Понеділок - П'ятниця 
 9.00 - 18.00
Субота - 9.00 - 17.00

Неділя - вихідний

Шаблоны Joomla 3 тут

ЦЕ ВИ ПРОЧИТАЄТЕ В ЖУРНАЛАХ ТА ЗБІРНИКАХ
(Жовтень-грудень 2018 р.)

 

Соціальна медицина. Організація охорони здоровя

 1. Бюджет охорони здоров´я – 2019: пріоритетні напрями й фінансування програм МОЗ у наступному році // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 12. – С. 7.
 2. Інновації в державній політиці фінансування медичної допомоги в Україні / О. Н. Литвинова, Ю. М. Петрашик, К. Є. Юріїв [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я. – 2018. - № 2. – С. 38-43.
 3. Пироженко, Артем Електронна медицина – вимога сьогодення / А. Пироженко // Практика управління медичним закладом. – 2018. - №11. –            С. 10-11. 

Медичне право 

 1. Красовська, Ірина. Документація медзакладу: оформлення, зберігання та знищення / І. Красовська // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 10. - С. 35-42. 

Фармакологія. Фармація. Токсикологія

 1. Атипичные нейролептики // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 4. – С. 161-162.
 2. Бездетко Н. В. Оригинальные и генерические лекарства в кардиологии: актыальные вопросы взаимозаменяемости препаратов бисопролола / Н. В. Бездетко // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 32-33.
 3. Брустан – Эффективная комбинация ибупрофена и парацетамола для лечения лихорадки, воспаления и боли // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 11. – С. 3-4.
 4. Бурчинский С. Г. Феномен «множественной селективности» в действии нейротропних средств и его роль в клиничексой неврологи / С. Г. Бурчинский // НейроNews. – 2018. - № 4-5. – С. 40-42.
 5. Горбунова О. В. Фемименс-эффективное и безопасное устранение симптомов предменстуального синдрома, гиперпролактемии и возрастных дисгормональных нарушений / О. В. Горбунова, И. А. Юрченко // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 11. – С. 14-16.
 6. Кравченко О. В. Екстракт артишоку: фізіологічні ефекти використання в акушерській практиці / О. В. Кравченко // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 2. – С. 80-86.
 7. Крамарьов С. О. Застосування азитроміцину в клінічній практиці / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко // Актуальна інсектологія. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 6-10. 
 1. Lam P. H. Зіставні клінічні переваги в разі застосування еналаприлу в цільовій дозі та дозі, нижчій за цільову, у пацієнтів із серцевою недостатністю в дослідженні SOLVD / P. H. Lam, D. J. Dooley, G. C. Fonarow // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 3,6.
 2. Майданник В. Г. Проспан®: возможности применения в клинической педиатрии / В. Г. Майданник // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – Т. 12, № 3. – С. 82-95.
 3. Переваги еноксапарину в лікуванні гострого коронарного синдрому           // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 37.
 4. Применение lactobacillus sporogenes в клинической практике // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 12. – С. 6-7.
 5. Рецепция и внутриклеточные механизмы действия инсулина. Ч. 1        / Н. Д. Тронько, Е. И. Ковзун, В. В. Пушкарев [и др.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 269-280.
 6. Ризатрипан в борьбе с симптомами мигрени // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 97-103.
 7. Суханова А. А. Фемицикл-эффективность и безопасное решение проблемы нарушений менструального цикла / А. А. Суханова // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 10. – С. 6-8.
 8. Сучасні підходи до комплексної діагностики та лікування пацієнтів із комбінованими отруєннями метадоном в умовах спеціалізованого токсикологічного центру / О. В. Іващенко, В. В. Андрющенко, А. Г. Богомол [та ін.] // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 34-37.
 9. Топические нестеромдные противовоспалительные препараты в терапии острой мышечно-склетной боли у взрослых // Здоров´я України. – Сер. «Хірургія. Інтенсивна терапія. Ортопедія. Травматологія». – 2018. - № 3. – С. 30-31.
 10. Туманов В. А. Эффективность, безопасность и перспективы рационального похода в клиническом применении фитопрепаратов / В. А. Туманов, А. П. Викторов // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 66-67.
 11. Фитофармацевтическая терапия при остром риносинусите. Комбинированный препарат Синупрет // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 105-108.
 12. Хронотерапия артериальной гипертензии: в центре внимания – фиксированная комбинированная комбинация валсартана/амлодипина // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 49. 

Медична техніка та обладнання 

 1. Гомюллє, Д-р. Коригуючий відбиток-класика. Досвід роботи з матеріалом / Д-р Гомюллє // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 36-38.
 2. Пристрій для зіпинки кровотечі з мигдаликових ніш при тонзилектомії / О. Г. Плаксивий, І. В. Калуцький, О. О. Мазур [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 4. – С. 83-86.
 3. Тихонова Т. М. Індивідуальні засоби вимірювання глікемії-проблеми та помилки при застосуванні / Т. М. Тихонова, Ю. М. Смілка, О. О. Хижняк // Проблеми ендокринної патології. – 2018. - № 3. – С. 82-88. 

Туберкульоз 

 1. Зайков С. В. Мультирезистентний туберкульоз легень: епідеміологія, сучасні підходи до діагностики та лікування / С. В. Зайков, Г. О. Варицька // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 1. – С. 5-11.
 2. Корнага С. І. Успіхи та недоліки у боротьбі з туберкульозом / С. І. Корнага, І. Т. П´яточка // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 44-49.
 3. Литвинюк О. П. Особливості перебігу та ефективність лікування туберкульозу у медичних працівників / О. П. Литвинюк, С. В. Зайков, Л. Г. Кулик // Український пуль монологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 11-14.
 4. Матвієнко Ю. О. Гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень / Ю. О. Матвієнко, О. Р. Панасюкова // Астма та алергія. – 2018.- № 2. – С. 12-19.
 5. Петренко В. І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ / В. І. Петренко, М. Г. Долинська, О. М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 61-73.
 6. Тяжкі випадки туберкульозу та обґрунтування шляхів впливу підвищення ефективності лікування за стандартними схемами / Л. Д. Тодоріко, В. І. Петренко, О. С. Денисов [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 7-13. 

