Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Компоненты, модули, шаблоны и другие Расширения Joomla

СПИСОК КРАЄЗНАВЧИХ КНИЖКОВИХ ВИДАНЬ

СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ БІБЛІОТЕКИ

А 43 Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України на рубежі століть: збірка тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті Д.М. Калюжного. – Вип. 3 / АМН України. МОЗ. – К., 2000. – 108 с.

Аналіз виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.01.99 року № 1 «Про стан медичного забезпечення сільського населення області» за І півріччя 1999 року / Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації. – Суми, 1999. – 13 с.

Аналіз демографічної ситуації в Сумській області за 1998 рік / УОЗ Сумської ОДА. «Медстат». – Суми. – 12 с.

Аттестация и рационализация рабочих мест фармацевтов в аптечных учреждениях Сумской области: [методические рекомендации для фармацевтов по изготовлению лекарств] / Аптечное управление Сумского облисполкома; В.А. Касьяненко и др. – Сумы, 1987. – 15 с.

 Б 12 Бабич Б.К.  М.И. Ситенко. / Б.К. Бабич– К.: Медгиз, 1949. – 64 с. – (Замечательные русские врачи).

Б 91 Бурчинський  Г.Й.  М.М. Губергріц / Г.Й. Бурчинський, О.Я. Губергріц. – К.: Здоров’я, 1974. – 38 с. – (Видатні вітчизняні вчені-медики).

В 12 Вагнер Е.А. О самовоспитании врача: в помощь студенту-медику: [о хирурге А.И. Мещанинове, уроженце г. Путивля] / Е.А. Вагнер, А.А. Росновский, П.Д. Ягупов. – М.: Медицина, 1971. – 151 с.

В12  Важливі зоонози: матеріали обласної наради-конференції (22.06.1999р. м. Суми) / УОЗ Сумської ОДА; СумДУ; Обл. клініч. інфекц. лікарня; ред. З.Й. Красовицький, М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна. – Суми: СумДУ, 1999. – 50 с.

В 14  Вайндрах Г.М. Подвиги русских врачей: из истории борьбы  с заразными болезнями / Г.М. Вайндрах. – М.: АМН, 1959. – 167 с. – (Научно-популярная серия).

В 19 Васильев К. История медицины Сумщины: очерки / К. Васильев. – Одесса, 2005. – 226 с.

В 44 ВІЛ-СНІД: матеріали обласної науково-практичної конференції (24.11.1999р. м. Суми). – Суми, 1999. – 35 с. – (УОЗ. Держуніверситет).

В 64  Вірусні гепатити: нове в діагностиці і лікуванні: матеріали обласної науково-популярної конференції (22.06.2000р.) / ред. Н.І. Ільїна, М.Д. Чемич. – Суми: Вид-во СумДУ, 2000. – 45 с.

В81 Врач, учёный, патриот А.И. Мещанинов: (методические рекомендации) / сост. И.В. Чернобров; Сум. обл. центр здоровья. – Сумы, 1989. – 18 с.

Г15  Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны / В.Я. Галаган. – К.: Вища школа, 1986. – 304 с.

Г 19 Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 368 с.

Г 33  Гематология и переливание крови: Респ. межведом. сбор. – Вып. 25. – К.: «Здоров’я», 1990. – 136 с.

Г 38 Герман Д.Г. Компрессионные радикуломедуллярные ишемии / Д.Г. Герман, А.А. Скоромец. – Кишинев, 1985. – 112 с.

Г 39 Героини: Очерки о женщинах – Героях Советского Союза. – Вып. 1. – М.: Политиздат, 1969. – 447 с.

Г 46 Гигиена населенных мест: библиографический указатель отеч. лит. в помощь практическому врачу (1945-1961 гг.). – Донецк-Донбасс, 1962. – 81 с.

Г 46  Гигиена населенных мест: сборник. – Вып. 33. – К., 1998. – 387 с.

