Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Січень-березень 2014 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я

            1.       Аналіз основних засобів наукової комунікації в забезпеченні інформацією спеціалістів терапевтичного профілю в Україні у 2008-2012 рр. / А. Є. Горбань, В. З. Нетяженко, Л. І. Закрутько [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 5-12.

            2.       Вороненко Ю. В. Аналіз проблем кадрового забезпечення первинної медичної допомоги в контексті реформування галузі охорони здоров’я в Україні / Ю. В. Вороненко // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 14-22.

            3.       Горпинченко А. С. Медична допомога в козацькому війську                          / А. С. Горпинченко // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. - № 1. – С. 146-152.

            4.       Литвинова О. Н. Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я / О. Н. Литвинова, Н. О. Теренда // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 64-68.

            5.       Методика розрахунку тарифів на медичні послуги та медичну допомогу в закладах охорони здоров’я України / О. К. Толетанов, В. П. Корж,                  В. А. Мохорєв [та ін.] //Український медичний часопис. – 2013. - № 4. – С. 14-20.

            6.       Оголошено імена лауреатів Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини // Практична ангіологія. – 2013. - № 3. – С. 72.

            7.       Протас С. Особливості реформування санепідслужби у Кіровоградській області / С. Протас // СЕС: профілактична медицина. – 2013. - № 4. – С. 30-34.

            8.       Смірнова В. Л. Роль керівників охорони здоров’я в її реформуванні               / В. Л. Смірнова, Н. Я. Панчишин // Вісник соц. гігієни та організації охорни здоров’я. – 2013. - № 3. – С. 26-29.

            9.       Сміянов В. А. Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров я / В. А. Смірнов,               А. В. Степаненко, В. Ю. Петренко, С. В. Тарасенко // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. - 2013. - № 3. – С. 11-18.

          10.     Степаненко А. Місце клінічного аудиту в системі управління якістю медичної допомоги / А. Степаненко, В. Сміянов // Главный врач. – 2013. - №8. – С. 48-53.

          11.     Трофименко С. І. Деякі фінансово-економічні аспекти реформування охорони здоров’я України / С. І. Трофименко, А. В. Томинець,                            О. Г. Шекера // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 101-104.

          12.     Устінов О. Актуальні проблеми здоров’я та охорони здоров’я у                     IIIтисячолітті / О. Устінов // Український медичний часопис. – 2013. - №             3. – С. 28-32.

          13.     Устінов О. Шляхи забезпечення якості медичної допомоги: ліцензування, акредитація, стандартизація, спільна відповідальність                 / О. Устінов // Український медичний часопис. – 2013. - № 3. – С. 24-28.

        14.        Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги / Л. Я. Ковальчук, М. В. Банчук, Р. Я. Мостовий [та ін.] // Вісник соц. гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 4-11.

        15.        Шакалова С. П. Організація соціальної реабілітації працездатних інвалідів / С. П. Шакалов // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 107-110.

Медичне право

        16.        Виклики та ризики обмеження репродуктивних прав жінок в Україні. Засідання круглого столу // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - №4. – С.13-16.

        17.        Копков В. С. Допоміжні репродуктивні технології у вирішенні демографічних проблем. Правові аспекти / В. С. Копков, І. І. Цанько                //Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - №4. – С.55-58.

        18.        Черненко З. Права медичних працівників в світлі реформи охорони здоров’я / З. Черненко, В. Тесленко // Головна медична сестра. – 2013. - № 11. – С. 65-67.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

        19.        Гук З. О. Небажані ефекти антибіотикотерапії / З. О. Гук, І. М. Осіїк                     // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 3. – С. 53-56.

        20.        Кривов’яз О. В. Поділ таблеток: переваги та ризики / О. В. Кривов’яз           // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 1. – С. 79-82.

        21.        Таран А. И. Диклофенак – нестареющий лидер / А. И. Таран                          // Український медичний вісник. – Сер. «Therapia». – 2013. - № 6. – С. 52-56.

        22.        Хоменко В. М. Дослідження історичних аспектів розвитку аптечної мережі в Україні та їх впливу на сьогодення / В. М. Хоменко                          // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. -             № 1. – С. 205-210.

Медична техніка та обладнання

        23.        Гиниятуллин Н. Тракционная терапия с помощью аппаратов серии «ОРМЕД»: лечебное воздействие при вытяжении позвоночника                        / Гиниятуллин Н. // Український  медичний часопис. – 2013. - №4. – С.83-85.

        24.        Лабораторія в кишені. CITOTEST – швидкі тести для визначення інфекційних захворювань: ВІЛ-інфекції, вірусних гепатитів, грипу та інших // Острые и неотложные состояния. – 2013. - № 2/3. – С. 53.

Туберкульоз

        25.        Бабіч І. М. Значення відеоторакоскопії в комплексному лікуванні хворих на туберкульозний плеврит / М. І. Бабіч, М. С. Опанасенко                   // Український  пульмонологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 46-51.

        26.        Медико-соціальні проблеми, досягнення та перспективи розвитку фтизіатрії на сучасному етапі / Т. М. Бойчук, Л. Д. Тодоріко, А. В. Бойко, І. О. Сем’янів // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 109-116..

        27.        Наукові підходи до вирішення проблем туберкульозу / Ю. І. Фещенко, В. М. Мельник, В. Г. Матусевич, І. О. Новожилова // Український пульмонологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 5-15.

        28.        Петренко В. І. Актуальні питання діагностики та лікування позалегеневого туберкульозу / В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко,                        А. В. Бойко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 3. – С. 86-95.

        29.        Сучасні підходи щодо проведення бактеріологічної ідентифікації мікобактерій / А. І. Барбова, О. А. Журило, П. С. Трофімова [та ін.]                // Український пульмонологічний журнал. – 2013. - № 3. – С. 28-33.

        30.        Хіміорезистентний туберкульоз: поширеність та профіль стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів                / В. М. Мельник, І. О. Новожилова, В. Г. Матусевич [та ін.]                            // Український  пульмонологічний журн. – 2013. - №3. – С.19-24.

Онкологія

        31.        Галковская Г. Рак молочной железы: современный опыт и перспективы лечения / Г. Галковская //Онкология. – 2013. - №3. – С.184-191.

        32.        ГулеватыйС.В. Применение радиойодтерапии при дифференцированном раке щитовидной железы: международные стандарты и дискуссионные вопросы /С.В. Гулеватый, Л.Г. Воскобойник, Н.Д. Тронько //Журнал Національної АМН України. – 2013. - № 3. – С. 339-355.

        33.        Вирва О. Є. Сучасний підхід до лікування злоякісних кісткових пухлин. Ч. 1 / О. Є. Вирва // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - № 4. – С. 116-122.

        34.        Заброда В. Професійні онкологічні захворювання / В. Заброда,                   С. Дорогань, В. Вечеровський // СЕС: профілактична медицина. - 2013. - № 5. – С. 34-36.

