Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Здесь нашел интересный обзор

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Жовтень-грудень 2019 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Алгоритм реалізації організаційно-економічних передумов доказового скринінгу та лікувального менеджменту в межах закладів охорони здоров’я трьох рівнів / В. М. Самоходський, В. Л. Смірнова, Н. Я. Панчишин, Б. А. Голяченко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 34-43
 2. Надутий К. О. Методичні підходи до стандартизації оцінки діяльності закладів первинної медичної допомоги / К. О. Надутий, В. М. Лехан, О. К. Толстанов // Український медичний часопис. – 2019. – № 3, Т. 2. –                    С. 23-27.   

Медичне право 

 1. Менделя О. Декларація з пацієнтом: коли не укладати та як розірвати / О. Менделя // Практика управління медичним закладом. – 2019. – № 9. – С. 86-89.
 2. Мироненко В. Права лікарів / В. Мироненко // Практика управління медичним закладом. – 2019. – № 9. – С. 60-66.
 3. Савка І. Г. Про права медичних працівників під час надання медичної допомоги в контексті реформування системи охорони здоров’я / І. Г. Савка, Н. М. Калинюк // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 62-67.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Беловол А. Н. Клиническая фармакология спазмолитических средств, применяющихся в гастроэнтерологии / А. Н. Беловол, И. И. Князькова // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 3-5.
 2. Войнаровська Г. П. Ефективність та прогностичне значення основних класів препаратів для лікування ішемічної хвороби серця в осіб віком понад 60 років / Г. П. Войнаровська // Здоровье женщины. – 2019. – № 5. – С. 34-37.
 3. Декскетопрофен/трамадол: рандомізоване подвійне сліпе дослідження й підтвердження емпіричної теорії про комбінування анальгетиків у разі гострого болю // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 49-61.
 4. Застосування в медичній практиці нейролептиків й отруєння ними       / О. М. Арустамян, В. С. Ткачишин, В. Є. Кондратюк, О. Ю. Алексійчук                       // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 11-16.
 5. Князькова И. И. Антациды (антацидные средства, антацидные лекарственные препараты) / И. И. Князькова // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 47-49. 
 6. Комбинация рамиприл/амлодипин: соответствие современным рекомендациям, высокая эффективность и отличная переносимость // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 14-15.
 7. Майданник В. Г. Применение сальбутамола (альбутерола) в клинической практике: обзор литературы / В. Г. Майданник // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 24-27.
 8. Мельник А. А. Механизмы статинассоциированных побочных эффектов / А. А. Мельник // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 32-34.
 9. Николаев В. Г. Современные геропротекторы: эффекты и риски (обзор литературы) / В. Г. Николаев, К. И. Бардахивская, В. Ю. Уваров // Проблемы старения и долголетия. – 2019. – № 1. – С. 49-65.
 10. Орлик О. С. Глімепірид – помічник, перевірений часом / О. С. Орлик  // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 121-127.
 11. Ткачишин В. С. Інтоксикація марганцем / В. С. Ткачишин // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 44-48.

 Медична техніка та обладнання

 1. Коробенюк В. Обираємо правильний отоскоп / В. Коробенюк // Ваше здоров’я. – 2019. – 20 верес. – № 37-38. – С. 16.

 Туберкульоз

 1. Консолідовані настанови ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 95-106.
 2. Матвєєва С. Л. Вплив індивідуальних режимів хіміотерапії на тиреоїдний гомеостаз у хворих на мультирезистентний туберкульоз / С. Л. Матвєєва, О. С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 45-49.
 3. Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний плеврит  / І. Д. Дужий, Г. П. Олещенко, І. А. Гнатенко, В. О. Олещенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 41-44.
 4. Шевченко О. С. Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі антимікобактеріальної терапії / О. С. Шевченко, О. А. Наконечна, О. О. Говардовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 50-56.

 Онкологія

 1. Ван Тайн Б. А. Пазопаніб у лікуванні сарком м’яких тканин: досвід мультидисциплінарних центрів / Б. А. Ван Тайн, Дж. Трент // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 13, 15.
 2. Гуда Б. Б. Можливості радикального лікування папілярних карцином щитоподібної залози методом мініінвазивної хірургії / Б. Б. Гуда, А. Є. Коваленко, Ю. М. Таращенко // Шпитальна хірургія. – 2019. – № 2. –                   С. 22-27.
 3. Заболотний Д. І. Сучасні уявлення про метастазування та можливості прогнозування перебігу плоскоклітинного раку голови та шиї / Д. І. Заболотний, Е. В. Лукач, М. Б. Самбур // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 4. – С. 69-74.
 4. Зелінська Г. В. Сумісне використання визначення експресії тиреоглобуліну та тиреоїдної пероксидази в пунктатах у передопераційному прогнозуванні ефективності радіойодотерапії поопераційних метастазів папілярного тиреоїдного раку / Г. В. Зелінська // Ендокринологія. – 2019. – № 3. – С. 245-252.
 5. Інноваційні підходи до лікування раку легені // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 8-10.
 6. Качество жизни и психологический статус лиц, в детстве излеченных от злокачественных новообразований торакоабдоминальной локализации // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 34-35.
 7. Мельник А. А. Новый тест isoPSAтм для определения риска развития рака предстательной железы / А. А. Мельник // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 38-39.
 8. Можливості ібрутинібу в лікуванні пацієнтів із хронічним лімфоїдним лейкозом та лімфомою з клітин зони мантії // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 26-27.
 9. Молчанов Р. М. Роль аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону в лікуванні раку передміхурової залози / Р. М. Молчанов // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 16-17.
 10. Огляд оновлених клінічних рекомендацій щодо ведення побічних реакцій при імунотерапії онкологічних захворювань // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 19-22.
 11. Перший досвід використання імунотерапії на основі дендритних клітин в комплексному лікуванні хворих на гліобластому в Україні / Н. М. Храновська, О. В. Скачкова, О. І. Горбач [та ін.] // Клінічна онкологія. – 2019. – № 2. – С. 80-85.  
 12. Прогностичне значення біомаркера окисного пошкодження ДНК  (8-гідрокси-2’-дезоксигуанозину) для визначення ефективності використання неоад’ювантної хіміопроменевої терапії у хворих на місцево-поширений рак прямої кишки / В. В. Звірич, А. А. Бурлака, О. О. Колеснік, Ю. Й. Михайлович   // Клінічна онкологія. – 2019. – № 2. – С. 119-122.
 13. Результати застосування хімічної деструкції в комплексному лікуванні вогнищевої патології печінки / О. І. Дронов, І. О. Ковальська, Є. С. Козачук,             П. П. Бакунець // Клінічна хірургія. – 2019. - № 5. – С. 12-16.
 14. Шапочка Д. А. Современные подходы к тестированию ALK-мутаций при немелкоклеточном раке легкого / Д. А. Шапочка // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 5-6.

