Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Шаблоны Joomla 3 тут

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Липень-вересень 2019 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Андрух В. С. Сучасні аспекти безперервного професійного розвитку лікарів у сфері охорони здоров’я України / В. С. Андрух, В. Н. Андрух, М. В. Слободян // Практикуючий лікар. – 2019. – № 2. – С. 5-8.
 2. Атестація – 2019 у запитаннях та відповідях: для атестаційних комісій  // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 6. – С. 19-34.
 3. Атестація лікарів // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 6. – С. 3-18.
 4. Брацюнь О. П. Роль сімейного лікаря у наданні загальної паліативної допомоги: міжнародний досвід / О. П. Брацюнь // Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 14-17.
 5. Ліцензування медичної практики // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 6. – С. 35-48.
 6. Мовний закон – 2019 : Про що повинен пам’ятати медпрацівник                     // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 7. – С. 6-8.
 7. Савка Г. В. Стан, проблеми і перспективи впровадження паліативної та хоспісної допомоги в Україні / Г. В. Савка // Медсестринство. – 2019. – № 2. –  С. 26-30.
 8. Січкоріз О. Є. Головні аспекти підготовки сімейного лікаря в Україні / О. Є. Січкоріз // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – України. – 2018. – № 4. – С. 38-43.
 9. Яковлєва О. Г. Основні шляхи становлення і розвитку сімейної медицини в Україні як основа реорганізації первинної медико-санітарної допомоги населенню / О. Г. Яковлєва // Медсестринство. – 2019. – № 2. –  С. 16-21.

Медичне право 

 1. Мироненко В. «Пацієнт має право»: інформаційна політика МОЗ  / В. Мироненко // Практика управління медичним закладом. – 2019. – № 8. –                  С. 30-40.
 2. Устінов О. Безпека пацієнтів і захист прав лікарів: існує тісний зв'язок : круглий стіл, присвяч. безпеці пацієнтів у лікарнях України (8 лютого 2019 р.) / О. Устінов // Український медичний часопис. – 2019. – № 1, Т. 1. – С. 19-21.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Ацетилсаліцилова кислота у пацієнтів без кардіоваскулярних захворювань: нові дослідження та особливості національної профілактики  // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». –                – № 2. – С. 5-6.
 2. Бабенко В. В. Післяопераційний біль: можливості медикаментозної корекції / В. В. Бабенко, О. А. Єпанчінцева, В. О. Ярош // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 2. – С. 31-36.
 3. Вітаміни і мінерали для вагітних // Фармацевт Практик. – 2019. – № 3. – С. 36-37.
 4. Галушко О. А. Перший досвід застосування нового поглинача вільних радикалів Ксаврону у хворих на ішемічний інсульт / О. А. Галушко // Медицина невідкладних станів. – 2019. - № 3. – С. 63-67.
 5. Дезлоратадин – обоснованность выбора в педиатрической практике для лечения аллергопатологии // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 38-39.
 6. Корниенко А. М. Оценка эффективности и переносимости препарата Нормовен в комплексной терапии хронического бактериального простатита              / А. М. Корниенко, М. А. Щербак // Здоровье мужчины. – 2019. – № 1. –                    С. 54-58.
 7. Кочуєва М. М. Антигістамінна терапія: левоцетиризин у практиці сімейного лікаря / М. М. Кочуєва, А. В. Рогожин // Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 25-30.
 8. Лутай М. І. Персоналізована антиангінальна терапія: роль ранолазину  / М. І. Лутай, Г. Ф. Лисенко // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 10-13.
 9. Нефропротекторный эффект лизиноприла (Липрил) у пациентов с сахарным диабетом и артериальной гипертензией // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 1. – С. 53-59.
 10. Підтвердження біоеквівалентності лікарського засобу Небіволол-Дарниця, таблетки, лікарському засобу Небілет®, таблетки: результати рандомізованого перехресного клінічного дослідження за участю здорових добровольців / Ж. М. Кравчук, Б. І. Артиш, В. Кубеш [та ін.] // Український медичний часопис. – 2019. – № 1, Т. 1. – С. 31-35.
 11. Рандомизированное исследование эффективности и безопасности азилсартана медоксомила в сочетании с хлорталидоном // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 19-20.
 12. Сімоний Г. Ефективність фіксованої комбінації раміприлу/амлодипіну [Хартил® АМ] у пацієнтів із гіпертензією та діабетом / Г. Сімоний // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 46-47.
 13. Тащук В. К. Нові дані про ефективність бета-адреноблокаторів у терапії артеріальної гіпертензії / В. К. Тащук // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 1. – С. 42-44.
 14. Хайтович М. В. Ліки без шкоди: менеджмент ризиків взаємодії лікарських засобів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / М. В. Хайтович // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 38-40.
 15. Цефалоспорини – одна з груп антибіотиків, яку найчастіше призначають у світі // Фармацевт Практик. – 2019. – № 3. – С. 40-41.

 Медична техніка та обладнання

 1. Шолойко Н. В. Переваги та перспективи застосування лікарських засобів у вигляді автоінжекторів та попередньо заповнених шприц-ручок  / Н. В. Шолойко, А. О. Гончар, Т. І. Лисенко // Фармацевтичний журнал. –                 – № 2. – С. 24-37.  

Туберкульоз

 1. Застосування колапсотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень / О. В. Хмель, І. А. Калабуха, В. Є. Іващенко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 57-62.   
 2. Туберкулез: история болезни // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 53.
 3. Швець О. М. Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну / О. М. Швець, О. С. Шевченко  // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 35-40.

