Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Бесплатные шаблоны Joomla

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Жовтень - грудень 2020 р.)

Військова медицина 

 1. Досвід міжвідомчої взаємодії при наданні хірургічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації / Г. Г. Рощін, Я. М. Сусак, І. Й. Сличко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 65-68.

Медичне право 

 1. Антонюк О. І. Нормативні новели щодо суб’єктів надання медичної допомоги: ефект метелика / О. І. Антонюк, І. І. Вишнивецький // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 35-36.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Багаторічний досвід застосування сульпіриду в психіатрії, неврології та гастроентерології // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 3.
 2. Гарміш О. О. Побічні ефекти терапії глюкокортикоїдами / О. О. Гарміш // Здоров’я України. – 2020. – № 13-14. – С. 11-12.
 3. Клопідогрель у 2020 році: переоцінка ролі в клінічній практиці // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 12-13.
 4. Князькова І. І. Пантопразол у клінічній практиці / І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 62.
 5. Коваль Е. А. 10 фактов о розувастатине для принятия клинического решения / Е. А. Коваль // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 29.
 6. Можина Т. Л. Особливості клінічного застосування посаконазолу та каспофунгіну: від теорії до практики / Т. Л. Можина // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 43-44.
 7. Орловецька Н. Приготування препаратів в асептичних умовах: рідина Сельцовського / Н. Орловецька, О. Данькевич, Р. Редькін // Фармацевт Практик. – 2020. – № 6. – С. 32-33.
 8. Орловецька Н. Приготування препаратів в асептичних умовах: рідина Філатова / Н. Орловецька, О. Данькевич, Р. Редькін // Фармацевт Практик. – 2020. – № 7-9. – С. 40-41.
 9. Хайтович М. В. Ліки без шкоди: менеджмент ризиків взаємодії лікарських засобів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією / М. В. Хайтович // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 14-15; 21.

  

Туберкульоз

 1. Дужий І. Д. Порівняння ефективності лікування хворих на туберкульоз легень в умовах реорганізації фтизіатричної служби / І. Д. Дужий, Г. П. Олещенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2. – С. 37-44.
 2. Лабораторна діагностика імуноопосередкованих реакцій гіперчутливості до препаратів у хворих на туберкульоз легень / О. М. Рекалова, Ю. О. Матвієнко, О. Р. Панасюкова [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2. – С. 21-28.
 3. Психологічні та психічні розлади у хворих на туберкульоз / О. С. Шевченко, В. І. Петренко, В. П. Киба, О. О. Погорєлова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2. – С. 45-52.
 4. Савула М. М. Результати тестування на біомаркер туберкульозу ліпоарабіноманнан (LAM) у пацієнтів туберкульозного стаціонару / М. М. Савула, О. В. Василишин // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. –                   С. 27-31.  

  

Онкологія

 1. Botha M. H. Рак і вагітність / M. H. Botha, S. Rajaram, K. Karunaratne // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –               № 3. – С. 32-33.
 2. Вміст VEGF, ЦОГ-2 та ПГЕ-2 залежно від об’єктивної відповіді на променеву терапію в поєднанні з інгібітором ЦОГ-2 у хворих на недрібноклітинний рак легені / Н. А. Мітряєва, Н. В. Білозор, В. П. Старенький, Л. В. Гребіник // Український радіологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 5-12.
 3. Гуда Б. Б. Високодиференційований рак щитоподібної залози: сучасні аспекти персоніфікованої тактики лікування в Україні у післячорнобильському періоді / Б. Б. Гуда // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 91-96.
 4. Ковалев А. А. Наследственный рак органов желудочно-кишечного тракта / А. А. Ковалев // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 30-31.
 5. Красносельський М. В. Характеристика деяких біологічних властивостей канцерогенезу в розвитку раку шлунка / М. В. Красносельський, О. В. Мовчан, І. М. Пономарьов // Український радіологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 18-24.
 6. Михальська Л. В. Мієлома легких ланцюгів: клінічний випадок та огляд літератури / Л. В. Михальська, О. О. Яменко, О. В. Килівник // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 3. – С. 18-19.
 7. Молекулярні підтипи м’язово-інвазивного раку сечового міхура / О. Сулаєва, О. Селезньов, Д. Шапочка [та ін.] // Медичні науки. – 2020. – № 1. – С. 85-92.
 8. Мужичук О. В. Практичні рекомендації щодо лікування хворих на рак грудної залози (Повідомлення 1) / О. В. Мужичук, І. М. Пономарьов // Український радіологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 60-66.
 9. Поступаленко О. Сучасні погляди на діагностику та лікування множинної мієломи / О. Поступаленко // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 3. – С. 29-30.
 10. Рекомендації NCCN для підвищення обізнаності хворих на меланому // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –  № 3. – С. 5-6.
 11. Фізичні навантаження та вправи у пацієнтів з раком легені: чи справдяться очікування? / A. Avancini, G. Sartori, A. Gkountakos [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –  № 3. – С. 42-43.
 12. Шапочка Д. О. Спадковий рак молочної залози та яєчника: значення діагностики для профілактики та лікування / Д. О. Шапочка // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 3. – С. 8-9.

