Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Бесплатные шаблоны Joomla

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Січень-березень 2019 р.)

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Бухгалтерський облік закладів медичної допомоги: методика, ситуації, роз´яснення фахівців // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2, № 5. – С. 45-48.
 2. Теренюк, Вадим. Електронна система «E-Health» - інструмент успішних реформ / В. Теренюк // Практика управління медичним закладом. – 2019. -  № 1. – С. 20-25.
 3. Фінансовий план діяльності закладів первинної медичної допомоги: запровадження, реалізація, звітність // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 5. – С. 34-36.

 

Медичне право 

 1. Беденко-Зваридчук О. Правовий статус медичного працівника в Україні та алгоритм дій при порушенні прав / О. Беденко-Зваридчук // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – № 13. – С. 20-21.
 2. Клименко, Олександр. Кодекс України про адміністративні правопорушення: що варто знати / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2019. - № 1. – С. 31-42.
 3. Робота з цивільно-правовим договором // Практика управління медичним закладом. – 2019. - № 1. – С. 71-72.

 

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Імупрет® - сила рослинних компонентів для захисту імунітету // Дитячий лікар – 2018. – № 3-4. – С. 33-36.
 2. Cameron M. Пероральні рослинні засоби для лікування остеоартриту  / M. Cameron, S. Chrubasic // Здоров´я України. – 2018. – № 21. – С. 28-29.
 3. Кіра Є. Ф. Огляд міжнародних наукових даних щодо використання Поліжинаксу в лікуванні та профілактиці вагінітів різної етіології / Є. Ф. Кіра, А. М. Савічева // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 6. – С. 50-58.
 4. Колосович І. В. Місце застосування Дексалгіну після лапароскопічних оперативних втручань / І. В. Колосович // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 54-59.
 5. Марковська Я. Оцінка ефективності використання препарату CICATRIDINA для загоєння і відновлення шийки матки піхви і зовнішніх статевих органів жінки / Я. Марковська А. Марковська, Р. Мадре // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 6. – С. 60-63.
 6. Прегадол у комплексному лікуванні болю // Здоров´я України. – 2018. – № 21. – С. 41.
 7. Серія ЕВКАБАЛ-раціональний комплексний підхід до лікування респіраторних захворювань у дітей // Дитячий лікар – 2018. – № 3-4. – С. 28-32.
 8. Суханова А. А. Безопасность лекарственных средств / А. А. Суханова, Ю. Н. Мельник, А. Б. Гордийчук // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 6. – С. 64-70.
 9. Терамин® - эффективное и безопасное решение проблемы хронической боли в спине // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. – № 13. – С. 8-11.
 10. Федоренко І. Д. Парацетамол (Інфулган) для внутрішньовенної інфузії – альтернатива опіоїдам в ранньому післяопераційному періоді / І. Д. Федоренко, В. М. Дубовик // Проблеми ендокринної патології. – 2019. –  № 1. – С. 69-73.
 11. Цацоулис А. Значение йода и селена с точки зрения возрастающей распространенности аутоимунного тиреоидита в странах с недостаточным потреблением йода / А. Цацоулис // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2018. – № 3. – С. 36-37.

 

Медична техніка та обладнання 

 1. Будовский, Александр. Настраиваемый резцовый столик как способ оптимизации работы стоматолога / А. Будовский // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 10-13.

 Туберкульоз

 1. Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, О. І. Білогорцева [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 48-52.
 2. Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років / О. В. Терешкович, Н. А. Гріцова, І. В. Ліскіна, Л. М. Загаба // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2018. - № 3. - С. 7-15.
 3. Мельник В. М. Оцінка результатів лікування хворих на туберкульоз / В. М. Мельник, І. О. Новожилова, В. Г. Матусевич // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 35-41.
 4. Новожилова І. О. Стигмація хворих на туберкульоз / І. О. Новожилова // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 59-68.
 5. Особливості перебігу рецидивів у хворих на обмежений туберкульоз легень / О. В. Хмель, І. А. Калабуха, Є. М. Маєтний [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 53-55.
 6. Петренко В. І. Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції / В. І. Петренко, М. Г. Долинська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 4. – С. 5-10.
 1. Петренко В. І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на конфекцію туберкульоз/ВІЛ / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. - 2018. -               № 3. - С. 87-97.
 2. Тлустова Т. В. Латентна туберкульозна інфекція: можливості квантиферонового тесту / Т. В. Тлустова, Т. В. Кирилова, М. М. Кужко  // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – № 14. – С. 8-10.
 3. Туберкулезный сакроилеит / Т. Г. Останина, И. В. Евстигнеев, В. И. Черный, М. А. Берестень // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – № 5. – С. 39-43.