        35.        Лазирский В.А. Хирургическая тактика у больных с осложнениями местнораспространенного рака желудка / В. А. Лазирский                                //Міжнародний медичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 47-51.

        36.        Лесной И. И. Проблема боли в онкологии / И. И. Лесной //Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 14-15.

        37.        Никишаев В.И. Эндоскопическое лечение пациентов с неоплазиями желудка и толстого кишечника / В. И. Никишаев //Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 28-30.

        38.        Новая форма препарата герцептин, позволяющая сократить время проведения процедур, одобрена в Европе для лечения HER 2 -  положительного рака молочной железы: международный опыт                        // Онкология. – 2013. - № 3. – С. 217-241.

        39.        Пилипенко І. М.  Нові підходи до ведення хворих на рак передміхурової залози на принципах доказової медицини / І. М. Пилипенко,                            М. І. Пилипенко // Український радіологічний журнал. - 2013. - № 2. – С. 131-139.

        40.        Риск рака в группах населения, пострадавшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС /А.Е. Присяжнюк, Д.А. Базыка, А.Е. Романенко [и др.] //Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 3. – С. 34-42.

        41.        Скрининг рака шейки матки. Рекомендации  ACS-2012 //Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 5. – C. 38-49.

        42.        Сухін В. С. Ефективність лікування лейоміосаркоми матки I-II стадії               / В. С. Сухін, О. М. Сухіна, В. П. Старенький // Український  радіологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 236-239..

        43.        Шляхи підвищення ефективності лікування хворих на первинно неоперабельний рак грудної залози / В. С. Іванкова, І. І. Смоланка,              С. Ю. Скляр [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2013. -               № 2. – С. 178-181.

        44.        Ярощук Т.М. Цитологическая диагностика опухолей яичника                  / Т. М. Ярощук //Онкология. – 2013. - №3. – С.178-184.

Педіатрія

        45.        Аліфанова С. В. Ефективність пробіотиків у реабілітації дітей, що народились недоношеними / С. В. Аліфанова // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 4. – С. 43-47.

        46.        Антонець В. А. Особливості харчування дітей з хронічними закрепами             / В. А. Антонець // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 5. – С. 47-49.

        47.        Бацюра Г. В. Клінічні і серологічні аспекти хвороби Лайма / Г. В. Бацюра // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. -              № 4. – С. 57-60.

        48.        БелоусоваО.Ю. Дисбиоз кишечника при функциональном запоре у детей и его коррекция синбиотиком ЛАКТИАЛЕ / О. Ю. Белоусова //Современная педиатрия. – 2012. - №5. – С.123-128.

        49.        Бережний В. В. Нові можливості корекції порушення травлення у              дітей із функціональними гастроінтестинальними розладами                                   / В. В. Бережний, В. Г. Козачук // Дитячий лікар. – 2013. - № 4. – С. 19-24.

        50.        Весельський В. Л. Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального здоров’я дітей в практиці сімейного лікаря / В. Л. Весельський                // Сімейна медицина. – 2013. - № 5. – С. 144-149.

        51.        Височина І. Л. Особливості стану місцевого імунітету слизових верхніх дихальних шляхів у дітей – вихованців дитячих будинків та ефективність сезонної профілактики ГРВІ з використанням багатокомпонентного рослинного препарату / І. Л. Височина // Медичні перспективи. – 2013. – № 3. – С. 77-84.

        52.        Головная боль у детей: возможности патогенетического лечения                /С.В. Кривопустов, О.Л. Дзюба, Л.М. Гречишина [и др.] //Современная педиатрия. – 2012. - №5. – С.21-25.

        53.        Держсанепіднагляд у відомчих дитячих дошкільних закладах / І. Лурін, Л. Шугалей, Л. Рузич, О. Мишко // СЕС: профілактична медицина. – 2013. - № 5. – С. 22-24.

        54.        Состояние здоровья детей, рожденных в семьях родителей, облученных вследствие аварии на ЧАЭС / Н. М. Коренев [и др.] //Здоровье ребенка. – 2012. - №6. – С.66-73.

        55.        Корнева В.В. Межприступный период при ацетонемическом синдроме у детей – мифы и реалии /В.В. Корнева, Е.А. Боярская, М.А. Капичина //Дитячий лікар. – 2013. - № 4. – С. 40-46.

        56.        Кравченко И. Неврологические осложнения гриппа у детей                         / И. Кравченко // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 34-35.

        57.        Кузик А. С. Гемангіоми у дітей: класифікація, клінічна картина, лікування / А. С. Кузик // Львівський медичний часопис. – 2013. - № 2. – С. 39-45.

        58.        Малич Т.С. Желтухи новорожденных / Т. С. Малич //Перинатология и педиатрия. – 2013. - №4. – С.114-121.

        59.        Мищенко Л. А. Артериальная гипертензия у детей и подростков (симпозиум № 41) / Л. А. Мищенко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 16. – С. 26-30.

        60.        Наш досвід у вирішенні проблемних питань збереження життя і здоров’я надзвичайно недоношених немовлят / О. С. Яблонь, Д. Ю. Власенко, Т. І. Антонець [та ін.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - № 2. – С. 25-31.

        61.        Підходи до лікування риносинуситу у дітей / О. Є. Абатуров, О. М. Герасименко, Л. Л. Петренко [та ін.] //Здоровье ребенка. – 2012. - №7. – С.101-104.

        62.        Современные подходы к ведению пациентов с пищевой аллергией               / О. Г. Щадрин, В. А. Клименко, Ю. В. Карпушенко [и др.]                             //Современная педиатрия. – 2012. - №5. – С.101-105.

        63.        Шадрин О. Г. Подходы к терапии ранней стадии желчнокаменной болезни у детей / О. Г. Шадрин, Е. В. Шутова // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 4. – С. 92-96.

        64.        Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із синдромом подразненого кишечника // Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 71-75

Медична радіологія та рентгенологія

        65.        Аникеева О. Ю. Выбор дозы облучения у больных раком легкого с сердечно-сосудистой патологией / О. Ю. Аникеева, П. В. Филатов,                О. А. Пашковская // Український радіологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 152-154.

        66.        Гацкевич Г. В. Систематизация, архивирование и использование дозиметрической информации в лучевой терапии / Г. В. Гацкевич,               И. Г. Тарутин, Е. В. Титович // Український радіологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 170-171.

        67.        Проблеми радіаційної медицини та безпеки України в XXI столітті: історичне минуле та сучасні завдання / А. М. Сердюк, Д. А. Базика,                І. П. Лось [та ін.] // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. - № 1. – С. 7-19.

        68.        Рустамова У. М. Совершенствование лучевой диагностики гонартроза           / У. М. Рустамова // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 2. – С. 87-90.

