Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

http://nachodki.ru/

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Квітень-червень 2018 р.)

 

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Кравець К. І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні / К. І. Кравець // Дерматологія та венерологія. – 2017. - № 14. – С. 94-98.
 2. Нова методика розрахунку потреби у вакцинах // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 4. – С. 74.
 3. Як впроваджувати нові клінічні протоколи: інструкції для лікарів // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. - № 1. – С. 6-13.

Медичне право 

 1. Красовська І. Матеріальна відповідальність працівників / І. Красовська // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 3. – С. 54-64.
 2. Лісневська Н. Проблемні питання медичної реформи / Н. Лісневська // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 6. – С. 8-15.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Вдовиченко В. І. Вітамінопрофілактика: користь, марність, шкідливість / В. І. Вдовиченко, Т. В. Острогляд // Раціональна фармакотерапія. – 2017. - № 4. – С. 56-63.
 2. Копиця Н. П. Проблемы и перспективы фармакотерапии с острой сердечной недостаточностью / Н. П. Копица // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 5-6. – С. 32-42.
 3. Радченко О. М. Гістамін, як життєво важливий універсальний регулятор / О. М. Радченко // Раціональна фармакотерапія – 2017. - № 4. – С. 5-9.
 4. Свистильник Р. В. Специфические эффекты антидепрессантов и влияние их на опиоидную систему: дополнительные возможности / Р. В. Свистильник // Раціональна фармакотерапія. – 2017. - № 4. – С. 86-96.
 5. Супрун Э. В. Лекарства и биологические активне добавки: современный вигляд на оценку соотношения эффективность/безопасность / Э. В. Супрун // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 22-25.
 6. Фосфоміцин: антибіотик першої лінії для пероральної терапії гострих неускладнених інфекцій сечовивідних шляхів // Раціональна фармакотерапія. – 2017. - № 4. – С. 78-85.
 7. Хасенова Г. П. Алфлутоп в практике врача / Г. П. Хасенова // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. - № 6. – С. 84-92.

 Медична техніка та обладнання

 

 1. Ватутин Н. Т. Носимые кардиовертеры-дефибрилляторы для профилактики внезапной сердечной смерти: Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца 2018 / Н. Т. Ватутин, Г. Г. Тарадин, А. С. Смирнова [и др.] // Практична ангіологія. – 2017. - № 3-4. – С. 72-75.
 2. Диагностический многокомпонентный набор для тест-анализатора аллергенов ALLERGY EXPLORER ALEX // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - №2. – С.
 3. Кінезіотерапевтина установка «Гравітон-1» // Практика управління медичним закладом. – 2018. - № 3. – С. 8-9.
 4. Перепады напряжения: решаем проблему с помощью источников бесперебойного питания // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. - № 1. – С. 37-40.

 

Туберкульоз

 1. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД) / Ю. І. Фещенко, Н. А. Литвиненко, Л. М. Процик [та ін.] // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 13-24.
 2. Гришило А. П. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / А. П. Гришило // Астма та алергія. – 2017. - № 4. – С. 21-25.
 3. Дужий І. Д. Кістковий туберкульоз – причина інших форм туберкульозу / І. Д. Дужий, Л. А. Бондаренко, В. О. Олещенко // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 65-68.
 4. Заходи поліпшення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз легень / С. І. Корнага, В. І. П´яточка, Н. В. Тхорик // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 38-44.
 5. Соціально-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування / Л. А. Мельник, О. В. Нечосіна, Ю. В. Пилипас, М. Г. Долинська // Туберкульоз. Легеневі хвороби. ВІЛ-інфекція. – 2017. - № 4. – С. 79-113.

Онкологія

 1. Базаринская Т. В. Современный вигляд на этиологию и патогенез рака яичников / Т. В. Базарина // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24,  № 1. – С. 64-67.
 2. Инновационные методы лечения рака: опыт лучних специалистов Украины и Израиля // Український медичний часопис. – 2017. - № 5. – С. 74-76.
 3. Лікування онкологічних захворювань і серцево-судинна токсичність. Точка зору Європейського товариства кардіологів // Серце і судини. – 2017. - № 4. – С. 7-14.
 4. Лісний І. І. Дексмедетомідин як компонент анестезії в онкохірургії / І. І. Лісний, Х. А. Закальська // Медицина болю. – 2017. - № 1. – С. 34-40.
 5. Метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы: особенности тактики ведения пожилых пациентов / В. А. Солодкий, А. Ю. Павлов, Р. А. Гафанов [и др.] // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2017. - № 4. – С. 42-52.
 6. Немальцов Е. В. Возможности маркерной диагностики злокачественных опухолей яичников / Е. В. Немальцова // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 290-296.
 7. Новітні методи діагностики злоякісних пухлин та їх значимість для вибору терапевтичних опцій // Здоров´я України. Сер. «Онкологія. Гепатологія. Хіміотерпія». – 2018. – « 2. – С. 11-12.
 8. Ведения пациентов с анемией и дефицита железа на фоне онкологической патологи: Рекомендации Европейского общества клинических онкологов 2018 года // Здоров´я України. Сер. «Онкологія. Гепатологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 2. – С. 28-30.
 9. Поповская Т. Н. Нарушения белкового и вуглеводного обмела у больных со злокачественными опухолями кишечника / Т. Н. Поповская, В. И. Жуков, С. В. Перепадя // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 60-63.
 10. Результати аналізів безпосередніх ускладнень протипухлинного лікування у хворих на рак щитоподібної залози / Л. Я. Васильєв, Г. В Кулініч, Є. Б. Радзішевська, А. С. Савченко // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 268-275.
 11. Рибоцикліб у лікуванні HR+ HER2–негативного раку грудної залози у жінок у пост менопаузі // Здоров´я України. Сер. «Онкологія. Гепатологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 2. – С. 20-21.
 12. Роль канцерогенних металів у формуванні захворюваності населення на рак щитоподібної залози / Н. В. Баленко, С. М. Цимбалюк, І. О. Черниченко  [та ін.] // Довкілля та здоров´я. – 2017. - № 3. – С. 14-21.
 13. Сипко Т. С. Цитогенетичні показники у онкологічних хворих при дистанційній променевій терапії від різних джерел опромінення / Т. С. Сипко, Н. О. Мазник // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 297-308.
 14. Сухін В. С. Променева терапія пр. саркомах матки І-ІІ стадії / В. С. Сухін // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 286-289.
 15. Хірургічне втручання на органах грудної порожнини з приводу рецидиву раку яєчника / В. В. Бойко, К. В. Харченко, Р. І. Верещако, Г. О. Вакуленко // Львівський медичний часопис. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 31-38.

