Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Жовтень-грудень 2013 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоров’я

 1. Богатирьова Р. В. Внесок сучасної науки у забезпечення розвитку охорони здоров’я / Р. В. Богатирьова // Науковий журнал МОЗ України. – 2012. - № 1. – С. 6-16.
 2. «Приватний медичний заклад»: організація та управління : конф.                     / Юридична компанія «Бабич, Сисоєнко і Партнери» // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 16. – С. 32.
 3. Коркушко О. В. Дмитрий Федорович Чеботарев: война и мир в судьбе одного ученого / О. В. Коркушко // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 12-13.

Медичне право

 1. Беденко-Зваридчук О. Правовий статус медичної сестри / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - №. 2. – С. 11-23.
 2. Систематизированный обзор нормативно-правовых документов, опубликованных за период январь-сентябрь 2013 г. // Главный врач. – 2013. - № 9. – С. 12-19.
 3. Якименко А. Аборти: політико-правові й морально-етичні аспекти                  / А. Якименко // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 40-41.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Определение активности протеина С и его роль в клинической лабораторной диагностике / Т. Н. Платонова, О. В. Горницкая,                    Т. М. Чернышенко [и др.] // Лабораторна діагностика. – 2013. - № 3. – С. 3-8.
 2. Пентюк О. О. Нефротоксичність лікарських засобів і клінічні прояви, патофізіологічні механізми та підходи до лікування / О. О. Пентюк                // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 1. – С. 55-63.
 3. Противопоказания к применению эфирных масел// Природная медицина. – 2013. - № 2. – С. 78-82.
 4. Сидоренко И. Мелоксикам: клиническая эффективность и безопасность / И. Сидоренко // Нейро NEWS. – 2013. – № 2. – С. 13-16.
 5. Стриж В. А. Азитромицин: антимикробная активность, вопросы резистентности и клинической эффективности / В. А. Стриж // Здоров’я України. – 2013. - № 3(304). – лютий. – С. 52.
 6. MattiaC. Нимесулид: 25 лет спустя / С. Mattia // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 76-77.

Медична техніка та обладнання

 1. Діагностична характеристика високочутливої тест-системи для одночасного виявлення антигену р24 та антитіл до ВІЛ-1 та ВІЛ-2                    / Т. Ю. Трохимчук, Л. О. Ганова, В. О. Шевчук та ін. // Лабораторна діагностика. – 2013. - № 3. – С. 34-42.
 2. Застосування цифрового USBмікроскопа в діагностиці новоутворень шкіри / Л. Д. Калюжна, О. О. Шивалова, С. П. Остапенко, Н. В. Турик               // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 3. – С. 61-67.
 3. Овсієнко О. В. Дозиметричні інструменти та методики IMRT у променевій терапії (огляд) / О. В. Овсієнко, М. М. Будник // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. - № 3/4. – С. 85-89.
 4. Практичне використання високочастотних електрокоагуляторів з різними електрофізичними характеристиками / І. А. Сухін,                           Ю. О. Фурманов, І. Ю. Худецький [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2013. - № 7. – С. 52-55.
 5. Способ профилактики послеоперационного пареза кишечника (электростимуляция желудочно-кишечного тракта) / В. В. Бойко,                 П. Н. Замятин, М. С. Копитько и др. // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 1. – С. 152-154.

Туберкульоз

        18.        Кужко М. М. Вплив стандартної протитуберкульозної терапії на імунологічні показники хворих на вперше діагностований туберкульоз легень / М. М. Кужко // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 3. – С. 78-82.

        19.        Фещенко Ю. І. Туберкульоз у практиці сімейного лікаря                                     / Ю. І. Фещенко, С. О. Черенько // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 24-25.

Онкологія

        20.        Баранніков К. В. Особливості ендоскопічних методів у діагностиці раку шлунку на ранніх стадіях / К. В. Баранніков // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. - № 4. – С. 5-18.

        21.        Диагностика и лекарственная терапия при первичном и метастатическом раке молочной железы : рекомендации ESMO 2012, RUSSO 2012, NCCN 2013 // Онкология. – 2013. - № 2. – С. 141-149.

        22.        Достижения и перспективы в онкоурологии, пластической и реконструктивной хирургии мочевыводящих путей / М. А. Кучик,               Г. Братславский, А. Э. Стаховский [и др.] // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 2. – С. 17-26.

        23.        Євтушенко О. І. Передопераційна підготовка та післяопераційне ведення хворих на рак прямої кишки: завдання і принципи інфузійної терапії / О. І. Євтушенко, І. В. Кухар // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 46-47.

        24.        Кваченюк А. М. Адренокортикальний рак: лікувально-діагностичні аспекти / А. М. Кваченюк // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 54-57.

        25.        Кваченюк А. М. Діагностика та лікування пухлин наднирників                 / А. М. Кваченюк // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 44-47.

        26.        Коровин С. И. Рекомбинантный интерферон в терапии больных меланомой кожи / С. И. Коровин, А. Ю. Поливец, М. Н. Кукушкина               // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 38-40.

        27.        Переверзев А. С. Новые виды гормонального лечения кастрационно-резистентного рака простаты / А. С. Переверзев // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 1. – С. 19-28.

        28.        Рак шейки матки : клинико-практическое рук. Национальной всеобщей онкологической сети США // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 22-23.

        29.        Свінціцький В. С. Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини яєчника / В. С. Свінціцький // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 30.

        30.        Соколовська М. В. Особливості планування та променевого лікування раку гортані І-ІІ стадій на лінійному прискорювачі / М. В. Соколовська // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. - № 3/4. – С. 89-92.

        31.        Шпарик Я. В. Перспективи таргетної терапії проти mTOR                          / Я. В. Шпарик // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 3-4.

        32.        Щеголь С. Меланома кожи: достижения и перспективы в диагностике и лечении / С. Щеголь // Онкология. – 2013. - № 2. – С. 97-104.

Педіатрія

        33.        Банадига Н. В. Вибір антибактеріальної терапії в лікуванні бронхітів у дітей / Н. В. Банадига // Здоров’я України. – 2013. - № 3(304). – лютий. – С. 45-46.

