Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Статьи и обзоры nachodki.ru

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Липень - вересень 2020 р.)

 

Військова медицина 

 1. Анатомо-функціональна шкала оцінки тяжкості травми у поранених з торакоабдомінальними ушкодженнями в умовах проведення Операції об’єднаних сил / Я. Л. Заруцький, С. А. Асланян, О. І. Жовтоножко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 1-2. – С. 3-7.
 2. Застосування аутодермопластики при вогнепальному пораненні статевого члена та калитки на спеціалізованому рівні надання медичної допомоги (Клінічний випадок) / С. В. Головко, О. В. Циц, О. Ф. Савицький [та ін.] // Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. – С. 39-42.  
 3. Романенко І. Ю. Акушерські та перинатальні наслідки у жінок із загрозою переривання вагітності, які проживають у зоні збройного конфлікту / І. Ю. Романенко // Здоровье женщины. – 2020. – № 2. – С. 21-24.

Медичне право 

 1. Савка Г. В. Права людини у сфері паліативної допомоги / Г. В. Савка  // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 15-18.
 2. Телемедицина в період COVID-19: за, проти, утримався. Правові та юридичні аспекти // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 79-80.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Голімумаб: новини з передової світової науки // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 3-4.
 2. Ертапенем – карбапенемний антибіотик, перевірений часом // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 13-14.
 3. Кайдашев И. П. Гиперчувствительность к нестероидным противовоспалительным средствам: этиология, патогенез, классификация, клиническое течение и лечение / И. П. Кайдашев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 5-11.
 4. Савченко Л. П. Виготовлення ліків у аптеках: індивідуальний підхід із віковими традиціями / Л. П. Савченко, В. А. Георгіянц // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 38-39.
 5. Сидорова Л. Л. Дієтичні добавки: критерії вибору / Л. Л. Сидорова // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 35-36.
 6. Сидорова Л. Л. Дієтичні добавки: мода чи життєва необхідність? / Л. Л. Сидорова // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 5-6.
 7. Черенько М. С. Левотироксин: міфи і правда / М. С. Черенько // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 3; 7.
 8. Чи є потенційний зв'язок між лікуванням і зловживанням прегабаліном – міфи та реалії // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 16-21.

 

Туберкульоз

 1. Влияние генотипической изменчивости М. tuberculosis на течение туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью / В. С. Крутько, Л. Г. Николаева, Т. В. Майстат [и др.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 68-71.
 2. Обґрунтування показань та оптимальних строків для проведення малоінвазивних хірургічних втручань при лікуванні хворих на туберкульоз легень і плеври / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович, М. Ю. Шамрай [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – С. 35-42.
 3. Порівняння ефективності консервативного та хірургічного методів лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз / І. Д. Дужий, Г. П. Олещенко, І. А. Гнатенко, В. В. Глиненко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 1. – С. 29-34.
 4. Стратегія терапії резистентного туберкульозу і пацієнтоорієнтований підхід у рамках Регіонального симпозіуму з питань лікування туберкульозу // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 15-17.
 5. Якість життя хворих на вперше діагностований туберкульоз легень в умовах уживання алкоголю / І. І. Грек, А. В. Рогожин, В. Б. Кушнір [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 88-92.  

  Онкологія

 1. Блокада иммунных контрольных точек при терапии рака грудной железы / И. А. Громакова, П. П. Сорочан, Н. Э. Прохач [и др.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 33-38.
 2. Бойко І. І. Деякі аспекти використання вірусів при лікуванні злоякісних новоутворень / І. І. Бойко // Онкология. – 2020. – № 1-2. – С. 20-25.
 3. Вплив лімфедеми на якість життя онкологічних пацієнтів // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 2. – С. 20-21.
 4. Вплив неоад’ювантної таргетної терапії на періопераційні ускладнення у хворих з локалізованим нирково-клітинним раком / О. А. Войленко, О. Е. Стаховський, О. А. Кононенко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 1-2. – С. 53-59.
 5. Галайчук І. Й. Особливості хірургічного етапу лікування хворих на HER2-neu-позитивний рак молочної залози / І. Й. Галайчук // Онкология. – 2020. – № 1-2. – С. 80-83.
 6. Ганусевич І. І. Редокс-стан жирової тканини та пухлинне мікрооточення у хворих на рак прямої кишки: зв'язок із метастазуванням / І. І. Ганусевич, А. П. Бурлака, С. В. Вірко // Онкология. – 2020. – № 1-2. – С. 47-53.
 7. Деякі аспекти рекомендацій NCCN щодо ад’ювантної системної терапії у пацієнтів із меланомою // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 2. – С. 5-7.
 8. Електрокінетичні характеристики лейкемічних клітин / Ю. В. Яніш, С. П. Залєток, О. О. Кленов [та ін.] // Онкология. – 2020. – № 1-2. – С. 60-65.
 9. Каршунова А. С. Фактори та наслідки розвитку професійного стресу медичного персоналу онкологічного відділення / А. С. Каршунова, Л. Є. Лимар // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 9-11.
 10. Ковалев А. А. Семейные онкологические синдромы и гены наследственного рака / А. А. Ковалев // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 2. – С. 18-19.
 11. Питание как важная составляющая лечения и реабилитации онкологических пациентов / Т. Ф. Татарчук, Э. Г. Манжалий, Д. В. Поминчук, Т. С. Шевчук // Здоровье женщины. – 2020. – № 3. – С. 15-22.
 12. Полякова С. И. Офтальмоонкология – зона особого внимания / С. И. Полякова // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 28-29.
 13. Токсичні ускладнення імунотерапії : Клінічні настанови Європейського товариства медичної онкології щодо діагностики, лікування та подальшого спостереження пацієнтів // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 2. – С. 30-32.
 14. Чехун В. Ф. Вплив мікробіоти на розвиток пухлинних захворювань людини / В. Ф. Чехун, Н. Ю. Лук’янова, Ю. В. Швець // Онкология. – 2020. – № 1-2. – С. 11-19.