 Онкологія

 1. Білоконь О. В. Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей: огляд літератури / О. В. Білоконь // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 1. – С. 82-86.
 2. Бондар О. В. Оцінка ефективності антибіотикотерапії у внутрішньоартеріальному та внутрішньовенному режимах у хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози / О. В. Бондар // Клінічна хірургія. – 2019. – № 3. – С. 37-40.
 3. Бурка О. А. Сучасні підходи до скринінгу на наявність раку шийки матки / О. А. Бурка, Т. М. Тутченко // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 14-18.
 4. Возіанов С. О. Негенітоуринарні ускладнення радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози: результати п´ятирічного одноцентрового когортного дослідження / С. О. Возіанов, С. М. Шамраєв, А. М. Леоненко // Здоровье мужчины. – 2019. – № 1. – С. 89-91.
 5. Войленко О. А. Зміни розміру локалізованого нирково-клітинного раку під впливом неоад’ювантної таргетної терапії / О. А. Войленко // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 18-21.
 1. Жулкевич І. В. Персоналізація в онкології: індивідуальний підхід до профілактики тромбоемболічних ускладнень при пангістеректомії  / І. В. Жулкевич, Б. Д. Кривокульський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 11-18.
 2. Застосування мультипараметричної магнітно-резонансної томографії в діагностиці клінічно значущого раку передміхурової залози / Ю. О. Мицик, Ю. С. Кобільник, Ю. Б. Борис [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 3. –                       С. 41-45.
 3. Зберегти репродуктивне здоров’я жінки: актуальні питання сучасної онкогінекології // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 24-25.
 4. Клиническое значение содержания стволовых клеток в опухолях головного мозга / Н. И. Лисяный, И. А. Гнедкова, Л. Н. Бельская [и др.]  // Онкология. – 2019. – № 2. – С. 148-152. 
 5. Лященко О. В. Больовий синдром при онкологічних захворюваннях та способи боротьби з ним / О. В. Лященко // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 3. – С. 182-185.
 6. Можливості променевих методів у діагностиці злоякісних пухлин яєчника / Г. В. Лаврик, Т. С. Головко, Л. А. Шевчук, О. О. Бакай // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 34-41.
 7. Мультимодальна програма “Fast track surgery” в лікуванні раку молочної залози / І. М. Мотузюк, О. І. Сидорчук, Є. В. Костюченко [та ін.]  // Клінічна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 43-48.
 8. Неоад´ювантна та ад´ювантна селективна внутрішньоартеріальна регіональна хіміотерапія у хворих з раком підшлункової залози / М. Ю. Ничитайло, М. С. Загрійчук, В. А. Кондратюк [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 22-24.
 9. Особливості прогресії раку грудної залози після лікування / Ю. Я. Чупровська, О. І. Іващук, В. Ю. Бодяка, Ю. Г. Церковний // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 46-49.
 10. Передракові стани і рак шийки матки у вагітних: цитологічна діагностика та клінічні аспекти // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 42-43.
 11. Пославська О. В. Метастази карциноми з клітин Меркеля з погляду діагностики пухлин невідомої первинної локалізації / О. В. Пославська // Медичні перспективи. – 2019. – № 1. – С. 40-45.
 12. Прогностичні молекулярно-біологічні маркери злоякісної фіброзної гістіоцитоми / О. О. Литвиненко, В. Ф. Коноваленко, Ю. В. Швець [та ін.]  // Онкология. – 2019. – № 2. – С. 142-147.
 13. Променеві методи дослідження у моніторингу лікування хворих на метастатичний рак піхви / Т. С. Головко, В. С. Іванкова, О. О. Бакай [та ін.] // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 50-54.
 14. Семенчук Т. Тривога та стрес серед онкохворих пацієнтів / Т. Семенчук // Практика управління медичним закладом. – 2019. – № 7. – С. 40-48.
 15. Современное представление о скрининге рака предстательной железы: организация медицинской помощи в условиях амбулаторного звена / С. В. Попов, И. Н. Орлов, Л. А. Карасаева [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 11-12.
 16. Современный подход к профилактике рака молочной железы: роль маммологических скрининговых программ и прескрининговых методик  // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». –          – № 4. – С. 22-23.
 17. Сучасні підходи до діагностики та лікування злоякісних захворювань : наук.-практ. конф. для молодих вчених, (м. Київ, 22 березня 2019р.) // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 58-62.
 18. Триполка С. А. Дерматомиозит как паранеопластический синдром при раке молочной железы у пациентки молодого возраста в период лактации: клинический случай / С. А. Триполка, Ю. Н. Губченко // Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 58-64.  
 19. Яценко Л. Д. Обґрунтування застосування препаратів платини при лікуванні тричі негативного раку грудної залози / Л. Д. Яценко // Клінічна онкологія. – 2019. – № 1. – С. 14-17.

 Педіатрія

 1. Бронхіоліт у дітей : клінічна настанова, заснована на доказах // Современная педиатрия. – 2019. – № 3. – С. 81-109.
 2. Зотова О. Кашель у дітей: алгоритм дій сімейного лікаря / О. Зотова // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 36-37.
 3. Казицька Н. М. Особливості перебігу неонатального гемохроматозу: клінічний випадок / Н. М. Казицька, Т. І. Степаненко, С. О. Дробич  // Современная педиатрия. – 2019. – № 3. – С. 50-55. 
 4. Колоскова О. К. Етіологічна діагностика гострого тонзилофарингіту у дітей / О. К. Колоскова, Л. А. Іванова, І. Б. Горбатюк // Современная педиатрия. – 2019. – № 3. – С. 8-12.
 5. Конопліцький Д. В. Мініінвазивне лікування гемангіом у дітей / Д. В. Конопліцький // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 1. – С. 11-17.
 6. Косминіна Н. С. Лихоманка невідомого походження у дітей / Н. С. Косминіна // Современная педиатрия. – 2019. – № 3. – С. 44-49.
 7. Костюк О. О. Мікробіота грудного молока: вплив на формування мікробіоценозу новонародженого / О. О. Костюк, Т. П. Гавриленко,  О. О. Коляда // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 1. – С. 19-23.
 1. Мокия-Сербина С. А. Современные рекомендации по выбору антибиотиков для лечения внебольничных пневмоній у детей в амбулаторной практике / С. А. Мокия-Сербина, Т. В. Литвинова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 1. – С. 4-10.
 2. Напрєєнко О. К. Депресії при посттравматичному стресовому розладі у дітей та підлітків / О. К. Напрєєнко, Д. І. Марценковський // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 34-37.
 3. Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці / В. М. Дудник, І. І. Андікевич, А. В. Хромих, К. В. Хромих // Український журнал дитячої ендокринології. – 2019. – № 1. – С. 45-48.
 4. Хайтович М. В. Безпечність застосування нейроадаптогенів Когівіс і Сілента в педіатричній практиці / М. В. Хайтович // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 3. – С. 57-61.
 5. Харчова алергія на білок коров’ячого молока чи непереносимість лактози? Принципи диференціальної діагностики й дієтотерапії / С. Л. Няньковський, О. С. Няньковська, Г. М. Троцький, Н. В. Камуть                           // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 3. – С. 43-48.
 6. Цимбаліста О. Л. Актуальні проблеми діагностики і лікування окремих спадкових захворювань легень у дітей : лекція / О. Л. Цимбаліста, Н. Я. Митник // Современная педиатрия. – 2019. – № 3. – С. 74-80.