 

Педіатрія

 1. Багацька Н. В. Щодо ролі спадкових та середовищних чинників ризику у формуванні остеоартрозу в підлітків / Н. В. Багацька, В. Є. Нефідова // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 4. – С. 33-37.
 2. Бруцкая Л. А. Бинокулярное зрение и его нарушения / Л. А. Бруцкая // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 40-41.
 3. Дебют і перебіг рідкісного ювенільного дерматоміозиту. Частина І: клінічний випадок / М. Й. Рейтмаєр, А. Б. Волосянко, О. Б. Синоверська [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 4. – С. 93-98.
 4. Катилов А. В. Синдром свистящего дыхания (wheezing) у детей дошкольного возраста: клиническое значение, диагностика и тактика терапии / А. В. Катилов, А. Валиулис, А. Басустаоглы // Здоров’я України. Серія                        : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 30-34.
 5. Кацан С. В. Внутрижелудочковые кровоизлияния как факторы риска ретинопатии недоношенных / С. В. Кацан, А. А. Адаховская, Е. С. Будивская // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 4. – С. 3-7.
 6. Кирилова Л. Г. Еволюція поглядів на розлади аутистичного спектра / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошников, О. О. Юзва // Здоров’я України. Серія                    : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 20-21.
 7. Клінічний протокол медичної допомоги дітям із коронавірусною інфекцією (COVID-19), яка перебігає на фоні хронічних соматичних захворювань / О. М. Охотнікова, Т. П. Іванова, О. А. Ошлянська [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 4. – С. 18-32.
 8. COVID-19 у дітей // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 38-39.
 9. Лікування ювенільного ідіопатичного артриту: терапевтичні підходи при несистемному поліартриті, сакроілеїті та ентезиті : Рекомендації Американської колегії ревматологів / Фонду боротьби з артритом (2019) // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 17-18.
 10. Марушко Ю. В. Добовий моніторинг артеріального тиску у дітей / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. –           № 3. – С. 24-26.
 11. Менеджмент екзокринної недостатності підшлункової залози в дітей // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 42-44.
 12. Мукополісахаридоз І типу – рідкісна причина затримки росту в дітей // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 26-27.
 13. Мукополісахаридоз 1 типу та хвороба Гоше: від теорії до практики // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 10-11.
 14. Няньковський С. Л. Особливості харчової поведінки та харчування школярів у початковій школі / С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, А. В. Титуса // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 2. – С. 14-16.
 15. Охотнікова О. М. ГРВІ влітку: різноманітні та небезпечні / О. М. Охотнікова, О. В. Поночевна // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 4. – С. 73-80.
 16. Оцінка ефективності застосування пробіотиків при гастроінтестинальних розладах на тлі атопічного дерматиту в дітей / С. Л. Няньковський, О. С. Няньковська, М. І. Городиловська [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 20-22.
 17. Пішковці А-М. М. До питання профілактичної стоматологічної роботи сімейних лікарів серед дитячого населення (за результатами соціологічного дослідження) / А-М. М. Пішковці // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 2. – С. 10-16.
 18. Роль пробіотиків у лікуванні дітей раннього віку з діарейним синдромом / О. В. Усачова, Т. М. Пахольчук, Є. А. Сіліна [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 28-29.
 19. SARS-CoV-2-інфекція у дітей // Дитячий лікар. – 2020. – № 1. – С. 10-12.
 20. Синдром раптової дитячої смерті // Дитячий лікар. – 2020. – № 1. – С. 30-34.
 21. Терапевтична тактика при проникаючих пораненнях ока в дітей в умовах COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 13-14. – С. 30.
 22. Хайтович М. В. Роль лізоциму в реакціях вродженого імунітету при респіраторній інфекції у дітей / М. В. Хайтович // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 27.
 23. Цюпа І. Зневоднення у дітей: як запобігти, а не боротися з наслідками? / І. Цюпа // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 3. – С. 19.
 24. Цюпа І. Профілактика інвазивних грибкових захворювань у дітей з онкогематологічною патологією / І. Цюпа // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 3. – С. 23-24.

Генетичні хвороби 

 1. Шатілло А. В. Спінальна м’язова атрофія: реалії та перспективи в Україні / А. В. Шатілло, В. М. Матюшенко // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 5-7.

 

Лабораторна справа 

 1. Мельник А. А. Невирусологические лабораторные маркеры в контексте COVID-19 / А. А. Мельник // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 52-53.
 2. Ткач С. М. Современные подходы к лабораторному обследованию больных с синдромом раздраженного кишечника и диареей / С. М. Ткач // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 18-19.

 

Медсестринська справа 

 1. Астахова В. Робота медичної сестри в геронтології / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 10. – С. 35-42.
 2. Дунда Д. С. Компетенції медичної сестри в догляді за хворими гепатологічного профілю / Д. С. Дунда, О. В. Прокопчук, С. В. Даньчак // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 12-13.
 3. Кравчук Г. Професійне вигорання медичних сестер як компонент робочого процесу / Г. Кравчук, С. Даньчак, О. Прокопчук // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 61-65.
 4. Красовська І. Випробування при прийнятті на роботу медичної сестри / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 10. – С. 52-59.
 5. Медсестринський менеджмент у своєчасній діагностиці та профілактиці клімактеричних розладів / Л. М. Маланчук, А. Е. Шевченко, А. С. Маланчук  [та ін.] // Медсестринство. – 2020. – № 2. – С. 49-53.
 6. Меженська О. Особливості роботи медичної сестри з батьками маленького пацієнта / О. Меженська // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 10. – С. 43-51.
 7. Меженська О. Особливості роботи медичної сестри з пацієнтами похилого віку / О. Меженська // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 9. – С. 17-23.
 8. Циганчук О. Білизняний режим – відповідальність старшої медсестри  / О. Циганчук // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 11. – С. 9-13.

 

Медицина невідкладних станів 

 1. Коробка О. Антитромботична терапія у пацієнтів із гострим коронарним синдромом, ускладненим кардіогенним шоком або позалікарняною зупинкою серця / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 47-48.
 2. Матолінець Н. Особливості серцево-легеневої реанімації та інтенсивної терапії у пацієнтів з коронавірусною інфекцією (клінічні випадки) / Н. Матолінець, О. Самчук // Медичні науки. – 2020. – № 1. – С. 160-180.