Г 46  Гигиена окружающей среды: (тезисы докладов Республиканской научной конференции). – К., 1984. – 189 с.

Г 61  Голодомор на Сумщині. 1932-1933. – Суми, 1993. – 157 с.

Г 70  Горнакова Г.А. Детские здравницы Украинской ССР / Г.А. Горчакова, И.В. Галина, Л.Е. Есипенко. – К.: Здоров’я, 1978. – 152 с.

Г 77  Грандо О. Визначні імена в історії української медицини / О. Грандо. – К.: РВА «Тріумф», 1997. – 336 с.

Г 77  Грандо А.А. Медицина в зеркале истории: о музее медицины Украинской ССР / А.А. Грандо. – К.: «Здоровья», 1990. – 152 с.

Г 77   Грандо О. Подорож у минуле медицини / О. Грандо. – К.: РВА «Тріумф», 1995. – 176 с.

Г 91 Груша А.М. З історії медицини Чернігівщини / А.М. Груша, М.М. Дуля. – Чернігів, 1999. – 312 с.

Д 27Дейнека І.Я. Короткі нариси з історії хірургії в Українській РСР / І.Я. Дейнека, Ф.С. Марієнко. – К.: Здоров’я, 1968. – 254 с.

Демографічні показники в Сумській області за 1999 рік / Управл. охор. здор. Сумської облдержадміністрації; «Медстат». – Суми, 1999. – 92 с.

Д 44 Діброва Г. Літопис доброти і людяності: коротка історія Першої обласної спеціалізованої лікарні м. Ромни / Г. Діброва, П. Кравчук. – Ромен, 2000. – 34 с.

М 34  Діяльність галузі охорони здоров’я за 1999 рік і завдання щодо подальшого її розвитку і функціонування та покращання здоров’я населення області: матеріали до засідання колегії УОЗ Сумської ОДА. – Суми, 2000. – 60 с.

Д 58   Довідник показників діяльності установ охорони здоров’я Сумської області, медико-демографічних показників за 1998 рік / Сум. обл. центр «Медстат». – Суми, б.р. – 410 с.

Довідник показників діяльності установ охорони здоров’я Сумської області, медико-демографічних показників за 1999 рік: Частина І / МОЗ; Управл. охор. здор. Сум. облдержадміністрації. – Суми, 2000. – 155 с.     

Довідник показників діяльності установ охорони здоров’я Сумської області, медико-демографічних показників за 1999 рік: Частина ІІ / МОЗ; Управл. охор. здор. Сум. облдержадміністрації. – Суми, 2000. – 333 с.     

Довідник показників здоров’я та надання медичної допомоги потерпілим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 1999 рік / Управл. охор. здор. Сум. облдержадміністрації; Сум. обл. диспансер радіаційного захисту населення. – Суми, 2000. – 189 с.

Д 63   Доклады уездной управы Лебединскому уездному очередному земскому собранию 1911 года. По вопросам уездной медицины. - Лебедин, 1911. – 89 с.

В 87  ІІ Міжнародна конференція Української Протиепілептичної Ліги: [м. Київ, 11-13.06.1998р.] / Українська протиепілеп. Ліга. Київська міська психоневролог. лікарня № 1. Лікув.-діагн. та наук. центр «Епілепсія». – К., 1998. – 74 с.

Д 81 Дудко М.О. Радянська медицина на службі у партизанів України / М.О. Дудко. – К.: Здоров’я, 1966. – 83 с.

Д 81  Дудченко В.Г. З історії Лебединщини. – Вип. 1-й / В.Г. Дудченко. – Лебедин, 1993. – 33 с.

Д 79  Дудченко К.М. Лебедин: історико-краєзнавчий нарис / К.М. Дудченко, В.Є. Тичина. – Х.: Прапор, 1974. – 72 с.

Енциклопедія Сумщини (матеріали): Вип. І. Діячі науки / ред. В.Б. Звагельський; МОУ, СумДУ. – Суми: Собор, 1998. – 68 с.

