Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Шаблоны для Joomla 3 здесь

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Липень-вересень 2013 р.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

Вороненко Ю. В. Методичні підходи до впровадження стандартизації організаційних технологій у систему управління якістю медичної допомоги / Ю. В. Вороненко, В. В. Горачук // Український мед. часопис. – 2012. - № 5. - С. 108-111.

Ермолова Ю. Медицинская реформа меняет психологию врачей           // Український мед. часопис. – 2012. - № 5. – С. 32-34.

Нобелівський комітет оголосив імена лауреатів премії у галузі фізіології та медицини 2012 р. / Джон Б. Гордон, Сінья Яманака           // Мед. аспекты здоровья мужчины. - 2012. - № 4. - С. 75-76.

Сай С. Я верю тебе, доктор!: медицинская помощь при разных вероисповеданиях // Новости медицины и фармации в Украине. -   2013. - № 11-12. - С. 22-23.

Сучасні підходи до управління матеріальними ресурсами медичного закладу / Ю. В. Вороненко, Н. Г. Гойда, І. С. Зозуля [та ін.]                    // Український мед. часопис. - 2013. - № 1. - С. 19-23.

Устинов А. Между первой и второй. Ход реформы здравоохранения в 2012 г. : интервью с начальником упр. реформой МЗУ К. Надутым      // Український мед. часопис. - 2012. - № 5. - С. 28-30.

 Устінов О. Стратегічні напрямки реформ: профілактика, доступність ліків, наближення медичної допомоги до пацієнта // Український мед. часопис. - 2013. - № 1. - С. 10-13.

Медичне право

 Беденко-Зваридчук О. Правовий статус медичної сестри // Новости медицины и фармации в Украине. –2013. - № 9. – С. 24-26.

Евдокимов С. М. Нормативно-правове забезпечення сурогатного материнства в Україні // Здоров’я України. - 2013. - № 2. - С. 25-26.

Пашков В. М. Науково-правовий висновок щодо особливостей надання медичної допомоги дитячою міською клінічною лікарнею м. Полтави мешканцям інших міст та областей України // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. – С. 138-141.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

Вабадин: применение, особые указания, взаимодействия // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 11-12. – С. 30-31.

Инструкция по медицинскому применению препарата Нейрорубин форте Лактаб // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 1. – С. 136.

Каратеев А. Е. Целекоксиб, эторикоксиб, мелоксикам и нимесулид: сравнение достоинств и недостатков // Здоров‘я України. – 2013. -      № 2. – С. 11-14.

Кондратюк В. Є. Бета-адреноблокатор небіволол і його особлива роль у клінічній практиці // Український мед. вісник. – 2013. - № 2. – С. 24-29.

Радучич О. Инъекционные формы витаминов группы В в комплексной терапии болевых синдромов: клинический опыт и перспективы применения // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 41-42.

Рудакова А. В. Оригинальные препараты и дженерики: неоднозначность выбора // Журн. неврологии и психиатрии. – 2012. - № 6. – С. 32-35.

Туберкульоз

Діагностика та лікування деструктивного туберкульозу легень, ускладненого ендобронхіальною патологією / Е. П. Шимко,                 В. В. Скрип, В. В. Мойсюк, Й. Ф. Сарваш // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 1. – С. 63-68.

Катетерізація центральних вен у фтизіохірургічних пацієнтів: актуальність та доцільність вибору / М. С. Опанасенко, Л. І. Леванда, В. А. Кононенко [та ін.] // Український пульмонологічний журн. – 2012. - № 4. – С. 60-64.

Новожилова І. О. Світові тенденції зростання резистентності мікобактерій туберкульозу до протитуберкульозних препаратів              / І. О. Новожилова, В. Г. Мельник, В. Г. Матусевич // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. – С. 26-30.

Пасєчніков С. П. Туберкульоз сечовода / С. П. Пасєчніков, М. В. Мітченко, С. В. Нашеда // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. - № 4. – С. 5-18.

Туберкулез кожи / П. Л. Потейко, В. С. Крутько, О. С. Шевченко, Э. М. Ходош // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. –        С. 160-167.

Фомічова Н. І. Класифікація критичних станів при туберкульозі органів дихання / Н. І. Фомічова, Н. А. Гріцова, О. М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 1. – С. 114-117.

Школа больного с впервые диагностированным туберкулезом легких как фрагмент комплексного лечения на госпитальном этапе  / Б. В. Норейко, В. В. Мозговой, Г. Л. Федоровская [и др.]// Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2013. - № 1. – С. 109-114.

Онкологія

Возможности лучевой терапии злокачественных опухолей                     / Н. Г. Семикоз, FGuedea, О. Утехина [и др.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 11-12. – С. 10-11.

Глузман Д. Ф. Нормальные и лейкемические стволовые кроветворные клетки // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 40-42.

Кваченюк А. М. Адренокортикальний рак: лікувально-діагностичні аспекти // Здоров‘я України. – 2013. - № 3(28). – С. 30-33.

Котенко К. Революция в лечении меланомы // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 4-6.

Памятка родителям ребенка больного раком // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(25). – С. 25.

Практическое руководство по диагностике и лечению рака предстательной железы (США, 2013 г.) // Здоров‘я України. –    2013. - № 2. – С. 21-22.

Рак мочевого пузыря (включая опухоли почечной лоханки, мочеточника и уротелиальные карциномы предстательной железы) : практическое рук. по диагностике и лечению Нац. онкологич. сети США // Здоров‘я України. – 2013. - № 3(28). – С. 21-24.

Ретроспективный анализ лечения первичного и метастатического рака толстой кишки: пятилетний опыт / В. В. Бойко, А. М. Тищенко, Д. И. Скорый [и др.] // Український журн. хірургії. – 2012. - № 4. – С. 16-25.