 

Педіатрія

 1. Бєлоусова О. Ю. Формування й оптимальна корекція зовнішньосекреторної панкреатичної недостатності у дітей / О. Ю. Бєлоусова, І. Г. Солодовниченко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 3-4.
 2. Буднік Т. В. Оптимізація системи спостереження дітей з інфекцією сечової системи в умовах антибіотикорезистентності / Т. В. Буднік // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 9-16.
 3. Вовк І. Б. Дисменорея у підлітків / І. Б. Вовк, В. Ф. Петербурзька                       // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 3-5.
 4. Вплив кишкової мікрофлори на роботу жовчовивідної системи // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 22-23.
 5. Гнедько Т. В. Перинатальные риски и профилактика нарушений развития тазобедренных суставов у недоношенных детей / Т. В. Гнедько, Н. С. Сердюченко // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 1. – С. 9-16.
 6. Горобець А. О. Глікогенова хвороба І типу: особливості клінічного перебігу, діагностики та нутритивної підтримки на сучасному етапі / А. О. Горобець, В. С. Березенко, Г. Е. Козинкевич // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 67-76.
 7. Денисова М. Ф. Виразковий коліт і діти – складні питання діагностики та лікування / М. Ф. Денисова // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 10-11.
 8. Єфанова А. О. Синдром зригування у дітей раннього віку: діагностика і корекція / А. О. Єфанова, Н. В. Мишина // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 1. – С. 38-42.
 9. Ковальчук Т. А. Оцінка профілів вітаміну В12 та фолієвої кислоти у дітей із вазовагальними синкопе / Т. А. Ковальчук // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 33-38.
 10. Лечение хронических аденоидитов препаратом Синупрет® / С. М. Пухлик, А. П. Щелкунов, О. В. Титаренко, Д. В. Карпович // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 13-14.
 11. Мальська А. А. Рідкісний випадок Тетради Фалло із відсутністю клапана легеневої артерії / А. А. Мальська, О. Б. Куриляк // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 93-99.
 12. Маменко М. Є. Вплив функціонального стану гіпофізарно-тиреоїдної системи на нервово-психічний розвиток дітей раннього віку / М. Є. Маменко,  Г. О. Шлєєнкова // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 23-28.
 13. Маменко М. Є. Порушення розумового розвитку дитини: причини та можливості попередження / М. Є. Маменко, І. В. Романкевич, Г. А. Шлєєнкова // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 46-53.
 14. Марушко Т. В. Системні васкуліти: принципи діагностики та лікування / Т. В. Марушко // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 16-17.
 15. Муратова К. Г. Неінвазивні ультразвукові маркери діагностики вторинного зморщування нирки внаслідок міхурово-сечовідного рефлюксу у дитини на підставі клінічного спостереження / К. Г. Муратова, М. О. Гончарь // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 87-92.
 16. Селихова М. С. Аномальные маточные кровотечения у девочек. Что делать? / М. С. Селихова, Е. С. Зверева // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 34-35.
 17. Синдром сухого ока у дітей // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 26-27.
 18. Центильные номограммы для оценки массы и длины новорожденных при многоплодной беременности / К. Р. Бондаренко, П. А. Кузнецов, Л. С. Джохадзе [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 36-38.
 19. Шадрін О. Г. Стан гепатобіліарної системи при муковісцидозі у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, В. П. Місник // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 20-21.
 20. Шелевицька В. А. Фонокардіографія і відкрита артеріальна протока у недоношених новонароджених дітей / В. А. Шелевицька, Т. К. Мавропуло, С. О. Мокія-Сербіна // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 17-24.
 21. Щодо грудного вигодовування в умовах пандемії COVID-19 / М. Є. Маменко, Є. Є. Шунько, О. Ю. Бєлоусова [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 6-8.

Генетичні хвороби 

 1. Сучасні рекомендації з менеджменту муковісцидозу: переваги застосування інгаляційного тобраміцину (Брамітоб®) для лікування синьогнійної інфекції // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 29-30.
 2. Хвороба Фабрі під масками гіпертрофії міокарда, кардіоміопатії та ниркової недостатності // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. – С. 31-33.

 

Лабораторна справа 

 1. Зубченко С. О. ALEX: нові можливості багатокомпонентного дослідження в алергології / С. О. Зубченко, С. Д. Юр’єв, В. В. Чоп’як // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 26-28.

 

Медсестринська справа 

 1. Астахова В. Алергічні професійні захворювання медпрацівників / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 7. – С. 58-65.
 2. Жавріченко К. В. Профілактична робота серед населення – потреба чи необхідність для сучасної людини / К. В. Жавріченко // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 58-60.
 3. Клименко О. Коли потрібно переробляти посадові інструкції медичних сестер на нові? / О. Клименко // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 8. – С. 16-21.
 4. Ружило Н. С. Післядипломна освіта медичних сестер: аналіз форм і методів навчання в Україні / Н. С. Ружило, Н. О. Теренда // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 12-14.
 5. Фурсо Н. Сестринська справа як об’єкт соціологічного аналізу / Н. Фурсо // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 25-27.

