Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Все для Joomla . Бесплатные шаблоны и расширения.

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Січень-березень 2021 р.)

 

Військова медицина 

 1. Альтернативні підходи до фізичної реабілітації наслідків бойової черепно-мозкової травми в учасників Операції об’єднаних сил / В. І. Батуленко, Я. С. Глиняний, Т. О. Шитіков, Т. Г. Бакалюк // Медсестринство. – 2020. – № 3. – С. 44-46.
 2. Білоус М. В. Вивчення стану готовності закладів та підрозділів медичного постачання Збройних Сил України до впровадження інформаційної системи логістики / М. В. Білоус, О. А. Рижов, О. П. Шматенко  // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 4. – С. 39-48.
 3. Депутат Ю. М. Дослідження добових енерговитрат військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України / Ю. М. Депутат, М. П. Гуліч // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 3. – С. 32-39.

Медичне право 

 1. Аналіз основних аспектів законодавства щодо госпітальних округів  / М. П. Стовбан, В. М. Михальчук, О. К. Толстанов, З. В. Гбур // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 50-54.

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Александрук Н. Ефективність, безпека й утримання на терапії голімумабом в умовах реальної клінічної практики: результати французького дослідження GO-PRACTICE / Н. Александрук // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 57.
 2. Березняков І. Г. Стан антибіотикорезистентності в Україні: результати дослідження АУРА / І. Г. Березняков // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 4. – С. 31-34.
 3. Вплив допоміжних речовин на стабільність таблеток левотироксину натрію / Himanshu Patel, Apryll Stalcup, Richard Dansereau, Adel Sakr // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 3. – С. 24-25.
 4. John N. Kraft Біластин – сучасний антигістамінний препарат для лікування алергічного риніту та хронічної спонтанної кропив’янки / John N. Kraft, Gordon L. Sussman // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 30-31.
 5. Дослідження водного витягу з ксенодерми як активного фармацевтичного інгредієнта лікарських засобів / Б. В. Павлюк, Ю. Я. Мельник, Т. А. Грошовий [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2020. – № 5. – С. 42-50.
 6. Козловська А. Метформін – нововиявлені властивості «класичного» цукрознижувального препарату / А. Козловська // Здоров’я України. Серія  : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 3. – С. 41, 43.
 7. Козловська А. НЕ-біоеквівалентність: чим оригінальний антибактеріальний препарат іміпенем/циластатин відрізняється від генериків / А. Козловська // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 3-5.
 8. Коробка О. Ефективність фіксованої комбінації раміприлу та амлодипіну в лікуванні артеріальної гіпертензії та хронічної хвороби нирок / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» – 2020. – № 5. – С. 46-47.
 9. Немченко А. С. Аналіз сучасного стану та проблем аптечного виготовлення ліків в Україні / А. С. Немченко, К. О. Царьова, В. М. Хоменко // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 3. – С. 29-38.
 10. Попова Т. В. Обґрунтування вибору консерванта та його концентрації у складі гелю протиалергічної дії / Т. В. Попова, О. П. Стрілець, Г. П. Кухтенко  // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 4. – С. 78-87.
 11. Поступаленко О. Рибоцикліб у світлі клінічних досліджень MONALEESA / О. Поступаленко // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 25.
 12. Стрільчук Л. Застосування пірацетаму в сучасній медичній практиці. Огляд доказової бази / Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 44-45.
 13. Щербиніна М. Б. Інгібітори протонної помпи: новітні уявлення про застосування у клінічній практиці / М. Б. Щербиніна, Ю. М. Бондаренко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 13-14.

 Туберкульоз

 1. Бар’єри лікування туберкульозу в Україні / Я. С. Терлеєва, М. І. Гончарова, І. В. Кузін, Ю. В. Середа // Туберкульоз, легеневі хвороби,      ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 7-16.
 2. Мельник В. М. Причини неефективного лікування хворих на туберкульоз легень / В. М. Мельник, І. О. Новожилова, В. Г. Матусевич  // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 5-9.
 3. Морфологическая диагностика туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов с заболеваниями органов грудной полости / И. В. Лискина, Л. М. Загаба, С. Д. Кузовкова, О. А. Мельник // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 34-42. 
 4. Патоморфоз хіміорезистентного туберкульозу / Н. А. Литвиненко, Ю. І. Фещенко, М. В. Погребна [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби,                   ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 48-56.
 5. Порівняльна характеристика протеолітичної системи (на прикладі еластази) у хворих на туберкульоз легень і туберкульоз плеври / І. Д. Дужий, Г. П. Олещенко, І. А. Гнатенко [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби,                        ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 43-47.
 6. Сравнительный анализ морфологических и денситометрических показателей активности воспалительного процесса у больных, оперированных с различными формами туберкулеза легких / Н. И. Линник, И. В. Лискина, И. А. Калабуха, Е. Н. Маетный // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 36-40.
 7. Чумак І. Ефективність бедаквіліну в лікуванні мультирезистентного туберкульозу в США / І. Чумак // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 19-20.