 

Внутрішні хвороби

 1. Звягинцева Т. Д. Неспецифический язвенный колит и бронхолегочная патология / Т. Д. Звягинцева, А. В. Ярошенко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 8-9.
 2. Князькова И. И. Андрогенодефицит и кардиоваскулярный риск / И. И. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 28-29.
 3. Рудик Ю. С. Соматоформна автономна дисфункція в практиці сімейного лікаря / Ю. С. Рудик // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 15.
 4. Ткач С. М. Необстежена диспепсія: практичні рекомендації Української гастроентерологічної асоціації та результати післямаркетингового дослідження Empiric DSR / С. М. Ткач, А. Е. Дорофєєв // Здоров’я України. Серія                                                      : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 21-22.
 5. Тромбопрофілактика в госпіталізованих пацієнтів із гострими нехірургічними захворюваннями // Здоров’я України. – 2020. – № 12. – С. 3-4.
 6. Хухліна О. С. Синдром Рея – одна з імовірних причин високої смертності в умовах епідемій гострих респіраторних вірусних інфекцій / О. С. Хухліна // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 10-12.
 7. Щербиніна М. Б. Вісцероптоз: сучасні уявлення та підходи до діагностики / М. Б. Щербиніна, Л. С. Левенець // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 25-26.

 

Серцево-судинні хвороби

 1. Аміодарон перевершив лідокаїн у лікуванні аритмій, спричинених ішемічною хворобою серця / Z. Shuangying, Z. Mingcheng, H. Hongman [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 6-7.
 2. Асенсио-Лафуэнте Э. Анализ клинической симптоматики у пациента с сердцебиениями/тахикардией / Э. Асенсио-Лафуэнте // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 23-24.
 3. Воронков Л. Г. Пілотне дослідження анксіолітичного препарату Лодиксем у пацієнтів із гостро декомпенсованою серцевою недостатністю / Л. Г. Воронков, Л. П. Паращенюк, Г. Є. Дудник // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 12-13.
 4. Долженко М. М. Тромбоемболія легеневої артерії як окремий випадок венозної тромбоемболії / М. М. Долженко, В. А. Несукай // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 11-13.
 5. Camm A. J. Ривароксабан для профілактики інсульту в пацієнтів із фібриляцією передсердь: цінність доказів із реальної практики / A. J. Camm, C. L. Coleman, T. B. Larsen // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 18-19.
 6. Коваль О. А. Як скласти пазл ефективної вторинної профілактики ішемічної хвороби серця – місце поліпілу / О. А. Коваль // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 15-16.
 7. Коробка О. Вплив комбінації розувастатину та езетимібу на атеросклеротичну бляшку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 18-19.
 8. Коробка О. Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 25-27.
 9. Коробка О. Рекомендації щодо діагностики та лікування гострої тромбоемболії легеневої артерії / О. Коробка // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 27-29.
 10. Кравченко И. Г. Лечение сердечной недостаточности: назначение ингибиторов SGLT2 необходимо или нецелесообразно? / И. Г. Кравченко, Ю. С. Рудык, Е. А. Меденцева // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 18-19.
 11. Порівняльна ефективність торасеміду та фуросеміду в симптоматичній терапії в пацієнтів із СН: попередні результати рандомізованого дослідження TORNADO / P. Balsam, E. Bakuta, G. Niewiñski та співавт. // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 26-27.
 12. Порівняння аміодарону та пропафенону в періоді гасіння після радіочастотної катетерної абляції в пацієнтів із фібриляцією передсердь: дослідження із застосуванням псевдорандомізації / R. D. Huang, J. J. Lin, K. Z. Gong і співавт. // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 14-15.
 13. Псарьова В. Г. Артеріальна гіпертензія з ожирінням: безліч чинників і складні механізми ремоделювання серця та судин / В. Г. Псарьова,  М. М. Кочуєва // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 23; 25.
 14. Рекомендації Європейського товариства кардіологів із діагностики та лікування фібриляції передсердь (2020), розроблені в співпраці з Європейською асоціацією кардіоторакальної хірургії / G. Hindricks, T. Potpara, N. Dagres [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 14-16.
 15. Романюк С. Застосування цукрознижувальних засобів для контролю серцево-судинного ризику в пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу: актуальні новини Американської колегії кардіологів / С Романюк // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 33-34.
 16. Серцеві аритмії за невідкладних станів (гострий коронарний синдром, зокрема з реваскуляризацією): консенсусний документ Європейської асоціації серцевого ритму (ЕНRA), ухвалений Європейським товариством перкутанних серцево-судинних утручань (ЕАРСІ) та Європейським товариством з питань гострих серцево-судинних станів (АССА) // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 1. – С. 33-49.
 17. Стимуляція пучка Гіса – нове слово в технології кардіостимуляції і лікуванні серцевої недостатності / Я. В. Скибчик, Є. В. Житинський, О. М. Грицай [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. –      № 1. – С. 5-10.
 18. Тривакс Дж. Э. Кардиомиопатия Фидиппида: обзор литературы и описание клинического случая / Дж. Э. Тривакс, П. А. Мак-Каллоу // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 10-11.
 19. Фуркало С. Н. Хроническая коронарная окклюзия в стенте. Эффективность реваскуляризации и техника выполнения / С. Н. Фуркало // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 1. – С. 15-23.

Патологічна гематологія 

 1. Бондарчук С. В. Приховані та наявні прояви залізодефіцитної анемії в щоденній практиці лікаря / С. В. Бондарчук // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 58.
 2. Коваль О. А. Діагностика та корекція залізодефіцитних станів у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями / О. А. Коваль // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 4. – С. 44-45.
 3. Ковчун А. В. Лікування анемії хронічного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / А. В. Ковчун, Л. Н. Приступа // Астма та алергія. – 2020. – № 1. – С. 28-36.
 4. Яковец А. Пельгеровская аномалия: определение, дифференциальная диагностика, клиническое значение / А. Яковец // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 8.