 

 

Педіатрія

 1. Андрух В. С. Гострі пневмонії у повсякденній практиці педіатра  / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Раціональна фармакотерапія. – 2017. - № 4. –         С. 48-54.
 2. Андрух В. С. Дещо про соки для дітей / В. С. Андрух, В. Н. Андрух // Дитячій лікар. – 2017. - № 4. – С. 11-14.
 3. Аряев Н. Л. Профилактика антибіотик-оссоциированной диареи, вызванной токсигенным штамом Clostridium difficile у детей: обзор / Н. Л. Аряев, В. А. Гудзь, Р. В. Кожевин // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 28-34.
 4. Бойченко А. Д. Функциональное состояние правых отделов сердца у новорожденных из групп перинатального риска в неонатальный период / А. Д. Бойченко // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 5-10.
 5. Боярчук О. Р. Геморагічний (IgA-) васкуліт у дітей: сучасний погляд на проблему / О. Р. Боярчук, І. Р. Сагаль // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 7-8. – С. 25-29.
 6. Вроджена вітряна віспа у дітей: особливості сучасного перебігу, випадки з практики / С. О. Крамарьов, Л. О. Палатна, О. О. Воронов [та ін.] // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 5-10.
 7. Гепатит Е у дітей: Рекомендації Європейського товариства фахівців у галузі дитячої гастроентерології, гематології та нутриціології (2016 р.)  // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 53-54.
 8. Досвід застосування червоно і синього ЛЕД-світла з інфрачервоним компонентом при лікуванні захворювань вуха, горла та носа у дітей / А. Л. Косаковський, С. О. Гуляр, І. А. Косаківська [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 73-79.
 9. Крамарьов С. О. Сучасні підходи до лікування гельмінтозів / С. О. Крамарьов // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 16-20.
 10. Марушко Ю. В. Дефіцит залівза та міліарна дисфункція у дітей / Ю. В. Марушко, К. І. Нагрна // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 5-9.
 11. Марушко Ю. В. Клінічна характеристика і жирнокислотний баланс при міліарній дисфункції та дефіциті заліза у дітей / Ю. В. Марушко, К. І. Нагрна, Т. С. Брюзгіна // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 61-66.
 12. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей / Т. В. Марушко // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 11-18.
 13. Медична психологія та психотерапія в педіатрії: сучасні виклики // Український медичний часопис. – 2017. - № 5. – С. 72-73.
 14. Місцеве лікування атопічного дерматиту у дітей: Рекомендації Європейської академії дерматологів // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 43-48.
 15. Охотнікова О. М. Помилки надання невідкладної допомоги та інтенсивної терапії дітям з бронхіальною астмою / О. М. Охотнікова // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 19-30.
 16. Оцінка головного болю у новонароджених за поведінковою шкалою  / О. І. Ізюмець, Т. В. Мількевич, І. В. Іщук [та ін.] // Медицина болю. – 2017. - № 1. – С. 48-50.
 17. Перший кисломолочний прикорм – відповідальний вибір // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 36-38.
 18. Пилипенко В. М. Гормональні предиктори ожиріння при синдромі Прадера-Віллі: нові можливості в лікуванні дітей і підлітків / В. М. Пилипенко  // Український журнал дитячої ендокринології. – 2017. - № 3-4. – С. 13-21.
 19. Сербина И. М. Современные подходы к терапии гнездной алопеции у детей / И. М. Сербина // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 68-72.
 20. Синбіотики у дітей: доказові дані // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 45-48.
 21. Современные аспекты диагностики и лечения фокальной кортикальной дисплазии у детей с герпесвирусной инфекцией и коморбидной кардинальной патологией / Н. Б. Кирпичева, А. Г. Шаповалов, Т. Г. Подгорная, Э. А. Демус  // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 38-42.
 22. Современные возможности диагностики лимфаденопатий у детей  / Л. А. Ходак, В. И. Браилко, А. С. Ходак, В. П. Лаврик // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 24-28.
 23. Тимофийчук С. В. Опыт применения глазных капель Футарон в лечении поверхностных воспалительных заболеваний переднего отдела глазного яблока при использовании контактной коррекции у детей / С. В. Тимофийчук // Здоров'я України. – 2018. - № 3. – С. 43.
 24. Кашель у детей с респираторными инфекциями: современные подходы к терапии // Дитячий лікар. – 2017. - № 4. – С. 40-44.
 25. Фоміна С. П. Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу / С. П. Фоміна // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 4. – С. 48-67.
 26. Шадрин О. Г. Пробиотическая коррекция функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта детей / О. Г. Шадрин // Дитячий лікар. – 2017. -  № 5-6. – С. 57-60.
 27. Шадрін О. Г. Підходи до діагностики та лікування анемії при захворюваннях кишечника у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, Т. Л. Марушко, Р. В. Марушко // Дитячий лікар. – 2017. - № 5-6. – С. 50-56.

