Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Квітень-червень 2013 р.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я.

           1. Бухановська Т.М. Стан здоров’я сучасних школярів, шляхи його збереження та поліпшення // Україна. Здоров’я нації. – 2012. - №1. – С.44-51.

           2. Крапівіна А.А. Захворюваність на основні класи хвороб та їх поширеність серед дорослого населення України в тендерному аспекті (2008- 2010рр.) //Україна. Здоров’я нації. – 2012. – №1. – С.51-56.

           3. .Латишев Є.Є. Фінансування системи охорони здоров’я: досвід деяких країн Європейського Союзу //Сучасні медичні технології. – 2012. - №1 (13). – С.5-10.

          4. Матюха Л.Ф. Семейная медицина в Украине: революция в стагнации? //Укр. медич. вісник. – 2012. - №1. – С.4-7.

          5. Мобильная клиника: роль выездных бригад врачей-специалистов в оказании комплексной медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности /Г.Ю.Кучер, В.В.Зинюков, О.Г.Терлюк //Лікарська справа. – 2012. - №1-2. – С.128-133.

          6. Радиш Я.Ф. Медицина в символах і емблемах //Лікарська справа. – 2012. – №1-2. – С.144-152.

          7. Чепелевська Л.А. Типологізація регіонів України за коефіцієнтами смертності (методом кластерного аналізу) //Україна. Здоров’я нації. – 2012. - №1. – С.26-30..

Медичне право

           8. Вітовська О.П. Організація офтальмологічної допомоги хворим на глаукому та її нормативно-правове забезпечення //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.46-51..

          9. Гойда Н.Г. Нормативно-правове регулювання діяльності служби планування сім’ї та збереження репродуктивного здоров’я /Н.Г.Гойда, О.Ю. Бісярин //Укр. медичний часопис. – 2012. - №4. – С.20-26.

         10. Горбунова Е. Очередные законодательные ограничения: как быть врачам и фармацевтам? //Укр.медичний часопис. – 2012. - №4. – С.8-10.

        11. Курило Т.М. Аналіз останніх змін в законі «Основи законодавства України про охорону здоров’я» щодо надання медичної допомоги //Сучасні медичні технології. – 2012. - №1 (3). – С.66-70.

         12. Лашкул З.В. «Медичне право» - його місце при підвищенні кваліфікації лікарів /З.В. Лашкул, Ю.Ю. Сізінцова //Сучасні медичні технології. – 2012. - №1 (3). – С.29-31.

         13. Проблемы правового регулирования взаимодействия врача и пациента /А.С. Овчаренко, И.М. Межирова, С.С.Овчаренко, С.Н. Белогуров //Медицина неотложных состояний. – 2012. - №5. – С.113-118.

        14. Шелудько О.Л. Правове регулювання суспільних відносин у сфері охорони здоров’я працюючого населення (профпатологічної служби) та шляхи його удосконалення //Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2012. - №1. – С.67-81.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

          15. Гапонова О.Г. Применение антидепрессантов в терапии абдоминального болевого синдрома //Ліки України. – 2012. - №3-4 (1). – С.25-30.

         16. Жигунова А. Мориамин Форте – новое слово в фармакотерапии //Укр. медичний часопис. – 2012. - №4. – С.15-16.

         17.Савустьяненко А.В. Кодеинсодержащие препараты: стоит ли их использовать? //Новости медицины и фармации. – 2013. - №4. – С.12-13.

         18. Ткач С.М. Клиническая польза и потенциальный риск применения интибиторов протонной помпы //Укр. терапевтич. журн. – 2012. - №3-4. – С.123-131.   

Медична техніка та обладнання

         19. Штросс Г. Практическое применение микросенсораTheraMon в лечении съемными ортодонтическими аппаратами /Г.Штросс, А.Н. Фартушная //Стоматология детского возраста. – 2012. - №3. – С.44-48.

Туберкульоз

         20. Александріна Т.А. Особливості епідемії туберкульозу в Україні //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №2. – С.7-14.

        21. Владзимирський А.В. Адаптація підходів та механізмів електронного менеджменту для використання при організації медико-санітарної допомоги пацієнтам з мультирезистентним туберкульозом //Сучасні медичні технології. – 2012. - №1 (3). – С.21-29.

        22. Клинико-лабораторные сопоставления в оценке прогноза лечения больных инфильтративним туберкулезом легких /О.Т. Титаренко, М.Е. Дьякова, М.В. Павлова и др. //Клинич. лабораторн. диагностика. – 2012. - №5. – С.31-34.

        23. Норейко Б.В. Научно-практические аспекты применения органного электрофореза в комплексной терапии больных туберкулезом легких //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №1. – С.27-32.

        24. Оптимізація стандартного режиму хіміотерапії при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз легень /Л.Д. Тодоріко, І.В. Кременчук, В.О. Чорноус та ін.

        25. Пасєчніков С.П. Туберкульоз нирки /С.П. Пасєчніков, В.В. Мітченко, С.В. Нашеда //Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. - №2. – С.69-75.

        26. Сучасний погляд на проблему поєднаної потрійної інфекції: туберкульозу, ВІЛ/ СНІДу, гепатитів В і С //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №4. – С.5-13.

        27. Радиш Г.В. Потенційний прорив у лікуванні хіміорезистентного туберкульозу //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №3. – С.106-108.

        28. Радиш Г.В. Ефективність застосування геміфлоксацину для лікування хворих на хіміорезистентний деструктивний туберкульоз легень //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №4. – С.27-35.

        29. Фещенко Ю.І. Міжнародні стандарти ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз: огляд рекомендацій ВООЗ /Ю.І. Фещенко, С.О. Черенько //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №1. – С.8-18.

Онкологія

         30. Донська С.Б. Результати лікування гострої лімфобластної лейкемії у дітей в Україні //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – Березень. – С.10-11. 

        31. Застосування локальної хіміотерапії у лікуванні поверхневих форм раку сечового міхура /С.М. Пасічник, М.В. Босак, О.М. Артищук, Ю.Б. Борис //Львівський медичн. часопис. – 2012. - №2. – С.65-69.

        32. Зубков В.І. Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку з гіпертонічною та ішемічною хворобою //Укр. журн. екстремальної медицини. – 2012. - №3. – С.91-98.