Онкологія

 1. Атипова несекретуюча медулярна карцинома щитоподібної залози / Р. П. Ткаченко, О. Г. Курник, А. С. Головко, А. І. Денисенко // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 76-77.
 2. Витрэктомия на глазу с недиагностированой ретинобластомой / Н. Ф. Боброва, В. В. Вит, Т. А. Сорочинская [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2018.- № 5. – С. 49-55.
 3. Возіанов С. О. Несприятливі результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози:у фокусі генітоуринарна група післяопераційних ускладень / С. О. Возіанов, С. М. Шамраєв, А. С. Леоненко // Здоровье мужчины. – 2018. - № 3. – С. 23-28.
 4. Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра / Н. В. Красносельский, А. Н. Белый, Е. Н. Крутько, Р. А. Подлесный                   // Український радіологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 48-50.
 5. Експресія CD44 за прогресії пухлинного процесу у хворих на рак молочної залози з метаболічним синдромом / С. М. Грибач, Н. Ю Лук´янова, Л. З. Поліщук, В. Ф. Чехун // Онкология. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 193-199.
 6. Іванкова В. С. Переваги сучасних технологій у променевій терапії онкологічних захворювань / В. С. Іванкова // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, № 2.- С. 83-87.
 7. Комплексне лікування хворих на набряковий рак молочної залози з використанням селективної неоад´ювантної полі хіміотерапії / І. І. Смоланка,             А. О. Ляшенко, І. В. Досенко [та ін.] // Онкология. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 200-205.
 8. Концепция сторожевых лимфоузлов при раке желудка / В. В. Грубник, В. В. Ильяшенко, Ю. В. Грубник [и др.] // Хірургія України. – 2018. - № 2. – С. 98-101.
 9. Кошак Ю. Ф. Діагностика та хірургічне лікування поєднаних фрм туберкульозу і раку легень / Ю. Ф. Кошак, Ю. Ф. Савенков // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 3. – С. 28-37.
 10. Кутасевич Я. Ф. Место наружной терапии в лечении грибовидного микоза/ Я. Ф. Кутасевич, И. А. Маштакова // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 3. – С. 74-76.
 11. Метаболізм прилеглої до пухлини жирової тканини та маси тіла хворих на колоректальний рак III-IV стадії / А. П. Бурлака, А. В. Вовк, А. А. Бурлака, [та ін.] // Онкология. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 206-2011.
 12. Новая опция терапии гормоночувствительного рака молочной железы: результаты исследования MONALEESA-3 // Медичні аспекти здоров´я України. – 2018. - № 3. – С. 33-37.
 13. Новіков М. Є. Кількісні метаболічні характеристики злоякісних плоско клітинних пухлин головного мозку та шиї та текстуальні властивості їх зображень при ПЕТ/КТ / М. Є. Новіков, Т. М. Бабкіна // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 4. – С. 4-13.
 14. Носко М. М. Медикаментозне лікування пацієнтки з первинною дилатаційною кардіоміопатією та меланомою шкіри /М. М. Носко,                          Н. В. Банахевич // Онкология. – 2018. – Т. 20, № 3. – С. 225-228.
 15. Особливості цитоарітектоніки новоутворень та молекулярний профіль пухлинних клітин хворих на рак молочної залози / Л. А. Налєскіна, Н. Ю. Лук´янова, Д. М. Строчай [та ін.] // Онкология. – 2018. – Т. 20, № 3. –        С. 185-192.
 16. Питання тромбогеморагічних ускладнень у хворих на рак ендометрію: що нового? / О. О. Тарабін, А. Л. Бобирь, К. В. Босенко, О. О. Дузенко // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 4. – С. 88-91.
 17. Порівняльна характеристика якості життя хворих з місцево-розповсюдженим раком молочної залози після проведення регіональної та внутрішньовенної хіміотерапії / Ю. В. Думанський, О. В. Бондар, О. І. Ткаченко, Є. А. Столярчук // Клінічна хірургія. – 2018.- № 6. – С. 55-59.
 18. Порівняльна характеристика якості життя хворих на місцево-поширені форми раку молочної залози після проведення полі хіміотерапії в системному та внутрішньолімфатичному режимах / Ю. В. Думанський, О. В. Бондар, О. І. Ткаченко [та ін.] // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 207-211.
 19. Пославська О. В. Плоскоклітинний рак невідомої первинної локалізації: ізольоване ураження лімфатичних вузлів шиї / О. В. Пославська, І. С. Шпонька // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 13-20.
 20. Променеві біомаркери на основі мультифазної КТ у диференціації нирково-клітинного раку / Ю. О. Мицик, Ю. Б. Борис, І. Ю. Дутка [та ін.] // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 31-38.
 21. Профілактика ускладнень при операціях з приводу раку середньої і нижньої третини стравоходу / О. М. Козачук, І. В. Швейкін, А. В. Комінко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. - № 7. – С. 13-15.
 22. Радіологічні аспекти брахітерапії вторинного метастатичного раку вагіни / В. С. Іванкова, Е. А. Дьоміна, Л. В. Матвієвська [та ін.] // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, № 2. – С. 65-69.
 23. Рак у пациентов с сердечной недостаточеостью: известные факты и пробелы в знаниях // Здоров´я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2018. - № 4. – С. 52-54.
 24. Свініцький В. С. Клінічні рекомендації з діагностики та лікування раку ендометрія / В. С. Свініцький, О. П. Ренкас // Клиническая онкология. – 2018.- Т. 8, № 3. –С. 185-190.
 25. Селезньов М. А. Досвід впровадження лапароскопічних технологій в лікуванні колоректального раку / М. А. Селезньов // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, № 2. – С. 80-82.
 26. Сивак Л. А. Особенности ведения пациенток с раком молочной железы на фоне беременности / Л. А. Сивак, Е. М. Мартынюк, Т. Е. Тарасенко  // Бібліотека сімейного лікаря. – 2018. - № 2. – С. 40-42.
 27. Сімбірьова А. С. Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія / А. С. Сімбірьова, О. М. Сухіна, В. С. Сухін // Український радіологічний журнал. – 2018. - № 1. – С. 38-41.
 28. Сухін В. С. Роль дози ад´ювантної променевої терапії при саркомах матки І-ІІ стадій / В. С. Сухін // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, № 2. – С. 102-105.
 29. Сучасні стратегії хірургічного лікування хворих на рак яєчника з тазовим канцероматозом / О. І. Ткаченко, А. І. Рибін, О. В. Кузнецова,      В. Є. Максимовський // Клиническая онкология. – 2018. – Т. 8, № 3. – С. 212-215.
 30. Татарчук Т. Ф. Рак молочной железы и беременность / Т. Ф. Татарчук, Д. В. Поминчук, О. В. Шулига-Недайхлебова // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 2. – С. 16-22.
 31. Функціональні результати органозберігаючого хірургічного лікування нирково-клітинного раку Т1В-Т2 стадій / В. М. Григоренко, А. П. Онищук, М. В. Вікарчук [та ін.] // Урологія. – 2018.- Т. 22, № 3. – С. 39-44.
 32. Хирургическое лечение местно-распространенного экстраинтракраниального рака кожи затылочной области  / Н. В. Красносельский, Ю. А. Бабалян, Е. Н. Крутько [и др.] // Український радіологічний журнал. – 2018. – Т. 26, № 2. – С. 120-123.
 33. Хірургічне лікування хворих із занедбалими метастазами шиї при злоякісних новоутвореннях голови та шиї / Е. В. Лукач, В. Я. Діхтярук, Ю. О. Сережко [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. - № 4. – С. 78-82.
 34. Шумицький А. В. Лабораторна оцінка ризиків розвитку злоякісних новоутворень молочної залози та яєчників / А. В. Шумицький, О. А. Бурка, І. В. Сідорова // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 3. – С. 43-47. 

Педіатрія

 1. Квашніна Л. В. Хронічна кропив´янка у дітей: клінічні прояви та сучасні підходи до лікування на прикладі клінічного випадку/Л. В. Квашніна, О. М. Літвінова // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 124-130.
 2. Коренюк Е. С. Нарушения микробиоты дыхательных путей у детей с респираторными заболеваниями / Е. С. Коренюк // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 164-173.
 3. Крамарьов С. О. Сучасні підходи до антибактеріальної терапії гострих кишкових інфекцій / С. О. Крамарьов, Л. В. Закордонець // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 3. – С.6-10.
 4. Логвинова О. Л. Интерстициальные заболевания легких у младенцев: ацинарная, альвеолярная и альвеолокапиллярная дисплазия/ О. Л. Логвинова //Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 182-187.
 5. Матейко Г. Б. Оптимізація патогенетичного лікування дітей із секреторними діареями / Г. Б. Матейко, Т. В. Нестерова // Дитячий лікар. – 2018. - № 2. – С. 36-40.
 6. Шадрін О. Г. Шляхи профілактики антибіотик-асоційованої діареї в дітей раннього віку / О. Г. Шадрін, Т. Л. Марушко,Р. В. Марушко // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 61-66.
 7. Шалькевич Л. В. Особенности коморбидной патологии при мигрени без ауры у детей и влияние ее лечения на течение болезни / Л. В. Шалькевич, И. В. Жевнеронок // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 10-16.
 8. Шутова Е. В. Абдоминальный болевой синдром у детей и подростков: возможности терапии / Е. В. Шутова // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 139-145.