 Педіатрія

 1. Абатуров О. Є. Алгоритм диференційованого вибору лікарських засобів при терапії гострого простого бронхіту у дітей / О. Є. Абатуров, І. Л. Височина, Н. М. Токарєва // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 46-50.
 2. Абатуров О. Є. Прогнозування хронічного перебігу пієлонефриту у дітей / О. Є. Абатуров, Л. І. Вакуленко // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 32-37.   
 3. Больбот Ю. К. Вплив саплементації вітаміну D3 на перебіг гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку / Ю. К. Больбот, К. К. Годяцька  // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 37-43.    
 4. Ванханова Т. О. Пасивне паління під час вагітності та його наслідки для новонародженої дитини. Сучасний стан проблеми : огляд літератури                         / Т. О. Ванханова // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 53-59.
 5. Гастроентерити у дітей : Клінічна настанова, заснована на доказах  / Державний експертний центр МОЗ України ; ГС «Українська Академія Педіатричних спеціальностей» ; Медична мережа «Добробут» // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 88-120.
 6. Горячко А. Н. Прогностическая модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных              / А. Н. Горячко, А. В. Сукало // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 93-98.
 7. Діагностична інформативність клінічних маркерів у верифікації гострих інфекційно-запальних процесів нижніх дихальних шляхів у дітей  / Є. П. Ортеменка, Т. Р. Андрійчук, Я. Л. Солонар [та ін.] // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 18-23.
 8. Добрянський Д. О. Віддалені наслідки бронхолегеневої дисплазії у недоношених немовлят / Д. О. Добрянський, А. О. Меньшикова, О. П. Борисюк // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 43-52.
 9. Дудник В. М. Сучасний погляд на медикаментозну корекцію функціональних запорів у дітей / В. М. Дудник // Здоровье ребёнка. – 2019. –  № 4. – С. 20-24.
 10. Исаев И. И. Состояние временных параметров сердечного ритма у детей с малыми аномалиями сердца / И. И. Исаев, Ф. Ф. Гаджиева, М. М. Фаталиева  // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 12-17.
 11. Качалова О. С. Особливості діагностики синдрому зригування у дітей молодшого віку / О. С. Качалова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 2. – С. 4-8. 
 1. Клинический случай врожденного гиперинсулизма у ребенка, рожденного матерью, страдающей сахарным диабетом 2 типа / Н. А. Белых, А. Ю. Филимонова, Н. А. Аникеева, А. Д. Баженова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 2. – С. 9-13.
 2. Клінічний випадок неповної форми синдрому Вольфрама  / М. О. Ризничук, В. П. Пішак, Т. М. Крецу та ін. // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 71-74. 
 3. Кожокарь С. В. Перинатальное программирование артериальной гипертензии и ожирения у детей / С. В. Кожокарь, Н. Г. Мэтрэгунэ, Л. И. Бикир-Тхоряк // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 24-32.  
 4. Мавропуло Т. К. Деструктивні гіпоксично-ішемічні ураження мозку в доношених новонароджених при нормотермії та гіпотермії / Т. К. Мавропуло, К. Ю. Соколова, Н. С. Капшученко // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. –                  С. 99-106.
 5. Мартинюк В. Ю. Досвід використання препарату Тенотен дитячий у дітей із мінімальною мозковою дисфункцією / В. Ю. Мартинюк, О. А. Майструк, Т. В. Борщенко // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 27-29.
 6. Няньковський С. Л. Атопічний дерматит – актуальна проблема сучасної педіатрії / С. Л. Няньковський, О. С. Няньковська, М. І. Городиловська  // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 87-92.
 7. Олійник Р. П. Ефективність озонотерапії як немедикаментозного методу лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей / Р. П. Олійник, М. М. Рожко, В. С. Хабчук // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 59-64.
 8. Пашкова О. Є. Тактика лікування функціональних закрепів у дітей / О. Є. Пашкова // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 44-47.
 9. Поліморфізм гена ADRB2 як чинник спадкової схильності до розвитку бронхіальної астми та відповіді на терапію сальбутамолом / Л. А. Лівшиць, П. Ф. Татарський, О. В. Городна [та ін.] // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 38-45.
 10. Рідкісний випадок асоціації гіпоплазії м’язів і наскрізного дефекту діафрагми у 5-місячної дитини з природженою діафрагмальною грижею  / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. Ю. Мигур, О. П. Гладишко                                    // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 67-71.
 11. Салтикова Г. В. Захворювання верхнього відділу травного каналу у дітей, проблеми діагностики крізь призму сучасних європейських рекомендацій / Г. В. Салтикова // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 2. – С. 14-19.
 12. Синдром Нунан внаслідок мутації p.Ser257Leu у гені RAF1 (клінічний випадок) / М. І. Душар, Г. Р. Акопян, Г. В. Макух та ін. // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 66-70.
 13. Чернишук С. С. Гостре пошкодження нирок у новонароджених після хірургічної корекції патології дуги аорти / С. С. Чернишук, О. А. Адамовська, В. А. Жовнір // Сучасна педіатрія України. – 2019. – № 4. – С. 8-11.

Медична радіологія. Рентгенологія 

 1. Король П. О. Перспективи кількісної оцінки результатів однофотонної емісійної комп’ютерної томографії кісткової системи : огляд літератури                    / П. О. Король, А. В. Самохін, М. М. Ткаченко // Травма. – 2019. – № 4. – С. 16-24.
 2. Павлов Б. Б. Наш опыт применения пульсовой радиочастотной абляции ганглиев задних спинальных корешков (PRF DRG) в лечении поясничных радикулопатий / Б. Б. Павлов, Я. В. Фищенко // Травма. – 2019. – № 4. – С. 62-67.
 3. Рентгенендоваскулярні втручання в хірургічному лікуванні пухлин надниркових залоз / А. В. Скумс, В. А. Кондратюк, О. М. Гулько, О. М. Симонов // Ендокринологія. – 2019. – № 3. – С. 233-240.