        33. Свінціцький В.С. Комплексне лікування хворих на злоякісні пухлини яєчника //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Березень. – С.26-27.

        34. Современные подходы к химиотерапии больных колоректальным раком с метастазами в печень /И.Б. Щепотин, Е.А. Колесник, О.В. Васильев и др. //Укр. журн. хірургії. – 2012. - №2. – С.96-109.

        35. Сорокин Б.В. Химиотерапия колоректального рака //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Березень. – С.32-33.

        36. Терещенко А. Саркомы мягких тканей. Клинич.-практ. рук-во Общенац. сети по борьбе против рака. США, 2012 //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Березень. – С.21-24.

        37. Хирургическое лечение низкодифференцированной аденокарциномы желудка с метастазированием в печень /Г.В.Бондарь, Р.В.Ищенко, А.В. Жильцов, П.С.Ласочка //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Березень. – С42-43.

Педіатрія

        38. Буряк В.Н. Особенности патогенетической терапия при первичной артериальной гипертензии в детском воздасте //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – Березень. – С.39-40..

        39. Ведення дітей віком від 3 міс. з негоспітальною пневмонією. Рекомендації Товариства дитячих інфекційних захворювань, Американського товариства інфекційних захворювань (жовтень 2011р.) //Дитячий лікар. – 2012. - №3-4. – С.58-72.

        40. Кривопустов С.П. Отеки в детском возрасте: проблемно ориентированный подход /С.П. Кривопустов, Е.Н. Щербинская //Дитячий лікар. – 2012. - №3-4. – С.14-18.

        41. Марушко Ю.В. Роль сучасних макролідів у терапії респіраторних захворювань, спричинених внутрішньоклітинними збудниками, у дітей //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.7-8.

        42. Хайтович М.В. Ефективність та безпечність застосування амоксициліну/ клавунату в лікуванні респіраторної інфекції у дітей //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – С.4.

Медична радіологія та рентгенологія

        43. Линник Н.И. Информативность современной многосрезовой компьютерной томографии и основные причины ошибочной интерпретации получаемых данных при обследовании фтизиопульмонологических больных //Астма та алергія. – 2012. - №3. – С.65-72.

        44. Чурилін Р.Ю. Можливості комп’ютерної томографії в діагностиці гнійно-деструктивних захворювань легень //Укр. радіологічн. журн. – 2012. - №4. – С.391-398.

Медицина невідкладних станів

         45. Алгоритм екстреного відновлення прохідності дихальних шляхів при невідкладних станах //Медицина неотложных состояний. – 2012. - №5. – С.52-56.

        46. Георгіянц М.А. Лихоманка та гіперпірексія в дітей. Тактика невідкладної допомоги та сучасні можливості лікування /М.А.Георгіянц, В.А.Корсунов //Медицина неотложных состояний. – 2012. - №5. – С.13-18.

        47. Городецький В.М. Современные принципы трасфузионной терапия травматической массивной кровопотери //Гематология и трансфузіологія. – 2012. - №3. – С.3-5.

        48. Загальні питання невідкладної допомоги при гострих отруєннях /К.В. Серіков, Б.М. Голдовський, С.М. Корогод та ін.  //Медицина неотложных состояний. – 2012. - №5. – С.103-113.

        49. Перспективы оптимизации подготовки врачей-интернов по модулю «Неотложные состояния» /Е.Н.Клигуненко, В.В.Ехалов, В.И.Слива, и др. //Медицина неотложных состояний. – 2012. - №5. – С.71-75.

Внутрішні хвороби

        50. Апанасенко Г.Л. Музыкальная терапия: история, современность и перспективы развития /Г.А. Апанасенко, Н.А. Савельева //Укр. медичний часопис. – 2012. - №4. – С.170-174.

        51. Актуальні питання діагностики та хіміопрофілактики гострих респіраторних захворювань у практиці терапевта і лікаря загальної практики /сімейної медицини /М.М. Потяженко, К.Є. Іщейкін, Н.О. Люлька та ін. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №4. – С.73-75.

        52. Гришило П.В. Застосування імунотерапії вакцинами в лікуванні алергічних захворювань /П.В. Гришило, А.П. Гришило //Астма та алергія. – 2012. - №2. – С.57-63.

        53. Коваленко В.М. Досягнення терапії системного червоного вовчака /В.М.Коваленко, І.Ю. Головач, О.П. Борткевич //Укр. ревматологічн. журн. – 2012. - №4. – С.16-23.

        54. Лук’янчук Є. Сучасні методи терапії ревматичних захворювань //Укр. ревматологічн. журн. – 2012. - №4. – С.11-16.

        55. Пластунов Б.А. Про якість тестових завдань із гігієни до ліцензійного іспиту «Крок – 2. Загальна лікарська підготовка» //Львівський медичн. часопис. – 2012. - №2. – С.83-91.

        56. Победенная Г.П. Маски аллергических болезней у взрослых в практике клинициста //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.44-45.

        57. Приходько В.Ю. Пациент високого риска на приеме у семейного врача + тесты //Укр. медичний часопис. – 2012. - №4. – С.43-51.

        58. Свінціцький А.С. Сучасні погляди на діагностику та лікування подагри //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Лютий. – С.70-72.

        59. Сухина Л.А. Новые подходы к организации профилактики развития компьютерного синдрома //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.254-255.

       60. Трудности диагностики системной склеродермии /Ю.А. Манищенкова, Н.Б. Некрасова, О.А. Вертий, В.В. Корниенко //Укр. ревматологічн. журн. – 2012. - №2. – С.44-53.

       61. Устинов А. Все что Вы хотели знать о семейной медицине и стеснялись спросить //Укр. медичн. часопис. – 2012. - №4. – С.14-15.

       62. Фадеенко Г.Д. Шляхи оптимізації гіполіпідемічної терапії при коморбідній патології /Г.Д. Фадеенко, В.А. Чернишов //Укр. терапевтичн. журн. – 2012. - №2. – С.123-128.

       63. Чурсина Т.Я. Оптимальный антигипертензивный препарат в амбулаторной практике: преимущества фелодипина пролонгированного действия /Т.Я. Чурсина, К.А. Михалев //Укр. медичн. высник. – 2012. - №4. – С.54-60.