        69.        Юдко О. О. Розрахунок фактора оберненого розсіювання методом Монте-Карло для моноенергетичного рентгенівського випромінення           / О. О. Юдко // Український радіологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 253-256.

        70.        Яременко О. Б. Клинико-рентгенологические ассоциации при различных вариантах базисной терапии ревматоидного артрита               / О. Б. Яременко // Український ревматологічний журнал. – 2013. - №         2. – С. 51-57.

Медицина невідкладних станів

        71.        Галушко О. А. Невідкладні стани при цукровому діабеті: лактатацидемічна кома / О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния. – 2013. - №4/5. – С.5-8.

        72.        Галушко О. А. Невідкладні стани при цукровому діабеті. Ч. ІІІ: Гіпоглікемічний синдром / О. А. Галушко // Острые и неотложные состояния. – 2013. - № 2/3. – С. 51-56.

        73.        Крилюк В. О. Превентивні смерті як індикатор якості надання екстреної медичної допомоги постраждалим / В. О. Крилюк //Острые и неотложные состояния. – 2013. - №2/3. – С.56-61.

        74.        Мониторинг – детерминированная стратегия антибактериальной терапии у больных с тяжелым сепсисом и септическим шоком                      / Л. А. Мальцева, Н. Ф. Мосенцев, Н. В. Федоренко, Л. В. Куник                    // Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 162-166.

        75.        Скидан М. А. Принципи надання екстреної медичної та домедичної допомоги за умов надзвичайних ситуацій / М. А. Скидан, О. М. Євдін           // Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 10-14.

        76.        Соломенцева Т.А. Острый алкогольный гепатит: современные представления, возможности терапии /Т.А. Соломенцева,                           И.Э. Кушнир, В.М. Чернова //Острые и неотложные состояния. –     2013. - №2/3. – С.5-9.

        77.        Эффективность тромболизиса при тромбоэмболии легочной артерии (клинический случай) / О. И. Нишкумай, А. В. Бахтизин, Г. В. Верник          [и др.] //Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 170-173.

Внутрішні хвороби

        78.        Бибикова Л. П. Применение комбинированной иммунотерапии у пациентов с поллинозами / Л. П. Бибикова, А. В. Ковпак //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 6/7. – С. 64-66.

        79.        Видиборець С. В. Клінічне значення змін показника швидкості зсідання еритроцитів / С. В. Видиборець, О. В. Кучер, О. В. Сергієнко // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 85-93.

        80.        Князькова И.И. Терапевтическая эффективность бисопролола у больных со стабильной стенокардией / И. И. Князькова //Здоров’я України. - 2013. - № 17. – С. 13-15.

        81.        Кондратюк В. Е. Антифосфолипидный синдром в практике врачей разных специальностей: сложности диагностики / В. Е. Кондратюк            // Серце і судини. – 2013. - № 3. – С. 102-111.

        82.        Корицька І. В. Алергія та алерген-специфічна імунотерапія                      / І. В. Корицька // Клінічна імунологія. – 2013. - № 4. – С. 73-75.

        83.        Несприятливі події після імунізації / О. М. Сахнюк, О. В. Матвеева,            Г. В. Мойсеева [та ін.] //Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 3. – С. 5-17.

        84.        Приходько В.Ю. Головная боль в практике терапевта и семейного врача / В. Ю. Приходько // Українськиймедичний часопис. – 2013. - №3. – С.50-61.

        85.        Розроблення комп’ютерних програм для організації скринінгу раку для сімейного лікаря / Р. В. Сенотович, А. О. Гонца, О. І. Іващук [та ін.]               //Сімейна медицина. – 2013. - №4. – С.80-85.

        86.        Романюк Ю. А. Сімейний лікар великих міст: проблеми та перспективи розвитку / Ю. А. Романюк // Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 107-111.

        87.        Чен М. Курение среди женщин: опасность, которая угрожает нашему будущему / М. Чен // Здоров’я України. – 2013. - № 21. – С. 30-31.

        88.        Чухрієнко Н. Д. Методи раннього виявлення, прогнозування подальшого перебігу та ускладнень полінозу / Н. Д. Чухрієнко,               Е. Г. Грабовська // Медичні перспективи. – 2013. - № 3. – С. 44-49.

        89.        Хіміон Л. В. Іммуноглобулін G4 – асоційоване захволрювання (огляд літератури) / Л. В. Хіміон //Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 42-50.

        90.        Яковлева О. О. Легенева гіпертензія: сучасні стратегії та перспективи лікування / О. О. Яковлева, О. О. Клекот, Т. М. Маслоїд                                 // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 3. – С. 21-27.

Серцево-судинні хвороби

        91.        Амосова Е. Н. Рекомендации Европейского общества гипертензии и Европейского общества кардиологов по ведению пациентов с артериальной гипертензией 2013 года: старые истины и новые перспективы / Е. Н. Амосова, Ю. В. Руденко // Серце і судини. – 2013. - № 3. – С. 20-25.

        92.        Воронков Л.Г. Ивабрадин в амбулаторной практике ведения пациентов с ХСН: результаты украинского кооперативного исследования ФАКТ-СН / Л. Г. Воронков //Серцева недостатність. – 2013. - № 2. – С. 21-29.

        93.        Гаврисюк В.К. Хроническое легочное сердце в свете положений международных руководств NICE-COPD и GOLD/ В. К. Гаврисюк               // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 89-94.

        94.        Данин Г. Инновационные немедикаментозные подходы к лечению ХСН / Г. Данин //Серцева недостатність. – 2013. - № 2. – С. 84-93.

        95.        Демихова Н. В. Фармакодинамические эффекты комбинированной терапии у больных артериальной гипертензией при хронической болезни почек / Н. В. Демихова // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 1. – С. 112-116.

        96.        Інвалідність унаслідок хвороб системи кровообігу (первинна, прихована, прогнозована) / А. В. Іпатов, І. В. Дроздова, І. Я. Ханюкова, О. М. Мацуга // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 47-54.

        97.        Катеренчук І. П. Ішемічна хвороба серця та остеоартроз: особливості терапії поєднаного перебігу / І. П. Катеренчук, Ю. В. Тесленко                      // Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 73-78.

        98.        Корж О. М. Профілактика і лікування серцево-судинних захворювань: проблема прихильності до рекомендацій / О. М. Корж // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 36-42.

        99.        Лупанов В.П. Современное медикаментозное лечение стабильной ИБС (новые американские рекомендации, 2012) / В. П. Лупанов //Острые и неотложные состояния. – 2013. - №2/3. – С.46-51.

      100.      Магнитно-резонансная томография в диагностике ишемической болезни сердца / Н. Т. Ватутин, Н. В. Калинкина, Е. А. Савченко [и др.] /Журнал Національної АМН України. – 2013. - № 3. – С. 307-320.

