабораторні прояви токсокарозу у дітей                        // Український журн. клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 2. – С. 123-129.

      169.      Малий В. П. Вірусні діареї // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 4. – С. 5-17.

      170.      Незгода І. І. Синдром Незелофа в практиці лікаря-інфекціоніста                    / І. І. Незгода, О. С. Онофрійчук, Л. П. Холод // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 4. – С. 97-102.

      171.      Несприятливі події після імунізації / О. Сахнюк, О. Матвеева,                        Г. Мойсеева [та ін. // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 13. – С. 12-16.

      172.      Яковец А. Серологические маркеры вирусного гепатита В // Здоров’я України. – 2013. - №15-16. – С.68.

Венерологія

      173.      Гурженко Ю. Н. Оцінювання ефективності лікування трихомоніазу в осіб  із хронічним простатовезикулітом / Ю. Н. Гурженко, І. Махамад Лукман // Сімейна медицина. – 2013. - № 6. – С. 136-138.

      174.      Клименко П.М. Молекулярно-біологічний та культуральний контроль ефективності лікування трихомоніазу /П.М. Клименко, І.М. Лукман               // Здоровье женщины. – 2013. - № 10. – С. 176-180.

СНІД

      175.      Венцківський К. О. Особливості розродження ВІЛ-інфікованих вагітних із асоційованою герпетичною інфекцією // Здоровье женщины. – 2013. - № 10. – С. 112-114.

      176.      Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)/синдром преобретенного иммунодефицита (СПИД) – памятка больному //Український мед. вісн. - Сер. «Therapia». – 2013. - №12. – С.77-79.

      177.      Дуб Ю.М. Проблема Віл-інфекції у жіночого населення // Здоровье женщины. – 2013. - № 9. – С. 15-22.

      178.      Котова Н.В. Перелік послуг неонатальної допомоги на IIIIIрівні дітям, народженим ВІЛ-інфікованими матерями // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - №2. – С.125-132.

      179.      Марієвський В. Ф. Визначення перспективних напрямків протидії ВІЛ-інфекції у сучасній епідемічній ситуації / В. Ф. Марієвський, С. І. Доан // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 4. – С. 17-22.

      180.      Неробеев В. Д. ВИЧ-СПИД – пандемия глобального масштаба: чем сложнее диагноз, тем проще исход / В. Д. Неробеев, Д. В. Неробеев                 // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 16. – С26-28.

      181.      Проблеми ВІЛ-інфекції в практиці сімейного лікаря / М. Б. Служинська, О. М. Кутинська, І. В. Штойко [та ін.]// Сімейна медицина. – 2013. - №5. – С.26-30.

      182.      Супотницкий М. В. Стратегии паразитов, вирус СПИДа и одна эволюционная гипотеза // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 15. – С. 14-17.

Хірургія

      183.      Горобейко М. Б. Контроль ефективності лікування хворих з приводу синдрому діабетичної стопи та периферійної ангіопатії // Клінічна хірургія. – 2013. - № 12. – С. 37-39.

      184.      Интенсивная терапия неконтролируемого внутреннего кровотечения до проведения хирургического гемостаза при политравме / В. Д. Шейко,       С. И. Панасенко, А. А. Крыжановский [и др.] // Клінічна хірургія. – 2013. - №12. – С.49-51.

      185.      Комплексный подход к лечению синдрома диабетической стопы                / И. В. Гурьева, О. С. Федорова, И. А. Строков [и др.] // Здоров’я України. – 2013. - №20. – С.20-21.

      186.      Криворучко И.В. Дифференцированный подход к выбору метода лечения псевдокист поджелудочной железы // Клінічна хірургія. – 2013. - №7. – С.16-19.

      187.      Лапароскопическая резекция надпочечника / М.Е. Нечитайло,                      В.В. Черный, О.Н. Гулько [и др.// Український журн. хірургії. – 2013. - №4. – С.48-52.

      188.      Малиновский А.В. Лапароскопическая пластика гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы новым сетчатым трансплантатом: отдаленные результаты // Український журн. хірургії. – 2013. - №4. – С.10-16.