 Медична радіологія. Рентгенологія

 1. Гуда Б. Б. Сучасні підходи до призначення радіойод-діагностики та радіойод-терапії хворим, прооперованим із приводу папілярної карциноми щитоподібної залози / Б. Б. Гуда, С. В. Гулеватий, М. Д. Тронько // Ендокринологія. – 2019. – № 2. – С. 109-115.  
 2. Захарченко Т. Ф. Порівняльна оцінка активності клітин вродженого імунітету в пацієнтів із доброякісними та злоякісними захворюваннями щитоподібної залози після радіойодотерапії / Т. Ф. Захарченко, С. В. Гулеватий, І. П. Волинець // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – № 3. – С. 31-37.
 3. Носик О. В. Оцінка дозових навантажень та якості зображення при скринінгових мамографічних дослідженнях / О. В. Носик, Л. Л. Стадник // Онкология. – 2019. – № 2. – С. 159-164.    
 4. Хоменко І. М. Удосконалення системи радіаційно-гігієнічного моніторингу об’єктів довкілля в зонах спостереження українських атомних електростанцій як основа радіаційної безпеки / І. М. Хоменко, Н. В. Закладна // Медичні перспективи. – 2019. – № 1. – С. 80-86.

 Медицина невідкладних станів

 1. Вишинська М. Б. Інтенсивна терапія компенсованої гастроінтестинальної дисфункції в пацієнтів із черепно-мозковою травмою  / М. Б. Вишинська, О. Р. Яєчник // Медицина невідкладних станів. – 2019. –                № 4. – С. 116-121.    
 2. Кравец О. В. Анализ гемодинамического ответа при разных режимах инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска при острой абдоминальной патологии / О. В. Кравец // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 27-31.
 3. Методичні рекомендації ESPEN щодо клінічного харчування у відділенні інтенсивної терапії // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 2. – С. 39-88.
 4. Міщук В. Р. Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника : огляд літератури / В. Р. Міщук // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 4. – С. 45-50.
 5. Підгірний Я. Гостре пошкодження нирок у клініці інтенсивної терапії / Я. Підгірний, О. Русин, І. Яковлев // Медицина невідкладних станів. – 2019. –          № 4. – С. 82-87.
 6. Роль сукцинатоксидазного окисления в интенсивной терапии тяжелой черепно-мозговой травмы / В. И. Черний, И. А. Андронова, Г. А. Городник [и др.] // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 4. – С. 128-138.
 7. Туркевич О. М. Особливості застосування концепції відкритих легень при респіраторній терапії тяжкої негоспітальної пневмонії / О. М. Туркевич, О. П. Закотянський // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 4. – С. 103-108.
 8. Фесенко У. А. Клінічні випадки симптоматичної гіпонатріємії  / У. А. Фесенко, О. С. Степанюк, Т. Б. Жовнір // Медицина невідкладних                станів. – 2019. – № 4. – С. 155-160.
 9. Філик О. В. Відлучення від штучної вентиляції легень у пацієнта з постгіпоксичною енцефалопатією та центральною гіпертермією / О. В. Філик // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 4. – С. 149-154.   

 

Внутрішні хвороби

 1. Алгоритми діагностично-лікувальних навичок і вмінь із внутрішніх хвороб для лікаря загальної (сімейної) практики : Захворювання шлунково-кишкового тракту, нирок та сечовивідних шляхів / В. І. Кривенко, С. П. Пахомова, О. П. Федорова [та ін.] ; за ред. В. І. Кривенка // Бібліотечка практикуючого лікаря. – 2019. – № 6, Кн. 2. – 192 с.
 2. Белявская Ю. В. Ревматоидный артрит и поражение органов дыхания: сочетание с определяющим значением / Ю. В. Белявская // Український ревматологічний журнал. – 2019. – № 2. – С. 22-31.
 3. Головач И. Ю. Системная красная волчанка в практике семейных врачей: ответы на часто задаваемые вопросы / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». –                 – № 2. – С. 27-29, 52-53.
 4. Ковалева О. Н. Семантический анализ и клиническое значение коморбидности и мультиморбидности / О. Н. Ковалева // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 79-86.
 5. Недашківський С. М. Медикаментозно зумовлені ураження печінки: принципи діагностики, патологічні зміни й підходи до лікування  / С. М. Недашківський // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 2. – С. 71-78.
 6. Печеночная энцефалопатия: классификация, диагностика и лечение  / С. А. Лихачев, В. Е. Супрун, С. В. Коротков, А. М. Дзядзько // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. –                         С. 30-31.
 7. Хухліна О. С. Ультрасонографічні та патоморфологічні маркери стеатозу печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від наявності коморбідної хронічної хвороби нирок (хронічний пієлонефрит) та ожиріння / О. С. Хухліна, А. А. Антонів // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 25-32.  

 