 

 

 

 

 

Медична радіологія. Рентгенологія

 

 1. Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваності в осіб, евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС / К. Є. Прикащикова, Є. Є. Павловський, Ж. С. Ярошенко [та ін.] // Довкілля та здоров'я. – 2017. - № 3. – С. 39-41.
 2. Гайсенюк Л. О. Експертиза професійних раків щитоподібної залози у працюючих із джерелами іонізуючого випромінювання / Л. О. Гайсенюк, Г. В. Кулініч, Л. Л. Стадник // Український радіологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 276-279.
 3. Клименко О. Рентгенологічне відділення / О. Клименко // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. – № 1. – С. 27-30.
 4. Красносельский Н. В. Роль интервенционной радиологии в лечении кровотечений у больных с опухолевыми образованиями головы и шеи       / Н. В. Красносельський, Г. В. Гречихин, С. Н. Балака // Харківська хірургічна школа. – 2018. - № 1. – С. 119-122.

 

Медицина невідкладних станів

 

 1. Злотник А. Остановка сердца у беременных (обзор рекомендаций American Association 2015) / А. Злотник // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2017. - № 7-8. – С. 15-16/
 2. Зозуля І. Інсульт: втрати часу на догоспітальному та госпітальному етапах / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 4. – С. 5-6.
 3. Черепно-мозговая травма: интенсивная терапия, мониторинг, пороговые значения целевых показателей / Л. А. Мальцева, В. И. Гришин, Д. В. Базиленко, С. О. Пшенко // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 1. – С. 72-75.

 

 

Внутрішні хвороби

 1. Гострий панкреатит: сучасні підходи до ведення пацієнтів // Гострі невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 5-6. – С. 43-47.
 2. Нарожная М. В. Состояние микробиоценоза толстого кишечника у больных себорейным дерматитом / М. В. Нарожная // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 73-79.
 3. Острый бескаменный холецистит при интраперитонеальном (маятникообразным) расположении желчного пузиря / В. М. Браславец, К. И. Павлов, Т. В. Бондаренко, К. С. Рязанцева  // Хірургія України. – 2017. -             № 4. – С. 113-116.

Серцево-судинні хвороби

 1. Ватутин Н. Т. Диагностика и лечение заболеваний перикарда : Обзор рекомендаций Европейского общества кардиологов / Н. Т. Ватутин, Е. В. Ещенко // Практична ангіологія. – 2017. - № 4. – С. 61-71.
 2. Возможности фармакотерапии сосудистой ригидности у больных с кардиоваскулярной паталогией / Е. А. Мельникова, О. Г. Квасова, И. Б. Матросов, В. Э. Олейников // Міжнародний медичний журнал. – 2018. –        Т. 24, № 1. – С. 11-15.
 3. Головач І. Ю. Кардіоваскулярна безпека як важливий критерій вибору нестероїдних протизапальних препаратів / І. Ю. Головач // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. - № 6. – С. 68-74.
 4. Гормональний гомеостаз та його взаємозв’язок із морфофункціональним станом серцево-судинної системи у хворих на хронічну серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду / Л. М. Єна, В. О. Ярош, В. О. Артеменко, Г. М. Христофорова // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. - № 3. – С. 42-46.
 5. Казимирко В. К. Воспаление у больных с сердечной недостаточностью: механизмы развития, влияние фармакотерапии / В. К. Казимирко, В. В. Кутовой, И. А. Гаврилюк // Український ревматологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 60-63.
 6. Лікування артеріальної гіпертензії: на прийомі пацієнт високого ризику // Здоров'я України. - Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2018. - № 1. – С. 43.
 7. Необходимость применения триметазидина MR в комплексной терапии ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2017. - № 3. – С. 52-55/
 8. Сиренко Ю. Н. Аттенто-новое слово в лечении артериальной гипертензии / Ю. Н. Сиренко, О. Л. Рековец // Артериальная гипертензия. – 2018. - № 1. – С. 9-14.
 9. Сіренко Ю. М. Артеріальна гіпертензія, синдром обструктивного апное сну та серцево-судинний ризик / Ю. М. Сіренко, Н. А. Крушинська,  О. Л. Рековець // Артериальная гипертензия. – 2018. - № 1. – С. 34-45.
 10. Структура пацієнтів із резистентною артеріальною гіпертензією: на допомогу клініцисту / О. Л. Рековець, О. О. Торбас, С. М. Кушнір [та ін.]  // Артериальная гиепртензия. – 2018. - № 1. – С. 46-66.

Хвороби органів дихання

 1. Качанко Е. Ф. Внебольничная мневмония: современные подходы к диагностике и антибактериальной терапии / Е. Ф. Каяанко // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 126-139.
 2. Місце цефіксиму в лікуванні інфекцій дихальних шляхів на амбулаторному етапі // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 20.
 3. Перцева Т. О. Нові можливості у лікуванні хронічного обструктивного захворювання легень з використанням фіксованої комбінації бронхолітиків тривалої дії / Т. О. Перцева // Астма та алергія. – 2017. - № 4. – С. 33-34.
 4. Uranic, Natasa. Эффективность и безопасность прапарата Гербион сироп плюща у пациентов с кашлем при остром бронхите / Natasa Uranic, Breda Barbic-Zagar // Современная педиатрия. – 2018. – № 1. – С. 39-44.
 5. Ходош Э. М. Инфекционные деструкции легких: эволюция взглядов / Э. М. Ходош // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 7-8. – С. 5-18.
 6. Эффективность применения комплексных топических препаратов у пациентов с воспалительными заболеваниями глотки / Г. Н. Никифорова, В. М. Свистушкин, Д. Б. Биданова, К. Б. Волкова // Современная педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 45-50.