  Онкологія

 1. Бабінець Л. С. Складне питання клінічної панкреатології – діагностика раку підшлункової залози: актуальність проблеми, реалії та перспективи : На клінічному прикладі / Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька, Г. О. Хомин // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 6. – С. 30-31.
 2. Європейські рекомендації щодо первинної протигрибкової профілактики у дорослих пацієнтів онкогематологічного профілю / J. A. Maertens, C. Girmenia, R. J. Bruggemann [та ін.] // Здоров’я України. Серія  : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 6. – С. 46-47.
 3. Звірич В. В. Оптимізація комбінованого лікування місцево-поширеного дистального раку прямої кишки з урахуванням факторів прогнозу / В. В. Звірич, Ю. Й. Михайлович // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 19-28.
 4. Звіт ERS/EACTS щодо ведення пацієнтів зі злоякісним плевральним випотом // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 34-35.
 5. Ковалев А. А. Основные проблемы онкодерматологии в Украине и пути их решения / А. А. Ковалев, Т. В. Святенко // Здоров’я України. Серія  : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 13-14.
 6. Лукавецький Н. Клінічні настанови ESMO щодо діагностики, лікування та спостереження пухлин із невідомим первинним вогнищем / Н. Лукавецький // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –  № 6. – С. 44-45.
 7. Лукавецький Н. Окремі аспекти системної терапії у пацієнтів з меланомою шкіри : За клінічними настановами NCCN (версія 4.2020 від  1 вересня 2020 р.) / Н. Лукавецький // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 5. – С. 35-37.
 8. Лялькін С. А. Ефективність другої лінії паліативної хіміотерапії у хворих на метастатичний тричі негативний рак молочної залози: результати рандомізованого дослідження / С. А. Лялькін, Н. О. Верьовкіна, Л. А. Сивак // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 10-13.
 9. Меланома шкіри: від майже невидимої до візуально незаперечної. Окремі принципи керівництва та огляд клінічних випадків / М. С. Волошинович, І. О. Блага, Г. Є. Гірник [та ін.] // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 15-19.
 10. Перспективи використання ксиліту як засобу для селективного пригнічення проліферації ракових клітин // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 26-27.
 11. Проблема онкологічної допомоги в умовах пандемії коронавірусу / А. І. Шевченко, О. П. Колеснік, А. В. Каджоян [та ін.] // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 3-4.
 12. П’ятирічна загальна виживаність у пацієнтів із прогресуючим недрібноклітинним раком легені, які отримували лікування пембролізумабом  : Результати дослідження І фази KEYNOTE-001 / E. B. Garon, M. D. Hellmann,  N. A. Rizvi та ін. // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 5-6.
 13. Синдром Труссо и рак яичников / Э. Ф. Калинкина, Н. П. Слувко,  О. В. Кондратьева, Д. Г. Тарасов // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 34-35.
 14. Сівкович С. О. Ефективність імуномодуляторів ІІІ покоління у лікуванні пацієнтів з рефрактерною множинною мієломою / С. О. Сівкович // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 28-29.
 15. Сівкович С. О. Роль інгібіторів тирозинкінази Брутона у лікуванні пацієнтів з мантійноклітинною лімфомою / С. О. Сівкович // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 6. – С. 22-23.
 16. Шпарик Я. В. Найважливіші досягнення в лікуванні солідних пухлин  / Я. В. Шпарик // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 5. – С. 19-21.

 Педіатрія

 1. Банадига Н. В. Практичні аспекти хвороби Лайма у дітей / Н. В. Банадига, І. О. Рогальський // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. –                 С. 33-38.
 2. Губська О. Ю. Целіакія та несприйняття глютену без целіакії: що нового у 2020 році? / О. Ю. Губська, М. В. Аврамчук // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 10-11.
 3. Кавасакі-подібні симптоми в дітей з COVID-19: педіатричний мультисистемний запальний синдром // Дитячий лікар. – 2020. – № 2. – С. 21-24.
 4. Катилов А. В. Синдром свистящего дыхания (wheezing) у детей дошкольного возраста: клиническое значение, диагностика и тактика терапии / А. В. Катилов, А. Валиулис, А. Басустаоглы // Дитячий лікар. – 2020. – № 2. – С. 5-20.
 5. Контрастна чутливість як метод раннього виявлення порушень рефракції у дітей різного віку / Л. Б. Харченко, О. І. Плиска, М. М. Груша [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 2. – С. 16-23.
 6. Корнєва В. В. Лихоманка у дітей раннього віку: сучасні особливості перебігу та лікування на етапі первинної медичної допомоги / В. В. Корнєва, В. Г. Козачук // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 4. – С. 41.
 7. Лікування хронічної кропив’янки в дітей: клінічні рекомендації / Carlo Caffarelli, Francesco Paravati, Maya El Hachem [та ін.] // Дитячий лікар. – 2020. – № 2. – С. 44-54.
 8. Маменко М. Є. Вплив застосування комбінації Lactobacillus reuteri DSM 17938 із вітаміном D на рівень 25(ОН)D у сироватці крові дітей раннього віку / М. Є. Маменко, М. Р. Романько // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. –                 С. 59-68.
 9. Марушко Р. В. Аналіз стану здоров’я дітей першого року життя / Р. В. Марушко, О. О. Дудіна, Т. Л. Марушко // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. – С. 24-32.
 10. Марушко Т. В. Гостра ревматична лихоманка та хронічна ревматична хвороба серця / Т. В. Марушко // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 5. – С. 32-35.
 11. Неміш І. Погляд експерта на проблему ведення дітей із медикаментозною алергією / І. Неміш // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 4. – С. 16-17.
 12. Особливості терапії секреторно-евакуаторних порушень при гострих бронхітах у дітей з порушенням функції зовнішнього дихання / Л. С. Овчаренко, А. О. Вертегел, Т. Г. Андрієнко [та ін.] // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. – С. 52-58.
 13. Переломи орбіти у дітей: особливості клініко-рентгенологічної картини та критерії вибору лікування / А. С. Слободянюк, Ю. В. Чепурний,       В. П. Ефіменко [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 43-50.
 14. Синдром бронхіальної обструкції у дітей (візинг, свистяче дихання) : Клінічна настанова, заснована на доказах) / Державний експертний центр МОЗ України ГС «Українська Академія Педіатричних спеціальностей»; Медична мережа «Добробут» // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. – С. 75-103.
 15. Усачова О. В. Вплив цинку на розвиток інфекційної діареї у дітей / О. В. Усачова, В. В. Печугіна // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. –           № 4. – С. 14-15.
 16. Успішний досвід профілактики грибкової інфекції у дітей, які перенесли специфічне лікування онкологічної патології // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 4. – С. 38.
 17. Філик О. В. Зміни показників оксигенації у дітей із дихальною недостатністю / О. В. Філик // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 10-13.
 18. Хайтович М. В. Нутритивна підтримка імунної системи дітей / М. В. Хайтович // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 4. –                           С. 12-13.
 19. Шадрін О. Г. Шляхи підвищення ефективності профілактики анемії при запальних захворюваннях кишечнику у дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, В. П. Місник // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 4. – С. 22-23.
 20. Шакир Д. Особенности аккомодационно-конвергентной зрачковой реакции у детей и подростков с нарушениями аккомодации / Д. Шакир, Н. Н. Бушуева, С. Б. Слободяник // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 21-28.

Генетичні хвороби 

 1. Авраменко І. Ю. Хвороба Помпе: діагностика та сучасні підходи до терапії / І. Ю. Авраменко, Н. С. Косминіна // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. – С. 39-44.
 2. Гречаніна Ю. Б. Мітохондріальні хвороби: генетична епідеміологія, діагностика та лікування / Ю. Б. Гречаніна, О. Я. Гречаніна, Д. В. Школьнікова // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 4. – С. 34-38.
 3. Козловська А. Спадковий ангіоневротичний набряк: клінічна картина та доступні стратегії лікування / А. Козловська // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 14-15.
 4. Мітченко О. І. Виявлення сімейної гіперхолестеринемії за результатами скринінгового обстеження когорти працюючого населення / О. І. Мітченко, В. Ю. Романов // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 24-25. 
 5. Респіраторна функція під час ферментнозамісної терапії при хворобі Помпе з пізнім початком: динаміка, прогностичні фактори та вплив часу від встановлення діагнозу до початку лікування / D. W. Stockton, P. Kishnani, A. van der Ploeg [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 12-14.
 6. Стрільчук Л. Набряк гортані як потенційно життєзагрожувальний прояв спадкового ангіоневротичного набряку: особливості перебігу, лікування, профілактика / Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 3.
 7. Стрільчук Л. Спадковий ангіоневротичний набряк у практиці сімейного лікаря / Л. Стрільчук // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 3; 8.
 8. Шлях до біосимілярів при рідкісних захворюваннях – урок на прикладі хвороби Гоше / Г. Дреліхман, Г. Кастанеда-Ернандес, М. Дж. Ар [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –      № 6. – С. 10-11.