 

 

Хвороби органів дихання

 1. Дзюблик Я. О. Парентеральне застосування ацетилцистеїну в комплексній терапії пацієнтів із COVID-19-асоційованою негоспітальною пневмонією: перший клінічний досвід і подальші перспективи / Я. О. Дзюблик, Л. В. Панченко // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 34-37.
 2. Ефективність ердостеїну в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень / М. М. Кужко, О. Д. Бутов, Т. В. Тлустова, А. В. Тараненко // Астма та алергія. – 2020. – № 1. – С. 37-42.
 3. Коваленко С. В. Досвід застосування методів синдромно-патогенетичної терапії при пневмонії, спричиненій COVID-19, в умовах пульмонологічного відділення / С. В. Коваленко // Здоров’я України. – 2020. – № 13-14. – С. 14-17.
 4. Кошак Ю. Ф. Діагностичний алгоритм та об’єм дослідження пацієнтів із підозрою на туберкульозну емпієму плеври / Ю. Ф. Кошак // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 1. – С. 48-55.
 5. Крахмалова О. О. Сучасні можливості патогенетичної терапії гострого бронхіту із застосуванням сухого екстракту листя плюща у формі капсул / О. О. Крахмалова // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 43.
 6. Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 / M. Levin, I. G. Ansotegui, J. Bernstein [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 32-33.
 7. Оптимізація клінічних результатів при астмі та хронічному обструктивному захворюванні легень в аспекті задоволеності використанням інгалятора та прихильності пацієнта до лікування : За матеріалами симпозіуму в рамках міжнародного конгресу Європейського респіраторного товариства  // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 31-32.
 8. Особливості клінічного перебігу, діагностики та лікування пневмонії, спричиненої SARS-CoV-2 / В. І. Петренко, С. Б. Норейко, Т. В. Мостепан [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 2. – С. 29-36.
 9. Перцева Т. О. Перехрест бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень: критерії діагностики та принципи лікування / Т. О. Перцева, Л. І. Конопкіна, А. О. Бабенко // Астма та алергія. – 2020. – № 1. – С. 43-53.
 10. Спонтанний апоптоз лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю / Ю. І. Фещенко, І. Ф. Ільїнська, Л. М. Курик [та ін.] // Астма та алергія. – 2020. – № 1. – С. 5-13.

 

Оториноларингологія 

 1. Aring A. M. Сучасні концепції ведення дорослих пацієнтів із гострим риносинуситом / A. M. Aring, M. M. Chan // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 38-39.
 2. Пухлик С. М. Роль и место антигистаминных препаратов в лечении ринитов / С. М. Пухлик // Здоров’я України. – 2020. – № 13-14. – С. 6-7.
 3. Результати аналізу відкритого рандомізованого порівняльного паралельно-групового дослідження препарату Назірус Синус у комплексному лікуванні гострого вірусного риносинуситу в дорослих / О. М. Науменко,  Ю. В. Дєєва, О. В. Діхтярук, Я. В. Марченко // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 54-55.
 4. Цубанова Н. А. Пути оптимизации применения назальных деконгестантов: повышение эффективности и улучшение переносимости / Н. А. Цубанова // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 28-29.
 5. Юрочко Ф. Б. Основи отоскопії / Ф. Б. Юрочко, Д. Б. Копанська // Дитячий лікар. – 2020. – № 1. – С. 5-9.

 

Захворювання органів травлення

 1. Бондаренко О. А. Повреждения пищевода вследствие приема нестероидных противовоспалительных препаратов: возможности фармакопротекции / О. А. Бондаренко, А. Н. Агибалов // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 25-27.
 2. Вплив цитопротектора Антраль® на оксидантно-антиоксидантний гомеостаз у хворих на хронічний панкреатит / О. С. Хухліна, І. В. Дудка, Т. В. Дудка [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 59-60.
 3. Звягинцева Т. Д. Синдром раздраженного кишечника с диареей и модулирование микробиоты: современные представления и возможности терапии пробиотиками / Т. Д. Звягинцева, А. И. Чернобай // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 8-9.
 4. Клинические рекомендации Украинской гастроэнтерологической ассоциации по трансплантации фекальной микробиоты / С. М. Ткач, Ю. Г. Кузенко, А. Э. Дорофеев [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 2-3.
 5. Клінічні рекомендації Американської колегії гастроентерології: хронічний панкреатит / T. B. Gardner, D. G. Adler, C. E. Forsmark і співавт. // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 47-49.
 6. Князькова І. І. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: аспекти діагностики / І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 62-64.
 7. Мамонтов И. Н. Диагностика и классификация синдрома Mirizzi / И. Н. Мамонтов // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 26-30.
 8. Перспективи лімфотропної антибіотикотерапії при гострому панкреатиті / І. Д. Дужий, Н. Д. АльЯмані, О. В. Кравець [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 18-21.
 9. Тарас Н. Життя по хвилинах: що слід знати про ЗЗК? / Н. Тарас // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 56-57.
 10. Ткач С. М. Роль каннабиса и его производных при гастроэнтерологической патологии / С. М. Ткач // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 28-30.
 11. Ткач С. М. Современные подходы к гастроэнтерологическому обследованию больных с железодефицитной анемией / С. М. Ткач // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 26-28.
 12. Чернявський В. В. Корекція моторики як наріжний камінь лікування функціональних розладів гастродуоденальної зони / В. В. Чернявський, Л. Л. Павловський // Здоров’я України. – 2020. – № 15. – С. 49-50.

 

Стоматологія 

 1. Важливі клінічні аспекти стоматологічного прийому в умовах карантину під час пандемії коронавірусу / В. І. Герелюк, Н. М. Павелко, І. Й. Павелко [та ін.] // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 67-73.
 2. Дегасюк В. В. Подовження клінічної коронки зуба / В. В. Дегасюк // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 50-56.
 3. Луцкая І. К. Реставрація зубів з порожнинами ІІІ класу за Блеком / І. К. Луцкая // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 27-33.
 4. Собчак М. Лікування пацієнтів з травматичними переломами коренів постійних зубів. Огляд методів лікування з описом клінічних випадків / М. Собчак, Ф. Валь-Адамчак, Й. Шидловска // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 38-45.
 5. Хмелєвська Д. 3D діагностика – новий стандарт в ендодонтії? Об’ємне зображення четвертого каналу у молярі нижньої щелепи як показання до повторного ендодонтичного лікування. Опис клінічного випадку / Д. Хмелєвська // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 6-10.
 6. Щурко Г. Усування зламаних ендодонтичних інструментів з використанням ультразвуку. Клінічні випадки / Г. Щурко, М. Павінська, П. Сікорска // Новини стоматології. – 2020. – № 2. – С. 11-16.