 

Оториноларингологія

 

 1. Власенко А. В. Менеджер болю, пов´язаного з оперативними втручаннями на піднебінних мигдаликах / А. В. Власенко // Медицина болю. – 2017. - № 2. – С. 66-69.
 2. Мельников О. Ф. Новий спосіб оцінки імунофункціонального стану піднебінних мигдаликів у хворих на хронічний тонзиліт / О. Ф. Мельников, Д. І. Заболотний, О. Ю. Бредун // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 1. – С. 57-62.
 3. Нові підходи до лікування гострого тонзиліту // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 23.
 4. Шевлюк П. П. Состояние миксоидной ткани в барабанной полости у детей разного гестационного периода / П. П. Шевлюк, А. Д. Гусаков, С. И. Тертышный // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. -  № 2. – С. 57-64.

Захворювання органів травлення

 1. Досвід лапороскопічної діагностики гострого болю в черевній порожнині / М. І. Тутченко, Б. І. Слонецький, М. М. Атаєва, І. В. Вербицький // Хірургія України. – 2017. - № 4. – С. 64-68.
 2. Манометрия в исследовании двигательной функции верхних отделов пищеварительной системы / Ю. М. Степанов, В. М. Ратчик, Н. В. Пролом // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 5. – С. 14-15.
 3. Синдром раздраженной кишки: діагноз-«маска» аномалии развития кишечника / И. А. Оганезова, О. И. Медведева, Е. В. Сказываема [и др.] // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 52-53.

 

Стоматологія

 

 1. Воспалительная одонтогенная киста. Когда раз меримеет знаение / Jorge N. R. Martins, Filipe Freitas, Andre Moreira, Joao Carames                                      // СтоматологИнфо. – 2018. - № 2. – С. 9-12.
 2. Гринишин О. Б. Пульпозберігаючі методи лікування глибоких каріозних уражень тимчасових зубів у дітей / О. Б. Гринишин, Н. М. Дидик, З. Р. Пришко // Новини стоматології. – 2018. - №1. – С. 48-52.
 3. Гуржій О. В. Ускладнення ендодонтичного лікування: особливості клінічних проявів, діагностика / О. В. Гуржій, С. В. Коломієць // Український стоматологічний альманах. – 2018. – № 1. – С. 68-71.
 4. Дисбиоз полости рта: проблема, решение / Т. П. Скрипникова, Е. П. Ступак, А. П. Левицкий [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - №1. – С. 42-47.
 5. Дрок В. О. Поширеність зубощелепних аномалій і захворювань пародонта серед підлітків / В. О. Дрок // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 72-74.
 6. Интрузия моляров с помощью пружины в лечении системой прозрачных элайнеров // Современная ортодонтия. – 2018. - № 1. – С. 5-11.
 7. Касіянчук М. В. Протезування на імплантатах як метод збереження біогенного (остеогенного) потенціалу / М. В. Касіянчук // Новини стоматології. – 2018. – № 1. - С. 15-21.
 8. Коломієць С. В. Рекомендації щодо тактики при виявленні потенційно злоякісних уражень в порожнині рота / С. В. Коломієць, К. О. Удальцова,  В. І. Шинкевич // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 75-78.
 9. Луцкая І. К. Альтернативні методи препарування постійних зубів на прикладі каріозної порожнини І класу за Блеком / І. К. Луцкая, О. А. Лопатін // Новини стоматології. – 2018. - № 1. – С. 31-36.
 10. Мандич О. В. Поширеність захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку на тлі скупченості зубів / О. В. Мандчич // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 28-31.
 11. Микиєвич Н. І. Порівняльна клінічна оцінка ефективності лікування твердих тканин бічних зубів прямими і непрямими реставрація ми, виготовлення з композитних матеріалів / Н. І. Микиєвич // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 40-46.
 12. Петрушанко Т. А. Психосоматические аспекты сочетанной патологии пародонта и слизистой рта / Т. А. Петрушанко, Н. Н. Иленко // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 32-34.
 13. Писаренко О. А. Клінічні спостереження за лікуванням дисколоритів девінтальних зубів методом вибілювання / О. А. Писаренко, Ю. І. Силенко, М. В. Хребор // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 83-87.
 14. Підвищення ефективності лікування HERPEX SIPLEX LABIALIS при застосуванні діодного лазера і гeлю «TEBODONT» / М. А. Горай, Л. Ф. Курдиш, О. І. Попова, О. І. Кутельмах // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 21-23.
 15. Пюрик Я. В. Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла й аутологічного кісткового мозку / Я. В. Пюрих, Х. В. Погорецька, Л. О. Пацкань // Клінічна стоматологія. – 2018. - № 1. – С. 37-44.
 16. Сидорак Х. Т. Вплив хемо-механічної обробки кореневого каналу на мікротвердість дентину / Х. Т. Сидорак // Клінічна стоматологія. – 2018. - № 1. – С. 29-36.
 17. Смоляр Н. І. Мінеральна щільність кісткової тканини у дітей дошкільного віку з патологією ОРА при різних рівнях інтенсивності карієсу зубів / Н. І. Смоляр, Н. І. Бондарук // Новини стоматології. – 2018. - № 1. – С. 43-46.
 18. Стан гігієни порожнини рота в дітей у перший період змінного прикусу / Л. Ф. Каськова, Т. Б. Манзюк, С. Ч. Новікова, Л. П. Уласевич // Український стоматологічний альманах. – 2018. - № 1. – С. 51-54.
 19. Тиунова Н. В. Стоматология как дисциплинарное заболевание / Н. В. Тиунова, Л. В. Вдовина, С. М. Толмачева // СтоматологИнфо. – 2018. -             № 2. – С. 17-19.
 20. Тойбахтина А. А. Глубокая діагностика без самокопания / А. А. Тойбахтина, О. В. Заусова // СтоматологИнфо. – 2018.- № 2. – С. 14-16.
 21. Фліс П. С. Аналіз етіологічних факторів розвитку відкритого прикусу  / П. С. Фліс, О. О. Циж // Новини стоматології. – 2018. - № 1. – С. 71-75.
 22. Царев В. Н. Хронические формы пульпита: фотоозарение уьтразвуком / В. Н. Царев, А. В. Митронин, М. С. Подпорин // СтоматологИнфо. – 2018. -               № 2. – С. 23-26.
 23. Schafer, Oliver Современная функциональная диагностика с использованием материала для регистрации прикуса Futar (Kettenbach). Опыт применения материала / Oliver Schafer, Frank Wittstock // СтоматологИнфо. – 2018. - № 2. – С. 4-8.
 24. Шишкин В. С. Лечение острых одонтогенных периоститов: с заботой об имменитете / В. С. Шишкин, С. В. Шишкин, Ю. И. Чергештов // СтоматологИнфо. – 2018. - № 2. – С. 20-22.  