 Серцево-судинні хвороби

         64. Баев В.И. Догоспитальный тромболизис при остром коронарном синдроме у больных с острой блокадой левой ножки пучка Гиса //Кардиология. – 2012. - №6. – С.10-14.  

        65. Беловол А.Н. Метаболическая терапия при ИБС у лиц пожилого возраста /А.Н. Беловол, И.И. Князькова //Ліки України. – 2012. - №5. – С.51-56.

        66. Ватутин Н.Т. Электрокардиограмма в диагностике инфаркта миокарда /Н.Т. Ватутин, Н.В. Калинкина, Е.В. Ещенко //Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2012. - №2. – С.14-25.

        67. Воронков Л.Г. Бета-блокаторы в свете нових рекомендацій по лечению хронической сердечной недостаточности //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.17-18.

        68. Воронков Л.Г. Рекомендації з діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності (2012) /Л.Г. Воронков, К.М. Амосова, А.Е. Багрій //Серцева недостатність. – 2012. - №3. – С.60-97.

        69. Жарінов О.Й. Тактика ведення пацієнтів після гострого коронарного синдрому: погляд клініциста //Здоров’я україни. – 2013. - №5 (306). –Березень. -  С.29-30.

        70. Кравченко И.Г. Антигипертензивная и гиполипидемическая эффективность амлодипина и  аторвастатина и состояние эндотелиальной дисфункции у пациентов с ИБС с сопутствующей гипертонической болезнью: курс на комбинированную терапию //Укр. терапевтичн. журн.. – 2012. - №3-4. – С.70-75.

        71. Марушко Ю.В. Практика добового моніторингу ЕКГ за методом Холтера у дітей /Ю.В. Марушко, Т.В. Гищак //Дитячий лікар. – 2012. - №1-2. – С.5-11.

        72. Мишалов В.Г. Генерики статинов в лечении сердечно-сосудистых заболеваний /В.Г. Мишалов, Н.Ю. Литвинова //Серце і судини. – 2012. - №4. – С.116-122.

        73. Мишалов В.Г. Клопидогрель в лечении пациентов с хронической ишемией нижних конечностей /В.Г. Мишалов, Н.Ю. Литвинова //Серце і судини. – 2012. - №3. – С.87-92.

        74. Минушкина Л.О. Бисопролол: возможности в лечении артериальной гипертонии //Кардиология. – 2012. - №6. – С.80-86.

        75. Пархоменко А.Н. Диагностика и лечение тромбоэмболии легочной артерии в кардиологической практике //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). - Лютий. – С.14-15.

        76. Подзолков В.И. Пропафенон в лечении нарушений сердечного ритма /В.И. Подзолков, А.И. Тарзиманова //Кардиология. – 2012. - №5. – С.70-74.

        77. Ремоделирование сосудистого русла у больных артериальной гипертонией: возможности діагностики и коррекции /Ю.И. Беленков, Е.В. Привалова, Ю.А. Данилогорская и др.. //Кардиология. – 2012. - №6. – С.67-73.

        78. Руденко Ю.В. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010р. щодо ведення дорослих із природженою вадою серця. Ч.1 /В.Ю. Руденко, Д.Ш. Січінава //Серце і судини. – 2012. - №3. – С.5-20.

        79. Рудык Ю.С. Торасемид с пролонгированным высвобождением - современный диуретик с антиальдостероновым действием в лечении пациентов с сердечной недостаточностью //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Лютий. – С.31-32.

        80. Руководство по диагносике и лечению гипертрофической кардиомиопатии: отчет Американской ассоциации кардиологов по разработке практических рекомендаций 2011 //Новости медицины и фармации в мире. – 2013. - №4. – С.20-23.

        81. Симпозиум «Инфекционный эндокардит» /А.И. Дядык, И.Н. Цыба, Т.В. Бабанина и др.. //Новости медицины и фармации в Украине .- 2013. - №4 (445). – С.24-31. Тесты – С.31.

        82. Совместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 2. //Укр. терапевт. журн. – 2012. - №2. – С.5-20.

        83. Совместные рекомендации Европейского общества кардиологов и Европейского общества по борьбе с атеросклерозом по лечению дислипидемий. Часть 3. //Укр. терапевт. журн. – 2012. - №3-4. – С.5-20

        84. Урсуленко В.И. Ишемическая кардиомиопатия: непосредственные и отдаленные результаты хирургического и медикаментозного лечения /В.И. Урсуленко,Л.В. Якоб //Серце і судини. – 2012. - №4. – С.33-43.

        85. Феномен Вольфа-Паркинсона-Уайта у детей: результаты 17-летнего клинического наблюдения /Т.К. Кручина, Е.С. Васичкина, Д.Ф. Егорова, Б.А. Татарский //Кардиология. – 2012. - №5. – С.30-37.

        86. Чапурных А.В. В – Адреноблокаторы в лечении аритмій //Кардиология. – 2012. - №6. – С.86-93.

        87. Ефективність комплексної освітньо-лікувальної програми з досягнення ліпідних цілей у хворих з хронічною ІХС за допомогою призначення статинів без титрування доз: найближчі результати /К.М. Амосова, Є.В. Андрєєв, Ю.В. Руденко та ін. //Серце і судини. – 2012. - №3. – С.20-26.

Хвороби органів дихання

        88. Бронхообструктивный синдром у детей: оптимизация терапии /В.В. Бережной, В.Г. Козачук, Т.Г. Чухрай и др. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №4. – С.53-58.

        89. Європейський вибір у лікуванні алергічних захворювань органів дихання /Б.М. Пухлик, С.В. Зайков, І.В. Гогунська та ін. //Астма та алергія. – 2012. - №4. – С.37-46.

        90. Зайков С.В. Острый бронхит и антибиотикотерапия: за и против //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.30-31.

        91. Как я буду вести пациента с ХОЗЛ с выраженными симптомами, но низким риском обострений: взгляд клинициста из Великобритании //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.37.

        92. Крамарська Н.В. Особливості етіології, патогенезу, клінічного перебігу та підходів до лікування тяжкої бронхіальної астми //Астма та алергія. – 2012. - №3. – С.51-58.

        93. Негоспітальна та нозокоміальна (госпітальна) пневмонія в дорослих осіб: етіологія, патогенез, класифікація, діагностика, антибактеріальна терапія. Клінічні настанови /Ю.І. Фещенко, О.Я. Дзюб лик, Т.О. Перцева та ін. //Здоров’я України. – 2013. - №2 (303). – Січень. – С.37-38.

