Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Шаблоны для Joomla 3 здесь

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ

(Липень-вересень 2012 р.)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

1.Аналіз інвалідизації внаслідок серцево-судинних захворювань за АРС-конструкцією на основі стріп-спліт-плот-дизайну /В.П.Клименюк, О.О.Галаченко, О.М.Очередько, І.Ю.Андрієвський //Вісник соц.гігієни та орг. охор. здор.України.-2012.- №1.- С.35-44.

2.Бравве Ю.И.Резервы развития консультативно-диагностической помощи в государственном здравоохранении /Ю.И.Бравве, Г.П.Ахременко,С.А.Песков.//Пробл. соц.гигиены, здравоохр. и истории медицины.-2012.- №1.- С.32-37.

3.Булатова М.М. Європейський досвід: уроки та орієнтири:[програма ВООЗ; фізичний фітнес; показники здоров’я; валеологія] //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.-2012.- №1.- С.28-34.

4.Бурдим Ю.В.Готовність та можливість надання медичної допомоги пацієнтам з приводу хірургічних хвороб лікарями загальної практики – сімейними лікарями //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор.України.- 2012.- №1.- С.108-111.                                      

5.Випробування при прийнятті на роботу //Практика управл. мед. зал.-2012.- №4.- С.35-37.

6.Гончарова В. Благоустрій території біля медичного закладу //Практика управл.мед. зал. -2012.- №4.- С.41-51. 

7.Документальне оформлення робіт з благоустрою: [медичного закладу] //Практика управл. мед. зал.-2012.- №4.- С.44-47.

8.»Ефективність управління та ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я на сучасному етапі розвитку галузі»: [Всеукраїнська асоціація головних лікарів. Науково-практична конференція] //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.60-62.

9.Загорецька О. Підписання акта членом комісії, який не згоден із викладеним у ньому рішенням //Практика управл. мед. зал.- 2012.- №4.- С. 102-103.

10.Загорецька О. Строки зберігання наказів з основної діяльності //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.101.                       

11.Зюков О.Л. Современные методы управления качеством медицинской помощи (концепция «шесть сигм») /О.Л.Зюков, Д.Д.Дячук, И.П.Мархонь //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.25-46.

12.Корнійчук О.П. Стан первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні: [статистика] //Укр. мед часопис.- 2012.- №2.- с.146-150.

 13.Корнійчук О.П. Удосконалення економічного механізму розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні. /Ін-т демографії та соц. досліджень ім. Птахи НАН України //Укр. мед. часопис.- 2012.-№3.- С.128-133.

14. Кубанський С. Робота на посаді начальника відділу охорони здоров’я райдержадміністрації //Управл. закладом охор. здор.- 2012.- №6.- С.87-88.

 15.Лактионова Л.В. Оценка врачами стационара качества восстановительного лечения //Пробл. соц. гигиены и истории медицины.- 2012.- №1.- С.43-44.

 16.Лихотоп Р. Організація відпочинку: перерви у роботі, вихідні, святкові та неробочі дні //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.86-93.

 17.Платонов В.М. Збереження і зміцнення здоров’я здорових людей – пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров’я. //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.21-27.                                                                                                                                             

 18.Реформы финансирования здравоохранения. Опыт стран с переходной экономикой: [Часть 1. Основы проведения анализа систем финансирования здравоохранения и их реформ в странах с переходной экономикой] //Глав. врач.- 2012.- №6.- С.25-59.

 19.Робота за сумісництвом //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.37-39.

 20.Ройтберг Г.Е. Опыт международной аккредитации лечебно-профилактических учреждений: международные модели управления /Г.Е.Ройтберг, Д.Н.Кушкин,Н.Г.Гончарова. //Управл. закладом охор. Здор.- 2012.- №6.- С. 65-72.

 21.Романюк Л.М. Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я /Л.М.Романюк,О.Н.Литвинова, Н.Є.Федчишин //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.63-67.

 22.Скорочена тривалість робочого часу //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.91-92.

 23.Слабкий Г.А. К вопросу о реформировании системы здравоохранения: международный опыт /Г.А.Слабкий, Г.Я.Пархоменко. Укр. ин-т стратегических исследований МЗ Украины: [Рассмотрены факторы, влияющие на процесс проведения реформ (содействующие и тормозящие)] //Укр. мед. часопис.- 2012.- №3.- С.26-29.

24.Слабкий Г.О. Медико-соціальна характеристика смертності чоловіків працездатного віку Луганської області /Г.О.Слабкий, С.В.Дудник //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.45-50.

 25.Сошинський С. Центри фандрейзингу як додаткові джерела небюджетних надходжень /С.Сошинський, О.Герус. //Практика управл. мед закл.- 2012.- №4.- С.62-68.

26.Стандарт надання адміністративної послуги МОЗ України з проведення державної реєстрації ГМО джерел харчових продуктів, а також харчових продуктів, косметичних та лікарських засобів, які містять такі організми або отримані з їх використанням: [затверджено наказом МОЗ № 986 від 28 груд. 2011р.] //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- Приложение.- С. 1-2.

27.Толстенко А. Вогнегасники: критерії вибору та визначення необхідної кількості /А.Толстенко, О.Пількевич //Управл. закладом охор. здор.- 2012.- №6.- С.52-64.

28.Якимець В.М. Перспективи застосування муніципальних систем охорони здоров’я в умовах України /В.М.Якимець, С.М.Іващенко, Т.В.Лобода //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С. 82-85.

Медичне право

 29.Алиев Т. Проверки соблюдения медицинским учреждением законодательства о труде //Практика управл. мед. закл.- 2012 №6.- С.31- 38.

 30.Бабич О. Лікарська таємниця //Управл. закладом охор. здор.- 2012.- №4.- С. 11-16.

 31.Беденко-Зваридчук О. Правовий статус медичного закладу //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.11-12; 14-16; 18-20; 22-24.