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Глядєлова Н. П. MODY–діабет. Клінічна лекція / Н. П. Глядєлова, І. В. Романкевич // Современная педиатрия. – 2018. - № 1. – С. 51-55
 2. Мельник А. А. Дисфункция щитовидной железы и система гемостаза / А. А. Мельник // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 2. –            С. 12-13.
 3. Новые возможности профілактики и лечения нарушений вуглеводного обмела: место и роль фитотерапии / А. Н. Корж, Е. В. Лаврова, О. М. Любортас, Е. А. Панкова // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 1. – С. 6-8.
 4. Особливості змін гормональних та біохімічних показників у хворих на СПКЯ при наявності аутоімунної патології щитоподібної залози / Т. Л. Архипкіна, О. А. Гончарова, Л. П. Любимова [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 1. – С. 7-15.
 5. Роль место фитотерапии в комплексном лечении аутоимунных заболеваний щитовидной железы / И. В. Чернявская, О. В. Земляницына, А. А. Черняева [и др.] // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 1. – С. 62-70.
 6. Супун Э. В. Мультидисциплинарный подход к профилактике и лечению переферической полинейропатии и синдрома дивбетической стопы / Э. В. Супрун, С. В. Терещенко // Практична ангіологія. – 2017. - № 3-4. – С. 36-41.
 7. Тихонова Т. М. Точне вимірювання глікемії-основна складова самоконтролю цукрового діабету / Т. М. Тихонова, Ю. М. Смілка, О. О. Хижняк // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 1. – С. 42-48.
 8. Турчина С. І. Мелатонін та встановлення репродуктивної системи у підлітків з нейроендокринним ожирінням / С. І. Турчина // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 1. – С. 56-61.
 9. Хірургічне лікування пацієнтів із патологією щитоподібної залози / І. А. Криворучко, К. Ю. Прхоменко, А. В. Сивожелізов [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. - № 1. – С. 144-146.
 10. Чумак С. А. Современные возможности контроля гликемии / С. А. Чумак // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 1. – С. 92-105.

Дерматологія

 1. Грибкові ураження нігтів // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 7-8. – С. 31-34.
 2. Деркач Н. В. Алергоанамнез та шкірні прик-тести у дорослих, хворих на атопічний дерматит / Н. В. Деркач // Дерматологія та венерологія. – 2017. -          № 4. – С. 42-46.
 3. Калюжная Л. Д. Зуд-симптом в дерматологи и в клинике внутренних заболеваний / Л. Д. Калюжная // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 32-33.
 4. Олейник И. А. Роль хондропротекторов в лечении артропатического псориаза / И. А. Олейник, К. Е. Ищейкин, А. А. Гаврилюк // Дерматологія та венерологія. – 2017. - № 4. – С. 60-64.
 5. Резніченко Н. Ю. Вульгарні та конглобатні акне: резистентність до лікування і можливість її подолання / Н. Ю. Резніченко, Г. І. Резніченко, О. О. Дюльмезова-Білаш // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 1. – С. 72-80.
 6. Савоськина В. А. Современные тенденции в лечении резистентных форм акне / В. А. Савоськина // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 6. – С. 5-11.
 7. Специфические методы диагностики и лечения в Украине / Б. М. Пухлик, С. П. Дзюбенко, В. Н. Гонько, Н. А. Вакарчук // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 1. – С. 14-15.
 8. Федотов В. П. Оптимізація терапії хворих на псоріаз із супутнім маласезіозом з урахуванням динаміки низки показників регулюючих систем гомеостазу / В. П. Федотов, К. А. Веретельник // Дерматологія та венерологія. – 2017. - № 4. – С. 65-72.
 9. Японское руководство по лечению атопического дерматита [2017]: краткий обзор положений // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 35-37.

 

Урологія

 

 1. Дудар І. О. Гіперкаліємія в клінічній практиці. Індивідуалізація корекції гіперкаліємії: точка зору нефролога / І. О. Дудар // Здоров´я України. Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2018. - № 1. – С. 26-29.
 2. Класифікація хвороб сечової системи // Український журнал нефрології та діалізу. – 2017. - № 4. – С. 3-16.
 3. Пасєчніков С. П. Сечокам´яна хвороба: сучасні принципи ведення хворих / С. П. Пасєчніков // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2017. - №3. – С. 47-54.
 4. Супрун Э. В. Инфекции мочевыводящих путей: пути решения проблемы антибиотирезистентности / Э. В. Супрун // Раціональна фармакотерапія. – 2017. - № 4. – С. 19-24.
 5. Тромбопрофилактика в хирургической урологи: Обзор рекомендаций Европейской ассоциации урологи // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2017. - № 4. – С. 10-14.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія 