 

Хвороби печінки 

 1. Неалкогольний стеатогепатит – міждисциплінарна проблема // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 31-32.
 2. Соломенцева Т. А. Тактика ведения пациентов с алкогольной болезнью печени / Т. А. Соломенцева // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 3. – С. 20-22.
 3. Чернова В. М. Рідкісні спадкові захворювання: фокус на печінку       / В. М. Чернова // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 2. – С. 13-15.

 

Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Александрук Н. Конгрес EASD-2020: що нового в діабетології? / Н. Александрук // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 48-49.
 2. Амарил®М – нові можливості комбінованої терапії пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 18-19.
 3. Застосування гормону росту у віковому аспекті // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 24-25.
 4. Зиныч О. В. Агонисты рецепторов глюканоподобного пептида-1 и ингибиторы натрийзависимого котранспортера глюкозы 2 типа: конкуренты или союзники? / О. В. Зиныч, Н. Н. Кушнарева // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 3; 8-9.
 5. Інтенсифікація терапії цукрового діабету 2 типу: перша фіксована комбінація інсуліну гларгіну та агоніста рецептора глюканоподібного пептиду-1 // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 22-23.
 6. Кирпач Г. Застосування гормону росту у віковому аспекті / Г. Кирпач // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 46-47.
 7. Менеджмент пацієнтів з ожирінням: рекомендації Європейського товариства ендокринології (European Society of Endocrinology – ESE) 2020 // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 48-50.
 8. Паньків В. І. Автоімунний тиреоїдит у практиці сімейного лікаря / В. І. Паньків // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 53-55.
 9. Паньків В. І. Субклінічний гіпотиреоз як особливий спосіб життя / В. І. Паньків // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 48-49.
 10. Практичні аспекти досягнення ефективності інсулінотерапії // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 20-21.
 11. Сергієнко В. О. Діабетична кардіоміопатія / В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 17-18.
 12. Сучасні можливості інфузійної терапії у хворих на діабетичний кетоацидоз / О. А. Галушко, С. М. Недашківський, С. І. Бабак, С. П. Дяченко // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 33-35.
 13. Що нового в лікуванні діабетичної нейропатії? // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 37-38.

 

Дерматологія 

 1. Демецька О. У зоні особливої уваги: небезпечні мікози / О. Демецька // Фармацевт Практик. – 2020. – № 7-9. – С. 34-36.
 2. Селюк М. М. Лікування та профілактика рубців шкіри: сучасний стан проблеми / М. М. Селюк, М. М. Козачок, О. В. Селюк // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 27.
 3. Чеховська Г. С. Роль дерматоскопії у діагностиці хронічних дерматозів / Г. С. Чеховська // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 53-56.

 

Урологія 

 1. Венцківська І. Б. Фітотерапія хронічного рецидивуючого бактеріального циститу в жінок репродуктивного та менопаузального віку / І. Б. Венцківська, О. Д. Нікітін // Здоров’я України. – 2020. – № 12. – С. 21-22.
 2. Іванов Д. Д. Результати дослідження «ЛАКМУС» (ЛАКтіалє Уро в профілактиці постМенопаУзальної інфекції Сечових шляхів) / Д. Д. Іванов, О. М. Корж // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 58-59.
 3. Мельник А. А. Индуцированный гипоксией фактор для лечения анемии при хронической болезни почек / А. А. Мельник // Здоров’я України. – 2020. – № 12. – С. 18-20.
 4. Нікітін О. Д. Сучасні можливості використання пероральної протизапальної терапії в комплексному лікуванні хворих на хронічний бактеріальний простатит у фазі загострення / О. Д. Нікітін, М. О. Ясинецький // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 44-45.
 5. Тріщ В. І. Оцінювання ефективності трансуретральної радіохвильової термотерапії передміхурової залози у хворих на хронічний абактеріальний простатит / В. І. Тріщ // Здоровье мужчины. – 2020. – № 2. – С. 32-38.

Ревматологія 

 1. Аксіальний (анкілозивний) спондилоартрит і ревматоїдний артрит : Від терапевта до ревматолога: супровід хворого // Здоров’я України. – 2020. – № 12. – С. 12-13.
 2. Александрук Н. Рекомендації Американської колегії ревматологів 2020 року з лікування подагри: що змінилося? / Н. Александрук // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 15.
 3. Експертний висновок щодо широкого використання рецептурного кристалічного глюкозаміну сульфату в мультимодальній терапії остеоартриту в Україні, Казахстані, Узбекистані та Вірменії / А. М. Гнилорибов, С. Х. Тер-Вартаньян, І. Ю. Головач [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 12-14.
 4. Обґрунтоване застосування блокаторів ІЛ-6 для лікування ревматоїдного артриту на основі міжнародних і власних клінічних досліджень  // Здоров’я України. – 2020. – № 12. – С. 10-11.
 5. Радченко О. М. Системні васкуліти в сучасних умовах: гетерогенність і потреба в діагностичній настороженості / О. М. Радченко, О. О. Зімба // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 28-30.