        34.        Вакуленко Л. И. Опыт лечения острых респираторных вирусных инфекций у детей с использованием фитониринговой терапии                 / Л. И. Вакуленко // Здоров’я України. – 2013. - № 2(25). – С. 10-11.

        35.        Давыдок А. М. Актуальные вопросы ранней коррекции социально-психологической адаптации младших школьников / А. М. Давыдок,               А. М. Титова // Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 2. – С. 43-46.

        36.        Зелінська Н. Б. Метаболічний синдром у дітей / Н. Б. Зелінська                // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 16-19.

        37.        Инновационные технологии в лечении гемангиом у детей                         / А. С. Сенаторова, М. А. Гончарь, А. И. Страшок [и др.] // Дитячий лікар. – 2013. - № 3. – С. 5-10.

        38.        Ковальова О. М. Концептуальні підходи до забезпечення якості та безпеки медичної допомоги новонародженим / О. М. Ковальова             // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3. – С. 96-101.

        39.        Костюк О. О. Правда та ілюзії щодо кишкових кольок та їх лікування             / О. О. Костюк // Дитячий лікар. – 2013. - № 3. – С. 40-44.

        40.        Крамарьов С. О. Універсальна масова вакцинація дітей раннього віку – стратегія вибору у профілактиці гепатиту В / С. О. Крамарьов                       // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 5. – С. 53-58.

        41.        Майданник В. Г. Искусственные электромагнитные поля – благо цивилизации или вред для детского организма? / В. Г. Майданник                 // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 10-11.

        42.        Особливості режиму дня учнів старшого шкільного віку / Н. С. Полька, Н. Я. Яцковська, Л. Г. Платонова // Довкілля та здоров’я. – 2013. – № 2. – С. 30-35.

        43.        Охотникова Е. Н. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей            / Е. Н. Охотникова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 2. – С. 5-14.

        44.        Охотникова Е. Н. Патогенетические особенности бронхообструктивного синдрома у детей и современные возможности неотложной терапии / Е. Н. Охотникова // Астма та алергія. – 2013. -          № 2. – С. 52-62.

        45.        Сидоренко І. Рисперидон у лікуванні симптомів розладу соціальної поведінки у дітей з аутизмом / І. Сидоренко // Нейро NEWS. – 2013. -       № 2. – С. 50-55.

        46.        Сидоренко И. Эффективность и безопасность гамалате Вв лечении поведенческих расстройств у детей с умственной отсталостью                   / И. Сидоренко // Нейро NEWS. – 2013. - № 4. – С. 45-48.

        47.        Станкевич Т. В. Особливості режиму дня дітей старшого дошкільного віку / Т. В. Станкевич // Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 2. – С. 17-21.

        48.        Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним неспецифічним невиразковим колітом // Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 76-80.

        49.        Щербаков П. Л. Метеоризм у детей / П. Л. Щербаков // Український медичний вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. - № 4. – С. 15-18.

Медична радіологія та ренгенологія

        50.        Махамбетчин М. М. Ренгенологические признаки скрытых и труднодиагностируемых пневмотораксов / М. М. Махамбетчин                     // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - № 3. – С. 70-75.

        51.        Случай продолжительного наблюдения пациентки с туберозным склерозом и трудности диагностики / О. Н. Чернова, А. В. Важенин,                В. А. Суханов, Т. А. Решетова // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. - № 3/4. – С. 84.

Медицина невідкладних станів

        52.        Бондарь М. ТЭЛА : лекция в стихах / М. Бондарь // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. - № 3. – С. 79.

        53.        Павлов. О. О. Досвід використання бетаметазону для лікування пацієнтів у критичному стані / О. О. Павлов // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 14. – С. 14-15.

        54.        Сорокин Ю. Н. Неотложные неврологические состояния при патологии щитовидной железы / Ю. Н. Сорокин // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 13. – С. 10-14.

        55.        Тутченко М. І. Ефективність мініінвазивних технологій у невідкладній хірургії / М. І. Тутченко, О. В. Васильчук, С. М. Піотрович // Хірургія України. – 2013. - № 2. – С. 86-90.

        56.        Шейман Б. С. Организация системы экстренной токсикологической помощи в Украине / Б. С. Шейман, Н. Г. Проданчук, Н. А. Волошина        // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. - № 3. – С. 15-23.

Внутрішні хвороби

        57.        Артеріальна гіпертензія у пацієнтів літнього віку: практичні аспекти лікування (зарубіжний досвід) // Практична ангіологія. – 2013. - № 3. – С. 5-11.

        58.        Арефьева М. Клинические особенности применения ирбесартана у пациентов с артериальной гипертензией / М. Арефьева // Практична ангіологія. – 2013. - № 2. – С. 50-54.

        59.        Бибикова А. П. Применение комбинированной иммунотерапии у пациентов с поллинозами / А. П. Бибикова, А. В. Ковпак // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 3. – С. 43-45.

        60.        Гирин С. В. Комплексное определение состояния организма в практике семейного врача / С. В. Гирин // Биологическая терапия. – 2013. – № 1. – С. 30-34.

        61.        Горцева Ш. Б. Точность измерения артериального давления при постоянной форме фибрилляции предсердий / Ш. Б. Горцева // Здоров’я України. – 2013. - № 5. – С. 52-53.

        62.        Зайков С. В. Современные подходы к лечению пищевой аллергии           / С. В. Зайков, А. Е. Богомолов // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 39-40.

        63.        Коноплева Л. Ф. Одышка. Как установить причину? / Л. Ф. Коноплева  // Український медичний вісник. – 2013. - № 3. – С. 10-16.

        64.        Очеретяная Н. Комбинированная антигипертензивная терапия у пациентов высокого риска в свете новых рекомендаций ESH/ESC                 / Н. Очеретяная // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 30-31.

        65.        Руководство по лечению лекарственной аллергии Британского общества аллергологии и клинической иммунологии /RMirakianPWEwanSRDurbametal// Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 3. – С. 47-64.

        66.        Свінціцький А. С. Ентеропатичні артрити: сучасний погляд на проблему / А. С. Свінціцький // Здоров’я України. – 2013. - № 5. – С. 68-69.

        67.        Соломенчук Т. М. Можливості оптимального менеджменту артеріальної гіпертензії високого ризику на рівні сучасної амбулаторної практики        / Т. М. Соломенчук // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 37-38.