Розуменко В. Д. Современная диагностика и лечение опухолей головного мозга: какими ресурсами располагают отечественные специалисты? // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 34-35.

Терещенко А. Актуальные вопросы терапии рака основных локализаций // Здоров‘я України. – 2013. - № 3(28). – С. 8-10.

Терещенко А. Лечение метастатической меланомы в современных клинических рекомендациях // Здоров‘я України. – 2013. - № 3(28). – С. 19-20.

Педіатрія

Беш Л. В. Проблема дисбактеріозу кишечника в практиці дитячого алерголога: дискусійні питання й можливості їх вирішення // Здоровье ребенка. – 2012. - № 7. – С. 133-138.

Богадельников И. В. Вакцинальный процесс: территория заблуждений и невежества // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. -    № 4. – С. 20-22.

Делягин В. М. Лихорадка. Многообразие причин и сложность решения (у детей) // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 93-97.

Зайков С. В. Поствакцинальные осложнения у детей и возможные пути их профилактики // Дитячий лікар. – 2013. - № 2. – С. 17-25.

Моренко М. А. Использование препарата Имупрет (Тонзилгон Н) в комплексной терапии бронхиальной астмы у часто болеющих детей    // Природная медицина. – 2012. - № 4. – С. 48-51.

Нагорная Н. В. Лактазная недостаточность у детей / Н. В. Нагорная,  Е. В. Бордюгова, А. В. Дубовая // Здоровье ребенка. – 2012. - № 7. –   С. 104-110.

Недельська С. М. Можливості інгаляційної терапії в дитячому віці      // Здоров‘я України. – 2013. - № 9. – С. 37-38.

Неробеев В. Д. Вакцинация: эффективность и безопасность, проблемы и перспективы / В. Д. Неробеев, Д. В. Неробеев // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 10. – С. 22-24.

Оптимізація реабілітаційних заходів після перенесених гострих респіраторних захворювань у дітей в амбулаторних умовах                     / Т. З. Марченко, Н. М. Ткачів, О. М. Морозович [та ін.] // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 4. – С. 8-14.

Охотникова Е. Н. Комплексный подход в восстановлении иммунной защиты организма у детей // Український мед. часопис. – 2012. -        № 6. – С. 52-59.

Речкина Е. А. Часто болеющие дети и роль иммунокорекции в их лечении // Астма та алергія. – 2013. - № 1. – С. 44-48.

Савченко В. Болезнь Такаясу – загадка природы, ответ на которую не найден // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(25). – С. 34-35.

Тутченко Л. И. Еще раз о феномене грудного вскармливания                // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(25). – С. 47-48.

Медична радіологія та рентгенологія

Волошинович В. М. Визначення віку дівчаток за рентгенанатомічною  характеристикою кісток стопи // Львівський мед. часопис. – 2012. -     № 4. – С. 39-43.

Ермилова Е. В. Фиброзно-кавернозный туберкулез / Е. В. Ермилова, П. М. Игнатенко // Український мед. вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. -       № 4. – С. 30-33.

Линник Н. И. Многосрезовая компьютерная томография во фтизиопульмонологии: стандартизация исследования и программное обеспечение // Український пульмонологічний журн. – 2012. - № 3. – С. 65-70.

 Медицина невідкладних станів

Алгоритм дій при  гострому отруєнні невідомою речовиною                 // Український мед. вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. - № 5. – С. 68-69.

Кравченко А. М. Догоспітальний тромболізис при гострому коронарному синдромі, можливості покращити виживання // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 10. - С. 14-15.

Мазо Е. Б. Неотложная помощь при урологических заболеваниях        // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 6. – С. 64-71.

Мостовий Ю. М. Гострий коронарний синдром // Здоров‘я України. – 2013. - № 10. – С. 24-25.

Натрийуретические пептиды при острых состояниях в   кардиологии : рекомендации Европейского о-ва кардиологов по острым состояниям в кардиологии // Серцева недостатність. – 2013. - № 1. – С. 117-127.

Руднов В. А. Клиническая значимость и возможные пути коррекции гипергликемии при критических состояниях // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 9. – С. 11-13.

Случай успешной терапии тяжелого синегнойного сепсиса у ребенка раннего возраста / М. Ю. Курочкин, А. Г. Давыдов, В. Н. Капуста       [и др.]// Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. – С. 139-141.

Сорокин Ю. Н. Неотложные неврологические состояния при патологии щитовидной железы // Медицина неотложных  состояний. – 2012. - № 6. – С. 9-14.

Сучасна терапія невідкладних станів при ревматичних хворобах / В. І. Денисюк, О. В. Денисюк, Г. І. Коцута [та ін.] // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 1. – С. 71-77.

Сучасні можливості лікування флебітів при катеризації периферичних вен у пацієнтів відділень інтенсивної терапії / В. М. Орел, О. А. Галушко, С. І. Бабак, В. В. Юрків // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 8. – С. 13.

Сучасні принципи невідкладної допомоги при політравмі                       / О. А. Льовкін, Б. М. Голдовський, С. О. Потапов [та ін.]// Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 6. – С. 55-59.

Царев А. В. Декасан в профилактике и лечении вентилятор-ассоциированной пневмонии у пациентов с политравмой // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. – С. 80-87.

Внутрішні хвороби

Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичні порушення при хронічному панкреатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції в практиці сімейного лікаря // Здоров‘я України. – 2013. -     № 2(28). – С. 44-45.

Беловол А. Н. Подагра и артериальная гипертензия / Л. Н. Беловол,    И. И. Князькова // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 45-47.