 

Невропатологія. Нейрохірургія 

 1. Бабкіна Ю. А. Ведення пацієнтів з епілепсією під час спалаху коронавірусної хвороби / Ю. А. Бабкіна // НейроNEWS. – 2020. – № 3. – С. 11-13.
 2. Бойко А. І. Сучасні інфузійні препарати для лікування розсіяного склерозу в Україні: клінічна ефективність, безпека та економічні аспекти застосування / А. І. Бойко // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 34-36.
 3. Бурчинський С. Г. Тривога й когнітивні порушення: можливості та критерії вибору фармакотерапії / С. Г. Бурчинський // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 39-40.
 4. Клінічна користь електроенцефалографії в діагностиці та моніторингу епілепсії у дорослих / Г. О. Войтюк, Л. Б. Мар’єнко, А. Є. Дубенко, П. Г. Зубов // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. –  № 3. – С. 39-42.
 5. Коваленко О. Є. Хронічна ішемія головного мозку як одна з найпоширеніших патологій у практиці сімейного лікаря та невролога / О. Є. Коваленко, О. В. Литвин // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 32-33.
 6. Коробка О. Застосування фармакотерапії та пов'язаний із нею ризик падінь в осіб похилого віку / О. Коробка // Здоров’я України. Серія  : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 53-54.
 7. Купко Н. Настанови щодо застосування подвійної антитромбоцитарної терапії за гострої транзиторної ішемічної атаки та малого ішемічного інсульту / Н. Купко // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 46-48.
 8. Купко Н. Сила природних компонентів для потрійного захисту від цереброваскулярної патології / Н. Купко // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 47-48.
 9. Літовченко Т. А. Диференційна діагностика епілепсії та рухових порушень / Т. А. Літовченко // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 31-35.
 10. Міщенко В. М. Біль у спині: сучасний погляд на патогенез та лікування / В. М. Міщенко, К. В. Харіна // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 27-30.
 11. Неврологічні прояви COVID-19 // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 40-41.
 12. Неврологічні ускладнення COVID-19 і противірусний імунітет: яка роль вітамінів групи В? // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 34-35.
 13. Орос М. М. Сучасні методи лікування діабетичних нейропатій / М. М. Орос, А. Я. Сабовчик // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 43-44.
 14. Слободін Т. М. Наслідки черепно-мозкової травми: у фокусі – посттравматична епілепсія / Т. М. Слободін // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 54.
 15. Слободін Т. М. Як не допустити хронізації больових синдромів? / Т. М. Слободін // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 19.
 16. Стаднік С. М. Немедикаментозні підходи до профілактики та лікування когнітивних розладів / С. М. Стаднік // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 20-21.
 17. Стрільчук Л. Постінсультні когнітивні порушення: корекція за допомогою дієтичних добавок рослинного походження / Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 45.
 18. Сухоручкін Ю. О. Енцефаліт Расмуссена / Ю. О. Сухоручкін // НейроNEWS. – 2020. – № 3. – С. 52-55.
 19. Чемер Н. М. Шляхи ефективної корекції дисфагії як підступного ускладнення інсульту / Н. М. Чемер // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 23.

Психіатрія 

 1. Бурчинський С. Г. Атипові антипсихотики у стратегії лікування резистентних депресій / С. Г. Бурчинський // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 44-45.
 2. Горпинченко И. И. Психотерапевтическое консультирование сексологических пациентов / И. И. Горпинченко, Н. В. Турчак // Здоровье мужчины. – 2020. – № 3. – С. 7-10.
 3. Ісаков Р. І. Якість життя жінок з депресією різного ґенезу та різної вираженості макро-, мезо- і мікросоціальної дезадаптації / Р. І. Ісаков // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 1. – С. 31-41.
 4. Коробка О. Аналіз переведення пацієнтів із шизофренією з пероральної форми рисперидону або паліперидону на паліперидону пальмітат у реальних клінічних умовах / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 33.
 5. Кочарян Г. С. Гиперсексуальность у женщины: случай из клинической практики / Г. С. Кочарян // Здоровье мужчины. – 2020. – № 3. – С. 52-56.
 6. Купко Н. Настанови щодо ведення пацієнтів із депресією в умовах первинної ланки охорони здоров’я / Н. Купко // Здоров’я України. Серія  : «Неврологія. Психіатрія. Психотерапія». – 2020. – № 3. – С. 50-52.
 7. Орос М. М. Чи зумовлюють сексуальні перверсії тривожно-депресивну симптоматику? / М. М. Орос, Р. Ю. Яцинин // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 37-38.
 8. Психологічні наслідки перебування в умовах карантину та шляхи збереження психічного здоров’я // НейроNEWS. – 2020. – № 3. – С. 18-21.
 9. Русланов Д. В. Психотерапия супружеских отношений / Д. В. Русланов // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 23-25.
 10. Терещенко О. Тривога та дефіцит магнію: як зберегти емоційне здоров’я й імунітет під час пандемії / О. Терещенко // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 28-29.
 11. Чабан О. С. Психічне здоров’я в період пандемії COVID-19 (особливості психологічної кризи, тривоги, страху та тривожних розладів): реалії та перспективи / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // НейроNEWS. – 2020. – № 3. – С. 26-36.
 12. Чабан О. С. Тривога у пацієнтів із хронічними неінфекційними захворюваннями: субклінічні та психосоматичні ознаки, діагностика, терапія / О. С. Чабан, О. О. Хаустова // НейроNEWS. – 2020. – № 3. – С. 38-44.

 