      189.      Недоліки діагностики захворювань гострого живота. Вузька спеціалізація чи панорамне мислення лікарів? Операції відчаю                 / В. П. Федоренко, Т.І. Кобза, О.І. Мицик [та ін.] //Львівський мед. часопис. – 2013. - №2. – С.60-67.

      190.      Ничитайло М. Е. Лечение и профилактика инфекционных осложнений в гепатобилиарной хирургии / М. Е.Ничитайло, М. Н. Булик,                             Б. Ф. Яковлев // Клінічна хірургія. – 2013. - №10. – С.10-13.

      191.      Опыт лечения новорожденных с искусстренными кишечными свищами / А. А. Лосев, И. О. Диланян, Н. В. Сиволап [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - №1. – С.47-51.

      192.      Оринчак В. А. Вплив патогенетично обгрунтованого лікування на якість життя пацієнтів при  посттромботичній хворобі нижніх кінцівок                     // Клінічна хірургія. – 2013. - № 8. – С. 41-44.

      193.      Первый опыт лапароскопической notouch панкреатодуоденальной резекции / К. В. Копчак, А.В. Дувалко, Л.А. Перерва [и др.] // Клінічна хірургія. – 2013. - №9. – С.73-74.

      194.      Предоперационная подготовка и послеоперационное лечение больных с язвенным пилородуоденальным стенозом / В. В. Бойко, С. В. Ткач,               В. Г. Ромов [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2013. - №4. – С.88-92.

      195.      Толмачев А. Г. Случай успешного лечения толстокишечного свища с использованием вакуум-терапии // Український журн. хірургії. – 2013. - №4. – С.129-132.

      196.      Толстанов А. К. Оптимизация оказания специализированной помощи больным с гнойными заболеваниями легких и плевры // Харківська хірургічна школа. – 2013. - №4. – С.78-82.

      197.      Чернышев С. В. Оценка отдаленных результатов при органосохраняющих операциях на щитовидной железе                                 // Ендокринологія. – 2013. - №4. – С.16-21.

      198.      Шевчук І. М. Особливості лікування гострого панкреатиту у пацієнтів похилого та старечого віку / І. М. Шевчук, Р. Т. Кузенко // Клінічна хірургія. – 2013. - № 11. – С. 27-30.

  

Травматологія. Ортопедія

      199.      Аналіз особливостей анестезіологічного забезпечення та оперативних втручань з приводу травматичного ушкодження нижньогрудного та  поперекового відділів хребта / Ю. А. Боднарчук, О. Ф. Танасійчук,            О. В. Толстіхін, М. В. Головань // Клінічна хірургія. – 2013. - № 11. – С. 64-66.

      200.      Бурлука В. В. Звіт про участь у роботі міжнародної науково-освітньої конференції «Модернізація допомоги хворим з тяжкою поєднаною травмою» / В. В. Бурлука, М. А. Максименко, О. В. Пастушков                         // Екстрена медицина. – 2013. - № 5-6. – С. 130-133.

      201.      Бур’янов О. А. Фармакотерапія в комплексному лікуванні остеоартрозу // Здоров’я України. – 2013. - № 13-14. – С. 18-19.

      202.      Омельченко Л. И. Ювенильный артрит: современные рекомендации по диагностике и лечению / Л. И. Омельченко, Г. Хорнефф,                             А. В. Старикова // Здоров’я України. – 2013. - №6. – С.11-12.

Офтальмологія

      203.      Бездетко П. А. Применение статинов и фибратов как стабилизаторов прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом II типа / П. А. Бездетко, С. М. Аджадж, Е. Н. Ильина                        // Офтальмологический журн. – 2013. - № 5. – С. 34-41.

      204.      Ємченко В.І. Використання компютерної програми для розвитку координат обєктів на поверхні моделі очного яблука при оперативних втручаннях на косих мязах / В.І. Ємченко, Д.В. Кухаренко                    // Офтальмологический журн. – 2013. - №6. – С.26-32.

      205.      Николюк А. М. Результати комлексного лікування набрякового екзофтальму із застосуванням ретробульбарних ін’єкцій кортикостероїдів пролонгованої дії // Офтальмолгический журн. – 2013. - № 5. – С. 57-61.