 1. Бабкина Ю. А. Новое в неврологи / Ю. А. Бабкина // НейроNews – 2018. – № 1. – C. 11-13.
 2. Бурчинский С. Г. Комплексная коррекция тревожных и когнитивных расстройств в ангионеврологии: цели, задачи, инструменты / С. Г. Бурчинский  // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. - № 8. – С. 73-78.
 3. Дубенко Е. Г. Паранеоплатические синдромы в неврологической практике / Е. Г. Дубенко, Л. И. Коваленко // Український неврологічний журнал. – 2017. - № 4. – С. 5-10.
 4. Застосування блокад під ультразвуковим контролем при менеджменті болю у спині / Д. В. Дмитрієв, О. В. Марчук, С. П. Колісник [та ін.] // Медицина болю. – 2017. - № 2. – С. 57-61.
 5. Коваленко О. Є. Сучасні погляди на субстрат та механізми дії акупунктури / О. Є. Коваленко, М. Є. Чіжикова // Міжнародний неврологічний журнал. – 2017. - № 6. – С. 120-126.
 6. Левич В. А. Физиологические основы применения анализа вариабельности ритма сердца для выявления групп риска посттравматического стрессового расстройства / В. А. Левич, Н. П. Боцьва // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. – № 1. – С. 12-13.
 7. Мар´єнко Л. Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів: шляхи впровадження в Україні / Л. Б. Мар´єнко, Т. А. Літовченко, А. Є. Дубенко // НейроNews- 2018. - № 1. – С. 14-18.
 8. Новые возможности лечения вегетативной дисфункции / И. А. Щукин, А. В. Лебедева, М. С. Фидлер, М. А. Солдатов // Здоров´я України. - Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 1. – С. 72-73.
 9. Сучасні методи лікування спінальних нейрокомпресійних больових синдромів / А. В. Іпатов, О. М. Тарасенко, Л. В. Кузьміна, Л. В. Мирончук // Медицина болю. – 2017. - № 1. – С. 51-56.
 10. Фесенко В. С. Причини та прояви післяпункційного головного болю  / В. С. Фесенко // Медицина болю. – 2017. - № 1. – С. 12-20.

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Дзюблик І. В. Етіологічна діагностика гострих вірусних інфекцій: роль у сучасній системі охорони здоров´я та економічна ефективність / І. В. Дзюблик, С. О. Соловйов, О. В. Ковалюк // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 1. – С. 46-53.
 2. Дмитрук В. І. Імунопрофілактика інфекційних захворювань у дітей: досягнення та проблеми. Антивакцинальний рух як фактор перешкоди в проведенні імунізації населення / В. І. Дмитрук, Г. О. Заславьска // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 13-18.
 3. Ершова И. Б. Психовегетативное состояние детей, больных лямблиозом / И. Б. Ершова, О. В. Петренко, А. А. Заславская // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 32-35.
 4. Зайцев И. А. Изменение функциональных печеночных тестов при беременности / И. А. Зайцев // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 7-12.
 5. Заславська Г. О. Досягнення та проблеми імунопрофілактики інфекційних захворювань у дітей на сучасному етапі. Перешкоди в проведенні імунізації населення / Г. О. Заславська, В. І. Дмитрук // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 5. – С. 12-16.
 6. Інфекційні захорювання при надзвичайних ситуаціях. Сортування інфекційних хвороб / В. І. Трихліб, В. Л. Савицький, А. В. Верба, С. І. Ткачук // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 2. – С. 10-11.
 7. Калюжная Л. Д. Вправе ли мы забывать о лепре? / Л. Д. Калюжная // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 6. – С. 16-19.
 8. Клинический протокол диагностики и лечения : Лямлиоз // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 45-49.
 9. Клиническийц протокол диагностики лечения опистрохоза у взрослых // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 50-56.
 10. Клинический протокол диагностики и лечения : Трихинеллез // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 4. – С. 57-62.
 11. Крамарев С. А. Современные возможности лечения гельминтозов / С. А. Крамарев // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 6. – С. 6-10.
 12. Малюга В. Д. Кір: симптоми та засоби захисту / В. Д. Малюга // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 17-18.
 13. Микст-инфекция: клещевой энцефалит и гранулоцитарный анаплазмоз человека / С. А. Дракина, Л. А. Анисько, В. В. Щерба [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 21-26.
 14. Надрага О. Б. Серозні менінгіти у дітей: розширення діагностичних можливостей / О. Б. Надрага, О. Я. Хомин // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 5. – С. 65-67.
 15. Недашківський С. М. Лептоспіроз / С. М. Недашківський // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. – № 5-6. – С. 25-31.
 16. Ознаки активізації епідпроцесу правця в Україні в сучасний період / О. І. Мотика, І. Д. Геник, О. М. Слесарчук [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 5. – С. 72-74.
 17. Подаваленко А. П. Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами у сфері громадського здоров´я / А. П. Подаваленко, О. В. Подаваленко // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 6. – С. 27-29.
 18. Постинфекционный астенический синдром и возможности его коррекции / О. А. Голубовская, О. А. Гудзенко, И. В. Шестакова [и др.]  // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 140-148.
 19. Труднощі діагностики ботулізму / Н. А. Васильєва, В. О. Качор, О. Л. Івахів, С. В. Сніцаренко // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 1. – С. 68-73.
 20. Ярош О. О. Клінічна та лабораторна діагностика герпервірусного енцефаліту / О. О. Ярош // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 6. – С. 13-18.

 Венерологія 

 1. Бурка О. А. Trichomonas vaginalis контроверсійні питання / О. А. Бурка, І. В. Сідорова // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 6. – С. 31-34.
 2. Федорич П. В. Урогенітальний трихоманоз: новий погляд на проблему  / П. В. Федорич // Дерматологія та венерологія. – 2017. - № 4. – С. 12-16.