Серцево-судинні хвороби

 1. Вміст лейкоцитів у периферичній крові та прогноз у хворих на інфаркт міокарда, яким проведено тромболітичну терапію / В. Й. Целуйко, О. Е. Матузок, Н. Є. Міщук, Л. М. Яковлева // Серце і судини. – 2019. – № 1. –         С. 53-58.
 2. Геник С. М. Тромбофілія як причина тромбозу атипових хірургічних локалізацій / С. М. Геник // Хірургія України. – 2019. – № 1. – С. 91-97.
 3. Головач І. Ю. Алгоритми лікування системної склеродермії із переважним ураженням серця, розвитком легеневої артеріальної гіпертензії та інтерстиціальним ураженням легень згідно з сучасними рекомендаціями  / І. Ю. Головач, Є. Д. Єгудіна // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 1. –                      С. 60-68.
 4. Ефективність препарату Адвокард у комплексному лікуванні пацієнтів після перенесеного гострого коронарного синдрому з елевацією сегмента ST на ранніх етапах реабілітації / В. О. Шумаков, Н. М. Терещенко, О. В. Волошина, І. Е. Малиновська // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 50-51.
 5. Інфаркт міокарда та серцева недостатність : новини кардіології 2018 року // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2019. – № 1. – С. 64-68.
 6. Клінічний випадок дисметаболічної кардіоміопатії у практиці сімейного лікаря / Л. Ф. Матюха, О. В. Процюк, Л. В. Клименко, О. Ю. Боюка // Сімейна медицина. – 2019. – № 2. – С. 6-10.
 7. Королюк О. Четверте універсальне визначення інфаркту міокарда (ESC, 2018) // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 12-14.
 8. Левицька Л. В. Медико-соціальні аспекти відновного лікування хворих на інфаркт міокарда з коморбідним цукровим діабетом / Л. В. Левицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. –  С. 69-74.
 9. Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця / О. М. Грицай, Я. В. Скибчик, І. Ю. Мокрик [та ін.]  // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія – 2019. – № 1. – С. 5-13.
 10. Мостбауер Г. В. Ураження коронарних артерій при неспецифічному аортоартеріїті / Г. В. Мостбауер, М. Б. Джус // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 21-23, 36-38.
 11. Персоналізовані підходи до первинної профілактики серцево-судинних захворювань / Г. Д. Фадєєнко, Г. С. Ісаєва, В. Ю. Гальчінська, Т. М. Бондар  // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 14-24.
 12. Поживні речовини й харчові добавки для лікування високого нормального артеріального тиску: консенсусний документ на основі доказів / F.G. Arrigo [и др.] // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2. – С. 32-46.
 13. Рекомендації – 2019 Американського коледжу кардіології (АСС) / Американської асоціації серця (АНА) з первинної профілактики серцево-судинних захворювань // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2. – С. 53-62.
 14. Рекомендації Європейського товариства кардіологів і Європейського товариства гіпертензії з лікування артеріальної гіпертензії 2018 р.: вибрані розділи // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 2. – С. 63-74.
 15. Рекомендації щодо ведення пацієнтів із серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. – С. 41-42; 44.
 16. Скибчик В. А. Клінічний перебіг та ре моделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій / В. А. Скибчик, Ю. П. Мелень  // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія – 2019. – № 1. – С. 21-28.
 17. Стрільчук Л. М. Місце магнітно-резонансної томографії серед методів діагностики кардіоваскулярних захворювань : огляд літератури / Л. М. Стрільчук, І. В. Шумлянський, Л. А. Ільницька // Практикуючий лікар. – 2019. – № 2. – С. 38-43.
 18. Сучасний погляд на ефективний контроль артеріального тиску у пацієнтів із високим ризиком серцево-судинних ускладнень // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2019. – № 2. –             С. 25-26.
 19. Фібриляція передсердь при гострому коронарному синдромі: клініко-амнестичні особливості та вплив на перебіг / В. Й. Целуйко, Ф. Б. Салем, Н. А. Лопіна, І. В. Кузнецов // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія – 2019. – № 1. – С. 29-36.

 Хвороби органів дихання

 1. Амбулаторне ведення пацієнтів з інфекціями нижніх дихальних шляхів: фокус на кларитроміцин // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 25-26.
 2. Білоконь О. В. Сучасні методи діагностики доброякісних та злоякісних новоутворень легень у дітей / О. В. Білоконь // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 2. – С. 79-83.
 3. Величко В. І. Поширеність коморбідних станів та модифікованих факторів ризику у пацієнтів з бронхіальною астмою / В. І. Величко, Я. І. Бажора, Г. О. Данильчук // Сімейна медицина. – 2019. – № 1. – С. 119-122.
 4. Глумчер Ф. С. Современные концепции искусственной вентиляции легких / Ф. С. Глумчер, С. А. Дубров, Е. Ю. Демин // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 2. – С. 7-30.
 5. Приверженность пациентов к ингаляционной терапии и ее влияние на течение хронического обструктивного заболевания легких // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 40-41.
 6. Стрильчук Л. Аллергические заболевания: оптимальное решение актуальных проблем / Л. Стрильчук // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 42-44.
 7. Чернявський В. В. Критична оцінка ролі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби в розвитку симптомів з боку верхніх дихальних шляхів  / В. В. Чернявський, А. Є. Байло, В. В. Тіщенко // Здоров’я України. – 2019. –                  № 7. – С. 34-35.
 8. Яковенко О. К. Рідкісні інтерстиційні захворювання легень як міждисциплінарна проблема : Клінічний випадок лімфангіолейоміоматозу, асоційованого з комплексом туберозного склерозу / О. К. Яковенко, Р. Б. Сидор, О. В. Соловей // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 1. – С. 22-26.

 Оториноларингологія

 Зотова Е. Боль в горле при фарингите: проблема и возможности ее безопасного решения / Е. Зотова // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 5.

 1. Основні методи підвищення ефективності лікування гострих та хронічних риносинуситів // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 20-21.
 2. Попович В. І. Гострий тонзиліт: концептуальні положення діагностики / В. І. Попович // Здоров´я України. – Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2019. – № 1. – С. 8-9.

 Захворювання органів травлення

 1. Бабінець Л. С. Вікові аспекти стану кісткової тканини при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, Н. О. Шевченко, І. М. Галабіцька // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 70-74.
 2. Сучасний підхід до фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у вагітних / Н. В. Драгомирецька, М. В. Калініченко, Г. М. Іжа, І. Б. Заболотна // Український медичний часопис. – 2019. – № 1. – Т. 1. –                  С. 65-67.  