 32.Беденко-Зваридчук О. Правовий статус пацієнта та його представника //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.22-24.

 33.Будник Т. Атестація під час відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.106-107.

 34.Булеца С.Б. Відповідальність закладу охорони здоров’я в медичній практиці //Глав. врвч.- 2012.- №5.- С.51-52.

 35.Гайдай Р. Питання укладання господарських договорів та особливості договорів поставки //Глав. врач.- №6.- С.87-90.

36.Загорецька О. Передання документів до архіву в разі реорганізації закладу //практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.103.

37.Котенко К. Юридические аспекты онкологической практики //Здоров’я України. Онкологія.- 2012.- №3.- С.38-39.

 38.Курило Т.М. Правове регулювання надання медичної допомоги в Україні у світлі останніх змін в законодавстві //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.53-54.

 39.Лашкул З.В. Проблеми експертної оцінки дефектів надання медичної допомоги: лікарська помилка, нещасний випадок чи ятрогенія? /З.В.Лашкул, Ю.Ю.Сізінцова //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.56-57.

 40.Миронова Г. Медичний заповіт та вибір лікування в кінці життя: [закінчення. початок у №3/2012] //Управл. закладом охор. здор.- 2012.- №4.- С.53-61.

 41. Обмеження щодо спільної роботи родичів //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.37.

 42. Обов’язки закладів охорони здоров’я  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.15-16; 18.

 43. Пилипчук В.Л. Перші уроки медичних реформ: правовий та біоетичний аспекти:[за даними впровадження у Вінницькій області пілотного проекту реформування охорони здоров’я] /В.Л.Пилипчук, Г.С.Черешнюк, С.Л. Трухманова.. //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.54-55.

 44. Права, гарантії та пільги для закладів охорони здоров’я //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.12; 14-15.

 45. Правовий статус керівника закладу охорони здоров’я //Практика управл. мед. закл. – 2012.- №4.- С.18-20; 22.

 46. Синиця В.В. Медико-правові аспекти ятрогенного спричинення шкоди /В.В.Синиця, В.С.Гриновець, В.В.Довганик //Глав. врач.- 2012.- №5.- С.53.

 47.Тогунов И.А. К вопросу эволюции взаимоотношений врача и пациента //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С. 25.

 48. Юридична відповідальність закладу охорони здоров’я //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.22-24.

Фармакологія. Фармація.

Токсикологія.

  49. Спринсян Т. Растительные препараты с точки зрения доказательной медицины //Здоров’я України.- 2012.- №11-12.- С.28-30.

  50.Спринсян Т.Рациональное использование антибиотиков сегодня – возможность их сохранения для будущего: [по итогам 1-й Международной школы преодоления антибиотикорезистентности] //Здоров’я України. Хірургія. ортопедія. травматологія.- 2012.- №2.-                

     

Туберкульоз

 51. Будник Т. Підвищення посадового окладу медбрату та лікарю-фтизіатру протитуберкульозного відділення //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.105-106.

 52. Будник Т. Пільгова пенсія лікарю протитуберкульозного закладу //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.104-105.                    

Онкологія

                                                       

 53. Возможности миниинвазивных методов в лечении рака ободочной кишки /Т.И.Тамм, А.П.Захарчук, В.В.Непомнящий и др. //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.20-22.

 54. Захараш М.П. Сучасні принципи хірургічного лікування колоректального раку: [статистика] //Здоров’я України. Хірургія. Ортопедія. Травматологія.- 2012.- №2.- С.10-12.

 55. Ковалев А.А. Циркулирующие опухолевые клетки //Здоров'я України. Онкологія.- 2012.- №3.- С.36-37.

 56. Котенко К. Современные методы обезболивания в онкологии и воздействие аналгетиков на опухолевый рост //Здоров’я України. онкологія.- 2012.- №3.- С.11-12.

 57. Осинский Д.С. Онкологические заболевания кожи: роль профилактики и ранней діагностики //Здоров’я України. Онкологія.- 2012.- №3.- С.14-15.

 58. Переверзев А.С. Костные метастазы рака предстательной железы: патогенез, диагностика, лечение /А.С. Переверзев, А.Н.Дубинина //Здоров’я України. онкологія.- 2012.- №3.- С.30-32.

 59. Пути улучшения результатов хирургического лечения опухолей прямой кишки /В.В. Бойко, В.Н.Лыхман, С.А.Савви и др. //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.11-12.

 60. Харані І.Ф. Особливості перебігу постхіміо-променевих легеневих ушкоджень у хворих на рак грудної залози //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.43-46.

 61. Эндоскопическая диагностика раннего колоректального рака: [продолжение. Начало в №1, 2012г.] /В.И.Никишаев, А.Р.Патий, И.Н.Тумак, И.А.Коляда //Здоров’я України. Хірургія. Ортопедія. травматологія.- 2012.- №2.-  С.28-29.          

Педіатрія

 62. Белоусов Ю.В. Принципы лечения хронического запора у детей /Ю.В.Белоусов, О.Ю.Белоусова. //Здоров’я України.- 2012.- №11-12.- С.50-53.

 63. Белоусов Ю.В. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы у детей /Ю.В.Белоусов, О.Ю.Белоусова //Здоров’я України. Педіатрія.- 2012.- №2.- С.18-19.

 64. Внезапная остановка сердца у детей //Здоров’я України. Педіатрія.- 2012.-  №2.- С.58-59.

 65. Гипертермический синдром у детей: механизмы развития, особенности течения, методы терапии /О.Е.Чернышева Е.И.Юлиш, Б.И.Кривущев, Ю.А.Сорока //Здоровье ребенка.- 2012.- №3 .- С.61-64.

 66. Голяченко Г.Б. Основні епідеміологічні чинники хронічних дерматозів у дітей і підлітків: [статистика ]  /Г.Б.Голяченко, О.В.Бойко  //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.51-53.