 

Лабораторна справа 

 1. Медична лабораторія CSD: експертна лабораторна діагностика – основа ефективної терапії онкологічних захворювань і персоналізованої медицини // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –  № 5. – С. 11.

 

Медсестринська справа 

 1. Богомаз В. М. Оцінка медичними сестрами виробничого середовища закладів охорони здоров’я / В. М. Богомаз, Н. В. Карвась, Д. О. Татаркін // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 20-23.
 2. Меженська О. Професійне спілкування у медичному колективі / О. Меженська // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 12. – С. 34-41.
 3. Роль медичної сестри сімейної медицини в збереженні якості життя та соціальної активності жінок у пострепродуктивному віці / А. Е. Шевченко, Л. М. Маланчук, А. С. Маланчук [та ін.] // Медсестринство. – 2020. – № 3. –               С. 21-24.

 

Медицина невідкладних станів

 

 1. Козьолкін О. А. Взаємозв’язки параметрів спектрального аналізу біоелектричної активності головного мозку з клініко-нейровізуалізаційними даними в гострий період спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу / О. А. Козьолкін, А. А. Кузнєцов // Український медичний часопис. – 2020. – № 4. – С. 60-64.
 2. Нечипорук Н. Лікування пацієнтів із гострим коронарним синдромом без стійкого підйому сегмента ST / Н. Нечипорук // Здоров’я України. Серія  : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 42-43.
 3. Управління гострим інсультом у перші 24 години від початку симптоматики // Український медичний часопис. – 2020. – № 4. – С. 17-20.

 Серцево-судинні хвороби

 1. Артериит Такаясу / Н. В. Бортняк, О. А. Епанчинцева, А. В. Хохлов,  Б. М. Тодуров // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 3. –           С. 5-14.
 2. Ефективність і безпека антитромбоцитарної терапії при симптомному захворюванні периферичних артерій: систематичний огляд і мережевий метааналіз / M. De Carlo, G. Di Minno, T. Sayre [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 26-27.
 3. Ишемическая болезнь сердца и миома тела матки: клиническое наблюдение пациентки с сочетанной патологией / Б. М. Шарафутдинов, Е. Ю. Антропова, И. В. Абдульянов [и др.] // Здоров’я України. Серія                           : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 32-33.
 4. К вопросу о сложности дифференциальной диагностики опухолей сердца и перикарда / Р. М. Витовский, В. В. Исаенко, Е. В. Аксёнов [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 2. – С. 48-53.
 5. Коробка О. Вплив езетимібу в поєднанні зі статинами на поліпшення ендотеліальної функції після стентування коронарних артерій у пацієнтів з ІХС  / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 34-35.
 6. Коробка О. Лікування серцевої недостатності у дорослих пацієнтів із систолічною дисфункцією лівого шлуночка / О. Коробка // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» – 2020. – № 5. – С. 30-32.
 7. Коробка О. Практичні рекомендації щодо ведення пацієнтів з артеріальною гіпертензією / О. Коробка // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 32-34.
 8. Коробка О. Профілактика та лікування артеріальної гіпертензії в пацієнтів після перенесеного інсульту / О. Коробка // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 31-32.
 9. Коробка О. Терапія серцево-судинних патологій та пов’язаних із ними ризиків у хворих на цукровий діабет / О. Коробка // Здоров’я України. Серія  : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 32-33.
 10. Лутай Я. М. Вторинна профілактика венозного тромбоемболізму в пацієнтів із тромбоемболією легеневої артерії: показання, тривалість та оптимальні препарати / Я. М. Лутай // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» – 2020. – № 5. – С. 22-23.
 11. Марушко Ю. В. Велоергометрія у практичній медицині / Ю. В. Марушко, Т. В. Гищак // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. –           № 4. – С. 42-45.
 12. Міщенко Л. А. Органопротекторні можливості L-аргініну в лікуванні пацієнтів з артеріальною гіпертензією / Л. А. Міщенко, О. В. Гулкевич, Б. В. Деркач // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 28-30.
 13. Мостбауер Г. В. Ішемічна хвороба серця та алкоголь: дві сторони однієї медалі / Г. В. Мостбауер // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 38-40.
 14. Нечипорук Н. Тикагрелор vs клопідогрель у хворих на гострий коронарний синдром, яким провели черезшкірне коронарне втручання в умовах реальної клінічної практики : Дані шведського реєстру коронарної ангіографії й ангіопластики / Н. Нечипорук // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 36-37.
 15. Пархоменко О. М. Венозний тромбоемболізм: сучасні підходи до діагностики тромбоемболії легеневої артерії / О. М. Пархоменко, Я. М. Лутай // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 15-17.
 16. Порівняння тикагрелору та клопідогрелю в пацієнтів старечого віку з гострим коронарним синдромом: інформація з реєстру SWEDEHEART / K. Szummer, M. Montez-Rath, J. Alfredsson [et all.] // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 16-17.
 17. Рецидиви аритмії та пізні серцево-судинні ускладнення в пацієнтів із персистентною фібриляцією передсердь після відновлення синусового ритму / У. П. Черняга-Ройко, Н. С. Павлик, М. С. Сороківський [та ін.]                                   // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 2. – С. 28-35.
 18. Романюк С. Венозний тромбоемболізм: діагностика та лікування  / С. Романюк // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 18-19.
 19. Романюк С. Діагностика та лікування есенціальної гіпертензії у дорослих пацієнтів в амбулаторній практиці / С. Романюк // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2020. – № 6. – С. 22-24.
 20. Романюк С. Як діагностувати серцеву недостатність зі збереженою фракцією викиду: алгоритм HFA-PEFF / С. Романюк // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» – 2020. – № 5. – С. 33-35.
 21. Рудень В. В. Дефініція місця класу хвороб системи кровообігу та їх структурна своєрідність серед населення України / В. В. Рудень // Львівський медичний часопис. – 2020. – № 1. – С. 53-61.
 22. Серцево-судинні ускладнення синдрому обструктивного апное сну: у фокусі порушення реполяризації міокарда / В. М. Ждан, О. І. Катеренчук, І. В. Іваницький [та ін.] // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8,   № 2. – С. 177-181.
 23. Ткаченко Л. О. Потенційні впливи коронавірусів на серцево-судинну систему в умовах пандемії COVID-19 / Л. О. Ткаченко, О. А. Єпанчінцева, Б. М. Тодуров // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 2. –            С. 5-17.
 24. Чернуха Л. М. Хронічні захворювання вен нижніх кінцівок і таза : Дані всеукраїнського епідеміологічного дослідження «ДЕТЕКТ 1000»                          / Л. М. Чернуха // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» – 2020. – № 3. – С. 15-17.