 

Медицина невідкладних станів 

 1. Бойко В. І. Ендоскопічне лікування невідкладних станів у гінекології: тактика і реабілітація / В. І. Бойко, В. А. Терєхов // Здоровье женщины. – 2020. – № 3. – С. 64-70.
 2. Мельник А. А. Нарушения системы гемостаза при сепсисе / А. А. Мельник // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 33-34.
 3. Плазмовен як препарат вибору для інфузійної терапії у хворих на COVID-19 // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 13; 15.
 4. Тіторчук В. С. Реанімаційні заходи: методика та необхідність проведення / В. С. Тіторчук // Медсестринство. – 2020. – № 1. – С. 47-51.
 5. Фесенко У. А. Інтенсивна терапія тяжкої нейротравми / У. А. Фесенко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 1. – С. 16-21.

 

Внутрішні хвороби

 1. Гичка Н. М. Запальні захворювання органів малого таза: сучасні уявлення про етіологію, принципи діагностики та лікування / Н. М. Гичка, О. А. Щерба, Л. Д. Ластовецька // Здоровье женщины. – 2020. – № 2. – С. 7-13.
 2. Щербиніна М. Б. Вісцероптоз: сучасні уявлення та підходи до діагностики / М. Б. Щербиніна, Л. С. Левенець // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 6-7.

 

Серцево-судинні хвороби

 1. Діуретична терапія при застійній серцевій недостатності // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. –  С. 35-37.
 2. Доведена співставна ефективність немікронізованого діосміну в дозі 600 мг і комбінації мікронізованого діосміну в дозі 900 мг із гесперидином у дозі 100 мг при хронічних захворюваннях вен нижніх кінцівок // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 26-28.
 3. COVID-19: від епідеміології до лікування // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 11-13.
 4. COVID-19 у кардіологічній практиці: найважливіше зі світового досвіду і рекомендацій ESC // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. – С. 26-27.
 5. Корж О. М. Сучасні аспекти діагностики та лікування ішемічної хвороби серця / О. М. Корж // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 5-10.
 6. Мостбауер Г. В. Ураження серцево-судинної системи при системних некротизувальних васкулітах / Г. В. Мостбауер, М. Б. Джус, А. Б. Безродний  // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. – С. 39-41.
 7. Настанови Європейського товариства кардіологів щодо діагностики та ведення кардіоваскулярних захворювань під час пандемії COVID-19: епідеміологія, патофізіологія, артеріальна гіпертензія // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 11-12.
 8. Нові можливості поліпшення клінічного прогнозу в амбулаторних пацієнтів із тяжкою хронічною серцевою недостатністю // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 14-15.
 9. Осовська Н. Ю. Ранолазин у лікуванні стабільної стенокардії напруги і хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Н. Ю. Осовська // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 8-10.
 10. Передовий досвід лікування та профілактики аритмій в умовах пандемії COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 44-45.
 11. Серцево-судинна патологія у практиці сімейного лікаря // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. –  С. 10-11.

Патологічна гематологія 

 1. Лиманська А. Ю. Гематологічні зміни під час вагітності та в післяпологовому періоді. Вроджені розлади гемостазу / А. Ю. Лиманська, А. А. Тарнавська, Ю. П. Нерознак // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 16-17.  
 2. Місце комбінованої гіполіпідемічної терапії в лікуванні гіперхолестеринемії у хворих із високим серцево-судинним ризиком // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. –  С. 28-29.
 3. Романенко Т. Г. Профілактика та лікування залізодефіцитної анемії при багатоплідній вагітності / Т. Г. Романенко, О. В. Морозова, О. М. Суліменко  // Здоровье женщины. – 2020. – № 4. – С. 51-56.

 Хвороби органів дихання

 1. Бронхіальна астма, що важко лікується, тяжка астма у підлітків та дорослих : Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми (Global Initiative for Asthma – GINA), листопад 2019 р. // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 38-42.
 2. Гашинова К. Ю. Вимірювання фракції видихуваного оксиду азоту (FeNO) при астмі: космічні технології в реальній клінічній практиці / К. Ю. Гашинова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. –           № 2. – С. 21-25.
 3. Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 2020 року // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 31-32.
 4. Нестеренко А. Н. Особенности противомикробной терапии вирусно-бактериальных пневмоний у пациентов с коронавирусной болезнью 2019 года (COVID-19) / А. Н. Нестеренко // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 10-12.
 5. Островський М. М. Запалення як причина кашлю та розвитку ускладнень: можливості інноваційних муколітиків / М. М. Островський,           Н. В. Корж // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 24-26.
 6. Радченко О. М. Атипові пневмонії: виклик сучасності / О. М. Радченко // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 28-29.
 7. Радченко О. М. COVID-19 і хронічне обструктивне захворювання легень: точки дотику та зони ризику / О. М. Радченко // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 16-17.
 8. Ходош Э. М. Доброкачественные опухоли легких и бронхов: клинические, морфологические, эндоскопические и лучевые аспекты диагностики / Э. М. Ходош, О. К. Яковенко // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 5-8.

 

Оториноларингологія 

 1. Алергія під контролем: сучасні антигістамінні препарати в лікуванні алергічного риніту // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 20-21.
 2. Діагностика та лікування респіраторних захворювань у дітей і дорослих : Настанови ІСSІ // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 1. – С. 33-34.
 3. Місце неседативних антигістамінних препаратів у лікуванні алергічного риніту відповідно до оновлених міжнародних рекомендацій // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 10-11.
 4. Нові рекомендації ARIA для алергічного риніту за системою GRADE і доказами, отриманими в умовах рутинної клінічної практики // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 55-60.
 5. Подолання бар’єрів на шляху до застосування інтраназальних кортикостероїдів у пацієнтів із неконтрольованим алергічним ринітом // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 11-12.
 6. Попович В. І. Гострий та хронічний риносинусит: порівняння рекомендацій EPOS 2012 р. та 2020 р. Фокус на фітотерапію / В. І. Попович // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 48-51.
 7. Пухлік С. М. Гострий середній отит: без зайвих слів / С. М. Пухлік // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 30-31.