Енциклопедія Сумщини (матеріали): Вип. ІІ. Діячі науки / ред. В.Б. Звагельський. – Суми: Собор, 1999. – 53 с.

Е 47  Епідемічна ситуація з туберкульозу і коінфекції ТБ/ВІЛ у Сумській області та заходи протидії їх поширенню: ситуаційний аналіз / Т.О. Трецька, М.Д. Близнюк, В.М. Псарьов та ін. – К.: Вид-во Раєвського, 2007. – 96 с.

Женщины-медики – Герои Великой Отечественной войны: [портреты с краткой биографией]. – Изд. 3-е, испр. и допол. – М., 1985. – 18 открыток.

Задвернюк О.В. 50 лікарських рослин нашого краю та поради з народної медицини: (додаток до книжки «Медицина Роменщини») / О.В. Задвернюк, В.К. Мусієнко. – Ромни, 1995. – 44 с.

З 46  Здравоохранение и социальное обеспечение в Сумской области: статистический сборник / Сумской обл. центр Медстат. – Сумы, 1990. – 113 с.

Здравоохранение Сумской области: библиографический указатель литературы (1917-1977) / ред. Г.Н. Зубченко; ОУНБ. – Сумы, 1981. – 310 с.

З 48  Зелен-край: Ямпільщина на зламі тисячоліть: [нариси та портрети] / за ред. О.І. Жирнова, В.І. Старикової, В.В. Цвілодуба,  В.К. Шейка. – Суми: AC-Media, 2001. – 96 с.

Информационное письмо о содержании и планировании работы фельдшерско-акушерского пункта / Сумская обл. больница. – Сумы, 1981. – 51 с.

И 90  История хирургических обществ России и Советского Союза / под ред. акад. Б.В. Петровского, проф. В.И. Колесова. – Л.: Медицина, 1969. – 415 с.

І 42  Іксодовий кліщовий бореліоз: епідеміологія, клініка, лабораторна діагностика, лікування і профілактика: методичні рекомендації. – Суми, Вид-во СумДУ, 2003. – 23 с.

І 74 Інфекційні хвороби на межі тисячоліть: матеріали науково-практичної конференції і Пленуму Сумського обл. науково-мед. товариства інфекціоністів (7.12.2005р. м. Суми) / ред. М.Я. Сагун. – Суми: Вид-во        СумДУ, 2005. – 77 с.

К 26  Карпов Л.Н. Земская санитарная организация в России / Л.Н. Карпов. – Л.: Медицина, 1964. – 122 с.

К 32 Квасов Д.Г. Физиологическая школа И.П. Павлова: портреты и характеристики сотрудников и учеников / Д.Г. Квасов,                               А.К. Федорова-Грот. – Л.: Наука, 1967. – 299 с.

К 32  Квитницкий-Рыжов Ю.Н.  П.И. Перемежко / Ю.Н. Квитницкий-Рыжов. – К.: Здоров’я, 1979. – 60 с. – (Выдающиеся отеч. ученые-медики).   

К 32 Квитницкий-Рыжов Ю.Н. Петр Иванович Перемежко (1833-1894) / Ю.Н. Квитницкий-Рыжов. – М.: Наука, 1985. – 104 с.

Клиника и лечение алкогольного делирия: методическое пособие / Сумский обл. наркодиспансер; Сумский обл. психоневрологический диспансер. – Сумы, 1994. – 17 с.

Клиника, лечение и профилактика лекарственного анафилактического шока: инструктивно-методическое письмо / Сумский облздравотдел. – Сумы, 1971. – 9 с.

К 72 Костриков В.С. Михаил Иванович Ситенко / В.С. Костриков, А.П. Скоблин. – Х.: Обл. издат., 1958. – 104 с.

К 78 Красовицкий З. По тернистым дорогам жизни: (записки медика-ветерана Великой Отечественной войны). – Сумы, 2006. – 352 с.