        94. Обґрунтування строків застосування плевректомії з декортикацією легені при лікуванні хронічного плевриту /М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович, В.В. Куц та ін. //Укр. пульмонологічн. журн. – 2012. - №1. – С.29-34.

        95. Охотникова Е.И. Современные рекомендации по диагностике и лечению бронхиальной астмы у детей в свете последнего международного консенсусаICON и обновленного украинского протокола //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – Березень. – С.23-24.

        96. Перцева Т.А. Комплексная терапия больных ХОЗЛ – обоснованный выбор //Укр. пульмонологічн. журн. – 2012. - №2. – С.30-33.

        97. Перцева Т.А. Пациент с високим  риском обострения ХОЗЛ: кто он и как ему помочь //Укр. пульмонологічн. журн. – 2012. - №2. – С.17-20.

        98. Пройдак А. Рациональная фармакотерапия кашлевого синдрома //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.72.

        99. Ревко С.М. Практичний досвід лікування рідкісного захворювання – синдрому Вегенера /С.М. Ревко, І.В. Мохонько, Н.В. Рожило //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №5-6. – С.50-56.

      100. Романова А.А. Современные подходы к лечению обострения сезонной бронхиальной астмы /А.А. Романова, Н.В. Олейник, В.Е. Макаренко //Астма та алергія. – 2012. - №1. – С.58-62.

      101. Селюк М.Н. Современные алгоритмы діагностики и лечения кашля //Здоров’я України. – 2013. - №3 (304). –  Лютий. – С.40-42.

      102. Симонов С.С. Антибактериальная терапия больных с обострениями хронического бронхита //Укр. пульмонологічн. журн. – 2012. - №2. – С.38-40.

      103. Симонов С.С. Тактика ведения больных внебольничной пневмонией //Здоров'я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.22-23.

      104. Фещенко Ю.И. Основы спирометрии и ее особенности при хроническом обструктивном заболевании легких /Ю.И. Фещенко, Л.А. Яшина, М.А. Полянская //Астма та алергія. – 2012. - №2. – С.22-28.

      105. Юдина Л.В. Выбор оптимальной бронхолитической терапия ХОЗЛ поздних стадий //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.28-29.

       106. Юдина Л.В. Современный взгляд на выбор антибіотика при инфекционном обострении ХОЗЛ //Здоров’я України. – 2013. - №5 (306). – Березень. – С.57-58.

Оториноларингологія

       107. Богомильский М.Р. Применение элиминационного препарата Аква Марис, Ядран Хорватия в комплексном лечении аллергического ринита у детей //Астма та алергія. – 2012. - №2. – С.69-76.

       108. Кривопустов С.П. Острый вирусный ринит у ребенка: вопросы лечения //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – Березень. – С.28.

       109. Лечение аллергического ринита /Т.В. Бездетко, С.Л. Польщикова, А.В. Шмидт и др. //Астма таалергія. – 2012. - №1. – С.68-72.

       110. Попович В.І. Використання антилейкотриєнових препаратів в оториноларингології //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.55-56.

       111. Протокол надання медичної допомоги хворим на алергічний риніт (додаток до наказу МОЗ України №432) //Ліки України. – 2012. - №5. – С.71-72.

       112. Рекомендации по ведению взрослых пациентов с острым риносинуситом: достижим ли консенсус? /В.М. Свистушкин, О.У. Стецюк,И.В. Андреева,И.А. Гринев  //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.47-48.

       113. Тишко Ф.О. Проблеми лобових пазух //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.60-62.

Захворювання органів травлення

        114. Бенько О.Г. Міжнародний день здорового травлення (25 травня, Харків) //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №3. – С.127-129.

       115. Горобець Н.І. Реабілітація дітей з порушеннями травної системи на тлі недиференційованої дисплазії сполучної тканини //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №3. – С.29-32.

       116. Губергриц Н.Б. Гепатогенне язвы: современные представления о патогенезе и лечении /Н.Б. Губергриц, Т.М. Лукашевич //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №5. – С.91-100.

       117. Губергриц Н.Б. Грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: современные представления о патогенезе и лечении /Н.Б. Губергриц, Г.М. Лукашевич, О.А. Голубова //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №3. – С.105-114.

       118. Губская Е.Ю. Существует ли универсальный лекарственный препарат для лечения хронической патологии  печени и гепатобилиарной системы? //Ліки України. – 2012. - №5. – С.28-33.

       119. Дорофеев А.Э. Механизмы панкреатической боли и методы ее купирования /А.Э. Дорофеев, Н.Н. Руденко //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №3. – С.97-105.

       120. Клочков А.Е. Тактика лечения лекарственного панкреатита, вызванного противотуберкулезными средствами //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №5. – С.31-36.

       121.Оптимизация лечения больных функциональной диспепсией И.В. Харченко, Т.А. Анохина, И.А. Коруля и др. //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №4. – С.63-67.

       122. Памятка для пациентов с желчнокаменной болезнью //Укр. медичний вісник. – 2012. - №4. – С.73.

       123. Святе письмо про продукти харчування – як основу у формуванні духовного та фізичного здоров’я людини  /В.В. Рудень, І.М. Ковальська, І.В. Гупало, Н.І. Заремба //Львівський медичн. часопис. – 2012. - №2. – С.110-116.

       124. Сорбционная терапия: Выбор эффективных препаратов /В.А. Козловский, В.И. Шмалий, П.М. Карповец и др. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №5-6. – С.45-50.

       125. Степанов Ю.М. Нові погляди на механізми розвитку синдрому подразненого кишечнику та реальність їх корекції /Ю.М. Степанов, І.Я. Будзак //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №5. – С.61-67.

       126. Фадеенко Г.Д. Лечение заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта: когда кислотосупрессивной терапии недостаточно /Г.Д. Фадеенко, Т.А. Соломенцева //Здоров’я України. – 2013. - №5 (306). – Березень. – С.45-46.

       127. Філоненко Г.В. Дисбіоз кишечника у дітей //Укр. медичн. вісник. – 2012. - №1. – С.9-14.