      101.      Новые методы диагностики и лечения облитерирующих заболеваний магистральных артерий /А.Ю. Зайцев, А.И. Щербюк, Е. Г. Артюхина [и др.] // Медицинская помощь. – 2004. - №4. – С.3-14.

      102.      Оцінка ефективності комбінованого препарату глюконової кислоти при додатковому застосуванні з аміодароном у пацієнтів з персистентною фібріляцією передсердь / У. П. Черняга, О. Й. Жарінов, М. С. Сороківський [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2013. - № 4. – С. 40-49.

      103.      Роль фармакотерапії в лікуванні пацієнтів з хронічною венозною недостатністю нижніх кінцівок / О. О. Литвиненко, В. Ф. Коноваленко, С. Г. Бугайцов, Ю. В. Антоненко // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 116-124.

      104.      Стаднік С. М. Клініко-патогенетичні аспекти безбольової ішемії міокарда / С. М. Стаднік // Здоров’я України. – 2013. - № 6. – С. 32-33.

      105.      Стаднюк Л. А. Діагностика серцевої недостатності у людей літнього віку / С. М. Стаднік // Серцева недостатність. – 2013. - № 2. – С. 14-21.

      106.      Ушаков А. В. Регуляция изменений несократительных элементов сердечной мышцы при развитии инфаркта миокарда /А.В. Ушаков,             А.А. Гагарина //Серце і судини. – 2013. - № 3. – С. 118-125.

Хвороби органів дихання

      107.      Обгрунтування тривалості антибактеріальної терапії хворих на тяжкі негоспітальні пневмонії / Т. О. Перцева, Т. В. Кірєєва, К. О. Бєлослудцева, Н. Н. Петрик // Український пульмонологічний журнал. – 2013. - № 3. – С. 68-70.

      108.      Щербенюк Н. В.Зміни тактики вибору антибіотиків під час лікування негоспітальної пневмонії в умовах стаціонару (2007-2011рр.) / Н. В. Щербанюк // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 3. – С. 67-75.

      109.      Юдина Л.В. Современный взгляд на выбор антибиотика при инфекционном обострении ХОЗЛ / Л. В. Юдина // Український пульмонологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 51-57.

Оториноларингологія

      110.      Безшейко В. Г. Монтелукаст в терапии аллергического ринита и назальных полипов: механизм действия, клиническая эффективность            / В. Г. Безшейко // Український медичний часопис. – 2013. - № 3. – С. 101-107.

      111.      Божко Н. В. Дисбактериоз глотки – не повод для антибиотикотерапии             / Н. В. Божко, Т. В. Маркитан // Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 44-50.

      112.      Зайков С. В. Диагностика и лечение ринитов у детей / С. В. Зайков,             А. В. Катилов, С. В. Скичко // Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 8-23.

      113.      Крюков А.И. Возможности современных макролидов в стартовой терапии острого бактериального синусита / А. И. Крюков //Острые и неотложные состояния. – 2013. - №4/5. – С.44-51.

      114.      Лапій Ф. І. Раціональна антибіотикотерапія гострих фарингітів з урахуванням фактора резистентності / Ф. І. Лапій // Здоровье ребенка. – 2013. - №6. – С.171-179.

      115.      Некоторые особенности и структурная характеристика осложненных синуситов с показаниями к оперативному лечению / Г. И. Гарюк,               И. В. Филатова, В. М. Арнольди, Э. Г. Азизов // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 5. – С. 37-48.

      116.      Новый подход к диагностике и тактике лечения одонтогенного гайморита /Ю.В. Митин, Л.Р. Криничко, А.В. Мотайло [и др.]                   // Український медичний вісник. – Сер. «Therapia». - 2013. - № 6. – С. 73-76.

      117.      Щербак И.Б. Алгоритмы терапии аллергического ринита. Азеластин в фокусе сравнительных исследований / И. Б. Щербак // Українськиймедичнийчасопис. – 2013. - №4. – С.71-75.

Захворювання органів травлення

      118.      Дорофеев А. Э. Новые возможности диагностики и особенности патогенетической терапии основных клинических форм функциональной диспепсии /А. Э. Дорофеев, Т. Е. Куглер // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 5. – С. 85-92.

      119.      Дудар Л. В. Роль харчової поведінки та режиму харчування в розвитку надлишкової маси тіла в осіб молодого віку / Л. В. Дудар, М. О. Овдій     // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 4. – С. 31-36.

      120.      Журавлева Л. В. Сравнительная характеристика гепатопротекторных средств – ключ к рациональному применению / Л. В. Журавлева                  // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 4. – С. 93-102.

      121.      Звягинцева Т.Д. Дисбиоз тонкого и толстого кишечника: возможности патогенетической коррекции /Т.Д. Звягинцева, А.И. Чернобай                      // Український медичний вісник. – 2013. - № 5. – С. 60-65.

      122.      Калашников Н. А. Аберрантная поджелудочная железа: сложности диагностики в клинической и эндоскопической практике                              / Н. А. Калашников, С. Н. Куница // Український медичний вісник. – Сер. «Therapia». - 2013. - № 7/8. – С. 28-30.

      123.      Лещинин І. М. Закрепи: глобальна перспектива : рек. Світової організації гастроентерологів, листоп. 2010 р. / І. М. Лещинин                        // Хірургія України. – 2013. - № 3. – С. 7-14.

      124.      Палій І. Г. Функціональна диспепсія: сучасні уявлення про механізми виникнення й тактику ведення пацієнтів / І. Г. Палій // Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 25-31.

      125.      Платонова А. Гігієнічні рекомендації щодо організації харчування учнів / А. Платонова // СЕС: профілактична медицина. – 2013. - № 5. – С. 18-22.

      126.      Фадеенко Г. Д. Использование пробиотиков в лечении синдрома раздраженного кишечника /Г.Д. Фадеенко, О.В. Чирва, Ю.Г. Горб                 //Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 4. – С. 52-60.

      127.      Чернега Н.В. Эффективность препарата «Нормолакт» в терапевтическом лечении детей с запорами / Н. В. Чернега //Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 4. – С. 66-68.

      128.      Чернявский В.В. Воспалительный процесс при хронических заболеваниях печени: возможные терапевтические подходы                           / В. В. Чернявский //Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 38-43.

      129.      Яцкевич О. Я. Особливості ульцерогенезу в потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС із коморбідними пептичними виразками гастродуоденальної зони та гіпертонічною хворобою / О. Я. Яцкевич // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 2. – С. 65-71.

Стоматологія

      130.      Байрамов Ю. И. Комплексное лечение острого герпетического стоматита у детей / Ю. И. Байрамов //Український журналклінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 1. – С. 164-169.

      131.      Демидова Е.А. Дентальная имплантация при вторичной адентии: лучевые методы диагностики / Е. А. Демидова //Одеський медичнийжурнал. – 2013. - №5. – С.74-81.