 67. Досвід фізичної реабілітації підлітків із первинною артеріальною гіпертензією в умовах навчального закладу /О.Г.Іванько, В.Я.Підкова, І.В.Пащенко та ін. //Здоровье ребенка.- 2012.- №3.- С.44-48.

 68.Ермолова Ю. Как родить здорового ребенка?: [По материалам Первого международного конгресса по перинатальной медицине 26-27 апреля 2012г., г.Киев] //Український мед. часопис.- 2012.- №3.- С.6-9.

 69. Зелинская Н.Б. Надпочечниковая артериальная гипертензия у детей //Здоров’я УкраЇни.Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.70-73.

 70. Корж М.О. Сучасні технології консервативного та хірургічного лікування уродженого вивиху стегна у дітей /М.О.Корж, О.І.Корольков //Здоров’я України. Педіатрія.- 2012.- №2.- С.51-53.

71. Лапшин В.Ф. Психосоматические нарушения у детей с бронхиальной астмой и методы их коррекции: [статистика] /В.Ф.Лапшин, Т.Р.Уманец //Здоров’я  України. Педіатрія.- 2012.- №2.- С.24-25.

72. Майданник В.Г. Аскаридоз у детей //Здоров’я  України. Педіатрія.- 2012.- №2.- С.14-16.

73. Маменко М.Є. Сучасні підходи до профілактики йододефіцитних захворювань у дітей раннього віку (Частина 2-га) /М.Є.Маменко, Н.А.Бєлих //Здоровье ребенка.- 2012.- №3.- С.77-80.

74. Некоторые аспекты терапии острых респираторных заболеваний у детей с аллергией /Э.Э.Локшина, О.В.Зайцева, С.В.Зайцева и др. //Здоровье ребенка.- 2012.- №3.- С.83-88.

75. Оптимизация энтерального питания глибоко недоношенных новорожденных в условиях стационара /Грошева Е.В. и др.. //Акушерство и гинекология.- 2012.- №2.- С.51-57.

76. Очеретяная Н. Внезапная смерть в молодом возрвсте: стратификация риска и методы профилактики //Здоров’я  України.Педіатрія.- 2012.- №2.- С.56-57.

77. Поствакцинні БЦЖ-ускладнення у дітей /І.Т.П’ятночка, С.І.Корнага, Ю.В.Довбуш та ін. //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.54-57.

78.Пухлик С.М. Нарушения носового дыхания у детей и современные способы его коррекции //Здоровье ребенка.- 2012.- №3.- С.67-70.

79. Пятница-Горпинченко Н. Антибактериальная терапия респираторных инфекций у детей //Здоров’я України. Педіатрія.- 2012.- №2.- С.37-38.

80. Старец Е.А. Дифференциальная диагностика и ведение неонатальных желтух: современное состояние проблемы /Е.А.Старец, Н.А.Малиновская, Н.В.Мовлянова. //Здоровье ребенка.- 2012.- №3.- С.98-102.

81.Тораскоскопические операции при солидных образованиях грудной полости у детей /А.Ю.Разумовский, А.В.Гераскин, А.Б.Алхасов и др.. //Хирургия. Журн. им. Н.И.Пирогова.- 2012.- №3.- С.11-17.

82.Язык как зеркало здоровья:[у детей. Схема проекционных зон внутренних органов на языке (по В.Ладу). Иллюстрации.] /Н.В.Нагорная, А.П.Дудчак, Н.А.Четверик, Н.А.Усенко //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.3-4.                

Медична радіологія та рентгенологія.

 83. Амирасланов А.Т. Значение компьютерной томографии в диагностике доброкачественных опухолей и опухолеподобных образований костей /Амирасланов А.Т., Наджафов С.Р. //Хирургия. Журн. им. Н.И.Пирогова.- 2012.- №5.- С.60-62.

84. Байрамов Р.Б. Роль компьютерной и магниторезонансной томографи в диагностике воспалительных заболеваний крестцово-подвздошного сочленения  //Клінічна хірургія.- 2012.- №5.- С.51-53.73.      

85. Возможности ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике новообразований Больших слюнных желез /Смысленова М.В., тарасенко С.В., Шипкова Т.П. и др. //Вестник рентгенологии и радиологии.- 2012.- №3.- С.8-11.74.

86. Жигунова А. Высокодозная брахитерапия: инновации в области топометрической  подготовки и планирования //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.29-30.                    

Медицина невідкладних станів

87. Єрмолова Ю. Медицина невідкладних станів: надбання, проблеми, перспективи: [огляд пленарного засідання 3-го з’їзду з медицини невідкладних станів] //Укр.мед. часопис.- 2012.- №2.- С.5-7.

88. Немкович Т.В. Обучение водителей оказанию первой  медицинской помощи при ДТП /Т.В.Немкович, Н.В.Туркина //Медицинская сестра.- 2012.- №4.- С.28-32.     

89. Поляков И.В. Оценка состояния здоровья медицинских работников скорой медицинской помощи и влияющих на него факторов /И.В.Поляков, А.А.Добрицина, Т.М.Зеленская //Пробл. соц. гигиены, здравоохр. и истории медицины.- 2012.- №1.- С.25-28.79.  

90. Щепин В.О. Структурно-функциональный анализ деятельности службы скорой медицинской помощи Российской Федерации /В.О.Щепин, О.В.Миргородская //Пробл. соц. гигиены, здравоохр. и истории медицины.- 2012.- №1.- С.29-32.

Внутрішні хвороби.

91.Артеріальна гіпертензія: оновлена та адаптована клінічна настанова, заснована на доказах 2012. //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С. 12-58.

92.Бабак О.Я. Лекарственно-индуцированные поражения печени: особенности выявления, постановки диагноза и ведения пациентов /О.Я.Бабак, Е.В.Колесникова //Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.- 2012.- №2.- С.32-35.

93.Бабак О.Я. Неалкогольная жировая болезнь печени и кардиоваскулярный риск: Современный взгляд на проблему. Оптимизация терапии /О.Я.Бабак, Е.В.Колесникова //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С. 12-14.

