Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Расширения Joomla 3

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Липень-вересень 2018 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Голубчиков М. Аудит медико-статистичної інформації в стаціонарах / М. Голубчиков, Н. Орлова, Н. Кравчук // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 6. – С. 69-78.
 2. Красовська І. Комісія із соціального страхування: що потрібно знати / І. Красовська // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. - № 3. – С. 12-21.
 3. Моніторинг основних засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров´я України у 2017 р. / Л. І. Закрутько, Л. Г. Білан, Л. В. Ільницька [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров´я України. – 2018. - № 1. – С. 66-70.
 4. Як укласти договір з НСЗУ // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 6. – С. 6-30.

Медичне право 

 1. Франчук В. В. Дефекти медичної допомоги в акушерстві: клінічно-правовий погляд на проблему на підставі аналізу матеріалів судово-слідчих справ / В. В. Франчук, У. Я. Франчук // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 124-131.
 2. Юдин О. Ю. Медицинская реформа: юридические проблемы практического применения / О. Ю. Юдин // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 6. – С. 10-12.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Биластин при длительном личении аллергического ринита и крапивницы: сочетание еффективности и безопасности // Здоров´я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія№. – 2018. - № 2. – С. 3, 6.
 2. Йовенко И. А. Транексамовая кислота-современный золотой стандарт интенсивной терапии периоперационной и травматической кровопотери / И. А. Йовенко, И. В. Балака // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2018. - № 1. – С. 14-17.
 3. Зеленский А. И. Сунитиб в онкоурологии: аспекты использования в реальной клинической практике / А. И. Зеленский // Здоров´я України. - Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2018. - № 2. – С. 3.
 4. Крамарьов С. О. Використання розчину для оральної регідрації (оральної регідратаціцної солі) з додаванням про біотичного штаму для лікування дітей із гострою інфекційною патологією / С. О. Крамарьов,           Л. В. Закордонець, В. В. Євтушенко // Актуальна інсектологія. – 2018. – Т. 6,            № 1. –  С. 36-44. 
 1. Мельников А. Ф. Клинико-иммунологическое обоснование применения фитопрепаратов для усиления противогрипозной вакцинации / О. Ф. Мельников, Д. И. Заболотный, О. Г. Рыльская // Здоров´я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 2. – С. 5.
 2. Монтел-нова лікарська форма для лікування дітей молодшого віку із бронхіальною астмою та алергічним ринітом / Дитячий лікар. – 2018. - № 2. – С. 23-30.
 3. Орловецкая Н. Приготовление жидких лекарственных форм: молочко Видаля / Н. Орловецкая, О. Данькевич, Р. Редькин // Фармацевт Практик. – 2018. - № 3. – С. 52-53.
 4. Преимущества и терапевтические возможности препаратов пищеварительных ферментов неживотного происхождения / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, А. Е. Клочко [и др.] // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. -          № 1. – С. 16-21.
 5. Рыкова О. В. Комбинированные оральные контрацептивы: оптимальный комплекс обследования / О. В. Рыкова // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2018. – Т.4, № 1. – С. 39-46.
 6. Супрун Э. Лекарства и биологичекски акивные добавки: современный взгляд на оценку соотношения эффективность/безопасность / Э. Супрун // Фармацевт Практик. – 2018. - № 3. – С. 33-34.
 7. Шеремета Р. З. Оцінка лікувального та профілактичного потенціалу препарату Канефрон® Н у лікуванні гестаційного пієлонефриту у вагітних / Р. З. Шеремета, М. Є. Сабадаш, О. В. Шуляк // Здоровье женщины. – 2018. -           № 6. – С. 62-66. 

Медична техніка та обладнання 

 1. Стильно і надійно. З Castellini // Новини стоматології. – 2018. - № 2. – С. 19-26. 

Туберкульоз

 1. Линник М. І. Комп´ютерна денситомертія в оцінці основного курсу антимікобактеріальної терапії у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень / М. І. Линник, О. В. Аврамчук, Г. В. Старічек // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 1. – С. 58-63
 2. Петренко В. І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на ко-інфекцію, туберкульоз/ВІЛ / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2018. -                    № 1. – С. 90-100.
 1. Порушення функції печінки у хворих на вперше діагностований туберкульоз легень залежно від наявності супутніх вірусних гепатитів / Г. Ф. Марченко, В. І. Петренко, О. А. Голубовська [та ін.] // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 1. – С. 15-20.
 2. Сучасні методи діагностики туберкульозу / А. І. Барбова, О. А. Журило, П. С. Трофімова, С. В. Миронченко / Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція – 2018. - № 1. – С. 8-14.
 3. Хмель О. В. Морфологічні аспекти застосування хірургічного лікування у хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень / О. В. Хмель, І. А. Калабуха, І. В. Ліскіна // Український пуль монологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 59-64. 

Онкологія

 1. Бизунков А. Б. Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? / А. Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 3. – С. 28-33; № 4. – С. 42-48.
 2. Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики / А. В. Гурандо, О. В. Шуліга-Недайхлєбова, В. В. Тельний, Д. В. Помінчук // Здоровье женщины. – 2018. - № 3. – С. 54-57.
 3. Кобза І. І.Нирково-клітинний рак, ускладнений тромбозом нижньої порожнистої вени та правого передсердя / І. І. Кобза, Ю. С. Мота // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 65-73.
 4. Кукушкина С. Н. Клетки адаптивного иммунитета: возможность использования в качестве прогностических факторов в клинических исследованиях рака грудной железы / С. Н. Кукушкина, Ф. В. Фильчаков  // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 28-33.
 5. Лисяный Н. И. Нейтрофилы и онтогенез / Н. И. Лисяний, А. А. Лисяный // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 40-45.
 6. Мариненко С. В. Современная дифференциальная цитологическая діагностика аденокарциномы, мезотелиомы и реактивного серозита / С. В. Мариненко, Л. С. Болгова // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 74-78.
 7. Новообразования матки // здоровье женщины. – 2018. - № 2. – С. 118-129.
 8. Персонифицированный подход в хирургическом лечении злокачественных опухолей легких / Р. И. Верещако, И. А. Сухин, А. А. Пискорский [и др.] // Здоров´я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С. 38-39.
 9. Порівняння онкологічних результатів нефректомії та резекції нирки у лікуванні хворих із раком нирки стадій Т1В та Т2 / В. М. Григоренко, А. П. Онищук, М. В. Вікарчук [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85, № 3. – С. 48-51.
 10. Рыспаева Д. Э. Иммунотерапия метастатического рака легкого в первой линии: что нового в 2018 г. / Д. Э. Рыспаева, О. В. Пономарева, Н. Ю. Лисовская // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 2. – С. 92-96. 