 Захворювання органів травлення

 1. Бабінець Л. С. Вікові особливості формування мінеральної трофологічної недостатності при хронічному панкреатиті / Л. С. Бабінець, Н. О. Шевченко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 28-29.
 2. Звягинцева Т. Д. Патогенетически обоснованная стратегия лечения ФГИР: фокус на прокинетики / Т. Д. Звягинцева, А. И. Чернобай // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 18-20.
 3. Зміни мікрофлори тонкого кишечника у хворих із гострою кишковою непрохідністю / В. В. Бойко, В. М. Лихман, О. М. Шевченко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 16-18.
 4. Клигуненко Е. Н. Эффективность ингибитора протеаз улинастатина у больных с острым панкреатитом / Е. Н. Клигуненко, Д. А. Криштафор, А. И. Лаврова // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 1. –                        С. 33-38.
 5. Клінічні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації із ведення пацієнтів з диспепсією / С. М. Ткач, А. Е. Дорофєєв, І. М. Скрипник [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 32-34.
 6. Колеснікова О. В. Особливості проявів гастроентерологічних захворювань у людей старшого віку / О. В. Колеснікова, А. О. Радченко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 26-27.
 7. Короткий огляд проявів COVID-19 із боку шлунково-кишкового тракту та печінки, метааналіз міжнародних даних і рекомендації для консультативного ведення пацієнтів із COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 34-35.
 8. НПЗП-індуковані гастропатії: експертна думка від співавтора консенсусу ICON-G // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 8-9.
 9. Рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации по ведению пациентов со среднетяжелым и тяжелым язвенным колитом // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 14-15.
 10. Христич Т. М. Хронічний панкреатит та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: патогенетичні особливості поєднання / Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 22-25.

 

Стоматологія 

 1. Огляд українського фармацевтичного ринку лікарських препаратів для лікування захворювань пародонта з метою одержання нового стоматологічного засобу / І. Ю. Борисюк, Л. М. Унгурян, Н. С. Фізор [та ін.] // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 1. – С. 3-11.
 2. Прогноз біологічної активності і ліпофільності деяких похідних піридину як компонентів антикарієсних агентів / В. О. Гельмбольдт, І. В. Литвинчук, І. О. Шишкін [та ін.] // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 2. – С. 79-85.

 

Хвороби печінки

 

 1. Бойчук О. Г. Психоемоційний стан жінок з внутрішньопечінковим холестазом вагітних після застосування допоміжних репродуктивних технологій / О. Г. Бойчук, Т. В. Коломійченко, Н. Е. Н. Ебае // Здоровье женщины. – 2020. – № 4. – С. 31-35.
 2. Кушнір І. Е. Медикаментозне ураження печінки: епідеміологія, клінічні прояви, діагностичні критерії та принципи лікування / І. Е. Кушнір // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 1. – С. 10-12.
 3. Радченко О. М. Гепатопротектори в лікуванні хвороб травної системи / О. М. Радченко // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 38-39.

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Астахова В. Діабет: як допомогти пацієнту змінити спосіб життя              / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 7. – С. 13-21.
 2. Возможности нутритивной коррекции аутоиммунной патологии щитовидной железы: роль йода и селена // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 24-25.
 3. Гіпотиреоз: практичні рекомендації для лікарів первинної ланки // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 17.
 4. Інсулін аспарт у веденні цукрового діабету: 20 років клінічного досвіду // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 13-14.
 5. Мельник А. А. Альтернативные гликированному гемоглобину маркеры контроля СД / А. А. Мельник // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 33-34.
 6. Огляд ферментозамісної терапії хвороби Гоше в епоху доступності вибору // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 26-27.
 7. Паньків В. І. Ендокринопатії та COVID-19 / В. І. Паньків // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 15-16.
 8. Світові рекомендації з лікування діабетичної нейропатії: місце препаратів Бенфогама та Тіогама // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 20-21.
 9. Ховака В. В. Психосоматичні аспекти розвитку цукрового діабету / В. В. Ховака, О. В. Зінич // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 14-15.

 

Дерматологія 

 1. Богомолов А. Є. Хронічна кропив’янка: міфи та факти в практиці алерголога / А. Є. Богомолов // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 35-39.
 2. Даравищ Н. Редкие нозологии: клинический случай болезни Деркума / Н. Даравищ, И. М. Бронова // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. –            С. 64-66.
 3. Кутасевич Я. Ф. Лікування висівкоподібного лишаю на сучасному етапі / Я. Ф. Кутасевич, І. О. Олійник, І. О. Маштакова // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 21-25.
 4. Кутасевич Я. Ф. Порівняльний аналіз клініко-анамнестичних особливостей перебігу атопічного дерматиту та справжньої екземи, обтяжених стафілококовою інфекцією / Я. Ф. Кутасевич, С. К. Джораєва, В. В. Гончаренко // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 8-16.
 5. Овчаренко Ю. С. Аналіз доцільності застосування збагаченої тромбоцитами плазми у лікуванні андрогенетичної алопеції / Ю. С. Овчаренко, О. А. Салєнкова // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 64-67.
 6. Святенко Т. В. Порівняльна оцінка ефективності комплексної методики лікування розацеа із застосуванням IPL-установок / Т. В. Святенко, О. А. Старостіна, Д. Г. Башмаков // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. –            С. 26-30.
 7. Супрун К. Г. Шкала оцінки ступеня тяжкості оніхомікозів з урахуванням супутньої патології та віку хворого / К. Г. Супрун // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 18-20.