94. Бабінець Л.С. Хронічний панкреатит: діагностика і лікування, алгоритми динамічного спостереження лікарем загальної практики – сімейної медицини на засадах доказової медицини //Здоров’я України.- 2012.- №10.- С.56-57.

95. Гладун В.Н. Коррекция экзокринной недостаточности поджелудочной железы при хроническом панкреатите //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.13.

96. Горобейко М.Б. Ефективність повторного призначення Актовегіну за некритичної периферичної ангіопатії у хворих на цукровий діабет /М.Б.Горобейко, О.С.Ларін, Є.В.Таран //Міжнародний ендокринологіч. журн.- 2012.- №2.- С.70-73.

97. Диабетическая ретинопатия: современная тактика лечения и профилактики //Здоров’я України. Діабетологія. иреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.48-49.

98. Жигунова А. Ожирение как мультидисциплинарная проблема: диагностика, лечение и предупреждение ослонений // Укр. мед часопис.- 2012.- №2.- С.19-21.

99. Звягинцева Т.Д. Билиарный панкреатит / Т.Д.Звягинцева, И.И.Шаргород //Ліки України.- 2012.- №2.- С.52-59. 100. Каминский А.В. Сахарный диабет. Часть 1. Непростые вопросы диагностики //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.6-7.

101. Каминский А.В. Сахарный диабет: нове взгляды и старые заблуждения. Часть 2. Профилактика сахарного диабета 2-го типа //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.3-4.

102. Килимчук В. Ингибиторы ДПП-4 – препараты, отвечающие современным требованиям сахароснижающей терапии //Здоров’я украъни.- 2012.- №10.- С.36.

103. Килимчук В. От диабетической нейропатии до диабетической стопы: как не пропустить развитие ослонений //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3. С.38-39.

104. Килимчук В. Пріоритетні проблеми клінічної ендокринології в Україні на сучасному етапі //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.10-12.

105. Килимчук В. Украинская школа эндокринологии: ведущие специалисты - практикующим врачам //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.26-27.

106. Кирилюк М.Л. Фізіотерапія при цукровому діабеті //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.45; 47.

107. Косарев В.В. Профессиональные заболевания от воздействия неблагоприятного микроклимата /В.В.Косарев, С.А.Бабанов //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.18-20.

108. Кузенко Ю.Г. Эффективность установки интрагастрального баллона в лечении ожирения /Ю.Г.Кузенко, С.М.Ткач //Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.- 2012.- №2.- С.18-19.

109.Кушнир И.Э. Лекарственные поражения кишечника /И.Э.Кушнир, В.М.Чернова //Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.- 2012.- №2.- С. 30-31.

 110. Лихорадка: теоретические и практические аспекты /М.М.Зарецкий, Н.М.Черникова, В.В.Рокотянская //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.16-17.

 111. Мищенко Н. Ключевые проблемы детской эндокринологии в Украине //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.24-25.

 112. Мищенко Н. Лабораторная   диагностика в диабетологии: что, когда, как? //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади. 2012.- №2-3.- С.14-15.

 113.Мищенко Н. Основне принципы ведения пациентов, перенесших оперативное вмешательство на щитовидной  железе //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.58-60.

 114. Мищенко Н. Синдром диабетической стопы – сложная проблема без простого решения /Н.Мищенко, В.Килимчук //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.28-29.

 115.Можина Т.Л. Сахарный диабет и патология желудочно-кишечного тракта //Здоров’я України. -2012.- №11-12.- С.54-55.

 116. Науменко В.Г. Инсулинотерапия в клинической практике //Міжнародний ендокринологічний журнал.- 2012.- №2.- С.79-82.

 117. Нікберг І.І. Про вегетаріанське харчування хворих на цукровий діабет //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.14-15.

 118. Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунопрофілактика. Імунореабілітація /О.В.Ломакіна, Н.Г.Риндіна, О.І.Шушляпін, Д.В.Ольховський  //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.12-14.

 119. Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунопрофілактика. Імунореабілітація. /О.В.Ломакіна, Н.Г.Риндіна, О.І.Шушляпін, Д.В.Ольховський //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С.78-91.

 120. Паньків В.І. Шляхи зниження серцево-судинного ризику у хворих на ЦД 2 типу (раціональна цукрознижувальна терапія) //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.12-13.

 121.Поспелов Д. Как правильно лечить сахарный диабет 2-го типа: простые принципы, спасающие пациентам жизнь: [статистика] //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.15-18.

 122. Роль наследственных факторов в развитии и течении хронических панкреатитов: [статистика] /А.Э.Дорофеев, И.Хоростовска-Вынимко, В.С.Хорунжая, Р.Струнявски //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.12; 23.

123. Современные подходы к диетическому питанию больных хроническим панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью поджелудочной железы /Н.В.Харченко, Г.А.Анохина, В.В.Харченко и др.. //Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія.- 2012.- №2.- С.14-15.

124. Украинец Е. Болевые синдромы при сахарном диабете: диагностика и лечение //Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.42-43.

125. Хижняк О.О. Синдром гипотериоза: клиника, діагностика, лечение //Здоров’я України. Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади.- 2012.- №2-3.- С.61-62.

Серцево-судинні хвороби.

 126. Алтарев С.С. Ацетилсалициловая кислота у пациентов с плановими вмешательствами на коронарних артеріях /С.С.Алтарев, О.Л.Барабаш //Кардиология.- 2012.- №4.- С.60-67.

 127. Асташкин Е.И. Фармакологическая коррекция частоты сердечних сокращений при ишемии  миокарда /Асташкин Е.И., Глезер М.Г. //Терапевтический архив.- 2012.- №4.- С.68-73.

 128. Березовский В.А. Адаптация к гипоксии: [справочник специалиста] //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С.70-77.