      132.      Мащенко И. С. Лечение и профилактика воспалительных осложнений при оперативных вмешательствах на пародонте у больных сахарным диабетом 2 типа / И. С. Мащенко // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С .29-35.

      133.      Обзор и анализ наиболее используемых в стоматологии аллергопроб к местным анестетикам / М. В. Анисимов, Л. В. Анисимова, О. В. Деньга, С. А. Шнайдер // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 107-110.

      134.      Підвищення ефективності профілактики раннього карієсу молочних зубів шляхом співпраці педіатрів та дитячих стоматологів / Н. І. Смоляр, Г. М. Солонько, І. С. Дубецька [та ін.] // Современная педиатрия. – 2012. - № 5. – С. 51-55.

      135.      Труфанова В. П. Профілактика карієсу у дітей, що проживають в зоні ендемічного флюорозу, з використанням лікувально-профілактичного комплексу / В. П. Труфанова, О. В. Шешукова, О. А. Макаренко                      // Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 100-104.

      136.      Яров Ю.Ю. Обоснование схем поддерживающего лечения после дентальной имплантации / Ю. Ю. Яров //Вісник стоматології. – 2013. - № 4. – С. 63-68.

Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

      137.      Боднар П. М. Профілактика ендокринних захворювань / П. М. Боднар            // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 93-101.

      138.      Климкович Н. Н. Первые рецидивы острых лейкозов у взрослых: современные терапевтические возможности и прогноз / Н. Н. Климкович, Д. И. Суворов // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2013. - № 4. – С. 5-11.

      139.      Колесник М. Украинская школа эндокринологии: новые стратегии диагностики и лечения эндокринных заболеваний / М. Колесник                  // Український медичний часопис. – 2013. - №4. – С.8-11.

      140.      Острая гемолитическая анемия и острое повреждение почек (профилактика и лечение) / Б. С. Шейман, Н. А. Волошина,                       И. А. Сафронова [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. - № 4. – С. 33-40.

      141.      Педиатрические аспекты болезни Виллебранда / Л. Я. Дубей,                        О. О. Трояновская, И. П. Цымбалюк // Український журнал гематології та трансфузіології. – 2013. - № 4. – С. 19-25.

      142.      Спринчук Н. А. Сучасні технології лікування чукрового діабету 1-го типу у дітей / Н. А. Спринчук, О. В. Большова // Ендокринологія. – 2013. - № 3. – С. 81-84.

      143.      Удосконалення навчання самоконтролю хворих на цукровий діабет: практика контролю компенсації хвороби та її ускладнень у дітей і підлітків / В. А. Музь, Н. М. Музь, О. В. Антропова [та ін.]                              //Ендокринологія. – 2013. - №3. – С.64-70.

      144.      Хазієв В. В. Експресія  галектина-3 у фолікулярних пухлинах щитоподібної залози / В. В. Хазієв, Н. І. Гойденко // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 4. – С. 124-128.

Дерматологія

      145.      Болотная Л.А. Контактные дерматиты в клинической практике               / Л. А. Болотная //Міжнародний медичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 61-65.

Урологія

      146.      Іванов Д. Д. Інфекції сечовивідних шляхів у дітей (за матеріалами настанов Європейської асоціації урологів 2012/ 2013) / Д. Д. Іванов                 // Дитячий лікар. – 2013. - № 4. – С. 9-14.

      147.      Мочекаменная болезнь и остеопороз – две грани одной проблемы             /М.В. Криштопа, О.И. Нишкумай, Ю.В. Гонцов, Н.Б. Некрасова //Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - №2. – С.50-56.

      148.      Химион Л. В. Стратегия лечения волчаночного нефрита: обзор современных рекомендаций / Л. В. Химион // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 3. – С. 27-32.

      149.      Эффективность применения альфакальцидола у пациентов с хронической болезнью почек, находящихся на гемодиализе                          / В. И. Коломиец, О. И. Нишкумай, А. М. Одуд, М. А. Гринев                   //Український журналклінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 1. – С. 37-41.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

      150.      Бабак О.Я. Диагностика и лечение минимальной печеночной энцефалопатии /О.Я. Бабак, К.А. Сытник, Е.Г. Куринная                      // Українськийтерапевтичний журнал. – 2013. - №3. – С.81-87.

      151.      Булеца Б. А. Превентивна терапія при розсіяному склерозі                          / Б. А. Булеца, Н. І. Митровцій // Український неврологічний журнал. – 2013. - № 4. – С. 87-91.

      152.      Данин Г. Мировой опыт борьбы с инсультом: подведение итогов                  / Г. Данин // Здоров’я України. – 2013. - № 17. – С. 32-33.

      153.      Досвід проведення наркозу пацієнтам в сидячому положенні при операціях на задній черепній ямці / А. П. Сидоренко, В. Г. Сахарчук,           С. В. Крутий, О. Ф. Мельник // Острые и неотложные состояния. – 2013. - №2/3. – С.44-45.

      154.      Данин Г. Мировой опыт борьбы с инсультом: подведение итогов                  / Г. Данин // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 14-17.

      155.      Дубенко А. Є. Деякі фармакогенетичні аспекти лікування хворих на епілепсію / А. Є. Дубенко, М. М. Орос, В. І. Смоланка // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 22-24.

      156.      Дубинина Т. В. Оптимизация обследования и лечения пациентов с болью в спине в поликлинической практике / Т. В. Дубинина                             // Український ревматологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 29-34.

      157.      Евтушенко С. К. К вопросу оптимизации дифференцированной диагностики и патогенетической терапии функциональных тиков                / С. К. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - №           6. – С. 20-26.

      158.      Зозуля А. И. Пути реорганизации оказания медицинской помощи при  цереброваскулярных заболеваниях / А. И. Зозуля // Український медичний часопис. – 2013. - № 4. – С. 132-135.

      159.      Какабадзе Д. Н. Проблема геморагічного інсульту в загальноклінічній практиці / Д. Н. Какабадзе, А. В. Клименко, Ю. І. Головченко                        // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 68-71.

      160.      Кириченко А. Г. Захворюваність та інвалідність внаслідок патології нервової системи: провідні чинники та шляхи запобігання                                / А. Г. Кириченко // Медичні перспективи. – 2013. - № 3. – С. 128-138.

      161.      Луцкий Е. И. Адъювантная витаминотерапия неврологических заболеваний / Е. И. Луцкий, Л. В. Лютикова, Е. И. Луцкая                                // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 114-121.

      162.      Маркова М. В. Госпітальна дезадаптація в умовах примусового лікування хворих на параноїдну шизофренію: клінічні особистісні та середовищні особливості як підгрунтя для розробки заходів психосоціальної корекції й профілактики / М. В. Маркова                                // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 5. – С. 54-61.

      163.      Марута Н. А. Проблема коморбидности в современной психиатрии. Теоретический, клинический, терапевтический и организационные аспекты / Н. А. Марута //Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 38-39.