Медична радіологія. Рентгенологія 

 1. Лазерная флюоресценция кариеса // СтоматологИнфо. – 2018. - № 10. – С. 31-33. 

 Медицина невідкладних станів 

 1. Ліцензування лікарів і нова система екстреної медичної допомоги // Український медичний часопис. – 2018.- Т. 1, № 3. – С. 45-46.
 2. Невідкладна кардіологія в Україні та світі // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 7-11.
 3. Невідкладна та екстрена медична допомога в Україні: актуальні питання // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 35-37.
 4. Симуляционное обучение в педиатрии и неонатологии: оценка, распознавание и стабилизация неотложных состояний у детей / Е. А. Старец, Н. В. Котова, Е. А. Лосева, О. В. Федоренко // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 9. – С. 8-10.

 Внутрішні хвороби

 1. Анохіна Г. А, Роль запалення та метаболічних порушень у прогресуванні хронічних захворювань печінки: профілактика та лікування / Г. А, Анохіна, В. В. Харченко, О. Б. Динник // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16.-С. 60-62.
 2. Безопасность лекартсвенных средств и диетических добавок у пациентов с хроническими заболеваниями печени // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. –С. 8.
 3. Печеночная энцефалопатия и синдром избыточного бактеріального роста. Как предупредить развитие фатальних событий // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 49.
 4. Печеночные пробы: обновленные руководящие принципы // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 4. – С. 165-167.

 

Серцево-судинні хвороби

 1. Березин А. Е. Перспективные направления медикаментозного лечения острой и хронической сердечной недостаточности / А. Е. Березин // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2018. - № 1. – С. 5-17.
 2. Гіпертонічний криз: симптоми, лікування, профілактика //Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 10. – С. 16-17.
 3. Діагностика гігантських міксом лівого і правого передсердь / О.В. Бевз, А. Б. Гайдук, Л. В. Ющик [та ін.] // Серце і судини. – 2018. - № 2. – С. 83-88.
 4. Дислипидемии. Стандарты оказания медицинской помощи врачам первичного звена // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 48-55.
 5. Дьолог Н. Н. Дополнение стандартной терапии у пациентов с острым инфарктом миокарда после проведения чрескожного коронарного вмешательства / Н. Н. Дьолог // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 3. – С. 14-19.
 6. Ellison D. H. Диуритическая терапия при сердечной недостаточности  / D. H. Ellison, G. M. Felker // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 66-67.
 7. Жадан А. В. Влияние терапии эплереноном на процессы ремоделирования сердца у пациентов, перенесших протезирование клапанов / А. В. Жадан // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 3. – С. 11-13.
 8. Запровальная О. Е. Двойная антитромбоцитная терапія при ишемической болезни сердца / О. Е. Запровальная // Раціональна ФармакоТерапія. – 2018. - № 2. – С. 5-23.
 9. Зміни якості життя та критерії ефективності аортокоронарного шунтування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця і збереженою фракцією викиду лівого шлуночка / Ю. А. Борхаленко, О. Й. Жарінов, К. О. Міхалєв [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. -         № 2. – С. 14-23.
 10. Іванів Ю. А. Ехокардіографічна діагностика дисфункції про тезових клапанів серця як можливої причини серцевої недостатності / Ю. А. Іванів // Серцева недостатність та коморбідні стани. – 2018. - № 1. – С. 18-24.
 11. Класифікація та стандарти надання медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію Асоціації кардіологів України // Артериальная гипертензия. – 2018. - № 4. – С. 32-53.
 12. Клініко-демографічна та інструментальна характеристика пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого луночка залежно від наявності залізодефіциту / Л. Г. Воронков, В. В. Горбачова, А. В. Ляшенко [та ін.] // Серце і судини. – 2018.- № 2. - С. 31-37.
 13. Мостбауер Г. В. Неспецифічний аортоартеїт (хвороба Такаясу) та серцево-судинна система / Г. В. Мостбауер, М. Б. Джус // Здоров´я України. – Сер. «Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія». – 2018. - № 4. – С. 32-35.
 14. Оптимизация лечения пациентов с артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16.- С. 40-41.
 1. Орищин Н. Д. Ехокардіографічні предиктори рецидиву ішемічної мі тральної недостатності після анулопластики мі трального клапана / Н. Д. Орищин, Ю. А. Іванів // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. - № 2. – С. 24-33.
 2. Петюніна О. В. Біомаркер ST2 при серцево-судинній патології / О. В. Петюніна, І. Р. Вишневська // Український медичний часопис. – 2018. –  Т. 2, № 2. – С. 38-40.
 3. Роль β-блокаторов в терапии сердечно-сосудистых заболеваний / Здоров´я України. – 20108. - № 20. – С. 25.
 4. Сердечная недостаточность. Стандарты оказания медицинской помощи врачам первинного звена // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 48-55.
 5. Сосудистые биомаркеры: методы исследования, показатели, клиническое, прогностическое значение и перспективы / Н. Я. Доценко, С. С. Боев, И. А. Шехунова, Л. В. Герасименко // Серце і судини. – 2018. - № 2. – С. 89-99.
 6. Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: що нового? / В. В. Лазоришинець, К. В. Руденко, О. А. Крикунов [та ін.] // Серце і судини. – 2018. - № 2. – С. 7-14.
 7. Швед М. І. Базові принципи кардіореабілітації пацієнтів після інфаркту міокарда / М. І. Швед, Л. В. Левицька, С. Й. Липовецька // Практикуючий лікар. – 2018. - № 3. – С. 49-53.

 Хвороби органів дихання

 1. Возможности небулайзерной терапии в контроле симптомов острого бронхита в амбулаторной практике // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. –          С. 53.
 2. Гаврисюк В. К. Гиперсенситивный пневмонит / В. К. Гаврисюк // Український пульмонологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 47-52.
 3. Ідіопатичний фіброз легень: що потрібно знати лікарю первинної ланки / L. B. Tolle, B. D. Sounthern, D. A. Culver,J. C. Horowitz // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16. – С. 54-56.
 4. Крамарьов С. О. Кашель у дітей. Можливості лікування / С. О. Крамарьов, Л. В. Закордонець // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6,   № 3. – С. 19-24.
 5. Кривопустов С. П. Сучасні підходи до проведення антимікробної терапії інфекцій органів дихання у дітей / С. П. Кривопустов // Здоров´я України. – Сер. «Педіатрія». – 2018. - № 3. – С. 29-30.
 6. Лікування хворих на саркоїдоз легень: практичні рекомендації / В. К. Гаврисюк, Є. О. Меренкова, Я. О. Дзюблик [та ін.] // Здоров'я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 3. – С. 28-31.
 7. Неконтрольована бронхіальна астма: сучасний стан проблеми / Ю. І. Фещенко, І. Ф. Ільїнська, Л. В. Ареф'єва, Л. М. Курик // Астма та алергія. – 2018. - № 2. – С. 20-25.
 8. Островський М. М, Етіотропна терапія негоспітальної пневмонії / М. М. Островський // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. –     С. 71-73.
 9. Персоніфікована медицина: Окістар Гіаль 7 у терапії респіраторної форми муковісцидозу / Здоров'я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 3. – С. 39-40.
 10. Хірургічне лікування аспергильозу легень та плеври / М. С. Опанасенко, О. Е. Кшановський, Б. М. Конік [та ін.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 38-43.
 11. Ходош Э. М. Бронхоэктазы, или бронхоэктатическая болезнь / Э. М. Ходош // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 1. – С. 20-25.
 12. Yawn B. Лікування стабільних форм хронічного обструктивного захворювання легень: поточні рекомендації та нереалізовані потреби / B. Yawn, V. Kim // Здоров'я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 3. – С. 36-37,40.