Бильченко А. В. Новые европейские рекомендации ESH/ESC2013 по лечению артериальной гипертензии // Здоров‘я України. – 2013. -       № 3. – С. 10-11.

Гипертензивные кризы: диагностика и лечение / Ассоциация кардиологов Украины // Новости медицины и фармации в   Украине. – 2013. - № 6. – С. 3-16.

Данилов А. Б. Офисный синдром / А. Б. Данилов, Ю. М. Курганова     // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. – С. 167-174.

Зарецкий М. М. Естественная неизбежность (проблема смерти)            // Український мед. вісник. – 2013. - № 2. – С. 84-88.

Иванов Д. Д. Лечение артериальной гипертензии у пациентов с заболеваниями почек // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 53.

Коваль С. М. Комбінована терапія хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні із цукровим діабетом 2 типу / С. М. Коваль, К. С. Першина, Т. Г. Старченко // Український терапевтичний журн. – 2013. - № 1. –   С. 24-29.

Кузнецова Л. В. Особенности терапии ОРВИ у пациентов с аллергическими заболеваниями // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. – С. 46-52.

Островський М. М. Загадки медицини: гарячка неясного генезу в практиці лікаря // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 53-55.

Сергиенко О. М. Роль и место фитотерапии в лечении состояний, сопровождающихся продуктивным кашлем / О. М. Сергиенко,            А. К. Жигунова // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 77-81.

Стаднік С. М. Неврологічні аспекти гіпертензивного кризу // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 43-44.

Федоренко В. І. Стан і перспективи розвитку профілактичної медицини : матеріали доп. на ХІ з’їзді гігієністів України // Львівський мед. часопис. – 2012. - № 4. – С. 43-57.

Фещенко Ю. И. Особенности современной иммуномодулирующей терапии / Ю. И. Фещенко, Е. М. Рекалова // Астма та алергія. – 2013. - № 1. – С. 6-13.

Чернышов В. А. Синдром отмены статинов: существует ли он?             / В. А. Чернышов, Л. В. Богун // Український терапевтичний журн. – 2013. - № 1. – С. 68-78.

Шамугия Б. К. Биорегуляционный подход к лечению боли                     / Б. К. Шамугия, М. В. Тимошков // Український мед. вісник. – № 2. – С. 75-80.

Серцево-судинні хвороби

Головач И. Ю. Гипертрофия левого желудочка и артериальная гипертензия: новые патогенетические и терапевтические концепции    // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 9. – С. 3-5.

Ермолова Ю. Современные подходы к профилактике инсульта и кровотечений у кардиологических больных // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 13-16.

Бобрышев К. А. Боль в грудной клетке: клиническая оценка. Ч. 1. Общие принципы // Здоров‘я України. – 2013. - № 9. – С. 18-19.

Брандис Т. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC)по диагностике и лечению острой и хронической недостаточности – 2012 // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 7. С. 12-14.

Випадок успішного лікування гострого мезентеріального тромбозу з використанням системного тромболізису / В. П. Перепелиця, В. С. Хоменко [та ін.] // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 38-39.

Воронков Л. Г. Альдостерон и его блокада при сердечно-сосудистой патологии // Серцева недостатність. – 2013. - № 1. – С. 53-57.

Дроботя Н. В. Терапия статинами: реальная польза и мифическая угроза // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 36-37.

Дядык А. И. Место антитромботической терапии в ведении больных с хронической сердечной недостаточностью при синусовом ритме           / А. И. Дядык, Л. С. Холопов, Е. В. Щукина // Серцева недостатність. – 2013. - № 1. – С. 46-53.

Коваль Е. А. Возможности медикаментозной коррекции высокого тромбоэмболического риска у госпитализированных терапевтических больных // Серце і судини. – 2013. - № 1. –С. 94-100.

Коваль О. А. Статини при хронічній серцевій недостатності: сучасні погляди на раціональність, ефективність та безпеку застосування        // Серцева недостатність. – 2013. - № 1. – С. 111-117.

Марушко Т. В. Неревматичні кардити у дітей // Здоров‘я України. -   № 2(25). – С. 44-46.

Механические осложнения острого инфаркта миокарда / Н. П. Копица, А. Н. Аболмасов, Е. И. Литвин, В. В. Сакал // Український терапевтичний журн. – 2013. - № 1. – С. 108-114.

MisiriJ. Влияние электромагнитных помех на работу имплантируемых сердечных устройств // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 19-21.

Мягкова Н. Безопасность лекарственных средств и рациональная фармакотерапия в кардиологии // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 11-12. – С. 3-5.

Очеретяная Н. Антикоагулянтная терапия в аритмологической практике: приближаясь к стандартам // Здоров‘я України. – 2013. -     № 3. – С. 30-31.

Поворознюк В. В. Проблема тромбоэмболии в лечении пациентов с остеопорозом / В. В. Поворознюк, Н. В. Григорьева // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 1. –С. 5-18.

Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC) по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности 2012 // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 11-12. – С. 18-20.

Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2012 року щодо профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці. Ч 1 // Серце і судини. – 2013. - № 2. – С. 16-26.

Руководство по диагностике и лечению гипертрофической кардиомиопатии / Американское о-во кардиологов – 2011 // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 5. – С. 20-23.

Скибчик В. А. Превентивна кардіологія: ОМЕГА-3 поліненасичені жирні кислоти для корекції порушень обміну тригліцеридів // Ліки України. – 2012. - № 5. – С. 18-26.

Хвороби органів дихання

Ведення пацієнтів із бронхіальною астмою : рекомендації / Британське торакальне т-во ; Шотландська міжколегіальна мережа клінічних рек. (перегляд 2012 р.) // Рациональная фармакотерапия. – 2013. - № 1. –   С. 41-60.