 Онкологія

 1. Активність та експресія аргінази в клітинах крові при різних формах лейкозів / С. В. Гоголь, Ю. В. Яніш, С. П. Залєток, Т. С. Іванівська // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 265-268.
 2. Актуальні питання сучасної онкогематології // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 121-122.
 3. Амро И. Г. Роль цитологического скрининга в оценке патологических изменений шейки матки и рака шейки матки / И. Г. Амро // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 123-124.
 4. Аналіз гормональних змін в організмі жінок із фоновими і передраковими процесами шийки матки / А. В. Бойчук, В. В. Сопель, Б. М. Бегош [та ін.] // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 2. – С. 27-32.
 5. Бучинська Л. Г. Визначення індивідуального генетичного ризику виникнення злоякісних пухлин у родичів хворих на рак ендометрія  / Л. Г. Бучинська, Н. М. Глущенко, І. П. Несіна // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 245-249.
 6. Вільнорадикальні процеси в периферичній крові хворих із передпухлинною патологією малочної залози / М. О. Дружина, Л. І. Маковецька, О. А. Главін [та ін.] // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 250-254.
 7. Гипонатриемия при раке моченого пузыря / Е. В. Пякшина, О. С. Гармиш, Н. В. Захарова [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 5. – С. 210-212.
 8. Горкавый Е. А. Варианты мультимодальной аналгезии хирургического лечения колоректального рака / Е. А. Горкавый, И. И. Лесной // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 5. – С. 145-150.
 9. Диагностика хронического миеломоноцитарного лейкоза / Л. М. Скляренко, Д. Ф. Глузман, Т. С. Ивановская [и др.] // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 240-244.
 10. Діагностичне та прогностичне значення гена RASSF1 у хворих на нирково-клітинний рак / Г. В. Дубровська, К. В. Онищенко, Л. В. Перета [та ін.] // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 4. – С. 24-28.
 11. Зелінська Г. В. Можливості цитологічної діагностики в передопераційному прогнозуванні радіойодорезистентності клітин папілярного раку щитоподібної залози / Г. В. Зелінська // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 260-264.
 12. Иммуноцитохимические маркеры при выявлении микрометастазов опухолей / Д. Ф. Глузман, Л. М. Скляренко, Т. С. Ивановская, А. С. Полищук  // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 287-294.
 13. Імунотерапія в лікуванні злоякісних новоутворень: теорія та досвід  // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. -              № 4. – С. 39.
 14. Камликова А. В. Грибоподібний мікоз і синдром Сезарі / А. В. Камликова // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 4. – С. 24-25.
 15. Комбінована гормональна та радіонуклідно-медикаментозна терапія раку передміхурової залози / В. М. Григоренко, О. В. Щербіна, С. С. Волков [та ін.] // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 4. – С. 29-39.
 16. Лікування хронічного мієлолейкозу (за рекомендаціями European LeukemiaNet) // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 4. – С. 31.
 17. Лісний І. І. Порівняння ефективності двох варіантів превентивної аналгезії в онкохірургії [англ. мова] / І. І. Лісний // Медицина болю. – 2018. – № 3. – С. 44-50.
 18. Мастер-класс 25-летнее наблюдение за больными папиллярным раком щитовидной железы, леченными радиоактивным йодом / Д. С. Мечев, О. В. Щербина, Ю. П. Северин, В. В. Андреева // Український радіологічний журнал. - 2018. – № 3. - С. 219-222.
 19. Мікрокарциноми диференційованого раку щитоподібної залози: особливості лікування та моніторингу / О. І. Солодянникова, Д. Л. Саган, В. В. Трацевський [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2018. – № 3. -        С. 139-141.
 20. Нейропатичний біль в онкології: роль прегабаліну // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 4. – С. 17.
 21. Новые возможности лечения пациентов с распространенной почечноклетосной карциномой // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 4. – С. 3,22-23.
 22. Органосохраняющая хирургия рака почки / С. П. Степушкин, В. П. Чайковский, Р. В. Соколенк, В. А. Черниловский // Клінічна хірургія. – 2018. - № 10. – С. 66-70.
 1. Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженими формами раку молочної залози після проведення поліхіміотерапії в системному та внутрішньолімфатичному режимах / Ю. В. Думанський, О. В. Бондар, О. І. Ткаченко, Є. А. Столярчук // Клінічна хірургія. – 2018. – № 9. – С. 61-65.
 2. Радіойодорезистентні метастази папілярного раку щитоподібної залози як прояв внутрішньо пухлинної фенотипічної гетерогенності / Г. В. Зелінська, А. М. Кваченюк, Г. М. Кулініченко [та ін.] // Український радіологічний журнал. - 2018. – № 3. - С. 150-153.
 3. Рак молочной железы: современные подходы к профилактике, диагностике и лечению // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. - № 4. – С. 40-41.
 4. Свініцький В. С. Актуальність застосування неоад´ювантної хіміотерапії в лікуванні раку шийки матки / В. С. Свініцький, В. В. Приймак, О. П. Ренкас // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2,      № 4. – С. 44-48.
 5. Скрининг и ранняя диагностика рака предстательной железы // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 31-34.
 6. Скрининг рака молочной железы у женщин со средней степеню риска  // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. – № 5. – С. 10-14.
 7. Скрининг рака шейки матки: обновленные практические рекомендации // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. – № 14. – С. 15.
 8. Стратегія хірургічного лікування білобарного метастатичного ураження печінки при коло ректальному раку / О. О. Колеснік, А. А. Бурлака, В. В. Звірич [та ін.] // Онкология. - 2018. – Т. 20, № 4. - С. 275-280.
 9. Сучасні досягнення у лікуванні пухлин шлунково-кишкового тракту // Здоров´я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2018. -            № 4. – С. 32-35.
 10. Харченко Н. В. Предраковые изменения слизистой оболочки желудка: междисциплинарный взгляд на проблему / Н. В. Харченко, С. В. Музыка, М. Ю. Зак // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 4. – С. 96-104.

 Педіатрія

 1. Аденоїди у дитини: як оптимізувати лікування // Дитячий лікар – – № 3-4. – С. 39-44.
 2. Бережний В. В. Бронхіальна астма у дітей / В. В. Бережний  // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 128-132.
 3. Борисова Т. П. Клинические проявления и коррекция вегетативной дисфункции у детей и подростков / Т. П. Борисова, А. Е. Абатуров // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 6. – С. 71-77.
 4. Инвазивная пневмококовая инфекция у детей / О. Н. Романова,      М. В. Соколова, Е. А. Ласюков [и др.] // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 420-431.
 5. Косаківська І. А. Труднощі діагностики аденоїдних вегетацій у дітей / І. А. Косаківська // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 11-13.
 6. Марушко Т. В. Реактивні артропатії в дітей / Т. В. Марушко // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 16-17.
 7. Марушко Ю. В. Нові рекомендації щодо діагностики і лікування артеріальної гіпертензії у дітей: переваги і перспективи / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Дитячий лікар – 2018. – № 3-4. – С. 5-17.
 8. Насібуллін Б. А. Цито-енергетичний статус у дітей при позалікарняній пневмонії / Б. А. Насібуллін, Л. І. Коваль, Г. О. Корецька // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 33-36.
 9. Супрун Э. В. Новые подходы к уходу за кожей детей раннего возраста и профилактике дерматита / Э. В. Супрун // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 72-84.
 10. Труднощі диференціальної діагностики атопічного дерматиту в дітей  / Л. В. Беш, О. І. Мацюра, Х. О. Ліщук-Якимович [та ін.] // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. – № 15. – С. 10-11.
 11. Хапченкова Д. С. Качество жизни детей после оперативного лечения коарктации аорты / Д. С. Хапченкова, А. С. Сенаторова, И. Ю. Мокрик  // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 42-44.
 12. Харитонов В. И. Альтернирующая гемиплегия детского возраста / В. И. Харитонов // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 4. – С. 30.