 ВІЛ/СНІД 

 1. Сергиенко Е. Н. ВИЧ-инфекция глазами подростков / Е. Н. Сергиенко  // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 84-89.
 2. Частота, причины и прогноз замен антиретровирусных препаратов в схемах терапии при лечении ВИЧ-инфицированных пациентов  / Н. В. Матиевская, И. О. Токунова, Т. И. Кашевник [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 1. – С. 96-106.

 

 

Хірургія

 

 1. Десятерик В. И. Абдоминальный сепсис кака актуальная проблема в лечении острого некротического панкреатита / В. И. Десятерик, В. В. Шаповалюк, М. С. Крикун // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 4. – С. 36-42.
 2. Кравець О. В. Клапоть надключичної артерії в реконструктивній хірургії порожнини рота / О. В. Кравець // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 2. – С. 29-35.
 3. Крикун М. С. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні гострого панкреатиту у світлі класифікації Атланта 2012 / М. С. Крикун // Хірургія України. – 2017. - № 4. – С. 37-40.
 4. Поширений перитоніт: способи санації черевної порожнини // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2017. - № 4. – С. 43-46.
 5. Результати проведення оперативних втручань із застосуванням сітчастих алотрансплантатів у пацієнтів із паховими грижами / В. Г. Мішалов, С. М. Гойда, І. М. Лещишин [та ін.] // Хірургія України. – 2017. - № 4. – С. 55-59.
 6. Шапринський В. О. Вибір хірургічного методу в лікуванні абсцесів печінки / В. О. Шапринський, В. М. Макаров // Харківська хірургічна школа. – 2018. – № 2. – С. 65-67.

Травматологія. Ортопедія 

 1. Биомеханические аспекты эксперементального исследования функціонального лечения S–образной сколиотической деформации позвоночника / М. Л. Головаха, А. А. Тяжелев, Н. П. Летучая [и др.] // Травма. – 2018. – Т. 19, № 1. – С. 58-68.

Офтальмологіят

 

 1. Вітовська О. П. Нові аспекти Реформування медичної освіти з офтальмології / О. П. Вітовська, Н. К. Гребень // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 33.
 2. Вітовська О. П. Сучасні аспекти діагностики та лікування відкритокутової глаукоми / О. П. Вітовська, В. О. Мельник // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 35.
 3. Дрожжина Г. И. Современные походы к лечению синдрома сухого глаза / Г. И. Дрожжина // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 44-45.
 4. Комбинированное лечение глаукомы: фокус на препараты новой генерации // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 34.
 5. Обзор новой формы давно зарегистрированного препарата: сравнительный аналіз кетопрофена и дикскетопрофена // Травма. – 2018. – Т. 19, № 1. – С. 24-34.
 6. Современные тенденции в лечении воспалительных заболеваний век: офтальмогигиена как новое направление в офтальмологи // Здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 40.
 7. Спосіб патогенетичного лікування нейротрофічної кератопатії / Т. Б. Гайдамака, Т. А. Веліксар, Г. І. Дрожжина, Т. М. Серебрина                                // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 2. – С. 7-10.
 8. Удаление персистирующей зрачковой мембраны с рефракционной заменой хрусталика / Н. Ф. Боброва, А. В. Артемов, Т. В. Романова,    Д. В. Смаглий // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 2. – С. 60-66.
 9. Эффективность неодимовой транссклеральной лазерциклоагуляции и изменение кровообращения глаза у больных с абсолютной глаукомой / П. П. Чечин, О. В. Гузун, Н. И. Храменко, О. А. Перетягин                                           // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 2. – С. 34-40.
 10. Эффективность применения мультимодального обезболивания у пациентов офтальмохирургического профиля при антиглаукомных операціях               / Ю. О. Кобеляцкий, В. Н. Серлюк, В. П. Алексеев [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 1. – С. 88-92. 

 

Акушерство. Гінекологія

 