       128. Харченко Н.В. Оптимизация парентерального питания больных в послеоперационный период /Н.В. Харченко, Г.А. Анохина, В.В. Харченко //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №4. – С.76-80.

       129. Чуклін С.М. Антибіотикотерапія при інфікованому панкреонекрозі //Практична медицина. – 2012. - №1. – С.67-73.     

       130. Чуклін С.М. Ультрасонографічна допплерографія при гострому панкреатиті /С.М. Чуклін, О.Б. Гранат //Практична медицина. – 2012. - №3. – С.106-111.

       131. Щербинина М.Б. Качество жизни пациентов после холецистэктомии  

 /М.Б. Щербинина, Н.В. Горач, Е.В. Закревская //Сучасна гастроентерологія. – 2012. - №4. – С.101-113.

       132. Эффективность новой четырехкомпонентной схемы антихеликобактерной терапия первой линии с включением висмута трикалия дицитрата /И.В. Маев, А.А. Самсонов,Т.И. Коровина, С.А. Караулов //Сучасна гастроентероентерологія. – 2012. - №3. – С.41-46

  Стоматологія

       133. Ахмедов Э.Т. Лечение артрозов височно-нижне-челюстного сустава //Практична медицина. – 2012. - №2. – С.52-56.            

       134. Заболотний Т.Д. Діагностичні критерії та терапія гіпосалівації //Практична медицина. – 2012. - №3. – С.90-95.  

       135.Модина Т.Н. Факторы риска развития рецессии десны у детей и подростков /Т.Н. Модина, Л.И. Салехов //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. - №3. – С.14-19.

       136. Пішковець М.Я. Діагностика та хірургічний етап в комплексному лікуванні хворих з ретенованими зубами //Практична медицина. – 2012. - №1. – С.126-134.

       137. Погранична Х.Р. Малоінвазійні методи хірургічного лікування переломів суглобового відростка нижньої щелепи //Львівський медичн. часопис. – 2012. - №2. – С.96-102.

       138. Ріпецька О.Р. Проблеми лікування та профілактики у стоматологічних пацієнтів з ураженням кісткової тканини в ділянках фуркацій багатокореневих зубів //Практична медицина. – 2012. - №1. – С.9-13.

       139. Эспелид И. Руководящие указания Европейской академии детской стоматологии по использованию радиографических снимков у детей /И.Эспелид, И. Межаре, К. Уирхейм //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. - №3. – С.60-69.

       140. Якубова И.И. Профилактика кариеса временних зубов у детей //Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. - №3. – С.10-14.

.

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

        141. Аметов А.С. Современные подходы к лечению сахарного диабета 2-го типа и его осложнений /А.С.Аметов, Е.В. Доскина //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №3. – С.61-65.

       142. Буряк В.Н. Особенности формирования, клинических проявлений и терапии диффузного нетоксического зоба у детей /В.Н. Буряк, Е.С. Мурашко //Лікарська справа. – 2012. - №3-4. – С.31-35

       143. Воронцова М.В. Молекулярно- генетические исследования при идиопатической низкорослости /М.В. Воронцова, М.С. Панкратова //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №1. – С.45-54

       144. Кирилюк М.Л. Медикаментозное лечение и профилактика диабетической ретинопатии при сахарном диабете типа 1 //Міжнародний ендокринологічн. журн. – 2012. - №5. – С.70-76.

       145. Кістяк О.П. Піоглітазон у лікуванні хворих на цукровий діабет 2-го типу //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. - №3. – С.50-53.

       146. Копылова И.В. Здоровье и эндокринный статус детей, рожденных с помощью методов вспомогательных репродуктивних технологий /И.В. Копылова, И.И. Витязева //Пробл. эндокринологии. – 2012. - №1. – С.54-61..

       147. .Кулагина Е.П. Преимущества помповой инсулинотерапии в оптимизации углеводного контроля у детей с сахарным диабетом 1-го типа /Е.П. Кулаги  на, Н.В. Резник, Е.В. Савельєва //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №2. – С.—Вып.2. – С.31-32.

        148. Маньковский Б.Н. Лабораторная диагностика в диабетологии: что, когда, как? //Здоров’я України. – 2013. - №3 (304).- Лютий. – С.21-22.

        149. Морозова В.Т. Стволовые клетки в гематологии //Лабораторна діагностика. – 2012. - №1. – С.57-67.

        150. Отдаленные результаты помповой инсулинотерапии у детей и подростков с сахарным диабетом 1-го типа /Е.Б. Храмова, Л.Ю. Степанова, Т.А. Осадченко, Е.С. Володина //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №2. – Вып.2. – С.43-44.

        151. Орлова Е.М. Карни-комплекс-синдром множественных эндокринных неоплазий //Пробл. эндокринологии. – 2012. - №3. – С.22-31.

        152. Пашкова Е.Ю. Возможности препарата лираглутид (Виктоза) в мультифакторном управлении сахарным диабетом 2-го типа //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №2. – С.21-24.

        153. Помповая инсулинотерапия: размышления клинициста /Е.И. Сибилева, Г.В. Коробицина, Е.Г. Кондакова, Е.И. Малик //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №2. – Вып.2. – С.40-41.

        154. Приступюк О.М. Спрямування заходів вторинної профілактики серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет 2-го типу //Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. – 2012. - №3. – С.38-42.

        155. Терапия геморрагического синдрома, вызванного дефицитом витамин К-зависимых факторов свертывания крови (анализ клинической практики) /И.В. Колосова, Г.М. Галетян, Е.В. Орел и др. //Гематология и трасфузиология. – 2012. - №2. – С.22-30.

        156. Технології одержання плазми донорської крові та їх ефективність /Л.В.Назарчук, Т.О. Терещук, А.М. Чугрієв та ін. //Укр. медичн. часопис. – 2012. - №4. – С.147-150.

        157. Фадеев В.В. Диагностика и лечение эутиреоидного зоба: место комбинированной терапии препаратами йода и левотироксина //Проблемы эндокринологии. – 2012. - №2. – С.42-52.

Дерматологія

       158. Зайков С.В. Аллергические заболевания губ: клиника, диагностика, лечение //Здоров’я України. – 2013. - №1 (21). – Лютий. – С.46-48.

       159. Третьяков М.С. Сухость кожи: современные решения в дерматологической практике //Укр. медичн. часопис. – 2012. - №4. – С.66-69.