 Оториноларингологія

 

 1. Гогунська І. В. Місце топічних препаратів у лікуванні тонзилофарингітів / І. В. Гогунська / Современная педиатрия. – 2018. - № 5. – С. 120-126.
 2. Гріднєв О. Є. Переваги комбінованих антисептичних препаратів у профілактиці та лікуванні захворювань горла / О. Є. Гріднєв // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 1. – С. 49-52.
 3. Оптимизация терапии боли в горле // Новости медицины и фармации в Украине. – 2018. - № 11. – С. 9.
 4. Острый бактериальный риносинусит: дифференциальная діагностика и стандарты терапии // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 5.
 5. Острый тонзиллит: диагностика и рациональная фарматерапия //  Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 33.
 6. Острый тонзиллит: постоянство и переменчивость // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 17-18.
 7. Попович В. І. Алергічний риніт: сучасні підходи до діагностики та лікування / В. І. Попович // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 64-65.
 8. Попович В. І. Сучасна терапія гострого риносинуситу: 5років профілактики антибіотикорезистентності / В. І. Попович // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2.- С. 68-69.
 9. Применение антисептических средств в оториноларингологии / А. И. Крюков, Н. Л. Кунельская, Г. Ю. Царапкин, А. С. Товмасян // Здоров'я України. Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 3. – С. 58.
 10. Противовоспалительная терапия ЛОР-заболеваний: аспекты практического использования // Здоров'я України. - Сер. «Пульмонологія. Алергологія. Риноларингологія». – 2018. - № 3. – С. 51.
 11. Сучасна концепція лікування бактеріальних риносинуситів // Здоров´я України. – 2018. - № 20. – С. 49.

Захворювання органів травлення

 1. Ahmed M. Гострий холангіт: оновлені дані / M. Ahmed // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 54-55.
 2. Бабак О. Я. Кишковий мікробіом: склад, функції та терапевтичні можливості його відновлення / О. Я. Бабак // Здоров'я України. – Сер. «Гастроентерологія. Гепатологія. Колопроктологія». – 2018. - № 3. – С. 19-20.
 3. Досвід лікування дітей із магнітами шлунково-кишкового тракту / О. О. Лосєв, М. Г. Мельниченко, І. Р. Діланян  [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 3. – С. 56-60.
 4. Клініко-морфологічна діагностика стравоходу Барретта / О. Г. Курик, М. Ю. Еоломоєць,В. О. Яковенко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018.- № 7. – С. 9-12.
 5. Майданник В. Г. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста / В. Г. Майданник // Здоров´я України. – Сер. «Педіатрія». – 2018.- № 3.-С.13-15.
 6. Новые рекомендации по диагностике хронической диареи // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. - № 5. – С. 17-32.
 7. Оценка дисфункции желудочно-кишечного тракта при выборе эффективного метода нутритивной поддержки у больных с острым панкреатитом / Е. Ю. Сорокина, Л. С. Белых, А. Н. Панин [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 125-130.
 8. Переяслов А. А. Можливості ультрасонографії у діагностиці мальротації кишок / А. А. Переяслов, О. Є. Борова-Галай, О. М. Никифорук // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 3. – С. 66-72.
 9. Рекомендации Объеденонной европейской гастроентерологической ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита // Сучасна гастроентерологія. – 2018. - № 3. – С. 78-93.
 10. Синдром разраженного кишечника: от патогенеза к лечению // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 53.
 11. Фелештинский Я. П. Особливості ранньої діагностики та лікувальної тактики гострого панкреатиту у вагітних / Я. П. Фелештинський, О. В. Голяновський, Т. П. Павлів // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 13-17.
 12. Чернобровий В. М. Новації сучасної гастроентерології: езофаго-гастро-імпеданс-рН-моніторинг і застосування ІПП негайного вивільнення / В. М. Чернобровий // Здоров´я України. – 2018. - № 20. – С. 35-36.

 

Стоматологія

 

 1. Аналіз структури стоматологічної захворюваності у дітей, які проживають на екологічно забруднених територіях / З. Б. Попович, М. М. Рожко, Г. В. Кіндрат [та ін.] // Новини стоматології. – 2018.- № 3. – С. 84-86.
 2. Бандрівська Н. Н. Вплив комплексного лікування на клінічний статус пацієнтів з переломами щелеп на тлі захворювань тканин пародонта        // Н. Н. Бандрівська, Х. О. Дутко, Є. С.Лещук // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 87-91.
 3. Bell, William H. Хирургически-ортодонтическое лечение диастемы / William H. Bell // Современная ортодонтия. – 2018. - № 3. – С. 37-39.
 4. Ваніні, Лоренцо. Функціональні реставрації в боковій ділянці новим композитним матеріалом з особливо високою біосумісністю / Л. Ваніні // СтоматологИнфо. – 2018. - № 9. –С. 4-6.
 5. Герасимова Т. П. Роль противовоспалительных липидных медиаторов в развитии пародонтита / Т. П. Герасимова, Р. В. Ушаков // СтоматологИнфо. – 2018. - № 9. – С. 28-31.
 6. Деннер В. Просто відновлення ділянок суміжних апроксимальніх дефектів. Матриця та методика одношарового нанесення композиту високої в´язкості / В. Деннер // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 73-76.
 7. Зв'язок між модифікацією глікополімерів ясен людини та порушенням мікроциркуляції на тлі запалення / В. М. Зубачик, Н. В. Яричківська, М. І. Паска // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С.19-23.
 8. Иорданишвили А. К. Лечение пульпита и периодонтита: назад в будуще / А. К. Иорданишвили, А. А. Сериков // СтоматологИнфо. – 2018. - № 9. – С. 39-45.
 9. Касіянчук М. В. Кон´юктивне застосування імплантологічної системи для стабілізації залишкового біогенного потенціалу ( на прикладі імплантатів U-IMPL) / М. В. Касіянчук // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 48-54.
 10. Конехо Х. Надійна фіксація CAD/CAM матеріалів / Х. Конехо// Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 45-46.
 11. Мазур І. П. Превенція неінфекційних захворювань: роль стоматолога / І. П. Мазур // Здоров´я України.- 2018. - № 15-16. – С. 24-25. 
 1. Мельничук А. С. Віддалені результати комплексного лікування генералізованого пародонти ту за функціональними показниками мікроциркуляції тканин пародонта у разі часткової втрати зубів / А. С. Мельничук, М. М. Рожко, Г. М. Мельничук // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 8-12.
 2. Михайлова А. Обширные дизонтогенетические кисты челюстей / А. Михайлова, Н. Беняева // СтоматологИнфо. – 2018. - № 10. – С. 11-13.
 3. Оцінка ануляції молярів нижньої щелепи в процесі їх мезіалізації з використанням скелетної опори на міні-імплантати / А. М. Потапчук, В. С. Мельник, О. Ю. Рівіс, Л. Ф. Горзов // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 68-71.
 4. Палков Т. А. Дослідження ретенційних властивостей кукс зубів, відпрепарованих під металокерамічні коронки і мостоподібні протези / Т. А. Палков // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 31-34.
 5. Peck, Sheldon Экстракция, ретенция и стабильность: поиск ортоднтической правды / Sheldon Peck // Современная ортодонтия. – 2018.- № 3. – С. 19-26.
 6. Сатиго О. А. Особливості гігієни порожнини рота у пацієнтів із незмінною ортодонтичною технікою / О. А. Сатиго, В. М. Оромлян // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 77-79.
 7. Сервіси від ІнСпе-для нових стандартів стоматологічного бізнесу//Новин стоматології. – 2018. - № 3. – С. 24-30.
 8. Сьогодення дитячої щелепно-лицьової хірургії в Україні / Л. М. Яковенко, П. І. Ткаченко, І. М. Готь [та ін.] // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 56-60.
 9. Трошин В. Д. Болевые синдромы в практике стоматолога / В. Д. Трошин // СтоматологИнфо. – 2018. - № 10. – С. 44-47.
 10. Флейшер Г. М. Метод лечения кариеса озоном / Г. М. Флейшер, Л. Ч. Проценко // СтоматологИнфо. – 2018. - № 9. – С. 36-38.
 11. Хсу, Эрик Безэкстрационное лечение псевдо-класса ІІІ с передним перекрестным прикусом, осложненным тяжелой скученностью, глубоким прикусом и бруксизмом / Эрик Хсу // Современная ортодонтия. – 2018. - № 3. – С. 5-16.
 12. Шефер А. Успішний приклад для цифрового визначення кольору зуба: точний обмін даними між клінікою та лабораторією / А. Шефер, О. Шефер // Новини стоматології. – 2018. - № 3. – С. 40-43.
 13. Эффективность элайнеров при лечении пациентов с открытым прикусом: ретроспективный анализ // Современная ортодонтия. – 2018. - № 3. – С. 30-34.