      206.      Рудковська О. Д. Випадки успішного лікування невриту зорового нерва із застосуванням циклоплегіків // Міжнародний неврологічний журн. – 2013. - № 7. – С. 36-41.

      207.      Сафроненкова И. А. Результаты лечения злокачественных эпителиальных опухолей кожи век // Офтальмологический журн. – 2013. - № 5. – С. 34-41.

      208.      Совершенствование метода абластики при энуклеации глазного яблока в случаях ретинобластомы / Н. В. Пасечникова, Н. Ф. Боброва,                   В. А. Науменко[и др.] // Офтальмологический журн. – 2013. - № 6. – С. 62-68.

Акушерство. Гінекологія

      209.      Адаптация мировых практик лечения эндометриоза в украинском социуме / О.П. Танько, М.В. Самойлова, Р.А. Сафонов [и др.]                     // Здоровье женщины. – 2013. - №7. – С.27-32.

      210.      Бойчук Л.Г. Особливості антенатального догляду за жінками з багатоплідною вагітністю // Сімейна медицина. – 2013. - №6. – С.68-72.

      211.      Веропотвелян П. Н. Эндометриоз у пациенток, страдающих бесплодием, и его лечение / П. Н. Веропотвелян, Н. П. Веропотвелян,              А. С. Сагань // Здоровье женщины. – 2013. - № 9. – С. 157-162.

      212.      Гайдамакина Л.Ф. Консервативное лечение трубной беременности               /Л.Ф. Гайдамакина, Л.С. Мельникова, Ю.Л. Тыбинь                                      // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - №6. – С.70-73.

      213.      Гафійчук Н. В. Оптимізація діагностики та лікування гіпоталамо-гіпофізарної дисфункції у жінок із ановуляторним безпліддям                         // Здоровье женщины. – 2013. - № 10. – С. 163-169.

      214.      Геряк С.М. Протирецидивна терапія при запальних процесах шийки матки та піхви у жінок репродуктивного віку // Здоровье женщины. – 2013. - № 9. – С. 107-110.

      215.      Запобігання рецидивам лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку / Л. І. Іванова, А. Г. Корнацька, І. С. Колесніченко, Г. В. Чубей                         // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 6. – С. 88-91.

      216.      Карпенко Н. Дуфастон:15 лет в Украине (лечение бесплодия)                       // Здоровя України. – 2013. - №19. – С.10-12.

      217.      Кольпоскопическая тактика ведения пациенток с патологическими результатами цервикальной цитологии и гистологии. Клиническое практическое руководство Общества акушеров и гинекологов Канады – 2012. // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 6. – С. 27-34.

      218.      Коньков Д. Г. Особенности профилактики послеоперационного пареза кишечника в гинекологической практике / Д. Г. Коньков,                              Л. И. Степанюк // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 17. – С. 10-12.

      219.      Льовкіна О.Л. Нові підходи до лікування первинного стрес-індукованого непліддя // Здоровье женщины. – 2013. - № 7. – С. 171-176.

      220.      Макаренко М.В. Вертикальные роды, современный взгляд                       / М.В. Макаренко, Д.А. Говсеев, А.А. Корба // Здоровье женщины. – 2013. - №8. – С. 74-76.

      221.      Мальцев Д.В. Возможности современной иммунотерапии в репродуктологии // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - №5. – С.45-56.

      222.      Нарытник Т. Т. Современный взгляд на гиперандрогению и ее лечение // Сімейна медицина. – 2013. - № 6. – С. 123-129.

      223.      Присташ Ю. Я. Негормональна реабілітація репродуктивної системи у жінок після хірургічного лікування вузлової форми фіброзно-кістозної мастопатії // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 6. – С. 64-70.

      224.      Румянцева З. С. Пути профилактики ретенционных образований яичников // Здоровье женщины. – 2013. - № 7. – С. 158-160.

      225.      Серова О. Ф. Новые подходы к профилактике и ведению преждевременных родов / О. Ф. Серова, Д. М. Фарин, Н. И. Тапильская // Здоровье женщины. – 2013. - № 10. – С. 20-26.