 Медицина невідкладних станів

 1. Битчук Н. Д. Диагностика присутствия феномена миокардиального станнинга в клинических условиях с помощью инструментальных методов исследования / Н. Д. Битчук // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 17-25.  
 2. Интегративный мониторинг системной гемодинамики и кислородно-транспортного статуса и выбор тактики интенсивной терапии у больных с ишемическим мозговым инсультом / К. В. Сериков, Л. М. Смирнова, Г. А. Шифрин, В. И. Дарий // Клінічна хірургія. – 2019. – № 6. – С. 19-24.
 3. Матолінець Н. В. Стратегія інфузійної терапії в гострому періоді політравми з використанням неінвазивного моніторингу гемодинаміки  / Н. В. Матолінець, Я. М. Підгірний, А. М. Нетлюх // Шпитальна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 34-41.
 4. Терів П. С. Концентрація цинку в тканинах мозку й кишечника при гострій церебральній недостатності / П. С. Терів // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 91-95.   

 Внутрішні хвороби

 1. Бурчинський С. Г. Проблема дефіциту магнію в кардіоневрології: можливості фармакологічної корекції / С. Г. Бурчинський // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 22-23.
 2. В’юн Т. І. Кореляційні зв’язки між клініко-анамнестичними характеристиками та біохімічними показниками метаболізму кісткової тканини з коморбідністю хронічного панкреатиту та артеріальної гіпертензії / Т. І. В’юн // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 47-52.
 3. Габрук О. Антисинтетазний синдром: підходи до діагностики та лікування / О. Габрук // Журнал заступника головного лікаря. – 2019. – № 5. – С. 20-24.
 4. Гамбаров С. С. Реалии современной аллергологии, аллергодиагностики / С. С. Гамбаров, Л. А. Кцоян // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 36-37.
 5. Гериатрические синдромы / Л. М. Ена, В. О. Артеменко, А. М. Христофорова, О. Г. Гаркавенко // Проблемы старения и долголетия. – 2019. – № 1. – С. 34-48.
 6. Динаміка ремоделювання лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу та ожирінням під впливом однорічної комбінованої терапії / С. М. Коваль, Т. Г. Старченко, К. О. Юшко [та ін.] // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 84-90.
 7. Клекот О. О. Підвищення ефективності статинотерапії в пацієнтів дуже високого серцевого ризику із супутньою патологією шлунково-кишкового тракту (дослідження СТАЄР) / О. О. Клекот, Л. І. Галуган // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 75-83.
 8. Метаболический синдром и воспалительные заболевания кожи  // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 38-39.
 9. Невропатолог та ендокринолог для пацієнта з діабетичною нейропатією : конфлікт інтересів чи доцільна співпраця? // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 13-14.
 10. Перевага комбінації магнію та вітаміну В6 перед монотерапією магнієм щодо впливу на тяжкий стрес у здорових дорослих із гіпомагніємією: рандомізоване просте сліпе клінічне дослідження // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 29-32.

 Серцево-судинні хвороби

 1. Батушкін В. В. Аналіз гіполіпідемічної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію / В. В. Батушкін // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 135-146.
 2. Біологічна некректомія та вакуум-терапія в комплексному лікуванні декомпенсованої хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок / В. І. Русин, В. В. Корсак, О. А. Носенко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 7. – С. 32-35.
 3. Вплив фізичних вправ на покращення кардіоваскулярного здоров’я // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 34-35.
 4. Долженко М. М. Оптимізація лікування кардіологічних хворих: фокус на прихильність / М. М. Долженко, І. В. Давидова // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 20-21.
 5. Курята О. В. Роль L-аргініну в лікуванні серцево-судинних захворювань: у фокусі – вибір ефективної дози / О. В. Курята, М. М. Гречаник  // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 17-18.
 6. Левицька Л. В. Результати впровадження інноваційної програми кардіореабілітації хворих на інфаркт міокарда з коморбідною патологією  / Л. В. Левицька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2019. – № 1. – С. 4-11.
 7. Лопатинська О. Взаємодія ліків та харчових продуктів при лікуванні артеріальної гіпертензії / О. Лопатинська // Фармацевт Практик. – 2019. – № 9. – С. 26-28.
 8. Мельник А. Лабораторная диагностика тромботической микроангиопатии / А. Мельник // Лабораторна справа. – 2019. – № 5. – С. 36-46.
 9. Новітні досягнення у персоналізації реанімаційних заходів при зупинці серця // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 18-19.
 10. Практичне ведення супутніх серцево-судинних захворювань при ревматоїдному артриті // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 24-25.
 11. Практичний підхід до застосування низькодозової ацетилсаліцилової кислоти в профілактиці кардіоваскулярних ускладнень // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 5-6.
 12. Прогноз та його предиктори при легеневій гіпертензії, асоційованій із захворюваннями сполучної тканини (дані першого українського реєстру)  / Ю. М. Сіренко, Г. Д. Радченко, І. О. Живило [та ін.] // Артеріальна                 гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 93-110.
 13. Рекомендації Американського коледжу кардіологів і Американської асоціації серця (АСС/АНА) щодо первинної профілактики серцево-судинних захворювань 2019 року. Розділ 4.3 : Дорослі з високим рівнем холестерину в крові // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 149-152.
 14. Роль и место Метакартина (L-карнитин) в цитопротекции и коррекции метаболических процессов у пациентов с ишемической болезнью сердца и инфарктом миокарда // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 127-134.
 15. Сіренко Ю. М. Сучасна симптоматична терапія стабільної стенокардії навантаження: що обрати? / Ю. М. Сіренко, О. О. Торбас // Артеріальна гіпертензія. – 2019. – № 3-4. – С. 49-59.
 16. Срібна О. В. Превентивна кардіологія та реабілітація: пошуки нових аспектів : за матер. міжнар. форуму EuroPrevent 2019 / О. В. Срібна, О. М. Кваша, Д. І. Рафаель // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 12-13.

 Хвороби органів дихання

 1. Актуальність ендоскопічних методів первинної діагностики при встановленні виду системних захворювань сполучної тканини з маніфестуючим ураженням органів дихання / М. С. Опанасенко, Л. І. Леванда, О. В. Терешкович [та ін.] // Хірургія України. – 2019. – № 2. – С. 61-68.
 2. Діагностична і лікувальна тактика при вентилятор-асоційованому трахеобронхіті : бути чи не бути антибіотикотерапії? // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 21; 23.
 3. Кардош П. Фітотерапія при гострому бронхіті: які докази ми маємо?  / П. Кардош // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 43-44.