Патологічна гематологія

 Горох В. В. Характеристика оптимізованої моделі медичної допомоги населенню з хворобами крові та кровотворних органів на регіональному рівні / В. В. Горох // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. –               С. 205-209.

 1. Давидова Ю. В. Корекція дефіциту заліза та залізодефіцитної анемії у жінок, які дотримуються вегетаріанської і веганської дієти / Ю. В. Давидова, А. Ю. Лиманська, Ю. П. Нерознак // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 3.
 2. Кались А. С. Значення ультрасонографії у діагностиці гемофілічних артропатій / А. С. Кались, А. Р. Горак // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 5. – С. 13-14.
 3. Консенсусні рекомендації щодо використання препарату ФЕЙБА у пацієнтів з інгібіторною формою гемофілії А, яким мають бути проведені планові оперативні втручання / S. Rangarajan, S. Austin, N. J. Goddard [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. –      № 6. – С. 39-40.
 4. Руководство ВОЗ для оценки статуса железа в организме по уровню сывороточного ферритина у отдельных категорий населения и в общей популяции (2020) // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 3. – С. 24-32.
 5. Стасишин О. В. Вроджені коагулопатії: сучасні погляди на діагностику та лікування / О. В. Стасишин // Здоров’я України. Серія : «Онкологія. Гематологія. Хіміотерапія». – 2020. – № 6. – С. 41-43.
 6. Сучасні особливості діагностики та лікування залізодефіцитної анемії // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 3. – С. 33-35.
 7. Чернышова Е. Оценка статуса железа в организме: что нужно знать практикующему врачу? / Е. Чернышова // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 23-24.

 Хвороби органів дихання

 1. Бездітко Т. В. Оперативний контроль при загостренні бронхіальної астми / Т. В. Бездітко, Г. В. Єрьоменко, Д. О. Малєєв // Астма та алергія. – 2020. – № 3. – С. 23-28.
 2. Богомолов А. Є. Визначення сенсибілізації до пилкових алергенів берези та вільхи у хворих на респіраторні алергічні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування / А. Є. Богомолов, С. В. Зайков // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 15-18.
 3. Випадок дифузної осифікації легень, ускладненої спонтанним пневмотораксом, з ретроспективним аналізом трьох попередніх випадків / М. С. Опанасенко, Б. М. Конік, О. В. Терешкович [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 56-60.
 4. Візуалізація органів грудної порожнини як частина діагностичного обстеження пацієнтів із підозрою на COVID-19 / В. І. Петренко, С. Б. Норейко, Ю. О. Гречанюк, Я. В. Бондаренко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 79-85.
 5. Віруліцидна дія декаметоксину in vitro по відношенню до коронавірусу інфекційного бронхіту / О. Я. Дзюблик, І. В. Дзюблик, О. П. Трохименко, О. Л. Боророва // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. –                   С. 27-30.
 6. Гаврисюк В. К. КТ-семиотика поражений легких при коронавирусной болезни (COVID-19) / В. К. Гаврисюк // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 13-18.
 7. Грицова Н. А. Респираторные фторхинолоны в лечении внегоспитальной пневмонии. Взгляд фтизиатра / Н. А. Грицова // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 61-66.
 8. Грищук Л. А. Використання мультиспіральної комп’ютерної томографії у діагностиці бронхоектатичної хвороби / Л. А. Грищук, І. Я. Господарський, Н. І. Рега // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. –                    С. 62-69.
 9. Кирпач Г. Антибіотики в лікуванні та профілактиці загострень хронічного обструктивного захворювання легень / Г. Кирпач // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 16-17.
 10. Кирпач Г. Муколітична терапія при хронічному обструктивному захворюванні легень: огляд ефективності карбоцистеїну / Г. Кирпач // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 28-29.
 11. Компьютерно-томографическая характеристика поражений паренхимы легких при саркоидозе / В. К. Гаврисюк, Н. Н. Мусиенко, Е. А. Меренкова [и др.] // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 33-40.
 12. Копча В. С. Патогенетична терапія коронавірусної пневмонії при COVID-19 / В. С. Копча, А. М. Бондаренко // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 18-21.
 13. Лікування загострення бронхіальної астми під час пандемії SARS-CoV-2 / M. Levin, I. J. Ansotegui, J. Bernstein [et all.] // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 10-11.
 14. Мальцев Д. В. Бронхомед Бальзам як засіб вибору патогенетичної і симптоматичної терапії гострих запальних хвороб респіраторної системи людини / Д. В. Мальцев // Сучасна педіатрія. Україна. – 2020. – № 5. – С. 70-74.
 15. Меренкова Е. А. Рецидивы при саркоидозе легких / Е. А. Меренкова, Н. А. Власова // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. –                        С. 67-70.
 16. Негоспітальна пневмонія, асоційована з COVID-19: погляд на лікування / Ю. І. Фещенко, О. Я. Дзюблик, Я. О. Дзюблик [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 5-12.
 17. Опыт применения неинвазивной вентиляции легких (НВЛ) у больных с COVID-19 / Дж. Н. Пашаев, Р. Ш. Полухов, Э. М. Насибова [и др.]                  // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 31-35.
 18. Пилипенко М. Н. Патофізіологія гіпоксемії та задишки при тяжких пневмоніях / М. Н. Пилипенко, О. Ю. Хоменко // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 19-26.
 19. Попа А. Н. Половые различия в функции легких при хронической обструктивной болезни легких / А. Н. Попа, Н. А. Капрош, М. С. Савка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 57-61.
 20. Радченко О. М. Показник відношення нейтрофілів до лімфоцитів крові при хронічному обструктивному захворюванні легень: клінічне значення / О. М. Радченко, Л. І. Пилипів, О. В. Федик // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 41-44.
 21. Тимченко Г. А. Прогнозування ефективності лікування хворих на астма-ХОЗЛ перехрест в поєднанні з ГХ / Г. А. Тимченко // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 116-122.