        68.        Тимошков М. В. Патогенетическая биорегуляционная терапия болевого синдрома в практике семейного врача / М. В. Тимошков                                 // Биологическая терапия. – 2013. - № 1. – С. 16-19.

        69.        Фазлеева В. Кабінет людини літнього віку – практичний крок до здорової старості / В. Фазлеева // Ліки України. – 2013. - № 1. – С. 102-103.

Серцево-судинні хвороби

        70.        Багрий А. Э. Эплеренон в лечении больных с инфарктом миокарда и сердечной недостаточностью / А. Э. Багрий // Здоров’я України. –          2013. - № 5. – С. 41-42.

        71.        Ватутин Н. Т. Эффективность индивидуальных программ обучения больных хронической сердечной недостаточностью навыкам самоконтроля и самопомощи / Н. Т. Ватутин, Н.  В. Калинкина,                  Е. В. Ещенко // Український кардіологічний журнал. – 2013. - № 5. –          С. 29-35.

        72.        Галявич А. С. Современные подходы к профилактике инсультов при фибрилляции предсердий / А. C. Галявич // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С 22-23.

        73.        Лишневская В. Ю. Выбор бета-адреноблокатора трудному пациенту       / В. Ю. Лишневская // Ліки України. – 2013. - № 1. – С. 54-66.

        74.        Мясников Г. В. Эффективность и безопасность статинов при остром коронарном синдроме / Г. В. Мясников, А. П. Казмирчук, З. В. Левшова // Український медичний вісник. – 2013. - № 3. – С. 16-20.

        75.        Осовська Н. Ю. Складні питання тривалого лікування серцево-судинних захворювань у вагітних / Н. Ю. Осовська // Здоров’я           України. – 2013. - № 4. – С. 42-43.

        76.        Пархоменко А. Н. Антитромботическая терапия при остром коронарном синдроме: проблемы клинического внедрения / А. Н. Пархоменко,           Е. Н. Амосова, А. Э. Багрий // Здоров’я України. – 2013. - № 5. – С. 12-14.

        77.        Послідовність електромеханічних процесів у міокарді шлуночків – шлях до розуміння асинхронії й оптимального застосування кардіоресинхронізаційної терапії / Г. В. Книшов, Є. О. Білинський,          В. В. Лазоришинець [та ін.] // Український кардіологічний журнал. – 2013. - № 5. – С. 88-95.

        78.        Пшеничная Е. В. Экстрасистолия у детей (нарушение ритма сердца)              / Е. В. Пшеничная // Здоровьеребенка. – 2012. - № 6. – С. 7-20.

        79.        Римаренко П. В. Сучасні принципи реанімаційних заходів у разі раптової серцевої смерті / П. В. Римаренко // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 41.

        80.        Сидорова Н. Н. Лечение больных с хронической сердечной недостаточностью: роль В-адреноблокаторов с позиции Европейского кардиологического общества, 2012 / Н. Н. Сидорова // Український медичний вісник. – 2013. - № 3. – С. 54-58.

        81.        Стуров Н. В. Рациональная фармакотерапия ИБС на уровне первичного звена здравоохранения / Н. В. Стуров // Практична ангіологія. – 2013. - № 2. – С. 71-73.

        82.        Шпак Я. В. Аускультация в современной кардиологии: продолжение истории, начавшейся двести лет назад / Я. В. Шпак, Т. В. Мартынок,         И. В. Колесников // Серце і судини. – 2013. - № 2. – С. 113-120.

        83.        Електрокардіографічна діагностика синдромів передчасного збудження шлуночків / О. Й. Жарінов, В. О. Куць, Г. П. Вєрєжнікова,                        Н. О. Мохначова // Український кардіологічний журнал. – 2013. - № 5. – С. 106-119.

Хвороби органів дихання

        84.        Дыба И. А. Влияние дыхательных тренировок на вентиляционную функцию легких у людей пожилого возраста с ускоренным старением дыхательной системы / И. А. Дыба // Проблемы старения и долголетия. – 2013. - № 3. – С. 301-307.

        85.        Идиопатический легочный фиброз: клиника, диагностика, лечение             / В. К. Гаврисюк, А. И. Ячник, С. И. Лещенко [и др.] // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 11-13.

        86.        Муковісцидоз у дітей: помилки ранньої діагностики та їх аналіз                / О. М. Охотнікова, Ю. І. Гладуш, Т. П. Іванова [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 5. – С. 15-22.

        87.        Охотникова Е. Н. Бронхиальная астма у детей раннего возраста: клинические черты дебюта и особенности лечения / Е. Н. Охотникова            // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 41-43.

        88.        Охотникова Е. Н. Современные рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей в свете последнего международного консенсуса SCON и обновленного украинского протокола / Е. Н. Охотникова // Здоров’я України. – 2013. - № 2(25). –     С. 12-14.

        89.        Юренев Г. Л. Преимущества комбинированных бронхолитических препаратов в лечении острого бронхообструктивного синдрома                  / Г. Л. Юренев // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 20-21.

        90.        Ячник А. И. Особенности инфузионной терапии при ХОЗЛ                         / А. И. Ячник // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 37-39.

        91.        LakosAK. Безопасность и эффективность азитромицина в лечении инфекций дыхательных путей у детей / AKLakos // Український медичний вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. - № 4. – С. 56-62.

Оториноларингологія

        92.        Березнюк В. В. Постназальный синдром, ассоциированный с заложенностью носа – признак хронического риносинусита. Поиск путей решения проблемы / В. В. Березнюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 4. – С. 26-35.

        93.        Борисенко О. Н. Применение стереотаксического облучения для лечения больных с акустической невриномой / О. Н. Борисенко,                   А. Ю. Михина, А. О. Скорохода // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 4. – С. 52-56.

        94.        Вутто М. Л. Діагностика слуху у дітей з ДЦП / М. Л. Вутто,                      К. М. Кузьмін // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - №. 4. – С. 79-82.

        95.        Діхтярук О. В. Досвід використання комбінованого пробіотика «Лакто» в комплексному лікуванні атрофічного фарингіту у дорослих                       / О. В. Діхтярук, В. Я. Діхтярук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 5. – С. 66-71.