Педіатрія

 1. Абатурова А. Е. Антигистаминные препараты при лечении аллегрического ринита у детей / А. Е. Абатурова, Е. Л. Кривуша, В. Л. Бабич // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 109-120.
 2. Важливість лікування, сфокусованого на пацієнті, у дітей і підлітків із алергічним ринітом: як втілити рекомендації в практику // Дитячий лікар. – 2018. - № 2. – С. 42-47.
 3. Гончарь М. О. Сучасний підхід до діагностики серцево-судинних розладів у новонароджених із груп перинатального ризику в неонатальний період / М. О. Гончарь, А. Д. Бойченко // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 143-146.
 4. Куріліна Т. В. Церебральна авторегуляція та цереброваскулярні ураження у передчасно народжених дітей: сучасні погляди на патогенез, діагностику і превентивні стратегії / Т. В. Куріліна // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 1. – С. 85-95.
 5. Марушко Е. В. Обгрунтування застосування синбіотика Оптілакт малюк у педіатричній практиці / Ю. В. Марушко, А. О. Асонов // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 43-50.
 6. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей / Т. В. Марушко // Дитячий лікар. – 2018. - № 1. – С. 27-34.
 7. Оптимизация терапии инфекций мочевыводящих путей у пациентов детского возраста // Здоров´я України. – 2018. - № 10. – С. 65.
 8. Павлишин Г. А. Вітамін D у патогенезі розвитку захворювань дітей / Г. А. Павлишин, А.-М. А. Шульгай // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 25-31.
 9. Предикторы развития бронхиальной астмы у детей с рецидивирующим визингом дошкольного возраста / М. А. Гончарь, О. Л. Логвинова, Е. П. Помазуновская [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - №3. – С. 12-14.
 10. Рідкісне спостереження аномалії легеневих вен у грудної дитини з ускладненою бронхіальною кістою лівої легені / О. К. Слєпов, М. Ю. Мигур, О. П. Пономаренко, Ю. П. Терницька // Хірургія дитячого віку. - 2018. - № 1. – С. 54-60.
 11. Руденко Є. О. Повні хрящові кільця-рідкісний та важкий стеноз трахеї у дітей. Мініінвазивне та хірургічне лікування / Є. О. Руденко // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 1. – С. 66-74.
 12. Сучасні підходи до діагностики та лікування мігрені у дітей / П. В. Ковальчук, О. В. Катілов, С. О. Паненко, Л. І. Лайко // Дитячий лікар. – 2018. - № 2.- С. 5-15.
 13. Талько М. О. Характеристика видового складу збудників при гнійних лімфаденітах у дітей та вибір антибактеріальної терапії / М. О. Талько, Г. В. Філоненко // Клфінічна хірургія. – 2018. - № 2. – С. 42-44.

Медична радіологія. Рентгенологія 

 1. Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур // СтоматологИнфо. – 2018. - № 6. – С. 4-44.
 2. Загальні правила радіаційної безпеки використання джерел іонізуючого випромінювання у медицині // СтоматологИнфо. – 2018. - № 6. – С. 45-53.

 

Медицина невідкладних станів 

 1. Актуальні питання медичних невідкладних станів // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2018. - № 2-3. – С. 50-74 

Внутрішні хвороби

 1. Андрющенко В. П. Гострий ускладнений панкреатит: принципи хірургічної тактики з використанням мініінвазивних технологій і стандартних операцій / В. П. Андрющенко, О. Т. Гірняк, Д. В. Андрющенко // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 10-12.
 2. Звягидцева Т. Д. Алкогольный фіброз печени: современное состояние проблемы / Т. Д. Звягидцева, А. И. Чернобай // Сучасна гастроентерологія. – 2018. - № 2. – С. 52-60.
 3. Линевский Ю. В. Физиология и патология печени у беременных / Ю. В. Линевский, К. Ю. Линевская, К. А. Воронин // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 1. – С. 64-69.
 4. Циммерман Я. С. Болезнь Вильсона-гепатоцеребральная дистрофія / Я. С. Циммерман // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 2. – С. 54-60.

Серцево-судинні хвороби

 1. Безпосередні результати реконструкції аортального клапана за методикою Озакі / Б. М. Тодуров, І. Ю. Мокрик, І. О. Аксьонова [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. - № 2. – С. 45-50.
 2. Гемангиома митрального клапана-редкая опухоль сердца: случай из практики / Р. М. Витовский, А. А. Пищурин, М. Н. Сердюк [и др.]                             // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. - № 1. – С. 40-44.
 3. Гостра серцева недостатність і кардіогенний шок: сучасні принципи діагностики та лікування / М. О. Гарбар, Г. В. Світлик, Я. М. Підгірний,      Ю. О. Світлик // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 3. – С. 64-71.
 4. Данілевич Т. Д. Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки за даними ехокардіографічного дослідження у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими рецидивами фібриляції передсердь / Т. Д. Данілевич // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 5-13.
 5. Інноваційні технології в хірургії судин / В. А. Черняк, С. Г. Гичка, С. В. Дибкалюк [та ін.] // Серце і судини. – 2018. - № 1. – С. 7-13.
 6. Колесник М. Ю. Сучасні ехокардіографічні підходи до діагностики легеневої гіпертензії та неінвазивного визначення тичку в легеневій артерії / М. Ю. Колесник // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. - № 2. – С. 5-13.
 7. Особенности поражения правого желудочка сердца злокачественной опухолью / Р. М. Витовский, В. В. Исаенко, В. Ф. Онищенко [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. - № 2. – С. 51-57.
 8. Рекомендации по профилактике, диагностике, оценке и лечению артериальной гипертензии у взрослых // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 6. – С. 12-15.