Визначення сукупності клініко-лабораторних проявів бронхообструктивного синдрому при встановленні діагнозу бронхіальної астми у дітей / В. П. Костроміна, О. А. Речкіна,               Л. Б. Ярощук [та ін.] // Український пульмологічний журн. – 2012. -    № 4. – С. 25-30.

Дворецкий Л. И. Рациональная антибактериальная терапия обострений ХОБЛ. Можно ли достигнуть длительного безрецидивного периода? // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 7. –     С. 8-11.

Дзюбик Я. О. Особливості епідеміології негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів в Україні // Український пульмологічний журн. – 2012. - № 4. – С. 30-33.

Идиопатический легочный фиброз: клиника, диагностика, лечение / В. К. Гаврисюк, А. И. Ячник, С. И. Лещенко [и др.] // Український пульмологічний журнал. – 2012. - № 3. – С. 55-60.

Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія в дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія. Клінічні настанови / Ю. І. Фещенко, О. Я. Дзюбик, Я. О. Дзюбик [та ін.] // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 58-59.

Комплексне відновлювальне лікування хворих на обструктивне захворювання легень І стадії з використанням імуномодулятора            / О. І. Лемко, Д. В. Решетар, М. Л. Габор [та ін.] // Український пульмологічний журнал. – 2012. - № 3. – С. 38-44.

Коноплева Л. Ф. Хронический кашель // Український мед. вісник. – 2013. - № 2. – С. 19-24.

Мостовой Ю. М. Ошибки, которых можно избежать (разбор клинического случая больного с негоспитальной пневмонией)               // Український пульмологічний журн. – 2012. - № 4. – С. 51-55.

Островський М. М. Вибір оптимальних схем бронхолітичної терапії при вірус-індукованих загостреннях бронхіальної астми                         / М. М. Островський, О. І. Варунків // Астма та алергія. – 2013. - № 1. – С. 66-71.

Пендальчук Н. В. Эффективность гемодилюционной терапии в коррекции состояния газообмена у больных хроническим обструктивным заболеванием легких // Український пульмологічний журн. – 2012. - № 3. – С. 44-47.

Радучич О. Подходы к небулайзерной терапии муковисцидоза: новые возможности от компании «Юрия-фарм» : по итогам конф. с международным участием, (г. Киев, 16-19 апр. 2013 г.) // Здоров‘я України. – 2013. - № 13-14. – С. 37-38.

 Сафиулин З. Т. Перспективы применения препаратов селезенки при бронхолегочной патологии / З. Т. Сафиулин, А. Г. Ткаченко // Астма та алергія. – 2013. - № 1. – С. 38-39.

Швайко Л. І . Неонкологічні захворювання бронхолегеневої системи в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (довгострокове спостереження) // Український пульмологічний журн. – 2012. - № 4. – С. 64-67.

Шмелев Е. И. Сочетание ХОБЛ и астмы. Особенности диагностики и лечения в амбулаторных условиях / Е. И. Шмелев, Н. М. Шмелев, О. А. Пешкова // Здоров‘я України. – 2013. - № 9. – С. 35-36.

Отоларингологія

Бут Г. Современные подходы к терапии острого среднего отита               // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 8. – С. 14.

Катилов А. В. Острый стрептококковый тонзиллофарингит у детей / А. В. Катилов, С. Ю. Макаров [и др.] // Дитячий лікар. – 2013. - № 2. – С. 31-38.

Клинические рекомендации Американского общества инфекционистов по лечению острого бактериального риносинусита у взрослых и детей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – № 10. – С. 17-28.

Пройдак А. Бронхиальная астма и аллергический ринит: две стороны одной медали // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 27-30.

Захворювання органів травлення

Бабінець Л. С. Клініко-патогенетичні порушення при хронічному панкреатиті у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи їх корекції в практиці сімейного лікаря // Здоров‘я України. – 2013. -     № 13-14. – С. 48-49.

Ведение пациентов с язвенным кровотечением : практическое рук.        / Американская коллегия гастроэнтерологов (2012) // Здоров‘я України. – 2013. - № 10. – С. 51.

Дорофеев А. Э. Болезнь Крона и вторичные расстройства: современные возможности лечения // Здоров‘я України. – 2013. -        № 2(28). – С. 30-31.

Звягинцева Т. Д. Синдром избыточного бактериального роста и энтерожемина // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 14-16.

Клинические особенности и эффективность патогенетической терапии болезни Крона у детей / М. Ф. Денисова, Н. В. Чернега, Н. Н. Музыка [и др.] // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 1. – С. 66-72.

Крамарев С. А. Острые кишечные инфекции у детей: клиника, диагностика, лечение // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 46-48.

Лабораторные методы исследования в гастроэнтерологии и гепатологии. Биохимический анализ крови // Здоров‘я України. –   2013. - № 2(28). – С. 50.

Маменко М. Е. Применение ферментных препаратов в лечении детей с идиопатической антибиотикассоциированной диареей                             / М. Е. Маменко, О. И. Ерохина, В. С. Гейвах // Сучасна гастроентерологія. – 2012. - № 5. – С. 108-116.

Манжалій Е. Г. Проблемні питання діагностики та лікування хронічного панкреатиту // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 1. – С. 122-129.

Мартыненко А. В. Вода – основа жизни // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 7. –С. 24-25.

Матвеева Л. Болезнь Вильсона-Коновалова: медь здесь правит бал        // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 40-41.

Мищенко Н. Пневматоз кишечника // Здоров‘я України. – 2013. -       № 2(28). – С. 28.

Неалкогольна жирова хвороба печінки: переваги і недоліки інвазивних та неінвазивних методів діагностики / Л. В. Журавльова, О. В. Лахно, О. І. Цівенко [та ін.] // Український мед. вісник. – 2012. - № 12. – С. 24-29.