 

Урологія 

 1. Бачурін Г. В. Результати використання предикторів запалення у хворих на сечокам’яну хворобу / Г. В. Бачурін, Ю. С. Коломоєць // Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. – С. 71-74.
 2. Дудар І. О. Антикоагулянтна та антиагрегантна терапія хворих на хронічну хворобу нирок / І. О. Дудар, І. С. Михалойко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 2. – С. 40-46.
 3. Колесник М. Оновлені рекомендації щодо визначення, діагностики та лікування гепаторенального синдрому / М. Колесник // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 2. – С. 62-70.
 4. Поворознюк М. В. Трубно-перитонеальне непліддя: а чи здорові чоловіки? / М. В. Поворознюк // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 1. – С. 54-58.
 5. Сегментарная электростимуляция и базовая фармакотерапия в лечении хронического простатита/синдрома хронической тазовой боли / И. И. Горпинченко, К. Р. Нуриманов, Е. А. Недогонова [и др.] // Здоровье мужчины. – 2020. – № 1. – С. 33-38.
 6. Семидоцкая Ж. Д. Почки и микробиота / Ж. Д. Семидоцкая, И. А. Чернякова, Е. В. Авдеева // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 1. – С. 48-57.
 7. Суржко Л. М. Розширений гемодіаліз: нові можливості та надії / Л. М. Суржко // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 2. –              С. 47-52.
 8. Тактика ведення хворих із безсимптомною бактеріурією, циститом і пієлонефритом : Рекомендації Європейської асоціації урології 2019 // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 1. – С. 45-53.
 9. Шіфріс І. М. Носійство метицилін-резистентного золотистого стафілококу та коморбідність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії: 3-річне проспективне дослідження / І. М. Шіфріс // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 2. – С. 24-31.
 10. Шостак М. В. Інфекції сечовивідної системи, що часто рецидивують: порівняльна ефективність різних підходів до терапії та метафілактики / М. В. Шостак, Ф. І. Костєв, Є. І. Лукінюк // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 71-74.

Ревматологія 

 1. Глюкокортикоїди в ревматології: коли, кому і як довго? // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. – С. 21-22.
 2. Головач И. Ю. Перигравидарный менеджмент ревматических заболеваний / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Здоровье женщины. – 2020. – № 2. – С. 42-52.
 3. Діагностика та лікування гігантоклітинного артеріїту // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 49-51.
 4. Лікування пацієнтів з остеоартрозом колінних, кульшових та кистьових суглобів // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 46-48.
 5. Роль ревматолога в условиях пандемии COVID-19: факты, события, размышления / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина, С. Х. Тер-Вартаньян, И. Н. Найштетик // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 2. – С. 16-18.
 6. Яременко О. Б. Дослідження «ПАРТНЕР»: оцінка серцево-судинного ризику в українського контингенту хворих на остеоартроз / О. Б. Яременко            // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 27-29.

 Невропатологія. Нейрохірургія

 Бурчинский С. Г. Гипоксия как универсальный патофизиологический феномен в кардионеврологии: возможности фармакологической коррекции и профилактики / С. Г. Бурчинский // Здоров’я України. – 2020. – № 9. – С. 18-19.

 1. Головач И. Ю. Ураты и когнитивное здоровье: до какого уровня безопасно снижать концентрацию мочевой кислоты? / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 31-33.
 2. Демченко А. В. Сучасні аспекти діагностики та лікування деменції / А. В. Демченко, Дж. Н. Аравицька // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 35-40.
 3. Доступно про актуальне: особливості діагностики інсультів-хамелеонів, інфузійної терапії та лікування вторинного менінгіту // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 1. – С. 30-33.
 4. Епілепсія в осіб похилого віку та лікування епілепсії після хірургічних втручань // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 28-29.
 5. Крамар Ю. А. Диференційна діагностика псевдонападів судом та симуляції / Ю. А. Крамар // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 46-47.
 6. Куфтеріна Н. С. Особливості психоемоційних порушень у пацієнтів молодого віку, які страждають на хронічні радикулопатії вертеброгенного ґенезу / Н. С. Куфтеріна // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 52-55.
 1. Московко С. П. Алгоритми дій, мінімальні умови та складові надання якісної медичної допомоги при гострому інсульті / С. П. Московко // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 1. – С. 27-29.
 2. Московко С. П. Догляд та лікування в гострому періоді інсульту: необхідне, достатнє та межі дозволеного / С. П. Московко // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 23-24.
 3. Найголовніше про розсіяний склероз // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 34-35.
 4. Настанови щодо ведення пацієнтів із невралгією трійчастого нерва // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 52-54.
 5. Неврологічні прояви COVID-19: пропозиція Спеціалізованої групи з екологічної неврології Всесвітньої федерації неврології впровадити міжнародні неврологічні реєстри // Здоров’я України. – 2020. – № 11. – С. 11-12.
 6. Орос М. М. Біль у стопі: погляд невролога / М. М. Орос, В. В. Грабар // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 23-30.
 7. Порушення циркадного ритму сну / Ф. Є. Дубенко, І. В. Реміняк, Ю. А. Бабкіна, Ю. К. Реміняк // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 28-33.
 8. Розсіяний склероз в Україні: персоналізована стратегія лікування // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. –  № 2. – С. 14-16.
 9. Серотонінові рецептори – перспективна мішень терапії інсомнії  // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 12-14.
 10. Сприятливий вплив холіну альфосцерату щодо поліпшення когнітивного функціонування // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 12-16.
 11. Стаднік С. М. Неврологічні ускладнення коронавірусної інфекції / С. М. Стаднік // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 26-27.
 12. Стаднік С. М. Немедикаментозні підходи до профілактики та лікування когнітивних розладів / С. М. Стаднік // Здоров’я України. – 2020. – № 11. –        С. 24-25.
 13. Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної соматичної та вегетативної нейропатії // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 1. – С. 12-13.
 14. Хвороба Паркінсона та поведінкові розлади при деменції // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 38-40.