Криштопа Борис Павлович: біобібліографічний покажчик / Нац. наукова мед. бібліотека України. – К., 2008. – 43 с. – (Серія «славні імена української медичної книги: медичні бібліотеки України в особах, документах, бібліографії»).

К 85  Крыштопа Б.П. Для тех, кто мечтает стать врачом / Б.П. Крыштопа, В.Н. Гирин. – К.: Здоров’я, 1976. – 135 с.

Крыштопа Б.П. Здоровье населения и здравоохранение Сумской области: автореферат диссертации / Б.П. Крыштопа. – Х., 1973. – 20 с.

К 89  Кузьмин М.К. Медики – Герои Советского Союза / М.К. Кузьмин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Медицина, 1970. – 224 с.

К 89 Кузьмин М.К. Ученые-медики – Герои Социалистического Труда / М.К. Кузьмин. – М.: Медицина, 1988. – 200 с.

М 13  Маєвська Н.К. Медична служба в партизанських загонах / Н.К. Маєвська. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: Здоров’я, 1985. – 168 с.

М 13   Маєвська Н.К. Медична служба в партизанських з’єднаннях України (1941-1945 рр.) / Н.К. Маєвська. – К.: Здоров’я, 1972. – 180 с.

М 18  Маленко Є.Ю. Конотоп: історико-краєзнавчий нарис / Є.Ю. Маленко. – Х.: Прапор, 1970. – 104 с.

М 42 Медико-демографічний довідник: 1997 рік. Сумська область. Заклади охорони здоров’я / МОЗ; Управл. охор. здор. Сумської облдержадміністрації; «Медстат». – Суми, 1998. – 164 с.

М 42  Медико-статистический отчет по Конотопскому уезду за 1907 год / составила врач В. Химуля. – Конотоп: Типографія Айзиковича, 1910. – 35 с.

М 42  Медицина в Україні: біобібліографічний словник. Випуск 2. Друга половина ХІХ століття. Літери А – К. – К., 2005. – 616 с.

М 42  Медицина в Україні. Видатні лікарі (кінець ХVІІ – перша половина ХІХ століть): біобібліографічний словник. Випуск 1. – К., 1997. – 241 с.

М 42  Медицина в Україні. Видатні лікарі (ХVІІІ – перша половина ХІХ століть): біобібліографічний словник. Додатковий випуск 1 / МОЗ; Держ. наук. мед. б-ка. – К., 2002. – 136 с.   

М 42 Медицина в Україні (ХVІІІ – перша половина ХІХ століть): біобібліографічний словник. Додатковий випуск. – К., 2002. – 136 с.

М 42 Медицина в Україні (ХVІІІ – друга половина ХІХ століть): біобібліографічний словник. Додатковий випуск 2. – К., 2007. – 100 с.

Медицина. Медицинские услуги. Сумы – 2004: І выпуск. – Сумы, 2004. – 168 с.

М 42   Медицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных званий: авторский указатель / сост. Л.Е. Корнилова. – К., 1982. –    44 с.

М 42  Медицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных званий: библиографические материалы по состоянию на 01.01.1976г. / М.Г. Каневская, В.И. Хорошко, Д.И. Костенко и др. – К., 1976. – 392 с.

М 42   Медицинские работники Украинской ССР, удостоенные почетных званий: библиографический указатель (1976-1987гг.) / Л.Е. Корнилова, Д.И. Костенко, Р.И. Павленко, Г.П. Мариенко. – К., 1988. – 424 с.

С 89   Медичний факультет: Нам 10 років / СумДУ: Алан-Екс, 2002. – 71 с.

М 64 Миротворцев С.Р. Страницы жизни / С.Р. Миротворцев. – Ленинград: Медгиз, 1956. – 199 с.

М 90  Мулярчук С.О. Дикорослі лікарські рослини Сумської області / С.О. Мулярчук. – Суми, 1947. – 59 с.