        96.        Крючко Т. О. Гострі фарингіти у дітей: питання етіології та лікування            / Т. О. Крючко // Природная медицина. – 2013. - № 2. – С. 78-82.

        97.        Мищенко Н. Лечение аллергического ринита: разносторонний взгляд на междисциплинарную проблему / Н. Мищенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 4. – С. 73-79.

        98.        Морозова С. В. Аллергия в оториноларингологической практике: многообразие причин и клинических проявлений / С. В. Морозова                 // Здоров’я України. – 2013. - № 13/14. – С. 41.

        99.        Осипова А. С. Особенности лечения сезонного и круглогодичного аллергического ринита / А. С. Осипова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 2. – С. 36-43.

      100.      Савенко И. В. Герпесвирус – ассоциированные экссудативные средние отиты в детском возрасте / И. В. Савенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2013. - № 4. – С. 47-52.

Захворювання органів травлення

      101.      Андрух В. С. Мікробіота. Людина. Дисбактеріоз. Бактеріальні пробіотики. Правда та міфи / В. С. Андрух // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 3. – С. 65-67.

      102.      Губергриц Н. Б. Криптогенный гепатит: загадочный и многоликий                  / Н. Б. Губергриц // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 14-17.

      103.      Губергриц Н. Б. СРК – эффективное лечение независимо от смены декораций / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, А. Н. Агибалов // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 41-45.

      104.      Зайков С. В. Диагностика и лечение лекарственно-индуцированных поражений печени / С. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило                     // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 6/7. –        С. 22-32.

      105.      Охотникова Е. Н. Гастроинтестинальная пищевая аллергия у детей               / Е. Н. Охотникова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 3. – С. 7-16.

      106.      Радченко О. М. Корекція змін жовчного міхура у хворих з артеріальною гіпертензією та ожирінням / О. М. Радченко, Л. М. Радченко                            // Рациональная фармакотерапия. – 2013. – № 2. – С. 14-19.

      107.      Терещенко А. Систематический обзор: подготовка кишечника к колоноскопии / А. Терещенко // Здоров’я України. – 2013. - № 3. –            С. 12-13.

      108.      Ткач С. М. Современные стратегии ведения больных с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы                      / С. М. Ткач // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 32-34.

Стоматологія

      109.      Ахмедов Э. Т. Лечение хронических артритов височно-нижнечелюстного сустава / Э. Т. Ахмедов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. - № 3. – С. 42-45.

      110.      Бабкина Т. М. Оптимизация лучевой диагностики одонтогенного гайморита / Т. М. Бабкина, Е. А. Демидова // Вісник стоматології. – 2013. - № 3. – С. 42-48.

      111.      Гевкалюк Н. О. Ураження слизової порожнини рота при гострих респіраторних вірусних інфекціях у дітей, хворих на бронхіальну астму / Н. О. Гевкалюк, О. Я. Видойник // Вісник стоматології. – 2013. - № 3. – С. 76-79.

      112.      Глазунов О. А. Окклюзионная плоскость прикусного валика и оценка метода ее формирования по Н. И. Ларину / О. А. Глазунов // Вісник стоматології. – 2013. - № 3. – С. 54-58.

      113.      Дурягіна Л. Х. Ефективність комплексної терапії і профілактики захворювань пародонта у віддалені терміни спостереження за даними психологічного обстеження пацієнтів / Л. Х. Дурягіна // Вісник стоматології. – 2013. - № 3. – С. 24-30.

      114.      Кльомін В. А. Сучасні можливості діагностики алергічного статусу в стоматологічній практиці / В. А. Кльомін, А. А. Ворожко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 5. – С. 52-55.

      115.      Романенко Е. Г. Роль цитологических показателей в оценке барьерных свойств слизистой оболочки десен у детей / Е. Г. Романенко // Здоровье ребенка. – 2013. - № 8. – С. 44-47.

      116.      Суслова О. В. Оценка эффективности комплексного метода лечения скученности зубов / О. В. Суслова // Вісник стоматології. – 2013. -        № 3. – С. 63-68.

      117.      Ефективність ультразвукового обстеження при діагностиці запальних процесів м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки / Х. З. Лаврух,                    П. Ф. Дудій, В. М. Івасів [та ін.] // Променева діагностика, променева терапія. – 2013. - № 3/4. – С. 16-17.

Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

      118.      Бубнова М. Г. Кардиоваскулярное «бремя» ожирения и профилактические возможности препарата ксеникал (орлистат 120 мг)               / М. Г. Бубнова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. – № 9. – С. 8-10.

      119.      Зелінська Н. Б. Метаболічний синдром у дітей / Н. Б. Зелінська                      // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 48-50.

      120.      Зелинская Н. Б. Надпочечниковая артериальная гипертензия у детей                / Н. Б. Зелинская // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 61-64.

      121.      Ведение пациентов с сахарным диабетом : рекомендации Американской ассоциации по изучению диабета // Практична ангіологія. – 2013. -          № 2. – С. 5-18.

      122.      Висоцкиене З. Современная терапия СД 2 типа: литовский опыт            (1 форум по диабетологии стран СНГ) / З. Висоцкиене // Здоров’я України. – 2013. - № 13/14. – С. 34-35.

      123.      Кравчук Н. А. Использование глимепирида в современной сахароснижающей терапии сахарного диабета 2 типа / Н. А. Кравчук               // Практична ангіологія. – 2013. - № 2. – С. 66-68.

      124.      Позиции перинатального консилиума в ведении беременности и родов при сахарном диабете / М. А. Балюк, И. Ю. Кондратьева,                        М. В. Самойлова [и др.] // Практична ангіологія. – 2013. - № 2. – С. 44-47.

      125.      Скрипник Н. В. Особливості патогенезу та лікування діабетичної нейропатії : огляд літератури / Н. В. Скрипник // Ендокринологія. – 2013. - № 1. – С. 64-69.

      126.      Ярцева Д. А. Стратегия ведения пациентов с наследственным ангиоотеком: современный взгляд на проблему / Д. А. Ярцева                        // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2013. - № 3. – С. 20-25.