 

Медицина невідкладних станів

 

 1. Болонська А. В. Медицина невідкладних станів: формування клінічного мислення на засадах OSCE / А. В. Болонська, О. Ю. Сорокіна, Т. О. Буряк // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 5. – С. 200-203.
 2. Васкес Абанто Х. Э. Первичная медико-санитарная помощь и практическая неотложная медицина / Х. Э. Васкес Абанто, А. Э. Васкес Абанто // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 7. – С. 99-112.
 3. Діагностика та невідкладна консервативна терапія геморагічного мозкового інсульту / К. Серіков, Б. Голдовський, С. Поталов, В. Серіков  // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. –  № 3. – С. 8-14.

 Внутрішні хвороби

 1. Взаємозв´язок між рівнем сироваткових маркерів запалення та метаболічними порушеннями при неалкогольній жировій хворобі печінки / Г. Д. Фадєєнко, І. Е. Кушнір, В. М. Чернова [та ін.] // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 5. - С. 7-12.
 2. Микро-РНК: свойства и роль в развитии и прогрессировании неалькогольной жировой болезни печени / Г. Д. Фадеенко, Т. Л. Можина, И. Э. Кушнир // Сучасна гастроентерологія. – 2018. – № 6. – С. 72-79.
 3. Смирнова В. И. Биорегуляционный поход – дополнительные возможности в лечении заболеваний печени / В. И. Смирнова // Мистецтво лікування. – 2018. – № 7-8. – С. 17-22.

Серцево-судинні хвороби

 1. Гіпертрофія лівого шлуночка при артеріальній гіпертензії: сучасні уявлення та діагностично-лікувальний підхід // Здоров´я України. - 2018. - № 23. - С. 21-22.
 2. Сучасні аспекти кардіопротекції: нові підходи до лікування на основі власних досліджень / В. К. Тащук, І. О. Маковійчук, Н. А. Турубарова-Леунова, П. Р. Іванчук // Новости медицины и фармации в мире. - 2018. - № 16. - С. 4-6.

Хвороби органів дихання

 1. Випадок лімфангіолейоміоматозу, асоційованого з комплексом туберозного склерозу / О. К. Яковенко, Р. Б. Сидор, О. В. Соловей [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 69-72.
 2. Гаврисюк В. К. Лікування хворих на саркоїдоз легень / В. К. Гаврисюк, Є. О. Меренкова // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 25-28.
 3. Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт / О. М. Рекалова, О. Р. Панасюкова, Ю. О. Матвієнко [та ін.] // Астма та алергія . – 2018. – № 3. – С. 19-23.
 4. Інвазивна діагностика та хірургічне лікування аспергильозу легень та плеври / М. С. Опанесенко, О. Є. Кшановський, Б. М. Конік [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 13-16.
 5. Легочный альвеолярный протеиноз: ближайшие и отдаленные результаты лечения / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина, О. В. Страфун [и др.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 17-27.
 6. Мостовой Ю. М. Вплив генетичних факторів на розвиток та перебіг хронічного обструктивного захворювання легень / Ю. М. Мостовой, Н. С. Слепченко, К. Д. Дмитрієв // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – № 3. – С. 52-58.
 7. Перцева Т. О. Прогнозування порушень судинно-тромбоцитарного та коагуляційного гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / Т. О. Перцева, Л. І. Конопкіна, В. Г. Яковлєва // Астма та алергія . – 2018. – № 3. – С. 7-12.
 8. Перцева Т. О. Сучасні погляди на діагностику та лікування хронічного обструктивного захворювання легень / Т. О. Прцева, Л. І. Конопкіна // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 13-15.
 9. Фещенко Ю. І. Актуальні проблеми сучасної пульмонології / Ю. І. Фещенко // Український пульмонологічний журнал. – 2018. –  № 3. –              С. 5-12.
 10. Юдина Л. В. Место респираторных фторхинолов в лечении больных негоспитальной пневмонией на амбулаторном этапе / Л. В. Юдина // Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 55-56.
 11. Яшина Л. О. Бронхіальна астма – актуальна проблема сьогодення / Л. О. Яшина // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 4. –                С. 16-20.

 

Оториноларингологія

 

 1. Гогунська І. В. Місце топічних препаратів у лікуванні тонзилофарингітів / І. В. Гогунська // Современная педиатрия. – 2018. – № 5. – С. 120-126.
 2. Острый тонзиллофарингит // Здоров´я України. – 2018. – № 21. – С. 70-72.

Захворювання органів травлення

 1. Анохіна Г. А. Синдром подразненого кишечника: оптимальний вибір лікувального середника / Г. А. Анохіна, В. В. Харченко, О. М. Герасименко  // Новости медицины и фармации в Украине. - 2018. - № 16. - С. 8-9.
 2. Діагностика інфікованих форм панкреонекрозу / В. В. Бойко, В. М. Лихман, С. В. Ткач [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2018. -             № 4. – С. 20-23.
 3. Кушнир И. Э. Гастропарез: причины, клиника и тактика лечения            / И. Э. Кушнир // Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 58-60.
 4. Трегуб П. О. Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітації пацієнтів із хронічним панкреатитом / О. П. Трегуб, В. А. Огнєв, М. І. Березка // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 4. – С. 95-100.