 Оториноларингологія

 1. Влияние фитопрепарата Эсберитокс на факторы локального иммунитета ротовой полости / О. Ф. Мельников, О. Г. Рыльская, В. И. Шматко [и др.] // Оториноларингологія. – 2019. – № 1. – С. 26-31.
 2. Місцеві нестероїдні протизапальні препарати – ефективна симптоматична допомога в усуненні запалення та болю в горлі // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 14-15.
 3. Найпоширеніші захворювання ЛОР-органів: практичні аспекти лікування // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 30-31.
 4. Перминов А. Б. Оценка качества жизни пациентов при остром гнойном риносинусите по данным визуально-аналоговой шкалы / А. Б. Перминов,    А. Р. Сакович // Медицина невідкладних станів. – 2019. – № 5. – С. 75-80.
 5. Пухлик С. М. Ведение больных после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух / С. М. Пухлик, С. Б. Безшапочный // Оториноларингологія. – 2019. – № 1. – С. 54-65.
 6. Роль мометазону фуроату в лікуванні гострого риносинуситу // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 26-27.
 7. Сережко Ю. О. Формулювання ЛОР-онкологічного діагнозу / Ю. О. Сережко // Оториноларингологія. – 2019. – № 1. – С. 77-82.

 Захворювання органів травлення

 1. Бабінець Л. С. Застосування сублінгвальної форми адеметіоніну АГЕПТА у хворих з неалкогольним стеатогепатитом / Л. С. Бабінець // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 52-53.
 2. Звягинцева Т. Д. Билиарный сладж и УДХК: грани патогенетической сопряженности и терапии / Т. Д. Звягинцева, А. И. Чернобай // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 20-22.
 3. Керівні рекомендації з ведення пацієнтів із гастропатією, спричиненою нестероїдними протизапальними препаратами : міжнар. консенсус «ICON-G») // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 57-60.
 4. Омез Інста: швидке та надійне полегшення печії // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 18-19.
 5. Оценка влияния сахарного диабета на прогнозирование развития цирроза и других исходов НАЖБП с помощью неинвазивных методик диагностики фиброза, основанных на определении сывороточных индексов       // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 35-37.
 6. Пробіотики в практиці лікаря-інтерніста: фокус на практичні рекомендації WGO та ESPGHAN // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 26-27.
 7. Рекомендації Американської колегії гастроентерологів з лікування синдрому подразненого кишечнику // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 16-17.
 8. Сучасна тактика ведення хворих на жовчнокам’яну хворобу до і після холецистектомії : роль урсодезоксихолевої кислоти // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 36-37.
 9. Ткач С. М. Сравнительное изучение эффективности моно- и комбинированных пробиотиков при заболеваниях кишечника, ассоциированных с дисбиозом / С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 46-47.
 10. Ткач С. М. Эффективность и безопасность комбинированной гепатопротекции при хронических токсических поражениях печени / С. М. Ткач, В. Б. Доготарь // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 40-41.
 11. Христич Т. М. Питання, що визначають тактику та стратегію лікаря при веденні хворого на хронічний панкреатит / Т. М. Христич // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 54-56.

 Стоматологія

 1. Акинфиева В. Декретный отпуск без кариеса / В. Акинфиева           // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 7-8. – С. 4-7.
 2. Біомаркери в діагностиці хвороб пародонта / А. М. Потапчук, Є. Л. Оніпко, М. Ю. Сабов [та ін.] // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 2. –                С. 19-25.
 3. Варес Я. Е. Негайна імплантація та навантаження в умовах локального застосування збагаченого тромбоцитами фібрину / Я. Е. Варес, В. З. Сліпий // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 2. – С. 42-49.
 4. Влияние на объем потока воздуха и сопротивление носовой полости с помощью двух разных устройств для быстрого расширения верхней челюсти : рандомизированное контролируемое исследование // Современная ортодонтия. – 2019. – № 3. – С. 6-10.
 5. Джентельмены Неудачи. Еще раз о причинах апикального периодонтита // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 7-8. – С. 34-53.
 6. Долгалев А. Л. 3D-диагностика и оценка одонтогенных очагов деструкции челюстной кости / А. Л. Долгалев, Н. К. Нечаева, Е. Н. Иванчева  // Стоматолог Инфо. – 2019. – № 7-8. – С. 21-25.
 7. Манхарт Ю. Реставрація в постеріальній ділянці за допомогою нового наногібридного композитного матеріалу Ормокер : звіт про клінічний випадок  / Ю. Манхарт // Новини стоматології. – 2019. – № 3. – С. 23-28.
 8. Матолич У. Д. Імунологічний статус при периімплантатному мукозиті / У. Д. Матолич // Новини стоматології. – 2019. – № 3. – С. 78-81.
 9. Мельник В. С. Генеалогічні та дерматогліфічні дослідження осіб, схильних до зубощелепних аномалій / В. С. Мельник, Л. Ф. Горзов, К. В. Зомбор // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 2. – С. 59-64.
 10. Павлов А. Стоматологическая оптика – видно, но не очевидно / А. Павлов // Стоматолог Инфо. – 2019. - № 7-8. – С. 11-13.
 11. Пародонтология и ортодонтия : малые силы, расширения, протракция и контроль рецессии // Современная ортодонтия. – 2019. – № 3. – С. 12-22.
 12. Порівняльна цефалометрична оцінка будови лицевого черепа за методами А.М. Schwarz та J. Jarabak у пацієнтів з глибоким прикусом  / С. І. Дорошенко, С. В. Ірха, В. П. Яковчук [та ін.] // Новини стоматології. – 2019. – № 3. – С. 60-70.
 13. Стась Ю. Дезінфекція медичних виробів у стоматології / Ю. Стась // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 10. – С. 7-11.
 14. Сучасний погляд на застосування ополіскувачів для ротової порожнини / Н. В. Манащук, Н. В. Чорній, С. І. Бойцанюк [та ін.] // Клінічна стоматологія. – 2019. – № 2. – С. 11-18.
 15. Цифровые технологии в ортодонтии // Современная ортодонтия. – – № 3. – С. 38-45.
 16. Ширіханова І. Ю. Моделі лікування та альтернативні схеми ведення пародонтологічних хворих / І. Ю. Ширіханова, З. М. Гонта, О. М. Немеш // Новини стоматології. – 2019. – № 3. – С. 12-16.     