 

Стоматологія 

 1. Динаміка мікробіома імпланто-ясенного і протезного з’єднання у пацієнтів із мостоподібними протезами з опорою на дентальні імплантати / Р. Ш. Гветадзе, А. Ю. Дмитрієв, Н. А. Дмитрієва [та ін.] // Новини           стоматології. – 2019. – № 2. – С. 44-49.
 2. Конехо Х. CAD/CAM протезування на імплантатах: коронки на імплантатах з гібридної кераміки / Х. Конехо // Новини стоматології. – 2019. – № 2. – С. 56-57.      
 3. Кононова О. В. Віддалені результати лікування хворих на генералізований пародонтит з проявами психоемоційного стресу / О. В. Кононова // Новини стоматології. – 2019. – № 2. – С. 6-10.
 4. Луцкая І. К. Повна пряма реставрація верхніх центральних різців / І. К. Луцкая, І. О. Білоіваненко // Новини стоматології. – 2019. – № 2. –                 С. 33-37.      
 5. Отбеливание, инфильтрация и восстановление // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 4/5. – С. 4-6.
 6. Палков Т. А. Вимоги до параметрів кута збіжності при препаруванні зубів під сучасні види незнімних зубних протезів : огляд літератури / Т. А. Палков // Новини стоматології. – 2019. – № 2. – С. 39-42.
 7. Радучич О. Стоматологічне здоров’я і вагітність: особливості, обмеження, ризики : І Український стоматологічний конгрес з міжнародною участю «Інтегрована медицина та стоматологія», (м. Київ, 8-9 лютого 2019 р.) / О. Радучич // Український медичний часопис. – 2019. – № 1, Т. 1. – С. 17-18.
 8. Скрипа О. Л. Частота діагностованих скронево-нижньощелепних розладів у хворих із переломами нижньої щелепи залежно від локалізації та віку / О. Л. Скрипа // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 1. – С. 33-39.
 9. Чопчик В. Д. Стратегічне планування бізнес-діяльності стоматологічного центру, основаного на засадах державно-приватного партнерства / В. Д. Чопчик, Н. М. Орлова // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 26-31.
 10. Ярова С.П. Химический состав дентина зубов, пораженных пришеечным кариесом, в зависимости от глубины микротрещин эмали  / С. П. Ярова, И. И. Заболотная // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 1. – С. 4-10.

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Королюк О. Реферативний огляд рекомендацій 2018 року з клінічної практики в Канаді для профілактики та лікування цукрового діабету  / О. Королюк // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 63-65.
 2. Мисюра Е. В. К вопросу комплексного лечения больных сахарным диабетом: на что обратить внимание клиницисту / Е. В. Мисюра // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 61-62.
 3. Паньків В. І. Сучасний погляд на патогенетичне лікування діабетичної полінейропатії / В. І. Паньків // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 54-55.
 4. Соколова Л. К. Сахарный диабет и ожирение: актуальная проблема и эффективное решение : по матер. рек. ADA (2019) и ADA/EASD (2018)  / Л. К. Соколова // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 57-59.
 5. Тронько М. Д. Виклики та реалії сучасної ендокринологічної служби: фундаментальна та прикладна наука в клінічній ендокринології / М. Д. Тронько // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 50-52.
 6. Чукур О. О. Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України / О. О. Чукур // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 19-25.

 

Дерматологія 

 1. Кадыгроб И. В. В помощь практическому врачу: отечественный препарат для лечения атопического дерматита / И. В. Кадыгроб, Н. В. Хитрина, Н. В. Гуцу // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 2. – С. 16-21.
 2. Kapur, Sandeep Атопічний дерматит / S. Kapur, W. Watson, S. Carr  // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 1. – С. 46-51.
 3. Карвацька Ю. П. Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у пацієнтів з вугровою хворобою, які мешкають у йододефіцитному регіоні / Ю. П. Карвацька, О. І. Денисенко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 2. – С. 18-24.
 1. Когут І. Й. Клініко-економічна ефективність застосування камфорної олії при дерматиті, асоційованому з нетриманням / І.Й. Когут, С.О. Галникіна  // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. –      № 4. – С. 69-74.
 2. Кутасевич Я. Ф. Кандидозний оніхомікоз як можливе ускладнення при використанні гель-лаку / Я. Ф. Кутасевич, І. О. Олійник, К. Г. Супрун  // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 2. – С. 50-52. 
 3. Наумова О. А. Аллергическая реакция на никель / О. А. Наумова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 2. – С. 11-15.
 4. Применение сертаконазола в амбулаторной практике / И. В. Хамаганова, Д. Ф. Кашеваров, Е. Н. Маляренко, М. В. Максимова                         // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 24-25.
 5. Савоськина В. А. Современные терапевтические подходы в терапии грибковых инфекций кожи и ее придатков в практике дерматолога / В. А. Савоськина // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 2. – С. 53-60.
 6. Цепколенко Г. В. Неінвазивні інструментальні методи в оцінці структурно-функціональної основи старіння шкіри / Г. В. Цепколенко // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 2. – С. 27-30. 
 7. Черновол А. С. Современные аспекты наружной терапии микозов различной локализации / А. С. Черновол // Дерматологія та венерологія. –   – № 2. – С. 62-64.

 

Урологія 

 1. Білоруський Б.-Б. О. Ефективність лікування хворих із уретеролітіазом різними методами / Б.-Б. О. Білоруський // Урологія. – 2019. – № 2. – С. 145-152.
 2. Горовий В. І. Історичні аспекти вивчення проблеми нетримання сечі у жінок / В. І. Горовий // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 29-35.
 3. Ехінококоз в урології. Паразитарна кіста малого таза. Клінічний випадок / О. І. Ткаченко, О. М. Чайка, С. Г. Четверіков, В. В. Лисаченко  // Урологія. – 2019. – № 2. – С. 165-168. 
 4. Лечение ненейрогенных симптомов нарушенного мочеиспускания у мужчин, включая доброкачественную простатическую обструкцию : Клинические рекомендации Европейской ассоциации урологии / S. Gravas [и др.] // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. –  № 1. – С. 24-27.
 5. Місце нестероїдних протизапальних препаратів у лікуванні хронічного простатиту та синдрому хронічного тазового болю // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 8-9.
 6. Пасєчніков С. П. Сучасні аспекти лікування інфекцій сечових шляхів / С. П. Пасєчніков, Я. М. Клименко // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 16-18.
 7. Поворознюк М. В. Значення варикоцеле серед причин порушень дітородної здатності у чоловіків із безпліддям у шлюбі / М. В. Поворознюк  // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 20-21.
 8. Слободянюк В. А. Ефективність екстракорпоральної ударно-хвильової літотрипсії у лікуванні сечокам´яної хвороби / В. А. Слободянюк // Здоровье мужчины. – 2019. – № 1. – С. 86-88.
 9. Солнцева А. В. Диагностический поиск причин развития первичной надпочечниковой недостаточности у детей / А. В. Солнцева, Н. В. Волкова // Український журнал дитячої ендокринології. – 2019. – № 1. – С. 60-68.
 10. Черненко В. В. Патогенез, діагностика та лікування кристалурій / В. В. Черненко // Здоров’я України. – Сер. «Урологія. Нефрологія. Андрологія». – 2019. – № 1. – С. 2-4.