 Хвороби кровотворних органів.

Ендокринологія

 1. Авраменко Т. В. Гестационный диабет: пути решения на этапе беременности / Т. В. Авраменко, И. М. Меллина, Н. И. Владимирова // Медичні аспекти здоров´я жінки. – 2018. - № 3. – С. 5-10.
 2. Walsh J. P. Лікування хвороб щитоподібної залози в загальній практиці / J. P. Walsh // Здоров´я України. – 2018. - № 19. – С. 44-45.
 3. Гайдукова С. Н. Современная тактика лечения железодефицитной анемии / С. Н. Гайдукова, С. В. Видиборец // Медичні асректи здоров´я жінки. – 2018. - № 3. – С. 56-64.
 4. Інноваційне використання стовбурових клітин у комплексному лікуванні пацієнтів із синдромом діабетичної стопи / М. Д. Тронько, Г. М. Бутенко, С. В. Болгарська [та ін.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23, №3.- С. 251-268.
 5. Спринчук Н. А. Стан тиреоїдної та адренокортикоїдної функції у дітей із синдромом біологічно неактивного гормонуросту / Н. А. Спринчук  // Практикуючий лікар. – 2018. - № 3. – С. 9-12.
 6. Сучасні підходи до медикаментозного контролю артеріальної гіпертензії у хворих на діабет / С. М. Коваль, І. О. Снігурська, М. Ю. Пенькова [та ін.] // Раціональна ФармакоТерапія. – 2018. - № 2. – С. 24-33.
 7. Тиреоїдити: питання діагностики та лікування // Здоров´я України. – 2018. - № 19. – С. 47-49.
 8. Хвороби щитоподібної залози та вагітність // Здоров´я України. – 2018. - № 19. – С. 3,17.

Дерматологія

 1. Андрашко Ю. В. Функціональний стан периферичного кровообігу у хворих на гострі піодермії / Ю. В. Андрашко, М. А. Альаркан // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 3. – С. 39-42.
 2. Анфілова М. Р. Терапія оніхомікозів: проблемні питання та практичні рекомендації / М. Р. Анфілова // Український журнал дерматології, венерології,косметології. – 2018. - № 3. – С. 117-124.
 3. Ата М. А. Лечение очаговой склеродермии с применением современных методов / М. А. Ата // Дерматологія та венерологія. – 2018. - № 3. – С. 22-24.
 4. Бородавчатий псоріаз: випадок із клінічної практики / В. Є. Ткач, М. С. Волошинович, Р. Ф. Никифорук, І. В. Король // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 3. – С. 133-135.
 5. Лаврушко С. І. Оптимізація лікування мікроспорії гладенької шкіри / С.І. Лаврушко, М. О. Дудченко // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 3. – С. 43-54.
 6. Литинська Т. О. Раціональний підхід до вибору топічної терапії при оніхомікозах / Т. О. Литинська // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018. - № 3. – С. 101-105.
 7. Святенко Т. В. Онихомикозы: распространенность, особенности течения и возможности терапии на современном этапе в Украине / Т. В. Святенко, Ф. С. Пышняк // Український журнал дерматології,венерології, косметології. – 2018. - № 3. – С. 127-132.
 8. Степаненко В. І. Сучасні підходи до застосування системного ізотретиноїну для лікування вугрової хвороби / В. І. Степаненко, С. В. Іванов, О. С. Свирид-Дзядикевич // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2018.- № 3. – С. 71-80.
 9. Furue M. Атопический дерматит: иммунные нарушения, барьерная дисфункция, IgE-аутореактивность и новые методы терапии / M. Furue, T. Chiba, G. Tsuji // Здоров´я України. – 2018. - № 4. – С. 12-13.
 10. Шарикадзе Е. В. Значимость персонифицированного похода в диагностике аллергической патологи / Е. В. Шарикадзе, Е. Д. Москаленко // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. - № 4. – С. 33-38.