Дерматологія

      127.      Атопический дерматит у детей: оптимизация противозудной терапии            / Т. Р. Уманец, В. Ф. Лапшин, Л. М. Тжертж, С. Ю. Матвеева                         // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3. – С. 43-48.

      128.      Бондаренко Г. М. Урогенітальний мікоплазмоз: акцент на ефективності антибіотикотерапії / Г. М. Бондаренко // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 3. – С. 45-52.

      129.      Прохоров Д. В. Комплексна імуногістохімічна діагностика диспластичних невусів / Д. В. Прохоров // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 3. – С. 16-25.

      130.      Степаненко Р. Л. Стареть красиво / Р. Л. Степаненко, О. В. Жигунова                   // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. № 2. – С. 55-61.

Урологія

      131.      Антибиотикотерапия инфекций мочевой системы у детей в амбулаторной практике / П. Н. Марталог, М. П. Балануца,                             Л. Г. Черемпей [и др.] // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3. – С. 89-92.

      132.      Зайков С. В. Аллергические заболевания половых органов                        / С. В. Зайков, Ю. В. Полищук // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 1. – С. 49-55.

      133.      Законь К. Фармакокінетика та фармакодинаміка лікарських засобів у пацієнтів з порушенням функції нирок / К. Законь // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. - № 3. – С. 51-57.

      134.      Иванов Д. Д. Фитотерапия при хронической болезни почек                             / Д. Д. Иванов // Природная медицина. – 2013. - № 2. – С. 32-35.

      135.      Лебедь Л. А. Инфекции мочевой системы у беременных / Л. А. Лебедь            // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. - № 2. – С. 51-56.

      136.      Лобода О. М. Варіабельність серцевого ритму у хворих, які лікуються гемодіалізом / О. М. Лобода, І. О. Дудар, Ю. І. Гончар // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. - № 2. – С. 37-40.

      137.      Лурин И. А. Применение тамсулозина при консервативном лечении камней мочеточников / И. А. Лурин, И. Н. Варичев, Г. В. Кравец                    // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 2. – С. 41-43.

      138.      Пічкур Н. О. Хвороба Андерсона-фабрі: маніфестація і прогноз                   / Н. О. Пічкур // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. -        № 3. – С. 46-51.

      139.      Савчук В. М. Виживання пацієнтів на гемодіалізі залежно від ступеня анемії та характеру ураження нирок / В. М. Савчук // Український журнал нефрології та діалізу. – 2013. - № 3. – С. 36-42.

      140.      Чучелина О. А. Современная тактика медикаментозной ренопротекции у пациентов с хроническими заболеваниями почек / О. А. Чучелина,                   О. М. Годлевская // Ліки України. – 2013. - № 1. – С. 70-76.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

      141.      Биополярное расстройство в детском возрасте / И. И. Марценковская, Ю. А. Войтенко, К. В. Дубовик [и др.] // Здоров’я України. – 2013. -            № 3. – С. 52-55.

      142.      Боль в спине: эпидемиология, факторы риска, классификация, диагностика и лечение // Нейро NEWS. – 2013. - № 4. – С. 48-57.

      143.      Бурчинский С. Г. Холинергическая фармакотерапия деменций: возможности и критерии выбора препарата / С. Г. Бурчинский                          // Український неврологічний журнал. – 2013. - № 3. – С. 79-89.

      144.      Глиняна О. А. Особенности физической реабилитации пациентов после перенесенного ишемического инсульта / О. А. Глиняна // Практична ангіологія. – 2013. - № 3. – С. 64-69.

      145.      Данин Г. Мировой опыт борьбы с инсультом: подведение итогов                  / Г. Данин // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 14-17.

      146.      Дзяк Л. А. Боль в спине: клиника, диагностика и терапия / Л. А. Дзяк                // Нейро NEWS. – 2013. - № 2. – С. 42-50.

      147.      Дзяк Л. А. Рассеянный склероз: актуальные вопросы эпидемиологии и этиопатогенеза / Л. А. Дзяк // Нейро NEWS. – 2013. - № 4. – С. 27-35.

      148.      Диагностика острых неврологических состояний у беременных и родильниц / JonathanATdlowLouisRCaplanKarenOBrienCarrieDTibbles// THELANCETNeurology. – 2013. - № 5. – С. 18-32.

      149.      Дюкова Г. М. Депрессии у неврологических больных пожилого возраста и принципы их терапии / Г. М. Дюкова // Нейро NEWS. – 2013. - № 2. – С. 34-38.

      150.      Ена Л. М. Вторичная профилактика острых нарушений мозгового крообращения в пожилом и старческом возрасте / Л. М. Ена,                    Т. В. Лысенко // Проблемы старения и долголетия. – 2013. - № 3. –        С. 274-288.

      151.      К вопросу о диагностике и лечении цервикалгий / Т. В. Мироненко,             О. Ю. Рыбалка, Е. Г. Леонова, Е. В. Кулешова // Практична ангіологія. – 2013. - № 2. – С. 23-29.

      152.      Кадыкова А. С. Ведение постинсультных больных на амбулаторном этапе / А. С. Кадыкова // Практикуючий лікар. – 2013. - №. 1. – С. 9-14.

      153.      Костюченко С. И. Новое в психиатрии / С. И. Костюченко // Нейро NEWS. – 2013. - № 2. – С. 8-10.

      154.      Костюченко С. Руководство по фармакологическому лечению тревожных, обсессивно-компульсивного и посттравматического стрессового расстройств / С. Костюченко // Нейро NEWS. – 2013. -              № 4. – С. 35-41.

      155.      Литовченко Т. А. Эпилепсия и беременность: современные аспекты лечения / Т. А. Литовченко // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 30-33.

      156.      Марута Н. А. Диагностика и терапия униполярных депрессий в современных условиях: мифы и реальность / Н. А. Марута // Нейро NEWS. – 2013. - № 2. – С. 20-27.

      157.      Марута Н. А. Особенности терапии депрессивных расстройств в неврологической практике / Н. А. Марута, О. С. Чабан, С. М. Кузнецова // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 36-39.

      158.      Молчанов Д. Школа тромболитической терапии при инсульте: от знаний к действиям / Д. Молчанов // Здоров’я України. – 2013. - № 1. – С. 18-20.