      226.      Татарчук Т. Ф. Место заместительной гормональной терапии в кардиоваскулярной профилактике у женщин в менопаузе                           / Т. Ф. Татарчук, Е. И. Матченко // Здоровя України. – 2013. - № 13-14. – С. 22-23.

      227.      Татарчук Т. Ф. Сучасні можливості негормональногно лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок з ожирінням                                      // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 5. – С. 14-22.

      228.      Хаша І. І. Сучасні можливості деструктивного радіохвильового лікування множинних гострокінцевих кондилом у практиці дерматолога та гінеколога / І. І. Хаша, Ю. В. Андрашко, Т. І. Чечерська // Здоровье женщины. – 2013. - № 9. – С. 153-157.

      229.      Шишкова В. Н. Современная оральная контрацепция и риск тромбозов // Здоровье женщины. – 2013. - № 10. – С. 71-76.

      230.      Ефективність ендоскопічних методів лікування жінок з ранніми репродуктивними втратами / А. Г. Корнацька, О. Ю. Борисюк,                       І. І. Ракша [та ін.] // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 6. – С. 60-64.

      231.      Яшина Е. Г. Сложные случаи эндометриоза: от стандартов лечения к индивидуальному подходу // Здоровье женщины. – 2013. - № 8. – С. 24-26.

      232.      PidonilE. Биохимические маркеры при прогнозировании преждевременных родов // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 6. – С. 34-40.

      233.      VutakaUeda. Сывороточные биомаркеры для раннего выявления гинекологического рака // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 6. – С. 73-82.

                                            Спортина  медицина

      234.      Время менять подход к ведению сотрясений головного мозга у спорсменов // TheLancetNturology. – 2013. - № 10. – С. 2-3.

Військова медицина

      235.      Мосієнко Г. П. Клініко-етіологічні аспекти виникнення анемії у військовослужбовців // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 91-96.

Медсестринська справа

      236.      Алієв Т. Новий порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 4. – С. 58-64.

      237.      Беденко-Зваридчук О. Проблеми безпеки та охорони праці медичної сестри // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 4. – С. 16-26.

      238.      Бровченко Т. Інструкція з охорони праці для молодшої медичної сестри рентгенологічного відділення // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 3. – С. 43-47.

      239.      Будник Т. Графіки роботи, складені старшою медсестрою, і норми робочого часу // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 5. – С. 60-62.

      240.      Забор донорской крови: шаг 1 – шаг 6 // Головна мед. сестра. – 2013. - №12. – С.54-55.

      241.      Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної соціальної допомоги // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 3. – С. 36-43.

      242.      Крячкова Л. Створюємо систему оцінки діяльності персоналу // Головна мед. сестра. – 2013. - № 11. – С. 15-21.

      243.      Кузякіна Н. Використання засобів наочності для підвищення професійної майстерності медичних сестер // Головна мед. сестра. – 2013. - № 9. – С. 34-38.

      244.      Левківська М. Модель профілактики внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 5. – С. 37-44.

      245.      Малюга В. Деякі аспекти профілактики туберкульозу // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 5. – С. 7-18.

      246.      «Мотивізація середнього медичного персоналу»: дайджест-огляд                  // Головна мед. сестра. – 2013. - № 9. – С. 64-70.

      247.      Полищук И. Мобильные телефоны как источник инфекции // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 6. – С. 54-59.

      248.      Практическое руководство по передовой практике в области флебологии. Обеспечение надлежащего помещения. Обеспечение четких инструкций: шаг 1 – шаг 11 // Головна мед. сестра. – 2013. - №12. – С.52-54.

      249.      Салманов А. Вимоги до проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 6. – С. 22-32.

      250.      Салманов А. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики         // Журнал головної мед. сестри. – 2013. - № 3. – С. 47-56.

      251.      Системы, используемые для забора крови. Таблица 2 // Головна мед. сестра. – 2013. - №12. – С.50-51.

      252.      Стандарти виконання лікувальних процедур молодшими спеціалістами з медичною освітою Державної наукової установи «Науково-практичной центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами // Головна мед. сестра. – 2013. - №11. – С.30-47.