Хвороби органів дихання

 1. Agusti A.Природний перебіг ХОЗЛ: прогалини та можливості / A. Agusti, B. Celli // Здоров´я України. – 2018. – № 4. – С. 24-25.
 2. Лечение заболеваний нижних дыхательных путей: фокус на макролиды // Здоров´я України. – 2018. – № 4. – С. 5-6.
 3. Меренкова Е. А. Препараты иммуносупрессивной терапии больных интерстициальными заболеваниями легких / Е. А. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 33-38.
 4. Острый бронхит в пожилом воздасте: вопросы диагностики и лечения  / И. М. Фуштей, С. Л. Подсевахина, Е. С. Чабанная [и др.]// Здоров´я України. – 2018. – № 4. – С. 26-27.
 5. Рідкісний випадок поєднання дифузної осифікації легень і лівобічного хілотораксу / М. С. Опанасенко, І. В. Ліскіна, О. В. Терешкович[та ін.]  // Український пуль монологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 49-53. 

Оториноларингологія 

 1. Клинико-иммунологические аспекты хронического фарингита: от сложного к простому // Здоров´я України. – 2018. – № 2. – С. 37.
 1. Мельников О. Ф. Новий спосіб оцінки імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт / О. Ф. Мельников, Д. І. Заболотний, О. Ю. Бредун // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 1. – С. 57-62.
 2. Попович В. І. Контроль болю і запалення у хворих на неперфоративний гострий середній отит / В. І. Попович // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 1. – С. 47-56.
 3. Порушення функції внутрішнього вуха у хворих з автоімунним тиреоїдитом у стадії еутиреозу / О. М. Науменко, Ю. В. Дєєва, М. В. Тарасенко, Н. М. Кобиля // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – № 1. – С. 37-44.
 4. Сучасні принципи лікування гострого тонзиліту: у фоку найкращий світовий досвід // Здоров´я України. – 2018. – № 6. – С. 26-27.
 5. Сучасні технології діагностики й лікування в оториноларингології       // Здоров´я України. – 2018. – № 13-14. – С. 18-19.

Захворювання органів травлення

 1. Бабінець Л. С. Можливості комплексної реабілітації хворих на хронічний панкреатит на етапі первинної медичної допомоги / Л. С. Бабінець, М. В. Палихата, Г. М. Сасик // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 2. – С. 4-11.
 2. Губская Е. Ю. Хронический атрофический гастрит: современные представления и реальные возможности лечения больных / Е. Ю. Губская // Здоров'я України. Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2018. - № 2. – С. 5-6.
 3. Два випадки успішного лікування синдрому Ледда у дорослих / О. В. Загородній, Ю. М. Міхель, Ю. С. Мота [та ін.] // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 46-48.
 4. Доказательная панкреатология 2017/2018 (обзор результатов исследований по хроническому панкреатиту и внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы) / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, Г. М. Лукашевич [и др.] // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 2. – С. 12-20.
 5. Дядык Е. А. Глубокий кистозный гастрит: обзор литературы и клинико-морфологические наблюдения / Е. А. Дядык, Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева  // Сучасна гастроентерологія. – 2018. - № 1. – С. 80-87.
 6. ЕССО-2018: что нового в изучении воспалительных заболеваний кишечника? / Здоров'я України. Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2018. - № 2. – С. 24-25.
 1. Заместительная ферментная терапия и качество, продолжительность жизни больных хроническим панкреатитом с внешнесекретоной недостаточностью поджелудочной железы / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, А. Е. Клочков [и др.] // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 10-16.
 2. Іскра Ю. А. Залежність частоти пост операційних стресових виразок від травматичності оперативного втручання / Ю. А. Іскра, А. В. Біляєв // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2018. - № 3. – С. 26-29.
 3. Клінічні рекомендаціх з діагностики та лікування нейроендокринних пухлин тонкої кишки / М. Г. Зубарєв, О. О. Колеснік, А. В. Лукашенко [та ін.] // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 3-10.
 4. Наследственный панкреатит: тактика диагностики и дифференциальной диагностики / Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляева, Г. М. Лукашевич, П. Г. Фоменко // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 2. – С. 41-53.
 5. Отман, Мохамед Екзокринна недостатність підшлункової залози: практичний підхід / Мохамед О. Отман, Дайла Харб, Джоді А. Баркін // Здоров'я України. - Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2018. - № 2.- С. 8-9.
 6. Первый опыт применения ультразвуковой эластографии в дифференциальной диагностике кистозных образований поджелудочной железы / Т. В. Дибина, А. П. Кошель, Е. С. Дроздов, С. С. Клоков // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 40-45.
 7. Посівнич М. М. Перфорація дивертикула голодної кишки стороннім тілом / М. М. Посівнич, Р. О. Чукла, О. В. Лукавецький // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 54-58.
 8. Риженко О. В. Випадок рідкісного типу подвоєння кишечника / О. В. Риженко // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 2. – С. 77-80.
 9. Современные системы оценки тяж ести и прогнозирования исходов острого панкреатита / А. А. Литвин, А. А. Филатов, С. И. Сычев,             А. С. Прокопцов // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 4-9.
 10. Сочетание дупликатурной кисты желудка и эктопии поджелудочной железы: трудности предоперационной диагностики и необходимость хирургического лечения врожденных аномалий развития / А. М. Тищенко,       Е. В. Мушенко, Р. М. Смачило [и др.] // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. – № 2. – С. 12-13.
 11. Чернова В. М. Аденоматозні та гіперпластичні поліпи шлунка: тактика ведення пацієнтів / В. М. Чернова // Здоров'я України. - Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2018.- № 2. – С. 40-42.
 12. Христич Т. М. Хронічний панкреатит за комор бідності з ішемічною хворобою серця: ліпідний спектр крові, можливості корекції / Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 31-39.
 13. Циммерман Я. С. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь: современное состояние проблемы и перспективы / Я С. Циммерман, Л. Г. Вологжанина // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 50-61.
 14. Чукла Р. О. Пілоротрансверзальна нориця, як ускладнення виразкової хвороби шлунка / Р. О. Чукла, М. М. Посівнич, О. В. Лукавецький // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 81-83.
 15. Эндокринная и экзокринная недостаточность поджелудочной железы после острого панкреатита: долгосрочное наблюдение / J. Tu, J. Zhang, L. Ke  // Вестник клуба панкреатологов. – 2018. - № 3. – С. 20-30. 