 129. Гогин Е.Е. Выбор лечения у больных артериальной гипертензией – терапия симптоматическая и базисная, стандартная и ситуационная. //Терапевтический архив.- 2012.- №4.- С.41-46.

 130. Депрессивные расстройства и сердечно-сосудистые заболевания /Н.Т.Ватутин, Е.В.Дзюба, М.А.Христиченко //Серцеі судини.- 2012.- №2.- С.117-126.

 131. Довженко М.Н. Применение Неокардила в лечении вегетососудистой дистония /Н.М.Долженко, А.И.Фролов, О.И.Гай //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.8-9.

 132. Кобалава Ж.Д. Гипертонические кризы в кардиологии: место урапидила /Кобалава Ж.Д., Котовская Ю.В., Багманова Н.Х. и др. //Кардиология.- 2012.- №1.- С.60-67.

 133. Очеретяная Н. Неотложная кардиология в Украине сегодня: главное – не упустить время: [беседа с член-корреспондентом  НАМН Украины, научным руководителем отдела реанимации и интенсивной терапии Национольного научного центра «Інститут кардиологии им. Н.Д.Стражеско», проф.. А.Н.Пархоменко] //Здоров’я України.- 2012.- №11-12.- С.8-9.

 134. Рекомендации Европейского общества кардиологов по лечению сердечно-сосудистых заболеваний во время беременности //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.3-4.

 135. Симпозіум «Артериальная гипертензия» /А.И.Дядык, А.Э.Багрий, Е.В.Щукина и др.. //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.26-28.

 136. Симпозиум «Острые нарушения кровообращения»: [ статистика] /Ю.В.Думанский, Н.В.Кабанова, И.Е.Верхулецкий и др.. //Медицина неотложных состояний.- 2012.- №2.- С.71-89.

 137. Симпозиум «Фибрилляция  предсердий» /А.И.Дядык, А.Э.Багрий, Л.С.Холопов, О.А.Приколота //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.24-28.

 138. Целуйко В.И. Врожденные пороки сердца (часть 2) /В.И.Целуйко, А.В.Жадан, К.Н.Ещенко //Ліки України.- 2012.- №2.- С.44-48.                                                      

  

Хвороби органів дихання.

139. Авдеев С.Н. Современные рекомендации по диагностике и лечению легочной артериальной гипертонии //Терапевтический архив.- 2012.- №4.- С.57-63.

140. Лечение легочных кровоизлияний и их ослонений при закрытой травме груди /Даниелян Ш.Н., Абакумов М.М., Саприн А.А., Черненькая Т.В. //Хирургия.Журн. им. Н.И.Пирогова.- 2012.- №5.- С.37-41.

141. Пятница-Горпинченко Н. Всемирный день астмы: вместе мы – сила! // Здоров’я України.- 2012.- №10.- С.25.

142. Просоленко К.А. Лекарственный панкреатит с позиции практикующего врача /К.А.Просоленко, А.С.Шалимова //Здоров’я України. Гастроентерологія. Гепатологія. колопроктологія.- 2012.- №2.- С.36-37.                                           

Оториноларингологія

143. Дитятковская Е.М. Аллергический ринит: проблемы и современные методы лечения //Новости мед. и фарм.- 2012.- №8.- С.10.

144. Колесник М. ЛОР-заболевания: профилактика, диагностика, лечение //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.26-28.   

Захворювання органів травлення

145. Лікування хворих на рубцеві після опікові стриктури стравоходу /В.О.Шапринський, В.Ф.Кривецький, Є.В.Шапринський, В.І.Поліщук //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №2.- С.131-133.

146. Маркович А.А. Лечение абсцессов брюшной полости после неотложных оперативных вмешательств /А.А.Маркович, В.Н.Герасименко, А.Е.Парай //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.99-101.

147. Махмадов Ф.И. Послеоперационные пищеводно-желудочные кровотечения /Ф.И.Махмадов, К.М.Курбонов, Н.М.Даминова //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.118-121.  

148. Особенности діагностики и лечения ранней послеоперационной кишечной непроходимости /Р.В.Бондарев, А.А.Орехов, С.С.Селиванов, А.Л.Чибисов //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №2.- С.137-139.

Стоматологія

149. Гавриленко Л. Чисельність медичного персоналу для надання стоматологічної допомоги //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №6.- С.107-108.

150. Гулюк А.Г. Динамика обращаемости больных, особенности первичной диагностики и тактика лечения одонтогенных гайморитов /Гулюк А.Г., Варжапетян С.Д. //Вісник стоматології.- 2012.- №2.- С.81-89.

151. Ковач І.В. Патогенез системної гіпоплазії емалі зубів у хворих на епідемічний зоб /І.В.Ковач, Л.М.Воляк //Медичні перспективи.- 2012.- №2.- С.74-77.

152. Применение пленки «диплен-дента» при амбулаторных хирургических вмешательствах /Маланчук В.А., Чумаченко В.А., Платонова Н.Ю. и др. //Вісник стоматології.- 2012.- №2.- С.136-138.

153. Усовершенствование методики воздушно-абразивной обработки зубов у пациентов с несъемной ортодонтической техникой /Назарян Р.С. и др. //Вісник стоматології.- 2012.- №2.- С.105-109.                

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

154. Безопасность крови и ее наличие в мире: [Информационныйбюлетень №279. Июнь 2012г.]  //Глав. врач.- 2012.- №6.- С.9-11; //Голоана мед. сестра.- 2012.- №6.- С.17-20.            134. Анализ причин поздней диагностики острого лейкоза у детей / Н.В. Нагорная, Е.В. Вильчевская, Е.Н. Марченко и др. // Здоровье ребенка. – 2012. - № 1. – С. 90-92.

155. Любчак В.В. Ефективність кадрового донорства у забезпеченні інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.86-89.                               

156. Макарова Ю. На службе крови: [Центр крови ФМБА России]  //Сестринское дело.- 2012.- №4.- С.32-34.                             