      164.      Марценковский И.А. Особенности применения психотропных препаратов в педиатрической практике /И.А. Марценковский,                   А.В. Каптильцева //Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 46-47.

      165.      Михаелян Т.Х. Лечение недементных когнитивных нарушений и астенических расстройств при дисциркулярной энцефалопатии                   / Т. Х. Михаелян //Міжнародний медичний журнал. – 2013. - № 3. – С. 30-33.

      166.      Мищенко Т.С. Новые возможности в терапии больных с мозговым инсультом /Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко, И.В. Здесенко                              //Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 25-33.

      167.      Мурашко Н. К. Мнемоническое правило мозжечковой дисфункции: экспресс-помощь практикующему врачу (о головокружении)                           / Н. К. Мурашко // Міжнародний неврологічний журн. – 2013. - № 6. – С. 129-134.

      168.      Негрич Т. І. Роль симптоматичної терапії антиоксидантного спрямування в лікуванні хворих на розсіяний склероз / Т. І. Негрич,               С. Я. Кирилюк, І. В. Хубетова // Практикуючий лікар. – 2013. - № 3. – С. 97-102.

      169.      Николаева Н. Г. Использование кинезотерапии в восстановительном лечении больных с нестабильностью шейного отдела позвоночника                 / Н. Г. Николаева, Е. О. Довгань, Г. К. Кирдогло // Медицинская реабилитация, курортология, физиотерапия. – 2013. - № 3. – С. 7-10.

      170.      Обадина И. Новые перспективы в диагностике и терапии психических расстройств (по метериалам Американской психиатрической ассоциации) / И. Обадина //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - № 5. – С. 10-11.

      171.      Орос М. М. Фіброміалгія: аспекти діагностики та особливості лікування / М. М. Орос // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2013. - № 5. – С. 17-22.

      172.      Помилки та недоліки при наданні допомоги хворим з ушкодженнями променевого нерва / В. І. Цимбалюк, Б. М. Лузан, О. Є. Кучерук,                   М. М. Татарчук // Журнал Національної АМН України. – 2013. - № 3. – С. 385-390.

      173.      Предложение, апробация и внедрение рациональных способов оперирования на синусах твердой оболочки головного мозга                       / Ю. Н. Вовк, В. С. Черно,Ю. В. Богуславский [и др.]                                      // Український журналклінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 3. – С. 54-59.

      174.      Роль симптоматичної терапії антиоксидантного спрямування в лікуванні хворих на розсіяний склероз / Т. І. Негрич, С. Я. Кирилюк,             С. К. Євтушенко, І. В. Хубетова // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 5. – С. 81-88.

      175.      Семенова И.А. Фармакотерапия пограничных психических расстройств у детей /И.А. Семенова, В.И. Шевелева // Український неврологічний журнал. – 2013. - № 4. – С. 103-108.

      176.      Синдром «порожнього» турецького сідла / О. Д. Шульга, С. Ю. Бойко, Н. О. Негрич [та ін.] //Український неврологічний журнfk. – 2013. - №4. – С.65-71.

      177.      Сорокин Ю.Н. Неотложные неврологические состояния при патологии щитовидной железы / Ю. Н. Сорокин //Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 179-184.

      178.      Товажнянская Е.Л. Болевые синдромы в области спины: современные направления рациональной фармакотерапии / Е.Л.Товажнянская                   //Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 2. – С. 149-155.

      179.      Успешный тромболизис при ишемическом инсульте в непрофильном стационаре / М. И. Пилипенко, И. Н. Кузьмич, Ю. В. Фломин,                        Б. М. Тодуров // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 12-13.

      180.      Фломин Ю.В. Нарушения ходьбы после инсульта и других неврологических заболеваниях: современный междисциплинарный подход к диагностике, лечению и реабилитации / Ю. В. Фломин                     //Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 5. – С. 121-133.

      181.      Чистик Т.В. Международный опыт применения фиксированной комбинации индометацина, прохлорперазина и кофеина (ИндоПроКоф) в лечении острого приступа мигрени / Т. В. Чистик //Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. - № 7. – С. 123-131.

      182.      RolfBaron. Выделение подгрупп среди пациентов с невропатической болью нарушениями чувствительности: первый шаг к стратификации подхода к лечению //THELAHCETNEUROLOGI. - 2013 - №6.- C.55-62.

Інфекційні та паразитарні хвороби

      183.      Андрейчин М. А. Проблеми медичної допомоги інфекційним хворим в Україні / М. А. Андрейчин // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. - № 1. – С. 91-98.

      184.      Виговська О. В. Кір у дітей / О. В. Виговська // Клінічна імунологія. – 2013. - № 4. – С. 12-20.

      185.      Глазные формы токсоплазмоза у детей / О. В. Выговская,                             Л. А. Палатная, С. А. Крамарев [и др.] //Клінічна імунологія. – 2013. - №4. – С.35-40.

      186.      Дзюблик І. В. Швидкі тести та їх місце в етіологічній діагностиці гострих кишкових вірусних інфекцій / І. В. Дзюблик, І. Ф. Самборська, С. О. Соловйов // Здоров’я суспільства. – 2013. - № 2. – С. 50-57.

      187.      Илюхин В. И. Мелиоидоз: итоги столетнего изучения, современные проблемы и зримые перспективы / В. И. Илюхин, Т. В. Сенина                       // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. - № 5. – С. 41-47.

      188.      Иммунозаместительная терапия в лечении внутрибольничных инфекционных осложнений / Ю. И. Налапко, В. А. Макарук, Э. А. Дикая // Український журнал екстремальної медицини. – 2013. - № 1. – С. 166-170.

      189.      Кампілобактеріоз у дітей: сучасні уявлення про етіопатогенез, клінічну картину, можливості діагностики, підходи до лікування / Г. О. Леженко, О. В. Усачова, Т. М. Пахольчук [та ін.] // Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 33-40.

      190.      Кір / Л. Р. Корецька, В. В. Маврутенков, А. В. Чергінець [та ін.]                     //Медичні перспективи. – 2013. - № 3. – С. 4-15.

      191.      Кирик Д. Л. Клініко-епідеміологічні особливості кампілобактеріозу в Україні / Д. Л. Кирик // Український медичний часопис. – 2013. - № 3. – С. 162-165.

      192.      Крамарьов С. О. Епштейна-Барр вірусна інфекція у дітей: характеристика збудника, патогенез, імуногенез, стан імунітету                     / С. О. Крамарьов, О. В. Виговська, Н. М. Тарадій // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 6/7. – С. 5-12.

      193.      Матвеева Л. Новости диагностики и лечения хронического вирусного гепатита С: на пороге перемен / Л. Матвеева // Здоров’я України. –   2013. - № 7. – С. 59-60.