Стоматологія 

 1. Аналітичний огляд даних щодо злоякісних уражень пульпи зубів / В. В. Калій, Р. Ю. Погоріляк, М. Ю. Гончарук-Хомин [та ін.] // Новини стоматології. – 2018. - № 2 . – С. 85-90.
 2. Биомеханика перемещения зубов // Современная ортодонтия. – 2018. - № 2. – С. 37-40.
 3. Дерябина Л. В. Внутрикорневая резорбция. Случайные проблемы с закономерным решением / Л. В. Дерябина, О. Н. Кравец, П. М. Дерябин  // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 4-5. – С. 14-15.
 4. Копейкін О. В. Гнійні рани щелепно-лицьової ділянки / О. В. Копейкін, Л. П. Мартинюк // Медсестринство. – 2018. - № 1. – С. 74-77.
 5. Новак Н. В. Трещины зубов: виды, причины, диагностика, устранение / Н. В. Новак // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 4-5. – С. 7-13.
 6. Пайкуш В. А. Застосування анальгоседації в дорослих зі зниженим порогом болю в стоматології / В. А. Пайкуш, Н. М. Дидик // Медицына неотложных состояний. – 2018. -№ 3. – С. 53-57.
 7. Полиэфиркетоновая надежда и опора / В. И. Шемонаев, Э. С. Темкин, Л. Г. Дорожкина, А. В. Зайцева // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 4-5.- С. 16-17.
 8. Триголос Н. Н. Идиопатический остеосклероз-обнаружить и обезвредить / Н. Н. Триголос, Ю. А. Македонова, И. В. Фирсова // Стоматолог Инфо. – 2018.- № 4-5.- С. 4-6.
 9. Флейшер Г. М. Инфильтрация для лечения кариеса без боли                     / Г. М. Флейшер, Л. Ч. Проценко // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 8. – С. 15-18.
 10. Чергештов Ю. И. Альвеолиты и ограниченные остеомиелиты: излучая лечение / Ю. И. Чергештов, Д. А. Маланчук, А. Г. Волков // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 4-5. – С. 30-33.
 11. Шпак Т. А. Трехмерная пломбировка каналов: шаг за шагом к совершенству / Т. А. Шпак, М. А. Дубова // Стоматолог Инфо. – 2018. - № 4-5. – С. 42-46.

 

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Епідеміологія акромегалії: сучасний стан проблеми / О. О. Хижняк, Н. Є. Барабаш, Р. М. Микитюк [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 3. – С. 67-73.
 2. Коморбідні стани щодо формування дифузного нетоксичного зобу в підлітків / С. І. Турчина, Н. В. Шляхова, Г. В. Косовцова [та ін.] // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 10-15.
 3. Сафонов О. В. Синдром множинної ендокринної неоплазії 2А типу (синдром Сіппла) / О. В. Сафонова, Ю. О. Маркевич, А. С. Сафонов // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 59-62.
 4. Синдром диабетической стопы: современные методы диагностики и новые технологии в лечении / Ю. В. Иванова, Е. М. Климова, А. М. Коробов // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С. 19-26.

Дерматологія 

 1. Алергічний риніт: актуальність проблеми у дітей та оновлені рекомендації щодо лікування // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 3. – С. 34-36.
 2. Калюжная Л. Д. Дерматологические признаки внутренних заболеваний /Л. Д. Калюжная // Здоров'я України. – 2018. - № 10. – С. 40-41.
 3. Калюжная Л. Д. Токсические реакции кожи / Л. Д. Калюжная // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 2. – С. 63-67.
 4. Копилова В. К. Якість життя у хворих на акне з наявністю в ділянках ураження шкіри кліщів Demodex folliculorum та Demodex brevis / В. К. Копилова, П. В. Чернишов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 2. – С. 38-42.
 5. Кравець К. І. Застосування сучасних методів у діагностиці себорейного кератозу / К. І. Кравець, О. В. Богомолець // Дерматологія та венерологія. – 2018.- № 2. – С. 59-62.
 6. Особливості клінічних проявів атопічного дерматиту у пацієнтів з мутацією 2282del4 і філаргину / І. О. Олійник, С. К. Джораєва, К. Є. Іщейкін [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С. 19-25.
 7. Пухлик Б. М. Клещи домашней пыли-наиболее важные аллергены их окружения человека / Б. М. Пухлик, О. Л. Бобело, С. П. Дзюбенко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 3. – С. 22-26.
 8. Савоськина В. А. Онихомикоз: эпидемиология, этиопатогенез, діагностика, лечение / В. А. Савоськина // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С. 76-82.
 9. Сариан Е. И. Биомаркеры псориаза и коморбидных состояний / Е. И. Сариан // Дерматологія і венерологія. – 2018. - № 2. – С. 43-47.
 10. Свирид-Дзядикевич О. С. Комбінована терапія хворих на вугрову хворобу з урахуванням метаболічної активності клітин периферійної крові / О. С. Свирид-Лзядикевич, С. Г. Свирид // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 1. – С. 67-71.
 11. Сербина И. М. Коморбидность при гнездной алопеции / И. М. Сербина // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С.67-70.
 12. Старостіна О. А. Клінічні прояви інфікування Demodex folliculorum на тлі запалення різної інтенсивності та гіперплазії сальних залоз у пацієнток різного віку із судинними формами розацеа / О. А. Старостіна // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 1. - С. 76-79.
 13. Шарикадзе Е. В. Современные алгоритмы диагностики пищевой аллергии с позиции пидиатра и аллерголга / Е. В. Шарикадзе // Клінічна імунологія. Алегологія. Інфектологія. – 2018. - № 3. – С. 15-20.
 14. Шелемба Е. И. Оценка дерматоскопической диагностики мелазмы в сравнении с применением лампы Вуда / Е. И. Шелемба, В. А. Цеколенко // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С. 71-75. 