       160. Тяжка О.В. Атопічний дерматит у дітей //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – Березень. – С.30-31.

Урологія

         161. Адаптована клінічна настанова з кращої практики ведення перитонеального діалізу //Укр. журн. нефрології. – 2012. - №3. – С.32-76.

        162. Вторинна специфічна профілактика каменеутворення. Рекомендації  EAU – 2012 (Євр. асом. урологів) //Мед. аспекты здоров’я мужчины. 2012. - №2. – С.60-65.

        163. Закрита травма нирки: аспекти діагностики та лікування /О.Б. Банира, О.О. Строй, М.Є. Сабадаш, О.В. Шуляк //Укр. медичн. часопис. – 2012. - №4. – С.127-134.

        164. Іванов Д.Д. Інфекції сечової системи в дітей. Оновлені рекомендації 2011р. /Д.Д. Іванов, С.В. Кушніренко //Мед. аспекты здоров’я мужчины. – 2012. - №2. – С.36-42.

        165. Кулизький М.В. Гомодіафільтрація як шлях покращання адекватності діалізної терапії //Укр. журн. нефрології. – 2012. - №4. – С.23-30. 

        166. Лавренчук О. Микроальбуминурия – один из предикторов прогрессирования пиелонефрит у детей /О.Лавренчук, И. Багдасарова /Укр. журн. нефрології та діалізу. – 2012. - №3. – С.27-32.

        167. Методологические подходы к освоению лапароскопической уретеролитотомии /Ю.П. Серняк, Ю.В. Рощин, А.С. Фуксзон, Е.Н. Слободянюк //Укр. журн. хірургії. – 2012. - №2. – С.30-35.

        168. Нічний енурез. Ведення дітей і підлітків із нічним нетриманням сечі. Рекомендації Національного інституту здоров’я і клінічного вдосконалення (жовтень 2010р.) //Дитячий лікар. – 2012. - №1-2. – С.66-76.

        169. Острое повреждение почек у больных инфарктом миокарда и эффективность тромболитической терапии /В.В. Мензоров, А.М. Шутов, В.А. Серов, Е.В. Михайлова //Кардиология. – 2012. - №5. – С.8-13.

        170. Пам’ятка для пацієнта з інфекціями нижніх сечових шляхів //Укр. медичн. вісник. – 2012. - №1. – С.60-61..

        171. Пасечніков С.М. Лікування гострої затримки сечі, обумовленої доброякісною гіперплазією передміхурової залози /С.М. Пасечніков, Я.М. Клименко //Мед. аспекты здоров’я мужчины. – 2012. - №2. – С.5-15.

        172. Пасечніков С.П. Туберкульоз нирки /С.П. Пасечніков, В.В. Мітченко, С.В. Нашеда //Мед. аспекты здоровья мужчины. – 2012. - №2. – С.69-75.

        173. Пономарева Е.И. Послеоперационная боль и обезболивание у больных с урологической патологией //Укр. журн. екстремальної медицини. – 2012. - №3. – С.91-98.

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

         174. Андрианова Е. Руководство по диагностике и лечению эпилепсий у детей и взрослых (зарубежный опыт) //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №4. – С.47-52..

        175. Бібик І.Г. Амбулаторна психіатрична допомога при впровадженні сімейної медицини //Сучасні медичні технології. – 2012. - №1 (3). – С.80-85.

        176. Болдырева С.Л. Фокальные эпилепсии у детей: возможность влияния очата на эффективность антиэпилептического препарата //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – С.40-41.

        177. Гераскина Л.А. Транзиторные ишемические атаки: современный взгляд на актуальную проблему //Здоров’я України. – 2013. - №2 (303). – Січень. – С.30-31.

        178. Данилов А.Б. Диагностика и лечение фибромиалгии //Здоров’я України. – 2013. - №4. – С.38-39.

        179. Камчатнов П.Р. Хронические расстройства мозгового кровообращения и возможности их фармакологической коррекции /П.Р. Камчатнов,, Г.С. Сальникова, Н.А. Михайлова //Журн. неврологии и психиатрии. – 2012. - №6. – С.72-76.

        180. Комбинированный препарат сталево при болезни Паркінсона: 5-летний опит непрерывной дофаминергической стимуляции /Е.Ю. Федотова, А.В. Карабанов, В.В. Полещук и др.. //Журн. неврологи и психиатрии. – 2012. - №5. – С.50-56.

        181. Костюченк С.И. Зипразидон в лечении шизофрении //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №5.-С.28-36.

        182. Костюченко С. Руководство по фармакотерапии ажитации (психомоторное возбуждение). Зарубежный опыт. //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №6. – С.50-57.

        183. Костюченко С. Современные достижения в вопросах терапии курения. Зарубежный опыт. // психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №5. – С.37-39.

        184. Котов А.С. Поясничная боль //Журн. неврологии и психиатрии. – 2012. - №5. – С.90-94.

        185. Краснов В.Н. Применение афобазола в лечении тревожных расстройств /В.Н. Краснов, Д.Ю. Вельтишев, А.В. Немцов //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №7. – С.61-67.

        186. Лазаренко А. Новые возможности в лечении головной боли напряжения //Здоров’я України. – 2013. - №5 (306). – Березень. – С.75-76..

        187. Маркин С.П. Поражения нервной системы у пациентов с сахарным диабетом //Журн. неврологии и психиатрии. – 2012. - №5. – С.77-81.

        188. Марута Н.А.Терапия депрессивных расстройств: проблемы и решения. Концепция мультимодального рецепторного воздействия //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – С.53-54.

        189. Мищенко Т.С. Восстановительный период ишемического инсульта: роль и место нейропротекторной терапии //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – С.30-31..

        190. Мищенко Т.С. Ородисперсный золмитриптан в лечении больных мигренью /Т.С.Мищенко, И.В. Реминяк, Н.Ш. Джандоева //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №6. – С.38-43.        

        191. Молчанов Д. Школа тромболитической терапия при инсульте: от знаний к действиям //Здоров’я України. – 2013. - №1 (24). – С.18-20.

        192. Мурашко Н.К. Лечение посттравматического головокружения  /Н.К. Мурашко, В.В.Яворский //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. -  №6. – С.29-34.