М 91 Мусієнко В. Вірші-спогади про Річківську дільничну лікарню / В. Мусієнко. – К., 2002. – 160 с.

Мусієнко В. Депутат обласної ради Псарьов В’ячеслав Михайлович / В. Мусієнко. – Суми, 1998. – 84 с.

М 91 Мусієнко В. Медицина крізь призму століть: Книга перша / В. Мусієнко. – Суми: ВВП «Мрія-1» ЛТД, 2004. – 464 с.

М 91Мусієнко В.К. Медицина Роменщини: (спроба історичного нарису) / В.К. Мусієнко, О.В. Задвернюк. – Ромни, 1994. – 147с.

М 91 Мусієнко В.К. Одвічне покликання: династія лікарів Задвернюків / В.К. Мусієнко. – Ромни, 2001-2002. – 236 с.

М 91 Мусієнко В. Роменські каштани: вірші / В. Мусієнко. – К., 1999. – 96 с.

Н 30 Нариси історії терапії в УРСР / під ред. А.Л. Міхньова. – К.: Державне медичне вид-во УРСР, 1960. – 288 с.

Н 34 Научные медицинские общества СССР / под ред. М.В. Волкова. – М.: «Медицина», 1972. – 456 с.

Обласний диспансер радіаційного захисту населення: Нашому лікувальному закладу – 50 років!. – Суми, 1997. – 8 с.

Областной план внедрения достижений медицинской науки в практику органов и учреждений здравоохранения Сумской области на 1992 год / Мин. здравоохр. Украины; Отдел здравоохр. исполкома Сумского областного совета народных депутатов. – Сумы, 1992. – 54с.

Общий медицинский и ветеринарный отчет по Сумскому уезду за 1895 год. – Сумы: Типолитография К.М. Пашкова, 1896. – 44 с.

Окремі показники здоров’я населення та діяльності установ охорони здоров’я Сумської області / Управління охор. здор. обл. держадміністрації; «Медстат». – Суми, 1999.

Організація медичного забезпечення дітей в дошкільних навчальних закладах: методичні рекомендації / УОЗ Сумської облдержадміністрації; Сумська обласна дитяча клінічна лікарня; Кафедра педіатрії з курсом медичної генетики Сумського медичного інституту СумДУ. – Суми, 2007. – 19 с.

М 34 Основні показники діяльності закладів охорони здоров’я: матеріали на 14 сесію 23 скликання Сум. обл. ради від 02.06.2000р. «Про стан реалізації держ. політики охорони здоров’я органами місцевого самоврядування» / Медстат. – Суми, 2000. – 118 с.

Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Сумской области за 1983 год / Сумский обл. отдел здравоохранения; Сум. обл. больница. – Сумы, 1984. – 270 с.

О 75 Основы безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях / Штаб гражданской обороны Сум. области. – Сумы, 1996. – 160 с.

Охорона здоров’я Сумської області: бібліографічний покажчик літератури 1978-1992рр. / УОЗ Сум. обл. держадміністрації; Сум. ОНМБ. – Суми, 1995. – 95 с.

П 29   Петренко В. Нашій п’ятій – п’ятдесят! / В. Петренко. - Суми: ВАТ «Сумська обласна друкарня», вид-во «Козацький вал», 2004. – 288 с.

Показники роботи педіатричної та акушерсько-гінекологічної служби Сумської області / Управління охор. здор. обл. держадміністрації; Обл. дит. клініч. лікарня; Обл. пологовий клініч. будинок. – Суми, 2001.

П 88 Пундій П. Українські лікарі: біобібліографічний довідник. Книга 1. Естафета поколінь національного відродження / П. Пундій. – Львів-Чикаго, 1994. – 328 с.                     

П 88 Пундій П. Українські лікарі: біобібліографічний довідник. Книга 2. Лікарі діаспори та їх діяльність для рідного краю / П. Пундій. – Львів-Чикаго, 1996. – 448 с.