 

Оториноларингологія

 Зайков С. В. Елімінаційно-іригаційна терапія алергічного риніту: докази ефективності та безпечності / С. В. Зайков, П. В. Гришило, А. П. Гришило // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 3-4. – С. 20-26.

 1. Мобільні технології пропонують нові підходи до контролю та лікування алергічного риніту: дослідження MASK / A. Bedard, X. Basagana, J. M. Anto  [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2020. – № 3-4. –               С. 46-53.
 2. Шушляпіна Н. О. Особливості швидкості капілярного кровообігу у пацієнтів із патологією внутрішньоносових структур та порушенням носового дихання / Н. О. Шушляпіна, А. В. Лупир, О. Є. Чернякова // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 53-59.

 

Захворювання органів травлення

 1. Європейські настанови UEG та ESNM щодо діагностики та лікування ахалазії / R. A. B. Oude Nijhuis, G. Zaninotto, S. Roman [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 32-33.
 2. Застосування ентеросорбції для профілактики ендотоксемії при гострій непрохідності кишечника / В. В. Бойко, В. М. Лихман, О. М. Шевченко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 14-17.
 3. Корекція мікробіому кишечнику як важлива складова антиейдж-стратегії / О. С. Няньковська, С. Л. Няньковський, М. С. Яцула, М. І. Городиловська // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 64-66.
 4. Огляд настанов Європейського товариства колопроктології щодо ведення гемороїдальної хвороби // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 39-40.
 5. Особенности ведения больных с НПВП-индуцированной гастропатией: от понимания механизмов развития к стратегии профилактики и лечения : Риски кратковременного применения нестероидных противовоспалительных препаратов / О. А. Бондаренко, А. Н. Агибалов, Е. А. Дядык, А. А. Стешенко // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 29-31.
 6. Осьодло Г. В. Основні напрями використання ітоприду гідрохлориду в лікуванні патології шлунково-кишкового тракту / Г. В. Осьодло, О. О. Федорова // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 32-35.
 7. Рекомендации Американской гастроэнтерологической ассоциации по ведению пациентов со среднетяжелым и тяжелым язвенным колитом / J. D. Feuerstein, K. L. Isaacs, Y. Schneider [et all.] // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 67-68.
 8. Сірчак Є. С. Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба – актуальна проблема цивілізації ХХІ століття / Є. С. Сірчак, М. П. Стан // Здоров’я України. Серія : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 21-22.
 9. Ткач С. М. Роль пробиотиков при гастроэнтерологической патологии  : По материалам проекта последних рекомендаций Американской гастроэнтерологической ассоциации / С. М. Ткач // Здоров’я України. Серія                 : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 7-9.
 10. Христич Т. М. Роль кишкової мікробіоти в життєдіяльності людини та деякі особливості клінічної картини при хронічному панкреатиті / Т. М. Христич, Д. О. Гонцарюк // Здоров’я України. Серія                                               : «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2020. – № 4. – С. 24-25.
 11. Шайтофф О. Рекомендації Американської гастроентерологічної асоціації щодо початкового лікування гострого панкреатиту / О. Шайтофф, А. С. Чіфу, Дж. Д. Ніфоратос // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» – 2020. – № 3. – С. 14.
 12. Щербиніна М. Б. Печія: алгоритм вибору препаратів лінійки Гавіскон® з позицій кращої клінічної практики / М. Б. Щербиніна, Н. Є. Соловйова // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 48-51.

 

Стоматологія

 Ищенко О. В. LED-полимеризирующие лампы: вчера, сегодня, завтра / О. В. Ищенко // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 2. – С. 53-56.

 1. Інфрачервоне випромінювання з уражених ділянок та його реєстрація при щелепно-лицевій патології / І. Б. Кіндрась, В. І. Дунаєвський, А. І. Ліптуга [та ін.] // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 3-5.
 2. Хлєбас С. В. Гендерні особливості поширеності клінічних форм хронічного періодонтиту у пацієнтів стоматологічного профілю / С. В. Хлєбас // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 1. – С. 15-16.
 3. Юрочко Ф. Сучасна діагностика та комплексна терапія рецидивуючого афтозного стоматиту / Ф. Юрочко, Д. Копанська // Здоров’я України. Серія  : «Педіатрія». – 2020. – № 5. – С. 26-27..

 Хвороби печінки

 

 1. Асоціація груп крові системи АВ0 з інфікованістю вірусом гепатиту С / Д. А. Кротюк, Н. П. Лугових, С. В. Білоконь [та ін.] // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 154-160.
 2. Шевченко-Макаренко О. П. Клінічне значення рівня експресії мікроРНК-29а у хворих на хронічний вірусний гепатит С / О. П. Шевченко-Макаренко // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 83-86.

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Боброва І. У центрі уваги ендокринологів: плейотропні ефекти вітаміну D у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / І. Боброва // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 46-47.
 2. Клінічне фенотипування хворих на цукровий діабет 2-го типу: конституційні, антропометричні, метаболічні маркери різних фенотипів  / О. В. Прибила, О. В. Зінич, В. В. Корпачев [та ін.] // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 2, № 3. – С. 31-37.
 3. Козловська А. Результати дослідження LIRA-PRIME: ліраглутид допомагає контролювати рівень цукру в крові на 44 тижні довше, ніж пероральні цукрознижувальні препарати / А. Козловська // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 3. – С. 29-31.
 4. Маньковський Б. М. Досягнення компенсації ЦД 2 типу: як подолати терапевтичну інертність? / Б. М. Маньковський // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 33-34.
 5. Мітопротекторні клінічні стратегії в пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу // Здоров’я України. Серія : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 3. – С. 39-40.
 6. Орфанні захворювання в ендокринології / М. Д. Тронько, А. М. Кваченюк, Л. А. Луценко [та ін.] // Здоров’я України. Серія                                  : «Діабетологія. Тиреоїдологія. Метаболічні розлади». – 2020. – № 3. – С. 14-17.
 7. Рекомендації ADA (2021): що нового у веденні пацієнтів із цукровим діабетом? // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 48-49.
 8. Сергієнко В. О. Цукровий діабет і хронічний коронарний синдром / В. О. Сергієнко, О. О. Сергієнко // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 56-57.
 9. Ховака В. В. Психосоматичні аспекти розвитку цукрового діабету / В. В. Ховака, О. В. Зінич // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 36-37.
 10. Цукровий діабет: особливості інсулінотерапії в амбулаторних умовах // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 27-28.
 11. Цукровий діабет: тактика менеджменту пацієнтів у період пандемії COVID-19 // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 36-38.