Підготовка до УЗД хронічного панкреатиту / В. І. Вдовиченко, Т. Г. Ступар, М. І. Аксентійчук // Сучасна гастроентерологія. – 2012. -       № 6. – С. 54-58.

Принципы лечения холестатических заболеваний печени                       / А. Ю. Барановский, К. Л. Райхельсон, Н. В. Семенов [и др.]                // Здоров‘я України. – 2013. - № 7. – С. 62-63.

Ткач С. М. Эффективность тройной терапии на основе пантопразола в лечении пептических язв желудка, ассоциированных с инфекцией Helicobacter.pylori// Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 42-43.

Успенский Ю. П. Жировая болезнь печени, абдоминальная боль и метеоризм: клинико-патогенетические взаимоотношения и подходы к лечению / Ю. П. Успенский, Е. В. Балукова // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 20-21.

Фролова-Романюк Е. Ю. Ефективність лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби на тлі цукрового діабету 2 типу // Сучасна гастроентерологія. – 2012. - № 6. – С. 29-33.

Харченко Н. В. Особенности лечения больных с синдромом раздраженного кишечника с запорами / Н. В. Харченко,                        Н. Д. Опанасюк // Сучасна гастроентерологія. – 2013. - № 1. – С. 105-111.

Харчові добавки: віддалена загроза / А. Я. Кобзар, В. Н. Корзун, Н. І. Карандєєва, Е. О. Дзюба // Довкілля та здоров’я. – 2013. - № 1. – С. 70-75.

Щербинина М. Б. Эластография печени: новый подход к диагностике и оценке эффективности терапии фиброза и цирроза печени                  // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(28). – С. 10-12.

Стоматологія

Вплив інгібіторів вільнорадикальних процесів на лікування хвороб слизової оболонки порожнини рота та пародонта / І. С. Гриновець, Т. Г. Калинюк, А. Ю. Бучковська, В. С. Гриновець // Львівський мед. часопис. – 2012. - № 4. – С. 61-66.

Мазур И. П. Применение ибандроновой кислоты в комплексном лечении при генерализованном пародонтите в стадии обострения / И. П. Мазур, П. В. Леоненко // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 65-73.

Хвороби кровотворних органів. Ендокринологія

Большова О. В. Психологічна підтримка в комплексному лікуванні й контролі цукрового діабету 1 типу у дітей та підлітків // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 46-47.

Боцюрко В. І. Діабетичний гастропарез / В. І. Боцюрко, І. Г. Бабенко    // Здоров‘я України. – 2013. – № 2. – С. 30-31.

Кричинська І. В. Пам’ятка для хворого з ожирінням // Український мед. вісник. – 2012. - № 9. – С. 94-96.

Ксеникал в лечении ожирения: современный взгляд на проблему / А. В. Каминский, И. А. Киселева, Д. Е. Афанасьев, Е. В. Теплая // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 11-12. – С. 10-12.

Маньковский Б. Н. Инсулинотерапия при сахарном диабете 1 типа: терапевтические цели, схемы и основные правила // Здоров‘я    України. – 2013. - № 2. – С. 6-7.

Маньковский Б. Н. Сахарный диабет и заболевания пищеварительной системы: взаимосвязь и особенности ведения пациентов / Б. И. Маньковский, И. Н. Скрыпник // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. –    С. 22-23.

Новые клинические рекомендации по ведению пациентов с сахарным диабетом 2013 года / Американская диабетическая ассоциация             // Здоров‘я України. – 2013. - № 1. – С. 10.

Паньків В. І. Ефективність і безпечність сучасної гіпоглікемізуючої терапії у хворих на цукровий діабет 2 типу // Міжнародний ендокринологічний журн. – 2012. - № 6. – С. 43-47.

Петунина Н. А. Синдром тиреотоксикоза: подходы к диагностике и лечению / Н. А. Петунина, Н. С. Мартиросян, Л. В. Трухина // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 43-44.

Пчелин И. Ю. Клиническое значение и тактика коррекции анемического синдрома у пациентов с диабетической нефропатией // Міжнародний ендокринологічний журн. – 2012. - № 6. – С. 98-105.

Толь Н. В. Оптимизация терапии сахарного диабета 2 типа с помощью ингибиторов ДПП-4: новые возможности, улучшающие шансы             // Здоров‘я України. - 2013. - № 10. – С. 3-4.

Уніфікований клінічний протокол первинної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «цукровий діабет 2 типу»             // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 10. – С. 33-34.

Устінов О. Цукровий діабет: сучасна парадигма лікування                     // Український мед. часопис. – 2012. - № 5. – С. 30-32.

Шуляренко Л. В. Хронічна діабетична хвороба нирок: сучасний погляд на проблему // Ендокринологія. – 2013. - № 1. – С. 73-83.

Яковец А. Пельгеровская аномалия: определение, дифференциальная диагностика, клиническое значение // Здоров‘я України. – 2013. -        № 13-14. – С. 50.

HaddowJ.Функция щитовидной железы во время беременности: кому и как проводить скрининг? / пер. с англ. // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 38-40.

Дерматологія

Андрашко Ю. В. Нові аспекти в розумінні перебігу герпетичних захворювань шкіри та ефективна топічна терапія / Ю. В. Андрашко, Т. І. Чечерська, Г. М. Коваль // Український журн. дерматології, венерології, косметології. – 2013. - № 1. – С. 129-137.

 Беш Л. В. Атопічний дерматит у дітей / Л. В. Беш, С. В. Ефімова         // Алергія у дитини. – 2012. - № 11-12. С. 4-8.