      194.      Матейко Г. Б. Герпесвірусні інфекції: раціональні підходи до лікування та діагностики / Г. Б. Матейко // Сімейна медицина. – 2013. - № 4. – С. 17-25.

      195.      Таха Т.В. Опоясывающий герпес: клиника, диагностика, принципы терапии / Т. В. Таха //Острые и неотложные состояния. – 2013. - №            2/3. – С.61-65.

      196.      Холера: памятка больному (по материалам Бюллетеня ВОЗ)                          // Український медичний вісник. – 2013. - № 6. – С. 76-77.

      197.      Шаповал В. Профілактика карантинних інфекцій / В. Шаповал // СЕС: профілактична медицина. – 2013. - № 4. – С. 44-48.

      198.      ThiravatHemachudha. Бешенство: нейропатогенез, диагностика и ведение // THELANCETNEUROLOGI. – 2013. - № 7. – C. 38-56.

Венерологія

      199.      Инфекции, передаваемые половым путем: памятка больному (по материалам Бюллетеня ВОЗ № 110) // Український медичний вісник. – Сер. «THERAPIA». – 2013. - № 7/8. – С. 56-62.

СНІД

      200.      Александріна Т. А. Кроки держави щодо формування та подальшої реалізації державної політики у сфері притидії ВІЛ-інфекції/СНІДу                / Т. А. Александріна // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 3. – С. 12-14.

      201.      Клінічне значення визначення антифосфоліпідних антитіл у ВІЛ-інфікованих дітей / Л. І. Чернишова, Ю. С. Степановський,                           Б. В. Донськой, В. І. Чернишов // Здоровье ребенка. – 2013. - № 6. – С. 113-118.

      202.      Римаренко Н. В. Проблема інфікування дітей ВІЛ при грудному вигодовуванні, питання та шляхи вирішення/ Н. В. Римаренко                        // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 5. – С. 44-47.

Хірургія

      203.      Абидов Э.А. Роль эндоваскулярных технолгий в современной панкреатологии /Э. А. Абидов // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 4. – С. 82-88.

      204.      Безродний Б. Г. Дискусійні питання тактики лікування хворих на панкреонекроз / Б. Г. Безродний, В. М. Короткий, Р. А. Сидоренко                // Хірургія України. – 2013. - № 3. – С. 85-92.

      205.      Бойко В. В. Комплексное хирургическое лечение синдрома диабетической стопы / В. В. Бойко, Ю. В. Иванова, Ю. А. Авдосьев               // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 31-32.

      206.      Грижимальский Е. В. Послеоперационная дрожь – пути решения проблемы / Е. В. Грижимальский // Острые и неотложные состояния. – 2013. - № 4/5. – С. 15-18.

      207.      Єфремов В .В. Віддалені результати консервативного й оперативного лікування хворих з приводу виразки 12-персної кишки, ускладненої кровотечею / В .В. Єфремов // Клінічна хірургія. – 2013. - № 8. – С. 13-16.

      208.      Использование клеточных технологий при лечении хронической ишемии нижних конечностей / Р. В. Салютин, Е. В. Буслович,                      В. М. Сирман [и др.] //Український медичний часопис. – 2013. - № 4. – С. 27-30.

      209.      Комплексный метод профилактики осложнений лапароскопической холицистэктомии / И. В. Иоффе, А. В. Алексеев, А. В. Пепенин [и др.]        //Клінічна хірургія. – 2013. - №7. – С.9-12.

      210.      Лапароскопические атипичные резекции при доброкачественных опухолевых образованиях печени / И. Д. Герин, Н. И. Бойко,                      И. Я. Гавриш [и др.] //Український журнал хірургії. – 2013. - № 3. – С. 34-39.

      211.      Лурін І. А. Нова сторінка в історії впровадження інноваційної технолгії високочастотного зварювання м’яких живих тканин в клінічну хірургію / І. А. Лурін // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. - № 1. – С. 31-37.

      212.      Мельник В. М. Новый методический подход к выполнению реконструктивно-восстановительных операций на толстой кишке                 / В. М. Мельник, А. И. Пойда // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 4. – С. 12-22.

      213.      Мирзахмедов М.М. Опыт лечения болезни Гиршпрунга у взрослых            / М. М. Мирзахмедов //Український журнал хірургії. – 2013. - № 2. – С. 89-95.

      214.      Мота Ю. С. Особливості діагностики гострого апендициту у вагітних            / Ю. С. Мота, В. П. Федоренко // Львівський медичний часопис. – 2013. -№ 1. – С. 26-31.

      215.      Пасичный Д. А. Хирургическая обработка длительно незаживающих ран методом крионекрэктомии / Д. А Пасичный // Міжнародний медичний журнал. – 2013. - № 3. – С. 89-95.

      216.      Причины осложнений плановых операций при хроническом панкреатите и пути их коррекции /А.В. Воробей, А.Ч. Шулейко,             И.Н. Гришин [и др.] // Український журнал хірургії. – 2013. - № 2. – С. 27-37.

      217.      Ставицкий В.В. Хирургическое лечение больных с патологией толстой кишки в условиях общехирургического стационара районной больницы / В.В. Ставицкий //Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 4. – С. 108-114.

      218.      Хирургическое лечение неопухолевой механической желтухи                  / Б.Н. Котив, И.И. Дзидзава, А.В. Смородский [и др.] // Український журналхірургії. – 2013. - № 3. – С. 50-58.

      219.      Фелештинський Я. П. Гострий апендицит / Я. П. Фелештинський                   // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 24-27.

      220.      ФистальН.Н. К вопросу о профилактике и лечении рубцов разной этиологии / Н.Н. Фисталь//Хірургія України. – 2013. - № 3. – С. 117-123.

Травматологія. Ортопедія

      221.      Головач І. Ю. Остеопороз хребта: ефективність ібандронової кислоти в лікуванні та попередженні вертебральних переломів / І. Ю. Головач                   // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 2. – С. 43-50.

      222.      Гончар Г. А. Гендерные особенности течения ревматоидного артрита           / Г. А. Гончар // Боль. Суставы. Позвоночник. - 2013. - № 2. – С. 75-80.

      223.      Ражабов К. Н. Хирургическое лечение застарелых разрывов собственной связки надколенника / К. Н. Ражабов, М. Э. Ирисметов             // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. - № 3. – С. 62-65.

      224.      Реабілітація хворих із високоенергетичною множинною травмою довгих кісток нижніх кінцівок / С. М. Кривенко, А. М. Гребенюк,            А. М. Волкова [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - № 4. – С. 41-45.

      225.      Рой І. В. Застосування методу електропунктурної діагностики за                 Р. Фоллем у хворих з ушкодженнями менісків та передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба / І. В. Рой, Л. В. Перфілова              // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. - № 3. – С. 49-52.