Психіатрія

 Астахова В. Коронавірусна пандемія та карантин. Вплив на психіку       / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 6. – С. 18-27.

 1. Вибір ефективної антипсихотичної терапії для боротьби з позитивними та негативними симптомами шизофренії // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 46-47.
 2. Ефективність паліперидону пролонгованого вивільнення при лікуванні шизофренії // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 47-51.
 3. Клінічні настанови щодо лікування резистентної депресії                       // НейроNEWS. – 2020. – № 2. – С. 49-54.
 4. COVID-19 та психічне здоров’я: можливості допомоги // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 30-31.
 5. Крамар Ю. А. Психози в жінок у різні періоди репродуктивного віку / Ю. А. Крамар // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 18-22.
 6. Критерії визначення резистентної до терапії біполярної депресії // НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 34-38.
 7. Лікування пацієнтів із біполярним афективним розладом // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 1. – С. 41-42.
 8. Пацієнт із психічним розладом у практиці лікаря-невролога: поради психіатра // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 2. – С. 18-19.
 9. Роль активного метаболіту норкветіапіну в механізмі антидепресивної дії кветіапіну при лікуванні розладів настрою // Здоров’я України. Серія                 : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 1. – С. 38-39.
 10. Русланов Д. В. Тестовая диагностика в психотерапии / Д. В. Русланов // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. –            № 1. – С. 9-10.
 11. Стаднік С. М. Коморбідна депресія на тлі ішемічної хвороби серця: ефективність венлафаксину / С. М. Стаднік // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 3. – С. 26-27.
 12. Терапія депресії у дорослих пацієнтів в умовах первинної медичної допомоги // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 1. – С. 12-13.

 Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Астахова В. Професійні захворювання медичних працівників. Інфекції / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 6. – С. 40-47. 
 1. Беран Ж. Інозин пранобекс у профілактиці та лікуванні гострих респіраторних вірусних інфекцій, у тому числі COVID-19 : Відповіді на часті питання медичних працівників / Ж. Беран // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 36-37.
 2. Діагностика та лікування COVID-19: досвід китайських лікарів // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 9.
 3. Кобеляцкий Ю. Ю. Особенности патогенеза коронавирусной инфекции и перспективные направления терапии / Ю. Ю. Кобеляцкий // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 18-21.
 4. COVID-19: що необхідно знати про пандемію коронавірусної інфекції  // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 2. – С. 18-20.
 5. Крапля А. «Новохлор-екстра» проти SARS-CoV-2 / А. Крапля // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 8. – С. 24-26.
 6. Лікування гострих інфекцій нижніх дихальних шляхів: оптимальна терапевтична стратегія, заснована на підходах методології Delphi // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 2. – С. 26-27.
 7. МікроРНК-122 як біологічний маркер хронічного вірусного гепатиту С / О. П. Шевченко-Макаренко, Л. Р. Шостакович-Корецька, В. Є. Досенко,                     Т. І. Древицька // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 72-75.
 8. Нутритивна терапія хворих на COVID- Огляд рекомендацій / С. О. Дубров, Г. Б. Славута, О. О. Гавриленко, П. Л. Понятовський // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 2. – С. 9-17.
 9. Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19) // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 8-30.
 10. Особливості перебігу серозних менінгітів герпетичної етіології / О. В. Усачова, О. А. Дралова, Т. М. Пахольчук [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 2. – С. 38-42.
 11. Парвовірус В19-віремія. Клініко-лабораторна презентація / О. І. Дорош, О. А. Петрончак, Р. В. Гулей [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 77-86.
 12. Проблемні питання дезінфектологічної профілактики COVID-19 / Н. Морозова, С. Рідний, І. Коробкова [та ін.] // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 8. – С. 27-32.
 13. Протокол «Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)» // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. – С. 4-7.
 14. Романкевич І. В. Інфекція, спричинена Clostridium difficile, як важлива причина антибіотик-асоційованої діареї у дорослих та дітей / І. В. Романкевич // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 3. – С. 59-66.
 15. Федота О. М. SARS-CoV-2/COVID-19: генетичні аспекти рецепції, факторів ризику, медичної допомоги / О. М. Федота, І. Я. Скрипкіна // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 13-14.
 16. Широбоков В. П. Коронавірус та інші емерджентні інфекції / В. П. Широбоков // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 2. –                  С. 31-33.
 17. Шляхи вирішення проблеми профілактики та основні реабілітаційні заходи при токсоплазмозі в Україні / О. В. Боброва, П. В. Нартов, К. А. Кривонос, О. В. Загороднєва // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 76-82.                     

 

Венерологія

 Бондаренко Г. М. Менеджмент синдрому патологічних вагінальних виділень: сучасні можливості лабораторної діагностики / Г. М. Бондаренко       // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 52-56.