 

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія 

 1. Досвід проведення системного тромболізису при ішемічному інсульті у хворих похилого віку / Г. Г. Симоненко, Л. В. Дубініна, Р. А. Мокринський [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 49-52.
 2. Зубатюк О. В. Депрессивные расстройства: современный взгляд на проблему / О. В. Зубатюк // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 16-17.
 3. Клиническая полезность диагностических руководств МКБ-11 в отношении расстройств с тяжелым бременем болезни // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 10-11.
 4. Матусова М. Современная стратегия фармакотерапии генерализованного тревожного расстройства : по матер. междунар. неврологической конф. «Нейросимпозиум», (Г. Одесса, 11-13 сентября 2018 г.) // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 19-20.
 5. Матусова М. Фармакотерапія біполярного афективного розладу  / М. Матусова // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 8-9.
 6. Матусова М. Фармакотерапія великого депресивного розладу / М. Матусова // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. – № 1. – С. 12-13.
 7. Оценка и лечение состояний, связанных исключительно со стрессом  // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2019. –            № 1. – С. 38-40.
 8. Рижова І. П. Неврологічні та офтальмологічні прояви дисциркуляторної енцефалопатії / І. П. Рижова, О. В. Скоробогатова // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 32-35.
 9. Русланов Д. В. Школа психотерапевта: практика психокоррекции / Д. В. Русланов // Здоров’я України. – Сер. «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2018. – № 4. – С. 40-41 ; – № 1. – С. 14-15.

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Задорожная В. И. Корь в Украине: необъявленная эпидемия / В. И. Задорожная, О. А. Голубовская // Клиническая инфектология и паразитология. – 2019. – № 2. – С. 150-157.
 2. Кунинець О. Заходи профілактики внутрішньолікарняного інфікування  / О. Кунинець // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 7. – С. 16-23.
 3. Морозова Н. Дезінфектологічна профілактика інфекційних захворювань / Н. Морозова, С. Рідний // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 7. – С. 10-14.
 4. Пашков І. В. Безпосередні результати лікування нуклеотидними/нуклео-зидними аналогами у хворих на хронічний гепатит В / І. В. Пашков, С. Ф. Федорова // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 76-80.  
 5. Состояние перекисного окисления липидов и антиоксидантной системы у больных ветряной оспой / О. В. Волобуева, Н. Ф. Шустваль, Т. И. Лядова, Д. А. Волобуев // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 70-75.  

 Венерологія

 1. Вовк И. Б. Современные стандарты диагностики и лечения инфекций, передающихся половым путем / И. Б. Вовк, А. Е. Дубчак, О. Ю. Борисюк  // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». –         – № 4. – С. 14-16.

ВІЛ/СНІД 

 1. Лискина И. В. Патология легких и причины смерти среди госпитализированных взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией: патологоанатомический анализ / И. В. Лискина, Л. М. Загаба, О. Д. Николаева  // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 24-34.   
 2. Ультразвукова кавітація в лікуванні гнійних захворювань м’яких тканин у ВІЛ-інфікованих пацієнтів / Ю. О. Шиленко, Я. П. Фелештинський, В. В. Сміщук [та ін.] // Хірургія України. – 2019. – № 1. – С. 76-79.
 3. Ускладнення ВІЛ-інфекції / О. С. Шевченко, В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, О. О. Погорєлова // Туберкульоз, легеневі хвороби,                            ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 85-94.

 Хірургія 

 1. Бойко В. В. Первый опыт применения чрескожной механической тромбэктомии при острой ишемии нижних конечностей / В. В. Бойко, А. И. Питык, А. Б. Бабынкин // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. –                     С. 14-17.
 2. Відеоасистовані резекції частки легені / М. С. Опанасенко, С. М. Шалагай, Б. М. Конік [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 1. –               С. 43-46.
 3. Гастрошизис: класифікація / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. Ю. Мигур, Н. І. Грасюкова // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 2. –                   С. 50-56.    
 4. Гематомы после выполнения подтяжки лица: патогенез, классификация, профилактика / В. Д. Пинчук, И. Ю. Слюсарев, Н. И. Слюсарев, А. А. Крыжановский // Клінічна хірургія. – 2019. – № 4. – С. 9-15.
 5. Лапароскопічне лікування кіст селезінки у дітей / В. П. Притула, Д. Ю. Кривченя, А. С. Кузик [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 2. –              С. 36-40. 
 6. Лешко М. М. Хірургічне лікування хордоми крижів / М. М. Лешко, Є. І. Слинько, Т. А. Малишева // Клінічна хірургія. – 2019. – № 3. – С. 56-59.
 7. Мельник В. М. Нові реконструктивно-відновні операції при радикальному хірургічному лікуванні непухлинних захворювань товстої кишки / В. М. Мельник, О. І. Пойда, А. А. Кадір // Хірургія України. – 2019. – № 1. – С. 23-28.
 8. Опыт хирургического лечения воронкообразной деформации грудной клетки / Я. В. Фищенко, А. В. Шевчук, А. И. Сапоненко, Л. Д. Кравчук  // Клінічна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 53-56.
 9. Особливості оперативного лікування поєднаних пошкоджень трахеї та стравоходу в шийній ділянці / І. Д. Дужий, С. О. Голубничий, Я. В. Хижня, О. В. Кравець // Клінічна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 79-80.
 10. Русин В.І. Способи хірургічного лікування синдрому Mirizzi / В. І. Русин, К. Є. Румянцев, Ф. М. Павук // Клінічна хірургія. – 2019. – № 4. –                  С. 25-28.
 11. Трансанальні ендоскопічні операції при пухлинах прямої кишки / В. В. Грубнік, Р. П. Никитенко, С. П. Дягтяренко, В. В. Грубнік // Клінічна хірургія. – 2019. – № 3. – С. 15-18.
 12. Удосконалення методу штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях / В. І. Черній, Л. О. Собанська, П. О. Тополов [та ін.] // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 2. – С. 135-145.
 13. Хірургічне лікування гепатобластоми / О. Г. Котенко, М. С. Григорян, О. В. Гриненко [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 2. – С. 29-35.
 1. Черній В. І. Впровадження періопераційного анестезіологічного менеджменту у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань за принципами прискореної реабілітації / В. І. Черній, В. В. Євсєєва // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 2. –                   С. 147-153.
 2. Шевчук І. М. Хірургічне лікування низхідного гнійного медіастиніту  / І. М. Шевчук, С. С. Сніжко, С. А. Андреєщев // Клінічна хірургія. – 2019. –              № 2. – С. 3-8.
 3. Эффективность различных методов хирургического лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей / К. К. Карпенко, В. А. Черняк, Д. Е. Дубенко [и др.] // Серце і судини. – 2019. – № 1. – С. 45-52.