Дерматологія

 1. Болотна Л. А. Порівняльна оцінка рівня β-дефензину у хворих на хронічну екзему різної тяжкості / Л. А. Болотна, К. І. Лисенко// Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 67-71.
 2. Ведення атопічного дерматиту в практиці сімейного лікаря // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 58-59.
 3. Калюжна Л. Д. Акне: сучасні терапевтичні можливості / Л. Д. Калюжна, А. В. Петренко // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 56-57.
 4. Проценко Т. В. Опыт лечения поздних акне у женщин активного репродуктивного возраста / Т. В. Проценко, А. Б. Гордийчук // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 3. – С. 70-74.
 5. Хайтович М. В. Роль пробіотичної підтримки при лікуванні псоріазу й атопічного дерматиту / М. В. Хайтович // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 62-63.

 

Урологія

 Ведення хворих на ХХН І-ІV стадій в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки / М. Колесник, Н. Степанова, І. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 3. – С. 5-9.

 1. Діагностика та лікування пацієнтів з гострим пошкодженням нирок або хворих на ХХН І-ІV з гострим пошкодженням нирок в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки / М. Колесник, Н. Степанова, І. Дудар [та ін.]            // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 3. – С. 21-28.
 2. Іванов Д. Д. Вибір ефективного і безпечного знеболювального препарату у хворих із порушеннями функції нирок / Д. Д. Іванов // Здоров’я України. Серія : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 4.
 3. Колесник М. COVID-19 та нирки / М. Колесник // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 3. – С. 74-79.
 4. Лікування хворих на ХХН V ГД та організація роботи відділення нефрології та діалізу в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки / М. Колесник, Н. Степанова, І. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 3. – С. 11-14.
 5. Лікування хворих на ХХН V ПД та організація роботи відділення нефрології та діалізу в умовах пандемії COVID-19: Адаптовані клінічні рекомендації Української асоціації нефрологів і фахівців з трансплантації нирки / М. Колесник, Н. Степанова, І. Дудар [та ін.] // Український журнал нефрології та діалізу. – 2020. – № 3. – С. 16-19.
 6. Опитувальник ACSS для оцінки ефективності лікування гострого неускладненого циститу в жінок: клінічна валідація в рамках дослідження ІІІ фази з порівняння антибіотикотерапії та Канефрону Н / Я. Аліджанов, А. Овереш, Д. Абрамов-Соммаріва [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 12-13.
 7. Особливості профілактики абсорбуючого солеутворення внутрішніх і зовнішніх дренажів за умови тривалого дренування верхніх сечових шляхів / Р. В. Савчук, Ф. І. Костєв, О. М. Колосов [та ін.] // Здоров’я України. Серія                 : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 6.
 8. Романова А. Рекомендации Европейской ассоциации урологии по ведению пациентов урологического профиля в период пандемии COVID-19 / А. Романова, А. Новоскольцев, М. Арефьева // Здоров’я України. Серія                        : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 22-28.
 9. Спиридоненко В. В. Применение метиленового синего в терапии инфекций мочевыводящих путей: современный взгляд / В. В. Спиридоненко // Здоров’я України. Серія : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 20-21.
 10. Структурные особенности уретры у больных с уретральным болевым синдромом / О. С. Стрельцова, Е. Б. Киселева, М. А. Молви, В. Ф. Лазукин // Здоров’я України. Серія : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 33-35.
 11. Филенко Я. М. Клінічне і терапевтичне значення адипокінів у пацієнтів із хронічною хворобою нирок / Я. М. Филенко // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 5-9.

Ревматологія

 

 1. Головач І. Ю. Харчовий менеджмент осіб із подагрою: уявна простота / І. Ю. Головач, Є. Д. Єгудіна, С. Х. Тер-Вартаньян // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 58-61.
 2. Зарудна О. І. Особливості ведення ревматологічних хворих за умов пандемії COVID-19: співпраця первинної ланки та ревматолога / О. І. Зарудна, Д. О. Зарудна // Медсестринство. – 2020. – № 3. – С. 9-13.
 3. Хиць А. COVID-19: тактика менеджменту пацієнтів із ревматичними захворюваннями / А. Хиць // Український медичний часопис. – 2020. – № 4. – С. 6-7.

 

Невропатологія

 Вегетосудинна дистонія чи панічний розлад: де істина? / М. М. Орос, О. Т. Ємець, В. Ю. Махлинець [та ін.] // Здоров’я України. – 2020. – № 21. –                С. 23-24.

 1. Клітинні технології у відновленні периферичних нервів / Т. І. Петрів, Ю. В. Цимбалюк, О. О. Потапов [та ін.] // Східноукраїнський медичний журнал. – 2020. – Т. 8, № 2. – С. 210-229.
 2. Когнітивний профіль пацієнтів, які перенесли COVID-19: клінічні предиктори нейропсихологічних порушень / M. Almeria, J. Cejudo, J. Sotoca [et al.] // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 19-20.
 3. Мар’єнко Л. Б. Скасування протиепілептичного лікування – переваги, ризики, доцільність і безпека / Л. Б. Мар’єнко // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 53-57.
 4. Неверовська Н. Оновлені настанови щодо ведення пацієнтів у гострому періоді інсульту / Н. Неверовська // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 36-37.
 5. Орос М. М. Діагностика та лікування болю в спині в практиці сімейного лікаря / М. М. Орос, Н. І. Фістер // Здоров’я України. – 2020. – № 22. – С. 39-40.
 6. Паламарчук Ю. Новая шкала для прогнозирования вероятности ранней смерти при инсульте / Ю. Паламарчук // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 40.
 7. Сучасні підходи до діагностики та лікування діабетичної соматичної та вегетативної нейропатії / S. Azmi, I. Petropoulos, M. Ferdousi [et all.] // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 48-49.
 8. Хиць А. Р. Нейропатичний біль: сучасна фармакологічна терапія / А. Р. Хиць // Український медичний часопис. – 2020. – Т. 1, № 3. – С. 65-67.
 9. Черненко М. Є. Про необхідність створення персоналізованих програм реабілітації пацієнтів із демієлінізуючою патологією / М. Є. Черненко // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 49-52.

Психіатрія

 Купко Н. Настанови щодо ведення пацієнтів із депресією в умовах первинної ланки охорони здоров’я / Н. Купко // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 25-27.