 1. Вульвовагінальний кандидоз: протоколи IUSTI та їх практичне значення // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 1. – С. 36-38.
 2. Практические аспекты серологической диагностики сифилиса на современном этапе / Я. Ф. Кутасевич, В. В. Кутовая, О. Н. Белоконь [и др.]  // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 39-43.
 3. Сучасні епідеміологічні аспекти трихомонозу в Україні / П. В. Федорич, Г. І. Мавров, Т. В. Осінська, Л. В. Іващенко // Дерматологія та венерологія. – 2020. – № 1. – С. 44-51.

 

ВІЛ/СНІД

 Клінічні паралелі при інфекційних захворюваннях центральної нервової системи у пацієнтів із ВІЛ / К. Ю. Литвин, Л. Р. Шостакович-Корецька, З. О. Чикаренко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. –               С. 83-87.  

 1. Стан фібринолітичної системи у ВІЛ-інфікованих вагітних та породіль із факторами ризику розвитку тромбогеморагічних ускладнень / С. Є. Савченко, О. І. Гервазюк, Л. М. Онищик [та ін.] // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 1. – С. 47-50.

 

Хірургія

 Грубник В. В. Зависимость развития рецидивов от силы натяжения швов при выполнении лапароскопической крурорафии / В. В. Грубник, А. И. Ткаченко, В. В. Грубник // Клінічна хірургія. – 2020. – № 1-2. – С. 30-34.

 1. Дубров С. О. Кровозбереження у пацієнтів хірургічного профілю. Patient blood management. Огляд сучасних рекомендацій / С. О. Дубров, В. Р. Баляк // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 1. – С. 9-15.
 2. Лісний І. І. Частота і причини розвитку ускладнень при катетеризації периферичних вен / І. І. Лісний, Х. А. Закальська, О. М. Бабійчук // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 2. – С. 51-56.
 3. Можливості імунологічних досліджень в оцінці готовності опікових ран до шкірної пластики / О. В. Кравцов, О. М. Клімова, Л. А. Дроздова [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 19-23.
 4. Порівняльне дослідження застосування збалансованих інгібіторів ЦОГ-1,2 в тиреоїдній хірургії / С. О. Тарасенко, М. В. Кащенко, О. С. Крейдич [та ін.] // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 2. – С. 21-30.
 5. Прогностическая значимость различных биомаркеров в отношении синдрома полиорганной недостаточности у пациентов в абдоминальной хирургии / С. А. Точило, А. В. Марочков, В. А. Ливинская [и др.] // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 2. – С. 87-94.
 6. Рекомендації Американського товариства колоректальних хірургів щодо профілактики венозної тромбоемболії у колоректальній хірургії // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 3-4.
 7. Система згортання крові та персоналізація її лікування у пацієнтів в ранньому післяопераційному періоді після імплантації систем LVAD / О. П. Мазуренко, П. Надзякевич, О. А. Лоскутов, Л. В. Згржебловська // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 1. – С. 43-48.
 8. Успешное хирургическое лечение гигантской десмоидной опухоли забрюшинного пространства / А. М. Тищенко, Е. В. Мушенко, Р. М. Смачило [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 2. – С. 20-22.

 

Травматологія. Ортопедія

 Вплив вибору тактики лікування пацієнтів з політравмою та множинними переломами довгих кісток нижніх кінцівок на розвиток ускладнень / В. М. Лянскорунський, С. О. Дубров, О. А. Бур’янов, Д. В. Мясніков // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 2. – С. 76-86.

 1. Дегенеративная болезнь дисков у лиц молодого возраста. Методы медицинской визуализации / Р. Я. Абдуллаев, К. Н. Ибрагимова, И. Г. Мамедов, Р. Р. Абдуллаев // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 1. – С. 48-52.
 2. Сучасні аспекти діагностики та хірургічного лікування травм дванадцятипалої кишки / І. А. Криворучко, В. В. Бойко, Р. С. Рябцев, С. А. Андреєщев // Клінічна хірургія. – 2020. – № 1-2. – С. 74-85.
 3. Фармакологічне лікування остеопорозу в жінок у постменопаузі  // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 29-31.

Офтальмологія

 