 Урологія

 

 1. Гурженко А. Ю. Сучасні уявлення про патогенез, діагностику та лікування уретеролітіазу на тлі цукрового діабету / А. Ю. Гурженко // Здоровье мужчины. – 2018. - № 3. – С. 53-63.
 2. Іванов Д. Д. Хронічна хвороба нирок: диференційна тактика ренопротекції / Д. Д. Іванов // Український медичний часопис. – 2018.- Т. 1, № 2. – С. 63-66.
 3. Кирилюк М. Л. Случай гиперпрогестеронемии у мужчины молодого возраста / М. Л. Кирилюк, А. Л. Чеканов // Здоровье мужчины. – 2018. - № 3. – С. 37-39.
 4. Комбіноване лікування хронічного простатиту / В. П. Стусь, В. В. Коштура, Є. В. Ганічев [та ін.] // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 71-75.
 5. Контактна пневматична літотрипсія у лікуванні сечокам´яної хвороби / С. О. Возіанов, В. В. Черненко, Д. В. Черненко, С. Т. Соколенко // Здоровье мужчины. – 2018. - № 3. – С. 94-96.
 6. Литвинець Є. А. Шляхи удосконалення діагностики та лікування хворих на гострий епідидиміт / Є. А. Литвинець, С. В. Головко В. Р. Балабаник // Здоровье мужчины. – 2018. - № 3. – С. 86-89.
 7. Особливості діагностики та лікування інфекцій сечовивідних шляхів у чоловіків похилого віку // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. - № 1. – С. 11-16.
 8. Особливості діагностики та лікування інфекцій сечовивідних шляхів у чоловіків похилого віку // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018. - № 1. – С. 11-16.
 9. Пасєчніков С. П. Прогнозування післяопераційних ускладнень транс уретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози / С. П. Пасєчніков, Я. М. Клименко, Абдулфатах Ахмед Моаллім // Урологія. – 2018. – Т. 22, № 3. – С. 76-82.
 10. Применение фитотерапии в лечении камей почек небольших размеров / В. П. Стусь, Н. Н. Моисеенко, Ю. А. Шевченко [и др.] // Урологія. – 2018. –        Т. 22, № 3. – С. 58-64.
 11. Системный обзор и мета-анализ эффективности внутрипузырной терапии при мочепузырном болевом синдроме/интерстициальном цистите / Jayanta M. Barua, Ignacio Arance, Javier C. Angulo, Claus R. Riedl // Здоровье мужчины. – 2018.- № 3. – С. 43-52.
 12. Современные подходы к лечению кристаллургии // Здоров´я України. – 2018. - № 17. – С. 57.
 13. Статус вітамінів крові хворих на хронічну хворобу нирок ІІ-V стадій / І. О. Дудар, Ю. І. Гончар,В. М. Савчук, О. М. Лобода // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - № 2. – С. 30-33.
 14. Фоміна С. П. Скринінг, діагностика та менеджмент пацієнтів з хворобою Фабрі / С. П. Фоміна // Український журнал нефрології та діалізу. – 2018. - № 2. – С. 50-60.
 15. Шевчук Д. В. Мінінвазивні оперативні втручання на нижніх сечових шляхах у лікуванні нервово-м'язової дисфункції сечового міхура у дітей / Д. В. Шевчук // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 3. – С. 80-84.
 16. Що нового у веденні пацієнтів з інфекціями сечової системи? // Здоров´я України. – 2018. - № 20. – С. 67.
 17. Экстрофия мочевого пузиря: современное состояние проблемы / В. И. Аверин, О. В. Кандратьева, А. В. Забаровский, А. К. Сташков // Хірургія дитячого віку. – 2018. - № 3.- С. 100-104.

Невропатологія. Психіатрія.

Нейрохірургія

 

 1. Бухановська Т. М. Вплив нейроадаптогенів на процес відновлення функцій нервової системи дитини / Т. М. Бухановська,Н. М. Кухта // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13, № 5. – С. 69-71.
 2. Герасименко Л. О. Нова методика діагностики психосоціальної дезадаптації / Л. О. Герасименко // Лікарська справа. – 2018.- № 1-2. – С. 82-88.
 3. Григорова И. А. Системные нарушения у больных рассеянным склерозом / И. А. Григорова // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 3. – С. 45-49.
 4. Дзяк Л. А. Шванома трійчастого нерва: особливості діагностики та лікування / Л. А. Дзяк, А. Г. Сірко, Д. М. Романуха // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. - № 3. – С. 117-122.
 5. Дифференцированное лечение когнитивных нарушений // Здоров´я України. – 2018. - № 19. – С. 63.
 6. Левада О. А. Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування / О. А. Левада, О. С. Троян // НейроNews. – 2018. - № 4-5. – С. 44-50.
 7. Марценковський І. А. Біполярний розлад: діагностика і терапія / І. А. Марценковський, І. І. Марценковська // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 2. – С. 81-89.
 8. Метахроматична лейкодистрофія з шизофреноподібним дебютом                  / Л. Г. Кирилова, О. О. Мірошніков, О. О. Юзва [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018.- № 3. – С. 67-73.
 9. Настанови щодо лікування перинатальної депресії антидепресантами: міжнародний огляд / N. M. Molenaar, A. M. Komperman, P. Boyce, V. Bergink  // Здоров´я України. – 2018. - № 15-16.- С. 20-21.
 10. Нові підходи до курації біполярного розладу // НейроNews. – 2018. - № 4-5. – С. 24-26.
 11. Нові підходи до лікування тикозних розладів на фоні вегетативних дисфункцій у дітей / В. Г. Майданник, І. О. Мітюряєва, Н. В. Молочек, О. В. Походило // Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2018. – Т. 12, № 3.- С. 69-75.
 12. Опря Є. В. Особливості клінічного оформлення шизофренії з коморбідними соматичними розладами / Є. В. Опря // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 2. – С. 138-142.
 13. Орос М. М. Діабетична полінейропатія: сучасний погляд на проблему / М. М. Орос, Н. О. Савицька // Здоров´я України. – 2018.- № 15-16. – С. 27-28.
 14. Павленко Т. –М. Розлади особистості: еволюція поглядів і сучасна концептуалізація / Т. –М. Павленко // НейроNews. – 2018. - № 4-5. – С. 36-39.
 15. Постінсультна епілепсія у світлі новацій психіатрії // НейроNews. – 2018. - № 4-5. – С. 38-30.
 16. Розсіяний склероз: ситуаційний аналіз проблеми в Україні // НейроNews. – 2018. - № 3. – С. 6-9.
 17. Стратович Ю. А. Расстройство аутистического спектра у детей и подростков: актуальные вопросы и пути решения проблемы / Ю. А. Стратович // Раціональна ФрмакоТерапія. – 2018. - № 2. – С. 55-58.
 18. Танцюра Л. Д. Стойкая гипогликемия у новорожденного как редкий вариант проявления врожденного гипотериоза / Л. Д. Танцюра, И. В. Киселева, И. А. Стадник // Медицина неотложных состояний. – 2018. - № 4. – С. 154-157.
 19. Тардов М. В. Шейное головокружение / М. В. Тардов // Здоров´я України. – 2018.- № 17. – С. 23-24.
 20. Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 77-80.
 1. Ультразвуковая диагностика протрузий межпозвонковых дисков у подростков и пациентов молодого возраста с цервикогенной головной болью / В. И. Квашников, Р. Я. Абдуллаев,К. Н. Ибрагимова, Р. Р. Абдуллаев                        // Міжнародний медичний журнал. – 2018. - № 3. – С. 64-68.
 2. Харитонов В. И. Альтернирующая гемиплегия детского возраста / В. И. Харитонов // НейроNews. – 2018. - № 3. – С. 37-38.

