Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Joomla модули на http://joomla3x.ru и компоненты.

 

ПРАВИЛА

користування Сумською обласною

науковою медичною бібліотекою.

1.Загальні положення

1.1. Правила користування Сумською обласною науковою медичною бібліотекою (ОНМБ) розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», статуту ОНМБ, затвердженого начальником управління майном Сумської обласної ради 05.09.2007 р., „Типових правил користування бібліотеками в Україні”, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.99р. №275, наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.06.1992р. № 97 «Про вдосконалення роботи медичних бібліотек України».

1.2. ОНМБ є комунальним закладом управління майном Сумської обласної ради, знаходиться у функціональній підпорядкованості управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації.

1.3. ОНМБ є головною науковою установою в області з питань бібліотечного та інформаційно-бібліографічного забезпечення спеціалістів у галузі медичної науки та охорони здоров’я, основним сховищем медичної літератури, організаційно-методичним і координаційним  центром медичних бібліотек області.

1.4. ОНМБ забезпечує безкоштовне надання основних видів бібліотечних послуг.

2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечних пунктів.

2.2. Користувачі бібліотеки мають право:

- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково – пошуковий апарат (крім комерційних баз даних);

- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

- одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв’язку;

- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;

- брати участь у роботі бібліотечних рад.

2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 10-15 документів терміном до 30 днів. Періодичні видання видаються на строк не більше 15 днів. У разі необхідності бібліотека має право зажадати видану літературу до закінчення наданого строку.

Примітка: Журнали поточного року видаються користувачам тільки для користування в читальному залі. Кількість джерел, які видаються в читальному залі, не обмежується.

2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.5. Право користування абонементом надається медичним працівникам, а також працівникам суміжних з медициною галузей, якщо вони по роду своєї діяльності потребують вивчення медико-біологічної літератури.

Примітка: Медичні працівники,                                                          які тимчасово перебувають у місті чи області, учні і студенти навчальних закладів, а також працівники суміжних з медициною галузей знання мають право користування фондом ОНМБ тільки в читальному залі.

2.6. Рідкісні і цінні книги, альбоми, атласи, єдині примірники у фонді бібліотеки, а також видання, одержані по МБА, додому не видаються.

3. Обов’язки користувачів

3.1. Для запису в бібліотеку користувач повинен пред’явити паспорт, документ (копію) про спеціальну освіту, довідку з місця роботи і надати відомості, необхідні для оформлення формуляра користувача і реєстраційної картки.

Примітка: Працівники суміжних з медициною галузей знання для користування ОНМБ повинні пред’являти відношення з місця роботи за підписом керівника організації (закладу) із вказаною темою, яка вивчається. Учні і студенти повинні пред’являти учнівські і студентські квитки.

3.2 При записі в бібліотеку користувач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом на формулярі користувача і реєстраційній картці.

3.3. Користувач зобов’язаний: дбайливо ставитись до книг і інших джерел, одержаних з фонду ОНМБ; повертати їх в зазначені строки, не робити в них ніяких позначок, підкреслень, не висмикувати і не загинати сторінок; не витягати карток з каталогів і картотек.

3.4. При одержанні книг, інших джерел користувач повинен пильно переглянути видання і в разі виявлення будь-яких дефектів повідомити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на них відповідні позначки.

3.5. В разі затримки користувачем літератури понад установлений строк без погодження з бібліотекою видача йому видань  припиняється до погашення заборгованості.

3.6. В разі припинення користування бібліотекою користувач повинен оповістити про це бібліотеку і повернути літературу, яка за ним  значиться.

3.7. При зміні місця проживання, роботи або прізвища користувач повинен повідомити про це бібліотеку.

3.8. Громадяни, організація (заклад), які загубили книги, інші матеріали з фонду ОНМБ, або заподіяли їм непоправну шкоду, зобов’язані замінити їх відповідно такими ж виданнями і матеріалами або визнаними бібліотекою рівноцінними ( в т.ч. і копіями загублених видань), а при неможливості заміни відшкодувати у десятикратному розмірі їх варт