        193. Пархоменко А.Н. Курение – путь в никуда //Здоров’я України. – 2013. - №5 (306). – Березень. – С.42-43.

        194. Пінчук В.А. Ведення пацієнтів із когнітивними розладами на фоні дисциркулярної енцефалопатії //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №7. – С.74-79.

        195. Подчуфарова Е.В. Хроническая боль в спине: современные представления о механизмах развития и лечении //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №4. – С.19-27.

        196. Пчелинцев М.В. Применение аналгетиков и високих доз витаминов группы В для лечения болей в спине //Здоров’я України. – 2013. - №5 (306). -  березень. – С.66-67.

        197. Слободин Т.Н. Патогенез и современные подходы к лечению хронической боли //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №7. – С.13-21.

        198. Фокальные дистонии и их лечение препаратом диспорт (ботулинический токсин типа А) //Журн. неврологи и психиатрии. – 2012. - №5. – С.81-90.

        199. Хаустова.О.Антидепресанти подвійної дії у лікуванні депресивних розладів: клінічні особливості та мішені терапії //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №7. – С.35-40.

        200.Харитонов В.И. Новое в эпилептологии //Психоневрология и нейропсихиатрия. – 2012. - №5. – С.21-22.

  

Інфекційні та паразитарні хвороби

         201. Бойко В.О. Гарячка нез’ясованого генезу – важлива проблема клінічної практики  /В.О. Бойко О.К. Дуда  //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №5-6. С.14-22.      

        202. Вітряна віспа у дітей на сучасному етапі  /С.О.Крамарьов О.В. Виговська В.В. Євтушенко та ін. //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №4. – С.12-16.

        203. Малый В.П. Пищевые токсикоинфекции //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №5-6. – С.33-45.

        204. Нові аспекти лабораторної діагностики папіломавірусної інфекції /О.В. Ковалюк, І.В. Дзюблик, І.Г. Костенко та ін. //Лабораторна діагностика. – 2012. - №2. – С.28-34.  

        205. Павленко О.В. Вірусні діареї /О.В. Павленко, К.Л. Сервецький, Л.М. Скрипник //Інфекційні хвороби. – 2012. - №2. – С.92-98.

        206. Повышение эффективности антибактериальной терапии хрониосепсиса при использовании комбинации циклоферона и реамберина /В.М. Фролов, Н.А. Пересадин, Р.Б. Чхетиани, О.В. Круглова //Антибиотики и химиотерапия. – 2012. - №5-6. – С.18-28.

        207. Ребенок Ж.О. Клінічні маски сказу //Інфекційні хвороби. – 2012. - №2. – С.82-88.

        208. Совершенствование диагностики герпес-вирусных инфекций /А.Н. Васильев, Н.Е. Федорова,  А.А. Адиева //Клинич. лабораторн. диагностика. – 2012. - №6. – С.52-55..

Венерологія

         209. Тактика ведения пациентов с негонококковым уретритом: результаты многоцентрового описательного исследования /И.В. Андреева, С.И. Козлов, С.В. Королев и др.. //Антибиотики и химиотерапия. – 2012. - №5-6. – С.32-41.

СНІД

         210. Евстигнеев И.В. Лабораторне методы диагностики острой, ранней и те кущей ВИЧ-инфекции //Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2012. - №4. – С.34-42.

        211. Москалюк В.Д. Клінічна характеристика перебігу ВІЛ-інфекції із супутньою кріоглобулінемією /В.Д. Москалюк, С.Р. Меленко //Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2012. - №3. – С.54-59.

Хірургія

        212. Бойко В.В. Антибактериальная терапия нозокомиальных инфекций в хирургической практике //Здоров’я України. – 2013. - №1 (11). – Березень. – С.22-23.  

        213. Бронхогенные кисты у детей /В.К. Литовка, И.П. Журило, С.В. Веселый и др.. //Укр. журн. хирургии.  – 2012. - №2. – С.59-64..

        214. Диференційний підхід до діагностики гострого апендициту та гострої гінекологічної патології у вагітних /Б.М. Венцківський, В.Г. Жегулович, Я.Н. Крижанівський та ін. //Лікарська справа. – 2012. - №1-2. – С.107-112.

        215. Жадинский А.Н. Лечение гнойных ран в первой фазе раневого процесса /А.Н. Жадинский, Н.В. Жадинский //Укр. журн. хирургии. – 2012. - №2. – С.109-115.   

        216. Зубков В.І. Особливості анестезіологічного забезпечення при хірургічному лікуванні колоректального раку у хворих з гіпертонічною та ішемічною хворобою //Укр. журн. екстремальної медицини. – 2012. - №3. – С.91-98.  

        217. Лаврик А.С. Хірургічне лікування ожиріння //Здоров’я України.  – 2013. - №1 (11). – Березень. – С.10-11.

        218. Лесной И.И. Предупреждение развития хронического послеоперационного болевого синдрома у хирургических больных /И.И. Лесной, В.И. Черний, К.Ю. Белка //Укр. журн. екстремальної медицини. – 2012. - №3. – С.26-33.

        219. Раціональна антибактеріальна терапія при хірургічному лікуванні хворих з гострим апендицитом /Б.Г. Безродний, І.В. Колосович, А.В. Іовіца та ін. //Лікарська справа. – 2012. - №3-4. – С.75-82.  

        220. Сироїд О.М. Профілактика гнійно-запальних ускладнень після холецистектомії //Практична медицина. – 2012. - №2. – С.60-68.

        221. Современное состояние эндоскопической хирургии у детей и перспективы ее развития /А.Г. Запорожченко, Л.Н. Бондарюк, И.П. Журило и др.. //Укр. журн. хірургії. – 2012. - №2. – С.26-30.

        222. Хацко В.В. Профилактика острого панкреатита при операциях на органах верхнего этажа брюшной полости /В.В. Хацко, А.Д. Шаталов, В.Н. Войтюк //Укр. журн. хирургии. – 2012. - №2. – С.78-82.

        223. Чуклін С.М. Внутрішньоартерійна терапія при гострому некротичному панкреатиті /С.М. Чуклін, О.Б. Гранат //Львівський медичн. часопис. – 2012. - №3. – С.49-57.

Травматологія. Ортопедія

        224. Бідненко С.І. Біоплівкова інфекція, сучасний стан проблеми в аспекті травматології та ортопедії //Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2012. - №2. – С.68-74.    