157. О способах размораживания СЗП /Бахметьев А.В. и др.. //Вестник службы крови России.- 2012.- №2.- С.49-50                                                      

158. Пиковский В.Ю. Препараты гидроксиэтилкрахмалов – перспективы применения на догоспитальном этапе /Пиковский В.Ю., Барклая В.И. //Вестник службы крови России.- 2012.- №2.- С.52-54.                                                                

159. Устінов О. День донора: свято чи привід замислитися?: [про день донора, стан донорства та служби крові в Україні розповідає Ярошевський В., керівник сектору служби крові департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ]  //Український мед. часопис.- 2012.- №3.- С.23-24.                                                                                                   

  

Урологія

 160. Корж А.Н. Хронічна хвороба нирок /А.Н.Корж, Д.Д.Іванов  //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.20-24.                                                              .

 161. Куприненко Н. Новые стратегии лечения синдрома нижних мочевых путей при доброкачественной гиперплазии предстательной железы //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.6-8.                                                                                                                                                                                                                                                     

Невропатологія. Психіатрія. Нейрохірургія

 162.Баринов А.Н. Современные методы лечения боли в спине //Медицина неотложных состояний.- 2012.- №2.- С.60-65.

 163. Волкова О.М. Тревожно-фобические расстройства в раннем детском возрасте /Волкова О.М., Козловская Г.В., Проселкова М.О. //Журн. неврологии и психиатрии им.С.С.Корсакова.- 2012.- №1.- С.31-35.                                                                                    

 164. Головач И.Ю. Курение – важный фактор риска развития ревматоидного артрита //Здоров’я України.-2012.- №11-12.- С.23-24.

 165. Дзюба А.Н. Нейропластичность в терапии при депрессивных расстройствах /А.Н.Дзюба, Е.А.Хаустова, В.Г.Безшейко. //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.121-125.

 166. Дзяк Л.А. Нове возможности в диагностике пояснично-крестцовых радикулопатий, обусловленных грыжамимежпозвоночных дисков  /Л.А.Дзяк, А.Н.Шульга, А.А.Шульга //Здоров’я України.-2012.- №10.- С.44-45.

167. Дигностика смерти мозга  /Стулин И.Д. и др.. //Журн. неврологии  и психиатрии им.С.С.Корсакова.- 2012.- №3.- С.4-12.

168. Дубенко А.Е Многообразие неэпилептических пароксизмальних состояний в неврологической практике: [продолжение. Начало в №1 / 2012]. //Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.15-17.

169.Дутов А.А. Эпилептические синдромы при эндокринных заболеваниях /Дутов А.А., Лукьянова Ю.Л., Гольтваница Г.А. //Журн.неврологии и психиатрии им. С.С.Корсакова.- 2012.- №3.- С.82-91.

170. Лук’янчук Є. Практичні аспекти діагностики та лікування уражень судин головного мозку: [ V Національний конгрес «Людина та ліки – Україна»] //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.10-11.

171. Марценковский И.А. Психозы подросткового возраста //Укр. мед. часопис.- 2012.- №2.- С.72-82.

172. Михайлов Б.В. Клиника и принципы  терапии пароксизмальних состояний в структуре невротических и соматоформных расстройств //Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.34-35.

173. Молчанов Д. Вестибулярная дисфункция в практике невролога: от жалоб на головокружение к точному діагнозу: [по материаламXIVМеждународной конференции «Возрастные аспекты неврологии» (г.Судак, 18-20 апреля 2012г.)]. //Здоров’я України.- 2012.- №10.- С.41-42.

174. Молчанов Д. Факторы, определяющие прогноз и тактику ведения пациентов в остром периоде мозгового инсульта: новые данные украинских исследователей //Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.12-14.

175. Основні принципи призначення імунотропної терапії. Імунопрофілактика. Імунореабілітація:[продовження. Початок в №9, 2012] /О.В.Ломакіна, О.І.Шушляпін, Д.В.Ольховський //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.16-18.

176. Профилактика инсульта (первичная): рекомендации Американской кардиологической ассоциации и Американской ассоциации инсульта //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С.60-67.

177. Пятница-Горпинченко Н. Как подобрать индивидуальную схему лечения табакокурения  для каждого пациента? //здоров’я України.- 2012.- №11-12.- С.22.

178. Рассеянный склероз: современные подходы к диагностике и лечению /В.М.Школьник, А.И.Кальбус, А.Н.Бараненко и др.. //Здоров’я України. Неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.10-11.

179. Саляев Н.Г. Засыпаем без лекарств: о способах нормализации сна без использованя медикаментов //Здоров’я України. неврологія. Психіатрія. Психотерапія.- 2012.- №2.- С.45-46.

180.Теленгатор А.Я. Психотерапия в неврологи //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.28-29.

181. Щугарева Л.М. Неврологические осложнения у детей с острым лимфобластным лейкозом /Щугарева Л.М., Бойченко Э.Г. //Журн. неврологи и психиатрии им. С.С.Корсакова.- 2012.- №2.- С.80-84.

 Інфекційні та паразитарні хвороби.

182. Бут Г. Гельминтозы в Украине: современное состояние проблемы //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.6-7.

183. Воєвський А.М. Взаємозв’язок біологічних, психологічних та соціальних чинників у генезі формування навичок вживання психоактивних речовин у дітей та підлітків із позиції розробки системи профілактики //Укр. мед. часопис.- 2012.- №3.- С.110-117.

184. Малов В.А. Болезнь кошачьей царапины: [инфекционные болезни] /В.А.Малов, А.Н.Горобченко //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.14-15.

185. Шандала М.Г.  Деноксологические аспекты гигиенической профилактики болезней:[Выявлена инфекционная природа заболеваний, которые всегда рассматривались как неинфекционные] //Довкілля та здоров’я.- 2012.- №1.- С.3-5.                

СНІД

186. Крисько М.О. Щодо готовності сімейних лікарів до надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД  //Вісник соц. гігієни.-2012.- №1.- С.112-115.                  