Урологія 

 1. Безсимптомная бактериурия, цистит и пиелонефрит у женщин. Рациональная антибиотикотерапия // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2018. - № 2. – С. 58-61.
 2. Возианов С. А. Эволюция методов диагностики туберкулеза половых органов мужчин / С. А. Возианов, С. Н. Шамраев, П. И. Степанов // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 1. – С. 5-16.
 3. Литвинець Є. А. Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на хронічний бактеріальний простатит / Є. А. Литвинець, А. Кабіру // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 1 . –С. 45-49.
 4. Особливості діагностики та лікування пухлин яєчка різного походження/ В. П. Стусь, М. М. Моісеєнко, В. М. Краснов [та ін.] // Урологія. – Т. 22, № 2. – С. 46-49.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія 

 1. Аутизм и эпилептическая энцефалопатия: современные представления и возможности терапии // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 2. – С. 20-21.
 2. Генетические предпосылки синдрома Туретта // Фармацевт Практик. – 2018. - № 4. – С. 12-14.
 3. Дегенеративный спинальный стеноз поясничного отдела позвоночника / Я. В. Фищенко, Л. Д. Кравчук, О. А. Перепечай, А. П. Кудрин // Вісник ортопедії та протезування. – 2018. - № 1. Ч. 1 «Определение, эпидемиология, клиника, патофизиология, діагностика. Мета-анализ литературных даннях». –  С. 49-56.
 4. Когнитивные нарушения в практике врача-терапевта / И. И. Чукаева, В. Н. Ларина, Н. В. Орлова, Е. В. Кудина // Здоров’я України. – 2018. - № 11-12. – С. 45-46.
 5. Марценковський І. А. Шизофренія в дітей та підлітків: особливості діагностики, терапії й реабілітації / І. А. Марценковський, І. І. Марценковська // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. -         № 2. – С. 39-41.
 6. Надежные традиции и новые возможности терапии психических расстойств // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» . – 2018. - № 2 . –С. 37-38.
 7. Шаттенбург, Лотар Інтегративна групова психотерапія психологічних конфліктів, пов'язаних із професією, з фокусом на інтервенції / Лотар Шаттенбург, Ярослав Кульчинський // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» . – 2018. – № 2. – С. 50-51.
 8. Ярош О. О. Неврологічна патологія як варіант позапечінкових проявів хронічного гепатиту С: лабораторні методи виявлення / О. О. Ярош // Актуальна інсектологія. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 27-30. 

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Гасымова, Гюнель Малик гызы Особенности течения беременности и родов у женщин инвазированных лямблиями / Гюнель Малик гызы Гасымова, Хиджран Фиридун Багирова // Здоровье женщины. – 2018. - № 4. – С. 48-51.
 2. Голубовская О. А. Корь в Украине: особенности вакцинопрофилактики в эпидемический период / О. А. Голубовская, А. Ю. Волянский // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 162-165.
 3. Деменіна Н. К. Вплив інфекції кору на вагітність та методи профілактики / Н. К.т Деменіна, Г. І. Іщенко // Перинатология и Педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 80-83.
 4. Диагностическая ценность уровня гормонов щитовидной железы в спинномозговой жидкости пациентов с бактериальным и вирусным менингитом / В. Н. Козько, А. В. Сохань, Я. И. Бурма [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 187-195.
 5. Евстигнеев И. В. Инфекционные и неифекционные причины лихорадки у пациентов с печеночной недостаточностью / И. В. Евстигнеев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 4. – С. 5-8.
 6. Инвазивный (внекишечный) сальмонел лез у детей: серия клинических случав / Н. В. Галькевич, Н. В. Голобородько, А. А. Астапов [и др.]                     // Кдиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 211-223.
 7. Інфекціцна діарея: як діагностувати і лікувати згідно з доказовими даними? // Раціональна фармакотерапія. – 2018. - № 1. – С. 63-74.
 8. Kolditz M. Негоспітальна пневмонія у дорослих / M/ Kolditz, S. Ewig // Здоров'я України. – 2018. - № 10. – С. 68-69.
 9. Крамарьов С. О. Гельмінтози в дітей: підходи до лікування / С. О. Крамарьов, Л. В. Закордонець // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 3. – С. 111-118.
 10. Маврутенков В. В. Коклюш: цели терапии и возможности профилактики / В. В. Маврутенков, С. А. Крамарев // Актуальна інсектологія. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 31-36.
 11. Миклис Н. И. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи: классификация, этиология, эпидемиологические особенности, структура / Н. И. Миклис, В. М. Семенов, А. А. Оладько // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 234-248.
 12. Осипова Л. С. Новые возможности комбинированной терапии папилломавирусной инфекции / Л. С. Осипова, А. А. Суханова, Е. И. Соколова // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 1. – С. 68-75.
 13. Особенности клинических проявлений инфекционного мононуклеоза микст-этиологии у ребенка 3 лет жизни / Ю. П. Харченко, А. В. Зарецкая, И. В. Юрченко, С. Я. Лаврюкова // Актуальна інсектологія. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 69-72.
 14. Повышение билирубина у пациента с циррозом печени, вызванное вирусом гепатита С, при лечении противовирусными препаратами: синдром или приговор? / С. П. Лукашик, И. А. Карпов, Н. Г. Даниленко [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 256-264.
 15. Состояние популяционного противокоревого иммунитета на фоне эпидемического подъема заболеваемости корью в Украине в 2017-2018 гг. / М. В. Смелянская, И. П. Юдин, М. В. Кучма [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 2. – С. 166-171. 