 Травматологія. Ортопедія

 Базисна терапія остеоартрозу: переваги хондроїтину та глюкозаміну  // Здоров’я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». –                – № 2. – С. 48-49.

 1. Бодня А. И. Исходы билатеральных повреждений пяточной кости / А. И. Бодня, Ю. В. Сухин // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 2. – С. 22-28.
 2. Головач І. Ю. Глюкокортикоїд-індукований остеопороз / І. Ю. Головач // Бібліотечка практикуючого лікаря. – 2019. – № 7. – 240 с.
 3. Головач І. Ю. Подагра: стара знайома в рамках сучасних рекомендацій / І. Ю. Головач, Є. Д. Єгудіна // Практикуючий лікар. – 2019. – № 2. – С. 9-27.
 4. Діагностика та лікування дисплазії кульшового суглоба та вродженого звиху стегна у дітей / А. Ф. Левицький, Д. В. Головатюк, О. В. Карабенюк, В. М. Вітязь // Хірургія дитячого віку. – 2019. – № 1. – С. 90-98.
 5. Коваленко О. М. Сучасні можливості лікування опікового шоку / О. М Коваленко // Хірургія України. – 2019. – № 1. – С. 84-90.
 6. Лютко О. Б. Сучасні підходи до антибіотикотерапії в травматології та ортопедії / О. Б. Лютко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 79-86.
 7. Лябах А. П. Нейрогенна артропатія стопи – ортопедична проблема                       / А. П. Лябах, А. Т. Бруско, В. М. Пятковський // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 48-51.
 8. Недосконалий остеогенез як ортопедична проблема / Ю. М. Гук, А. М. Зима, Т. А. Кінча-Поліщук, А. І. Чеверда // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 41-47.
 9. Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Герасименко, М. В. Полулях, А. М. Бабко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 19-22.
 10. Особенности лечения переломов головки бедренной кости / Н. Л. Анкин, Т. М. Петрик, В. А. Ладыка, С. Л. Дударь // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 2. – С. 27-35.
 11. Палій І. Г. Тактика безпечного ведення коморбідних хворих на остеоартрит у практиці сімейного лікаря: який вибір? / І. Г. Палій, І. В. Ткачук  // Сімейна медицина. – 2019. – № 1. – С. 25-33.
 12. Рой І. В. Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії / І. В. Рой, Н. О. Борзих, О. В. Пилипенко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 1. – С. 52-57.
 13. Сучасна стратегія ведення хворих на подагру / Л. В. Хіміон,                  О. Б. Ященко, Т. О. Ситюк [та ін.] // Сімейна медицина. – 2019. – № 1. – С. 6-11.
 14. Хмизов С. О. Лікування помірної різниці довжини нижніх кінцівок у дітей методом тимчасового двобічного блокування наросткової зони пластинами із гвинтами: перший досвід / С. О. Хмизов, В. С. Рокутов, Д. В. Єршов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 2. –               С. 43-50.    

Офтальмологія

 Бай У. А. Синдром сухого ока / У. А. Бай // Медсестринство. – 2019. – № 2. – С. 74-75.

 1. Гайдамака Т. Б. Герпетический кератит / Т. Б. Гайдамака // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 45-47.
 2. Гиалуроновая кислота в терапии синдрома сухого глаза: взгляд эксперта // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 40-41.
 3. Глаукома «+», 2019: настоящее и будущее отечественной офтальмологии // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 36-38.
 4. Глаукома та хвороба сухого ока: сучасні можливості топічного лікування // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 32-33,35.
 5. Лазерная коррекция при кератоконусе: возможности и ограничения // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 53.
 6. Мирошник Д. М. Эффективность использования энкада в лечении пигментной абиотрофии сетчатки / Д. М. Мирошник // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 62-64.
 7. Мойсеєнко Н. М. Особливості застосування нейропротекторної терапії травматичної оптичної нейропатії в клінічних умовах / Н. М. Мойсеєнко // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 41-44.
 8. Уповільнення прогресування діабетичної ретинопатії: сучасні протоколи надання допомоги // Здоров´я України. – 2019. – № 8. – С. 31.
 9. Хвороба Куссмауля-Мейєра / О. О. Андрушкова, Н. В. Малачкова, К. Ю. Гріжимальська [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 3. –                С. 52-56.   
 10. Цибульська Т. Є. Клініко-діагностичне значення порушень електролітного обміну у дітей з набутою міопією / Т. Є. Цибульська, С. В. Горбачова, Т. С. Завгородня // Офтальмологический журнал. – 2019. –                № 3. – С. 14-19. 