 Стоматологія 

 1. Абдулкеримова С. Некротизирующая сиалометаплазия: нетипичный случай / С. Абдулкеримова // СтоматологИнфо. – 2019. - № 1-2. – С. 7-9.
 2. Акинфиева, Вероника Держать в узде или укрощение строптивой аномалии / В. Акинфиева // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 8-9.
 1. Иорданишвили А. К. Хронический периодонтит и одонтогенная подкожная гранулема лица: ремарки к иммунологическим паралелям                    / А. К. Иорданишвили, М. Е. Малышев, Р. З. Гусейнов // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 21-24.
 2. Лечение сложной формы открытого прикуса с использованием вертикальных эластичных тяг // Современная ортодонтия. – 2018. - № 4. –                 С. 30-40.
 3. Луцкая И. К. Взаимосвязь типа прозрачности эмали и зрительного восприятия размеров зубов / И. К. Луцкая, Н. В. Новак // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 4-7.
 4. Лященко, Анна Микрогемодинамика в пульпе при отбеливании зубов          / А. Лященко // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 30-31.
 5. Междисциплинарный подход в лечении элайнерами пациентов с коротким лицом // Современная ортодонтия. – 2018. - № 4. – С. 43-48.
 6. Нідзельський М. Я. Прояви больових симптомів при зниженні прикусу  / М. Я. Нідзельський, В. М. Соколовська // Медицина болю. – 2018. – Т. 3, № 3. –            С. 74-78.
 7. Перейра Л. А. П. Заполнение полостей. Биокерамика – полная чаша / Л. А. П. Перейра // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 43-45.
 8. Трошин В. Д. Болевые синдромы в практике стоматолога. Ч. 2          / В. Д. Трошин // СтоматологИнфо. – 2018. – № 11-12. – С. 25-28.
 9. Флейшер Г. М. Применение местного анестетика прилокаин при стоматологических вмешательствах / Г. М. Флейшер // СтоматологИнфо. – 2019. - № 1-2. – С. 4-6.
 10. Хайтович М. В. Взаємодія лікарських засобів у практиці лікаря стоматолога / М. В. Хайтович, І. П. Мазур // Здоров´я України. – 2019. – № 1. – С. 38-39.

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Walsh J. P. Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці  / J. P. Walsh // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади» – 2018. – № 3. – С. 55-56.
 2. Гіперпаратиреоз: діагностика та особливості лікувальної тактики  // Здоров´я України. – 2018. – № 22. – С. 33.
 3. Зиныч О. В. Диабетическая автономная нейропатия: особенности диагностики органоспецифических форм и их патогенетической терапии с применением α-липоевой кислоты / О. В. Зиныч // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади» – 2018. – № 3. – С. 3, 8-9.
 1. Новые возможности лечения субклинического тиреотоксикоза у пожилых пациентов: место и роль фтотерапии / И. В. Чернявская,  А. А. Черняева, В. Н. Дубовик [и др.] // Проблеми ендокринної патології. –    – № 4. – С. 27-36.
 2. Первинний гіперальдостеронізм: діагностика та лікування / Л. А. Никитюк, А. М. Кравченко, В. С. Пасько, А. О. Ковальська// Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. – № 13. – С. 12-14.
 3. Полозова Л. Г. Место ингибиторов ДПП-4 в диабетической практике / Л. Г. Полозова // Проблеми ендокринної патології. – 2018. – № 4. – С. 16-26.
 4. Соколова Л. К. Диабетическая нейропатия и сердечно-сосудистые риски у пациентов с сахарным диабетом 2 типа / Л. К. Соколова // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади» – 2018. – № 3. – С. 46-47.
 5. Таргетная терапия диабетической нейропатии: фокус на тиамин  // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні               розлади». – 2018. – № 3. – С. 28-29.
 6. Тихонова Т. М. Якість життя хворих на цукровий діабет: чинники впливу та шляхи корекції / Т. М. Тихонова, Ю. М. Смілка, О. О. Хижняк // Проблеми ендокринної патології. – 2018. – № 4. – С. 103-109.
 7. Фокус на акромегалію: важливі акценти та шляхи вирішення проблеми // Здоров´я України. – Сер. «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні    розлади». – 2018. – № 3. – С. 5-6.

 Дерматологія 

 1. Александрук О. Д. Особливості секреції кортизолу у дорослих хворих з атопічним дерматитом / О. Д. Александрук // Український журнал дерматології, венерології, косметології – 2018. – № 4. – С. 26-29.
 2. Атопічний дерматит: принципи ведення пацієнтів // Дитячий лікар – 2018. – № 3-4. – С. 53-58.
 3. Болотная Л. А. Витамин D и патология кожи / Л. А. Болотная,  Е. И. Сариан, Е. И. Лысенко // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 4. – С. 76-80.
 4. Вітамін D та патофізіологія запальних захворювань шкіри // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 36-37.
 5. Гілюк В. В. Сучасний погляд на патогенез алергійного контактного дерматиту та перспективи вивчення природи контактної алергії / В. В. Гілюк  // Український журнал дерматології, венерології, косметології – 2018. – № 4. –      С. 81-86.
 6. Денисенко О. І. Сучасні підходи до призначення антигістамінних препаратів при резистентних формах хронічної кропив´янки / О. І. Денисенко    // Український журнал дерматології, венерології, косметології – 2018. – № 4. –  С. 30-36.
 7. Диагностика и лечение хронического зуда: консенсус экспертов  // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 28-30.
 8. Діагностика та інноваційні методи лікування в сучасній дерматології            // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 31.
 9. Інноваційний підхід до діагностики алергодерматозів та персоніфікований догляд за шкірою // Здоров´я України. – 2019. – № 2. –                  С. 26-27.
 10. Калюжна Л. Д. Можливі шляхи подолання токсичних реакцій у дерматології / Л. Д. Калюжна // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 32-33.
 11. Калюжная Л. Д. Дерматологические сигналы на коже кистей  / Л. Д. Калюжная // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 22-23.
 12. Костинська Н. Є. Механізми дії активованого цинку піритіону / Н. Є. Костинська, Г. Б. Костинський // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 4. – С. 53-56.
 13. Красный плоский лишай, клиничиское многообразие. Особенности лечения устойчивых форм дерматоза / М. Э. Запольский, М. Н. Лебедюк, И. С. Фучижи [и др.] // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. – № 4. – С. 39-47.
 14. Психодерматологія в Україні: сучасний погляд на проблему / Я. Ф. Кутасевич, M. Jafferany, Т. В. Святенко [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. – С. 8-12.
 15. Сучасна стратегія лікування акне у дорослих та підлітків // Здоров´я України. – 2019. – № 2. – С. 24-25.
 16. Тихонова Т. М. Ураження шкіри при цукровому діабеті: чинники ризику розвитку, клінічні прояви, засоби профілактики та лікування  / Т. М. Тихонова // Проблеми ендокринної патології. – 2019. –  № 1. – С. 121-127.
 17. Чухраева Е. Н. Применение метода электрофореза аутоплазмой крови при лечении акне, осложненного себореей / Е. Н. Чухраева, Г. В. Терехов,  В. М. Кисилевский // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. – С. 57-59.