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Александрук Н. Вітамін D у профілактиці респіраторних вірусних інфекцій: недооцінений потенціал в епоху COVID-19 / Н. Александрук                        // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 52-53.
 2. Аміодарон в епоху COVID-19: препарат тільки для лікування симптоматичних хворих або для профілактики інфекції? / F. Sanchis-Gomar, C. Lavie, D. Morin [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 17. – С. 5-6.
 3. Боброва І. Сольові розчини для промивання носа: перспективи застосування в умовах пандемії COVID-19 / І. Боброва // Здоров’я України. – 2020. – № 16. – С. 41.
 4. Вітряна віспа: клінічна настанова, заснована на доказах // Дитячий лікар. – 2020. – № 1. – С. 35-42.
 5. Грицко Р. Ю. Що насправді означає тестування на коронавірус для пацієнта? / Р. Ю. Грицко, Г. І. Біла, Р. О. Білий // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2. – С. 65-72.
 6. Дуда О. К. Лікування респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів в умовах пандемії COVID-19 / О. К. Дуда // Здоров’я України. – 2020. – № 19. – С. 40.
 7. Задорожна В. І. Коронавірус 2019-nCOV: нові виклики охороні здоров’я та людству / В. І. Задорожна, Н. П. Винник // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. – С. 5-15.
 8. Значення мікробіому кишечнику та пробіотиків у боротьбі з вірусними інфекціями, зокрема SARS-CoV-2 / С. Л. Няньковський, О. С. Няньковська, М. С. Яцула, М. І. Городиловська // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 22-24.
 9. Ільницька М. ECCVID (2020): акцент на коронавірусну хворобу / М. Ільницька // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 32-33.
 10. Математична модель прогнозування тяжкості перебігу коронавірусної інфекції та основні протиепідемічні заходи в Україні / О. В. Боброва, Н. Г. Міхановська, П. В. Нартов [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 57-65.    
 11. Особливості метаболізму білка гострої фази запалення гаптоглобіну у пацієнтів із хронічними формами НСV-інфекції / К. В. Юрко, Г. О. Соломенник, О. Є. Бондар [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 70-76.
 12. Рекомендації Американського товариства фахівців з інфекційних хвороб (Infectious Diseases Society of America, IDSA) щодо діагностики, лікування та профілактики COVID-19 : (Перегляд 25.06.2020) // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 46-49.
 13. Спосіб діагностики безеритемної форми хвороби Лайма / М. А. Андрейчин, М. М. Корда, В. С. Копча, М. І. Шкільна // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. – С. 16-19.
 14. Стрільчук Л. Промивання носової порожнини сольовим розчином: ефективний і доступний метод зменшення вираженості симптоматики та зниження потенціалу поширення COVID-19 / Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2020. – № 20. – С. 31.
 15. Трихліб В. І. Ускладнення у хворих на COVID-19 / В. І. Трихліб // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. – С. 37-46.
 16. Широбоков В. П. Коронавірусні інфекції у людини / В. П. Широбоков, В. А. Понятовський // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 2. – С. 31-40.
 17. Щеплення для дорослих // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 10. – С. 16-28.             

 

Венерологія

 

 1. Кротік О. І. Морфологічні особливості системи мати-плацента-плід на фоні інфекцій, що передаються статевим шляхом / О. І. Кротік // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 19-22.
 2. Кротік О. І. Особливості перебігу вагітності, пологів та післяпологового періоду на тлі інфекцій, що передаються статевим шляхом / О. І. Кротік  // Здоровье женщины. – 2020. – № 5-6. – С. 63-65.

  

ВІЛ/СНІД

 

 1. Діагностика депресії як важлива частина комплексної людино-орієнтованої допомоги ВІЛ-інфікованим пацієнтам в Україні / Я. Лопатіна, А.-М. Жакович, Г. Каландія [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 45.
 2. Клінічні прояви ВІЛ-асоційованого ураження центральної нервової системи та вплив на них антиретровірусної терапії / В. Д. Москалюк, Ю. І. Бойко, Ю. О. Рандюк, М. О. Андрущак // Інфекційні хвороби. – 2020. –             № 2. – С. 73-83.

 

Хірургія

 

 1. Головко С. В. Наш досвід лапароскопічної парціальної нефректомії: техніка і результати / С. В. Головко, В. Р. Балабаник // Здоровье мужчины. – 2020. – № 3. – С. 22-27.
 2. Двухэтапное лечение артериопортальной фистулы / Е. А. Власенко, И. В. Хасянова, С. Н. Фуркало [и др.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. –             С. 97-101.
 3. Кардіохірургічні ендоваскулярні втручання під час вагітності / С. О. Сіромаха, Ю. В. Давидова, А. Ю. Лиманська [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 49-54.
 4. Лікування пухлин панкреатодуоденальної зони, ускладнених механічною жовтяницею із застосуванням біліарної декомпресії / М. М. Велигоцький, С. Е. Арутюнов, С. М. Балака, О. С. Чеботарьов                         // Український радіологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 29-33.
 5. Особливості дренування плевральної порожнини у хворих із гострою неспецифічною емпіємою плеври / Д. В. Мінухін, О. І. Цивенко, А. Ю. Королевська [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. –      С. 39-42.
 6. Переваги та недоліки лапароскопічних операцій при лікуванні вентральних гриж / В. В. Грубнік, Р. П. Нікітенко, О. М. Степановічус, К. О. Воротинцева // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 35-39.
 7. Профилактика инфекции области хирургического вмешательства при лапароскопической холецистэктомии / В. В. Крыжевский, Н. А. Мендель, А. П. Бродская [и др.] // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 22-25.
 8. Русин В. І. Патогенез порушення цілісності анастомоза та програма профілактики при хірургічному лікуванні захворювань ободової кишки / В. І. Русин, С. М. Чобей, О. О. Дутко // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. –           С. 40-43.
 9. Успешное хирургическое лечение гигантской десмоидной опухоли забрюшинного пространства : Клинический случай и обзор литературы / А. М. Тищенко, Е. В. Мушенко, Р. М. Смачило [и др.] // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 3. – С. 44-45.
 10. Циганчук О. Алгоритм проведення дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації інструментів оперблоку / О. Циганчук // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 9. – С. 9-16.
 11. Чуклін С. М. Синдром стійкого запалення, імуносупресії та катаболізму в хірургії / С. М. Чуклін, С. С. Чуклін, Г. В. Шершень // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 78-85.

 

Травматологія. Ортопедія

 

 1. Гур’єв С. О. Клінічні результативні ризики, асоційовані з клініко-епідеміологічними та клініко-нозологічними ризик-створюючими факторами при торакокраніальній травмі / С. О. Гур’єв, В. В. Хмель // Клінічна хірургія. – 2020. – № 3-4. – С. 69-73.
 2. Досвід застосування мазі на ліпофільній основі «Вундехіл» під час лікування поверхневих опіків / О. В. Кравцов, О. В. Шаповал, Ю. І. Ісаєв [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 48-52.