 1. Американська академія офтальмологів: важлива інформація для офтальмологів під час пандемії : Оновлення від 21.04.2020 // Здоров’я України. – 2020. – № 8. – С. 24-26.
 2. Бездітко П. А. Морфологічні особливості решітчастої пластинки диска зорового нерва за даними оптичної когеретної томографії у хворих на міопію різних ступенів / П. А. Бездітко, А. О. Гуліда // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 32-34.
 3. Влияние упорно рецидивирующего птеригиума на оптический интерфейс роговицы / Э. Н. Билалов, А. Ф. Юсупов, А. Э. Нозимов, О. И. Орипов // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 12-16.
 4. Воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза стрептококковой этиологии / Н. В. Коновалова, В. В. Савко, Н. И. Храменко  [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 49-53.
 5. Жмурик Д. В. Ефективність лікування персистуючих макулярних розривів шляхом нанесення на зону розриву лейкотромбоцитарної маси, отриманої за допомогою набору Ycellibio / Д. В. Жмурик, М. В. Мілієнко, О. Г. Волочанська // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 28-31.
 6. Ковальчук А. Г. Оценка вариации эффективности локальной вакуум-компрессии глазного яблока с помощью новой присоски для импедансной офтальмопневмо-плетизмографии в зависимости от анатомических параметров глаза / А. Г. Ковальчук, И. В. Потапенко // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 57-67.
 7. Коган М. Б. Особенности визуализации структур переднего отдела глаза способом инфракрасной диафаноскопии у пациентов с контузиями глазного яблока / М. Б. Коган // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 45-49.
 8. Кронгауз М. Ю. Лікування регматогенного відшарування сітківки: з минулого у майбутнє / М. Ю. Кронгауз, І. О. Насінник, Н. В. Пасєчнікова // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 40-48.
 9. Новицький І. Я. Офтальмологічні ускладнення цукрового діабету / І. Я. Новицький, І. Ю. Кірдей // Здоров’я України. – 2020. – № 10. – С. 28-29.
 10. Опухолеподобные образования роговицы в области лимба / Е. В. Середа, Г. И. Дрожжина, Т. Б. Гайдамака [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 17-23.
 11. Панченко Ю. О. Прогнозування рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет ІІ типу / Ю. О. Панченко, С. Ю. Могілевський, С. В. Зябліцев // Офтальмологический журнал. – 2020. –         № 1. – С. 3-9.
 12. Показатели теплообмена глаз пациентов с терминальной неоваскулярной глаукомой при пролиферативной диабетической ретинопатии / О. С. Задорожный, О. В. Гузун, Т. Б. Кустрин [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 10-13.
 13. Ранні ознаки розвитку компресійної атрофії зорового нерва при базальних новоутвореннях головного мозку за даними оптичної когерентної томографії / К. С. Єгорова, М. А. Знаменська, М. О. Гук, А. О. Мумлєв  // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 35-39.
 14. Система підтримки прийняття рішень лікарем щодо визначення патології екстраокулярних м’язів / М. Л. Кочина, Ю. А. Дьомін, О. В. Яворський [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 2. – С. 70-78.
 15. Случай лечения пациента с васкуляризированным помутнением роговицы при помощи афлиберцепта / А. С. Чолак, И. О. Насинник, П. А. Костенко [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 54-56.
 16. Типы акцентуации характера у больных рецидивирующим герпетическим кератитом / Н. И. Храменко, Ю. П. Фоля, Т. Б. Гайдамака, Г. И. Дрожжина // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 1. – С. 14-21.

 

Акушерство. Гінекологія

 Авраменко Т. В. Гестаційний цукровий діабет: лікувально-профілактичні заходи в питаннях та відповідях / Т. В. Авраменко, І. М. Мелліна // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 3-4.

 1. Авраменко Т. В. Гестаційний цукровий діабет: особливості діагностики в питаннях та відповідях / Т. В. Авраменко, І. М. Мелліна // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 10-11.
 2. Аминогликозиды как компонент антибактериальной терапии в гинекологии / М. В. Майоров, С. В. Ворощук, Е. А. Жуперкова [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 24-26.
 3. Вплив ендокринних порушень на реалізацію репродуктивної функції жінки: яка допомога можлива? // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 24-25.
 4. Ефективність препаратів Vitex agnus-castus у лікуванні циклічної масталгії : Систематичний огляд та метааналіз / С. Л. Уі, С. Воттс, Р. Макклін, С. Ч. Пак // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 6; 8.
 5. Жабченко І. А. Особливості обміну сполучної тканини та деяких мікроелементів у вагітних із ризиком переношування / І. А. Жабченко,  І. С. Ліщенко, В. В. Буран // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 1. –              С. 37-41.
 6. Жабченко І. А. Сучасні підходи до профілактики акушерського травматизму та його наслідків / І. А. Жабченко // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 1. – С. 5-10.
 7. Звичне невиношування вагітності: діагностичні та лікувальні підходи : Клінічний протокол Німецького, Австрійського і Швейцарського товариств гінекології та акушерства (DGGG, OEGGG and SGGG), (рівень S2k, номер реєстру AWMF 015/050) // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 1. –              С. 14-26.
 8. Ковида Н. Р. Морфологічні особливості спроможності рубця на матці після попереднього кесаревого розтину / Н. Р. Ковида, Н. П. Гончарук, О. О. Дядик // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 1. – С. 42-46.
 9. Коронавірусна інфекція (COVID-19) під час вагітності : Інформація для медичних працівників, розроблена спеціалістами Королівського коледжу акушерів та гінекологів // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 35-38.
 10. «Нестандартные» антибиотики в акушерско-гинекологической практике / М. В. Майоров, С. В. Ворощук, Е. А. Жуперкова [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 31-32.
 11. Оптимизация медикаментозной терапии воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 27-28.
 12. Педаченко Н. Ю. Хронічні аномальні маткові кровотечі та якість життя жінки. Як суттєво покращити результат? / Н. Ю. Педаченко, Т. М. Тутченко, Р. А. Тухтарян // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 1. – С. 14-22.
 13. Репродуктивні порушення у пацієнток із гіперпролактинемією на прикладі клінічних випадків // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 12-13.
 14. Ретроспективне когортне дослідження застосування вітамінно-мінеральних комплексів у період вагітності та їх впливу на наслідки вагітності // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 2. – С. 19-21.
 15. Романенко Т. Г. Профілактика та лікування бактеріального вагінозу у вагітних із істміко-цервікальною недостатністю / Т. Г. Романенко, О. М. Суліменко // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 1. – С. 32-36.
 16. Селен та прееклампсія: глобальні перспективи // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 16-17.
 17. Тактика ведення вагітних із залізодефіцитною анемією : Основні положення рекомендацій Британського товариства гематології // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 18-19.
 18. Тиболон – сучасна терапія постменопаузального синдрому з унікальним профілем безпеки // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 1. – С. 22-23.