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Ефективність використання метилкобаламіну в комплексному лікуванні діабетичної периферичної нейропатії / Л. К. Соколова, Ю. Б. Бельчіна, О. Є. Озерянська [та ін.] // Ендокринологія. – 2019. – № 3. – С. 223-227. 
 2. Жердьова Н. М. Вплив метформіну на стан когнітивних функцій у пацієнтів з вперше виявленим цукровим діабетом / Н. М. Жердьова, Б. М. Маньковський // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 7-13.   
 3. Індекс обвід талії/обвід стегон як репрезентативний показник первинного визначення груп ризику щодо неалкогольної жирової хвороби печінки у жінок за цукрового діабету 2 типу / О. О. Плохотніченко, Т. В. Тижненко, М. Ю. Горшунська [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 66-73.   
 4. Кваченюк Д. А. Тактика ведення пацієнтів із маніфестним, субклінічним і післяопераційним гіпотиреозом : огляд літератури / Д. А. Кваченюк, А. М. Кваченюк // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2019. – № 4. – С. 75-81.
 5. Лікування гіперглікемії при цукровому діабеті 2 типу // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 39; 41-43.
 6. Місце препаратів сульфонілсечовини в сучасних алгоритмах лікування цукрового діабету 2 типу // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 36-37.
 7. Попова В. В. Современные представления о патофизиологических механизмах нарушения иммунитета в доклинической стадии сахарного диабета 1 типа / В. В. Попова, К. П. Зак, Н. Д. Тронько // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 136-143.
 8. Скрипник І. М. Кислотозалежні захворювання у хворих на цукровий діабет: особливості клінічного перебігу та лікування / І. М. Скрипник, Т. О. Радіонова // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 51-52.
 9. Соколова Л. К. Ожирение и сахарный диабет: от скрининга к эффективному лечению и безопасной профилактике / Л. К. Соколова // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 37-38.
 10. Степура Н. М. Рівень циркулюючих імунних комплексів у хворих на дифузний токсичний зоб за умов лікування радіойодом / Н. М. Степура, Г. А. Замотаєва, І. П. Волинець // Ендокринологія. – 2019. – № 3. – С. 241-244.
 11. Стойкое снижение эндотелиальной десквамации у пациентов с сахарным диабетом / А. С. Кузнецова, А. И. Гоженко, Е. С. Кузнецова [и др.]  // Ендокринологія. – 2019. – № 3. – С. 217-222.
 12. Цукровий діабет у пацієнтів похилого віку : рек. Американської діабетичної асоціації 2019 р. // Журнал заступника головного лікаря. – 2019. – № 5. – С. 5-10.

 Дерматологія

 1. Головач И. Ю. Возможности современных биомаркеров поражения кожи и фиброзной активности при системной склеродермии / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3. – С. 113-123.
 2. Гречанская Л. В. Атопический дерматит: четыре составляющие эффективной топической терапии / Л. В. Гречанская, С. П. Остапенко       // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 32-33.
 3. Ізотретиноїн як основна патогенетична терапія тяжкого перебігу вульгарних, конглобатних і рожевих вугрів / А. Д. Дюдюн, Н. Ю. Резніченко, Н. М. Поліон, Ю. І. Кауке // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3. – С. 69-80.
 4. Клиническая ценность видовой идентификации лейшманий методом полимеразной цепной реакции / А. Б. Рахматов, Ш. Ш. Ташпулатов, М. Д. Якубов, А. А. Абдурахимов // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3. – С. 27-34.    
 1. Коляденко К. В. Вплив інтенсивності больових відчуттів на психологічний стан хворих на бульозний епідермоліз / К. В. Коляденко, О. Є. Федоренко, К. С. Ткачишина // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3. – С. 20-26.
 2. Лечение больных псориазом с учетом сопутствующей патологии печени / Н. Б. Ященко, И. В. Кулешов, И. Н. Яручик [и др.] // Практикуючий лікар. – 2019. – № 3. – С. 61-64.  
 3. Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum) // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 3. – С. 43-50.
 4. Ягоцкая Л. П. Современные подходы к оптимизации наружной терапии отрубевидного лишая / Л. П. Ягоцкая // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2019. – № 3. – С. 53-57.

 Урологія

 1. Бачурін Г. В. Діагностично-прогностична роль цитокінів, інтерлейкінів та біомаркерів раннього пошкодження нирок у хворих на сечокам’яну хворобу / Г. В. Бачурін, Ю. С. Коломоєць // Урологія. – 2019. – № 3. – С. 237-242.
 2. Ефективність лікування рецидивуючого пієлонефриту з використанням Канефрону Н у хворих зі зниженою функцією нирок / Л. П. Мартинюк, С. М. Бутвин, Т. О. Мильнікова [та ін.] // Здоров’я України. – 2019. – № 18. –            С. 48-50.
 3. Клинические особенности лабораторной диагностики синдрома хронической тазовой боли у мужчин / И. И. Горпинченко, К. Р. Нуриманов, Т. В. Порошина [и др.] // Здоровье мужчины. – 2019. – № 2. – С. 40-44.
 4. Красилюк Л. І. Ударно-хвильова терапія у лікуванні хворих на хронічний простатит/синдром хронічного тазового болю та супутню еректильну дисфункцію / Л. І. Красилюк, Ф. І. Костєв, О. В. Руденко // Здоровье мужчины. – 2019. – № 2. – С. 50-54.
 5. Особливості перебігу сечокам’яної хвороби у хворих з єдиною ниркою та супутнім цукровим діабетом 2-го типу / Д. І. Купрін, А. І. Бойко, Н. О. Сайдакова, А. О. Губарь // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 68-71.
 6. Роль галектину-3 у розвитку нефропатій / Т. В. Сорокман, Н. О. Попелюк, О. В. Макарова, Д. І. Колєснік // Здоровье ребёнка. – 2019. –              № 5. – С. 80-85.
 7. Стусь В. П. Современная тактика лечения больных с болезнью Пейрони / В. П. Стусь, А. Л. Суварян // Урологія. – 2019. – № 3. – С. 243-256.
 8. Хайтович М. В. Сучасні підходи до лікування циститу: роль фітотерапії / М. В. Хайтович // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 48-49.

 Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія 

 1. Бушкова Ю. В. Нейрореабилитация, основанная на принципах доказательной медицины: австрийские рекомендации по реабилитации больных после инсульта / Ю. В. Бушкова // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 3-4.
 2. Дамулин И. В. Боль: патогенетические, клинические и терапевтические аспекты / И. В. Дамулин, А. А. Струценко // Здоров’я України. – 2019. – № 15-16. – С. 26-27.
 3. Zippel H. Сравнение эффективности и безопасности внутривенных форм декскетопрофена трометамола и кетопрофена в менеджменте болевого синдрома после проведения ортопедической операции. Мультицентровое двойное слепое рандомизированное клиническое исследование в параллельных группах / H. Zippel, A. Wagenitz // Травма. – 2019. – № 3. – С. 29-39.
 4. Інтернет-залежність у тестах // Журнал заступника головного лікаря. – 2019. – № 4. – С. 21-27.
 5. Консервативне лікування лігаментогенного попереково-тазового болю  / А. Г. Істомін, А. А. Калюжка, Д. А. Істомін [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 43-48.
 6. Копчак О. О. Головний біль напруження й цервікогенний головний біль: особливості клінічної картини, діагностики й лікувальної тактики / О. О. Копчак // Травма. – 2019. – № 3. – С. 17-22.
 7. Мельник А. А. Диагностические биомаркеры для объективного измерения уровня боли / А. А. Мельник // Здоров’я України. – Сер. «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2019. – № 2. – С. 32-33.
 8. Мищенко В. Н. Фибромиалгия: этиология, патогенез, принципы диагностики и лечения / В. Н. Мищенко, В. К. Мищенко // Здоров’я України. – 2019. – № 12. – С. 24-25.
 9. Нейродегенерація за діабетичної ретинопатії // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 16-18.
 10. Особливості формування та таргетно-диференційованої психокорекції психологічної дезадаптації у жінок з неонкологічними захворюваннями щитоподібної залози / М. В. Маркова, Б. С. Федак, О. В. Варібрус [та ін.] // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 42-51.  
 11. Ткачева О. Н. Обследование пациентов с когнитивными нарушениями  / О. Н. Ткачева, М. А. Чердак, Э. А. Мхитарян // Здоров’я України. – 2019. –              № 12. – С. 29-30.

Інфекційні та паразитарні хвороби                                   

 1. Бабінець Л. С. Актуальні питання ведення неускладненої інфекції сечовивідних шляхів у практиці й викладанні сімейної медицини / Л. С. Бабінець // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 50-51.
 2. Волянська Л. А. Неконтрольованість кору в епоху керованих інфекцій  / Л. А. Волянська, Е. І. Бурбела, Л. Б. Романюк // Здоровье ребёнка. – 2019. –              № 4. – С. 77-84.
 3. Голубовская О. А. Ротавирусная инфекция: современное состояние проблемы / О. А. Голубовская, С. А. Крамарев // Здоровье ребёнка. – 2019. – № 4. – С. 71-76. 
 4. Ефективність різних схем противірусної терапії хворих на хронічний гепатит С, інфікованих 1-м генотипом вірусу / К. В. Калашник, О. В. Рябоконь, О. В. Царьова [та ін.] // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 2. – С. 15-21.
 5. Заводнова З. І. Нейробореліоз : сучасний підхід до діагностики та лікування / З. І. Заводнова // Український неврологічний журнал. – 2019. – № 2-3. – С. 7-11.
 6. Кір не відступає / МОЗ // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 9. – С. 34-41.
 7. Колеснікова О. В. Інфекція Helicobacter pylori і кислотозалежні захворювання на тлі метаболічно-асоційованих станів: механізми розвитку і тактика ведення / О. В. Колеснікова // Практикуючий лікар. – 2019. – № 3. – С. 38-44.
 8. Нікітін Є. В. Окислювальний стрес як один з важливіших чинників гострого ураження ендотелію / Є. В. Нікітін, О. І. Верещагіна // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 2. – С. 22-28.
 9. Проблема пандемічного грипу А/H1N1 / М. А. Андрейчин, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк, Я. І. Йосик // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 2. – С. 45-57.
 10. Сучасні підходи до лікування ГРВІ. Амізон : результати міжнародних досліджень // Здоров’я України. – 2019. – № 17. – С. 24-25.
 11. Черновол А. С. Лабиальный герпес : взгляд на проблему, варианты оптимизации наружной терапии / А. С. Черновол // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 87-91.

 Венерологія 

 1. Айзятулов Р. Ф. Современные аспекты бактериального вагиноза и лечебная тактика / Р. Ф. Айзятулов, Э. М. Айзятулова // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 53-55.  
 2. Бенюк В. О. Досвід відновлення нормоценозу піхви при лікуванні бактеріального вагінозу у жінок репродуктивного віку / В. О. Бенюк, Т. Р. Никонюк, Т. В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2019. – № 1. – С. 96-100. 
 3. Подольський В. В. Трихомонадна та анаеробна інфекції як етіологічний чинник виникнення хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку. Сучасні можливості лікування / В. В. Подольський,  В. В. Подольський // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2019. – № 1-2. –                     С. 24-31.

 ВІЛ/СНІД

 1. Колотило Т. Р. Сучасні погляди на імунопатогенез ВІЛ-інфекції та туберкульозу / Т. Р. Колотило // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 2. – С. 58-65.
 2. Лискина И. В. Патология легких и причины смерти среди госпитализированных взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией: патологоанатомический анализ / И. В. Лискина, Л. М. Загаба, О. Д. Николаева            // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 24-34.
 3. Ускладнення ВІЛ-інфекції / О. С. Шевченко, В. І. Петренко, Л. Д. Тодоріко, О. О. Погорєлова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 85-94.