      159.      Мяловицька О. А. Діагностика та лікування гострої невропатії променевого нерва / О. А. Мяловицька, З. І. Заводнова, М. Г. Матюшко // Практикуючий лікар. – 2013. - № 1. – С. 14-16.

      160.      Негрич Т. І. Механізми виникнення і способи лікування синдрому втоми при розсіяному склерозі / Т. І. Негрич, С. Я. Кирилюк                           // Український неврологічний журнал. – 2013. - № 3. – С. 32-38.

      161.      Обадина И. Приверженность терапии и полноценное социальное функционирование – основные цели лечения шизофрении / И. Обадина // Нейро NEWS. – 2013. - № 4. – С. 15-19.

      162.      Рожелюк І. Ф. Клініко-нейропсихологічна і нейрофізіологічна ефективність лікування донепезилом гідрохлоридом хворих похилого віку на початкових стадіях деменції альцгеймерівського та судинного типу / І. Ф. Рожелюк // Український неврологічний журнал. – 2013. -          № 3. – С. 64-74.

      163.      Стаднік С. М. Гострі психози в реанімаційному періоді лікування інфаркту міокарда / С. М. Стадник, М. К. Рудницький, І. З. Куценко                  // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 60-61.

      164.      Сулик Р. В. Специфические нарушения равновесия и ходьбы на фоне вестибулярной дисфункции: диагностика и лечение / Р. В. Сулик                     // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 20-21.

      165.      Широков Е. А. Профилактика инсульта: актуальные проблемы и новые тенденции / Е. А. Широков // Практична ангіологія. – 2013. - № 3. –              С. 59-69.

      166.      Эффективность противоэпилептических препаратов для лечения впервые диагностированных эпилептических припадков и синдромов: обновленный обзор доказательств / пер.с англ. С. Костюченко                        // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 26-29.

      167.      MarkIAlberts. Антитромботическая терапия для профилактики инсульта при неклапанной фибрилляции предсердий / MarkIAlberts                // THELANCETNeurology. – 2013. - № 6. – С. 22-42.

Інфекційні та паразитарні хвороби

      168.      Волосовець О. П. Інфекційний ендокардит у дітей: сучасні підходи до діагностики, лікування та профілактики / О. П. Волосовець,                      С. П. Кривопустов, О. В. Ємець // Дитячий лікар. – 2013. - № 2. – С. 5-11.

      169.      Впровадження цільової програми полегшить лікування вірусних гепатитів // Головна медична сестра. – 2013. - № 7. – С. 6.

      170.      Крамарьов С. О. Сучасний перебіг кору у дітей / С. О. Крамарьов,                 О. В. Виговська, І. В. Шпак // Дитячий лікар. – 2013. - № 3. – С. 26-32.

      171.      Луцик Б. Д. Лабораторная диагностика некоторых паразитарных заболеваний человека / Б. Д. Луцик // Лабораторна діагностика. – 2013. - № 3. – С. 55-59.

      172.      Ничик Н. А. Сучасні методи лабораторної діагностики ГРВІ                        / Н. А. Ничик // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 3. – С. 114-117.

      173.      Поступ у лікуванні хворих на грип та інші ГРВІ / М. А. Андрейчин,             В. С. Копча, В. Д. Москалюк [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2013. -            № 3. – С. 10-18.

      174.      Савченко В. Этиотропная терапия в современной детской инфектологии / В. Савченко // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 28-30.

      175.      Сибірка в Україні / В. П. Малий, Т. І. Лядова, Н. В. Брятко [та ін.]                     // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 3. – С. 107-111.

      176.      Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги дітям із хронічним вірусним гепатитом С //Дитячий лікар. – 2013. - № 6. – С. 81-84.

      177.      Царалунга В. Н. Памятка пациенту с токсическим гепатитом                    / В. Н. Царалунга, С. Н. Прокопчук // Український медичний вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. - № 4. – С. 70-72.

Венерологія

      178.      Використання гніздної полімеразної реакції для виявлення ДНК Treponemapallidum у хворих на сифіліс / О. А. Сокол, О. П. Білозоров, О. Й. Мілютіна [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2013. - № 3. – С. 25-32.

      179.      Маковецкая М. Рациональная терапия урогенитальных микст-инфекций: в фокусе комбинация ципрофлоксацин/орнидазол                       / М. Маковецкая // Здоров’я України. – 2013. - № 19. – С. 57-58.

      180.      Эффективная и безопасная терапия хламидийной и гонококковой инфекции: что нового? : по итогам ІІІ Международного конгр. Европейской ассоц. дерматовенерологов // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 20-21.

СНІД

      181.      Ватутин Н. Т. ВИЧ/СПИД и сердечно-сосудистые заболевания                / Н. Т. Ватутин // Практична ангіологія. – 2013. - № 3. – С. 12-15.

      182.      Веприк Т. В. Спосіб удосконалення діагностики ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції / Т. В. Веприк, Г. Б. Матейко // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 3. – С. 28-32.

      183.      ВИЧ/СПИД: реалии, возможности и перспективы // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 3. – С. 48-53.

      184.      Потокій Н. Й. Використання репродуктивних технологій для профілактики ВІЛ-інфекції / Н. Й. Потокій, А. М. Щербінська                           // Інфекційні хвороби. – 2013. - № 3. – С. 23-28.

Хірургія

      185.      Безродний Б. Г. Роль матриксних металопротеїназ у фізіологічних процесах загоєння ран / Б. Г. Безродний, О. М. Петренко,                          А. О. Тихомиров // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 11-13.

      186.      Бойко В. В. Современные подходы к лечению грыж / В. В. Бойко                   // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 1. – С. 102-106.

      187.      Гербали О. Ю. Симультанные операции у больных с хроническим калькулезным холециститом / О. Ю. Гербали // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 1. – С. 125-128.

      188.      Досвід застосування різних видів парієтальної плевректомії з декортикацією легені при ураженні плеври / М. С. Опанасенко,                М. І. Калениченко, О. В. Терешкович [та ін.] // Клінічна хірургія. –              2013. - № 8. – С. 48-53.