Бишарова А. С. Инфекционные осложнения атопического дерматита    / А. С. Бишарова, И. Н. Сормолотова // Здоров‘я України. – 2013. -      № 11-12. – С. 14-15.

Калюжная Л. Д. Современные особенности клиники и лечения онихомикозов // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 45-49.

Коган Б. Г. Атопічний дерматит: акцент на безпечне лікування              // Український журн. дерматології, венерології, косметології. – 2013. - № 1. – С. 81-90.

Осипова А. С. Лікування кропив’янки / А. С. Осипова, А. В. Кузнєцова, В. О. Гремяков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - № 10. – С. 56-60.

Федорич П. В. Піодермія // Український мед. вісник. – 2012. - № 10. – С. 11-15.

Шармазан С. И. Алгоритм лечения и реабилитации пациентов с розацеа / С. И. Шармазан, Е. А. Ошивалова, Е. Н. Трач // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - № 9. – С. 36-41.

Урологія

Ермоленко В. М. Инфекция мочевых путей и ее лечение в возрастном аспекте / В. М. Ермоленко, Н. Н. Филатова, А. В. Малкоч // Здоров‘я України. – 2013. - № 9. – С. 48-49.

Колесник М. Перитонеальний діаліз лікування пацієнтів із гострим пошкодженням нирок / М. Колесник, Н. Степанова // Український журн. нефрології та діалізу. – 2013. - № 1. – С. 58-60.

Колесник М. Проект національних клінічних настанов з діагностики, профілактики і лікування гострого пошкодження нирок / М. Колесник, К. Законь, В. Дударенко // Український журн. нефрології та діалізу. – 2013. - № 1. – С. 51-58.

Кричинська І. В. Пам’ятка для пацієнта з хронічним пієлонефритом      / І. В. Кричинська, Л. В. Староконь // Український мед. вісник. –    2013. - № 2. – С. 81-82.

Локшин К. Л. Особенности чувствительности современных уропатогенов и принципы эмпирической антибиотикотерапии тяжелых инфекций в стационаре // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 56-57.

Пиелонефрит у беременной / Г. В. Мясников, В. И. Трихлеб,               Л. Л. Сидорова // Український мед. вісник. – 2012. - № 11. – С. 46-49.

Ткаченко Н. Нічний енурез. Ведення дітей і підлітків із нетриманням сечі : рек. / Н. Ткаченко ; Нац. ін-т здоров’я і клініч. Вдосконалення      // Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. - № 4. – С. 52-60.

Щербак И. Б. Современная фитопрофилактика мочекаменной болезни // Український мед. часопис. – 2012. - № 5. – С. 84-87.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

Баринов А. И. Невропатическая боль в спине: принципы диагностики и лечения // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 32-33.

Брандис Т. Коррекция когнитивных нарушений при хронической цереброваскулярной патологии // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 10. – С. 12-13.

Бурчинский С. Г. Возможности комплексной  нейрофармако-логической коррекции функций головного мозга при дисциркуляторной энцефалопатии // Здоров‘я України. – 2013. - № 7. – С. 47-48.

Ведение больных в раннем периоде острого ишемического инсульта : рек. / Американская ассоциация инсульта // Здоров‘я України. – 2013. - № 10. – С. 34-35.

Волошин-Гапонов И. К. Эпидемиологические и клинико-неврологические аспекты болезни Вильсона-Коновалова (гепатоцеребральной дегенерации) // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. – С. 72-76.

Данилов Д. С. Возможности использования сульпирида для лечения психических расстройств // Журн. неврологии и психиатрии. – 2012. - № 6. – С. 91-98.

Дубенко А. Е. Эпилептические психозы: симптомика, диагностика, лечение / А. Е. Дубенко, В. И. Коростий // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 48-50.

Зозуля І. С. Інсульт: стратегія і тактика надання медичної допомоги      / І. С. Зозуля, В. І. Цимбалюк, А. І. Зозуля // Український мед.   часопис. – 2012. - № 5. – С. 36-40.

Зозуля А. І. Характеристика оптимізованої системи комплексної медичної допомоги при судинній патології головного мозку                    // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. – С. 103-108.

Клинический метод диагностики на современном этапе развития психиатрии / И. И. Кутько, О. А, Панченко, А. Н. Линев,                       Г. С. Рачкаускас // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. -    № 10. – С. 16-20.

Кухленко О. Я. Паранеопластичні ураження нервової системи               // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 16-17.

Лазаренко А. Как помочь пациенту бросить курить : метод. рек.            // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 31.

Марценковский И. Интеграция образования и психиатрической помощи детям с тяжелыми эмоционально-волевыми нарушениями: цели, стратегии и международный опыт / И. Марценковский,             М. Нестеренко, Д. Молчанов // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. –       С. 51-53.

Мищенко Т. С. Неокардил в лечении больных с вегетососудистой дистонией / Т. С. Мищенко, Е. В. Харина // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 10. – С. 8-10.

Молчанов Д. Реабилитация и медико-социальная экспертиза при заболеваниях нервной системы: потребности и реалии сегодняшнего дня // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 10-11.

Морозова О. Г. Патогенетическая терапия миофасциальных болевых синдромов // Здоров‘я України. – 2013. - № 3(304). – лютий. - С. 30-32.

Несен А. А. Препарат неокардил в лечении больных с кардиоваскулярным риском // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - № 8. – С. 21-27.

Пройдак А. Современные возможности терапии заболеваний периферической нервной системы // Здоров‘я України. – 2013. -          № 10. – С. 32-33.

Сиренко Ю. Н. Вторичная профилактика инсультов: точка зрения кардиолога и невролога / Ю. Н. Сиренко, Т. С. Мищенко // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 8-9.