Венерологія 

 1. Дослідження особливостей морфотипів Trichomonas vaginalis при маломаніфестному перебігу сечостатевого трихомоназу / С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко, О. В. Щоголєва  [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С. 30-34.
 2. Захаров С. В. Ранній прихований сифіліс: у фокусі соціальні, епідеміологічні та медичні чинники / С. В. Захаров // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 1. – С. 44-49.
 3. Кисина В. И. Вагинальные инфекции: клиническое значение и лечение / В. И. Кисина // Здоровье женщины. – 2018. - № 4. – С. 19-22.
 4. Мавров Г. І. Поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, серед споживачів психоактивних речовин: аналіз сексуальних мереж / Г. І. Мавров, В. І. Миронюк, Т. В. Осінська // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 2. – С. 35-42.
 5. Сифилис: современное состояние проблемы / Г. М. Бондаренко, С. В. Унучко, И. Н. Никитенко [и др.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. -          № 1. – С. 8-12.

 

 ВІЛ/СНІД 

 1. Особенности липидного обмена у ВИЧ-инфицированных лиц, больных хроническим гепатитом С, и пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/HCV / В. Н. Козько, Е. В. Юрко, А. О. Соломенник, А. В. Гаврилов // Міжнародний медичний журнал. – 2018.- № 2. – С. 64-67.
 2. Особливості порушення когнітивної функціїу пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які перебувають під амбулаторним наглядом / Л. Р. Шостакович-Корецька, К. Ю. Литвин, О. О. Білоконь [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. – 2018. - № 1. – С. 24-29.
 3. Шостакович-Корецька Л. Р. Деякі клініко-епідеміологічні аспекти виживання пацієнтів з ВІЛ-інфекцією на тлі антиретровірусної терапії  / Л. Р. Шостакович-Корецька, О. В. Шевельова, О. П. Шевченко-Макаренко                // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 1. – С. 27-32.

Хірургія 

 1. Анкин Н. Л. Особенности тактики многоэтапного хирургического лечения открытых переломов / Н. Л. Анкин, Т. М. Петрык, В. А. Ладыка // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85, № 3. – С. 57-61.
 2. Вандер К. А. Очаговый некроз слепой кишки / К. А. Вандер, В. И. Лупальцов // Хірургія України. – 2018. - № 1. – С. 95-98.
 3. Васильківський В. В. Випадок успішної діагностики та лікування лейоміоми стравоходу / В. В. Васильківський, В. Г. Гетьман // Хірургія України. – 2018. - № 1. – С. 99-102.
 4. Двухэтапная лазерная хирургия при фибропластических изменениях стекловидного тела / П. П. Чечин, К. Г. Драченко, О. В. Гузун, С. К. Драченко // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 4. – С. 7-10.
 5. Дзигал О. Ф. Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією / О. Ф. Дзигал, І. М. Дейкало // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 24-26.
 6. Інноваційні технології в хірургії органів травного каналу / В. М. Мельник, Є. М. Шепетько, І. І. Половніков, О. І. Пойда // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 5-9.
 7. Інноваційні технології хірургічного лікування гострих шлунково-кишкових кровотеч // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С. 16-17.
 8. Котова И. В. Сложные ситуации в паратиреоидной хирургии  / И. В. Котова, Т. А. Бритвин, М. Е. Белошицкий // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 2. – С.21-24.
 9. Подлєсний В. І. Метод лапаростомії в комплексі заходів при лікуванні післяопераційного перитоніту / В. І. Подлєсний // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2018. - № 3. – С. 36-40.
 10. Фищенко Я. В. Эндоскопическая сикродисэктомия-инновация в хирургическом лечении межпозвоночных грыж / Я. В. Фищенко, В. К. Пионтковский // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С.37. 

Травматологія. Ортопедія 

 1. Вплив підвищеної маси тіла на виникнення підошовного фасциїту / О. А. Турчин, О. Е. Міхневич, Г. М. Лазаренко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 1. – С. 12-15.
 2. Галлий Ю. И. Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна: методы функциональной диагностики, электронейромиографическое исследование и оценка поражения сердечной мышцы / Ю. И. Галлий // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С. 42-43.
 3. Джус М. Б. Якість життя та віддалені наслідки у молодих дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в Україні / М. Б. Джус // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 4-11.
 4. Електропунктурна діагностика Р. Фолля в оцінці ефективності консервативного лікування больового синдрому при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта / І. В. Рой, О. Г. Гайко, Л. В. Перфілова, Я. В. Фіщенко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 2. – С. 17-24.
 5. Костогриз Ю. О. Пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба: сучасний стан проблеми / Ю. О. Костогриз // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 1. – С. 57-63.
 6. Лікування переломів кісточок гомілки типу В3 асоційованих з переломом трикутника Фолькмана / А. Ю. Філь, Ю. Я. Філь, І. Р. Трутяк [та ін.] // Львівський медичний часопис. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 55-59.
 7. Лікування хворих на хронічну тофусну подагру / С. І. Герасименко, М. В. Подулях, М. С. Дуда [та ін.] / Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 1. – С. 34-39.
 8. Новікова П. П. Принципи фізичної реабілітації хворих із травмою колінного суглоба після проведення артроскопічного операційного втручання / П. П. Новікова, Б. В. Дорошенко, Я. М. Кіцак // Медсестринство. – 2018. - № 1. – С. 44-47.
 9. Ранняя диагностика инфекционных осложнений при лечении пациентов с открытыми переломами костей голени / Н. Л. Анкин, Т. М. Петрик, В. А. Ладыка, С. А. Солодаренко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 2. – С. 53-59.