 

Урологія 

 1. Альтернативные подходы к лечению неосложненных урологических инфекций // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 15-18.
 2. Колесникова Е. А. Оценка распространенности антибиотикорезистентных штаммов генитальных микоплазм, выделенных у мужчин с воспалительными заболеваниями урогенитального тракта  / Е. А. Колесникова, Н. Ф. Бруснигина, Е. И. Ефимов // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 65-69.
 3. Особливості показників імунітету у хворих на непрофілеративні форми хронічного гломерулонефриту / В. Є. Дріянська, М. Б. Величко, О. П. Петрина [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - № 3. – С. 10-17.
 4. Особливості фенотипів пацієнтів з пієло- та гломерулонефритом за аналізом розподілу HLA / В. Є. Дріянська, О. П. Петрина, М. Б. Величко [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - № 4. – С. 12-18.
 5. Пасєчніков С. П. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів / С. П. Пасєчніков, Я. М. Клименко // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 5-10.
 6. Профилактика инфекционных ослонений при проведении трансректальной биопсии простаты: сравнение эффективности фосфомицина и фторхинолов // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 11-13.
 7. Рощин Ю. В. Сравнительный анализ эффективности малоинвазивных методов лечения некоралловидных камей почек / Ю. В. Рощин, В. А. Мех // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 4. – С. 42-46.
 8. Функциональные результаты лазерной резекции почки / К. А. Фирсов, М. Л. Стаханов, Ю. Ю. Горчак [и др.] // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. – № 2. – С. 53-58.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

 

 1. Від нейропротекції до відновлення когнітивної функції – можливості поліпшення якості життя пацієнта з порушенням мозкового кровообігу  // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. -                   № 4. – С. 11-12.
 2. Депрессия: лечение и ведение пациентов // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 4. – С. 45-46.
 3. Дифференцированное лечение когнитивных нарушений // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 14.
 4. Довготривале лікування антипсихотичними препаратами при шизофренії: систематичний огляд та мережевий метааналіз рандомізованих контрольованих досліджень // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 4. – С. 20-21.
 5. Дубров С. А. Нейропротекторная терапия острых неврологических состояний: «интуитивный» метод лечения или научно-обоснованный поход? / С. А. Дубров, Л. А. Дзяк // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 45-46.
 6. Инсайт при расстройствах шизофренического спектра: связь с поведеним, настроением и субъективным качеством жизни, лежащие в основе причины и перспективы лечения / P. H. Lysaker, M. L. Pattison, B. L. Leonhardt, S. Phelps // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 22-25.
 7. Лікування невропатичного болю // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» – 2018. – № 3. – С. 5.
 8. Лікування тривожних розладів: фокус на венлафаксин // Здоров´я України. – 2019. – № 1. – С. 16-17.
 9. Марценковский И. А. Организация медицинской помощи пациентам с биполярным расстройством семейными врачами / И. А. Марценковский, И. И. Марценковская // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» – 2018. – № 3. – С. 19-21.
 10. Молодь і психічне здоров´я у світі, що змінюється // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія» – 2018. – № 3. – С. 35.
 11. Московко Г. С. Синдром помірної когнітивної недостатності – шлях до деменції / Г. С. Московко // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 4. – С. 38.
 12. Нетрусова С. Г. Бессонница: последствия нарушения сна и пути решения проблемы / С. Г. Нетрусова // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 41.
 13. Опря Є. В. Клініко-діагностичні ознаки-маркери шизофренії, що поєднана з хронічною соматичною патологією / Є. В. Опря // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 46-52.
 14. Орос М. М. Біль у спині та м´язовий спазм: що треба знати неврологу? / М. М. Орос // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 43-44.
 15. Орос М. М. Панічний і генералізований тривожний розлади. У страху очі великі? / М. М. Орос, Т. В. Іваньо // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 17-18.
 16. Пизова Н. В. Болевые синдромы в области туловища и конечностей / Н. В. Пизова // Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 14-15.
 17. Расстройства аутистического спектра // Здоров´я України. –  Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. - № 4. – С. 32-37.
 18. Розробка та валідація методики для оцінки ризику падінь із метою використання в межах первинної медичної допомоги // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 30-31.
 19. Слободин Т. Н. Патогенез и современный комплексный подход в лечении болевых синдромов в неврологи / Т. Н. Слободин, И. Г. Маслова  // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. –  № 6. – С. 61-66.
 20. Сучасні підходи до лікування пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом та мігренню // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 3. – С. 26-27.
 21. Что вызывает психоз? Общий обзор протективных факторов и факторов риска / J. Radua, V. RameUa-Cravaro, J. P. A. Reichenberg, N. Phiphopthatsanee // Здоров´я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. –         № 3. – С. 36-39.

 Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Евстигнеев И. В. Хронический описторхоз в клинической практике врача / И. В. Евстигнеев, И. В. Илинчук // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – № 6. – С. 22-28.
 2. Особенности клинического течения кори у взрослых в период эпидемии 2018 года / О. А. Голубовская, О. А. Подолюк, Е. В. Рябоконь,  Т. И. Гайнутдинова // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. –           Т. 7, № 4. – С. 518-526.
 3. Процик А. Л. Состояние микрофлоры кишечника у пациентов с лямблиозом и аскаридозом / А. Л. Процик // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 405-412.
 4. Сорокман Т. В. Особливості перебігу токсокарозу в дітей  / Т. В. Сорокман, І. Перкас // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 4. –                  С. 34-38.
 5. Эозинофильная инфильтрация кишечника при лямблиозе: патогенетические механизмы развития: случай из практики / Е. В. Рябоконь,  Е. В. Дудко, А. М. Киосов, Ю. Ю. Рябоконь // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 432-443.

 

Венерологія

 

 1. Генітальний герпес: рекомендації з діагностики // Лабораторна справа. – 2019. – № 1. – С. 22-25.
 2. Корекція судинних порушень у пацієнтів з латентними формами сифілісу / І. М. Нікітенко, Г. М. Бондаренко, М. О. Дудченко [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. – С. 31-36.
 3. Окремі показники цитокінового статусу у хворих на сифіліс споживачів психоактивних речовин / Г. І. Мавров, В. І. Миронюк, Ю. В. Щербакова, Т. В. Осінська // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. – С. 13-16.
 4. Рероспективний аналіз поширеності статевих інфекцій серед сімейних пар / С. К. Джораєва В. В. Гончаренко, Ю. В. Щербакова [та ін.] // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. –  С. 52-56.
 5. Ультраструктурные особенности морфотипов Trichomonas vaginalis, выделенных от больных с хронической трихомонадной инвазией / П. В. Федорич, Г. И. Мавров, С. К. Джораева, Т. В. Осинская // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 4. – С. 17-22.

 ВІЛ/СНІД

 

 1. Матиевская Н. В. Гендерные и возрастные особенности течения ВИЧ-инфекции / Н. В. Матиевская, Т. И. Кашевник, Л. М. Казыро // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 498-507.

Хірургія

 

 1. Кузнецов М. Р. Профилактика венозних тромбоэмболических осложнений в хирургии / М. Р. Кузнецов, И. П. Марченко, Е. Е. Федоров // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 6. – С. 16-21.
 2. Мультимодальна покрокова тактика хірургічного лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом / І. В. Хом´як, О. В. Ротар, В. І. Ротар, А. І. Хом´як // Клінічна хірургія. – 2018. - № 10. – С. 26-28.

Травматологія. Ортопедія

 

 1. Бодня А. И. Диагностика и лечение подтаранных вывихов стопы / А. И. Бодня // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 4. –         С. 53-57.
 2. Вплив попереково-тазових взаємовідношень на напружено-деформований стан поперекового відділу хребту / В. К. Піонтковський, М. А. Ткачук, О. В. Веретельник, В. О. Радченко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 4. – С. 24-30.
 3. Гошко В. Ю. Трисуглобий артродез у лікуванні плоско-вальгусної деформації стоп у хворих старшого дитячого віку та підлітків на тлі нервово-м´язових захворювань / В. Ю. Гошко, А. І. Чеверда // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 3. – С. 49-56.
 4. Нові підходи у діагностиці синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Герасименко, О. Г. Гайко, М. В. Полулях [та ін.]  // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – № 3. – С. 11-16.
 5. Структура судомного синдрому в пацієнтів із черепно-мозковою травмою в гострому періоді / А. А. Шкіряк, О. М. Гончарук, Е. А. Аскеров, А. А. Камінський // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. –  № 6. –                         С. 23-28.

 

Офтальмологіят

 

 1. Васюта В. А. Гостра втрата зору при нейрохірургічних та неврологічних захворюваннях / В. А. Васюта, В. В. Білошицький // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 6. – С. 65-70.
 2. Васюта В. А. Нейроофтальмологічні аспекти захворювань хіазмально-селярної локалізації / В. А. Васюта, Ю. Є. Педаченко // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 1. – С. 73-77.
 3. Веліксар Т. А. Зміни поверхні ока у хворих на міопію легкого та середнього ступеня при носінні м´яких контактних лінз в залежності від терміну користування / Т. А. Веліксар, Т. Б. Гайдамака, Г. І. Дрожжина // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 6. – С. 3-9.
 4. Витовская О. П. Нормотензивная глаукома: патогенез, клиника и лечение / О. П. Витовская, Е. И. Курилина // Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 32-33.
 5. Вітовська О. П. Нейроофтальмологія як вікно в мозок: значення, проблеми, перспективи / О. П. Вітовська, В. А. Васюта // Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 31.
 6. Гузун О. В. Комплексное лечение больных рефрактерной глаукомой, осложненной буллезной кератопатией / О. В. Гузун, Г. И. Дрожжина  // Офтальмологический журнал. – 2019. –  № 1. – С. 17-22.
 7. Динамика внутриглазной температуры в процессе витреоретинальной хирургии с применением ирригационных растворов различной температуры / Л. И. Анатычук, Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко [и др.]                                   // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 1. – С. 33-38.
 8. Динамика внутриглазной температуры в процессе витрэктомии  / Р. Э. Назатерян, О. С. Задорожный, Н. Н. Уманец [и др.]                                            // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 6. – С. 30-34.
 9. Катаракта: лечение путем имплантации //Здоров´я України. - 2018. - № 2 - С. 10.
 10. ОКТ-ангиография в диагностике и в послеоперационном мониторинге серозной макулопатии при ямке зрительного нерва / Н. С. Луценко, О. А. Рудычева, О. А. Исакова, А. Н. Сергиенко // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 1. – С. 56-60.
 11. Особливості нейроофтальмологічної симптоматики при гіпофізарній апоплексії / К. С. Єгорова, М. О. Гук, О. Є. Скобська, Л. В. Задояний  // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 1. – С. 46-51.
 12. Сергієнко А. М. Генетична схильність до розвитку первинної відкритокутової глаукоми / А. М. Сергієнко, В. О. Мельник, М. В. Хорошкова  // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 6. – С. 71-75.
 13. Слободяник С. Б. Автоматизированная статическая компьютерная периметрия в диагностике нарушений поля зрения при глаукоме / С. Б. Слободяник // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 1. – С. 65-72.
 14. Толщина хориоидеи у пациентов с прогресирующей и стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой / Н. В. Панченко, И. Г. Дурас, Е. Н. Гончарь [ и др.] // Офтальмологический журнал. – 2018. -                 № 6. – С. 19-22.