 

Інфекційні та паразитарні хвороби

 1. Виноград Н. О. Клініко-епідеміологічні особливості лептоспірозу в різних ландшафтних зонах / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак // Інфекційні хвороби.- 2018. - № 3. – С. 26-31.
 2. Гельмінтози-як уникнути небезпеки? // Раціональна ФармакоТерапія. – 2018. - № 2. – С. 43-50.
 3. Інфекційні захворювання у дітей: діагностика, лікування, профілактика // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2, № 2. – С. 12-16.
 4. Іщук І. С. Вакцинація проти кору як ефективна профілактика виникнення захворювання / І. С. Іщук, І. О. Стецюк // Інфекційні хвороби. – 2018. - № 3. – С. 57-61.
 5. Матиевская Н. В. Энтеровирусная ифнекция в современный период: клинические и лабораторне аспекты / Н. В. Матиевская, Д. А. Жмакин, А. Л. Совкич // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 3. – С. 310-323.
 6. Найпоширеніші гельмінтози і дітей // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 10. – С. 30-32.
 7. Незгода І. І. Увага: кишковий ієрсиніоз! / І. І. Незгода, О. М. Науменко // Актуальна інфектологія. – 2018.- Т. 6, № 3. – С. 56-62.
 8. Особливості клінічних проявів та перебігу кору / В. І. Трихліб, А. Б. Щур, В. В. Грушкевич [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т.6, № 3. – С. 36-47.
 9. Пронько Н. В. Современные аспекты острых кишечных инфекций вирусной этиологии у детей / Н. В. Пронько // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 49-53.
 10. Сорокман Т. В. Атипові форми гострої Епштейна-Барр-вірусної інфекції в дітей / Т. В. Сорокман, Н. О. Попелюк, Л. В. Швигар // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т.6, № 2. – С. 37-40.
 11. Удосконалення терапії інфекційного мононуклеозу Епштейн-Барр вірусної етіології в дітей / С. О. Крамарьов, В. О. Шадрін, В. В. Євтушенко  [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 2. – С. 43-48.
 12. Усачова О. В. Сучасні клініко-епідеміологічні особливості ентеровірусних менінгітів / О. В. Усачова, В. В. Коломєєць, О. М. Фірюліна // Актуальна інфектологія. – 2018. – Т. 6, № 3.- С. 11-14.

 Венерологія

 Лечение урогенитального трихомониаза у мужчин в условиях возросшей резистентности Trichomonas vaginalis // Медичні аспекти здоров´я чоловіка. – 2018.- № 1. – С. 17-21.

 ВІЛ/СНІД

 Гвоздецкая М. Г. Критерии раннего прогнозирования исходов энцефалитов у ВИЧ-инфицированных лиц / М Г. Гвоздецкая, В. Н. Козько // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 3. – С. 352-360.

 1. Клинико-лабораторные предикторы нейдач лечения пациентов с коинфекцией ВИЧ/внелегочный туберкульоз / О. А. Голубовская, В. И. Петренко Л. А. Климанская, О. А. Подолюк // Клиническая инфектология и паразитология. – 2018. – Т. 7, № 3. –С. 338-350.
 2. Литвин К. Ю. Предиктори розвитку ВІЛ-асоційованих неврологічних захворювань / К. Ю. Литвин,Л. Р. Шостакович-Корецька, О. О. Волікова // Туберкульоз,легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. - № 2. – С. 19-25.

 Хірургія

 Андрющенко В. П. Стандартні відкриті операційні втручання в хірургічному лікуванні хворих із гострим ускладненим панкреатитом  / В. П. Андрющенко, Д. В. Андрющенко, Ю. С. Лисюк // Клінічна хірургія. – 2018. - № 7. – С. 27-30.

 1. Бойко А. І. Результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від вибору методу операції / А. І. Бойко, О. В. Шмуліченко, М. Г. Романюк // Здоровье мужчины. – 2018. -                   № 3. – С. 72-77.
 2. Галич С. П. Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии / С. П. Галич, А. Ю. Дабижа, Д. В. Боровик // Хірургія України. – 2018.- № 2. – С. 32-38.
 3. Діденко С. М. Пластичне закриття виразково-некротичних уражень м´яких тканин стопи у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С. М. Діденко // Клінічна хірургія. – 2018. - № 6. – С. 40-43.
 4. Ибрагимов Ф. И. Новые системне подходы при лечении сочетанных повреждений живота и конечностей / Ф. И. Ибрагимов // Клінічна хірургія. – 2018. - № 8. – С. 53-57.
 5. Колеснік О. О. Нові аспекти застосування глісонового методу мобілізації воріт печінки в хірургічному лікуванні метастатичного колоректального раку / О. О. Колеснік, А. А. Бурлака // Клінічна хірургія. – 2018. - № 8. – С. 58-61.
 6. Макаров И. В. Редкие клинические случаи хирургического лечения больших аденом околощитовидных желез / И. В. Макаров // Здоров´я України. – Сер. «Хірургія. Інтенсивна терапія. Ортопедія. Травматологія». – 2018. - № 3. – С. 25.
 7. Нові методи хірургічних операцій на товстій кишці / В. М. Мельник, О. І. Пойда, Є. М. Шепетько, І. І. Половніков // Клінічна хірургія. – 2018. - № 7. –  С. 16-20.
 8. Проблемы улучшений результатов хирургического лечения повреждений таза / Н. Л. Анкин, Т. М. Петрик, Л. Н. Анкин, В. А. Ладыка // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 3. – С. 16-23.
 9. Пухлік С. М. Хірургічні методи лікування захворювань піднебінних мигдаликів / С. М. Пухлік, В. В. Колесніченко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018.- № 4. – С. 87-91.
 10. Чрескожная эндоскопическая гастростомия: показания, техника, осложнения и результаты / Т. В. Бухарин, В. А. Яковенко, Ю. В. Фломин, Н. А. Мендель // Клінічна хірургія. – 2018.- № 8. – С. 21-25.

 Травматологія. Ортопедія

 Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу / А. І. Цвях, І. Я. Дзюбановський, А. Я. Господарський, Р. С. Древніцький // Шпитальна хірургія. – 2018. - № 3. – С. 70-74.

 1. Головач И. Ю. Склеродермоподобный паранеопластический синдром: ревматология “Overlap” онкология / И. Ю. Головач, Е. Д. Егудина       // Практикуючий лікар. – 2018. - № 3. – С. 17-24.
 2. Корж Н. А. Новая редакция классификации переломов по АО/ОТА / Н. А. Корж, К. К. Романенко, П. В. Никитин// Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 3.- С. 93-98.
 3. Мезенцев А. О. Ретроспективний аналіз ускладнень після хірургічного лікування уродженого кіфозу в дітей / А. О. Мезенцев, Д. О. Демченко, Д. Є. Петренко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018.- № 3. –  С. 39-44.
 4. Мультимодальна аналгезія з використанням Анапірону, нестероїдних протизапальних препаратів, локальної інфільтраційної анестезії та прегабаліну в разі первинного ендопротезування кульшового суглоба / С. Є. Бондаренко, В. А. Філіпенко, М. В. Лизогуб [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 3. – С. 11-15.
 5. Поворознюк В. В. Дефіцит і недостатність вітаміну , поліморфізм гена рецептора вітаміну та їхній вплив на між хребцевий диск і біль у спині / В. В. Поворознюк, Н. В. Дєдух, Т. Є. Шинкаренко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. - № 3. – С. 107-116.