      189.      Кримець С. А. Оцінка ефективності комплексного хірургічного лікування інфікованих виразок нижніх кінцівок у хворих при синдромі діабетичної стопи / С. А. Кримець // Клінічна хірургія. – 2013. - № 8. – С. 45-47.

      190.      Кучин Ю. Л. Нейроаксіальна анестезія у постраждалих з політравмою               / Ю. Л. Кучин // Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. – 2013. -             № 3. – С. 45-50.

      191.      Лечение труднозаживающих ран личинками Luciliasericata                          / В. И. Русин, В. В. Корсак, Ю. Ю. Яцина // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 35-37.

      192.      Мартов А. Г. Эдоскопические методы лечения обструктивных осложнений брахитерапии / А. Г. Мартов, Д. А. Абдуллаев,                        Д. О. Джалилов // Одеський медичний журнал. – 2013. - № 4. – С. 52-57.

      193.      Парій В. Д. Інноваційні технології в діагностиці і лікуванні в колопроктології / В. Д. Парій, В. О. Яковенко, О. Г. Курик // Науковий журнал МОЗ України. – 2012. - №. 1. – С. 94-100.

      194.      Пойда А. И. Хирургическое лечение болезни Крона / А. И. Пойда,              В. М. Мельник // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 16-19.

      195.      Современные подходы к профилактике тромбоэмболических осложнений : материалыVI Нац. конгр. анестезиологов // Здоров’я України. – 2013. - №. 3. – С. 24-25.

      196.      Халикова Е. Ю. Безопасность и эффективность использования препаратов гидроксиєтилкрахмала в программах инфузионной терапии  / Е. Ю. Халиков // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 31-33.

      197.      Хворостов Е. Д. Этапное миниинвазивное лечение желчнокаменной болезни, осложненной холедохолитиазом / Е. Д. Хворостов,                            С. А. Бычков, Р. Н. Гринев // Харківська хірургічна школа. – 2013. -            № 1. – С. 119-122.

      198.      Хірургічні аспекти лікування хворих з механічною жовтяницею пухлинного генезу в ургентному хірургічному стаціонарі багатопрофільної лікарні / Я. М. Сусак, О. А. Ткаченко, С. М. Лобанов [та ін.] // Онкология. – 2013. - № 2. – С. 162-166.

      199.      Шудрак А. А. Сравнительная оценка єффективности методов лечения хронического геморроя ІІІ-ІV стадии / А. А. Шудрак // Хірургія України. – 2013. - № 2. – С. 35-44.

      200.      Етапи формування тактики та стратегії лікування природженої діафрагмальної грижі у плодів і новонароджених дітей / О. К. Слєпов, В. Л. Весельський, Є. О. Слєпов [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2013. - № 3. – С. 20-25.

Травматологія. Ортопедія

      201.      Головач І. Ю. Метотрексат як базовий препарат у лікуванні ревматоїдного артриту: докази ефективності та оптимального дозування / І. Ю. Головач // Здоров’я України. – 2013. - № 5. – С. 64-65.

      202.      Добровольская Н. Е. Применение комплексных биологических препаратов с целью купирования болевого синдрома при деформирующем остеоартрозе коленных суставов / Н. Е. Добровольская // Биологическая терапия. – 2013. - № 1. – С. 45-47.

      203.      Зазірний І. М. Сучасні методи лікування переломів дистального епіметафіза променевої кістки : огляд літератури / І. М. Зазірний                    // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - № 3. – С. 107-113.

      204.      Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів                                    / В. В. Поворознюк, Т. В. Орлик, С. П. Крочак, Т. В. Парахіна                         // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2013. - № 3. – С. 55-61.

      205.      Поворознюк В. В. Стронция ранелат в клинической практике: достижения и перспективы / В. В. Поворознюк // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 52-53.

      206.      Супрун Э. В. Коморбидность при остеоартрозе у пожилых пациентов: выбор тактики лечения / Э. В. Супрун // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - №. 3. – С. 47-53.

      207.      Флорикян А. К. Современные особенности патогенеза, диагностики и лечения травматической болезни / А. К. Флорикян // Харківська хірургічна школа. – 2013. - № 1. – С. 83-87.

Офтальмологія

      208.      Малецкий А. П. Современные подходы к диагностике и лечению внутриглазных меланом / А. П. Малецкий // Здоров’я України. – 2013. - № 4. – С. 36-37.

      209.      Новицький І. Я. Ефективність одномоментної операції ендотрабекулоектомії і факоемульсифікації катаракти / І. Я. Новицький, М. І. Новицький // Офтальмологический журнал. – 2013. - № 4. С. 16-21.

Акушерство. Гінекологія

      210.      Бизунков А. Б. Музыка для беременных: можно ли соткать душу из нот / А. Б. Бизунков // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 2. – С. 48-55.

      211.      Бойко Н. И. Инновационные технологии профилактики и лечения артериальной гипертензии в амбулаторно-поликлинической практике             / Н. И. Бойко, Ю. И. Карпенко // Медицинские аспекты здоровья мужчины. – 2013. - № 1. – С. 5-10.

      212.      Ведение беременных с нарушениями тиреоидной функции во время беременности и после родов : клиническое практическое рук. о-ва эндокринологов (США, 2012) // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 1. – С. 67-78.

      213.      Веропотвелян М. П. Сучасні погляди на етіопатогенез, діагностику та лікування гемолітичної хвороби плода / М. П. Веропотвелян,                    А. О. Бондаренко // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 28-29.

      214.      Герасимова Н. М. Генитальный герпес, обусловленный сочетанием вирусов простого герпеса типа 1 или 2 и вируса Эпштейна-Барр                       / Н. М. Герасимова // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 2. – С. 94-98.

      215.      Гутикова Л. В. Физиологический способ профилактики недержания мочи у женщин в послеродовом периоде / Л. В. Гутикова                                 // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 2. – С. 39-44.

      216.      Давыдова Ю. В. Современные подходы к профилактике и лечению железодефицитных анемий при беременности в ХХІ веке                           / Ю. В. Давыдова, А. А. Огородник // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 2. – С. 46-51.

      217.      Дубоссарская З. М. Механизмы иммунной защиты и воспалительные заболевания органов малого таза / З. М. Дубоссарская // Здоров’я України. – 2013. – С. 34-37.