 1. Пробіотики в корекції психоемоційних порушень при синдромі подразненого кишечнику / Г. А. Анохіна, В. В. Харченко, І. Я. Лопух, І. А. Коруля // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 70.
 2. Рештакова Н. О. Психічний стан населення під час пандемії COVID-19 / Н. О. Рештакова // Медсестринство. – 2020. – № 3. – С. 19-20.
 3. Терещенко О. Безсоння та вживання алкоголю: взаємозв’язки й особливості лікування / О. Терещенко // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 28-29.
 4. Чорна В. В. Детермінація психічного здоров’я населення в Україні та країнах ЄС / В. В. Чорна // Довкілля та здоров’я. – 2020. – № 2. – С. 47-53.

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Антикоагулянтна терапія в пацієнтів із COVID-19: місце у вітчизняних і міжнародних стандартах лікування // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 43-45.
 2. Астахова В. Особливості вакцинації від грипу під час піку пандемії / В. Астахова // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 12. – С. 25-31.
 3. Безпека й ефективність гігієни рук в профілактиці COVID-19 у лікувально-профілактичних і громадських закладах / Н. Морозова, С. Рідний, І. Коробкова [та ін.] // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 12. –                   С. 8-11.   
 4. Вікові особливості перебігу деяких форм герпесвірусної інфекції / О. Г. Сорокіна, Т. І. Лядова, М. М. Попов [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 79-82.     
 5. Килимчук В. Діагностика й тактика лікування пацієнтів із COVID-19 / В. Килимчук // Здоров’я України. – 2020. – № 21. – С. 11.
 6. Князькова І. І. Нутрицевтики та рослинні екстракти: промінь надії в боротьбі з COVID-19 / І. І. Князькова // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 20-21.
 7. Крапля А. Чи достатні наші уявлення про швидкість і шляхи поширення інфекційних збудників через поверхні в медичних закладах? / А. Крапля // Журнал головної медичної сестри. – 2020. – № 12. – С. 14-18. 
 8. Нечипорук Н. Метааналіз даних щодо впливу статинів на перебіг COVID-19 / Н. Нечипорук // Здоров’я України. Серія : «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія» – 2020. – № 5. – С. 14-15.
 9. Петренко І. Еноксапарин протидіє інфекції COVID-19 і покращує виживаність госпіталізованих пацієнтів: огляд наявних доказів / І. Петренко // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 26-27.
 10. Пилипенко В. М. Нейроендокринні порушення при COVID-19 і постковідному синдромі й перспективи застосування препаратів y-аміномасляної кислоти / В. М. Пилипенко // Здоров’я України. – 2020. – № 23. – С. 22-25.   
 11. Поворознюк В. В. Вітамін D та інфекції дихальних шляхів                 / В. В. Поворознюк // Здоров’я України. Серія : «Педіатрія». – 2020. – № 5. –              С. 29-30.

 

Венерологія

 Генитальный герпес в практике гинеколога / М. В. Майоров, С. В. Ворощук, Е. А. Жуперкова [и др.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 2. – С. 40-45.

 

 

ВІЛ/СНІД

 

 1. Клинико-морфологические особенности пневмоцистной пневмонии у пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от исхода заболевания / И. В. Лискина, Е. М. Рекалова, С. Д. Кузовкова [и др.] // Український пульмонологічний журнал. – 2020. – № 2. – С. 50-55.
 2. Процюк Р. Г. Туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією / Р. Г. Процюк // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2020. – № 3. – С. 92-103.

 

Хірургія

 Барса М. М. Тривалість блокади периферичних нервових сплетень розчином бупівакаїну низької концентрації залежно від використаного ад’юванта / М. М. Барса // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 9-16.

 1. Дзюба Д. О. Встановлення оптимальної глибини аналгоседації під час стентування коронарних артерій / Д. О. Дзюба, С. М. Бишовець, О. А. Лоскутов // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 17-24.
 2. Історія впровадження простатектомії залобковим доступом при хірургічному лікуванні доброякісної гіперплазії простати / В. І. Горовий, В. О. Шапринський, І. В. Барало [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Урологія. Нефрологія. Андрологія» – 2020. – № 2. – С. 11-17.
 3. Лікування періопераційного болю у літніх пацієнтів з переломом проксимального відділу стегна: рандомізоване контрольоване дослідження / Ю. Л. Кучин, І. А. Токар, К. Ю. Бєлка, В. Ю. Артеменко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 25-29.
 4. Малдун Р. Практичні рекомендації Американського товариства хірургів товстої та прямої кишки щодо лікування геморою / Р. Малдун // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» – 2020. – № 3. – С. 22.
 5. Мигаль І. І. Реґіонарні методи знеболювання після корекції лійкоподібної деформації грудної клітки за Nuss / І. І. Мигаль, У. А. Фесенко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 55-61.
 6. Miskovic A. Післяопераційні легеневі ускладнення / А. Miskovic,             A. B. Lumb // Здоров’я України. Серія : «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2020. – № 3. – С. 36-38.
 7. Перший досвід застосування в Україні безелектродної системи кардіостимуляції / О. М. Грицай, Я. В. Скибчик, Є. В. Житинський [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 2. – С. 36-41.
 8. Показання до панкреатодуоденальної резекції у лікуванні ускладнених форм хронічного панкреатиту / М. М. Велигоцький, С. Е. Арутюнов, М. В. Клименко, К. Е. А. Шамун // Міжнародний медичний журнал. – 2020. –           № 3. – С. 18-22.
 9. Причини несприятливих наслідків хірургічного лікування пацієнтів зі стенозуючими захворюваннями стравоходу / В. В. Бойко, С. О. Савві, А. Ю. Королевська [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. –  С. 23-27.
 10. Ружицька О. В. Особливості хірургічного лікування дефектів альвеолярних відростків щелеп шляхом застосування щічного жирового тіла у хворих з різними типами обличчя / О. В. Ружицька, Ю. В. Вовк // Львівський медичний часопис. – 2020. – № 1. – С. 4-10.
 11. Случай пластики митрального клапана после ортотопической трансплантации сердца / Б. М. Тодуров, Г. И. Ковтун, О. О. Самчук [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2020. – № 3. – С. 21-25.
 12. Трудные аспекты «простых» резекций печени / А. М. Тищенко, Е. В. Мушенко, Р. М. Смачило, Н. С. Черняев // Здоров’я України. Серія                        : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» – 2020. – № 3. –               С. 10-11.
 13. Черній В. І. Досвід використання дексмедетомідину при оперативних втручаннях у хворих тиреотоксикозом / В. І. Черній, А. І. Денисенко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 39-48.

 

Травматологія. Ортопедія

 Бобровник О. В. Вибір методу знеболення плечового сплетення у хворих з політравмою в різні періоди травматичної хвороби (досвід роботи анестезіологічного підрозділу відділення інтенсивної терапії загального профілю КМКЛШМД м. Київ, Україна) / О. В. Бобровник, К. І. Цимбаленко // Біль, знеболення та інтенсивна терапія. – 2020. – № 3. – С. 51-54.