 1. Бардова К. О. Вульвовагінальний кандидоз особливості перебігу та корекції / К. О. Бардова, М. Е. Баринова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2017. - № 6. – С. 12-14.
 2. Бутіна Л. І. Лікування порушень у менопаузі в жінок із гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи / Л. І. Бутіна // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 5. – С. 70-74.
 3. Webber L. Руководство Европейского общества по репродукции и эмбриологии человека (ESHRE): тактика ведения женщин с преждевременной недостаточностью яичников / L. Webber, M. Davies, P. Anderson              // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 5. – С. 41-48.
 4. Ведення вагітності та пологів при спадкових порушеннях згортання крові: Хвороба Вілленбранда. Гемофілія // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2017. - № 7-8. – С. 25-29.
 5. Gordon C. Функциональная гипоталамическая аменорея: клиническое практическое руководство эндокринологического общества 2017 / Cathenne M. Gordon, Kathryn E. Ackerman, Saran L. Berga // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 6. – С. 13-20.
 6. Доказанная эффективность и безопасность лечения ИМП у беременных: фокус на фосфомицин // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2017. - № 7-8. – С. 44-46.
 7. Дощечкин В. В. Транслабиальная ультрасонография: техника «трех треков» / В. В. Дощечкин // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 6. – С. 53-57.
 8. Дощечкин В. В. Синдром «морской актини» в диагностике функции фаллопиевых труб / В. В. Дощечкин // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 5. – С. 14-18.
 9. Жабченко І. А. Звичне не виношування: що необхідно робити і чого робити не слід / І. А. Жабченко // Здоровье женщины. – 2018. - № 1. – С. 9-13.
 10. Запорожченко М. Б. Особливості мікробіоценозу статевих органів жінок, що хворіють на лейоміому матки / М. Б. Запорожченко, А. В. Сидоренко // Здоровье женщины. – 2018. - № 1. – С. 89-91.
 11. Инновации в лечении нарушений менструального цикла и аномальних маточних кровотечений // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 5. – С. 50-51.
 12. Іванів Ю. А. Ультразвукова діагностика і моніторинг тахіаримій плода / А. Ю. Іванів, Н. В. Лозинська // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2017. – № 4. – С. 12-19.
 13. Каштальян Н. М. Абляційне лікування ендометріозу та доброякісної патології шийки матки на тлі слабкої дисплазії / Н. М. Каштальян // Одеський медичний журнал. – 2018. - № 2. – С. 63-67.
 14. Кулагина Н. В. Лечение диффузной дисгормональной дисплазии молочних желез у пациенток в периоде менопаузального перехода / Н. В. Кулагина // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 6. – С. 81-85.
 15. Назаренко О. Я. Випадок поєднаного застосування череворозтину і відео ендоскопії у лікуванні хворої на міому матки / О. Я. Назаренко // Одеський медичний журнал. – 2018. - № 1. – С. 67-74.
 16. Оцінка впливу розміру субмукозного вузла на ефективність гістероскопічної міомектомії / І. З. Глаздук, Ю. О. Чеханов, А. Г. Волянська,  К. В. Латій // Одеський медичний журнал. – 2018. - № 1. – С. 49-55.
 17. Прибушеня О. В. Современные инвазивные пренатальные технологии при многопладной беременности / О. В. Прибушеня, Л. Ф. Можейко // Здоров´я України. - Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2018. - № 1. – С. 52-53.
 18. Прокопюк А. В. Выбор врача: есть ли альтернатива гормональной терапии? / А. В. Прокопюк // Здоровье женщины. – 2018. – № 1. – С. 28-32.
 19. Рожкова Н. И. Молочная железа и пролактин: нове данные / Н. И. Рожкова, Н. М. Подзолкова, Т. В. Овсянникова // Здоровье женщины. – 2018. - № 1. – С. 14-18.
 20. Romer Thomas Симптоматична міома матки: цільова медикаментозна терапія / Thomas Romer, Klaus Doubek, Dolores Foth // Репродуктивна ендокринологія. – 2017. - № 6. – С. 35-41.
 21. Феськов В. О. Перебіг та закінчення вагітності ужінок із ендометріозом яєчників після застосування допоміжних репродуктивних технологій / В. О. Феськов, І. О. Турчина, В. В. Лазуренко // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 47-50.
 22. Черный В. И. Инсульт у беременных, рожениц и родильниц / В. И. Черный // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2017. - № 7-8. – С. 11-12.
 23. Шелаева Е. В. Хорионангиомы плаценты: диагностика и тактика ведения / Е. В. Шелаева, В. С. Прохорова, С. В. Нагорнева // Здоров´я України. -Сер. «Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія». – 2018. - № 1. – С. 42-44.

 

Спортивна медицина

 1. Зайков С. В. Бронхіальна астма: виклик чи вирок? / С. В. Зайков // Астма та алергія. – 2017. - № 4. – С. 54-56.

Військова медицина 

 1. Біомеханічне обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгастих кісток / О. А. Бур´янов, А. А. Лакша, Н. О. Борзих, М. С. Шидловський // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85, № 1. –              С. 67-70.
 2. Випадкова діагностика раку прищитоподібної залози у військовослужбовців-учасників бойових дій на сході України / В. Г. Хоперія, О. І. Харченко, Д. І. Дудла [та ін.] // Хірургія України. – 2017. - № 4. – С. 104-107.
 3. Економічні аспекти фармакотерапії військовослужбовців із травмами та пораненнями головного мозку / О. П. Шматенко, Ю. В. Рум´янцев, О. М. Власенко, О. В. Плєшкова // Фармацевтичний журнал. – 2017. - № 5-6. –      С. 16-23.
 4. Король С. О. Кісткова пластика спеціалізованого лікування поранених з бойовими травмами кінцівок / С. О. Король // Травма. – 2018. – Т. 19, № 1. – С. 35-41.
 5. Король С. О. Наукове обґрунтування оптимальної схеми евакуації поранених з тяжкою бойовою травмою кінцівок на основі патофізіологічних змін показників гомеостазу / С. О. Король // Хірургія України. – 2017. - № 41. – С. 17-21.
 6. Особливості перебігу гострих тонзилітів у військовослужбовців залежно від сезону / В. І. Трихліб, М. М. Поліщук, В. В. Кондратюк [та ін.] // Актуальная инфектология. – 2017. – Т. 5, № 6. – С. 30-32.
 7. Проблема утилізації медичних відходів у польових умовах / О. В. Горішна, Ю. М. Депутат, О. М. Іваньо [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 1. – С. 40-45.
 8. Шидловська Т. А. Оцінка вестибулярної функції у військовослужбовців з бойовою акутравмою в зоні проведення антитерористичної операції, з урахуванням ступеню порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук, І. А. Бєлякова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 2. – С. 4-17.
 9. Шидловська Т. А. Показники довголатентних слухових викликаних потенціалів у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитеростичної операції з різним ступенем порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 1. –                С. 28-36.

 Медсестринська справа 

 1. Ванот Б. Роль медсестринства у навчанні надання першої медичної допомоги дорослим / Б. Ванот, С. Кісіль, А. Бускупек-Ванот // Львівський медичний часопис. – 2017. – Т. 23, № 3. – С. 79-84.
 2. Жайвір О. Організація та проведення щеплень у тимчасових кабінетах / О. Жайвір // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 2. – С. 10-23.
 3. Клименко О. Посадова інструкція сестри медичного кабінету контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі (ДОТ кабінету) / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 2. – С. 53-60.
 4. Петраченко В. С. Особливості синдрому емоційного вигорання у медичних сестер / В. С. Петраченко, В. З. Свиридюк // Магістр медсестринства. – 2018. - № 1. – С. 16-32.
 5. Салманов А. Стерилизация в медицинском учреждении / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 2. – С. 29-36.
 6. Харчові токсикоінфекції: дії медсестри при інфекційних хворобах      // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 2. – С. 62-65.