187. Основы госпитальной эпидемиологии. Традиционные инфекции: [ВИЧ-инфекция]  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.48-53.        

188. Резюме Европейского плана действий по ВИЧ-СПИДу на 2012-2015гг.:[Всемирная организация здравоохранения. Европейское региональное бюро.] //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.18-23.                     

   

Хірургія

189. Вільцанюк О.А. Характеристика збудників гнійно-запальних процесів м’яких тканин /О.А.Вільцанюк, М.О.Хуторянський  //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №2.- С.84-88.  

190. Децик О.З. Аналіз причин незадоволеності пацієнтів рівнем надання стаціонарної хірургічної допомоги /О.З.Децик, А.М.Яворський, М.І.Яворський  //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.58-62.

191. Дифференцированное применение мазей при лечении инфицированных ран /В.К.Логачев, Ю.И.Исаев, О.А.Головина, Л.В.Леонтьева. //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.95-98.

199. Желчнокаменная кишечная непроходимость /З.М.Деметрвшвили, Г.А.Асатиани, Г.Ш.Немсадзе, Г.З.Кенчадзе, //Хирургия.Журн. им.Н.И.Пирогова.- 2012.- №3.- С.65-68.                                                                        

200. Иванова Ю.В. Местное лечение послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений /Ю.В.Иванова, В.К.Логачев  //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №3.- С.92-94.     

201. Крылов Н. Послеоперационные грыжи: можно ли не допустить их появление и предупредить рецидив? /Н.Крылов, А.Самохвалов, А.Левкин //Здоров’я України. Хірургія. Ортопедія. Травматологія.- 2012.- №2.- С.20-22.

202. Логачев В.К. Комплексное лечение трофических язв венозной этиологии /В.К.Логачев, Ю.В.Иванова, И.А.Тарабан  //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №2.- С.114-116.                                                                                 

203. Мищенко Н. Профилактика госпитальных стафилококковых инфекций как один из важнейших путей снижения рпска послеоперационных осложнений //Здоров’я України. Хірургія. Ортопедія. Травматологія.- 2012.- №2.- С.14-15.

204. Неймарк М.И. Особенности анестезиологического обеспечения при ожирении: (Лекция) /М.И.Неймарк, Р.В.Киселев, Е.С.Плотников //Медицина неотложных состояний.- 2012.- №2.- С.23-30.

205. Особенности лапароскопической холецистэктомии у больных, ранее оперированных на органах брюшной полости /Р.С.Шевченко, М.А.Селезнев, О.П.Брек, О.О.Брек //Харківська хірургічна школа.- 2012.- №2.- С.120-123.

206. Рациональное использование кислорода в анестезиологии /Смирнова Л.М., Шкрупская В.Ф., ЛарченкоТ.Ф.  //Клінічна хірургія.-2012.- №5.- С.47-50.

207. Салманов А. Профілактика хірургічних інфекцій //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №6.- С.73-78.

208. Хирургическое лечение дуоденальных свищей /М.П.Захараш, А.Р.Бекмурадов, Ю.М.Захараш и др. //Хирургия. Журн. им.Н.И.Пирогова. 2012.- №3.- С.49-53.

Травматологія. Ортопедія

209. Беленький Д.А. Анемия у больных ревматоидным артритом /Беленький Д.А., Галушко Е.А.  //Терапевтический архив.- 2012.- №5.- С.64-68.                                                    

210. Козинец Г.П. Термоингаляционная травма /Г.П.Козинец, В.П.Цыганков //Здоров’я України.Хірургія.Ортопедія.Травматологія.- 2012.- №2.- С.24-25.                          

211. Поворознюк В.В. К вопросу о синдроме гипермобильности суставов /В.В.Поворознюк, Е.И.Подливанова //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С.108-112.              

212. Приходько В.Ю. Остеоартроз и проблема хронической боли в терапевтической практике  //Укр.мед. часопис.- 2012.- №2.- С.64-71.

213. Синдром беспокойных ног: недооцененная проблема и современные возможности фармакотерапии //Новости мед. и фарм.- 2012.- №10.- С.18-19.                           

214. Синяченко О.В. Болезни суставов и екология //Новости мед. и фарм.- 2012.- №12.- С.100-105.

215. Слабкий Г. Положення про відділення для реабілітації пацієнтів із захворюванням опорно-рухової системи лікарні відновного (реабілітаційного) лікування //Практика управл. мед. закл.-2012.- №4.- С.111-112.

216. Стовбун А. Стан виробничого травматизму серед працівників охорони здоров’я і соціальної сфери у 2009-2010 роках: [статистика]  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №6.- С.39-45.                                                                                                                                                                                           

Офтальмологія

217.Збітнєва С.І. Задоволеність сільського населення офтальмологічною допомогою  //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.79-81.                

218. Мішенін А.Б. Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому /А.Б.Мішенін, Д.В.Варивонччик  //Вісник соц. гігієни та орг. охор. здор. України.- 2012.- №1.- С.72-78.                   

219. Чаланова Р.И. Основные принципы патогенетически ориентированного медикаментозного и хирургического лечения ожоговой болезни глаз  //Новости мед. и фарм.- 2011.- №9.- С.16-17.  

Акушерство. Гінекологія

220. Абдуллаев Р.Я. Диагностика доброкачественных заболеваний шейки матки /Абдуллаєв Р.Я.,Сибиханкулов А.Х. //Міжнародний медичний журн.- 2012.- №1.- С.106-110.    

221.  Будник Т. Норми робочого часу для лікарів жіночих консультацій  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.109-110.

222. Мартыненко П.Г. Прогнозирование преждевременных родов на основе выявления наиболее значимых факторов риска /Мартыненко П.Г., Волков В.Г.  //Акушерство и гинекология.- 2012.- №1.- С.103-107. 

223. Мацерация плода Павлов К.А., Дубова Е.А., БурдулиГ.М. и др. //Акушерство и гинекология.- 2012.- №2.- С.115-119.           