Офтальмологія

 

 1. Александрук Н. Роль нутрієнтів у патогенезі вікової макулярної дегенерації та їх місце в профілактиці захворювань сітківки / Н. Александрук // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 64-65.
 2. Діабетична ретинопатія: мультидисциплінарний підхід до діагностики та лікування // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 2. – С. 40-42.
 3. Kaur S. Принципи первинної допомоги при очних захворюваннях / S. Kaur, H. Larsen, A. Nattis // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 62-63.
 4. Радучич О. «Відкрити очі» на офтальмопатологію: якої тактики дотримуватися сімейному лікарю щодо кон’юнктивіту? / О. Радучич // Здоров’я України. – 2020. – № 18. – С. 68-69.
 5. Редькін Р. Синдром сухого ока: діагностика та лікування / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт Практик. – 2020. – № 6. – С. 22-24.
 6. Структурно-функциональные исследования сетчатки при шизофрении     / К. Е. Козуб, Ю. Е. Шелепин, А. Н. Чомский [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 4. – С. 38-44.
 7. Сучасний погляд на номенклатуру та термінологію в оптичній когерентній томографії сітківки / Н. С. Луценко, О. А. Рудичева, О. А. Ісакова, Т. С. Кирилова // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 4. – С. 62-68.
 8. Ультразвукові характеристики орбіт у хворих з автоімунною офтальмопатією при хворобі Грейвса / Ю. В. Булдигіна, Г. М. Терехова, Є. А. Шелковой, Т. В. Федько // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 4. –            С. 8-13.
 9. Храменко Н. И. Особенности гемодинамики глаза и мозга у больных передним увеитом, осложненным отеком макулы / Н. И. Храменко, Н. В. Коновалова // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 4. – С. 14-22.
 10. Цитидин-5’-дифосфохолін (цитиколін): докази нейропротекторної ролі при глаукомі // Здоров’я України. – 2020. – № 13-14. – С. 26-27; 29.

 

Акушерство. Гінекологія

 

 1. Бенюк С. В. Холестатичний гепатоз вагітних: питання етіопатогенезу, діагностики, менеджменту / С. В. Бенюк, Т. В. Ковалюк // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 8-12.
 2. Вагітність на тлі бактеріального вагінозу: сучасні шляхи вирішення проблеми / О. В. Горбунова, Н. П. Гончарук, Х. В. Зарічанська, Н. А. Єрмолович // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 23-30.
 3. Вереснюк Н. С. Порушення репродуктивного здоров’я у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів / Н. С. Вереснюк, В. І. Пирогова // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 51-55.
 4. Гребініченко Г. О. Розміри легень при різних анатомічних варіантах вродженої діафрагмальної грижі у плода / Г. О. Гребініченко, І. Ю. Гордієнко // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 40-44.
 5. Жук С. І. Макросомія плода: акушерські, психологічні та соціальні аспекти / С. І. Жук, О. Д. Щуревська // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 36-39.
 6. Захворювання щитоподібної залози при вагітності : Клінічні настанови для акушерів та гінекологів // Здоровье женщины. – 2020. – № 5-6. – С. 20-28.
 7. Ковалишин О. А. Особливості гормонального і цитокінового статусу в жінок, які мали порушення менструальної функції у пубертатний період / О. А. Ковалишин // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 56-61.
 8. Корнацька А. Г. Психоемоційні зміни у пацієнток репродуктивного віку з лейоміомою матки у динаміці лікування / А. Г. Корнацька, О. Г. Даниленко, М. А. Флаксемберг // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 31-35.
 9. Кочарян Г. С. Диспареуния как клиническая проблема / Г. С. Кочарян // Здоровье мужчины. – 2020. – № 3. – С. 65-74.
 10. Малачинська М. Й. Вплив мікробіому на репродуктивну функцію жінки / М. Й. Малачинська, Н. С. Вереснюк // Здоровье женщины. – 2020. – № 5-6. – С. 38-42.
 11. Оптимізація функції яєчників та метаболічного статусу при синдромі полікістозних яєчників / Т. Ф. Татарчук, Н. В. Косей, Т. М. Тутченко, М. І. Гламазда // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 2. – С. 18-22.
 12. Перебіг вагітності після грипу, перенесеного у І триместрі                          / В. В. Камінський, О. І. Жданович, Т. В. Коломійченко, А. Д. Деркач // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 14-18.
 13. Плацентарна дисфункція у вагітних із цукровим діабетом. Сучасні підходи до розродження / В. В. Лазуренко, Д. Ю. Тертишник, І. Б. Борзенко  [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. – С. 25-28.
 14. Романенко Т. Г. Клініко-статистичний аналіз акушерських і перинатальних ускладнень при одноплідній та багатоплідній вагітності після застосування допоміжних репродуктивних технологій / Т. Г. Романенко, О. М. Суліменко, С. О. Овчаренко // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. –             С. 67-73.
 15. Руденко І. В. Патогенетичне обґрунтування персоніфікованої корекції порушень фолатного циклу за допомогою комплексу з метафоліном для профілактики вроджених вад розвитку / І. В. Руденко, В. П. Міщенко                  // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 2. – С. 67-72.
 16. Толстанова Г. О. Сучасний погляд на проблему рецидивних гіперпластичних процесів ендометрія / Г. О. Толстанова // Здоровье женщины. – 2020. – № 7. – С. 45-50.
 17. 30-річний клінічний досвід діагностики та лікування ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток репродуктивного віку / М. І. Козуб, Л. І. Гирман, М. М. Козуб, М. П. Сокол // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 2. –                С. 21-24.
 18. Хміль М. С. Прегравідарна підготовка та вибір оптимального протоколу контрольованої оваріальної стимуляції у пацієнток зі синдромом полікістозних яєчників / М. С. Хміль // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2020. – № 2. – С. 60-64.
 19. Шпікула Н. Г. Зв'язок передчасного розриву плодових оболонок з внутрішньоутробними і материнськими інфекціями / Н. Г. Шпікула // Інфекційні хвороби. – 2020. – № 1. – С. 53-59.