Сиренко Ю. Н. Лечить нельзя ждать: выбор антигипертензивной терапии для вторичной профилактики ишемических инсультов             // Здоров‘я України. – 2013. - № 7. – С. 16-17.

Смулевич А. Б. Маскированные депрессии // Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - № 9. – С. 21-25.

Современная коррекция когнитивных нарушений и астенических расстройств – залог сохранения высокого качества жизни у людей разного возраста / В. Ю. Приходько, И. Р. Микропуло,                           Е. А. Кононенко [и др.] // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. –            С. 34-35.

Ткаченко Л. А. Витамины группы В в комплексной терапии заболеваний нервной системы // Український мед. вісник. – 2012. -     № 10. – С. 38-42.

Широков Е. А. Профилактика инсульта: актуальные проблемы и новые тенденции // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 37-40.

Щербак И. Б. Симптоматическое лечение при болевом синдроме в нижней части спины // Український мед. часопис. – 2012. - № 6. –        С. 64-67.

PieroPerucca Побочные эффекты антиэпилептических препаратов        // Ланцет. Неврология. – 2013. - № 2. – С. 36-49.

MarielleC.GVlooswijk. Функциональная магнитно-резонансная томография при эпилепсии с длительным течением: связь с когнитивными нарушениями // Ланцет. Неврология. – 2013. - № 2. –   С. 8-20.

JauchE. Ведение больных в раннем периоде острого ишемического инсульта : рек. Американской ассоциации сердца / Американская ассоциация инсульта: основные положения // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 16-19.

MartinN.Possor. Диагностика деменции с началом в молодом возрасте // Ланцет. Неврология. – 2012. - № 10. – С. 47-49.

RalfBaron. Нейропатическая боль: диагностика, патофизиологические механизмы и лечение // Ланцет. Неврология. – 2012. - № 9. – С. 34-50.

Інфекційні та паразитарні хвороби

Васюкова М. М. Тактика лікаря щодо діагностики та лікування токсокарозу в дітей (клінічні спостереження) // Сучасна гастроентерологія. – 2012. - № 6. – С. 97-102.

Внутриутробные инфекции: диагностика, лечение, профилактика         / А. Л. Заплатников, Н. А. Коровина, М. Ю. Корнева, А. В. Чебуркин    // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 8. – С. 24-27.

Дзюблик Я. О. Обгрунтований вибір антибіотикотерапії у хворих на негоспітальні інфекції нижніх дихальних шляхів бактеріальної етіології // Український пульмологічний журн. – 2012. - № 3. – С. 60-65.

Евстигнеев И. В. Цефуроксим в лечении внебольничных инфекций      // Український мед. вісник. – 2012. - № 9. – С. 65-69.

Казмирчук В. Е. Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека / В. Е. Казмирчук, Д. В. Мальцев // Український мед. часопис. – 2012. - № 5. – С. 94-108.

Крамарев С. А. Острые кишечные инфекции у детей: клиника, диагностика, лечение // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(25). – С. 26-28.

Малярия. Памятка больному : по материалам Информационного бюлетеня ВОЗ // Український мед. вісник. – Сер. «Терапія». – 2013. - № 5. – С. 75-77.

Редкий случай генерализованного легионеллеза в практике инфекциониста / М. В. Нагибина, О. А. Тишкевич, О. А. Муравьев      [и др.] // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. - № 5. –     С. 54-57.

Савченко В. Современная стратегия и тактика антибиотикотерапии при отрых кишечных заболеваниях у детей // Здоров‘я України. – 2013. - № 2(25). – С. 37.

Чистик Т. Современные принципы симптоматического лечения диарейного синдрома // Новости медицины и фармации в Украине. – 2013. - № 8. – С. 14-15.

Венерологія

Серов В. Н. Рациональная терапия вульвовагинитов смешанной этиологии и профилактика рецидивов / В. Н. Серов, С. А. Шаповаленко // Українськийжурн. дерматології, венерології, косметології. – 2013. - № 1. – С. 144-151.

СНІД

Иванищев В. Н. Дерматологические проявления ВИЧ-инфекции. Контагиозный моллюск // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. – 2012. - № 9. – С. 36-41.

Недужко А. А. Иммунопатогенез ВИЧ-ассоциированных дерматозов а-герпесвирусной этиологии // Український журн. дерматології, венерології, косметології. – 2013. - № 1. – С. 68-77.

Хірургія

Анестезиологическое обеспечение пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией / О. А. Лоскутов, И. П. Шлапак,                 А. Н. Пархоменко [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2012. -         № 7/8. – С. 9-22.

Діденко С. М. Фізична реабілітація післяопераційних хворих із діабетичною макроангіопатією // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. –    С. 54-55.

Диференційоване індивідуалізоване хірургічне лікування гострого панкреатиту / В. М. Копчак, І. В. Хомяк. К. В. Копчак [та ін.]                 // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 46-49.

Ідіопатичні тромбози в хірургії / В. Г. Мішалов, В. М. Селюк, Л. Б. Малиновська, О. І. Войтович // Серце і судини. – 2013. - № 1. – С. 100-108.

Комбинированная антибиотикотерапия хирургического сепсиса            / А. Ф. Серветник, А. В. Козаченко, А. Н. Нудьга, Е. А. Ковалева         // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. – С. 69-72.

Лапароскопическая холецистэктомия: возможные осложнения и их профилактика / В. В. Хацко, А. Д. Шаталов, А. М. Дудин [и др.]            // Український журн. хірургії. – 2012. - № 4. – С. 62-65.

Ничитайло М. Е. Лечение и профилактика повреждений желчных протоков при лапароскопической холецистэктомии // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 34-35.

Орел Ю. Г. Черевна жаба: сучасні принципи діагностики та лікування // Хірургія України. – 2013. - № 1. – С. 86-92.