Р 12  Рабинков И.М. История медицины Шосткинщины: исторический очерк / И.М. Рабинков. – Шостка: Северянщина, 2004. – 66 с.

Р 27 Рационализаторские предложения и изобретения в медицине / ред. Е.П. Меженина. – К.: Здоров’я, 1976. – 183 с.   

Р 27  Рационализаторские предложения и изобретения в медицине / ред. Е.П. Меженина. – К.: Здоров’я, 1978. – 192 с.     

С 44 Скоромец А.А. Ступеньки к вершинам, или Неврологические сомнения: иллюстрированные штрихи биографии / А.А. Скоромец. – К.: Издательский дом «Фолигрант», 2007. – 192 с. – (Серия «Сумщина в іменах»).

С 50 Сміян І.С. Від книги до книги: (частина перша) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. – 208 с.

С 50 Сміян І.С. Від крісла до крісла: (частина друга) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – 229 с.

С 50  Сміян І.С. Господи, помилуй і спаси: (частина четверта) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 230 с.

С 50 Сміян І.С. Думи мої, думи мої…: (частина третя) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2003. – 232 с.

С 50 Сміян І.С. Медицина – це поєднання науки і практики: з нагоди 80-річчя від дня народження (10 січня 2009 року) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – 48 с.

С 50 Сміян І.С. Парад академій, університетів: (частина п’ята) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 206 с.

С 50 Сміян І.С. Повітрям дихають одним…(книга дванадцята) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – 240 с.

С 50 Сміян І.С. Сонце сходить і заходить: (частина шоста) / І.С. Сміян. – Тернопіль: Астон, 2005. – 225 с.

Совершенствование лекарственного обеспечения жителей села в условиях ежегодной диспансеризации. – Сумы: Облполиграфиздат, 1987. – 5 с.

И 93 Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины: итоговая конференция медицинского факультета СумГУ 18-19 апреля 1996 года. Тезисы докладов. Ч. I. – Сумы, 1996. – 152 с.

С 56 Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины: итоговая конференция медицинского факультета СумГУ                   18-19.04.96 г.. Тезисы докладов. Ч. II / ред. В.Э. Маркевич. – Сумы, 1996. – 160 с.

И 93  Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины: итоговая конференция медицинского факультета СумГУ 20-24 апреля 1997 года. Тезисы докладов. Ч. I / ред. В.Э. Маркевич. – Сумы, 1997. – 148 с.

И 93  Современные проблемы клинической и экспериментальной медицины: итоговая конференция медицинского факультета СумГУ 20-24 апреля 1997 года. Тезисы докладов. Ч. II / ред. В.Э. Марквич. – Сумы, 1997. – 158 с.

С 69 Социальное развитие и уровень жизни населения Сумской области / Сумское обл. управление статистики. – Сумы, 1990. – 143 с.

С 74 Справочник показателей деятельности в оказании лечебно-профилактической помощи детям Сумской области за 1991-1992-1993 гг. / Сумская обл. детская больница; Сумский обл. Центр Здоровья. – Сумы, 1994. – 266 с.

Сумська міська дитяча клінічна лікарня: 100 років (1896-1996 рр.). – Суми, 1996. – 43 с.

Сумська обласна дитяча клінічна лікарня: 20-річчя. – Суми, 2009. –             12 с.

Сумська обласна наукова медична бібліотека / МОЗ УРСР; Відділ охорони здоров’я Сумського облвиконкому. – Суми, 1990. – 4 с.

Сумська обласна стоматологічна поліклініка: обласний комунальний заклад / УОЗ. – 8 с.

Сумське базове медичне училище: 70 років / Сумське обл. управління охорони здоров’я. – Суми. – 6 с.

С 89  Сучасні проблеми клінічної та експериментальної медицини: VII підсумкова науково-практична конференція медичного факультету 20-22 квітня 1999 р. / СумДУ; ред. В.Е. Маркевич. – Суми, 1999. – 246 с.