 

Акушерство. Гінекологія

 Аналіз перебігу вагітності та пологів у жінок з пренатально діагностованими вродженими вадами розвитку легенів і грудної клітки у плода / О. В. Нідельчук, Т. В. Авраменко, І. Ю. Гордієнко, Г. О. Гребініченко                   // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 55-58.

 1. Бенюк В. О. Сучасні аспекти етіології та патогенезу істміко-цервікальної недостатності / В. О. Бенюк, Н. Г. Корнієць, В. Ф. Олешко // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 10-14.
 2. Бурка О. А. Парвовирус В19 в практике акушера-гинеколога / О. А. Бурка, И. В. Сидорова // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. – С. 53-56.
 3. Бутенко Л. П. Роль проангіогенних факторів у формуванні структур плацентарного бар´єру у вагітних із вродженими вадами серця та анемією  / Л. П. Бутенко, С. М. Килихевич, Ю. В. Давидова // Перинатология и Педиатрия. – 2018. – № 3. – С. 27-30.
 4. Вдовиченко Ю. П. Анемія вагітних – фактор ризику розвитку акушерської та перинатальної патології / Ю. П. Вдовиченко, О. М. Гопчук   // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. – № 4. – С. 51-55.
 5. Ведення вагітності на тлі ретрохоріальної гематоми у І триместрі гестації / Т. Г. Романенко, Г. М. Жалоба, Л. Ю. Стаселович, К. І. Вороніна // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 118-124.
 6. Воробей Л. І. Особливості перебігу пологів у жінок з перинатальними втратами в анамнезі / Л. І. Воробей // Здоровье женщины . – 2018. – № 7. – С. 66-68.
 7. Герман Ю. В. Спокуса кесаревим розтином / Ю. В. Герман,  Д. О. Григурко // Здоровье женщины. – 2018. – № 7. – С. 22-25.
 8. Говсєєв Д. О. Профілактика акушерської та перинатальної патології у жінок із повторною прееклампсією та тромбофіліями в анамнезі / Д. О. Говсєєв // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 61-64.
 9. Григоренко А. Н. Прогестерон «против» прогестерона. Новые звенья в патогенезе и будущие стратеги в лечении миомы матки / А. Н. Григоренко // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. – № 5. – С. 77-81.
 10. Гріжимальський Є. В. Сучасні методи купірування больового синдрому в акушерстві та гінекології / Є. В. Гріжимальський // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. – № 4. – С. 30-35.
 11. Дубчак А. Є. Вагінальний мікробом у жінок з безплідністю, яким було проведено хірургічне лікування на придатках матки / А. Є. Дубчак, О. В. Мілєвський, Н. М. Обейд // Здоровье женщины. – 2018. – № 8. – С. 98-102.
 12. Ентеросорбція в лікуванні раннього токсикозу вагітних групи високого ризику / А. О. Огородник, А. Ю. Лиманська, А. О. Тарнавська, Ю. В. Давидова  // Перинатология и Педиатрия. – 2018. – № 3. – С. 40-44.
 13. Єфіменко О. О. Вплив ожиріння на розвиток гіперплазії ендометрія в жінок різного віку / О. О. Єфіменко, К. Д. Дейнюк // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. – С. 28-33.
 14. Жеребак Н. М. Гормональний профіль у вагітних з хронічними гастритами на тлі ранніх гестаційних ускладнень / Н. М. Жеребак, О. П. Гнатко // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 45-47.
 15. Жиме, Нунга Крістіна. Тактика ведення вагітності у жінок з рубцем на матці, які багато народжували / Нунга Крістіна Жиме // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 70-72.
 16. Заболотін А. В. Діагностика та ендоскопічне лікування аномалій розвитку матки / А. В. Заболотін // Здоровье женщины. – 2018. – № 8. – С. 94-97.
 17. Захарченко Н. Ф. Особливості гормонального гомеостазу в пацієнток із клімаксом на тлі ендометріозу / Н. Ф. Захарченко, Н. В. Коваленко, І. М. Ретунська // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. – С. 34-38.
 18. Калугина Л. В. Мио-инозитол: терапевтические возможности и прегравидарная подготовка при синдроме поликистозных яичников / Л. В. Калугина, Т. И. Юско // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. –         С. 40-45.
 19. Камилова М. Я. Особенности течения беременности, родов и перинатальные исходы у многорожавших женщин с анемией / М. Я. Камилова, Дж. М. Хокимов, З. Н. Салимова // Здоровье женщины. – 2018. – № 8. – С. 43-46.
 20. Камінський А. В. Особливості вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю та психосоматичними порушеннями / А. В. Камінський, В. В. Суменко // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 50-53.
 21. Квашенко В. П. Значительное улучшение репарации шейки матки после оперативных вмешательств под влиянием специфической противовоспалительной терапии / В. П. Квашенко, И. Н. Сапожак  // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. – № 5. – С. 28-31.
 22. Кравченко О. В. Сучасні підходи до корекції дисбіозу піхви у вагітних після антибактеріальної терапії / О. В. Кравченко // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 62-64.
 23. Кравченко О. В. Сучасні погляди на лікування плацентарної дисфункції у вагітних після ЕКЗ / О. В. Кравченко // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 6. – С. 30-34.
 24. Кулагина Н. В. Лечение диффузной дисгормональной дисплазии молочных желез у пациенток в периоде менопаузального перехода  / Н. В. Кулагина // Здоровье женщины . – 2018. – № 7. – С. 84-88.
 25. Маркін Л. Б. Особливості ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода / Л. Б. Маркін, О. О. Матвієнко // Здоровье женщины. – 2018. - № 9. – С. 19-20.
 26. Маркін Л. Б. Роль гемодинамічних процесів у змінах матки під час пологів у вагітних із первинною артеріальною гіпотонією / Л. Б. Маркін, О. І. Попович // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 2. – С. 58-62.
 27. Моцюк О. Б. Прогнозування плацентарної дисфункції у жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок / Ю. Б. Моцюк // Здоровье женщины. – 2018. – № 7. – С. 69-74.
 28. Назаренко Л. Г. Актуальні питання вибору способу розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі / Л. Г. Назаренко // Здоровье женщины. – – № 7. – С. 10-14.
 29. Наумчик А. Н. Миелопрофилеративные заболевания и беременность: акушерские и перинатальные аспекты / А. Н. Наумчик, Ю. В. Давыдова // Перинатология и Педиатрия. – 2018. – № 3. – С. 52-55.
 30. Особенности заместительной гормональной терапии при преждевременной недостаточности яичников // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. – № 5. – С. 55-59.
 31. Особливості гормонального гомеостазу у жінок з порушеним дозріванням шийки матки / І. А. Жабченко, І. С. Ліщенко, О. Р. Сюдмак, О. М. Бондаренко // Здоровье женщины. – 2018. – № 8. – С. 38-42.
 32. Ошовський В. І. Шляхи оптимізації моніторингу хронічної га гострої гіпоксемії плода / В. І. Ошовський // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 48-50.
 33. Патология гемостаза и невынашивание беременности / В. П. Вознюк, С. В. Бурнаева, Е. П. Вдовина, А. С. Янюта // Здоровье женщины. – 2018. -                   № 10. – С. 65-67.
 34. Передчасні спонтанні пологи та ведення пологів: рекомендації Європейської асоціації перинатальної медицини // Перинатология и Педиатрия. – 2018. – № 3. – С. 7-26.
 35. Пологовий центр - нова ланка акушерської допомоги в Україні     / М. В. Макаренко, Д. О. Говсєєв, І. В. Сокол [ та ін.] // Здоровье женщины . – 2018. – № 7. – С. 17-21.
 36. Послеоперационная боль у пациенток после лапароскопических операций в гинекологии / А. О. Волков, Е. Н. Клигуненко, В. В. Луценко,        П. А. Браила // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 6. – С. 78-83.
 37. Пренатальная дианостика фенилкетонурии и двусторонней агенезии почек у одного плода / Н. П. Веропотвелян, Г. В. Макух, Л. Б. Чорна [и др] // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. – С. 16-20.
 38. Романенко Т. Г. Ефективність нестероїдних протизапальних препаратів під час лікування синдрому хронічного тазового болю / Т. Г. Романенко, О. М. Суліменко // Здоровье женщины . – 2018. – № 7. – С. 111-115.
 39. Романенко Т. Г. Профілактика акушерських ускладнень на тлі ретрохоріальної гематоми в І триместрі вагітності / Т. Г. Романенко, О. М. Суліменко // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 4. – С. 60-66.
 40. Сенчук А. Я. Органозберігальна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією / А. Я. Сенчук, Р. М. Закордонець, І. І. Чермак // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 2. –                 С. 77-81.
 1. Споживання морепродуктів під час вагітності та його вплив на розвиток нервової системи у дитинстві (дослідження ALSPAC): обсерваційне когортне дослідження / Joseph R Hibbeln, John M Davis, Colin Steer, Pauline Emmett // Здоровье женщины. – 2018. – № 7. – С. 56-65.
 2. Сучасний погляд на оптимальну терапію ВПЛ-асоційованої патології шийки матки на тлі вагінального дисбіозу / О. А. Таран, О. В. Булавенко, Д. Г. Коньков, Т. В. Лобастова // Репродуктивна ендокринологія. – 2018.- № 6. – С. 16-20.
 3. Чорненька Г. М. Поліпозна трансформація ендометрія: особливості діагностики в жінок із непліддям / Г. М. Чорненька, Ю. І. Кузик // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. - № 2. – С. 94-99.
 4. Шевченко А. О. Психоемоційні аспекти стану вагітних із загрозою передчасних пологів / А. О. Шевченко, Ю. Я. Круть // Здоровье женщины. – 2018. - № 10. – С. 51-55.
 5. Эктопическая шеечная беременность, осложненная массивным кровотечением // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. – № 4. – С. 63-64.
 6. Яковенко Л. Ф. Білки теплового шоку у діагностиці та прогнозуванні порушень репродуктивної функції у жінок / Л. Ф. Яковенко, О. В. Ромащенко, І. В. Крупська // Здоровье женщины . – 2018. – № 7. – С. 77-83.