Офтальмологія 

 1. Головач И. Ю. Офтальмологические проявления системных васкулитов / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина, Т. Б. Бевзенко // Український ревматологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 46-57.
 2. Значення автоматичної статичної перимертії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням / К. С. Єгорова, М. О. Гук, Л. В. Задояний, О. М. Гук // Офтальмологический журнал. – 2018. -  № 3. – С. 68-73.
 3. Карлійчук М. А. Клінічна ефективність лікування субклінічної стадії аксіальної діабетичної оптичної нейропатії / М. А. Карлійчук, П. А. Бездітко // Офтальмологический журнал. – 2018.- № 4. – С. 32-38.
 4. Мазур В. П. Показники біопотенціалів поверхневої електроміографії горизонтальних м'язів ока у дітей з моно латеральною спів дружньою не акомодаційною косоокістю та результатами їх змін після лікування окорухових порушень методом електростимуляції / В. П. Мазур, І. М. Бойчук                       // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 3. – С. 74-79.
 5. Мухина А. Ю. Зрительные функции до и после лечения врожденной миопии и миопии осложненной амблиопией / А. Ю. Мухина, И. М. Бойчук, Л. Д. Журавлева // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 4. – С. 44-48.
 6. Пономарчук А. В. Цветослабость при врожденных нарушениях цветоощущения различной степени тяжести / А. В. Пономарчук, Н. И. Храменко // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 4. – С. 39-43.
 7. Сакович В. М. Динаміка інтегральних показників об'єктивних клінічних симптомів при лікуванні пацієнтів з травматичним кератитом / В. М. Сакович, Т. О. Острікова // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 3. – С. 17-21.
 8. Сердюк В. Н. Показатели активности ингибитора активаторов плазминогена-1 в крови больных с метаболическим синдромом в зависимости от стадии диабетической ретинопатии / В. Н. Сердюк, М. Л. Кирилюк, Л. Ю. Пилипенко // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 3. – С. 52-56.
 1. Стан відновного потенціалу глюкатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м'якими контактними лінзами / Т. А. Веліксар, М. Ф. Леус, Т. Б. Гайдамака [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 3. – С. 22-26.

 

Акушерство. Гінекологія 

 1. Артьоменко В. В. плацентарний синдром як імовірний фактор ризику розвитку прееклампсії / В. В. Артьоменко, Л. І. Берлінська // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 113-117.
 2. Басюга І. О. Вивчення біотопу пологових шляхів у вагітних маловоддям / І. О. Басюга // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 81-83.
 3. Бербець А. М. Плацентарна недостатність, мелатонін, про- та протизапальні цитокіни / А. М. Бербець // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 37-40.
 4. Беременность при трансплантированной почке на фоне тяжелого сахарного диабета 1 типа: ведение, родоразрешение, анестезиологическое пособие / О. В. Ткаченко, К. У. Вильчук, О. О. Руммо [и др.] // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2018. - № 3. – С. 49-56.
 5. Бурка О. А. Мікоплазма геніталіум-таємний руйнівник / О. А. Бурка, Н. Ф. Лигирда // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 10-14.
 6. Ведення вагітності та розродження жінок на тлі гострого панкреатиту / О. В. Голяновський, Я. П. Фелештинський, Т. П. Павлів, Д. О. Гончаренко               // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 76-80.
 7. Гладчук І. З. Ультрасонографічний моніторинг особливостей маткової перистальтики у жінок з ендометріоз-асоційованою формою безплідності / І. З. Гладчук, Н. М. Рожковська, Н. О. Стамова // Одеський медичний журнал. – 2018. - № 2. – С. 8-10.
 8. Дубчак А. Е. Современные методы лечения воспалительных заболеваний шейки матки у женщин репродуктивного возраста / А. Е. Дубчак, А. В. Милевский// Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 1. – С. 16-20.
 9. Жабченко І. А. Особливості перебігу вагітності та пологів у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій на тлі ожиріння / І. А. Жабченко, О. Р. Сюдмак // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 122-126.
 10. Жук С. И. Междисциплинарный подход в менеджменте хронической тазовой боли у женщин / С. И. Жук, О. А. Гордийчук // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 87-91.
 11. Жук С. И. Управление биотопами женщины-новые подходы / С. И. Жук, А. А. Шляхтина // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 34-36.
 12. Заальноклінічні, біохімічні показники та рівень гормонів периферичної крові жінок в умовах синдрому гіперстимуляції яєчників / Н. В. Авраменко, О. В. Кабаченко, Д. Є. Барковський, В. В. Копійка // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 2. – С. 41-45.
 13. Захаренко Н. Ф. Можливі шляхи корекції тяжких форм клімактеричного синдрому у жінок на тлі ендометріозу / Н. Ф. Захаренко, Н. В. Коваленко, І. М. Ретунська // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 96-101.
 14. Інновації розродження вагітних з аномально інвазивною плацентою: placenta percreta / О. В. Голяновський, В. В. Мехедко, А. О. Савонік [та ін.] //Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 19-24.
 15. Іщак О. М. Репродуктивна функція у жінок з апоплексією яєчників / О. М. Іщак, М. Р. Семків // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 80-83.
 16. Каримов А. Х. Особенности течения родов и перинатальных исходов у женщин с анемией в сочетании с пиелонефритом / А. Х. Каримов, А. Г. Иванисова, Д. М. Давлетова // Перинатология и Педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 24-28.
 17. Концепція вдосконалення діагностичного алгоритму при післяпологових гнійно-запальних захворюваннях / О. В. Булавенко, Л. Р. Остап'юк, В. О. Рудь [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 52-55.
 18. Косей Н. В. Ультраструктурні особливості різних клініко-патогенетичних варіантів лейоміоми матки / Н. В. Косей // Здоровье женщины. – 2018. - № 2. – С. 94-99.
 19. Костюк А. Л. Вагітність і пологи у жінок з недиференційованою дисплазією сполучної тканини: діагностика і профілактика гестаційних ускладнень / А. Л. Костюк // Здоровье женщины. – 2018. - № 5. – С. 53-56.
 20. Мазур Ю. Ю. Оцінка стану біоценозу піхви у пацієнток з рецидивом ектопії циліндричного епітелію шийки матки в умовах інфікування вірусом папіломи людини / Ю. Ю. Мазур, В. І. Пирогова, Н. М. Кузь // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 37-41.
 21. Менеджмент болевого синдрома после родов // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 134-139.
 22. Моцюк Ю. Б. Акушерські та перинатальні наслідки розродження жінок із варикозною хворобою / Ю. Б. Моцюк // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С.73-75.
 23. Огородник А. О. Кесарів розтин: віддалені наслідки-«ніші» післяопераційного рубця / А. О. Огородник, Ю. В. Давидова, Л. П. Бутенко