      226.      Танькут В.А. Консервативное лечение больных с гонартрозом на ранних стадиях /В.А. Танькут, К.В. Маколинец //Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - №4. – С.122-128.

Офтальмологія

      227.      Асланова В. С. Лечение макулярного разрыва и субмакулярного кровоизлияния, наблюдающихся на одном и том же глазу                          / В. С. Асланова // Офтальмологический журнал. – 2013. - № 6. – С. 91-94.

      228.      Дрожжина Г. И. Современные методы лечения синдрома сухого глаза           / Г. И. Дрожжина // Офтальмологический журнал. – 2013. - № 5. – С. 89-96.

      229.      Новітні принципи діагностики та лікування вікової дегенерації макули              / Н. В. Пасєчнікова, А. Р. Король, О. С. Задорожний [та ін.]                            //Офтальмологічний журнал. – 2013. - № 4. – С. 93-110.

      230.      Панько О. М. Зниження гостроти зору на фоні тривалого застосування дигоксину / О. М. Панько // Офтальмологический журнал. – 2013. - №  6. – С. 97-99.

      231.      Терентьева Л.С. Развитие отечественной лазерной микрохирургии в офтальмологии / Л.С. Терентьева //Офтальмологический журнал. – 2013. - №4. – С.115-123.

      232.      Физиотерапевтические методы лечения глазных болезней (диагностика и лечение в таблицах) // Український медичний вісник. – Сер. «Therapia». – 2013. - № 6. – С. 69-73.

Акушерство. Гінекологія

      233.      Голяновський О. В. Прогнозування, діагностика та розродження вагітних з синдромом затримки розвитку плода / О. В. Голяновський,              Г. О. Толетанова, М. І. Насташенко // Здоровье женщины. – 2013. - №           7. – С.45-51.

      234.      Доброхотова Ю.Э. Невынашивание беременности: инфекционные факторы / Ю.Э. Доброхотова //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - №5. – С.32-38.

      235.      Ермаков Ю. В. Опыт применения  фитоэстрогенов в лечении эстрогендефицитных состояний / Ю. В. Ермаков // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 6. – С. 40-44.

      236.      Клинический опыт применения баллонной тампонады матки при гипотонических маточных кровотечениях во время кесарева сечения              / В. П. Лакатош, Ю. А. Никитина, Е. И. Горобец [и др.] //Здоровье женщины. – 2013. - №7. – С.58-63.

      237.      Козуб Н. И. Вопросы оперативного и консервативного лечения пациенток с патологией яичников / Н. И. Козуб, И. Е. Вовк // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 5. – С. 21-28.

      238.      Кудлай О. М. Сучасний стан діагностики та лікування ерозії шийки матки / О. М. Кудлай, В. В. Соловей, О. В. Мошина // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 5. – С. 53-58.

      239.      Лупояд В. С. Опасен ли для беременности вирус простого герпеса?            / В. С. Лупояд, А. А. Щедров // Міжнародний мед. журнал. – 2013. - № 4. – С. 30-33.

      240.      Лупояд В.С. Роды после кесарева сечения: оправдан ли риск?                 /В.С. Лупояд, Н.М. Пасиешвили //Міжнародний мед. журнал. –            2013. - № 3. – С. 62-65.

      241.      Майоров М. В. Новые лабораторные методы диагностики в акушерстве и гинекологии / М. В. Майоров, С. И. Жученко, О. Л. Черняк // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 4. – С. 58-60.

      242.      Особенности лабораторных показателей у беременных / Б. Т. Зубовская, К. У. Вильчук, И. В. Курлович // Лабораторна діагностика. – 2013. - № 4. – С. 43-56.

      243.      Спиридонова Н. В. О клинических преимушествах применения препарата ПОЛИЖИНАКС в акушерстве и гинекологии // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 6. – С. 31-34.

      244.      Сухін В. С. Результати комбінованого лікування лейоміосаркоми матки / В. С. Сухін, О. М. Сухіна, О. В. Слободянюк // Український радіологічний журнал. – 2013. - № 3. – С. 295-301.

      245.      Сучасний підхід до лікування вагінального кандидозу на фоні мікст-інфекції / О. М. Борис, Л. В. Суслікова, Л. Л. Воробей [та ін.] //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 4. – С.50-52.

      246.      Терапевтические аспекты  субфебрилитета у гинекологических больных / Ю. А. Манищенкова, В. И. Коломиец, В. М. Кладиев, И. В. Баланик         // Український терапевтичний журнал. – 2013. - № 3. – С. 103-108.

      247.      Чайка В. К. Опыт работы Донецкого регионального центра охраны материнства и детства / В. К. Чайка, Ю. А. Батман // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2013. - № 2. – С. 13-19.

      248.      Чайка В. К. Сучасний погляд на проблему діагностики та лікування передчасних пологів у жінок з відновленою репродуктивною функцією  / В. К. Чайка, І. Т. Говоруха, І. К. Акимова // Мед. аспекты здоровья женщины. – 2013. - №4. – С.31-35.

Спортивна медицина

      249.      Білянський Л. С. Синдром хронічного пахвинного болю6 знайти причину та вилікувати / Л. С. Білянський, Д. С. Малковський                      // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 13-14.

      250.      Коструб О. О. Сучасні погляди на діагностику та лікування травм пахової області у спортсменів. Ч.1. / О. О. Коструб // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2013. - № 3. – С. 73-80.

Військова медицина

      251.      Бабаханов И. С. Характеристика труда и состояние здоровья сотрудников органов внутренних дел / И. С. Бабаханов // Українськийжурнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 1. – С. 192-196.

      252.      Зборовська О. В. Мікробіологічна характеристика бактеріальних кератитів у пацієнтів Центральної поліклініки МВС України за 2010- 2012 роки / О. В. Зборовська, М. О. Чорнобай, Г. Б. Анікусько                       // Офтальмологический журнал. – 2013. - № 4. – С. 5-9.

Медсестринська справа

      253.      Авраменко Т. П. Основні напрями оптимізації кадрової політики в сфері охорони здоров’я в Україні / Т. П. Авраменко // Головна мед. сестра. – 2013. - № 11. – С. 63-65.

      254.      Дэйли Р. Принципиальная важность удовлетворенности работой                 / Р. Дэйли // Головна мед. сестра. – 2013. - № 11. – С. 21-30.

      255.      Методические материалы по безопасности инъекций и сопутствующим процедурам // Головна мед. сестра. – 2013. - № 11. – С. 47-54.

Укладач: бібліограф ОНМБ Ващенко Г. М.

                Комп’ютерний набір: Лисенко Р. А.

                Відповідальний за випуск: директор ОНМБ Пономаренко О. І.

В бюлетеньввійшли статті з медичних журналів, одержаних Обласною науковою медичною бібліотекою, крім реферативних журналів. Вказану літературу ви зможете отримати як в Обласній медичній бібліотеці, так і по міжбібліотечному абонементу.