Пойда О. І. Сучасне лікування хворих на поліпи товстої кишки / О. І. Пойда, С. Б. Шевелюк, О. Л. Орлов // Здоров‘я України. – 2013. -         № 2. – С. 30-32.

Порівняльна характеристика хірургічних методів лікування пацієнтів із симптомним холецистолітіазом: міні-холецистектомія лапароскопічна чи відкрита холецистектомія / М. Б. Щербиніна, О. М. Ліщишина, Я. С. Березницький [та ін.] // Український мед. часопис. – 2013. - № 1. – С. 141-148.

Фомин П. Д. Сахарный диабет и хирургические вмешательства / П. Д. Фомин, Б. Н. Маньковский // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 28-30.

Ходос В. А. Організаційний алгоритм амбулаторної хірургії варикозної хвороби // Хірургія України. – 2013. – № 1. – С. 74-82.

Черняк В. А. Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок    // Серце і судини. – 2013. - № 1. – С. 54-64.

Травматологія. Ортопедія

Борткевич О. П. Стандартизація підходів до використання методів візуалізації опорно-рухового апарату у хворих на ревматоїдний артрит / О. П. Борткевич, Ю. В. Білявська // Здоров‘я України. – 2013. - № 3. – С. 50-52.

Борткевич О. П. Формирование костной ткани: ключевое звено прочности кости // Здоров‘я України. – 2013. - № 11-12. – С. 18-19.

Вайда В. М. Остеопоротические переломы у пожилых лиц: современная тактика ведения // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 17.

Герасименко С. І. Сучасні підходи до оптимізації терапії остеоартрозу колінного суглоба / С. І. Герасименко, А. М. Бабко // Биологическая терапия. – 2012. - № 3/4. – С. 14-18.

Головач І. Ю. Особливості фармакотерапії у пацієнтів із подагрою із застосуванням пробенециду // Український ревматологічний журн. – 2013. - № 1. – С. 91.

Килимчук В. Эффективность и безопасность НПВП при патологии опорно-двигательного аппарата // Здоров‘я України. – 2013. - № 9. –   С. 40-41.

Корж Н. А. Современные аспекты диагностики и лечения некоторых болевых синдромов стопы у взрослых / Н. А. Корж,                               Д. В. Прозоровский // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 8-9.

Мищенко Н. Эффективность и безопасность различных методов лечения вывихов суставов с позиции доказательной медицины              // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 22-23.

Молчанов Д. Остеопороз в травматологии: от оценки факторов риска к индивидуальной лечебной тактике // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 18-20.

Мороз Г. З. Острый подагрический артрит: клиника и лечение                // Український мед. вісник. – 2012. - № 11. – С. 14-18.

Страфун С. С. Лікування застарілих ушкоджень сухожилків згиначів пальців кисті шляхом двохетапної пластики // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 3-6.

Офтальмологія

Слабкий Г. О. Характеристика використання ліжкового фонду для стаціонарного лікування дорослого населення з хворобами органа зору / Г. О. Слабкий, С. В. Збітнєва // Український мед.часопис. – 2012. -    № 6. – С. 100-103.

Эффективность препарата ОКУфлеш при заболеваниях переднего отдела глаза у детей и взрослых / В. Д. Михель, Ю. В. Божович, М. А. Диогенова, Н. Е. Чемеринская // Український мед.часопис. – 2013. -    № 1. – С. 120-122.

Акушерство. Гінекологія

Галич С. Р. Отеки и беременность / С. Р. Галич, Д. Д. Иванов                 // Природная медицина. – 2012. - № 9. – С. 15-17.

Григорьева Н. В. Гормональная контрацепция и костная ткань // Боль. Суставы. Позвоночник. – 2013. - № 1. – С. 39-58.

Татарчук Т. Ф. STADACIS на страже женского здоровья (медикаментозный аборт) // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 12-13.

Тутченко Л. И. Еще раз о феномене грудного вскармливания                 // Здоров‘я України. – 2013. - № 2. – С. 14-16.

Чистик Т. Профилактика врожденных пороков развития: взгляд специалиста // Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - № 6. – С. 8-9.

RichardPDutton (USA). Щадящая анестезия // Медицина неотложных состояний. – 2012. - № 7/8. – С. 45-52.

Спортивна медицина

Муравський А. В. Особливості нейровізуалізаційних змін у боксерів з повторними черепно-мозковими травмами // Львівський мед.    часопис. – 2012. - № 4. – С. 11-16.

Медсестринська справа

Дайджест-огляд на тему «Професійне спілкування середнього медичного персоналу» // Головна мед. сестра. – 2013. - № 7. – С. 46-55.

Івашко Г. Алгоритм катетеризації периферичної вени // Журн. головної мед. сестри. – 2013. - № 2. – С. 68-76.

Рубан О. Стандарти роботи молодших спеціалістів з медичною освітою державної наукової установи «2 Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Стандарти виконання лікувальних маніпуляцій // Головна мед. сестра. – 2013. - № 7. – С. 31-39.

Циба Л. Досвід організації роботи медсестринської служби отоларингологічного відділення багатопрофільного клінічного закладу охорони здоров’я // Головна мед. сестра. – 2013. - № 7. – С. 7-19.

  Укладач: бібліограф ОНМБ Ващенко Г. М.

  Комп’ютерний набір: Безверха О.   Відповідальний за випуск: директор ОНМБ Пономаренко О. І.     

В бюлетеньввійшли статті з медичних журналів, одержаних Обласною науковою медичною бібліотекою, крім реферативних журналів. Вказану літературу ви зможете отримати як в Обласній медичній бібліотеці, так і по міжбібліотечному абонементу.