Т 14  Тайны народной медицины: (Из практики народных лекарей В.И. Корчана и К.Б. Кулемзы) / ред. С.А. Марченко. – Сумы: РИО облуправления по печати, 1993. – 144 с.

Т 23   Тези науково-практичної конференції Асоціації стоматологів Сумської області (10-11 лютого 2000р.) / ред. П.О. Павлюк; Асоціація стоматологів Сумської обл. – Суми, 2000. – 56 с.

ІІІ Український з’їзд гематологів і трансфузіологів 23-25 травня 1995р., м. Суми: тези доповідей / ред. В.Ф. Ломатченко; Управл. охорони здоров’я Сумської обл. держ. адміністрації. – К., 1995. – 25 с.

Третій український з’їзд гематологів і трансфузіологів (24-26 жовтня 1995р., м. Суми): програма та запрошення / МОЗ. – К., 1995. – 25 с.

Туберкульоз в Україні: по Чернігівській, Житомирській, Полтавській, Сумській областям в порівнянні з показниками по Україні / МОЗ. – К., 2005.

У 27 Угрюмов Б.Л. Уроки деонтологии: (О встречах с выдающимися врачами) / Б.Л. Угрюмов – 76 с.

Х 82  Хорош И.Д. Первые годы развития Советского здравоохранения на Украине: (1918-1920 рр.) / И.Д. Хорош. – К.: ГМИ УССР, 1963. – 208 с.

Х 82  Хорош І.Д. Розвиток охорони здоров’я на селі в Українській РСР (1918-1929 рр.) / І.Д. Хорош. – К.: Здоров’я, 1969. – 172 с.

Челомбитько С.Г. Видатні медики – уродженці Сумської області: (бібліографічний покажчик) / ред. І.В. Чорнобров; Сумська обл. наук. мед. б-ка. – Суми, 1953. – 37 с.

Челомбитько С.Г. Научные работы врачей Сумской области: библиографический указатель литературы (1945-1985 гг.) / С.Г. Челомбитько. - Сумы, 1989. – 34 с.

Б 84      Чернобров И.В. Борьба с туберкулезом на Сумщине до Октябрьской революции и в первые годы советской власти: метод. материал для врачей-организаторов здравоохранения, мед. работников фтизиатрич. и           сан.-гигиенической служб общемедицинской сети / И.В. Чернобров; Сумский облздравотдел. – Сумы, 1990. – 31 с.

Чернобров И.В. Врач А.П. Чехов на Сумщине / И.В. Чернобров; Сумс. обл. науч.-мед. общество социал-гигиенистов и организаторов здравоохр. – Сумы, 1988. – 20 с.

Чернобров И.В. Врач-революционер Н.А. Алексеев / И.В. Чернобров // Советское здравоохранение. – 1983. - № 11. – С. 57-59.

Ч 49  Чернобров І.В. Люди милосердя: сторінки історії медицини Сумщини / І.В. Чернобров. – Суми: Корпункт, 2001. – 308 с.

Р 68 Чернобров И.В. Роль первых ученых-медиков и врачей-уроженцев Сумщины в развитии медицины и высшего медицинского образования / И.В. Чернобров; Сумская областная больница. – Сумы, 1992. – 17 с.

С 60    Чернобров И.В. Солдаты милосердия Сумщины на защите родины в годы Великой Отечественной войны: (методический материал в помощь пропагандистам и слушателям марксистско-ленинского образования) / И.В. Чернобров; Сумское обл. науч. мед. общество врачей - организаторов здравоохранения. – Сумы, 1990. – 38 с.

Чернобров И.В. Участие медиков Сумского уезда в революции 1905 г. / И.В. Чернобров // Советское здравоохранение. – 1987. - № 1. – С. 60-63.

Чернобров И.В. Ученые-медики – уроженцы Лебединщины и их вклад в развитие медицинской науки и здравоохранения / И.В. Чернобров; Управл. здравоохранения Сумской Облгосадминистрации. – Сумы, 1995. – 34 с.