 Хірургія

 1. Визначення показань та протипоказань до симультанних оперативних втручань у пацієнтів із поєднанням ендокринної та іншої хірургічної патології  / С. М. Завгородній, М. А. Кубрак, М. Б. Данилюк [та ін.] // Шпитальна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 74-77.  
 2. Винниченко О. В. Комплексна оцінка операційного ризику у хворих з морбідним ожирінням / О. В. Винниченко // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 72-74.
 3. Вплив метода анестезії при вишкрібанні порожнини матки на інтенсивність та часові характеристики післяопераційного больового синдрому  / М. А. Георгіянц, О. В. Висоцька, Г. М. Страшненко, О. М. Юрченко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 3. – С. 15-22.
 4. Дєдков А. Г. Реконструкція тазового кільця металополімерним ендопротезом після радикальної внутрішньої резекції таза / А. Г. Дєдков, В. Ю. Костюк // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 54-58.
 5. Кальченко А. В. Наш досвід застосування однополюсного ендопротезування при переломах проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку / А. В. Кальченко // Травма. – 2019. – № 3. –             С. 59-65.
 6. Методи профілактики виникнення ускладнень після панкреатодуоденальної резекції підшлункової залози / В. М. Копчак, Л.О. Перерва, О. В. Дувалко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 3-7.
 7. Результати трансплантації правої частини печінки від живого родинного донора / О. Г. Котенко, А. А. Мініч, О. В. Гриненко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 17-21.
 8. Селективна реіннервація для корекції однобічного паралічу гортані в тиреоїдній хірургії / В. О. Паламарчук, О. А. Товкай, В. В. Войтенко, Н. В. Соломеннікова // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 64-67.   
 1. Уровни маркеров повреждения миокарда и состояние кислородного бюджета у пациентов с недостаточностью митрального клапана при хирургической коррекции с применением кристаллоидной кардиоплегии  / Б. М. Тодуров, Ю. А. Харенко, М. В. Хартанович [и др.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 43-47.
 2. Усенко О. Ю. Недиференційована дисплазія сполучної тканини у хворих з неспроможністю швів анастомозів порожнистих органів травлення  / О. Ю. Усенко, Я. Ю. Войтів // Клінічна хірургія. – 2019. – № 6. – С. 3-7.
 3. Успешное хирургическое лечение массивного тромбоза правых отделов сердца у больной с онкологическим анамнезом / Г. И. Ковтун, М. А. Таранов, Л. О. Ткаченко [и др.] // Клінічна хірургія. – 2019. – № 7. – С. 77-80.   
 4. Хірургічне лікування тиреоїдних вузлів невизначеної цитологічної структури / Ю. М. Таращенко, А. Є. Коваленко, М. В. Остафійчук [та ін.]  // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 59-63.
 5. Чубар І. В. Перші результати застосування мультимодальної анестезії при оперативних втручаннях на органах грудної клітки / І. В. Чубар, П. Є. Ніколенко // Шпитальна хірургія. – 2019. – № 2. – С. 78-82.  

 Травматологія. Ортопедія

 1. Бодня А. И. Лечебная тактика при сочетанной травме заднего отдела стопы / А. И. Бодня // Травма. – 2019. – № 4. – С. 126-131.
 2. Використання комп’ютерних технологій при розробці імплантату хребців для заднього спондилодезу у грудному відділі хребта / М. О. Корж, В. О. Куценко, І. Б. Тимченко [та ін.] // Травма. – 2019. – № 3. – С. 40-48.
 3. Герасимчук П. О. Клінічний випадок синдрому позиційного стиснення / П. О. Герасимчук, Д. Б. Фіра, Є. О. Згривець // Шпитальна хірургія. – 2019. –              № 2. – С. 91-94.
 4. Головаха М. Л. Радіочастотна нейроабляція як метод лікування больового синдрому в консервативному лікуванні гонартрозу / М. Л. Головаха, Є. О. Білих // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 35-42.    
 5. Головач И. Ю. Остеоартрит и подагра: доказательства взаимосвязи и возможные терапевтические вмешательства / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Травма. – 2019. – № 3. – С. 5-16.
 6. Дунай О. Г. Спосіб лікування деформацій проксимального відділу великогомілкової кістки / О. Г. Дунай // Травма. – 2019. – № 3. – С. 90-93.
 7. Застосування радіальної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в комплексному лікуванні хронічного больового синдрому у хворих із підошовним фасціїтом / О. А. Турчин, О. А. Коструб, Р. І. Блонський, О. А. Семененко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. –             № 3. – С. 35-42.
 8. Король П. О. Аналіз діагностичної інформативності методів променевої візуалізації в діагностиці деформуючого остеоартрозу кульшових і колінних суглобів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції / П. О. Король, М. М. Ткаченко // Травма. – 2019. – № 3. – С. 71-76.
 9. Матолінець Н. В. Зміни вмісту серотоніну в сироватці крові в гострому періоді політравми різного ступеня тяжкості / Н. В. Матолінець // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2019. – № 3. – С. 33-38.
 10. Применение радиочастотной нейроабляции в лечении болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава 3-4-й стадии  / И. В. Рой, Я. В. Фищенко, С. П. Чернобай [и др.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 3. – С. 4-10.
 11. Проспективне порівняльне дослідження застосування PRP та в’язкопружного гелю гіалуронату натрію в пацієнтів із гонартрозом ІІ стадії  / С. Є. Бондаренко, Ф. С. Леонтьєва, Д. В. Морозенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – № 3. – С. 28-34.     
 12. Рушай А. К. Реконструкція складних випадків септичних незрощень великогомілкової кістки / А. К. Рушай, О. В. Борзих, О. О. Мартинчук  // Травма. – 2019. – № 3. – С. 23-28.
 13. Стан факторів гуморального імунітету в периферичній крові у хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу / О. Д. Бондарчук, В. В. Кіщук, О. Ф. Мельников [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 5. – С. 37-41.     

Офтальмологія 

 1. Бруцкая Л. А. Очковая коррекция рефракционных нарушений  / Л. А. Бруцкая // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 3. – С. 57-58.
 2. Важные вопросы офтальмологии: возрастная макулярная дегенерация после чернобыльской катастрофы, оптическая ишемическая нейропатия, розацеа-кератит // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 38-39.
 3. Денний і 24-годинний внутрішньоочний тиск за глаукоми: стратегії моніторингу та вплив на прогноз і лікування // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 54-55.
 4. «Офтальмофармакологія» : ліки, що здатні спричинити глаукому // Фармацевт Практик. – 2019. – № 9. – С. 40-42.
 5. Ошибки в лечении птеригиума / Г. И. Дрожжина, Л. Ф. Тройченко, В. Л. Осташевский [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 4. –                    С. 18-22.
 6. Прицельная транссклеральная лазерная коагуляция цилиарного тела у больных вторичной неоваскулярной глаукомой / О. С. Задорожный, О. В. Гузун, Т. Б. Кустрин [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 4. – С. 3-7.
 7. П’ять міфів про синдром сухого ока // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 52-53.
 8. Результати застосування нового методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі / І. В. Якименко, Н. А. Ульянова, Л. В. Венгер, К. С. Шакун                                             // Офтальмологический журнал. – 2019. – № 5. – С. 3-8.
 9. Хвороба сухого ока: інновації в діагностиці та лікуванні // Здоров’я України. – 2019. – № 13-14. – С. 34-35.