Офтальмологія

 

 1. Васюта В. А. Диференційна діагностика болю в оці та періорбітальній ділянці / В. А. Васюта,В. В. Білошицький // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 5. – С. 66-71.
 2. Villani E. Очні форми алергії як фактор ризику розвитку синдрому сухого ока / E. Villani, G. Rabbiolo, P. Nucci // Здоров'я України. – 2018. - № 4. – С. 54-55.
 3. Габрук І. А. Спосіб первинної мікрохірургії обробки розриву сльозового канальця при ранах повік / І. А. Габрук // Офтальмологический журнал.- 2018.- № 5. – С. 72-74.
 4. Значення показників швидкості розвитку та прогресування первинної відкритокутової глаукоми / С. О. Риков, А. В. Бурдей, О. В. Петренко [та ін.] // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 5. – С. 20-25.
 5. Карлійчук М. А. Клінічна ефективність лікування субклінічної стадії аксіальної діабетичної оптичної нейропатії / М. А. Карлійчук, П. А. Бездітко // Офтальмологічний журнал. – 2018. - № 4. – С. 32-38.
 6. Медведовська Н. В. Синдром червоної повіки в практиці сімейного лікаря / Н. В. Медведовська // Бібліотека сімейного лікаря. – 2018. - № 2. – С. 59-66.
 7. Новое в диагностике и лечении офтальмологических заболеваний // Здоров'я України. – 2018. - № 4. – С. 51-53.
 8. Пасечников Н. В. Дифференцированный подход к применению фемтосекундного лазера у больных возрастной катарактой с разной степенью  / Н. В. Пасечников, С. К. Дмитриев, Я. А. Гриценко // Офтальмологический журнал. – 2018. - № 4. – С. 5-6.
 9. Федірко П. А. Результати прийому натурального комплексу Ресверазин® у лікуванні патології сітківки судинного ґенезу / П. А. Федірко, Т. Ф. Бабенко, Р. Ю. Дорічевська // Український медичний часопис.- 2018. –           Т. 1, № 3. – С. 87-90.
 10. Эффективность комплексной нейропротекции ганглиозных клеток сетчатки при глаукомной оптической нейропатии / О. В. Гузун, Н. И. Храменко, С. Б. Слободяник [и др.] // Офтальмологический журнал. – 2018. - №5. – С. 32-38.

 

Акушерство. Гінекологія

 

 1. Акушерські питання клінічної практики в акушерстві та гінекології  // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1, № 3. – С. 25-27.
 2. Бобрицкая В. В. Эффективная метаболическая коррекция гестационных осложнений / В. В. Бобрицкая // Здоров'я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. - № 3. – С.36-37.
 3. Буткова О. І. Особливості обміну мікроелементів та стану сполучної тканини у першовагітних із порушеним дозріванням шийки матки у другій половині вагітності / О. І. Буткова, І. А. Жабченко, В. Ф. Олешко // Медичні аспекти здоров'я жінки. – 2018. - № 3. – С. 11-15.
 4. Вагинальная гистерэктомия: совершенствование методики проведения операции / О. В. Голяновский, В. В. Мехедко, И. А. Губарь, Д. В. Кульчицкий // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, №3. – С. 24-29.
 5. Ведение пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза: обзор рекомендаций Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2018.- № 3. – С. 17-23.
 6. Генетичні аспекти розвитку синдрому передчасного виснаження яєчників / І. Ю. Самбор, З. І. Россоха, Н. М. Медведєва [та ін.] // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 52-59.
 7. Герасимова Т. В. Ехосимптоматика гінекологічних синдромів / Т. В. Герасимова, Р. О. Бокучава // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 45-51.
 8. Грек Л. П. Патогенетичні аспекти терапії синдрому хронічного тазового болю в пацієнток з геніальним ендометріозом у поєднанні з «профілеративним синдромом» геніталій / Л. П. Грек // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 97-103.
 9. Дубоссарская З. М. Предикторы преждевременных родов / З. М. Дубоссарская, Ю. А. Дубоссарская, В. Т. Нагорнюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 5-10.
 10. Дубров С. А. Сепсис и септический шок: новые определения, диагностика, интенсивная терапия, особенности в акушерстве / С. А. Дубров,  Е. Ю. Сорокина, О. А. Гавриленко // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 15-23.
 11. Ефименко О. А. Оксидативный стресс и репродуктивное здоровье / О. А. Ефименко, А. М. Юзько, Н. В. Яроцкая // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 3. – С. 66-72.
 12. Захаренко Н. Ф. Клинический случай консервативного лечения узловой формы аденомиоза / Н. Ф. Захаренко, Н. В. Коваленко, И. П. Маноляк // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 2. – С. 44-48.
 13. Калугина Л. В. Мио-инозитол: терапевтические возможности и прегравидарная підготовка при синдроме поликистозных яичников / Л. В. Калугина, Т. И. Юско // Здоров'я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. - №3. – С. 31-33.
 14. Кирильчук М. Є. Рання діагностика прееклампсії шляхом динамічного ритму вагітних / М. Є. Кирильчук, Є. В. Найштетік // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 3. – С. 32-37.
 15. Коваленко Н. В. Особливості клімактеричного синдрому в жінок із ендометріозом / Н. В. Коваленко // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 3.- С. 56-60.
 16. Копча В. С. Небезпека внутрішньоутробних герпесвірусних інфекцій та їх профілактика на етапі планування вагітності / В. С. Копча, Н. Г. Шпікула, І. В. Ліпковська // Здоров'я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. - № 3. – С. 48-50.
 17. Косей Н. В. Миома матки: к вопросу об этиоморфогенезе / Н. В. Косей // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 2. – С. 23-32.
 18. Можливості негормональної терапії лейоміоми матки в жінок репродуктивного віку / А. Г. Корнацька, Г. В. Чубей, М. А. Флаксемберг, О. О. Ровенько // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. - № 3. – С. 38-41.
 19. Нові підходи до лікування лейоміоми матки у жінок репродуктивного віку // Здоров'я України. – Сер. «Акушерство. Гінекологія. Репродуктологія». – 2018. - № 3. – С. 38.
 20. Обстеження й лікування вагітних жінок із підозрою на грип або підтвердженим діагнозом грипу // Новости медицины и фармации в мире. – 2018. - № 12. – С. 3-4.
 21. Старовєр А. В. Комплексний підхід до лікування генітальної герпетичної інфекції в жінок / А. В. Старовєр, Д. Г. Коньков // Акушерство. Гінекологія. Генетика. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 34-44.
 22. Тучкина И. А. Диагностика и лечение девочек-подростков с аномальными маточными кровотечениями с учетом характера биоценоза влагалища / И. А. Тучкина, О. Ю. Касилова, А. А. Новикова // Міжнародний медичний журнал.-2018. - № 3. – С. 33-36.
 23. Шурпяк С. А. Принципы менеджмента преждевременной и хирургической менопаузы у женщин с исходными нарушениями репродуктивного здоровья / С. А. Шурпяк // Репродуктивна ендокринологія. – 2018. – Т. 4, № 3. – С. 48-54.

Військова медицина

 1. Ампутація нижніх кінцівок у наслідок сучасних бойових дій / С. О. Гур'єв, Д. М. Лисун, В. А. Кушнір [та ін.] // Травма. – 2018. – Т. 19, № 4. – С. 7-10.
 2. Сайко О. В. Неврологічна симптоматика в гострому періоді струсу головного мозку на етапі медичної евакуації з військово-мобільного госпіталю / О. В. Сайко // Міжнародний неврологічний журнал. – 2018. - № 2. – С. 19-25.
 3. Ткачук І. М. Оцінка способу життя та поширення факторів ризику серцево-судинних захворювань серед лікарів військово-первинної медичної допомоги / І. М. Ткачук, О. П. Михайлик // Лікарська справа. – 2018. - № 1-2. – С. 182-184. 

 

Медсестринська справа

 

 1. Циганчук, Оксана Обробка наркозно-дихальної апаратури / О. Циганчук // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 10. – С. 7-9.
 2. Салманов, Айдын. Международные стандарты стерилизации / А. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2018. - № 10. – С. 10-14.