 // Перинатология и Педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 54-56.

 1. Планування пологів-сучасний підхід в акушерстві при тазовому передлежанні плода / О. М. Каланжова, С. Р. Галич, М. І. Щурко, Д. М. Щурко // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 84-88.
 1. Психологические особенности девочек-подростков с олигоменореей и вторичной аменорей и их зависимость от уровней стресс-реализующих гормонов / Т. А. Начетова, Е. Э. Беляева, Н. А. Удовикова, Д. А. Кашкалда // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1.-               С. 59-63.
 2. Романенко Т. Г. Папіломавірусна інфекція статевих органів / Т. Г. Романенко, Т. В. Довбня // Здоровье женщины. – 2018. - № 2. – С. 9-14.
 3. Садигов Ю. М. Клініко-анамнестичні особливості гіперпластичних процесів ендометрія у жінок репродуктивного віку / Ю. М. Садигов // Здоровье женщины. – 2018. - № 6. – С. 92-95.
 4. Свистунов І. В. Ефективність комплексної терапії хворих на хронічний квндидозний вульвовагініт / І. В. Свистунов // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 1. – С. 72-75.
 5. Сидоренко А. В. Морфологічні особливості аденоміозу у жінок репродуктивного віку, які мають поєднану патологію матки / А. В Сидоренко // Одеський медичний журнал. – 2018. - № 2. – С. 44-49.
 6. Сольський С. Я. Вагітність при аномалії розвитку матки / С. Я. Сольський, Н. М. Жеребак, П. М. Коврига // Акушерство, гінекологія, генетика. – 2018. – Т. 4, № 1. – С. 72-74.
 7. Стрелко Г. В. Анатомо-функціональний стан органів малого таза у жінок зі зниженою відповіддю на стимуляцію яєчників / Г. В. Стрелко // Здоровье женщины. – 2018. - №6. – С. 50-54.
 8. Сухин В. С. Нетипичная мезенхимальная опухоль матки, представлення цистаденомой / В. С. Сухин, О. В. Слободянюк, Л. Д. Скрыпнык // Здоровье женщины. – 2018. – № 2. – С. 16-18.
 9. Ткаченко В. Б. Оцінка ризику спонтанного викидня залежно від генетичних характеристик жінки / В. Б. Ткаченко, А. С. Раздайбєдіна, І. І. Воробйова // Перинатология и Педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 74-79.
 10. Хоріоангіома плаценти / Л. Б. Маркін, О. В. Шахова, К. К. Шахова [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 1. – С. 89-92.

 

Спортивна медицина

 1. Коструб О. О. Аналіз ефективності застосування плазми, багатої фокторами росту, при тендинопатіях привідних м'язів стегна у спортсменів / О. О. Коструб, Р. І. Блонський, В. В. Костюк // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 2. – С.9-16.
 2. Результати оперативного лікування навколосуглобових форм синдрому пахового болю у спортсменів / О. О. Коструб, В. І. Блонський, О. Д. Смірнов, Р. В. Лучко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. - № 1. –         С. 45-48.

Військова медицина

 1. Тактика хірургічного лікування поранених з поліструктурними вогнепальними ушкодженнями верхніх кінцівок на рівні спеціалізованої допомоги / С. С. Страфун, Н. О. Борзих, І. М. Курінний [ та ін.] // Здоров'я України. - Сер. «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2018. - № 2. – С. 34-36.
 2. Особливості анестезіологічної допомоги постраждалим при вогнепальних пораненнях в умовах збройного конфлікту / Г. П. Хитрий, Н. А. Хромихіна, А. В. Гладуш [та ін.] // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2018. - № 3. – С. 101-102. 

Медсестринська справа 

 1. Волинець К. В. Місце медичної сестри у забезпеченні безпеки пацієнтів та медичного персоналу при впровадженні та використанні нових технологій медичної галузі / К. В. Волинець, М. Є. Гавилюк// Медсестринство. – 2018. - № 2. – С. 85-87.
 2. Драга Т. М. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних сестер терапевтичних та хірургічних відділень / Т. М. Драга, Т. Б. Ханас, І. Я. Криницька // Медсестринство. – 2018. - № 2. – С. 40-41.
 3. Конкурс медсестринского мастерства // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 6. – С. 31-33.
 4. Майборода О. В. Проблеми надання медсестринської допомоги хворим із порушенням мозкового кровообігу в відділеннях неврологічного профілю / О. В. Майборода, О. Л. Сидоренко // Медсестринство. – 2018. - № 1. – С. 33-35.
 5. Профілактика сепсису при наданні медичної допомоги // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 6. – С. 8-17.
 6. Салманов А. Зачем очищать предметы, подлежащие стерелизации? / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 6. – С. 24-28.