 Акушерство. Гінекологія

 1. Айзятулов Р. Ф. Современные аспекты бактериального вагиноза и лечебная тактика / Р. Ф. Айзятулов, Э. М. Айзятулова // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 53-55.
 2. Багатько О. В. Ретроспективний аналіз анамнезу жінок із трубно-перитонеальною формою безпліддя / О.В. Багатько // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 5-10.
 3. Ведение женщин с ожирением при беременности // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 104-121.
 4. Гичка Н. М. Особливості вагітності, пологів, стану плода та новонародженого у жінок з невиношуванням в анамнезі : ретроспективний аналіз / Н. М. Гичка // Здоровье женщины. – 2019. – № 3. – С. 44-48.
 5. Горчакова Н. О. Перспективні лікарські засоби рослинного походження в гінекології при нейроендокринних синдромах / Н. О. Горчакова, Т. Ю. Гоц, О. Ю. Галкін  // Здоров’я України. – 2019. – № 7. – С. 46-47.
 6. Дисменорея та ендометріоз у підлітків : погляд комітету експертів Американського коледжу акушерів і гінекологів // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 122-128.
 7. Жабченко І. А. Особливості перебігу пологів та стану новонароджених у вагітних із пролонгованою та переношеною вагітністю (дані ретроспективного аналізу) / І. А. Жабченко, І. С. Ліщенко // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 1. – С. 21-24.
 8. Імунологічні конфлікти вагітності: що потрібно знати // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 36-37.
 9. Квашенко В. П. Влияние санации хронических очагов инфекции на обратное развитие дисплазии шейки матки легкой степени / В. П. Квашенко, И. Н. Сапожак // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 28-29.
 10. Кедрова А. Г. Фитопрепараты в лечении гинекологических больных с выраженной масталгией / А. Г. Кедрова, С. А. Леваков // Здоровье женщины. – 2019. – № 3. – С. 72-76.
 11. Клінічний досвід в оптимізації репаративних процесів шийки матки після деструктивно-хірургічних втручань / О. А. Таран, О. В. Булавенко, Д. Г. Коньков, Т. В. Лобастова // Здоровье женщины. – 2019. – № 3. – С. 38-42.  
 12. Коррекция дефицита йода: комплексный подход и роль синергистов йода // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 20-21.
 13. Лиманська А. Ю. Основні положення лікування вагітних із нудотою та блюванням на етапі первинної ланки надання медичної допомоги  / А. Ю. Лиманська, Ю. В. Давидова // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 10-11.
 14. Назаренко Л. Г. Функціональні проби як складова частина диференційованого індивідуалізованого супроводу під час вагітності : клінічна лекція / Л. Г. Назаренко, Л. О. Гук // Здоровье женщины. – 2019. – № 4. – С. 9-13.
 15. Оптимізація лікування та профілактики рецидивів бактеріального вагінозу і вагінального кандидозу у жінок репродуктивного віку / О. В. Васьків, О. Г. Горбатюк, А. П. Григоренко [та ін.] // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 80-84.
 16. Плацента як дзеркало вагітності : огляд літератури / А. А. Живецька-Денисова, І. І. Воробйова, В. Б. Ткаченко [та ін.] // Здоровье женщины. – 2019. – № 3. – С. 101-106.
 17. Подольський Вол. В. Перинатальні та акушерські наслідки перенесених хронічних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку / Вол. В. Подольський, В. В. Подольський // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 30-32.
 18. Прогнозування прееклампсії : огляд літератури / Т. Г. Романенко, Т. М. Ігнатюк, О. М. Суліменко, Н. В. Єсип // Здоровье женщины. – 2019. –                  № 3. – С. 87-100.
 19. Синдром вагинальных выделений // Здоров’я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. – № 4. – С. 34-35.
 20. Скрипченко Н. Я. Корекція способу життя як допоміжна прегравідарна підготовка та профілактика акушерських ускладнень у жінок з аденоміозом / Н. Я. Скрипченко, О. М. Павлова, Т. М. Мазур // Здоровье женщины. – 2019. –     № 2. – С. 70-73.
 21. Скурятіна Н. Г. Досвід використання пробіотиків після деструктивних методів лікування патології шийки матки / Н. Г. Скурятіна, В. Б. Євтушок  // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 1. – С. 32-35.
 22. Тиха В. Г. Алгоритм надання допомоги жінкам з лейоміомою матки в післяпологовому періоді / В. Г. Тиха, Н. Я. Скрипченко // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 1. – С. 25-29.
 23. Цервікальна недостатність та цервікальний серкляж // Здоровье женщины. – 2019. – № 3. – С. 107-117.

 Спортивна медицина

 1. Лучицький Є. В. Гіпогонадизм, індукований прийомом анаболічних стероїдів (огляд літератури) / Є. В. Лучицький // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. - № 3. – С. 78-82.
 2. Проблеми діагностики та лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів / О.О. Коструб, Р.И. Блонський, В.В. Котюк, Р.В. Лучко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. - № 1. – С. 32-41.

 Військова медицина

 1. Актуальні питання організації медичного забезпечення військ в ході проведення АТО / І. П. Хоменко, Е. М. Хорошун, В. Ю. Шаповалов, О. С. Герасименко // Харківська хірургічна школа. – 2019. – № 2. – С. 140-143.
 2. Аналіз доступності лікарських засобів, які використовують для лікування військовослужбовців із пораненнями та травмами головного мозку / О. П. Шматенко, Г. В. Осьодло, О. М. Власенко, О. В. Плєшкова                                  // Фармацевтичний журнал. – 2019. – № 1. – С. 43-52.
 3. Бучнева О. В. Досвід хірургічного лікування пошкоджень серця, отриманих внаслідок бойових дій / О. В. Бучнева, Є. Д. Крючков // Харківська хірургічна школа. – 2019. – № 1. – С. 141-144.
 4. Криштафор Д. А. Сравнительная характеристика политравмы мирного времени и боевой травмы в стационаре ІІІ уровня / Д. А. Криштафор, Е. Н. Клигуненко, А. А. Криштафор // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 3. – С. 140-146.           

 Медсестринська справа

 1. Визначення значимості факторів, що визначають результати діяльності медсестринського персоналу / Л. З. Лань, І. В. Пірус, В. А. Мусієнко [та ін.] // Медсестринство. – 2019. – № 2. – С. 40-43.
 2. Данилевич Ю. О. Роль медичної сестри первинної ланки медичної допомоги при виявленні на дільниці хворих на кір / Ю. О. Данилевич, С. О. Ястремська, Л. П. Мазур // Медсестринство. – 2019. – № 1. – С. 5-7.
 3. Камінська Ю. В. Оцінка параметрів психоемоційного стану медичних сестер операційного блоку / Ю. В. Камінська, Л. М. Маланчук  // Медсестринство. – 2019. – № 2. – С. 62-66.
 4. Перепадя О. В. Функціонально-організаційна модель системи управління якістю сестринської справи / О. В. Перепадя // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 32-37.
 5. Роль медичної сестри в оптимізації профілактичних заходів у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / І. В. Бушинська, Г. І. Набесна,        М. М. Жуковська [та ін.] // Медсестринство. – 2019. – № 2. – С. 8-11.