224. Медведєв Б.И. исходы беременности и родов у Женин с гестозом и анемией /Медведєв Б.И., Сашенков С.Л., Сюндюкова Е.Г.  //Акушерство и гинекология.- 2012.- №2.- С.24-29.            

225. Место абдоминального и влагалищного оперативного родоразрешения в современном акушерстве.Реальность и перспективы /Краснопольский В.И., Логутов Л.С., Петрухин В.А. и др.. //Акушерство и гинекология.- 2012.- №1.- С.4-8.        

226. Продолжительность «нормальных» родов в современных условиях /Баев О.Р., Рубцова С.В., Васильченко О.Н. и др. //Акушерство и гинекология.- 2012.- №1.- С.49-54.       

     

Спортивна медицина

227. Гуревич Т.С. Ранние эхокардиографические признаки перенапряжения сердечно-сосудистой системы у спортсменов (Диагностика, реабилитация) /Т.С.Гуревич, С.В.Матвеев, Д.А.Кириллов  //Лечеб. физкультура и спортивная медицина.- 2012.- №6.- С.15-19.   

228. Использование душа Шарко с различным температурным режимом в тренировочном процессе спортсменов /Якименко С.М. и др. //Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физкультуры.- 2012.- №2.- С.27-30.                                                                                              

229. Ландырь А.П. Регуляция и определяющие факторы частоты сердечных сокращений в покое у спортсменов /А.П.Ландырь, Е.Е.Ачкасов  //Лечеб. физкультура и спортивная медицина.- 2012.- №6.- С.47-51.

230. Мугерман Б.И. Восстановление произвольных движений больных с отдаленными последствиями детского церебрального паралича /Б.И.Бугерман, Д.Б.Парамонова //Лечеб. физкультура и спортивная медицина.- 2012.- №6.- С.24-28.  

231. Спорт и бронхиальная астма /С.В.Зайков, Л.В.Михей, В.В.Тополюк и др.. //Новости мед. и фарм.- 2012.- №9.- С.16-19.

232. Цыкунов М.Б. Клинические методы диагностики нарушений мышечной деятельности  //Лечеб. физкультура и спортивная медицина.- 2012.- №6.- С.52-61.

                                

Військова медицина

233. Тітов Г.І. Роль І місце медичної служби СБ України в системі єдиного медичного простору України //Медичні перспективи.- 2012.- №2.- С.104-109.                       

 Медсестринська справа

234. Будник Т. переведення медсестри на місяць на іншу посаду //Практика управл. мед закл. 2012.- №4.- С. 108-109.

235. ГоленковА.В. Распознавание послеродовой депрессии и тактика ведения таких больных /А.В.Голенков,  В.П.Мещанинова,А.В.Филоненко //Медицинская сестра.- 2012.- №4.- С.42-45.          

236. Зеленова Н.А. Коврики с антибактериальным покрытием: недорогая и эффективная преграда на пути внутрибольничных инфекций /Н.А.Зеленова,  Е.Филиппов, И.М.Игнатина   //Медицинская сестра.- 2012.- №4.- С.40-41.              

237. Інформаційні технології та аспекти управління в охороні здоровя: [Частина 3. Стандарти ведення документації медичних працівників]  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.24-41.                  

238. Іщенко О.М. Організація адміністративного контролю діяльності середнього і молодшого медичного персоналу /О.М.Іщенко, Н.П.Кутас, Н.Д.Левченко  //Головна мед. сестра.- 2012.- №6.- С.21-29.                 

239. Карта оцінки діяльності палатної медичної сестри  //Головна мед. сестра.- 2012.- №6.- С.24.

240. Клименко О. Посадова інструкція реєстратора медичного закладу  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.59-61.         

241. Клименко О. Робоча інструкція молодшої медичної сестри (санітарки-прибиральниці)  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.52-54.             .

242. Критерії оцінювання якості роботи головних та старших медичних сестер  лікувально-профілактичного закладу  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.39-41.        

243. Маценко Т. Право медсестри працювати без атестаційної категорії  //Практика управл. мед. закл.- 2012.- №4.- С.79-81.                 

242. Михальков М.А. Собаки и кошки в мегаполисе: опасность для населения /М.А.Михальков, М.М.Авхименко, И.В.Карпенко  //Медицинская сестра.- 2012.- №4.- С.22-25.     

243. Мыльникова И. Поликлиника без очередей: [передовой опыт в Чувашии]  //Сестринское дело.- 2012.- №4.- С.15.  

244. Нажим А.Г. Дезинфекция должна быть безопасной  //Сестринское дело.- 2012.- 34.- с.38-39.

245. Організація і контроль лікувально-охоронного режиму у лікувально-профілактичному закладі  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.42-47.

246. План підвищення кваліфікації середнього та молодшого медичного персоналу  //Головна мед.сестра.- 2012.- №5.- С.30-31.

247. План роботи старшої медичної сестри_____________відділення  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.24-28.

248. Розпорядок дня хворих та обов’язки молодшого спеціаліста з медичною освітою  //Головна мед. сестра.- 2012.- №5.- С.43.

249. Ситникова Н. Инфекционная безопасность – основной принцип в лечении пациентов  //Сестринское дело.- 2012.- №4.- С.46-48.

250.  Филиппов Н.Е. Школа здоровья для больных сахарным диабетом /Н.Е.Филиппов,   И.М.Игнатина  //Медицинская сестра.- 2012.- №4.- С.38-39. 

  

Складач: бібліограф ОНМБ Ващенко Г.М.

Комп’ютерний набір: Лисенко Р.А.

Відповідальний за випуск: директор ОНМБ Пономаренко О.І.

 В бюлетень ввійшли статті з медичних журналів, одержаних Обласною науковою медичною бібліотекою, крім реферативних журналів. Вказану літературу ви зможете отримати як в Обласній медичній бібліотеці, так і по міжбібліотечному абонементу.