 Акушерство. Гінекологія

 1. Аналіз даних комплексного пренатального обстеження при гастрошизисі у плода / Г. О. Гребініченко, І. Ю. Гордієнко, О. М. Тарапурова та ін. // Перинатология и педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 7-12.
 2. Гнатко Е. П. Родоразрешение при осложнениях оперированной матки: клинические случаи / Е. П. Гнатко, Л. Л. Семенюк, А. А. Савчук // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 2. – С. 31-34.
 3. Клінічні настанови з анестезіологічного забезпечення в акушерстві  // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2019. – № 1-2. – С. 5-18.
 4. Кошева Н. Сучасні технології в лікуванні вагітних із цукровим діабетом / Н. Кошева, В. Малашонок // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 2. – С. 35-48. 
 5. Луцкий А. С. Гормональная подготовка эндометрия в зависимости от эндокринного статуса пациенток в циклах ЭКО с переносом витрифицированных эуплоидных бластоцист / А. С. Луцкий // Проблеми ендокринної патології. – 2019. – № 3. – С. 35-41.
 6. Мультимодальна періопераційна аналгезія кесарева розтину / О. В. Голяновський, О. А. Лоскутов, А. А. Падалко, Т. Ю. Дащенко // Здоровье женщины. – 2019. – № 5. – С. 49-53.
 7. Особливості деяких ультразвукових показників у вагітних з єдиною пупковою артерією плода / О. В. Красовська, В. П. Лакатош, О. Я. Слободяник [та ін.] // Здоровье женщины. – 2019. – № 5. – С. 54-58.    
 8. Роль ендотеліальної дисфункції в ґенезі прееклампсії та шляхи профілактики її виникнення в наступній вагітності / Ю. В. Давидова, А. Ю. Лиманська, А. О. Огородник, Л. П. Бутенко // Перинатология и          педиатрия. – 2019. – № 2. – С. 13-18.
 9. Тести біохімічних маркерів для допомоги в діагностиці передчасних пологів у жінок із непошкодженими плодовими оболонками // Здоровье женщины. – 2019. - № 5. – С. 73-83.
 10. Трегуб В. В. Остановка массивных акушерских кровотечений эмболизацией маточных артерий : обзор литературы и собственные данные / В. В. Трегуб, И. В. Альтман, В. А. Кондратюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 3-4. – С. 14-24.  
 11. Усевич І. А. Вплив партнерських пологів на адаптаційні можливості роділей / І. А. Усевич // Здоровье женщины. – 2019. – № 5. – С. 42-44.
 12. Чернов А. Трудное извлечение плода при кесаревом сечении / А. Чернов // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 2. – С. 10-14.
 13. Якимчук Н. В. Особливості психологічного компонента гестаційної домінанти в жінок із порушенням репродуктивного здоров’я / Н. В. Якимчук, Н. І. Геник // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2019. – № 2. – С. 25-28.   

 Спортивна медицина

 1. Вплив препарату кардонат на показники біохімічного та гормонального гомеостазу спортсменів з кардіоміопатією хронічного фізичного перенапруження / В. В. Безугла, Л. М. Гуніна, Ю. Д. Вінничук, В. В. Клапчук  // Східноукраїнський медичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 148-158.    

 

Військова медицина 

 1. Асланян С. А. Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота, отриманою під час збройного конфлікту на сході України, на етапах медичної евакуації другого рівня медичного забезпечення / С. А. Асланян // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 27-33.
 2. Патофізіологічне обґрунтування медичної евакуації поранених з ушкодженнями кінцівок на рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, Б. В. Матвійчук, Л. А. Устінова // Клінічна хірургія. – 2019. – № 6. – С. 25-29.
 3. Помилки та ускладнення діагностики та лікування місцевого гіпертензивного ішемічного синдрому при вогнепальних ушкодженнях нижніх кінцівок / С. С. Страфун, А. М. Лакша, В. Г. Шипунов [та ін.] // Травма. – 2019. – № 4. – С. 112-119.
 4. Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки / І. В. Рой, Н. О. Борзих, Л. Д. Катюкова, О. В. Борзих // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 34-38.
 5. Хірургічна тактика лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями стегна на всіх рівнях медичного забезпечення / І. П. Хоменко, С. О. Король, Б. В. Матвійчук, Л. А. Устінова // Клінічна хірургія. – 2019. – № 5. – С. 22-26.           

 Медсестринська справа

 Алгоритм відповідального за впровадження локальних протоколів виконання основних сестринських маніпуляцій і процедур з догляду за пацієнтом у ЦПМСД // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 2. – С. 37-40.

 1. Індикатори оцінки якості діяльності сестринського персоналу // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 5. – С. 66-73.
 2. Індикатори якості виконаної роботи медичною сестрою ЦПМСД // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 3. – С. 36-40.
 3. Інструкція щодо організації проведення контролю та оцінки якості роботи молодших спеціалістів з медичною освітою ЦПМСД // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 2. – С. 34-36.
 4. Клименко О. Посадова інструкція медичної сестри старшої фізіотерапевтичного відділення / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2019. – № 1. – С. 58-64.

 Ревматологія

 Гарміш О. О. Гігантоклітинний артеріїт: новини в діагностиці та лікуванні / О. О. Гарміш // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 11-13.

 1. Головач І. Ю. Ідіопатичні запальні міопатії : складнощі діагностики  / І. Ю. Головач, Є. Д. Єгудіна // Український терапевтичний журнал. – 2019. –    № 3. – С. 72-86.
 2. Новий погляд на сучасні проблеми ревматології // Здоров’я України. – 2019. – № 11. – С. 12-14.
 3. Пацієнт-орієнтований підхід у лікуванні остеоартрозу колінного суглоба. Оновлений алгоритм ESCEO 2019 // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 22-23.
 4. Хондропротекторні фактори при остеоартриті // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 26-27.
 5. Чи реально вплинути на клінічний перебіг остеоартриту // Здоров’я України. – 2019. – № 18. – С. 3-4.