        225. Карнаух Ю.В. Відновне лікування та реабілітація хворих на псоріазний артрит //Укр. терапевтичн. журн. – 2012. - №3-4. – С.117-123.

         226. Перфілова Л.В. Визначення функціонального стану сполучної тканини за методом електропунктурної діагностики Р. Фолля у хворих на ревматоїдний артрит та анкілозивний спондиліт //Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2012. - №1. – С.52-56.

        227. Полулях М.В. Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) //Здоров’я України. – 2013. - №1 (26). – Лютий. – С.46-47.

        228. Проценко Г.О. Базисна терапія ревматоїдного артриту (ренесанс гідроксихлорохіну в схемах лікування) //Укр. ревматологічн. журн. – 2012. - №1. – С.59-65.

        229. Рекомендации Европейской противоревматической лиги по медикаментозному лечению псориатического артрита //Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. - №3. – С.68-69.

         230. Свінціцький А.С. Сучасні підходи до діагностики та лікування псоріатичного артриту //Здоров’я України. – 2013. - №1 (11). – Березень. – С.56-59.

         231. Стигар М.В. Ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит залежно від їх соматичного статусу /М.В. Стигар, М.А. Станіславчук //Укр. ревматологічний журн. – 2012. - №1. – С.92-97.

         232. Страфун С.С. Артроскопія плеча: сьогодення, проблеми і перспективи /С.С. Страфун, Р.О. Сергієнко //Здоров’я України. – 2013. - №1 (11). – Березень. – С.42-43.

         233. Страфун С.С. Новий погляд на проблему формування та лікування контрактури  Дюпюітрена /С.С. Страфун,, В.В. Гайович, О.О. Уровський //Вісн. ортопедії, травматології та протезування. – 2012. - №2. – С.4-8..

         234. Эндемический деформирующий остеоартроз: этиология, диагностика, лечение, профилактика /Т.В. Фролова, О.В. Охапкина, Ю.В. Сорокалат, Б.Г. Колеушко //Боль. Суставы. Позвоночник. – 2012. - №3. – С.43-49.

Офтальмологія

         235. Акрабави А.А. Опыт применения цитофлавина в лечении непролиферативной диабетической ретинопатии /А.А. Акрабави, В.И. Сакович //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.10-13.

         236. Жабоедов Д.Г. Роль фиксированных комбинаций в терапии резистентной глаукомы /Д.Г. Жабоедов, О.В. Петренко //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.58-59.

         237. Иванова Н.В. Консервативное лечение диабетической ретинопатии /Н.В. Иванова, Л.М. Ярошева, Н.А. Ярошева //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.111-118.

         238. Комплексное лечение больных герпетическими кератитами /Н.Г. Завгородняя, Л.Э. Саржевская, Т.В. Гурова, В.В. Глинка //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.88-90.

         239. Павлюченко К.П. Отдаленные результаты нового метода профилактики осложнений хирургического лечения вторичной неоваскулярной глаукомы /К.П. Павлюченко, С.Ю. Могилевский, С.Д. Шехада //Сучасні медичні технології. – 2012. - №2. – С.198-201.

Акушерство. Гінекологія

          240. Бесєдін В.М. Клінічне застосування швидких тестів для визначення РН вагінального виділення /В.М. Бесєдін, О.М. Жемела //Мед. аспекты здоров’я женщины. – 2012. - №4. – С.29-32.

         241. Ведение пациенток с вагинальными выделениями. Клиническое руководство. //Репродуктивная ендокринология. – 2012. - №3. – С.22-32.

         242. Веропотвелян П.Н. Современные молекулярные методы диагностики папилломавирусной инфекции /П.Н.Веропотвелян, Н.П.Веропотвелян,С.П. Яручик

         243. Голяновський О.В. Кровотечі в акушерстві: від міфів до сучасної практики //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. - №4. – С.24-29.

         244. Жабченко І.А. Особливості місцевої підготовки шийки матки до пологів //Репродуктивная эндокринология. – 2012. - №3. – С.16-19.

         245. Метаболические нарушения у беременных с гипертонической болезнью //И.М.Меллина, Т.В.Авраменко, Л.И.Тутченко и др.. //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. - №5. – С.22-30.

         246. Методичні рекомендації щодо організації надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги. Наказ МОЗ України від 15.07.2011р. №417 (закінчення) //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. - №5. – С.52-71.

         247. Ночвина Е.А. Оптимальный выбор гормональной контрацепции на современном этапе //Мед. аспекты здоров’я женщины. – 2012. - №5. – С.15-22.

         248. Потапов В.А. Супрессивная терапия лейомиомы матки: иммуногистохимическая оценка антипролиферативного эффекта аналога  ГнРГ Люпрайд депо /В.А.Потапов, И.С.Шпонька, М.В.Медведев //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. - №4. – С.39-43.

         249. Татарчук Т.Ф. Опит лечения масталгии у пациенток с дисгормональными заболеваниями молочной железы /Т.Ф. Татарчук, Л.В. Калугина, О.А.  Єфименко //Репродуктивная эндокринология. 2012. - №3. – С.63-70.

         250. Ткачишин В.С. Вплив негативних виробничих факторів на жіночий організм //Мед. аспекты здоровья женщины. – 2012. - №5. – С.48-51.

         251. Шиманська О.Г. Менструальний цикл і його регуляція /О.Г  .Шиманська, А.П .Григоренко, Н.С .Шатковська //Мед. аспекты здоров’я женщины. – 2012. - №4. – С.17-22.

Спортивна медицина

         252. Лысенко Е.Н. Проблема повышения экстремальной физической работоспособности спортсменов при применении разрешенных внетренировочных средств //Укр. журн. з проблем медицини праці. – 2012. - №1. – С.34-43.  

  

Складач: бібліограф ОНМБ Ващенко Г.М.

Комп’ютерний набір: Лисенко Р.А.

Відповідальний за випуск: директор ОНМБ

Пономаренко О.І.     

В бюлетень ввійшли статті з медичних журналів, одержаних Обласною науковою медичною бібліотекою, крім реферативних журналів. Вказану літературу ви зможете отримати як в Обласній медичній бібліотеці, так і по міжбібліотечному абонементу.