 1. Літовченко Т. А. Особливості клінічних проявів посттравматичних нейропатій і плексопатій внаслідок вогнепальних та невогнепальних ушкоджень кінцівок / Т. А. Літовченко, О. М. Бородай, Ю. В. Кас // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 45-48.
 2. Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит / С. І. Герасименко, М. В. Полулях, А. М. Бабко [та ін.] // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія». – 2020. – № 4. – С. 13.
 3. Остеоартрит: короткий довідник лікаря // Здоров’я України. Серія : «Хірургія. Ортопедія. Травматологія. Інтенсивна терапія» – 2020. – № 3. –                С. 31-32.

Офтальмологія

 Безкоровайна І. М. Псевдоексфоліативна глаукома: клінічні ознаки / І. М. Безкоровайна, Ж. Д. Еддін, Н. М. Безега // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 8-12.

 1. Даник Ю. Г. Стратегії розвитку кіберофтальмології / Ю. Г. Даник, О. В. Зборовська, Н. В. Пасєчнікова // Офтальмологический журнал. – 2020. –    № 5. – С. 79-85.
 2. Заволока О. В. Ефективність використання аутологічної сироватки крові у комплексному лікуванні бактеріальних виразок рогівки у хворих на цукровий діабет / О. В. Заволока, П. А. Бездітко // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 29-35.
 3. Нова концепція відмінностей патогенетичних механізмів прогресування діабетичної ретинопатії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу і з різним PPARy генотипом / Л. В. Натрус, С. Ю. Могілевський, Т. І. Панова [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 36-42.
 4. Новицький І. Я. Ефективність факоемульсифікації у комбінації з гоніосинехіолізисом в лікуванні первинної закритокутової глаукоми / І. Я. Новицький, Р. М. Лопадчак, М. І. Новицький // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 3-7.
 5. Особливості морфоструктурних параметрів гангліонарного комплексу сітківки при компресійній оптичній нейропатії за даними оптичної когерентної томографії / К. С. Єгорова, В. В. Білошицький, М. А. Знаменська [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 51-55.
 6. Томашевська Ю. О. Фармакобезпека застосування лікарських препаратів у пацієнтів із синдромом сухого ока, а також тих, які мають ризик його виникнення / Ю. О. Томашевська, О. В. Кривов’яз // Фармацевтичний журнал . – 2020. – № 4. – С. 94-103.
 7. Уровень провоспалительных (TNF-α и IL-6) и противовоспалительных интерлейкинов (IL-10, IL-4) в сыворотке крови у больных в зависимости от частоты рецидивирования офтальмогерпеса / Н. И. Храменко, Т. Б. Гайдамака, Г. И. Дрожжина, Л. Н. Величко // Офтальмологический журнал. – 2020. – № 5. – С. 13-20.

 

Акушерство. Гінекологія

 Авраменко Т. В. Гестаційний діабет: надання медичної допомоги під час вагітності : Методичні рекомендації для акушерів-гінекологів, сімейних лікарів, терапевтів та ендокринологів / Т. В. Авраменко, І. М. Мелліна, Л. М. Бикова // Здоров’я України. Серія : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 8-11.

 1. Вплив підвищеного рівня експонування марганцем та нікелем на гормони гіпофіза в жінок із полікістозом яєчників / М. Г. Проданчук, Т. Ф. Татарчук, С. В. Гуньков [та ін.] // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 3. – С. 19-22.
 2. Грищенко О. В. Концентрація лактату в амніотичній рідині та у венозній крові породіль при слабкості пологової діяльності / О. В. Грищенко, С. Ш. Мамедова // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 3. – С. 40-43.
 3. Інфекція COVID-19 під час вагітності : Керівництво RCOG, RCM спільно з RCPCH та RCoA // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 3. – С. 12-22.
 4. Керівництво з оптимізації ведення вагітності на ранніх строках в умовах розвитку пандемії коронавірусу (COVID-19) : Інформація для медичних працівників // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 2. – С. 5-10.
 5. Коньков Д. Г. Особливості комплексної терапії бактеріального вагінозу у вагітних із порушенням затульної функції шийки матки / Д. Г. Коньков, Н. В. Адамчук, В. В. Кливак // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 4. – С. 55-62.
 6. Кузьміна І. Ю. Сучасні принципи ведення жінок з аномальними матковими кровотечами з урахуванням стану системи згортання крові / І. Ю. Кузьміна, О. А. Кузьміна // Міжнародний медичний журнал. – 2020. –            № 3. – С. 34-40.
 7. Лавренюк Ю. В. Інверсія (виворіт) матки, асоційована із субмукозною лейоміомою. Клінічний випадок / Ю. В. Лавренюк, М. В. Лоншакова // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 2. – С. 54-58.
 8. Новікова А. С. Сучасні аспекти ультразвукової діагностики ендометріоїдних гетеротопій органів порожнини малого тазу / А. С. Новікова, І. Ю. Кузьміна // Міжнародний медичний журнал. – 2020. – № 3. – С. 87-92.
 9. Рожковська Н. М. Імуногістохімічні особливості доброякісної гіперплазії ендометрія в жінок у пременопаузі / Н. М. Рожковська, І. С. Ломакіна // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 4. – С. 39-41.
 10. Романова А. Витамин D – неотъемлемый элемент комплексной терапии синдрома поликистозных яичников / А. Романова // Здоров’я України. Серія  : «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2020. – № 3. – С. 18-19.
 11. Ускладнений хронічний сальпінгоофорит у молодих. Можливості консервативної терапії / Л. В. Калугіна, Т. І. Юско, Е. Ф. Чайківська [та ін.]  // Репродуктивна ендокринологія. – 2020. – № 4. – С. 79-84.
 12. Формирование сексуальных дисфункций у женщин в постменопаузе и подходы к их устранению / О. В. Ромащенко, В. Н. Григоренко, С. Н. Мельников [и др.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 3. –               С. 47-59.
 13. Шаргородська Є. Б. Профілактична роль фолієвої кислоти в запобіганні вродженим вадам розвитку плода / Є. Б. Шаргородська // Здоров’я України. – 2020. – № 24. – С. 10-11.
 14. Эффективность телемедицины в ведении беременных с гестационным сахарным диабетом : Обновленный метаанализ 32 рандомизированных контролируемых исследований с их последовательным анализом / W. Xie, P. Dai, Y. Qin [и др.] // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2020. – № 3. –                        С. 43-46.