Військова медицина

 Роль військово-медичної служби у формуванні хімічної безпеки в Україні: післядипломна підготовка військових токсикологів / Л. А. Устінова, М. І. Барасій, О. А. Євтодьєв [та ін.] // Медицина неотложных состояний. –          - № 7. – С. 65-71.

 1. Сучасний стан системи медичного захисту військовослужбовців Збройних сил України в умовах радіаційно-ядерних загроз та тероризму / С. О. Моргун, Л. А. Устінова, М. І. Барасій [та ін.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 7. – С. 83-87.
 2. Сучасні методи токсико-гігієнічної оцінки бойового єдиного комплекту військовослужбовців Збройних сил України / С. О. Моргун, Л. А. Устінова, М. І. Барасій [та ін.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 7. –                           С. 78-82.

 

Медсестринська справа

 Майборода О. В. Роль медичної сестри в профілактиці ускладнень ішемічного інсульту / О. В. Майборода, О. Л Сидоренко // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 4-7.

 1. Роль медичної сестри в проведенні спинномозкової пункції при черепно-мозковій травмі / Б. В. Дорошенко, Я. М. Кіцак, Р. М. Ляхович, М. Я. Джус // Медсестринство. – 2018. – № 3. – С. 8-10.
 2. Ряженко О. В. Медсестринська діяльність в профілактиці кровотеч під час вагітності, пологів та в ранньому післяпологовому періоді / О. В. Ряженко // Магістр медсестринства. – 2018. – № 2. – С. 108-116.