      218.      Калугина Л. В. Полипы эндометрия. Нужна ли противорецидивная терапия? / Л. В. Калугина, Т. Ф. Татарчук // Репродуктивная эндокринология. – 2013. – № 2. – С. 69-76.

      219.      Кондратюк В. К. Сучасні можливості діагностики патологічних процесів шийки матки / В. К. Кондратюк, Н. О. Ємець, О. Л. Дола                  // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2013. - № 2. – С. 62-64.

      220.      Логутова Л. С. Современные подходы в комплексной терапии беременных с гестозом тяжелой степени / Л. С. Логутова, Н. Х. Хопий, Ж. Ю. Пырсикова // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 40-41.

      221.      Маланчук Л. М. Сучасні підходи щодо корекції побічних ефектів гормональної контрацепції / Л. М. Маланчук, С. Л. Маланчук                 // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 3. – С. 77-82.

      222.      Медведь В. І. Артеріальна гіпертензія у вагітних: що змінилося і що залишилося незмінним? / В. І. Медведь // Здоров’я України. – 2013. -           № 2. – С. 4.

      223.      Михайлишин Л. О. Причини і профілактика повторних негативних спроб запліднення invitro/ Л. О. Михайлишин // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 3. – С. 51-62.

      224.      Нагорная В. Ф. Гестозы / В. Ф. Нагорная // Здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 32-33.

      225.      Носова Е. В. Вторичный поликистоз яичников: лечение / Е. В. Носова               // Практикуючий лікар. – 2013. - № 1. – С. 79-83.

      226.      Резниченко Г. И. Атосибан – надежное средство профилактики преждевременных родов / Г. И. Резниченко // Здоров’я України. –            2013. - № 2. – С. 3.

      227.      Репродуктивное здоровье женщины в ХХІ веке. Обмен международным опытом в Киеве / Т. В. Овсянникова, Т. Ф. Татарчук, В. И. Медведь,            И. В. Давыдова // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 4. –            С. 111-118.

      228.      Сапожак И. Н.  Коррекция климактерических расстройств у пациенток с медикаментозной менопаузой / И. Н. Сапожак, Ю. Л. Богослов                       // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 4. – С. 36-42.

      229.      Современные подходы к диагностике и лечению анемии у беременных с сердечной недостаточностью в клинике экстрагенитальной патологии         / Ю. В. Давыдова, К. Г. Апресова, А. А. Огородник [и др.] // Здоров’я України. – 2013. - № 3. – С. 12-13.

      230.      Татарчук Т. Ф. Менопауза: новый взгляд на старую проблему                  / Т. Ф. Татарчук, О. А. Ефименко, А. О. Исламова // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 1. – С. 7-13.

      231.      Татарчук Т. Ф. Новые подходы к проблемным вопросам лечения генитального эндометриоза / Т. Ф. Татарчук, Н. Ф. Захаренко,                      Т. Н. Тутченко // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 3. –          С. 36-46.

      232.      Татарчук Т. Ф. Современный менеджмент аномальных маточных кровотечений  / Т. Ф. Татарчук, О. А. Ефименко, Т. В. Шевчук                       // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 4. – С. 18-30.

      233.      Токсоплазмоз во время беременности: профилактика, диагностика и лечение : клиническое практическое рук. О-ва акушеров-гинекологов (Канада, 2013) // Репродуктивная эндокринология. – 2013. - № 1. –              С. 86-92.

      234.      Шамрай В. А. Порівняльні аспекти різних методів хірургічного лікування міоми матки у поєднанні з аденоміозом / В. А. Шамрай           // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 2013. - № 4. – С. 90-93.

Військова медицина

      235.      Лурін І. А. Система охорони здоров’я Служби безпеки України: історія, сучасний стан та перспективи розвитку / І. А. Лурін // Науковий журнал МОЗ України. – 2012. - № 1. – С. 136-142.

      236.      Особливості вегетативної нервової регуляції у військових зв’язківців офіцерського складу та військовослужбовців за контрактом                         / В. І. Варус, А. В. Швець, Й. Р. Левіт [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 2. – С. 63-68.

Медсестринська справа

      237.      Алиев Т. Документация по отпуску питания больным / Т. Алиев             // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 70-71.

      238.      Беденко-Зваридчук О. Констатація смерті людини медичним працівником / О. Беденко-Зваридчук  // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 20-25.

      239.      Беденко-Зваридчук О. Медична помилка в роботі медсестри                       / О. Беденко-Зваридчук // Журнал головної медичної сестри. – 2013. -  № 1. – С. 12-20.

      240.      Будник Т. Атестація медсестри-анестезистки і операційної медсестри               / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 61-62.

      241.      Будник Т. Право на пенсію молодших медсестер рентгенкабінетів              / Т. Будник // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 70-71.

      242.      Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної-анестезиста                             / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. 2013. - № 1. – С. 48-54.

      243.      Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної дитячої поліклініки  / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 2. –          С. 32-48.

      244.      Клименко О. Посадова інструкція сестри медичної кабінету долікарського прийому / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 2. – С. 48-55.

      245.      Малюга В. Знезараження рук медичного персоналу / В. Малюга                    // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 36-48.

      246.      Маценко Т. Стаж роботи старшої медсестри відділення анестезіології та інтенсивної терапії / Т. Маценко // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 2. – С. 90-91.

      247.      Нагорний П. Зберігання лікарських засобів / П. Нагорний // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 71-75.

      248.      Салманов А. Контроль якості стерилізації / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 25-36.

      249.      Слабкий Г. Посадова інструкція медичної сестри-координатора                   / Г. Слабкий // Журнал головної медичної сестри. – 2013. - № 1. – С. 54-60.

 Укладач: бібліограф ОНМБ Ващенко Г. М.

                        Комп’ютерний набір: Безверха О. В.

                        Відповідальний за випуск: директор ОНМБ Пономаренко О. І.     

  

В бюлетеньввійшли статті з медичних журналів, одержаних Обласною науковою медичною бібліотекою, крім реферативних журналів. Вказану літературу ви зможете отримати як в Обласній медичній бібліотеці, так і по міжбібліотечному абонементу.

  Наша адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 105          тел. 62-23-57